Russland – kristendommens siste skanse?

4.9K visninger
15 minutter lesetid
32

Norge Idag, en av de ledende sionistiske aviser i Norge, skriver nylig at Russland er kristendommens sterkeste forsvarer. Og undertegnede saluterer dette faktum om dette stemmer. Fakta kan muligens bekreftes av Putins dedikasjon til Russlands tradisjonelle ortodokse kirke.

Norge Idag vil derimot få problemer med å forklare hvorfor dette er slik, fordi det ville føre til at de måtte gå på akkord med sine sionistiske ideologiske føringer, som er  å aldri avsløre den virkelige historien bak dette, fordi om historien hadde blitt avslørt, så hadde også deres egne dogmer falt, de trossbekjennelser de har bygget seg på steingrunn; politiske dogmer som vil falle før eller siden av tidens tann, av sannhet og av tidens egen iboende mekanisme som fører alt bedrageri frem i lyset, før eller siden.

Frykt derfor ikke for dem! for intet er skjult som ikke skal bli åpenbaret, og intet er dulgt som ikke skal bli kjent;

Matteus 10:26

Faksimilie fra Norge Idag

For dem som har studert historien vet at pendelen svinger både for nasjoner og personer. De som opplever harde tider; krig, drap, fattigdom og elendighet – de vil ha lært at det var en liten lønnsom vei de vandret på. Det er Russland idag, de har måttet lært på den harde måten, gjennom bitre erfaringer.

Norge forkaster hva som har skapt dets rikdom, sunne verdier og leveregler som gir god karma (du høster som du sår), mens Russland idag har lært av sine forfedres mistak, og justerer kursen. I tråd med deres åndelige ledere og forfattere som Aleksandr Solzhenitsyn. Alle landene sin vekst og fall går alltid i denne linje, når de pietistiske og G-dstro har bygget opp landet, så utarter dets politikk seg i en nedadgående spiral som ender med denne kulturs demise idet folkene begynner å tilbe sine ledere og symboler på makt, mer enn den himmelske makthaver – G-d – som styrer enerådende, uavhengig av hva de politiske tåper tar seg til; Egypt,  Jeriko, Israel/Jerusalem, Babylon, Rommerriket, USSR, USSA, (Norge?), etc. De er bygget på falske premisser, løgn og bedrag, og faller.

Konflikten mellom etiske, ukrenkelige verdier og politiske agendaer og profittjag, begynner å utarte seg, og etiske verdier og evige sannheter, til og med menneskeliv måles i kroner og øre, da er verden ved sitt ‘fall, sin transformasjonsperiode; G-d eller Mammon – det er det etiske og åndelige dilemma. Der viser mennesker sine valg, hva som er viktigst for dem.

Det er alltid lettere å dele kaken, enn å lage kaken. Lugubre krefter vil alltid ta makten i det gode samfunn som er skapt ved sunne verdier, og dele verdiene mellom sine egne, og ikke blant dem som har skapt dem nettopp ved sitt verdigrunnlag.

Harila fortsetter:

– Det gjør meg ydmyk og takknemlig. De har valgt det som er det beste for alle mennesker og samfunn. Jeg ber om at jeg og andre som får de mulighetene må leve slik at vi ikke misbruker de dører som er satt opp for evangeliet. På møter i Russland med myndigheter, ber de oss om hjelp til å gi barn som faller utenfor den best mulige omsorg. De ber oss bygge barnehage og andre institusjoner for barn som er uten omsorg. Alt dette begrunnes overfor oss med behovet for kristen omsorg. De bruker sterke og positive ord når de ber oss hjelpe, sier Steinar Harila og fortsetter.

– At myndighetene er med på en slik offensiv måte forteller mye. Mens Norge som nasjon i sterkere og sterkere grad er villig til å forkaste evangeliet, så er situasjonen motsatt i Russland, sier Harila.

– Det er sterkt når vi får høre at Russland i dag regner seg for kristendommens sterkeste forsvarer i vår del av verden. Jeg tror de skal bli velsignet gjennom sine valg på en eller annen måte, i Guds time, sier Harila.

– Hvordan ser du på avkristningstrenden i Norge?

– Jeg mener Norge offisielt og på mange områder bevisst og ubevisst kaster ut velsignelsen vi har hatt i generasjoner gjennom kristendommen. Jeg tror mange er bekymret over dette som river opp det mange opplever som det viktigste i livet, svarer Harila og fortsetter:

http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=18937

Kristen-sionistene hjelper ateister i Israel for å bygge det utopiske sionistiske verdensrike, mens kristne hjelper folk å få høre evangeliet i Russland (det er jo forbudt å evangelisere i Israel). Steinar Harila tilhører organisasjonen ‘Hjelp til Russland’. Det er tegn i tiden som tyder på at kristne og gudstroende jøder i Israel reiser seg mot ateistene og krigshaukene i ledelsen der nå, internt opprør, så ting skjer.

Men nå trenger ikke nødvendigvis organisasjonen ‘Hjelp for Russland‘ ha noen likheter eller samspill med Norge Idag sin kristen-sionistiske profil. Kristen-sionistene vil komme opp i en veldig stor psykologisk og mental konflikt her, idet det var samme sionisme som utryddet kristendommen fra før første verdenskrig i Russland, og nærmest helt inn i vår tid, og gjorde at der er et slikt vakuum etter å få høre det glade evangelium i Russland idag.

Lite vet kanskje dagens sionister i Norge om at det var datidens sionister i Russland som satte disse begrensninger på religionsutøvelsen, og som drap kristne anmasse (66 million er stipulert) og rev kirkene eller bygget dem om til proletariske lagerhus, og drap prestene. Se artikkelen ‘De Glemte Holocaust’ for den vonde historien om deres fremferd. Dokumentarfilmen om de egentlige kreftene bak den russiske revolusjon og kommunismen av den estiske journalist Jurij Lina., I Skyggen av Hermes, anbefales også. Det advares mot svært sterke scener i filmen.

I Bibelsk terminologi betyr Israel de som er tro mot G-d, og holder G-d’s bud om det sunne samkvem, fra alle religioner. Bibelske begrep for de som ikke er G-d’s troende og lydende er hedninger. Israel gjøres i dagens tale ofte synonymt med jøder, men dette er en feilslutning, fordi det er mange jøder som er sterk ateistiske. De skikkelige jøder er G-d’stroende og G-dfryktige, de holder seg til G-d’s lover, mer enn til menneskelige lover og politiske fantasier og utopier, som i mange mennesker har utviklet seg til psykologiske nevroser.

Russland har en fantastisk kristen tradisjon og historie, som store forfattere som kristne Aleksandr Solzhenitsyn og andre har avdekket. Bolsjevikene kan påvirke politikken for en tid, men de kan ikke endre hverken nasjonen eller folkets sjel i det lange løp. Disse kristne tradisjoner kan finnes i blant mye annet de store kunstneriske russiske tradisjoner.

Aleksandr Solzhenitsyn. Verdens samvittighet

Putin hedrer Aleksandr Solzhenitsyn.

http://www.riksavisen.no/?p=6453

Aleksandr Solzhenitsyn siste bok før han døde var forøvrig “To Hundre År Ilag” – “Two Hundred Years Together“, om jøders og russeres samboerskap de siste 200 år før boken ble skrevet. Boken er ikke utgitt på noe vestlig forlag.

Nobelprisvinner Aleksandr Solzhenitsyn ble selv sendt til GULAG (Chief Administration of Corrective Labour Camps) av den samme revolusjonære bolsjevistisk bevegelse. Hans opplevelser derifra ‘The Gulag Archipelago‘ var den han fikk Nobelprisen i litteratur for.

Talmudiske utopister

Ikke bare var sionistene nasjonal-romatiske i den grad at de ville ha sitt eget land i Palestina, som G-d selv hadde fordrevet dem fra p.g.a. syndefall, men de har også vyer om et verdensrike hvor deres leder skal lede hele verden fra sin trone i Salomons Tempel i Jerusalem. Dessverre for dem står der en hellig muslimsk moske akkurat der Salomons Tempel etter sigende skal ha stått. Så de må først utrydde Islam som lære før deres utopier kan gjennomføres, eventuelt føre alle religioner inn i en politisk skapt ekumenisk religiøs bevegelse, en ny religion, som skal ‘forene’ alle i en politisk skapt enhets-religion.

Der er sionistiske jøder, men det fleste store flertallet av sionister er idag noen som kaller seg kristne, men det er bare i navnet og ikke i gavnet, for Jesus sa klart; “Mitt rike er ikke av denne verden“, når datidens talmudiske sionister, fariseerne, prøvde å gjøre ham til sin Messias, i betydning han som skulle lede dem i krig og kamp for å vinne over hele verden, og styre hele verden i sitt bilde og etter sine politiske vyer.

George W. Bush på vei til Talmud kurs

Rockefeller, Bush’ene, Henry Kissing, George Soros, med sine blomsterrevolusjoner, er alle sionister, som har bidratt sterkt til den sionistiske revolusjon som befestet sin makt over hele den vestlige verden etter andre verdenskrig. Egypt, Tunisia, Libya er alle slike en del av å forsere deres videre agenda, og de høyere visjoner de har for den verdensledelse som skal utgå fra Jerusalem, etter de sionistiske utopier. De sionistiske jøder er alltid talmudiske, det vil si at det er ikke Torah’en, den skriftlige tradisjon som utgjør deres trossgrunnlag, men den orale tradisjon, rabbiers (fariseerne og de skriftlærdes) tolkning av den hellige skriften, og her er det mye rart av tolkninger. Jfr. Den Babylonske Talmud. De har tolket blant alt annet Moselovene helt ut av sine proporsjoner.

Som de som stod bak bolsjevismen i Russland, og skapte Sovjetsamveldet.

Sionismen hadde sitt stiftelsesmøte i 1887 i Basel i Sveits, ledet av Teodor Herzl – på bakgrunn av hans bok “Der Judenstaat”. Herzl ble finansiert av familien Rothschild, som betyr Rødt Skjold, – med familievåpenet som var Davidstjernen.  Rotschild så selvfølgelig at det kunne være godt for forretningene å ha sin egen stat. Dette ledet frem til en avtale mellom Baron Rothshild og Utenriksminster Balfour at sionistene skulle få overta Palestina, om den internasjonale sionismen som bevegelse hjalp de allierte å vinne krigen ‘over’ Tyskland. Der var aldri noen noe mot noen selvsagt, de var begge – alle – sider satt opp av samme krefter, sionistene, slik at Rothschild skulle få sitt Israel etter avtalen med Balfour fra 1917, kalt Balfour-Erklæringen.

Etter den tid var sionister sentrale i å skape både internasjonal sosialisme (kommunisme) og nasjonal sosialisme (nazisme), se bøkene til Professor Antony C. Sutton, spesielt Schiff, Harrimann og Prescott Bush var dypt involvert i å finansiere både Lenin/Trotsky (Bronstein) som Adolf Hitler fra Thule-samfunnet, og den okkulte nasjonalsosialismen’s vei til makten. Begge siders form for sosialisme er hvor folket er alle proletarer og denne snitter og champagne velfødde elite utgjør deres lederskap. Det er hvordan de ser på som sin selvfølgelige rett å utgjøre dette lederskap (?).

Den amerikanske predikant Ted Pike sier:

I 1918 spilte Vladimir Lenin inn en fonograf plate og sendte den over hele Russland og varslet om en truende død for noen russer som avslørte det jødiske navnet på en eneste bolsjevikisk leder. [1] Et bilde av det første Folkets Commissariat på den tiden avslører nesten total herredømme av jøder over bolsjevismen: Alle fem var jødiske. (Se ‘Jewish Activists Created Communism‘)

Den 24. februar foretok skuespilleren Charlie Sheen en ‘straffbar handling’ som ville ha dømt ham til døden i det sionistjødisk-kontrollerte bolsjevikske Russland. I et internett-radio intervju brukte han det jødiske navnet (Chaim Levine) av Chuck Lorre, produsent av hans TV-serie. Umiddelbart trådte “Amerika’s” Tanke Politi Kommissar, ADL sjefen Abe Foxman, til handling.

Ved å påkalle sitt programs TV-produsent Chuck Lorre jødiske navn i forbindelse med en sint tirade mot ham, gav Charlie Sheen inntrykk av at en annen grunn for hans motvilje mot Mr. Lorre er hans jødiskhet. Dette faktum har ingen relevans til Mr. Sheen’s klage eller uenighet, og Lorres’s påstander er i beste fall bisarre, og i verste fall, borderline anti-semittisme.

I motsetning til andre offentlige personer som er angrepet av Foxman innvendinger, krevde Sheen en unnskyldning. Hans advokat Marty Singer sier at Lorre omtalte seg selv som Chaim på et forfengelighet kort i februar og at Sheen’s uttalelse ikke var anti-semittisk. Sheen sier han siktet til Lorre’s virkelige navn “fordi jeg ønsket å ta mannen, ikke bullshit TV personligheten”. Sheen selv ble gitt et annet navn ved fødselen. “Så du forteller meg, at om noen skulle kalle meg Carlos Estevez, kan jeg kreve at de er anti-Latino?”

1. Encyclopedia Judaica . “Communism,” s. 798.

http://www.truthtellers.org/alerts/WillFoxmanApologizetoSheen.html

Dette offisielle postkortet som var spredt til insidere av den kommunistiske regjering i Russland etter at Bolsjevikene tok makten sier: 'Lederne av den Proletariske Revolusjon'

 

Trenden idag blant kristne er at folk flest vender seg bort fra all institusjonalisert og organisert religion, og pleier sitt direkte forhold til G-d og Jesus, – shopper rundt det som passer best sine egne oppfatninger. Denne trend vil nok også komme til jødedommen. Da blir Rabbiene arbeidsløs, og det er kanskje like greitt.

Krig mot alt

Verden står i disse dager i en uendelig kamp mellom åndskrefter; peaceniks’ene, fredsduene, de som søker fred, og krigshisserne som står bak krig mot narkotika, krig mot kreft, krig mot terror, sjøfolks krig mot pirater i Somalia, en evig krig næres de av – splitt og hersk, og de vinner aldri noen av sine kriger, de løser aldri noe problem med dem, og det har heller aldri vært deres agenda, agendaen er den evige uro og ufred, krig og elendighet, – over hele verden.

Disse menneskene kan veldig lett gjenkjennes i den offentlige diskursen, de er ofte også medlemmer av innflytelsesrike sionistiske nettverk som Trilaterale Commission, Bilderbergerne, IMF, Verdensbanken, WHO, etc.

Krig mot pirater

Representerer virkelig Grete Faremo den norske folkesjelen?

Den norske folkesjelen mest karakteristiske egenskaper kan sikkert diskuteres, men en ting som sikkert alle kan være enig i er dens fredselskende egenskaper i ånden av Fridtjof Nansen og andre. Noen kan jo leve i mange hundre år i annet land, uten å bli integrert i den nasjonale folkesjelen. Hvem som helst selv av utenlandsk opprinnelse kan jo være mye mer i takt med den norske folkesjelen, på fredsreiser rundt om i verden, enn familier som har bodd her i generasjoner, uansett hva deres opprinnelsesland er/var når deres familier først kom hit.

Mange norske topp-politikere er også mer integrerert i det internasjonale samfunn og hos den internasjonale eliten, hvem noen kaller ‘De Gale Globale’, enn hos sine egne folk og borgere, og disse vil rett og slett ikke integreres i det norske, men er mest opptatt av å presse sitt eget på det norske, hva denne internasjonale agendaers tillitsmenn- og kvinner fordrer av dem.

Men et lands kultur og sjel kan like lite utslettes eller transformeres, som den menneskelige sjelen kan det. Den kan forføres, korrumperes og søkt erstattet, men på lang sikt vil ethvert menneskes egenart som landets egenart, dets sjel, presse seg frem igjen – forbi de kollektive nevroser som er lagt over dens individualitet.

Grete Faremo er datter av MILORG mannen Osmund Faremo. Vi vet at MILORG gjorde den internasjonale sionismens sak til sin etter den andre verdenkrig. Se Riksavisen.no for hundrevis av historiske artikler om dette. Er Grete Faremo norsk i den forstand at hun er ‘fredsdue’ i Fridtjof Nansens ånd, ved å ville bevæpne norske skip? Hun sier det er for de norske sjøfolk, men nå er jo virkeligheten at det er et forsvinnende lite norske sjøfolk på disse skip med det norske flagg i hekken. Er “krigen mot terror” – den som gjør at vi nærmest må kle oss naken på flyplasser – og mot pirater, den evige krig som aldri vil ta slutt, en kamp verdt å ta for den norske handelsflåte og den norske sjømann?

 

Faksimile fra VG: Grete Faremo er medlem i Trilateral Commission. Hva har Forsvarsministeren med den norske handelsflåte å gjøre? Er Norge i krig? Er handelsflåten rekvirert?

Private sikkerhetsfirmaer som Blackwater/XE skal føre krigen. Slike firma er for en stor del eid av internasjonale størrelser innen dette samme miljø.

Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) skal etter alt å dømme vurdere å gi norske sjøfolk våpen for å forsvare seg mot piratvirksomheten utenfor Somalia.

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2089880.ece

Hva har Trilateralist medlem og forsvarsminister Grete Faremo med norsk handelsflåte å gjøre? Konstitusjonelt blir dette helt galt. Handelsflåten sorterer vel aldri under krigsministeriet i fredstid. I krigstid kan de rekvirere handelsflåten, som under Andre Verdenskrig, og gjerne sette private sikkerhetsvakter fra f.eks. Blackwater ombord til å føre sin krig, men hvorfor i fredstid?

Når den første pirat blir drept fra et skip med norsk flagg, om der ikke er en eneste nordmann ombord, så er Norges selvbilde som fredsnasjon for all tid ødelagt. Er det greitt? Er det verdt det?

Der er ikke en eneste nordmann igjen ombord i disse skip, så hvorfor skal de ha norsk flagg? At skipet har norsk eier, en eier som forøvrig like gjerna kan bo i London eller på Bahamas, betyr ikke nødvendigvis at denne ‘norske’ reder representerer den norske folkesjel, gjør det?

Fredsdue eller krigshauk

Hverken kristen-sionister eller jødiske sionister har noen sinne gjort en tøddel for å utbre G-d’s Rike på jord, det er deres verdslige kongerike de har vært opptatt av, som skal styres med hard hånd av deres Messias fra sitt sete i den nye verdens hovedstad; Jerusalem. Det var dette samme riket Jesus fra Nazareth avstod fra når de ville salve ham med samme Messias status; “Mitt rike er ikke av denne verden“, var hans lakoniske svar. De valgte seg Barrabas istedenfor. En kriger, og en fryktet mann i slåsskamp, og en bra mann å ha med seg på slagmarken for å vinne over sine fiender og legge verden for sine føtter som  lovt i Det Gamle Testamente. Helt glemt var det at med Jesus så var det opprettet en ny pakt, at den nye jøde av Abrahams ætt, er ikke den av blod, og ikke den som trenger å være omskåren nedentil, men den som er omskåret på hjertet til G-d’s standard; den kristne – samme hvilken rase denne person er av. Det er arvtageren til G-d’s Rike.

Den som finner sitt liv, skal miste det, og den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.

Den som tar imot eder, tar imot mig, og den som tar imot mig, tar imot ham som sendte mig.

Den som tar imot en profet fordi han er en profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få en rettferdigs lønn.

Matteus 10 39-41

Jesus ville sende sine profeter. Mange av hans fredsbudbringere ville forgå, sa han, fordi i en verden av krigshissere, så blir fredshisseren deres fiende.

Jesus brant for skapelsen av et åndelig rike på jord, hvor fred og kjærlighet rådet i menneskene- slik at de selv tilpasset politikken deretter, og ikke det politiske riket som makt-hungrige politiske sionister ville bygge på jord; Den Nye Verdensorden.

Denne kloke mann fra Nazaret visste at først må Riket etableres og vinnes på et indre plan, i hvert enkelt menneske, før dette fredsriket kunne etableres på jord. Inntil det ville verden bli besatt og behersket av hedningene, dvs. de som ikke tror på G-d’s resept om at verden må ledes med kjærlighet og for fred, ikke med frykt for krig for splitt og hersk formål, for politiske utopier og falske messiaser, slik at enhver keiser til enhver tid kan trygge sin makt herav.

Valget står idag fremdeles, for mennesker på jord, om de tror eller ikke, som det alltid har gjort; mellom hvem en vil ha som Keiser og Konge, de politiske verdslige marionetter, eller den evige og sanne åndelige Allmakt. Valget er fritt. Verdens Konger og Keisere har vist seg å være brutale og terroristiske herskere. De har sjelden vist noen nåde med eller for sitt folk.  Israels flukt utav Egypt, fra datidens hersker Faraoh – hvor folket var mest opptatt av å skape minnesmerker over slike herskeres innbilte storhet, kan gjerne være nordmenns flukt utav Norge en vakker dag, når nordmenn flest sier som Nietze; “G-d er død“.

G-d er død for dem som velger å la det være slik. For andre er G-d den mest virkelige og ekte realitet i deres liv. For veldig mange er det det eneste stedet i denne verden å finne nåde, godhet, kjærlighet, tilgivelse, miskunn, – det er i troen på den mann som gav sitt liv, i solidaritet med den falne menneskehet, og som betaling for alle de synder som mennesker gjør seg skyldig i ved å bomme så på målet, gang etter gang, det var dette offer som forenet enkeltmennesket som vil med G-d. Målet er Gud’s Rike. Fred på Jord. Til englers velbehag.

Ingen har bidratt så mye til avkristningen av Norge, som kristen-sionismen. Hyklere, og en åndelig lære som ikke går ihop, prek evangeliet med en tunge, prek støtte til drap av Palestinere med den andre. Ikke rart folk forlater kristendommen med slike ambassadører.

Jeg velger meg den åndelige Jesus som Konge, for et rike som “ikke er av denne verden“. Av en annen ånd. Det er lovt at det som en aspirer mot, det skal en få. The Secret – Law of Attraction. Karma. En høster som en sår. De verdslige ledere har fått sin sjanse. De skuffer gang på gang. Jeg har gitt dem opp. – De fleste av dem..

“På deres gjerninger skal en kjenne dem”


J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

32 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Jens
Jens
Abonnent
10 år siden

“Kristendom” er så mangt, og mange av dem som kaller seg kristne i dag har laget sine egen kristendom basert sine egne preferanser mer enn hva som er bibelsk kristendom.
Bibelens egne utsagn om endetiden forteller oss at det skal bli et massivt frafall av Bibelsk bekjennende kristne.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Folk flest unntatt satanistene, som bl.a. frimurerne, lever og virker stort sett iht kristen tro, men de er planlagt hjernevaska på alle tenkelige og utenkelige måter og derved fordumma og sløva ned

Charlotte Thomson Iserbyt, The deliberate dumbing down of America & the world, interview, book, site http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1844&start=1

Det er målt økende konsentrasjoner av bl.a. giftig fluor i drikkevannet som således er tilført alt liv og miljø, Chemtrails, «There’s researchers from Norway and Germany that contacted us some time back, last 60 rain tests they have done there have been laden with fluoride. ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/aftenposten-sensurerte-haarpchemtrails-kunngjoring/comment-page-7/#comment-97265

“Made in Switzerland: Torture, Terror, Murder, Hatred, Racism, Slavery & Neutrality Swindle ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/abb-et-omen-om-religionskrigens-komme/comment-page-2/#comment-100897

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  BelzeBob
6 måneder siden

Det var riktig stupid person som tegnet judisk svastika som illustrasjon til “Kristendom”.
Judar spytter på idioter kristen-sionister ster som judisk takk for full støtte av genocide i Palestina:

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

En kort og overfladisk analyse: Welcome to Judaism 101! http://www.jewfaq.org/ etter min kunnskap nazi-marx babylonsk nettsted og religion, i den grad man kan definere dette som en religion, mer tilbøyelig til å kalle det en krigsstrategi

Signs and Symbols http://www.jewfaq.org/signs.htm The Minorah http://www.jewfaq.org/graphics/menorah2.gif som visstnok er det rette symbolet på jødedom er skifta ut med det falskt definerte symbolet David-stjerna http://www.jewfaq.org/graphics/logo.gif se bl.a. øverst på alle sidene

På siden A List of the 613 Mitzvot (Commandments) http://www.jewfaq.org/613.htm finner man budet: 3 Not to blaspheme (Ex. 22:27; in Christian texts, Ex. 22:28), the penalty for which is death (Lev. 24:16) (negative)., dvs dødstraff som ifølge bl.a. ekte Kristendom er ulovlig iht Guds Bud, Guds Lov, og dødsstraff er etter undertegnedes ufravikelige syn kun en terrorhandling og er ment å være det

En av mange kilder,
Milton William, Bill, Cooper, Hour of The Time, The Mystery Babylon Series http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1736&start=1

Fordi det er veldig mange og stadig økende antall temaområder å sette seg inn i, har jeg ikke kunnet se på dette i detalj, men oppfordrer andre til å vurdere det samme ved bl.a. å forske videre i materialet

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

En tilleggsdetalj på siden Signs and Symbols http://www.jewfaq.org/signs.htm her er både illuminati-altseende-øyet og the number of the beast, 666: http://www.jewfaq.org/graphics/hamesh.gif

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Ser ut som symbolet finnes over alt :-)
Hand of Mary – mor til Jesus
Hand of Fatimah – Datteren til Muhammed
Hand of Miriam – Søster til Moses
Hand of Venus
Hand of al godesses, ishtar, Inanna, afrodite, buddha,
Hand of u name it.
5 fingre – pentagram – mosebøker, pilarer i islam….Beskyttelse mot lucifer.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
12 år siden

http://en.wikipedia.org/wiki/Hamsa
Judaism generally recognizes that Christians and Moslems worship the same G-d that we do and those who follow the tenets of their religions can be considered righteous in the eyes of G-d.

Contrary to popular belief, Judaism does not maintain that Jews are better than other people. Although we refer to ourselves as G-d’s chosen people, we do not believe that G-d chose the Jews because of any inherent superiority. According to the Talmud (Avodah Zarah 2b), G-d offered the Torah to all the nations of the earth, and the Jews were the only ones who accepted it. The story goes on to say that the Jews were offered the Torah last, and accepted it only because G-d held a mountain over their heads! (In Ex. 19:17, the words generally translated as “at the foot of the mountain” literally mean “underneath the mountain”!) Another traditional story suggests that G-d chose the Jewish nation because they were the lowliest of nations, and their success would be attributed to G-d’s might rather than their own ability. Clearly, these are not the ideas of a people who think they are better than other nations.
http://www.jewfaq.org/gentiles.htm
Different wrapping

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Fra samme kilde, søk ~ Hamsa smykker og gjenstander http://www.jerusalemeverything.com/search.php?searchstring=Hamsa

Hvis noen har synspunkter på og meninger om mine funn inklusive 3.-parts informasjon, som det ser ut til at noen har, tommelaktivitet, vennligst kommenter med referanser og dokumentasjon, på forhånd takk
۞
Relaterte kilder,

STOP Illuminati Criminals BEFORE They Start WW3 (12-20-2011)

* Quote: .. The Israeli flag should have been the menorah. Instead, you have a satanic symbol. Okay? That is a satanic symbol on your flag — that is not a Jewish symbol. Why isn’t the menorah on the Israeli flag? I tell why, because the Rothschild family, who created Israel, worship Lucifer. They worship Satan. They don’t worship Yahweh. They’re not real Jews. Their real name is Bauer. They’re using you. And they’re making fool of yourselves by going along with this insane plan. Hurry up and arrest those criminals who have taken leaderships of your society. This is not a joke. ..

Greg Szymanski Interviews Doreen Dotan http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1438&start=26#M4661 * Criminality in SOS childrens’ villages, nazi-marx government, etc

sos children’s villages site:abeldanger.net https://www.google.com/search?q=sos+children%27s+villages+site%3Aabeldanger.net

Solskinn
Solskinn
Abonnent
12 år siden

Bekreftet at Putin er født av jødisk mor i St Petersburg. Russland og kina er kontrollert opposisjon

Putin’s Russia — Illuminati Controlled & Corrupt
http://www.henrymakow.com/putins_russia_is_also_illumina.html

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Yuri Bezmenov: Deception Was My Job (Complete) http://www.youtube.com/watch?v=y3qkf3bajd4

Sitat: This is G. Edward Griffin’s shocking video interview, Soviet Subversion of the Free-World Press (1984), where he interviews ex-KGB officer and Soviet defector Yuri Bezmenov who decided to openly reveal KGB’s subversive tactics against western society as a whole. ..

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

“Russlands befolkning redusert under Putin
Den russiske befolkningen sank med nesten 3,4 millioner i løpet av de årene Vladimir Putin var landets president, viser nye tall.”
http://www.dagbladet.no/2011/03/29/nyheter/politikk/russland/befolkning/folketall/15990773/

NWO-agenda21 i effekt her ;)

bin Laden
bin Laden
Abonnent
13 år siden

Utfyllende svar på ditt spørsmål kan du få her, JJ: http://iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rosenthal.html
Beste beviset på at psykopaten snakket sant, var at han ble drept av andre jude-psykopater rett etter intervjuet.
Man kommer til å føle dypeste avsky og ønske om å vaske seg etter kontakt med motbydelig skitt, men det trengs å analysere oppkast og avføring for å utrydde sykdom.
Galningen forteller i detalj judanes fremgangsmåter og gir dermed halve nøkkelen til løsning av judeproblemet.
Ford har skrevet at løsning på [verdiløse papir-]pengespørsmålet ville bety løsning på judeproblemet.
Som første skritt kanskje, men veien til samfunnet som var Guds plan, blir lang når moral og skam er nesten utryddet.
Journalisten skriver i slutten av intervjuet:
R.: “We are god’s chosen people . . . Most jews do not like to admit it, but our god is Lucifer — so I wasn’t lying — and we are his chosen people. Lucifer is very much alive.”
I was stunned. I had no further comment. I had watched this arrogant, boastful person change at times like a chameleon that changes its color. Many times he showed a hatred — yes, even a venom. At the conclusion I felt unclean being around him.

Zetera
Zetera
Abonnent
13 år siden

Kenneth Hagin: (1917-2003) Hagin begynte sin tjeneste i Texas i 1934. Tjenesten hans ble tidlig preget av overnaturlige fenomener, slik som “herlighets-skyen”: en lysende “sky” som kunne vise seg under møtene. Fra 1949 av opererte Hagin som selvstendig helbredelses -predikant på samme marked som Branham & Co., innen det som i USA kalles “The Post World War II Healing Revival”. I 1943 fikk han “salvelsen til å undervise. Hagin fikk i 1952 “salvelse til å være profet”. I 1966 slo han seg ned i Tulsa. I 1974 ble RHEMA Bible Training Center dannet, i Tulsa, Oklahoma, USA. 750-800 pastor-studenter uteksamineres hvert år.

Med Kenneth Hagin begynte den moderne trosbevegelsen. Kennet Hagin er svært respektert i alle trosbevegelseskretser og etter hvert også i andre kristne krestser hvor man har åpnet dørene for de moderene strømningene innen kristendommen.

Utrolig hva en kaller kristendom, her må en vel heller snakke om demoner:

skippern
skippern
Abonnent
13 år siden

Takk for super artikkel JJ. Er Charlie Sheen utsatt for mk gjennomført med kjemikalier og stresshypnose?
Sionistlakeiene har nok ønsket ham av veien lenge og her lukter d mer enn alkohol og kokain, her lukter ugler som Smurfen pleier å si.
Hr Sheen er vanligvis en sterk, sympatisk mann som står opp for rettferdigheten.
http://www.youtube.com/watch?v=ZyKR2-A0KPU&feature=related

Link til et stykke vakker kirkemusikk:

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Dagbladet har faktisk noe relevant til dette.

Se her:

Det kulturelle fellesskapet mellom norsk lekmannskristendom (sionist-kristendom?) og arbeiderbevegelsen (kommunisme) har vært betydelig, sier professor i kirkehistorie Oskar Skarsaune ved Menighetsfakultetet.
http://www.dagbladet.no/2009/02/06/magasinet/kristendom/israel/4436173/

Fram til 80-tallet var det venstresiden som var Israelvennlige, og høyre som var skeptiske. Norge ble i lang tid etter opprettelsen av Israel regnet som et av de mest proisraelske landene i Europa. Og det var ikke på grunn av de kristnes støtte, men fordi Arbeiderpartiet, SV og fagbevegelsen var store Israel-venner.

Israelsk sosialisme appellerte, og jødenes lidelser gjorde det ganske enkelt å ta Israels parti. Fagbevegelsen satte igang et utstrakt samarbeid med jødene. Kibbutzbevegelsen ble sett på som en slags sosial utopi hvor den sosialistiske drømmen kunne bli virkelighet.

– Sovjetunionen var en pådriver i FN for opprettelsen av Israel og hadde håp om en kommunistisk stat i Midt-Østen, sier historiker Nik Brandal i Kaderprosjektet.

ISRAEL-STØTTE VAR MAINSTREAM i Norge. Arbeiderpartiet huset varme Israel-venner som Håkon Lie, og partiet hadde nære forbindelser til Histadrut, det mektige, israelske LO. Jødisk arbeiderbevegelse i USA sendte penger til norsk arbeiderbevegelse.
http://www.dagbladet.no/2009/01/19/magasinet/historie/palestina/israel/gaza/4390127/

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Hva betyr egentlig ordet Israel, og hvor er dette sted?
Kortversjon – Israel er ikke et jordisk land, men et sjelelig rike.
Ordet Israel kommer fra gamle testamentet. Navnet ble gitt til Jakob da han kjempet med en engel og hoften ble svekket. Hofteområde symboliserer begjær – så når Jakob gav slipp på sitt begjær ble han Israel.

Navnet Israel kommer fra de historiske mytologiske guder:
Isis hunkjønn = IS
Ra hankjønn = RA
El Gud = EL

Når vi opppgir de lavere begjær som makt, berømmelse, erobring, og rikdom blir vi ett med Israel. Male – Female – Gud en indre helhet i sammen. Dvs når Bibelen taler om å overgi deler av Israel, menes det deler av et himmelsk land i oss alle – nærmere plassert på høyre side.

Likeså en jøde iflg skriften er en som etablerer sin bolig i seg selv nærmere bestemt i meditasjon til høyre hjernehalvdel. Altså en jøde er en som har bolig i det indre Israel.
Rom 2:28. For he is not a Jew, which is one outwardly; neither is that circumcision, which is outward in the flesh: 29 But he is a Jew, which is one inwardly.
Det er med andre ord helt på tryne alt det tullball vi mennesker holder på med i denne sammenheng :-)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Uffda
13 år siden

Er det du lei av alt dette tullballet Uffda så meld deg inn i den eneste sanne tro og Kirke nemlig The New Earth Oprah’s Church!
The New Eart Church har allerede over 10 milloner medlemmer :)

Oprah Winfrey som ofte kler seg som en Egyptisk farao i sine show har flittige gjester i sin nye relgion som Obama, Bush, Lady Ga Ga, Jay Z, Eninem osv osv

Flere millioner troende har funnet referanser i de hellige skrifter på at hun er Anticrist og Obama den falske profet

The Antichrist Has Come

http://www.youtube.com/watch?v=d7vh5LJjJhc&feature=fvwrel

http://www.oprah.com/index.html

Isarel har foresten sitt opphav fra Isis-culten som også er forløperen til Frimurerene ++++

De dyrker ikke Jesus og Jomfru Maria men derimot Isis, sønnen Horus og solguden Ra og frelseren og gudesønnen Mithras

Det ble bygget tempel til Mithras som det fortsatt finnes rester etter. Et av dem er funnet under St. Prisca-kirken i Roma
Mithras er også en blå stjerne som skal retunere sammen men gudesønnen
Er det Elenin eller Planet X dem sikter til her ?
Følger de gamle Egyptiske herskerene Anunakiene med på lasset ?

Isis-kulten og Mithras-culten har svært mange likheter med kristendommen som Astrid Mæland tar for seg her

http://www.dagbladet.no/2009/12/24/magasinet/religion/jesus/jul_2009/9538456/#comments_container

Isis hadde også en følgesvenn som het Lucius som minner litt om Lucifer

Apuleius og Isis-kulten i den græsk-romerske verden

http://aigis.igl.ku.dk/2006,2/JB-Isis.pdf

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
13 år siden

Takk for tilbudet Smufen, melder meg heller inn i smurfologiens menighet fremfor noe av det nevnte.:-)

Når det gjelder antichrist å så er nok ikke det noe som dukker opp som troll av eske – antichrist har vært her hele tiden. Antichrist er ganske enkelt selve religionen(e). Religonen befinner seg i fantasiens verden fordi den ikke evner å forstå mytologiens natur, så når teksten sier at slangen talte – så for de talte slangen. :-) Dette tror jeg Smurfen som en av de få catcher.

Religionen hindrer bla menneske å leve et vitalt åndelig liv … Matth 15:14 it says that religious leaders are blind leaders of the blind.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Oprah (Winfrey) ~ bokstavene stokket om litt ~ Pharo, utsatt for rasisme i Sveits, google { oprah winfrey switzerland handbag https://www.google.no/search?q=oprah+winfrey+switzerland+handbag }

Official Apartheid Laws in Swiss Public Swimming Pools, Oprah Winfrey, Tina Turner & Zürich Files http://www.youtube.com/watch?v=JMY1oNpKzyw&list=PLqQQFOVUZBLhOMzXOuNvv19PKCRUIZPma

Quote: IN SWITZERLAND`S PUBLIC BATHING FACILITIES NEW APARTHEID LAWS HAVE BEEN OFFICIALLY ISSUED BY THE SWISS NAZI AUTHORITIES; LAWS WHICH WERE APPLIED SILENTLY BEFORE, AS WE COULD WITNESS THROUGH THE AGRESSIONS ON SEAN HROSS IN THE SWISS SWIMMING POOL, BUT NOW IT HAS BECOME OFFICIAL AND BOLDLY, OPENLY AND PROVOCATIVELY. Because the anagram of OPRAH reveals PHARO as her secret name and code within, but we need this sister of Isis to bring the Swissies of Octogon down; our masters have their internal war started. A 35.000 swiss franc ladies bag looks pretty old and second hand, when 300 ladies and pink men come and touch it with their perfumed hands, so the shop owner has set out the directive, that only the white money loaded preferably swiss upper class ladies can lay their hands of this token of wealth and power and not some immigrant looking Oprah, who can`t even speak proper swiss and must have given the impression having recently landed from a wooden boat from Africa with the jetlag on her face. The swiss shopkeeper woman set out the general directions, not having just anybody touch the bag worth a BMW car with their dirty fingers, that only serious money loaded white swiss upperclass ladies can touch the 35.000 $ reptilian leather bag and not some darkskinned curly haired immigrants, who all want to see the bag but never buy it. So then Oprah came with this serious jetlag all over her face, as if she just came tired from a refugee boat from Africa; so the shop lady thought: “oh, there`s another one of those”.

The pharaoh lineage, the priest of Amon Ra and the connection to Switzerland, QL Tv, Santos Bonacci + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1886&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Har noen hørt om muslimske amerikanske octogon presidenter? Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine; The Shriners in White House & Oval Office ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/abb-et-omen-om-religionskrigens-komme/comment-page-2/#comment-100876

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Ja, jeg har sett du har skrevet mye om emnet, og egentlig er det fristende å spørre deg om du har tid og lyst til å hardkomprimere det du har skrevet til en ny artikkelserie?

kjemisk
kjemisk
Abonnent
13 år siden

Takk for det, Jarle.
Jeg tenkte da du ble kastet ut at du kanskje burde føre litt “finere” seil i starten av din korte “karriere” som blogger hos VD : )
Kanskje det hadde bidratt at saueflokken der fikk en gradvis tilvenning av det du skrev? For du gikk hardt ut i mot de etablerte og politisk korrekte oppfatninger umiddelbart.
På slike fora som dette ser det ut til at fartstid er avgjørende. Bare se på Torstein Langeseter, f.eks. Han er tatt inn i varmen og regnes som seriøs, selv om han som kristen går i mot helt sentrale deler av Bibelen.
Du kunne kanskje ha “snik-innført” i rød-grønn stil ditt budskap, slik at når andre debattanter på sikt kom med motargumenter mot det du skrev, ble du trigget av dem til å fortelle mer, og derav kunne gå tilbake å påvise at det var motdebattantenes feil at du måtte skrive det du skrev. Da kunne du toe dine hender og skylde på dem. Kanskje admin hadde kjøpt det bedre da? : )

Men det er vel ikke din natur å være utspekulert, slik det heller ikke skal være hos de som er drevet av sannhetens- og ærlighetens vitnesbyrd

bin Laden
bin Laden
Abonnent
13 år siden

Takk for påminnelsen til dem som glemte, at vårt opphold på denne siden værer bare noen få vintre.
Det er nærmest umulig for yngre generasjon uten en moden kjerne i sjelen å klare å stå imot de aggressivt påtvungne løgner judekontrollerte barneinstitusjoner, tel-avi-sion og internett banker inn i deres hode.
De aner ikke hva meningen med livet er, de blir opplært til å være hensynsløse, egosentrerte, ikke-tenkende konsumenter.
De vet ikke lenger at øyne er sjelens speil, ellers ville de avsløre Grete Faremo`s vesen bare ved å se hvor slående like øyne hun har med israhelliske Lieberman`s gale-bikkjas blåøyne.

kjemisk
kjemisk
Abonnent
13 år siden

Takk for innlegg, og takk for sist!
Forrige gang vi var online, var på verdidebatt.no, der du ble kastet ut.
Grunnen til at du ble kastet ut var at admin ikke likte det du skrev. I tillegg virket det som du gikk i mot en av deres politiske målsetninger.
Admin kunne ikke forklare den reelle grunnen til hvorfor du ble kastet ut. Han kom dem noe ¨vås om deres retningslinjer, noe som – hvis han skulle ha fulgt dem slavisk mot andre debattanter der – hadde medført at stort sett alle debattanter på VD’s besynderlige forum hadde måttet bli utestengt.

Innlegget var godt. Jeg samstemmer i det meste. Men har hørt at Rothschild betyr Ruths barn; altså etterkommer etter den bibelske Rut. Vet ikke hva som er rett her?

Interessant dette du tar opp om kristendommens oppblomstring i Russland.
I en skriftelig prediken fra 1920-tallet fra en av predikantene som tilhørte samme menighet som jeg tilhører, nevner han at det fantes flere tusen kristne i St. Petersburg og i de baltiske statene. Det skulle være snakk om mange store Luthersk-læstadianske menigheter. Men han var svært bekymret for dem, og uttrykte sin bekymring at de var drept eller deportert. Menighetene i Sverige, Finland og Norge hadde mistet kontakten med dem.
Grunnen til deres forsvinning ligger etter all sannsynlighet i at de ble utryddet av kommunist-sionistene på 20-tallet.
Jeg fatter ikke hvordan kristne i dag kan være med å støtte de samme kreftene som skaper krig og terror, drap og vold, okkupasjon og krigsmakt, forfølgelse og bespottelse også av de kristne. Er det rett og slett det at kristne ikke er åpen for å undersøke den andre siden av historien? Er det slik at de kristne rett og slett er gått over på forfølgernes og drapsmennenes side?

Mye rart i denne verden…

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  kjemisk
13 år siden

Det finnes ingen oppblomstring av kristendom i rusland i dag.
De samme sionistiske gjetere organiserer sauemasser i sekulære religioner for å få bedre kontroll og lettere hjernevasking av de nye “troende”.
En surrogat av nasjonal-ide` rusere mangler totalt.
En slags diskotek afro-yankees besøker gledelig hver uke og tror de blir frelst for det.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  kjemisk
9 år siden

Putin tar Nord-Norge uten at NATO gjør noe med det:

https://ord8liv.wordpress.com/2015/05/09/krig-og-bortrykkelse/

I løpet av tredje verdenskrig kommer Jesus for å evakuere de som venter på Ham.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  En mann med åpenbar agenda
9 år siden

Hvordan kan ny-Nazister i våre dager bli glødende Putinister? Det lurer jeg på. De gamle ledende nazistene (SS og Gestapo) var ofte medlemmer i den Katolske Kirke, og diverse katolske ordener. Hatet mot jødene var drivkraften. Dette hatet er en meget gammel tradisjon i den katolske kirke. De gamle nazistene skilte ikke på khazar-jøder og andre jøder. Alt skulle utryddes.

Men nå ser vi at Tore Tvedt og gjengen hans er blitt brennede Putinister. Mange av de melder seg inn i den Russisk Ortodokse Kirke. Og hatet mot jødene er like sterkt som før. Enten det er fattige jøder i Norge, eller rike jøder i USA og Israel.

Putinistene burde lære seg russisk og flytte til Tromsø.
Der kan de snart ønske Putins soldater velkommen.

« Forrige artikkel

Kometen ingen skriver om

Neste artikkel »

CIA finansierer somaliske pirater?

32
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x