Domstol administrasjonen gir Breivik skylden for ”bortkomne” dommerforsikringer

4.4K visninger
6 minutter lesetid
20

Anders Behring Breivik beskyldes nå for å ha bombet i filler alle dommerforsikringene som angivelig skal være avgitt før 2002. Dette fremgår av en e-post sendt av Inger Kaarbø Hernes i Domstoladministrasjonen.

I forbindelse med mine artikler på RettsNorge har jeg fått enkelte henvendelser, hvor noen av leserne har henvendt seg til meg med sine saker og bedt om råd. Felles for alle sakene er at jeg har anbefalt dem om å kontakte Domstoladministrasjonen (DA) med begjæring om innsyn i den gitte dommers embetsed og dommerforsikring.

Vedkommende som det her er snakk om fikk sin sak pådømt av en dommerfullmektig. I og med at dommerfullmektigen er Sorenskriverens protegé, var det viktig å få avklart sorenskriverens legitimitet.

I dag kom DA tilbake med følgende svar:

”Liv Synnøve Taraldsrud ble utnevnt før Domstoladministrasjonen ble etablert. Vi har ikke et fullstendig arkiv fra den tiden, det er Justisdepartementets arkiv. Justisdepartementet har i tillegg fått spesielle utfordringer etter 22. juli med å få fullstendig oversikt over sitt arkivmateriale. Du kan derfor ikke få tilsendt forsikring og embetsed.”

Du kan se den originale e-posten her.

Med andre ord hevder Hernes og Domstoladministrasjonen at Taraldsruds embetsed og dommerforsikring var arkivert i høyblokken i regjeringskvartalet, og at Breivik har bombet i filler alle dommerforsikringene som måtte ha ligget lagret der.

Etter mange års erfaring med både Domstoladministrasjonen, domstolene og den norske regjering har jeg lært meg et par ting. Det ene er å ikke tro ett ord på det som kommer fra den kanten. La oss derfor se litt nærmere på de faktiske forhold omkring arkivering av dommerforsikringer, og se hvor det hele kan bære hen.

Dommerforsikringer som er avgitt etter lovendringen 1. november 2002 skal sendes til Domstoladministrasjonen i Trondheim, et krav man finner nedfelt i dagens domstollov § 60. Men hva med dommerforsikringer som er avgitt før dette tidspunkt? DA har jo allerede svart på dette, men i og med at vi i utgangspunktet ikke kan stole på uttalelser fra DA, må vi gå hen og lete litt. Svaret finner man ved å lese domstolloven § 60, slik den lød før 1. november 2002, hvor det sto at dommerforsikringer skulle sendes til regjeringsdepartementet eller til amtmanden, ”…om departementet så bestemmer.” Med dette har vi fått et lite signal om at departementet kan ha gitt en bestemmelse omkring saken. Går vi eksempelvis til lagdommer Anders Bøhns kommentarutgave av domstolloven (2000), kan man lese følgende på s. 162, pkt 4:

”Justisdepartementet har bestemt at den skriftlige forsikring skal sendes Fylkesmannen, jf rundskriv G-49/91 s.1.”

Ja vel, da er saken grei. Dommerforsikringer som er avgitt i perioden 1991 – 2002 er sendt til de forskjellige fylkesmenn.

Det er ikke lett å få ut informasjon om landets dommere, men det kan se ut for at Taraldsrud iverksatte sin dommergjerning i 1996/97, følgelig skulle hennes forsikring – om vi nå for øvelsens skyld forutsetter at den er avgitt – ha vært sendt inn og lagret hos fylkesmannen i den embetskrets hvor hun iverksatte sin dommergjerning.

Etter lovendringen i 2002 skulle alle dommerforsikringer ha blitt sendt opp til DA. Det er ikke grunn til å tro at det var noe stort antall dommerforsikringer som ble sendt til Trondheim etter DA’s opprettelse i november 2002, dette da de fleste dommere før 2002 har nektet å avgi dommerforsikring. At dette var et stort problem bekreftes ikke bare av Anders Bøhn i hans kommentarutgave av domstolloven, men også av justisdepartementets eget rundskriv, G-12/02.

Som dere vil se av innholdet i rundskriv G-12/02, av 5. juli 2002, ble det – dog til ingen nytte – forsøkt satt fyr i baken på alle landets dommere og fylkesmenn. Av dette rundskrivet går det nemlig frem at justisdepartementet antar at det syndes ved flere dommerembeter; altså at embeter er besatt av dommere som ikke har avgitt forsikring:

“…og det er grunn til å anta at det er domstoler med dommere og dommerfullmektiger som ikke har avgitt dommerforsikring.”

Justisdepartementet har åpenbart vært godt kjent med at Norge ikke oppfyller de generelle vilkårene – som bl.a. FN og Europarådet har krevd at medlemsstatene skal etterleve – om hva som konstituerer en uavhengig domstol/dommerstand, men har tydeligvis ikke sett på dette som noe stort problem. For å si det mildt: Problemet er uoversiktlig stort. Samfunnet vil fort gå tom for ressurser (på en lang rekke områder) dersom alle som har blitt mishandlet av dette rettsuvesenet skulle finne på å kreve sin rett.

Uansett; Rundskriv G-49/91’s ordning med arkivering av dommerforsikringer hos fylkesmennene blir for øvrig bekreftet i dette siste rundskrivet:

”Forsikringen sendes i dag fra domstolen til Fylkesmannen.”

Og med dette trer Domstoladministrasjonens løgn i den ovennevnte e-posten enda klarere frem.

Jeg har – som leserne sikkert har merket seg – malt (med god grunn) på dette med manglende uavhengighet blant landets dommere i mange år, deriblant at det er et ufravikelig vilkår at vedkommende dommer, før han/hun tar sete, avgir dommerforsikring. Denne lovforståelsen blir – som dere kan se – bekreftet av justisdepartementet i 2002-rundskrivet. Men hva har så skjedd etter 2002? Ikke mye. De aller fleste dommere som har tatt sete, også etter 2002, har samtidig nektet å avgi forsikring. Ingen i statsadministrasjonen har brydd seg med å rette opp i forholdet.

Etter at vi har begynt å fokusere på problemet, har vi kunnet se visse reaksjoner fra Domstoladministrasjonen, men de er ikke av spesielt positiv karakter. Tvert imot har DA funnet frem til flere kreative – men akk så straffbare løsninger hvor de bl.a. har begynt å forfalske eller tillate at dommerne forfalsker forsikringene (forfalsking av dato, eller at dommerne rett og slett skriver ut nye forsikringer med tilbakedatert dato). Videre ser vi at DA har begynt å stemple forsikringene innkommet i tid før de faktisk er kommet inn, samt at DA aksepterer forsikringer som er signert måneder eller år før de er avsendt. Jeg gjentar fra tidligere at en forsikring ikke er avgitt før den er mottatt av DA. Dersom en forsikring er signert mange år før den faktisk er avsendt, så er den likevel ikke avgitt før det tidspunkt den er kommet DA i hende.

2002-rundskrivet og DA’s siste e-post bekrefter en meget alvorlig feil i norsk rett; at de fleste av landets domstoler er besatt av personer som ikke er dommere. Når den alminnelige borger etter hvert får åpnet opp øynene for konsekvensene av dette, vil kaoset stå i full blomst.

* * *

Jeg skal nå – med enkelte gjentakelser – avslutte det hele med et par konklusjoner:

1. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsruds eventuelle embetsed og dommerforsikring er ikke arkivert hos Domstoladministrasjonen.

2. Dommerforsikringer avgitt i perioden 1991 – 2002 er ikke sendt inn til, og heller ikke arkivert hos justisdepartementet.

3. Domstoladministrasjonen lyver bevisst når de antyder at dommerforsikringen til ”sorenskriver” Liv Synnøve Taraldsrud ble sprengt i filler av Anders Behring Breivik.

En må videre kunne slå fast følgende:

4. Liv Synnøve Taraldsrud har ikke avgitt dommerforsikring, og er følgelig ikke dommer.

5. Liv Synnøve Taraldsruds avgjørelser, fra hun tok sete og frem til i dag, er å anse som nulliteter.

6. Alle avgjørelser fattet av dommerfullmektiger underlagt Taraldsrud, er å anse som nulliteter.

Domstoladministrasjonens løgnaktige forklaring og forsøk på å villede personer til å ikke forfølge problemet, er meget alvorlig og må få følger, ikke bare for Hernes, men for hele DA.

Neste skritt er – med loven i hånd – å tvinge regjeringen Stoltenberg og hans medspillere i domstolene og i Domstoladministrasjonen i kne, for deretter å begynne oppryddingsarbeidet. Denne gjengen kommer åpenbart ikke til å gjøre noe med dommerforsikringssaken, frivillig, hvilket i seg selv skulle gi dere et nokså klart bilde av hvordan statsadministrasjonen ser på nettopp dine rettigheter.

Her er det mye å ta fatt i før man kan reise seg opp og si at borgernes rettigheter igjen blir ivaretatt av landets institusjoner. For å få iverksatt dette – for våre rettigheter – helt essensielle arbeidet, fordres det at dere samles om saken. Som dere har sett, vil dere ikke få noen hjelp fra de institusjonene som er satt til å sikre og å beskytte våre rettigheter.

RettsNorge  Herman J Berge. Luxemburg

Dommerforsikringen for forliksrådsmedlemmer og alminnelige dommere, vedtatt i kgl.res. 13. mai 1927, lyder slik:

”Jeg forsikrer, at jeg som forliksmand samvittighetsfuldt vil opfylde de pligter, som loven paalægger forliksmænd — til at mægle mellem parterne og søke at bringe i stand forlik, saaledes som efter min bedste overbevisning ret eller billighet tilsier – og til som dommer at handle og dømme saaledes, som jeg efter loven og for min samvittighet kan forsvare, og verken av hat eller venskap, verken for gunst eller gave eller av anden aarsak vike fra ret og retfærdighet.”

http://www.rettsnorge.no/artikler/2008/Mars/250308_Dommerforsikring.htm

Herman Berge

Forfatteren er jurist. Artikkelen er Copyright © Herman Berge / RettsNorge.no 2009 http://www.rettsnorge.no/

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

20 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

På tide å stenge ned rothchilds lekeplass.

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Foto http://postimg.org/image/luz1nfgtv/ I facebook http://tinyurl.com/oxh2sop sitat:

+{

Sitat: ”Helt i skyene. Politi-helikoptrene i Norge rykker ut 1000 ganger i året. ..”

Men hvorfor ikke når det gjelder som mest som eksempelvis 22. juli 2011?

Hvorfor ble de viktigste bevisene ikke fremlagt i rettssaken mot Anders Behring Breivik?

Statsadvokat Svein Holden konkluderte med at Knights templar nettverk ikke eksisterer med bifall fra blant annet forsvarsadvokat Geir Lippestad, men følgende dokumenter og dokumentarer presenterer organisasjonen i Sveits, url: octogon.falconscafe.com

Ifølge dokumentarene hyller Knights templar Anders B Breivik på sine nettsider og regjerer bl.a. i Sveits

Dra dine egne konklusjoner på grunnlag av bl.a. dokumentarene som presenteres

Hvorfor ble ikke de viktigste bevisene presentert i rettssaken mot Anders Behring Breivik { anders breivik site:nyhetsspeilet.no https://www.google.no/search?q=anders+breivik+site:nyhetsspeilet.no }

Google { templar eksisterer ikke holden https://www.google.no/search?q=templar+eksisterer+ikke+holden }

http://octogon.falconscafe.com The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

}+

“Field McConnell, quote: Obama-Hillary-Holder given October 9th deadline to avoid CanAm Truckerer Strike ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/usa-pa-vei-mot-diktatur/comment-page-21/#comment-102661

Bolla
Bolla
Abonnent
12 år siden

klomsæt, kan det være snakk om et karakterdrap?

Han er jo om jeg ikke husker feil, den viktigste personen mtp å finne ut sannheten om Kristiansen…i en viss kjent sak.

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
12 år siden

Politiet hadde ikke rettslig kjennelse – Tok Klomsæts klienttelefoner

Politiet beslagla trafikkdata fra telefonene advokat Sigurd Klomsæt bruker til å kontakte sine klienter. Ulovlig, mener advokatkollega.

Mvh Tom

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10078153

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
12 år siden

Dommerforsikring

Praksisen med å ha dommere uten dommerforsikring blir akseptert i domstolene bare fordi den er så utbredt at ingen legger merke til hvor avvikende den egentlig er. Konsekvensene er så store for rettsystemet at om folk flest ble kjent med dette ville det lamme domstolene fullstendig og deres “tillit” ville reduseres betraktelig. Derfor kan dommere bryte loven, mens når andre gjør noe de ikke er sertifisert til å gjøre, som å kjøre bil uten gyldig sertifikat, så blir de straffet av de samme dommere! Det er bare et tidsspørsmål før denne bomben eksploderer!

Mvh Tom

http://www.sakkyndig.com/lov/DF/dommerforsikring.html

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
12 år siden

Tirsdag 28.02.2012, kl. 22:35 ABC NYHETER.

Farsen rundt dommerforsikringer fortsetter!
Mer og mer tyder på at stadig flere dommere har avsagt dommer i en årrekke uten gyldige pairer. Dommene er å regne som nulliteter.

Her er eposten som bekrefter at Justisdepartementet ikke oppbevarer dommerforsikringer etter 1.3.2010. Staten har et stort forklaringsproblem

http://www.sakkyndig.com/lov/DF/20100301-oppbevaringDFa.pdf

Mvh Tom

http://www.abcnyheter.no/meninger/borger/2012/02/28/farsen-rundt-dommerforsikringer-fortsetter

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
12 år siden

Nå skal ikke jeg leke jurist eller påperope meg ekspert på lovhjemler (fordi de vekttall jeg har i faget rekker Berge til anklene eller en far som var høyesterettsadvokat, som det het på hans tid), men det er akkurat slike artikler jeg ønsker mer av på Nyhetsspeilet. Dette går rett i hjertet på den manipulasjon som foregår i “rettsstaten” Norge, som viser at vi lever i en boble, i kontroll av de få. Vi kan se det tydelig i saken rundt ABB. Sannheten vil bli forsøkt skjult, og de vil bruke sitt eget opparbeiddede lovverkt til å beskytte seg selv.

Artikkelen er nyderlig, men samtidig svært bekymringsfullt. Makten vil fortsette sin agenda intil den blir stoppet. Dessverre bruker makten sine krefter og tid på å bygge opp et lovverk som besyktter den, derfor haster det med en motreaksjon..

Sannheten vil seire!

Erik Strand
Erik Strand
Abonnent
12 år siden

Jeg har hatt gleden av å følge med på http://www.rettsnorge.no over tid, og flere av artiklene der har vært til nytte for følgende alfabetiske artikkelsamling om norske jurister: http://www.fampo.no/jurister.html

Dessverre er det ikke alle som setter like stor pris på RettsNorge. En som heter Sigurd K. Berg, har skrevet en artikkel i Stud.Jur hvor han mimrer om 90-tallet. Han kommer inn på bråket rundt en artikkel Herman Berge hadde på trykk i Stud.Jur, og føyer til en karakteristikk av RettsNorge (eller for å være nøyaktig, en antagelse om hvordan de fleste lesere opplever nettstedet). Det kan være verd å få med seg; se http://www.fampo.no/sigurd_k_berg.html

Slike karakteristikker av de som avdekker ting visse miljøer helst skulle ha holdt for seg selv, er intet nytt. Interesserte kan også lese om en debatt undertegnede startet på venstres nå nedlagte debattforum på nettet i 2004 – se http://www.fampo.no/v.html – eller en skolevalgsdebatt jeg deltok i under valgkampen 2009 – http://www.fampo.no/skolevalgdrammen310809.html

Fnord
Fnord
Abonnent
12 år siden

Det finnes faktisk en høyesterettsdom som bekrefter Berges forståelse av slike embetseder hva gjelder gyldighet av dommergjerningen. Saken ble (av en eller annen grunn) ikke publisert på verken lovdata.no eller Høyesteretts sider men dens saksnummer er 2011/1019 og den ble ved en tilfeldighet postforkynt dagen før Breivik-bomben gikk av…Saken er Høyesteretts avvisning av anken på en lagmannsrettsdom, og det er denne som egentlig er interessant((saksnr. 10-182525ASD-HALO). Her blir det slått fast at en jusstudent som nektet å avlegge kandidatløftet (en ed fra 1736) ikke kunne anses som jurist og følgelig ikke hadde krav på vitnemål.

Det skulle således være rimelig klart at når en for en skarve jusstudent kan kreve et absolutt krav om ed for å få sin tittel så må det samme gjelde dommere. I Berges tidligere korrespondanse med diverse instanser fremkom -etter hukommelsen – at det uansett var en formalitet denne dommerforsikringen. Ved å vise til ovennevnte rettspraksis skulle slike utsagn forstumme.

Kan forøvrig anføre at det selvfølgelig kan være legitime grunner for å nekte slike eder også og at en ikke kan dømme den enkelte moralsk helt uten videre. Ville en troskapsed fastsatt av Hitler være god nok grunn til å nekte? Ikke etter lagmannsrettens syn; til tross for at eden var istandbrakt av en konge beskrevet som “nordens Hitler” beveget ikke det dommerne til å godta nektelsen av å avsi den. Eden skulle for sikkerhets skyld “avgis” ved et masonisk håndtrykk…

Denne sak er verdt en egen artikkel, men så er det jo spørsmål om noen på nyhetsspeilet klarer å se forbi myndighetenes propaganda om at den omtalte jusstudent er en kjeltring…

Fnord
Fnord
Abonnent
Svar til  Herman Berge
12 år siden

Når det gjelder plikten til å signere sine avgjørelser så vil du finne at Schei i sin siste kommentarutgave om tvisteloven tar et oppgjør med tidligere praksis(side 800 (pkt 1.3) -802. Standpunktet er nå at frem til signert er det bare snakk om et utkast til dom. Dette må du kunne betrakte som en liten seier ;-).

Når det gjelder ordningen i Oslo er den – slik du er inne på – ikke så ille; papirene får en i posten og ferdig med det. Det morsomme er når en tar turen til “dalstrøka innafor”, nærmere bestemt til Tromsø; her får ingen cand.jur. uten masonisk håndslag, eller hvis en vil: tvungen kroppskontakt med dekanen! For det nye masterprogrammet finnes det nå et skriftlig alternativ, men også her må det en formell avgivelse av eden til. Her må presisereres at for de gamle cand.jur. er intet forandret og det kreves fortsatt rituelt håndslag for å få utdannelsen sin godkjent. Denne praksis og den “divergerende” (art.14 – diskriminering) praksis i Oslo er godt beskrevet i den nevnte lagmannsrettsdom.

Altså, spørsmålet er, satt på spissen, om den enkelte grendeskole uansett størrelse og plassering i geografien selv kan fastsette sine regler for hvilke “morsomme” ting elevene må gå igjennom for å få sin utdannelse godkjent.

Kan ta med at slike ritualer strider mot den negative ytringsfrihet(art.10 og (nye) Grl.§100), Trosfrihet (art. 9 – en muslim kan f.eks ikke ta en dekan av motsatt kjønn i hånden) og art. 8 om den personlige autonomi.

Den i dommen omtalte student er dessuten utsatt for et brudd på artikkel 3 om umenneskelig og nedverdigende behandling ved å ha hatt et yrkesforbud i snart 5 år.

For tiden blir sakskomplekset klaget inn til Strasbourg; som du selv har erfart er det der iallefall muligheter for å få Norge dømt.

Uffda
Uffda
Abonnent
12 år siden

Ord kan vanskelig beskrive den urett myndigheter tillater seg å utøve i demokratiet, friheten og Guds navn. Derfor de to videoer med en på kanten språkbruk som er lagt ut over, emosjoner må komme til utløp.

Med all respekt for artikkelforfatteren som påpeker rettsapparatets manglende legitimitet og fullmakter. Men hva med tjenesteforsømmelse i statsadvokatembetet, er ikke kriminalitet kriminalitet samme hvem som utøver det? Iflg deres direktiv har de… “Embetet har således et særskilt ansvar for behandlingen av saker innenfor organisert kriminalitet, datakriminalitet og særskilte internasjonale forbrytelser, herunder folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.”

“Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet ble etablert 1. august 2005. Embetet har det overordnede påtalemessige ansvaret for de saker som blir etterforsket av Kripos samt ansvaret for å veilede og kontrollere det arbeidet som blir utført i straffesakene. Embetet har således et særskilt ansvar for behandlingen av saker innenfor organisert kriminalitet, datakriminalitet og særskilte internasjonale forbrytelser, herunder folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Et av formålene med opprettelsen av embetet var å sikre at Norge ikke blir et fristed for personer som kan mistenkes for å ha begått slike alvorlige forbrytelser i utlandet.

I tillegg til embetsleder Siri S. Frigaard, består embetet av følgende statsadvokater, Jan F. Glent, Petter Mandt og Marit Bakkevig. Førstekonsulent Anna-Karin Sæter fungerer som kontorleder”
http://www.riksadvokaten.no/ra/ra.php?said=120

purka jul
Abonnent
12 år siden

STALINs ideologi har vokst seg stor igjen etter 1953.
Udyret reiser seg igjen, har inntatt det Norske Storting via SV op Ap..
gjør seg tydeliglis klar for ny Terror og nye Utrenskninger !
Får god støtte fra NRK, TV2 og avisene ……med bløffen sin….
Eliten klynger seg sammen, lyver og bedrar……
Nei, den gode tiden er nok over for denne gang .
Historien gjentar seg snart.

purka jul
Abonnent
12 år siden

Bare løyn og coverups hele greia . Ingen abb kan greie slik alene.

http://www.youtube.com/watch?v=Ks9LSAlEYjE

Her har det vært Kraftigere Skyts !

Monica Waade
Forfatter
Svar til  purka jul
12 år siden

Lurer litt på hvordan sånne kraftigere skyts utløses, fra lufta kanskje?

Se denne kommentaren…

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-39/#comment-69371

J.Johansen
Forfatter
12 år siden

Kan dette tyde på at dommere er også bare et politisk verktøy som tjener den politiske (sosialistiske/fascistiske) agenda, mer enn Konge, Folk og Fedreland?

Det er den eneste grunnen jeg kan se for at de nekter å underskrive en erklæring om d.s., å forplikte seg til å gjøre det som er rett og riktig, mer enn det som er politisk bestemt er rett og riktig, – at de har en annen politisk agenda enn hva som tjener Konge, Folk og Fedreland.

Juss er enkelt; metodikk for å finne ut hva som er sant, og hva som er løgn, hva som er riktig og hva som er galt, basert på lover som ligger på et plan over de politiske omskiftelige; herav Grunnloven og de ti bud i vår kristne kulturarv, som ligger i bunn av all juss; naturretten.
http://no.wikipedia.org/wiki/Naturrett

“I retten møter du ikke retten, men makten”.

Slå ring rundt Kong Harald
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/slaa-ring-rundt-kong-harald/

PST må beskytte oss mot tankegodset i regjeringen
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/pst-ma-beskytte-oss-mot-tankegodset-i-regjeringen/

Noen dommere som tar sin embetsed og dommerforsikring alvorlig (om de har avgitt den da?) som vil påta seg å beskytte oss mot tankegodset i regjeringen?

Mer enn å være en offentlig rettsinstans, har justisvesenet blitt en moderne giljotine, for de som ikke går i takt med den til enhver tid politiske agenda?

Er det så mye å være stolt over å gå i takt med myndigheter som bomber uskyldige i fjerne land, og ødelegger deres vannforsyninger fra 5000 meters høyde?

Professor i statsvitenskap, UiO og Forsvarets Høyskole, Janne Haaland Matlary skriver i DN 3. des.:

“[] har absolutt flertall og bruker det, men flertallsmakt skal begrenses, av Grunnlov og domstoler.”
“Som statsviter og ‘reisende’ har jeg kommet til en konklusjon: Rettsstat er viktigere enn alt annet i et demokrati”.
“Det er selvsagt det personlige, at man ikke gir etter for makten kun fordi den er makten. Men det er også det politiske: at makten må ha motmakt”.
“Statens vilkårlige makt er til stede også i dagens demokratier. Hvem vil betale skatt inn i et system hvor pengene går i ‘sorte hull’ Hvor venner og bekjente får stillinger i staten?”
“Dere skal ikke ha fordeler av stillingen, dere skal helst ikke ville ha den i det hele tatt. Pass dere for maktens fristelser. Det samme kunne jeg sagt til norske politkere”.

Det er motmakten som holder makten i sjakk, også hos oss“. – Matlary.

Jeg kunne ikke sagt meg mer enig. Motmakten herved avlevert.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Det må nok sterkere lut til enn å “tyde på” at det er slik før vi får en endring av systemet. :-)
Reporter CRACKS & Spews TRUTH!

J.Johansen
Forfatter
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Av og til må vel selv jeg kunne bestrebe meg på å være snill Uffda…
:)
og kanskje kunne håpe på at det skjer mot bedre vitende…………

Etter jurist Herman Berge’s eminente oppklaring kan derimot ingen lenger si at de handler ‘mot bedre vitende’. Heretter er det bevisst og villet.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Synes å huske at du har skrevet noe om snillismen. Den tid er nok forbi, de skyter på folk – vet du…
http://www.youtube.com/user/tenebroust#p/a/u/0/ju8V14L9XPQ

« Forrige artikkel

Thrive: Dokumentaren som vekker deg opp

Neste artikkel »

USA på vei mot diktatur?

20
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x