Laila Clark

Laila er, og har alltid vært, et svært nysgjerrig menneske som søker sannheten om det meste. Hun er pasifistisk anlagt, og mener at nullvekstøkonomi og dypøkologi er framtiden.

De som står bak undersøkelsene av dine meninger og vaner

Det ser ut som Rotschild vil ha spise-, tenke- og levevaner registrert for best mulig markedsutnyttelse.