Hvorfor mennesket sliter fortsatt fast i mørkealderen

3.6K visninger
17 minutter lesetid
13

Det er en fantastisk mental prosess en gjennomgår mens man gir seg i kast med å skrive sine tanker, erfaringer og erkjennelser. Fordi det skrevne ordet er lite nådig med rot er det også en måte å få mer og mer orden på sine tanker og erkjennelser. Alt blir, etter hvert mer presist og konsist.I dag har jeg hatt en erkjennelse av store proporsjoner. Jeg ser rundt meg at amerikansk media skal nå offisielt bli gjenstand for bevisst sammenfletting av politisk propaganda. De fleste har nå forstått at det har pågått faktisk over tid, men at det har blitt mer som en refleksjon av produsentens behov for å være politisk korrekt. Propaganda har aldri vært noe annet enn halvsannheter, fordreide sannheter og løgn. Dens intensjon er å få deg til å tenke og mene noe du normalt aldri hadde funnet på. Du blir manipulert.

Det kan aldri komme så mye godt ut av et manipulert sinn. Jeg er, og alltid har vært, en forkjemper for intelligens. Hjernen/sinnet (de er to forskjellige ting) bruker de samme utviklingsprinsipper som kroppen – på engelsk heter det, ”Use it or lose it”! Jo mer du lærer desto flere nevrologiske forbindelser har du i din hjerne. Den blir faktisk tyngre, som en muskel. Nysgjerrighet er jeg også en tilhenger av fordi uten nysgjerrighet stopper intelligens opp. En må alltid ha noe å lure på!

De fleste mennesker er hellig overbevist om at vi lever i en opplyst verden. Det er fordi vitenskap som metode vant over kirkens makt. Det ble slutt med inkvisisjoner og bålrenning av de som var utro kirkens lære. Nesten alle går rundt og tror at nysgjerrige søkende etter sannheten rundt omkring 15- og 16-hundredetallet var med på å befrie en hel verden fra religiøs fanatisme. Men vent nå lit har det faktisk skjedd?

Vitenskap har alltid vært ment til å være den institusjonen i storsamfunnet som skulle stå for søken etter sannheten. Hvordan kan det ha seg da at vi vet så fryktelig lite om menneskets bevissthet og dens muligheter mens vi kan utplassere roboter på Mars? Hvordan kan det ha seg at Nikola Tesla i 1930 tallet var i stand til å drive sin Pierce Arrow bil fremover med en fart på ca. 150 kilometer i timen uten noe annet enn en elektrisk motor, en antenna på taket og en kasse med 12 radiorør i passasjersetet mens vi fortsatt fyller våre biler med bensin og diesel? Hvorfor har vi skremsels varsler om kommende energi kriser? Hvorfor skrikes det høyt om en matkrise mens vi dyrker mer og mer som går til produksjon av drivstoff? Er ikke mennesker mer viktige?

I dag har vi en hel verden som snart er fanget av en institusjon som var egentlig tenkt på for å skape fred og utvide menneskets rettigheter og frihet. Den institusjonen – FN – fronter i dag en av de aller største løgner om menneskeskapt global varming og de sier at de har vitenskapelig bevis for å si at det er sant. Hvordan kan det være slik at noen av de alle klokeste hoder i vår nyere tid forteller oss at universet drives etter elektromagnetiske prinsipper og krefter mens ”tradisjonell” vitenskap fortsetter å behandle og forstå universet som en dødende maskin uten intelligens?

Kan det faktisk forståes slik at religionskreftene vant likevel i sin kamp om å beholde makten? Kan det være slik at de bare kalte sin ny religion for ”vitenskap”? Det er i hvert fall min erkjennelse i dag.

La oss da for all del kalle en spade for en spade. Vi kan ikke bruke ordet vitenskap på en institusjon som forsøker å selge oss falsk viten. Trosbasert viten – det er religion. Virkelig viten stemmer overens med terrenget. Viten og sannheten lar seg ikke stoppe av politiske agendaer som er basert på en elite gruppe som har kontroll over informasjon, og institusjoner som skal forvalte informasjon – sann informasjon.

En større andel av den informasjonen som presenteres i dag som nyheter er propaganda. Når vi fortærer løgner er den eneste måten vi kan få virkeligheten til å henge på greip er å lage en illusjon som gjør at alle løgnene henger sammen. Det er ikke virkeligheten det er en illusjon og den er MØRK!

Hvordan kan jeg komme her og påstå at vi lever i en mørkealder? Det er fordi det vi tror er sant er faktisk en løgn. Jeg tillater meg å oppsummere noen av de mørkealder sannheter som fortsatt gjelder i 2009.

1.  Vitenskap, med dens selvbelagte begrensninger om å forholde seg utelukket til materialisme som filosofi, til det rasjonelle og det objektive er i stand til å dyrke frem sann viten om det som faktisk ikke er fysisk – liv og bevissthet bl.a.

2. Denne religiøse vitenskapen er som en venstre hjernehalvdel uten sin andre halvpart og dermed begrenset i sin evne til å forstå vår psyke og sinn. På fullstendig falske premisser lanserer religiøs vitenskap underliggende spesialfelt som også er infisert med den samme tankeviruset.  Vi har:

Psykologi – Psykiatri – som er undertrykkende og frihetsberøvende

Medisinsk vitenskap – Som er fragmentert, symptomfokusert, spesialisert på å fjerne, kutte vekk legge til og ikke nødvendigvis helse fremmende.

Biologi – mestrer det fysiske men hva med bevisstheten – alt som har liv har bevissthet – mange huller tenker jeg.

Sosial vitenskap – Ser på mennesket som et sosialt dyr og som vil tvinge normer og standarder for oppførsel

Politisk vitenskap – ser på mennesker som dyr som trenger ledelse, kontroll og overvåkning

3. Religiøs vitenskap er genial når det gjelder troverdighet. Så lenge vi holder på med det som er fysisk så klaffer vitenskap så å si 100% og det skaper et fundament for å tro at den andre halvparten er like sann, når den faktisk er løgn. Dermed holdes vi hardt inn i grepet av vitenskapens løgner, verre enn religion.

4. Siden utdanning av alle unge mennesker på denne planeten, med få unntak, ivaretas av institusjoner som aksepterer vitenskapens grunnlag. er ”utdanning” egentlig bare ”programmering” for aksept av de antatte sannhetene som er ”politiske korrekte”. Dette skaper presidens når generasjon etter generasjon kan bekrefte at de ”vet” det som er faktisk i beste fall halvsannheter. Utdanning gjør ikke mennesket smartere. Deres hjerne inneholder bare enda mer usannheter. Nye utdannings kriteria gjennom FNs agenda 21 kommer faktisk til å fortelle barn at 2 + 2 er ikke alltid 4. Skolen brukes for å bryte ned egen evne til å tenke selvstendige tanker og gjøre sine egne oppdagelser.

5. Fordi vi mennesker har blitt forledet til å tro at vi er biologiske ”dyr” uten videre muligheter til innsikt uten det vi blir fortalt, må vi ha noen som leder oss. Disse menneskene mener faktisk at de vet hva som er best for oss og denne ledelsen er som en kjempe hierarki der noen få helt på toppen trekker i trådene, selv i land som kalles republikker – det er alltid noen som ligger bak og trekker i trådene. Disse svarer for ingen. De er så å si uangripelig. Fordi de synes det er så morsomt å lede på dette vise, og fordi det gir dem ting som de blir tilfredstilt av, rikdom, makt og innflytelse – gjør de alt de kan for å fortsette med sine roller. Den beste av måter å gjøre det på er å sørge for at de grunnleggende løgnene forblir slik de er.

Derfor har vi en fortsettelsen av mørkealderen langt inn i det 21-århundrede. Noen kunnskapssultne vitenskapsmenn og kvinner slipper forbi kontrollpostene i livet. Noen er modig nok til å trosse de gitte standardene og nysgjerrig nok til å stille spørsmål til antatte sannheter. Det er det alltid ”avvikere” innen vitenskapen som forsøker å rope ut at de i den andre leieren har forstått allting feil. Disse ”avvikende” vitenskapsfolk og forskere er veldig brysomme og de blir, som regel behandlet på en måte som latterliggjør deres kompetanse og funn. Ellers blir de bare oversett og dermed korsfestet i det stille. Om de blir for brysomme er det alltid hardere metoder de kan bruke for å for dem til å til holde kjeft.

Avvikende forskere presenterer konflikter som ikke lar seg forklare med klassisk mørkealder viten. Fordi det snur opp ned hele virkelighetsoppfatningen, blir disse ofte ikke tatt på alvor. Det blir slitsomt å skrive om alle bøkene. Derfor er det mange som rister bare på hodet for å la den gamle propagandaen falle på plass. Et godt eksempel er hvordan kliniske døde mennesker kan fortelle om begivenheter som de ikke kunne ha sanset mens de var døde. Eller hvordan selv blinde mennesker fra fødsel av er i stand til å beskrive farge opplevelser når de er døde. De som har lest mine tidligere skriv husker kanskje noen av de områdene jeg sikter til. Jeg tillater meg å nevne noen vitenskapsområder som reflekter faktisk viten og som taler klassisk vitenskap midt i mot:

1.  Forskning på nær døden opplevelser

Tradisjonell vitenskap er programforpliktet til å være trofast til en filosofi som heter materialisme. Denne filosofien sier at materie er universets ”grunnstoff” og selv bevissthet kan forklares ved å forstå de fysiske prosessene i hjernen. Det er bare det at når mennesker er kliniske døde – det vil si ingen hjerteslag, pust eller hjerne aktivitet – er hjernen faktisk helt stille. Den gir ingen informasjon. Enda mer snodig er det når mennesker blir erklært ”død”, kommer tilbake etter hvert og blir levende igjen. Mange har spesielle historier de kan fortelle. Vitenskaps forskere som er tro til vitenskapens religion har ikke lov å bruke ”subjektiv” informasjon til å forske på. De sier at ”subjektiv informasjon” er upålitelig.

Frustrerte forskere som ville forske videre i nær døden opplevelsen måtte bryte med sin vitenskapelig ed om å være tro til materialisme, objektivitet og rasjonalisme. Det er derfor disse blir nokså latterliggjort som ”useriøse” (religiøs hån). Nå etter at 7-millioner mennesker har blitt intervjuet av to generasjoner med forsknings pionerer som sier at hjernen bare er en mottaker for bevissthet – ikke dens produsent. De sier at bevissthet er udødelig.

Det snur opp ned på alt som de prøver å få deg til å forstå gjennom psykologi. Det er  ikke tillatt. Det snur opp ned på hele kabalen. Denne informasjonen må kvestes. Ties i hjel.

2.  Metabevissthet

Ved å bruke de samme standarder som forskere rundt nær døden opplevelser kan en som har kompetanse i faget faktisk utforske bevissthet enda videre og bruke det som kalles metabevissthet som forsknings utgangspunkt. Det vil si at vi bruker bevissthet for å forske i bevissthet. Det er det jeg gjør dersom jeg spør deg om dine drømmer, eller om jeg bruker hypnose og spør ditt ubevisste sinn om det vil snakke for seg. Dette har vært mitt  fagområde i snart 20 år og grunnlaget for Livets Håndbok – som også snur opp ned på alt du har blitt fortalt innen psykologi, psykiatri, noe i medisin, sosiologi og politisk vitenskap.

Den forteller om hvorfor ditt ubevisste sinn er ubevisst. Den forteller også hva ditt ubevisste sinn er god for og hvordan. Den forteller deg hva ditt bevisste sinn er god for og hvordan. Den forteller at du har en høyere bevissthet som kan utrette magi i ditt liv om du vil bruke den. Den forteller deg at du er udødelig, at du er ånd, at du velge hvert av dine liv som du har ansvar for – og mye mer. Den forteller hvordan du i din essens er her for å bli den du kan bli i frihet. At du er her for å prøve og feile til du lykkes med å lære det du skal. Den viser hvordan ditt liv faktisk har mening.

Det er også derfor jeg måtte betale selv for å trykke 2,000 eks av boken. Heldigvis har jeg solgt over 1,000 eksempler så langt. Tilbakemeldingene er gode og bølgen er i gang. Men du kan banne på at ingen vanlig forlag ville røre den. Mørkealderen må helst fortsette.

3.  Nullpunkts energi

Mens tradisjonelle vitenskaps forskning fortsetter å studere og bruke stort sett lukkede systemer innen studier av fysikk og energi. Det er derfor vi bruker lukkede kretser i all vår energi politikk i hele verden i dag. Vi fyller på tanken og kjører til tanken er tom, så fyller vi på ny. Vi kjøper ferske batterier som vi bruker til all ting og vi bruker disse til de er tomme, så må vi enten skifte disse ut eller lade de opp på nytt. Sånn er det med alt. Forskere mener at solen er også som et stort atom anlegg. Den vil gå tom for drivstoff en dag og da er det slutt med Solen som varmekilde. Dette med fokus på lukkede systemer er nesten en religion innen fysikk. På den ene siden så har de fysiske lover som sier at egentlig er ingen system lukket. Så behandler alle systemer som om de var det. Sannheten og naturen driver ikke med konflikter. Det er bare uopplyste mennesker som gjør.

Dersom du går på Internett og gjør et søk på ”O-Point Energy” eller ”Free Energy” får du 90,300,000 hits på 0-Point og 115,000,000 hits på Free Energy. Jeg finner det merkverdi for noe som “vitenskapen” sier er umulig. John Worrell Keely 1837-1898 oppdaget noe som kalles “Sympatisk Vibrasjons Fysikk” eller Sympathetic Vibratory Physics – som var både en måte å oppheve tyngdekraft så vel som en kraft som kunne brukes til å forflytte ting.

Så kom Nikola Tesla som ga verden elektrisitet. Tesla var en geni. Han gikk sterkt i mot Edison som ville bruke likespenning til husbruk. Tesla mente det var bare tull fordi likespenning kan ikke flyttes over lange avstander uten tap av energi. Edison gikk i kamp mot Tesla og viste hvordan vekselsstrøm var farlig. Ved å drepe levende huder med vekselsstrøm håpet han på å skremme folk vekk fra ideen. Tesla viste folk hvordan vekselsstrøm var trygg ved å sitte og lese en bok ved siden av en levende Tesla coil som sprutet ut mange millioner volt med spenning. Tesla fant opp radioen, før Markoni, mens Markoni fikk æren for det. Tesla nektet å dele Nobel Prisen med Edison fordi Edison var for ”dum”. Edisons oppfinnermetode var prøving og feiling mens Tesla visualiserte sine oppfinnelser. Han prøvekjørte det inne i hodet og justerte de til de fungerte som han ville.

Tesla brukte elektrisk energi som forflyttet seg 1,3 ganger lysets hastighet. Han hadde så høy kvalitet på sine Tesla coiler at selv militæret kan ikke gjengi hans resultater. Tesla coiler brukes bl.a. til testing av elektronikk  – at det tåler lynnedslag.

Tesla hadde en bil som gikk 150 km/t med en antenna, elektrisk motor og trekasse med 12 radio rør. Journalistene sa han brukte svart magi. Han ville også gi gratis strøm til hele verden ved å lage en kraft stasjon som satte hele jorden i elektrisk resonans. J. P. Morgan forsto at dette var for farlig for hans økonomiske planer. Det ville være umulig å tjene penger på noe en ikke kan sette en meter  på. Det er det jeg mener med fremskritt og intelligens. Det blir alltid kvalt i et samfunn som drives av pengebegjær og behov for kontroll og makt. Tesla ville sette oss fri. Derfor ble han korsfestet ved å stenge ut hans ideer fra de universitetene som hadde elektrisitet som fag i den tiden.

Tesla forsto at universets drivkraft var elektrisitet og magnetisme. Det samme gjorde Walter Russell og begge ble tiet i hjel.

Henry T. Moray – forfatter av boken ”The Sea of Energy on Which the Earth Floats” – han løste gåten med 0-Punkt energi. Han oppfant transistoren 30 år før RCA og fikk aldri noe kreditt for det. Han lagde en ”plasma diode” – et slags radiorør – hvert kostet over en million dollar den gangen. Hans ”kasser” brukte disse i serie for å transformere ned frekvensen av den alltilstede ”virtuell” energi til det var en frekvens og styrke han kunne bruke i praksis. Hans ”kasser” produserte 60 kilowatt med elektrisk energi. Han teste disse oppe i fly, i gruver overalt på Jorden. En russisk agent knuste hans radiorør og  han hadde aldri råd til å lage nye.

Den som synes å ha kommet lengst i dag, etter min forståelse er John Bedini.

Kan du forestille deg hvordan en opplyst verden ville se ut ved frigjøring av ”fri energi”? Hvert individ på denne planeten vil kunne ha tilgang til tilstrekkelig energi for sitt livs behov uten at det gikk på bekostning av andre. Ingen forurensning. Ingen ekstra oppvarming – fri energi er nemlig nedkjølende. Vi kunne bruke olje til å lage andre stoffer med – vi ville kunne slippe å brenne fossilt drivstoff og atomverk. Tror du at det blir tillat? – Ikke så lenge som vi har politiske systemer og vitenskap som drar oss videre inn i mørkalderen.

4.  Det elektriske universet

Jeg synes at nesten ingenting er så spennende som forskning rundt kosmologi, astronomi og det som kalles ”torsion physics” – vitenskapen om det som roterer. Alt sammen bringer oss inn under viten om det elektriske universet. Denne måten å forstå universet på erstatter mange av de konfliktene som oppstår i klassisk vitenskap som er preget av matematiske modeller for å forklare vanskelig temaer. Denne vitenskapen knytter hele universet sammen på en måte som gjør at vi forstår mer sammenhenger. Den også knytter været til elektrisitet. Det er ikke så vannvittig egentlig. Du vet at et lyn nedslag er elektrisk.

Forskningen på dette planet inkluderer noe som er relativt nytt inn idet vitenskapelig arena og det er studiet av ”plasma”. Det er faktisk mer plasma i universet enn materie. Plasma fører elektrisitet og magnetisme. I forståelsen av universet som et åpent system kan vi se hvordan elektrisitet skaper jordens rotasjon og hvordan den gir fra seg energi, på samme tid som den tar i mot energi fra solen, gamma bestråling og partikkel stråling fra bakgrunns støv som svever i ”space”. Mange tenker bare på varme som den energien som holder oss i livet på denne jorden. Det er faktisk mye mer enn det. Det er en magnetisk energi og elektrisk energi vi bruker for at jordens motor fortsetter i det så å si uendelig.

Dersom universet var et lukket system ville vi ha store problemer med materie som består av atomer. Disse vibrerer og roterer i en fast hastighet. Den hastigheten ville gradvis bli tregere og treger i et lukket system. Det vil si at materien ville gå fra hverandre. Men den gjør jo ikke det. Alle atomene roterer og vibrerer like hurtig i dag som de gjorde for millioner av år siden. De må være deler av et åpent system. De må ha en energi kilde. Det er den samme energi kilden som vi kaller 0-Punkt energi.

Konfliktene som oppstår i vitenskap er i hodet til vitenskapens forskeren som insisterer på å bare bruke halve hjernen sin – på en måte. Disse konfliktene blir forløst i det øyeblikket en knytter sammen det materielle til ånd, det objektiv til det subjektive og rasjonalitet til ”transrasjonalitet” (ikke irrasjonalitet – som impliserer at det ikke finnes logikk og kunnskap i det ubevisste/emosjonelle). Først da har vi et hel vitenskap og en hel vitenskaps forsker som er fri til å søke sannheten der den finnes.

5.  Et univers som er fylt med intelligent liv

Jeg vet at enkelte mener det drar ned på troverdigheten om det tas opp ET-intelligens på Nyhetsspeilet – Det er bare det at vi er ikke her bare for å være politisk korrekte og vi er ikke her for å promotere løgnene som holder oss i mørket. Jeg kan ikke la være å snakke om ET-intelligens, særlig når det faktum om at deres eksistens vil muligens bli gjort politisk om noen få måneder. I en opplyst verden er eksistensen av intelligens i resten av universet ikke bare tatt for gitt men også respektert.

På samme måte som det ble fremmet i filmen K-Pax er store deler av intelligent liv i resten av universet kommet lenger enn oss i vår viten om hvordan allting henger sammen. Vi er bokstavelig fortsatt i mørket. Når Proat blir intervjuet av psykiateren om moraler, lov og politisk styring på hans planet sier Proat at, ”All intelligens kjenner forskjellen mellom rett og galt”. Det han trengte å si var at ”all opplyst intelligens…” På Jorden er det ikke tilfelle. Vi trenger advokater (som bryter loven på lovelig vis), og politikere, (som lover alltid noe annet enn de er i stand til å levere) så trenger vi masse lover som forteller oss hva vi har tillatelse til å gjøre og hva vi ikke har tillatelse til å gjøre.

I en opplyst verden får man ikke galskap og kaos bare fordi det ikke finnes et politisk maktsystem slik som vår.

Noe av det mest seriøs forskning mot å avdekke skjulte programmer i militæret ledes av Dr. Steven Greer – The Disclosure project – som hadde sin stor pressekonferanse i 2001.

Filmen: http://www.youtube.com/watch?v=7vyVe-6YdUk

I denne pressekonferansen blir det offentliggjort at amerikanske myndigheter har kartlagt 57 – ET raser. Nå i 2009 har det siste møtet funnet sted som kalles Exopolitics (Politisk frigjøring av ET-informasjon) – her diskuteres hvordan myndighetene er presset på alle kanter til å avsløre det de vet. Det kan hende den avsløringen vil komme før utgangen av 2009.

En opplyst alder tvinger seg frem

Som en hypergravid kvinne, i ferd med å føde kommer riene før barnet ser lyset. Vi lever også i denne form for smertefulle tiden der det kan være vanskelig å finne håp, ro og sjelefred. De mørke kreftene som styre denne mørke alderen vi nå lever under ønsker å fortsette sin tid som herskere. Det er derfor de har dårlig tid mens de presser på med sin agenda. Derfor bruker FN alt det de kan for å fremføre nå i desember en klima avtale i København. Denne ”avtalen” står på et fullstendig falsk fundament og det er den religiøse troen som er skapt for å skremme flertallet – om at det er noe som heter menneskeskapt global varming. Her gjøres mennesket til fiende. Her gjøres mennesket til årsaken til alle våre problemer. Dersom Norge og andre førende land går med på å undertegne denne avtale har vi tillat med vår mangel på innsikt at vi mister vår frihet – i hvert fall så lenge FN som maktutøver er i stand til å bestå.

I dag må vi skille mellom sann informasjon og propaganda som aldri før. Vi må følge med i hva vi tillater myndighetene å putte i kroppene våre av vaksiner for å slåss mot et menneskeskapt feilslått pandemi. Vi må ikke tro at kvikksølv er bra for oss. Det er gift. Nå er det så mange løgn at en må være nokså hardkokt egg for å ikke se gjennom dem. Våre styringsmyndigheter har egentlig gjort seg selv en bjørnetjeneste ved å gå så langt at en viss  prosent av menneskene som er våkne blir i stand til å stå for sine rettigheter og vekke resten.

Dersom det du leser i denne artikkelen er ny for deg, bør du ta deg tid til å sette mine påstander under høytrykk og bevise at jeg skriver bare tull og vås. Om du lar allting skurre og gå slik som systemet vil at du  skal gjøre, kommer du til å være utsatt for noen stygge overraskelser i den nærmeste fremtiden. Du er best tjent med å være våken og bevisstgjort om den verden du lever i og den verden vi går i mot. Ekte fremskritt for menneskene på denne planeten kan vi aldri oppnå før vi plukker den gamle fra hverandre. Jeg mener ikke med vold men med kunnskap og innsikt. Begynn med å bruke din intelligens. Bruk din tid til å slå av din TV og finne noen bøker som gir deg innsikt. Livets Håndbok kan bestilles ved å sende meg en epost melding med adresse og navn. Når du har startet på din egen opplysnings vei vil du oppdage en helt annerledes verden der den ene siden støtter den andre. Det er kanskje et lite innblikk i et liv som ikke går ut på å utkonkurrere alle andre men med å samarbeide om felles mål, til felles gode og glede.

Gjør det du kan for å få slutt på mørkealderen!

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

13 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Otto
Abonnent
14 år siden
Loeg
Loeg
Abonnent
14 år siden

Loeg sier:– Det er med interesse jeg lestmeg gjennom disse debatt-innleg
gene og det førte til at jeg må få stille et spørsmål–
Vi er skapt altså må der være en skapende bevisst makt bak det hele–
og der ligger bak at de skapende kreftene har bestemt at vi måtte gjøre alt
det gale vi gjør og har gjort. F.eks. at der blev drepy over 100 mil mennesker
i krig i det 20. århundre.
Men har disse kreftene lagt inn i konteksten at vi skal ødelegge alt sammen?

Frihetskjemper
Frihetskjemper
Abonnent
14 år siden

Nok en spennende artikkel fra deg Mike.

Men det blir for enkelt å forsvare setninger som “Tesla brukte elektrisk energi som forflyttet seg 1,3 ganger lysets hastighet.” med setninger som “Jeg har mange bøker om mannens arbeid og har satt meg godt inn i det. Vi må ikke la anerkjente vitenskapelige teorier lage begrensninger når vi har med mennesker som sier og demonstrerer at de kan nos som ingen andre kan.”

Jeg forstår godt ditt uttrykk for viktigheten i å ha et åpent sinn med tanke på informasjon som ligger utenfor det hittil dokumenterbare, men likevel må vi forholde oss til ikke-dokumentert informasjon på en annen måte enn å fremlegge det som fakta, hvilket du gjør i denne artikkelen. Jeg mener at fremleggelser av informasjon, som at Tesla faktisk brukte energi som forflyttet seg fortere enn det menneskeheten per i dag noensinne har klart å påvise er mulig, medfører et visst ansvar. Mulig noen synes dette er pirkete, men jeg mener det likevel er ganske viktig: man må i disse tilfellene formidle at Tesla “hevdet” han brukte elektrisk energi som forflyttet seg 1,3 ganger lysets hastighet. Med mindre du kan vise til Teslas egne bevis for dette faktisk stemte, naturligvis, om slike bevis eksisterer.

Du skriver videre: “Konfliktene som oppstår i vitenskap er i hodet til vitenskapens forskeren som insisterer på å bare bruke halve hjernen sin – på en måte.”

Kan du gi noen eksempler på vitenskapelige konflikter som kunne vært løst dersom de respektive forskere benytter seg av begge hjernehalvdeler? Eventuelt, finnes det en teknikk for slike forskere for å forene hjernehalvdelene?

Jeg mener mye av informasjonen du kommer med skaper grunnlag for nye, spennende måter å tenke på, men jeg stiller meg en smule kritisk til formen enkelte steder i denne artikkelen. Fremstilling av informasjon som sannhet må dokumenteres, i verste fall utdypes med spesifikke eksempler.

Det må likevel sies at jeg selv er en stor tilhenger av dine artikler, nettopp fordi de stimulerer til videre mindexpansion. Men, du skriver avslutningsvis: “Dersom det du leser i denne artikkelen er ny for deg, bør du ta deg tid til å sette mine påstander under høytrykk og bevise at jeg skriver bare tull og vås.”

Jeg mener dette ikke er leserens oppgave. Tvert imot er det forfatterens oppgave å overbevise. En analogi er politi/tiltalt i en straffesak. Den tiltalte skal ikke bevise sin uskyld; det er politiet (påtalemyndigheten) som skal bevise hans eller hennes skyld. Hvis derimot leseren vil motargumentere mot dine beviser, må han eller hun selvfølgelig komme med motbevis.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

“Kan det faktisk forståes slik at religionskreftene vant likevel i sin kamp om å beholde makten? Kan det være slik at de bare kalte sin ny religion for ”vitenskap”? Det er i hvert fall min erkjennelse i dag.”

Helt enig med deg her. Før så var det “religionen / fantasi” som hadde overtaket på menneskelige samfunn. Da fritenkere brøt kirkens onde maktsystemet som hemmet utvikling, fikk grådige “kapitalister / bankfolka” denne rollen for gitt. Via flere unødvendige kriger og pengemanipulasjon klarte disse makthaverne å lure hele befolkningen til å se sannhetens vei med materialismens vei…

Som sagt problemet ligger i våre økonomi / styringssystemer, som er lukket på en slik vis at selv de klokeste hjerner har problemer med se problemet i helheten. Det er de grunnpilarene som svikter som lager ringvirkninger i hele samfunnets kaositske bygningen.

Men da er vi tilbake på spørsmålet: Når det “finnes” fri-energi for lenge lenge siden, hvorfor bruker vi fortsatt fossilt brensel? Svaret er veldig enkelt som SV-Halvorsen sa engang om fattigdomsproblemet: !Det handler bare om politiskevilja! :D

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Wow! For en intelligent artikkel Mike! :)
Det med Tesla-bilen har jeg studert en stund:

“Mr. Tesla got into the driver’s seat, pushed the two rods in and stated, “We now have power”. He put the car into gear and it moved forward! This vehicle, powered by an A.C. motor, was driven to speeds of 90 m.p.h. and performed better than any internal combustion engine of its day! One week was spent testing the vehicle. Several newspapers in Buffalo reported this test. When asked where the power came from, Tesla replied, “From the ethers all around us”. Several people suggested that Tesla was mad and somehow in league with sinister forces of the universe. He became incensed, removed his mysterious box from the vehicle and returned to his laboratory in New York City. His secret died with him!

It is speculated that Nikola Tesla was able to somehow harness the earth’s magnetic field that encompasses our planet. And, he somehow was able to draw tremendous amounts of power by cutting these lines of force or causing them to be multiplied together. The exact nature of his device remains a mystery but it did actually function by powering the 80 h.p. A.C. motor in the Pierce-Arrow at speeds up to 90 m.p.h. and no recharging was ever necessary!”

“Nikola Tesla var lite opptatt av da tidens “økonomi- og tradisjonell vitenskap” og ble dermed latterliggjort i hele sitt liv av “programmerte” slave-mennesker rundt seg. Et av tidenes klokeste sinn døde som luse fattig gamling fordi han nektet å tilrettelegge seg samfunnets dogmer, noe skolefolket kalte for “vitenskap”.

coolio
coolio
Abonnent
14 år siden

Har ikke lest artikkelen enda, men jeg skimtet at det blir hevdet at tesla brukte elektrisk energi som hadde 1,3 ganger lysets hastighet.
Dette er umulig da maksimum fart på alle protoner (elektromagnetiske bølger) er lysets hastighet.

Litt off topic må jeg si jeg finner bildene dine fantastiske, Mike.
Hadde vært fint om du hadde lagt inn bildene dine på en link som vi kunne gå inn og se på/laste ned i stort format.

ArneLo
Abonnent
Svar til  coolio
14 år siden

Jeg skjønner heller ikke helt hva som menes med elektrisk energi med 1,3 ganger lysets hastighet. Men det er ikke umulig at noe kan ha superluminal fart. Dette var også Einstein borte i men han turde ikke helt å tenke tanken helt ut. At dagens vitenskapelige paradigme ikke klarer å akseptere dette betyr ikke at det ikke er mulig.

Den britiske fysikeren John Steward Bell publiserte i 1964 Bell´s teorem.

“First published in 1964, Bell’s theorem restated the two-quantum puzzle as a more straightforward mathematical proposition, showing that in quantum particles generated as a pair (for example, electrons or light particles known as photons) a measurement of one particle changes the same property of its paired counterpart instantaneously, even if the particles are separated by vast distances. This suggests that the two particles remain connected in some unknown manner, sharing some quality beyond space and time. “Reality must be nonlocal”, Bell wrote, asserting that “the atom’s measured attributes are determined not just by events happening at the actual measurement site but by events arbitrarily distant, including events outside the light cone.” Seeming to defy common sense and Albert Einstein, Bell’s assertion has been supported by some subsequent experiments, challenged by others, and remains controversial.

Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics (Collected papers on quantum philosophy)
Ja det er kontroversielt men det gjør det ikke til en umulighet.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Tesla coils er vel ganske hyppig reprodusert siden Teslas tid?

Med mindre ting kan reproduseres og bevises, tatt i betraktning at Tesla fortalte hvordan han bygget Tesla Coils, er slike påstander ikke særlig troverdig.

Det er forøvrig mulig at man kan overstige lysets hastighet, men ikke med elektriske bølger som protoner (lys, elektromagnetiske partikler).
-Referer til “Dancing with the Wu Li Master”, en kvantefysikk bok jeg sitter og sturer i her.

Hvordan mennesker kan tvile på utenomjordisk liv er meg fullstendig uforståelig. Det er jo bare å ta en titt på Hubble teleskopets bilder av universet og se hvor mange stjernesystemer som er der ute.
Vi består av de samme partikler og atomer som meteoritter og planeter, så det er helt umulig at det ikke finnes steder der ute med grunnlag for liv.

sjarl
sjarl
Abonnent
14 år siden

Mike Cechanowicz sier:
“La oss da for all del kalle en spade for en spade. Vi kan ikke bruke ordet vitenskap på en institusjon som forsøker å selge oss falsk viten. Trosbasert viten – det er religion. Virkelig viten stemmer overens med terrenget. Viten og sannheten lar seg ikke stoppe av politiske agendaer som er basert på en elite gruppe som har kontroll over informasjon, og institusjoner som skal forvalte informasjon – sann informasjon.”

Ser ut som din tilnærming er aldeles i samsvar med mine standpunkter på dette emnet. Vi er nok på samme side i boken om “den nye vitenskapen om “torsion physics” og “Science og Consciousness”.

Det er å håpe at den nye forståelsen om sammenhengen mellom evolusjonen eller mer presist DNA`ets sammenheng med “the field of consciousness” eller “information field” som vi alle er en del av og som er selve forutsetningen for evolusjonen, blir mer påaktet i mainstreamvitenskapen i fremtiden. Jeg ser nok for meg at det er mange tabuer og paradigmegrenser som må tøyes før den reduksjonistiske og mekaniske verdensanskuelsen forsvinner. Sammen med denne verdensanskuelsen er det også å håpe at de religiøse forestilligene blir kastet på historiens skraphaug.

« Forrige artikkel

Klimakonferansen 2009: En farlig felle

Neste artikkel »

HAARP lager “bullseye” i himmelen

13
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x