Bla i tag

James Petras

Bidrar Avaaz til at situasjonen i Syria nå kommer ut av kontroll?