Viser tag

illuminatet

49117

Hvorfor i all verden sprayer de?

Illuminatet skal ha de-populasjon, 2/3 av menneskene skal drepes. Det gjøres ved å forgifte atmosfæren og maten menneskene spiser..

Krigskorset til veteraner i internasjonale myrderier

Norge bringer fred og demokrati til Libya sammen med fire andre nasjoner. 22 andre nasjoner har vært kloke nok til å avstå. Hva legger Illuminatet opp til?

Påskeuka – rituell høytid for Illuminatet

Vi går inn i et par uker hvor Illuminatet tradisjonelt er opptatt med sine menneskeofringer. Ritualmord. Blod for Baal.