Bla i tag

ayeled shaked

Et kampanjefoto: Kles- og motegiganten Zara tar sats for å lage splittelser, skal man forstå. Og forstår vi rett, skal det bidra til at gazapalestinerne skal bli ytterligere hatet og forfulgt hvis de våger å sette sine ben i den vestlige verden. Det er slik sionistene alltid har jobbet, splittelsen, å sette opp grupperinger mot hverandre. Dette maner kles- og motegiganten Zara opp til, i et billedspråk som ikke er å ta feil av, antagelig har en av deres sionistiske bankmenn funnet opp dette, det lukter rå sionisme lang vei, akkurat som motegigantenes usmakelige kamp mot mannen som sådan, som vi har måtte bevitne i en årrekke. Umiddelbart kan jeg ikke få meg til å tro at eieren Ortega falt for slike billige, nedverdigende poeng, men sionistene gjør det, de får umiddelbar tenning.

Kles- og motegiganten Zara og sionismens sykelige bakevjer

For noen dager siden dukket et usmakelig foto opp på internett hvor sentrale personligheter bak den spanske kles- og motegigant Zara hadde tatt et initiativ. Mellom linjene lå sionistenes brennende hat mot palestinerne. Dette ble billedlig uttrykt i en motekampanje som allerede hadde vært i planlegging siden juli 2023 iflg sjefsdesigneren hos Zara, Vanessa Perilmann