Nyhetsspeilets Påskenøtt-Krim-Quiz

5K visninger
25 minutter lesetid
21

Påskeferien er her og Nyhetsspeilet presenterer i den anledning sin NøtteKrimQuiz, som innbefatter påskenøtter, påskekrim og påskequiz i en og samme.

Både illusjonister, fantaster og realister vil her få noe å sette tenna i, siden virkeligheten rett som det er overgår fantasien. Men hva er nå illusjon og hva er realitet? Det er opp til deg å avgjøre.

Som et hint kan det nevnes at mainstream media er vesentlig mer vellykkede illusjonsskapere enn Nyhetsspeilet er.

Her er Nyhetsspeilets påskeNøtteKrimQuiz: Hvert tema inneholder en mix av illusjon, realitet og wild card (joker). Du avgjør selv om jokeren representerer realitet eller illusjon. Som kjent  skaper vi vår egen virkelighet.

NøtteKrimQuiz nr. 1: Den russiske revolusjonen

Hvem stod bak gjennomføringen av oktober-revolusjonen i Russland?

Alternativ 1 : Det var russiske arbeidere og bønder som var misfornøyd med sine sosiale kår som gjennomførte oktober-revolusjonen i 1917.

Alternativ 2: Bolsjevikene Lenin og Trotskij hadde støtte fra Rothschild-kapitalen i New York for å gjennomføre revolusjon i Tsar-Russland, et land som var svekket av sin deltagelse i første verdenskrig.

Var Vladimir Lenin ikke stort annet enn en frimurer som var agent for Rothschild-kapitalen i vest?

Finansmannen  Jacob Schiff i firmaet Kuhn, Loeb & Co.  sendte med Leo Trotskij 20 millioner dollar i håndpenger for å gjøre revolusjon, datidens nytale for plyndring, ran, massemord og statskupp. Like før sin død i 1920 fikk Schiff tilbakebetalt 100 millioner dollar fra Trotskij på sin ”investering”, som hadde kostet noen millioner russere livet i mellomtiden.

Alternativ 3: Det var Illuminati som bl.a. ved hjelp av internasjonalt frimureri fikk gjennomført den blodige russiske revolusjonen. En av revolusjonens bakmenn, Christian Rakovsky, som i 1938 ble arrestert og forhørt av Stalins politi mistenkt for kuppforsøk opplyste bl.a. at revolusjonen ble gjennomført med støtte fra internasjonal finans, og at de utførende agentene kalte sine bakmenn for THEY.

Kommunismen – fra Marx til Lenin – var de super-rike (Rothschild) sitt påfunn for å skaffe seg kontroll over hele nasjoner i henhold til Illuminati-prosjektet NWO (New World Order). Lenins død var i realiteten et mord og planen hadde vært at Trotskij skulle få makten. Det var en strek i regningen for bakmennene at Trotskij ble utmanøvrert av den jesuitt-utdannede Stalin som gradvis sikret seg makten etter Lenins død.

 

NøtteKrimQuiz nr. 2: Adolf Hitler og andre verdenskrig 


Hvem fikk Adolf Hitler støtte fra før og under andre verdenskrig?

Alternativ 1: Det var takket være sine talenter som folketaler at Hitler vant makten i Tyskland på demokratisk vis i 1933. Dengang betydde ikke økonomisk støtte noe for politikere. Adolf Hitler startet andre verdenskrig fordi han ønsket mer ”Lebensraum”, dvs. boltreplass for den ariske rase. Det var derfor Hitler også okkuperte Norge selv om Norge allerede var bebodd av ”ariere”.

Alternativ 2: Finanskapitalen i USA var svært delaktige i å bringe Adolf Hitler til makten, slik historikeren og forfatteren Anthony Sutton bl.a. har redegjort grundig for i boka ”Wall Street and the rise of Hitler” som kan leses her.

Også etter at USA hadde erklært krig mot nazi-Tyskland i 1941 ble Hitlers krigsmaskineri støttet av bakmenn i det politiske liv og viktige deler av næringslivet i USA. Både Rockefeller-selskapet Standard Oil, som var kontrollert av maktmannen John D. Rockefeller og IBM støttet Hitlers krigføring med penger og teknologi. Standard Oil hadde et tett samarbeid med det gigantiske nazi-selskapet I G Farben, som bl.a. opererte fabrikker i konsentrasjonsleire som Auschwitz med fanger som slave-arbeidskraft. Også IBM var tungt inne i Auschwitz; bl.a. var de femsifrede fangenumrene som nyankomne fanger ble påført et element i utviklingen av IBMs tidlige hullkort-system(!)

 

Den kjente Auschwitz-porten med påskriften ARBEIT MACHT FREI ("arbeid gjør fri") - et slagord som neppe kan ha vært lengre fra sannheten. Vestlige kapitalistselskaper som IBM og I G Farben, samt I G Farbens nære forretningspartner Standard Oil drev næringsvirksomhet inne i Auschwitz ved bruk av slavearbeidskraft.

Alternativ 3: Hensikten med å bringe Hitler til makten og la ham få starte krig var at Illuminati ønsket å ødelegge kulturnasjonen Tyskland, som et ledd i NWO-prosjektet. Straffebetalingene som Tyskland ble pålagt i Versailles etter første verdenskrig ble med vilje satt uoverkommelig høyt for å bidra til misnøye og skape et politisk vakuum i Tyskland etter krigen. Før Hitler invaderte Polen i 1939 var det allerede bestemt at Tyskland skulle legges i ruiner. Dette forklarer bl.a. hvorfor Tyskland ikke inntok Moskva da den til da uovervinnelige nazi-arméen befant seg få kilometer utenfor byen og hvorfor Hitler trosset generalenes råd som kunne ha forhindret nederlaget ved Stalingrad.

USA og Storbritannias brannbombing av kulturbyen Dresden i februar 1945 som var helt uten militær betydning drepte over hundre tusen mennesker i et flammehav i løpet av en natt.

Under vestmaktenes okkupasjon av Tyskland etter 1945 sultet en million tyskere i hjel i fangeleire som ble drevet av de allierte, i tillegg til at seiersmaktene også gjorde mye annet som bidro til ødeleggelsen av nasjonen Tyskland som de hadde sikret seg kontrollen over:

From 1945 to the middle of 1948, one saw the probable collapse, disintegration and destruction of a whole nation,” These are not the words of a revisionist historian of the 1990s, but the sober judgment of a U.S. Navy medical officer on the scene.”  Se

NøtteKrimQuiz nr. 3: Nazister og nazisme etter krigen   

Ble det nazistiske tankegodset tilintetgjort da Tyskland tapte krigen?

Alternativ 1: All nazisme i offentlig regi forsvant fra vestlige land etter nazi-Tysklands militære nederlag i mai 1945. Dette skyldtes ikke minst at det ble innført forbud mot ”nazisme” i lovverket i mange land.

Alternativ 2: Tusenvis av ledende tyske nazister ble evakuert til USA da krigen sluttet. Her fikk de nye identiteter og viktige stillinger med vide fullmakter for å utnytte sin nazi-kompetanse til å utvikle etterkrigstidens USA. USAs utstrakte hånd til store mengder nazi-kriminelle er nå alment kjent som Operation Paperclip.

Det var særlig innenfor USAs etterretning og høyteknologiske sektor at paperclip-nazistene havnet. Eksempler på dette er Reinhard Gehlen (tidl. sjef for

Joseph Mengele i 1971, etter mer enn 25 års vellykket karriere i USA og andre land etter krigen

nazi-etterretningen), Verner von Braun (rakettforskning) og Joseph Mengele (psykofysiologi/adferdsmodifikasjon).

Alternativ 3: Hitler døde ikke i bunkeren i Berlin i 1945. (Som kjent ble det aldri funnet noe lik av Hitler). Hitler flyktet sammen med andre nazister til en nazi-base i Antarktis ved navn Neu Schwabenland. I 1947 ble det gjennomført en militæroperasjon mot et område av Antarktis under ledelse av USAs admiral Byrd som hadde kodenavnet ”Operation Highjump”. Til tross for at den allierte Highjump-hæren talte flere tusen offiserer og soldater fra USA, UK og Australia og hadde moderne våpen og ammunisjon endte dette militære felltoget med nederlag for admiral Byrd og hans armé. De ble beseiret av restene av Hitlers nazi-armé som viste seg å være i besittelse av ukjent høyteknologi, bl.a. rundfly.

 

NøtteKrimQuiz nr. 4: Mind Control  (MK Ultra) i etterkrigstiden  

Hva er betydningen av det psyko-fysiologiske programmet MK Ultra for mental programmering (mind control / adferdskontroll)?

Alternativ 1: MK Ultra har vært og er et viktig psykologisk adferdsprogram som har forbedret den mentale helsen blant de brede lag av befolkningen vesentlig.

Alternativ 2 : Nazi-legen fra Auschwitz, Dr. Joseph Mengele, fortsatte å arbeide for CIA  etter krigen med prosjektet MK Ultra, som har som formål mind control & adferdskontroll. Da Mengele arbeidet i USA benyttet han navn som Dr. Green og Dr. Greenbaum og han utførte selv mind control programmering på utvalgte ofre. Den norske legen Carl Wilhelm Sem-Jacobsen arbeidet for CIA etter krigen. For sitt arbeid på Gaustad fikk Dr. Sem-Jacobsen  millionbeløp hvert år av CIA.

Sem-Jacobsen stilte norske forsøksmennesker til fri disposisjon for MK Ultra-eksperimentering gjennom å fremheve at ”I Norge kan vi eksperimentere på personer som ikke har samtykket” og at “det er ingen risiko for å få søksmål mot seg i Norge“.

Mange av Sem-Jacobsens forsøkspersoner ligger i dag begravet uidentifisert i massegraven ved Gaustad, ikke mange meter unna der Sem-Jacobsens operasjonsbord en gang befant seg, i en fløy av Gaustad som idag er fullstendig jevnet med jorden, som om det har vært viktig å skjule sporene fra denne virksomheten.

Norge har i all hemmelighet deltatt i det fordekte MK Ultra-programmet siden oppstarten i 1950-årene. De unge norske ofrene som er blitt innrullert i MK Ultra programmet er bl.a. hentet fra barnehjem (f.eks. Finstadbru i Aurskog-Høland) og plassert på institusjoner som Nic Waals Institutt i Oslo hvor den torturbaserte programmeringen er blitt utført på tusenvis av norske barn på basis av metoder som Joseph Mengele eksperimenterte seg frem til i Auschwitz, der han hadde fri tilgang på barn til eksperimentformål.

De senere årene er barn som har “forsvunnet” fra norske asylmottak blitt det foretrukne bytte for de norske MK Ultra-kidnapperne, som opererer med ryggdekning fra norsk barnevern/politi/psykiatri/militærvesen/etterretning.

Denne fordekte og tverrgående organisasjonsstrukturen har vært praktisert av den norske staten helt siden MK Ultra-forskeren Carl Wilhelm Sem-Jacobsen fikk frie fullmakter til å ta kommando over de delene av det norske statsapparatet som han måtte ønske, inkl. militærbaser(!). Dette fremgår bl.a. av dette Rikets Tilstand-programmet som er blitt sendt på TV2.

Alternativ 3 : MK Ultra programmet ble ikke avviklet i 1973, slik USAs myndigheter offisielt hevder. Resultatene mht. å kontrollere menneskers adferd gjennom fysisk-psykisk teknologisk kontroll var altfor lovende for etterretning, militære og New World Order.

I denne videoen
http://www.youtube.com/watch?v=QwPUVqewEos
demonstrerer MK Ultra forskeren Dr. Delgado (som gjør sin entré på arenaen foran den rasende oksen iført hvit lege-frakk etter 1 min. 35 sek.) at han kan fjernstyre en okse inne i en tyrefekterarena ved å benytte en fjernkontroll som sender signaler til elektroder som er plassert i oksens hjerne.

Kontroll av maktmennesker som nøkkelpersoner innen politikk er en viktig målsetting for NWO-Illuminati, som har en imponerende evne til å få plassert sine egne i viktige maktposisjoner (f.eks. stod forrige norske statsministervalg mellom Bilderberger Jens Stoltenberg og Bilderberger Siv Jensen).

Det er nå fullt teknologisk og praktisk mulig at norske politikere som Kristin ”Vi må bombe Libya for FN – nå med en gang – for å hjelpe libyerne” Halvorsen (f. 1960),  Siv ”Jeg er ikke en programmert robot” Jensen (f. 1969), Jens ”biorobot” Stoltenberg (f. 1959)
og Libya-bomber Jonas ”De norske flyene blir fremhevet som best i klassen” Gahr Støre (f. 1960) blir fjernstyrt (f. eks. i form av skalar feed levert via satellitter kontrollert av NSA) av avanserte mind control programmer som kan påvirke og overstyre deres tanker, følelser og adferd.

Selv om det skulle vise seg at Jens Stoltenberg ikke er underlagt mind control er det fullt mulig at andre norske statsråder er det. Mind control teknologien er forlengst tatt i bruk for å kontrollere nøkkelpersoner i regjeringer rundt om i verden. (Bilde: Faksimile fra Nettavisen.no)

NøtteKrimQuiz nr. 5: Politisk drap i USA – Kennedy-mordet


Hvorfor ble president John F. Kennedy myrdet foran åpent TV-kamera i 1963?

Alternativ 1: En enslig skrulling ved navn Lee Harwey Oswald fikk den fikse idé å myrde USAs svært populære president.

Alternativ 2: President Kennedy ble skutt av den venstrehendte William Greer, sjåføren i Secret Service limousinen som kjørte ham gjennom Dallas.
http://www.youtube.com/watch?v=0sXy78yf0qk&feature=related

At Kennedy ble skutt forfra forklarer hvorfor Kennedys hode ble kastet bakover og hvorfor kona Jackie klatret opp på bagasjelokket (av frykt for å bli sjåførens neste offer) fremfor å gi sin hardt skadde ektemann førstehjelp. Praktisk talt alle vitner til skuddene var døde i løpet av få år. Zapruder-filmen som viser sjåførens delaktighet ble opprinnelig overlatt til FBI, som valgte å holde dette viktige bevismaterialet om drapet på landets statsleder skjult (!)

 

Alternativ 3: President Kennedy ble drept av en konspirasjon som bl.a. omfattet CIA, FBI, Secret Service, CFR, MJ12, Frimureriet og Vatikanet/Malteserordenen/jesuittordenen. Motivene for den usynlige maktens attentat mot Kennedy var sammensatt.

Viktige elementer av den Vatikanet-styrte “konspirasjonens” motiv for å fjerne JFK var bl.a. at han hadde gitt uttrykk for at han aktet å vingeklippe det Vatikanet-styrte CIA (et tegn på at han mente alvor var at JFK nektet erkebiskopen i New York, Malteserordenens militære kommandant i USA kardinal Spellmann å delta på CIA-briefinger i Det Hvite Hus, en etablert praksis frem til da…), at JFK ønsket å frata det private svindelforetaket The Federal Reserve Board (”The Fed”) kontrollen over USAs pengeforsyning, at JFK ikke ønsket noe kriging i Vietnam og at JFK aktet å frigi informasjon om utenomjordisk liv og USAs involvering med dette.

 

NøtteKrimQuiz nr. 6: Politisk drap i Norge – Nils Trædals død

Hvorfor falt den ruvende norske politikeren Nils Trædal ut av et vindu og døde i 1948?

Alternativ 1: Nils Trædal hadde drukket et glass på vin på byen, noe han ikke tålte fordi han var avholdsmann. Etter å ha spasert en halv time hjem fra Oslo sentrum var han så sliten (pga. vinglasset) at han måtte ta en pust i trappen (etter å ha gått 3 etasjer opp). Mens han sto og hvilte så mistet han balansen (pga. beruselsen fra vinglasset han hadde drukket noen timer før) og knuste vinduet og falt ut av det uten at han klarte å unngå fallet ved å holde seg fast i en del av vinduskarmen. Denne forklaringen er fremsatt i den norske ex-politikeren Johan J. Jacobsens biografi om Nils Trædal, “Makten og æren“.

"Makten og æren" ex-leder for Senterpartiet (tidl. Bondepartiet) Johan J. Jakobsens biografi om Nils Trædal levner Jakobsen liten ære i omtalen av omstendighetene rundt Trædals død. Var den et bestillingsverk fra Norges skjulte makt, en dekkoperasjon for et politisk drap i Norge? Kan "Makten og æren" anses som Norges svar på Warren-kommisjonens rapport om Kennedy-drapet som fortiet realiteter og skapte illusjoner?

Alternativ 2: Noen hadde stått og ventet på Trædal i trappeoppgangen der han bodde og sørget for at han falt fatalt ut av vinduet. Hovedmotivet for dette var trolig at Stortinget få dager senere skulle debattere en betent sak som Trædal hadde vist betydelig engasjement for.

Dette var ”Hvitboken” til undersøkelseskommisjonen av 1945, hvis offisielle navn var ”Regjeringen og hjemmefronten under krigen”. Hvitboken inneholdt bl.a. dokumentasjon om den kontroversielle og sensitive korrespondansen mellom Hjemmefront-ledelsen og London-regjeringen under krigen, som indikerte at London-regjeringen hadde begått landssvik mot Norge mens Norge var okkupert av Tyskland.

Alternativ 3: Tsjekkoslovakias utenriksminister Jan Masaryk hadde dødd av et fall ut av sitt kontorvindu i Praha våren 1948. Vestlige aviser rapporterte dette som selvmord, men den oppegående Trædal la til grunn at det dreide seg om et politisk drap, noe som også er blitt bekreftet i ettertid.

Trædal sa i sin minnetale over Jan Masaryk: ”Slike hendingar fortel vel utan ord meir enn noko anna kva det stundom kostar å gå inn for det ein er overtydd om!” THEY valgte samme drapsmetode for Trædal, både for å rydde en ærlig og modig norsk politiker av veien, slik at landssviket som var blitt begått mot Norge fra London-regjeringen under krigen fikk passere i taushet i årene etterpå.

Trædals dødsmåte fungerte som et signal om at norske politikere som valgte å rette ryggen fremfor å stikke hodet i sanden ville utsette seg selv for fare fra den usynlige makten som hadde overtatt kommandoen over Norge etter 8. mai 1945. Trædals død var et tabu i mange tiår etterpå, selv innenfor hans egen parti Bondepartiet. Det ble såvidt hvisket om ”politisk drap” og ”manglende politietterforskning”, men få om noen ønsket å ta tak i dette mens politiet og pressen holdt fingrene unna saken.

 

NøtteKrimQuiz nr. 7: 11. September-terroren  

Hvem stod bak terroren 11. september 2001 og hva var motivet for dette?

Alternativ 1: Det var gudfryktige muslimer, som var organisert gjennom den løst sammensatte Al-Qaida gruppen som gjennom å kapre fire passasjerfly gjennom bruk av tapetkniver og truende opptreden overtok flyspakene og med stor presisjon styrte flyene inn i de to WTC-skyskraperne. WTC-tårnene falt og ble til støv i løpet av få sekunder pga. branner utløst av flybensin som hadde tatt fyr i sammenstøtene.

Brennende flybensin er ikke varm nok til å smelte stål. Hvor ble det av de 200.000 tonn stål som hvert tårn inneholdt? Mesteparten av stålet ble ikke liggende blant vrakrestene på Ground Zero.

Alternativ 2: Det var krefter innenfor USAs indre maktelite som aktivt bidro i gjennomføringen av falsk flagg-terroren 11. September, bl.a. visepresident Dick Cheney, tidl. president George Bush sr. og Henry Kissinger. Dette var hovedårsaken til at etterforskningen av terroren ble sterkt forsinket og at den aldrende makt-manipulatoren Henry Kissinger ble innsatt som granskningskommisjonens første leder.

Alternativ 3: Viktige deler av makt-konspirasjonen (”the monolitic and ruthless conspiracy”) som president John F. Kennedy advarte mot i sin tale til pressen i 1961 deltok i Tidenes Terror 11. september 2001. Det var på sett og vis den samme Vatikanet-kontrollerte konspirasjonen som myrdet Kennedy i 1963 som sørget for at WTC-tårnene falt i 2001. Vatikanets to nøkkelordener, Jesuitt-ordenen og Malteserordenen befant seg i førersetet, med Malteserordenen som den utførende kraft.

Malteserordenen hadde i 2001 sine egne “riddere” (knights) i lederposisjoner i CIA (George Tenet) og The Carlyle Group (Frank C. Carlucci), samt Edward Egan, erkebiskopen i New York som innehadde tittelen som Malteserordens militære kommandant (Military Vicar) i 2001.

Hensikten med 11. september aksjonene var sammensatt, og innbefattet alt fra oppfylling av en urgammel profeti i kabbala-verket Zohar (”På den 23. dag av måneden Elul i året 5761 vil de tre høye tårnene i den mektige byen falle til jorden og en bygning som er knyttet til makt vil bli rammet. Ødeleggelsen vil bli stor og mange mennesker vil dø.” Den 23 elul i året 5760 tilsvarer 11. september 2001 i den moderne kalender), rituell satanistisk brannofring, en PSY OP (Psychological Operation) for å få fjernet hindre for innføring av fascisme i USA (The Patriot Act), startskuddet for kriging og massemord på muslimer i korstog-stil (Afghanistan og Irak) og sist men ikke minst signaliserte tårnenes fall innledningen av epoken ”The End of Times”.

NøtteKrimQuiz: Hvor mange 911-terrorister ser du på bildet og hvor mange mistenkte? Legg også merke til ansiktene i bakgrunnen. Personene i forgrunnen er tidl. president George H. W. Bush (oppe til v.), toppsjef i The Carlyle Group Frank C. Carlucci (oppe til h.), erkebiskopen i New York, Edward Cardinal Egan (i midten), visepresident Dick Cheney (nede til v.) og borgermester i New York Rudy Giuliani (nede til h.).

NøtteKrimQuiz nr. 8: Krigen mot terror

Hva var egentlig hensikten med president Bush sin kunngjøring av “The War on Terror”, som ble proklamert for nesten 10 år siden og har brakt Norge inn i en militær hengemyr i Afghanistan?

Alternativ 1: Krigen mot terror ble iverksatt av USAs handlekraftige og moralsk høyverdige president George W. Bush i kjølvannet av 11. september terroren.

Årsaken til at USAs første teppebombede invasjonsmål ble Afghanistan var at Afghanistans Taliban-regime (som lenge hadde samarbeidet i det skjulte med USA) nektet å utlevere Osama bin Laden til ”onkel verdenspoliti” USA.

USA okkuperte derfor like gjerne hele Afghanistan, etterhvert med nisse-Norge og resten av NATO på slep, som et første tegn på handlekraft mot reelle eller innbildte terrorister.

Det hører med til historien at FBI ikke hadde ettersøkt Osama bin Laden som mistenkt for 11. September-terroren…
Alternativ 2: Al-Qaida ble – i likhet med Taliban – skapt av CIA og SIS (CIA-kontrollert pakistansk etterretning) og kontrolleres ennå av CIA. Dette kalles strategy of tension og går ut på at samme makt kontrollerer begge parter i en konflikt. Dette er en velbrukt metode for å få en ”konflikt” til å vare så lenge som ønskelig, slik tilfellet er i Afghanistan.

Norges regjering klarer f.eks. ikke å finne noen grunn til å trekke ut sine okkupasjonssoldater så lenge CIA-riggede angrep utført av “Taliban” i ulike versjoner jevnlig forårsaker skadde og døde norske soldater. At visse angrep mot okkupasjonssoldatene som av vestlig presse tilskrives “Taliban” i virkeligheten gjennomføres av modige geriljasoldater og partisankrigere kan være et kompliserende element. På sikt vil det vise seg om det vil bidra til å forkorte den nåværene Afghanistan-okkupasjonen ved at Norge og de andre okkupasjonslandene jages på flukt.

Alternativ 3:Krigen mot terror” er en tragikomisk farse av maktmisbruk på høyt nivå som ble planlagt lenge før 11. september 2001. Dette er bl.a. dokumentert av den jødiske filmskaperen Aaron Russo (som bl.a. regisserte suksessfilmene  ”The Rose” og ”America – Freedom to Fascism”) i dette filmklippet:
http://www.youtube.com/watch?v=7nD7dbkkBIA

Her forteller Aaron Russo om hvordan han ble kontaktet av Nick Rockefeller og  tilbudt en plass i CFR – USAs Council of Foreign Relations – som er en viktig del av USAs hemmelige regjering. Dette takket  Russo takket nei til, hvoretter han døde av en mystisk kreftsykdom ikke lenge etter.

En viktig del av krigen mot terror er spektakulære terror-aksjoner som fra tid til annen gjennomføres av vestlig etterretning, som har ”terror-forebygging og -bekjemping” som erklærte hovedmålsettinger.

Et eksempel på dette er de 4 terrorangrepene som fant sted mot Tbane og buss i London 7. Juli 2005. Denne dagen var lederne for G20-landene samlet til møte i Skottland. Det falt derfor naturlig for G20-landene å vedta en erklæring av typen ”fortsatt satsing på krigen mot terror” gjennom bl.a. økt overvåking og fortsatt innskrenkning av viktige borgerrettigheter i de “utviklede” landene.

Den anerkjente britiske toppolitikeren Robin Cook tok bladet fra munnen i Underhuset dagen etter ved å kle terror-nettverket nærmest nakent ved å si at ”Al-Qaida” ikke er annet enn en database som CIA benyttet for å ha oversikt over mujaheddin-krigere som kjempet mot den sovjetiske okkupasjonsmakten i Afghanistan i 1980-årene. (CIA-agenten Osama bin Laden var et av navnene i Al-Qaida databasen).

Kort tid etter falt den kjernesunne Robin Cook om og døde på fottur i det skotske høylandet under mystiske omstendigheter, som truffet av et strålevåpen av den typen som “Licenced to kill“-organisasjonen MI6 disponerer.

 

NøtteKrimQuiz nr. 9: Bakmennene i narkotrafikken


Hvem bestyrer verdens narkotikahandel?

Alternativ 1: Verdens fremste narkotikaimperier bestyres av sør-amerikanske kokain-gangstere, nigerianske heroin-gangstere og Kosovo-banditter. Ingen i verken Interpol eller verdens etterretning er i stand til å finne ut hvilke banker som narkotrafikantene benytter til å ta hånd om og hvitvaske sine milliardfortjenester. (I så fall hadde det jo vært enkelt å fryse narkopengene gjennom RICO og andre strenge lover mot narkotikavirksomhet).
Alternativ 2: Det er de vestlige landenes etterretningstjenester, primært CIA og britiske MI6 som bestyrer verdens narkotikahandel. Under Vietnam-krigen ble opium fra Vietnam og ”Det gylne Triangel” fløyet ut på CIAs egne fly, kjent som Air America.

Etter at USA invaderte Afghanistan i 2001 eksploderte opiumsproduksjonen i landet. Der hvor USA kriger opererer CIA med frie fullmakter alle steder.  CIA-riggede drap på lokale narkohøvdinger som misliker CIAs behandling av lokalbefolkningen eller ønsker å beholde en større andel av fortjenesten kamufleres som ”vellykkede angrep mot lokale Al-Qaida terrorister”. Opium foredles nå til heroin i Afghanistan, med stø militær ryggdekning fra NATO.

USA og NATOs "Operation Enduring Freedom" bidro til å la de tusen opiumsvalmuer i Afghanistan blomstre. Der hvor USA fører krig skyter narkotikaproduksjonen i været, som i Vietnam, så også i Afghanistan. En viktig narkobrikke er USAs tidligere president George Bush senior, kjent som George "poppy" blant innsiderne. Kodenavnet for den blomstrende opiumsproduksjonen som pågår i Afghanistan under narko-NATOs overoppsyn er "Morning Glory".

Konkurrerende heroin-raffinerier som ikke er kontrollert av CIA/MI6 tilintetgjøres av NATOs spesialstyrker og rapporteres som ”vellykkede aksjoner mot treningsleire for lokale Al-Qaida terrorister”. Norge, “NATOs naive og nyttige idiot”  har ennå til gode om å be om sin rettmessige andel av narko-fortjenesten for å dekke egne kostnader, sin cut som det heter i narko-bransjen.

 

Alternativ 3: Inntektene fra narkotikatrafikken utgjør mange hundre (trolig flere tusen) milliarder dollar årlig. Dette er penger som blir kanalisert til såkalte sorte prosjekter, hvorav de fleste foregår i USA. Bygging av underjordiske baser (DUMBs) var lenge et viktig sort prosjekt, men nå går stadig mer av pengene inn i The Secret Space Program, til romfartøyer og utenomjordiske bosettinger, særlig på Mars.

Som så mye annet av verdens kriminelle virksomhet har toppfigurene innenfor narkohandelen nære bånd til Vatikanet, gjennom medlemskap i Malteserordenen. Et medlem av Malteserordenen ved navn Juan Alfonso de Borbón, kjent som Kong Juan Carlos av Spania, er toppmannen innen internasjonal narkotikahandel, mao. verdens narko-konge den dag idag.

 

NøtteKrimQuiz nr. 10: Klima-krisen


Hva har forårsaket det foranderlige og uberegnelige klimaet den senere tid?
Alternativ 1: Menneskeskapte utslipp av CO2 – karbondioksyd er hovedårsaken til klima-krisen.

Alternativ 2: Klimaendringene er forårsaket av en kombinasjon av kosmiske endringer, inkl. endringer i energien som jorda mottar fra sola og menneskeskapt teknologi. Den menneskelige påvirkningen med størst ”klima- og værmessig betydning er HAARP-anleggene (i USA, Norge m.fl.). HAARP (og EISCAT som det heter i Norge)  sender fokusert energi opp i ionosfæren på en måte som påvirker grunnleggende forhold ved klima, vær og temperatur på jorda, mao. HAARP-herping med jordens grunnleggende livsmiljø.

Alternativ 3: Å benytte vær-modifikasjon og været som våpen (”Weather as a force multiplier”) er en offisiell politikk for det krigende USA.

USA har lenge ført en stille krig mot Pakistan, bl.a. fra militære baser i Afghanistan. Ble vær-våpenet HAARP benyttet mot Pakistan i august 2010, ved å utløse tidenes styrtregn og oversvømmelse på en måte som naturen selv aldri hadde prestert i området som ble rammet?

USA – som styres av en hemmelig regjering som har til hensikt å kontrollere mest mulig av verden gjennom NWO-prosjektet – har allerede utviklet tilstrekkelig vær-teknologi til å kunne ramme sine ”fiender” (dvs. land som ønsker å leve med frihet og uavhengighet uten å befinne seg under Uncle Sams jernhæl) med klima-effekter som tørke og flom. Det ironiske er at land som stoler på USA som sin beskytter (f.eks. Australia) blir rammet (av flom etc.) på lik linje med andre ofre for det høyteknologiske  vær-våpenet, som ikke så lett lar seg spore.

Nøttequiz nr. 11: Human-Etisk Forbund og Fri Tanke


Hva er de viktigste målsettingene til human-etisk forbund og deres nettsted Fri Tanke?

Alternativ 1: Fritanke.no er en uavhengig nettavis for livssyn og livssynspolitikk, som har som målsetting å utvise etikk, medmenneskelighet og respekt for alle andres livssyn, frie tanker og ytringsfrihet.

Alternativ 2: Fri Tanke er eid og finansiert av Human-Etisk Forbund. Human-Etisk Forbund har gjennom lanseringen av Fri Tanke vist at de ikke har til hensikt “å la de tusen frie tanke-blomster blomstre”.

Etter at slugger-journalisten John Færseth fikk frie tøyler er han allerede i gang med å benytte ”Fri Tanke”til en slags obskur personlig vendetta-virksomhet, som ikke dreier seg om hva andre har sagt eller gjort mot ham selv, men er fokusert på hva andre er opptatt av og mener.

Å spore opp meningsmotstandere, for så å få andre til å ta avstand fra de utpekte i all offentlighet ser ut til å ha vært en av Fri Tankes hovedaktiviteter etter nett-lanseringen.

I Fri Tanke-Færseths artikkel fra 13. april i år om åpningen av en engleskole i Skien demonstreres det hvordan Fri Tanke benyttes som et våpen i moderne tankepoliti-virksomhet. Her er noen utdrag fra artikkelen som viser dette:

Ifølge Terje Emberland, seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), kan heller ikke Røiselands påstander om Rothschild og Illuminati løsrives fra en antisemittisk tradisjon.

Øyvind Solum, tidligere leder for Alternativt Nettverk, tar sterk avstand fra slike uttalelser:
– Alternativt nettverk har i alle år tatt avstand når slike holdninger dukker opp. Vi regner ikke antisemittisme som del av det positive mangfoldet vi vil fremme, og har nektet foredragsholdere og utstillere ved alternativmessen dersom de har vært assosiert med dette. Av samme grunn tar vi avstand fra Nyhetsspeilet, og regner det ikke som en seriøs kilde.

Einar Sørbye, leder ved Unityhuset, er imidlertid mindre skeptisk. På spørsmål om Gaarders holdninger og bakgrunn er forenlig med husets profil svarer han:
– Jeg er opptatt av at alle meninger skal få komme frem, at man skal kunne snakke om det. Også ubehagelige sannheter. Jeg synes alle må få tenke selv, få lov til å søke opp informasjon og slik lære og avlære ting.
Han er forsiktig med å svare på hvorvidt han selv deler Gaarders konspiratoriske syn, men mener at «det er ingen røyk uten ild, et eller annet er det.»

Det er ganske nøttete å ta seg bryet med å ringe opp en kommersiell utleier av  et møtelokale for å spørre ham om han er komfortabel med å leie ut møterom til en person som har bakgrunn som siviløkonom. Eller skal henvendelsen oppfattes som en form for mafia-lignende press? Det ser ut til at John Færseth benytter fritanke.no som en plattform for å prøve å hindre at informasjon om visse temaer skal bli spredd – og det i ytringsfrihetens Norge…

Alternativ 3: Fri Tanke er en nettbasert propaganda-plattform som springer ut av Human-Etisk Forbund (HEF). HEF erfarte at å utgi papirmagasinet Humanist er som en hestekjerre i den turbulente åndskrigen som nå utspiller seg på nettet, og at nettstedet humanist.no har et litt for kantete og satt preg til effektivt å kunne dele ut sleivspark fortløpende til de som ”Fri Tankes” bakmenn og agenter anser som sine ”fiender” (i første omgang distributører av frie tanker av typen Nyhetsspeilet).

Fri Tanke fortsetter tradisjonen fra “humanist” med å hamre løs på Nyhetsspeilet på en måte som kan minne om Ibsen (“Om der hamrer eller hamres, like fullt så skal der jamres…”) i artikkel (Nyhetsspeilet – i skyggen av ondskapens paraply) etter artikkel (Nyhetsspeilet – mellom chemtrails og bakkemannskap; remixed and extended version“).

Med Færseth i førersetet får falsk flagg fanebærerne av "den frie tanke" liksom ikke nok av å slå opp Nyhetsspeilet. En 10 måneder gammel artikkel om Nyhetsspeilet er resirkulert under mottoer som "gjenvisitt" og "remixed and extended version". Legg også merke til at det for "humanistene" faller naturlig å stille spørsmålet: "Hvem har rett til religionsfrihet...?"

Human-Etisk Forbund er nå blitt infiltrert av krefter med bakgrunn fra forskning.no-miljøet. Dette er i første rekke “døråpneren dirke-Didrik” (Didrik Søderlind), som er nært knyttet til personer som Asbjørn Dyrendal,
Thomas Holme (elev av Asbjørn Dyrendal), John Færseth, Espen Eggen (nå i NRKs samfunnsmagasin EKKO) og Terje Emberland.

Nøttequiz nr. 12: Romfart til Mars

Er menneskene i stand til å reise til Mars med dagens teknologi?

Alternativ 1: Nei, hvis teknologien hadde kunnet bringe mennesker til Mars hadde noen reist dit allerede, og da hadde vi fått vite om det.

Alternativ 2: Ja, reise tur/retur Mars med innlagt opphold har ikke bare vært mulig, men også vært praktisert i flere tiår. Dette er en del av The Secret Space Program  http://www.youtube.com/watch?v=jm3Cw_JFwzA

Alternativ 3: Det har i flere tiår vært underjordiske baser på Mars hvor tusenvis av mennesker har oppholdt seg. Reise til og fra Mars har både vært foretatt med hemmelige romskip (”craft”) og via såkalte ”Jumprooms” hvor forflytning i space (space-time) skjer umiddelbart; gjennom såkalte wormholes (flenger i space-time).

Antigravity drevet rundfly av utenomjordisk opphav med beskrivelse av funksjonalitet

Ben Rich, tidligere sjef for den superhemmelige høyteknologiske fabrikken Lockheed Skunk Works, sa kort tid før han døde:
We already have the means to travel among the stars, but these technologies are locked up in black projects and it would take an act of God to ever get them out to benefit humanity…. Anything you can imagine, we already know how to do.”

 

Nøttequiz nr. 13: Utenomjordisk liv og teknologi  

Har intelligent liv fra verdensrommet (aliens) besøkt jorden?
Alternativ 1: Det er mulig at UFOer (og romvesener – aliens) har blitt observert av mennesker, men dette har aldri blitt bekreftet av troverdige kilder (media/myndigheter/militære/NASA) og er derfor lite sannsynlig.

Alternativ 2: Både militære og romfarere har med egne øyne observert romskip som neppe har vært droner, mao. som med høy sannsynlighet har vært bemannet av romvesener. Dette er personer som har forpliktet seg til å overholde strenge taushetserklæringer i sitt arbeid.

Imidlertid er det nå en hel av dem som anser at deres oppdragsgivere (NSA/NASA osv.) ikke har rett til å holde den viktige informasjonen om at menneskeheten ikke er alene i universet skjult for jordens innbyggere. Dette gjelder bl.a. den kjente Apollo-astronauten Edwin ”Buzz”  Aldrin som i denne videoen forteller om en UFO-observasjon fra Apollo-fartøyet:

Vitnemålene er blitt mange, særlig fra de pensjonertes rekker. For vurdering av vitnemålenes troverdighet er det viktig å være bevisst at pensjonerte militære som har hatt betrodde posisjoner har måttet gå gjennom svært krevende utdanning og psykologiske tester. Dette innebærer at det bør legges til grunn at dette er personer som ikke sitter og dikter (selv om det ikke kan utelukkes at noen av dem blir bedt om å spre desinfo fra tid til annen), og at hvis de går til det dramatiske skritt å bryte sine taushetsinstrukser i moden alder så skyldes det at de vet hva de har sett og at de anser dette som viktig informasjon for andre:

 

Alternativ 3: Det var et utenomjordisk romskip som styrtet ved Roswell i New Mexico i 1947.  Dette medførte bl.a. at mennesker fikk tak i teknologi av utenomjordisk opphav som i all hemmelighet er blitt  benyttet i nye oppfinnelser i sivil og særlig militær teknologi (oppfinnelser som i påfallende stor grad har kommet fra USA). Erfaring fra eget arbeid med slik teknologioverføring er bl.a. skildret av Philip Corso i hans bok med den noe misvisende tittelen ”The Day After Roswell“.

I USA har det blitt produsert flyvedyktige rundfly (mao. tallerkenformede romskip) siden slutten av 1960-årene. Det er grunn til å legge til grunn at et høyt antall UFO-observasjoner dreier seg om rundfly som er produsert på jorden i all hemmelighet, i samarbeidsprosjekter hvor også romvesener har vært involvert. Romvesener som har kommet til jorden i romskip og mer eller mindre velvillig har stilt sine farkoster til disposisjon for menneskene – som på sin side har valgt å misbruke informasjonen om teknologien i det skjulte fremfor å snu seg rundt og informere jordens øvrige befolkning om hva som foregår.

J-ROD (JAROD), utenomjordisk med kult-status i det topphemmelige miljøet i USA hvor han befant seg. En av hans tidligere arbeidskolleger har beskrevet ham slik: "“I am a retired Air Force major. I worked with JAROD. We called him the ‘puppet master’. The most perfect non-human being in the universe. He actually had a good sense of humor. He could imitate anyone’s voice. A very clever creature.” Forøvrig har både Bill Uhouse (1924-2009) og Dan Burisch (f. 1964) møtt J-ROD - som selv kalte seg Chi'el'ah - gjennom sitt arbeid. J-ROD befinner seg ikke lenger på jorden.

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

21 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Auschwitz Kapo Octogon Camp Police arrest Nazi Hunter – The End of the Line in Birkenau +

Quote: STILL THE SAME ONES RULING KZ-AUSCHWITZ-BIRKENAU, AS SYMBOLS DON`T LIE. UNDER THE BANNER OF AN OCTOGON NAZI TEMPLAR BADGE THE ENEMY WITHIN OF THE PHARISTOCRACY AND THEIR SWISS BASE PROVIDE A SO CALLED “SECURITY” IN THE CONCENTRATION CAMPS JUST EXECUTING THE ORDERS FROM ABOVE AND JUST WAITING FOR THE RULES OF ENGAGEMENT TO CHANGE AGAIN FOR THE WORSE AND DO IT ALL OVER AGAIN – NOTHING HAS CHANGED REALLY. Watch the videos “Octogon The Empire of Darkness”, “Auschwitz made in Switzerland” and “Pharistocracy” for more understanding. https://www.youtube.com/watch?v=AOEqWB5LFXI&list=UUDV_QMXVj2gm44Z5wT-JC0w&spfreload=10 https://www.youtube.com/watch?v=YERHIxqnfwY&list=LLz84cLA1kFgUwbiFm3J4fvQ&spfreload=10

http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_hunter

Direct democracy through crown of Bern of pharaoh aristocracy and home of financial nobility in Alps + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1959&start=1

20 bevæpna fra Sør-Trøndelag politidistrikt i Rosendal kino Tarzan og Clint Eastwood stil herja i fredelige Orkdal forleden dag, dog ikke med nevnte to filmpersonligheters høflighet og integritet, tvert imot, “Hugtun TV 66 minutes MC episode 1 prog 1 ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2014/10/alberto-riveras-avsloringer-om-jesuitt-ordenen-og-den-virkelige-historien/comment-page-3/#comment-112037

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

The Road to Auschwitz Oswiecim, Hitchhiking, Survival, Exfiltration, Backpacking & Prepping >> Dukes of Auschwitz & Duchy of Oswiecim of the Pharistocracy >> SS Nazi Castle Fischhorn in Zell am See Austria of the Counts von Medem & Amber Room +

Quote: “HOW TO KEBAB YOUR WAY AROUND EUROPE” >> PHARAOH`S ROYAL BLOODLINE IN AUSCHWITZ .. >> THE NAZI TEMPLARS OF THE PHARISTOCRACY AND THEIR BASE OCTOGON SWITZERLAND * More in youtube text *

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

20 konspirasjoner rundt ekteheten i Obamas fødselsattest: http://www.buzzfeed.com/gavon/top-20-conspiracy-theories-that-have-already-sprun

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

“We’ll know our disinformation program is complete when everything the American public believes is false.” – William Casey, CIA Director
(from first staff meeting, 1981) as recorded by the American investigator/ historian, Mrs. Mae Brussell.

George H.W. Bush Sr. had been the secretive “CEO” of the C.I.A, since about 1960, regardless of the person officially appointed as “Director.” Letters between Bush and J. Edgar Hoover were exchanged shortly after the murder of JFKSr., which were revealed by F.B.I. personnel in the 1980s, uncovering GHWBushSr´s secret.

The family Bush was punished by the U.S.Congress for assisting to finance the NAZIs during WWII. Documentation indicates that the family Bush was NAZI in orientation. The illegal telephone taps and spying on individuals was initiated by the CIA and NSA during GHWBushSr´s CEO-tenure of the C.I.A.

The official circumnavigation of the U.S. Constitution and Federal Laws, was illegally accomplished by the hundreds of “executive privilege directives,” 2000 – 2008, signed by George W. Bush (allegedly born: G.H.W.Bush Jr.).

This illegal practice has been continued by B.H.Obama, as he has increased fraudulent budget expenditures and strengthened the monopoly exercised by the U.S. industrial-military complex.

Michelle
Skribent
13 år siden

AVSLØRER LURERNE:

Alex Jones dissinformant?

Alex har komt med fantastisk mye bra og gjør enormt mye positivt, men her blir han beskyldt for å skjule sannheten om at de ofrer mennesker levende i Bohemian Groove, samtidig såes det tvil om at han kom seg gjennom sperringene helt på egenhånd.
David Icke er også med i videoen, men han har avslørt alt for mange detaljer og fakta til å være desinformasjon tror jeg.

Aaron McCollum dissinformant?
http://camelotforum.com/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=16&id=18649&Itemid=164
Aaron angriper først Colleen Thomas, det blir verre og verre og flere catfights gjennom det sjokkerende intervjuet i 2 deler på hele 4 timer, men Colleen kommer perfekt ut av alle diskusjonene og får en til å forstå at Aaron McCollum kan også være dissinformant.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

Dette ferske intervjeut med Bob Bowman, om Star Wars og politikk, passer kanskje her: http://www.youtube.com/watch?v=EkCbvQUYOB0

Svarene er sendt redaksjonen. Hva vinner den som får flest rette?

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
13 år siden

Det var ikke meningen at forrige innlegg skulle bli svar til Michelles, det skulle vært et selvstending. Men siden jeg først skriver kan jeg legge til at det finnes mange videoer der ute som disser Alex Jones. Det blir opp til den enkelte å vurdere sannhetsgehalten i slike videoer.

Armin Bahrami
Forfatter
13 år siden

Hvilken av disse demonstrasjonene vil du helst se først ?

Chemtrails og HAARP(klima-trussel) utenfor Stortinget ?

Send hjem USA’s ambassadør – stopp krigen i Afghanistan, Irak og Libya ?

Mat-tilsynets helseløsepolitikk gir barn vansker/ADHD – Barnevernet stjeler ?

Påby “moder jord loven” som forbyr 50% av norske stats praksis ?

Cannabis for helsa – Hemp for miljøet ?

Anarki i Norge ?

9-11 var en mediafabrikasjon ?

Satanister styrer Norge, Prinsesse Martha som kupp-arvtager?

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Anti-krig eller anti EU.

Når jeg leser at noen av våre folkevalgte ringer litt rundt og blir enige om å bombe et land, blir jeg bare trist. Å ta en så viktig avgjørelse, ikke bare på norske skattebetalers vegne og regning og våre soldaters helse, men de tusenvis av menneskene som befinner seg på de stedene bombene slippes. I Aftenposten kan vi lese at “Norge bomber mest”. Minst 130 bomber er sluppet i følge artikkelen. Libya har de siste 20 årene svingt seg opp som afrikas raskest voksende økonomi og høyest utdannelsesgrad. Nå bombes infrastrukturen sønder og sammen. Så vidt jeg vet er verken Libya eller Gadafi en trussel mot meg, men udemokratiske FN mener at vi må hjelpe opprører med humanitære bomber. Som vi vet liker verken politikere eller militær å kalle en krig for en krig. Interaksjon, konfrontasjon,detasjement, operasjon osv. Det verste er at folk lar seg forføre av det også. Man lærer ikke.

Først var det bare flyforbud, så ble det bomber, og nå blir det invasjon med bakkestyrker. Snikkrigsinnføring mao. Vårt system klager på at Gadafis bruker klasebomber. Hva med å ta en titt på eget bruk av våpen, som droner og anriket uran?

Det er merkelig dette her. Våre folkevalgt forlanger at vi skal være høffelig og ikke-voldlige, dusje litt mindre, ikke bruke stygge ord til og om hverandre, ikke røyke pot og spille poker, men at de selv kan sende soldater og agenter verden rundt på med våpen og drepe, er OK. Man kan til og med få fredspris for slikt, selv uten å ha vært deltaker, som Obama aka CIA-agent Barry Saetero.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Jeg går for anarki i Norge.

Blir sikkert helt toppers…

Thunderdahl
Thunderdahl
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Du veit tydligvis ingenting om Anarki Vandalf .Det handler om å ta ansvaret sjøl, men det vet vel ikke du noe om, som stoler på at staten skal passe på deg så du ikke detter og slår deg!

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Thunderdahl
13 år siden

Jeg vet nok om anarki til å slå fast at det neppe vil gjøre hverdagen min bedre enn hva tilfelle er pr nu.

Eller la meg reformulere meg; jeg vet nok om menneskets natur til å slå fast at anarki ikke under noen omstendighet vil fungere. Man trenger ikke lete lenger enn i kommentarfeltene på speilet for å se at anarki ville endt i tragedie. Her blir man mistenkt, tiltalt og dømt i løpet av en og samme artikkel eller kommentar. Jeg ville fryktet for min egen sikkerhet i en anarkistisk tilværelse. Jeg er for lover og regler. Du finner noen land som har anarkilignende tilstander i dag. Kan ikke akkurat si at det frister, ref feks Somalia.

Siste setningen din skjønte jeg ellers fint lite av. Jeg tar ansvar hver eneste dag. Gjør ikke du? Må du ha anarki for å opptre ansvarlig?

Michelle
Skribent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Fantastiske forslag, ALLE burde jo egentlig gjøres kontinuerlig foran Stortinget helt til POLITI-kerne overga seg til fred og sannhet!

Kanskje siden Chemtrails var sist, det er jo alltid aktuelt da, så demonstrere mot NATO og FN og krigene?

Fattigdom er alltid bra å demonstrere mot, og dyreplageri selsvagt.-)

Folk er så hjernevasket og late, de gidder knapt å løfte rompa for millionlønningene sine.

Men vi må iKKE tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer oss selv, fordi alt rammer oss også, først indirekte, og så direkte!

HEiA AVSLØRiNGENE TiL NYHETSSPEiLET!!!!!!!

Michelle
Skribent
13 år siden

“When it comes to demons, they pretend they are the nicest, but you really cannot trust them for a second, they’ll stab you in the back, for real, they’ll do whatever to trick you!”
– Peggy Kane
http://www.blinkvid.com/video/83235/Peggy-Kane-Interview-Volume-1–Reptilian-Agenda

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Michelle
13 år siden

2. Korinter 11
14 Det er ikke noe å undre seg over. For selv Satan skaper seg om til en lysets engel. 15 Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

BushStumbles over his 9/11 lies at a press conference

Bush talks about EXPLOSIVES in building (on 9/11?)
http://www.youtube.com/watch?v=USnxe7hxP4I&feature=related

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Bill Clinton under Mind Control

ye
ye
Abonnent
13 år siden

Nyhetsspeilets svar på QTs eminente håndverk, med (påske)nøttedetaljer satt inn i en glimrende scene av retrospektiv, ikke-lineær beskrivelse i lys av en krimfortelling ispedd en snedig snert av humor! En spektakulær story i storyen hvor sannhetens kjerne ligger gjemt og avdekkes etter nøtteknekkerens fremferd.
Journalistikkens svar på QT = Hans Kr.
Yours truly, “b/w”-suit lady.

Ingunn Sigurdsdatter
Forfatter
13 år siden

Maestro:)) My no 1 favorite journalist. God påske Hans.

« Forrige artikkel

Den humanistiske skeptiker-messias på Norgesbesøk

Neste artikkel »

Utenomjordisk liv og teknologi – hva vet vi?

21
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x