Bla i tag

hjernehinnebetennelse

En tid med maskepåbud over hele den vestlige verden, for over 100 årsiden, herfra: https://www.youtube.com/watch?v=3x1aLAw_xkY

Massemord gjennom vaksinasjon, Spanskesyken

De latterlige påstander om sykdom, masker og vaksinasjon som helsemyndighetene og våre rikspolitikere lar skylle ned over oss uavbrutt gjennom media, kom ikke for første gang etter mars i 2020, men var en ren gjentagelse fra 1918, nærmest en blåkopi. Dette er verdt å tenke igjennom; for det gir et særdeles viktig perspektiv på den