Bla i tag

Chakra

sjamanisme
Din høyre hjernehalvdel er den feminine halvdel som skaper kreativitet, spirituelle inntrykk, skapelse uten rette konturer, kunst og musikk. Din venstre hjernehalvdel er den maskuline som prøver å forstå all kreativitet og lyd med hjelp av tall, bokstaver og rette streker.

Religion og sjamanisme

Helt fra begynnelsen har vi mennesker støttet oss mot det vi finner vår trøst i, enten det er vårt eget sinn eller om det er en ekstern kraft. Når det kommer til trosretningene vi har på denne jorden, er det flere sannheter som spres i mange forskjellige kanter av verden. Noen kalles religion, andre kaller det livssyn og