Bla i tag

unntakslover

Karl Johans Gate i Oslo, foto fra: https://www.facebook.com/photo?fbid=3472940112827875&set=a.110926495695937

Mutert virus, varsko her…

Kommer normalen tilbake? Kan vi stole på helsemyndighetene? Gikk ikke helsemyndighetenes ut i offentligheten med fete overskrifter? Uten vitenskapelig begrunnelse? Har vi sett vitenskapelig rapporter som bekrefter muterte virus? Finnes det muterte virus bare i avisene, fjernsyn og radio? Hva er våre helsemyndigheter opptatt av? Tror vi at det er borgernes sikkerhet? Jeg tror ikke