/

Frisk og sunn med riktig pH

26.2K visninger
18 minutter lesetid
138

Er god helse og fravær av fedme rett og slett en hemmelighet som står rett foran oss – uten at vi har sett koblingen? (Oppdatert 07.11.09)

Den “nye” Biologien – helse og velvære for alt som lever

Er det slik at hele verdens befolkningen er så til de grader hjernevasket til å tro at kun medisiner kan hjelpe oss oppnå god helse? Her vil jeg presentere enda en holistisk oppskrift til løsninger gjemt vekk rett foran nese på oss mens enkelte løper til vaksinerings poster for å få nye påfyll med kvikksølv, formalin og drepende virus i håp om at de skal få slippe å bli smittet av en mystisk virus. Flertallet i dag lever i den troen om at sykdom er en naturlig og unngåelig tilstand mens sunnhet oppnåes kun ved bruk av medisiner. Det er noe veldig feil med dette bildet. Selv påstander om at vitaminer og mineraler kan styrke immunforsvarssystemet tilbakevises av ”autoritetene” i massemedia. I følge dem er det bare én løsning til å slippe sykdom og det handler om å ta dine medisiner som tilbys av en globalisert, grådig og alltid voksende farmasøytisk industri. Som vi vet, er noen av de rikeste og mest maktsyke organisasjoner bak i kulissene for å dirrigere massemedia og alle krefter som måtte forsøke å si noe i mot denne overmakten – Rockefeller Foundation og AMA – American Medical Assosiation.

Det hadde vært forferdelig for denne gruppen dersom en enkel og beviselig klok paradigma kunne erstatte deres løgner. Alt vi trenger å gjøre er å se på naturen – det som er igjen av en sunn natur.

pH-verdien: En fellesnevner som bestemmer mellom sykdom eller god helse i alt som lever

Alle som har fiske akvarier forstår at helsa til fisken er fullstendig avhengig av at pH verdien av vannet de lever i er tilpasset fiskens optimal ønsket pH verdi. En tester vannet regelmessig og justerer pH-verdien med ulike tiltak. Det store problemet er at vannet har en tendens til å bli sur, og det støtter veksten av sopp og fungus. Fisken blir sik og om ikke problemet fikses vil de dø veldig fort.

I Internett utgaven av Aftenposten lørdag 7.11.09 står det, Skogene vokser som aldri før og alger og planter brer seg i ferskvann. Nitrogen-forurensning er langt viktigere årsak enn forskerne har trodd. Årsaken er en forsurning av pH verdien i miljøet. Om de har forstått årsaken korrekt eller ikke kan jeg ikke si da det er enda flere forsurnings årsaker som ikke er nevnt her.

I syttitallet hadde vi en voldsom nedgang i fiskebestanden i Norge. Sur luft forurensning fra England og Sentral Europa fikk skylden for fenomenet – særlig bruk av kull i kraft produksjon. Kalking av vann i Norge ble igangsatt – et tiltak som reddet fisken.

Hver vår, løper folk som har grønnsakshager og hageplen til hagesentre for å kjøpe kalk som legges ut i snøen før den smelter. Hvorfor? Det er fordi nedbøren om vinteren er for sur for at mose, som liker sur nedbør, skal holdes tilbake. Jeg anla en større grønnsakshage i våres og jeg fikk råd fra bonden om hvordan jeg skulle behandle nyharvet jord som jeg fikk levert. ”Bruk kalk og hønsemøkk, da får du gode avlinger”.

Vi vår vite at vannet i havet blir mer og mer sur – koral revene dør, fiske arter forsvinner.

Det samme gjelder for oss mennesker. Vi utsettes for, og oppmuntres til å spise og drikke mat som klassifiseres som sur. Kroppen sliter med å opprettholde den pH balansen den må ha for å overleve. Et utall med sykdoms symptomer dukker opp. Disse tar vi helst medisiner for uten å se på vår næringsinntak

Bare noen få mennesker er opptatt av vitamineraler, mineraler og kost tilskudd som en del av veien til god helse. De er lite representert blant våre leger og medisinske rådgivere. Overmakten – WHO (World Health Organisasjon) har en ferdig utviklet lov som trer i kraft neste år der vitaminer, mineraler og kosttilskudd kommer til å forsvinne fra butikkhyllene. Det er for at du og jeg må kjøpe flere medisiner. FN regner med at minst 2-milliarder mennesker vil dø av sykdom som kunne behandles med bedre ernæring. Jeg har skrevet om Codex før – Nå er det på tide at du setter deg inn i fremtiden og surfe på nett om hva dette går ut på.

Det viser seg at nøyaktig de samme spillereglene gjelder for helse hos dyr, planter og mennesket – så vel for resten av planeten. Mennesket består av ca 70% vann, mens resten er materie. Det samme gjelder for Jorden.

Hva er pH egentlig

PH er en måleverdi for å bestemme styrken i forholdet mellom syre og base. Midt i mellom har vi ”nøytral” – ca 7 – 7,5. Det er to måter å bestemme pH verdien av det som vi skal måle. Vi kan måle direkte mens noe er i sin naturlig tilstand eller vi kan oksidere det vi måler først, for så å måle pH-verdien av asken som blir igjen etter det blir forbrent. Når det gjelder testing av mat og drikke for å måle dens virkning på menneskekroppen måler vi stoffet i oksidert tilstand. Mens en sitron er sur og klassifisert som syre i dens opprinnelig tilstand er den en base når vi måle sitronsaftens aske etter forbrenning.

Menneskets ideal pH-verdi – faktainformasjon

Det viser seg at menneskets blod må ha en pH-verdi på 7, 365 for å sikre overlevelse, rent biologisk. PH – verdi er knyttete opp til hvordan vi måler ballansen mellom det som er surt (syre) og det som er base. PH-7,36 er omtrent så nøytralt som vi kan få det til å bli i denne balansen. Om blodet var mer mot syre – det vil si lavere pH-verdi, så ville det etses hull i blodårene og vi kan ikke overleve da. Som beskyttelse mot syreangrep lager kroppen et beskyttende lag av kolesterol rundt blodårene. Det er faktisk et intelligent løsning til et akutt problem. Blodet må også holde en fast pH verdi, uansett hva vi spiser og drikker. Det saken dreier seg om er forskjellen mellom å motarbeide blodets behov for en pH verdi på ca 7.34 – eller hjelpe den på veien. For din helses skyld er forskjellen som helvete og himmelen

Hva er det som bestemmer pH-verdien i blodet?

Normalt er det maten vi spiser og vesker vi drikker som bestemmer om kroppen må slite for å opprettholde riktig pH-verdi i blodet.  I ekstreme tilfeller vil også luftens pH-verdi kunne spille en rolle. Det kan være viktig rundt vulkanske utbrudd der svovel i luften faktisk kan etse lungene, svelg og strupen. Da jeg bodde på Hawaii i 2 mnd. I 1994 hadde jeg anledning til å ta en helikopter tur rundt vulkanområdet der. Det var påfallende hvordan trærne var brune og døende rundt de stedene der svovel luften var tettest. Der trives kun noen få spesielle livsformer.

Jeg tror også at luften som er veldig preget av nedfallskjemi fra chemtrails har en negativ påvirkning på vår allmennhelse. PH-verdien av regnvannet som faller i dag, 2.11.09 har jeg målt til 5.0 – det er surt nok til å etse kobber rør over tid. Vi ikke har så mye sur nedbør fra England som vi hadde før. Denne sure nedbøren må ha en årsak. Jeg ser ingen andre åpenbare årsaker enn dette som kommer fra flyene over hodet på oss.

De dynamiske prosessene

De dynamiske prosessene som kroppen bruker for å vedlikeholde Syre/base balansen i blodet påvirker helsen på måter de fleste aner lite om.

Medisinfaget og helsestell i det moderne sykehuset i Vesten er veldig fragmentert. Maten som pasientene spiser er svært lite knyttet opp til deres helseproblemer. Selve sykehuset er delt opp i avdelinger der den ene snakker med den andre gjennom pasientens journal som reiser sammen med pasienten langs korridorene, frem og tilbake – opp og ned. Vi har avdelingen for hjerte/lunge, nevrologi, huden, synet, skjelettet, indre organer, kirurgi også videre. Når vi ser på kroppen derimot, er den veldig sammensatt og alle ledd synes å være avhengige av hverandre. Dette speiler også konflikten i vårt syn på helse og kroppen. Dette synet er også veldig fragmentert. Når vi leter etter de overordnede faktorene som virkelig spiller inn i helsen som en helhet MÅ vi sette fokus på syre/base balansen og ernæring generelt.

Kroppens naturlig tilstand faktisk er god helse. Det vi har gjort med den gode helsen er å sykeliggjøre den – særlig i Vestlige land. I atferdspsykologi er det en gylden regel som gjelder for all atferd – og det er gyldig for alt som lever tror jeg. Vestlige land belønner legene sine kun når befolkningen er syk. I mitt siste artikkel om vaksinering med levende og svekket virus for å skape epidemier beviser denne teorien.

I 1921 var befolkningen i Kansas alt for friske, legene gikk arbeidsledig. Den lokale Amerikan Medical Assosiation gjennom Rockefeller foundation – holdt et møte og bestemte seg for å slippe løs en epidemi av kopper for å ha noe å gjøre. De fikk startett den ved å bruke levende kopper  virus i vaksine mot kopper med følgende av at tusenvis ble syke, døene og trengte legetilsyn.

Når vi belønner legene våre når vi er syke, er det kanskje ikke så rart at den farmasøytiske industrien er bare nummer 2 i forhold til militære industrien. Den eneste industrien som er nå i vekst er den medisinske industrien. Vi blir tilbudt vaksiner for depresjoner, til tross for at depresjoner ikke forårsakes av virus. Fantasien stopper aldri utklekking av nye påfunn som vi kan vaksineres for eller i mot.  Noen av de største medisinske utgiftene kommer ved bruk av syrenøytraliserende piller for hals brann, høy blodtrykks midler og medisin for å senke kolostriol for ikke å snakke om kreft behandling. Tenk hvordan helseindustrien hadde sett ut dersom den bare fikk penger fordi du var frisk. I så fall ville du nok ha sett at legestanden hadde opplyst deg om fordelene ved god ernæring og en balansert syrebase diett.

Det er egentlig bare en sykdom her i verden

Mikrobiologen og ernæringsspesialisten Robert O. Young sier at det er bare én sykdom – og det er en for høy syre balanse i kroppen gjennom næringsinntaket. Den mest opplagte funksjon som setter fokus på syre/base balansen er blodårenes kvalitet. Mennesker som spiser og drikker sterk syre baserte dietter utvikler tette blodårerer med tilhørende høyt blodtrykk. Som jeger har jeg tatt ut hjertet til mange dyr og sett på kvaliteten av deres hjerte og hoved blodårene. Jeg har aldri sett annet enn rene blodårer uten fett dannelse rundt hjertet – men så er nesten alle sammen også de som lever på en diett av gress og annet som er grønt. Det er en base diett. Om vi hadde spist mye mer grønnfor så hadde vi også hatt bedre hjerte og blodårer når vi blir eldre. Det er ikke bare blodårene det gjelder her. Også blodets kvalitet styres av syre/base balansen. Den bestemmer mengden med oksygen som transporteres i blodet til resten av kroppens celler.

Først og fremst bruker kroppen de fire base mineralene for å balansere ut et syre angrep. Disse er: Sink, Kalium, Kalsium og Magnesium. Dette systemet er så overordnet viktig for umiddelbar overlevelse, at kroppens lagre med disse mineralene forbrukes der de finnes for å nøytralisere blodet fra syre angrep.

Dersom disse mineralene er ikke tilstrekkelig tilstede, brukes fett som syre-nøytraliserende middel. Fett i denne sammenheng er veldig viktig for kroppen å ta vare på – for blodets skyld. Mennesker som spiser hovedsakelig en syrebasert diett og som forsøker å slanke seg har en umulig kamp foran seg. Kroppen vil holde på fett for alt i verden. Den må ha det for å rense blodet for syre. I det øyeblikket som blodet kommer opp i en tilstrekelig høy pH verdi, sammen med tilstrekkelig tilgang til de 4 nødvendig mineraler  – tør kroppen kvitte seg med fett. Så her ligger en god slanke tips.

Så var det blodets kvaliteter

Den gamle biologien er basert på arbeidet til Louis Pasteur fra sent på 1800-tallet. Denne helsemodellen er bygget på ideen om at sykdom kommer fra smittestoffer som invaderer kroppen fra utsiden. En langt mer moderne og ”Ny Biologi” modell for helse tilsier at helse er en følge av å ha høy kvalitet på blodet som strømmer i våre årer. Her er det mange elementer som spiller inn for å påvirke det forholdet: Tanker, følelser, mat, drikke, pust, mosjon, søvn, forurensning, stråling og utslipp av sure avfallsprodukter er alle viktige elementer i dette bildet.

Forskningen gjort av Robert O. Young gjør at han påstår at ”En overforsuret kropp er den eneste underliggende årsak til all sykdom.” Løsningen er da alltid å ”Alkaliser kroppen for å gi cellene energi.” Young kartlegger 7-stadier av forsurning når det gjelder kroppens miljø:

1.  Første stadium – lite energi – hud problemer

2.  Irritasjon for eks. allergier, mage-tarm systemet

3.  Katarr – slim som beskytter mot syren

4.  Betennelser – fibromyalgi, gikt

5.  Autoimmune sykdommer – lupus

6.  Sårdannelser – vev begynner å bli ødelagt

7.  Degenerasjon for eks, kreft, MS, osteporose

Når blodet lever i et miljø som er passe base, vil dens evne til å bære med seg mer oksygen øke. Det vil si at alle kropps celler for mer oksygen. Det finnes en økende antall uavhengige kreft forskere som mener at kreft er en fungus. Og en fungus må ha et surt miljø for å overleve. Denne forståelsen har igangsatt en rekke lokale behandlings metoder som handler om å påvirke kroppens miljø lokalt, eller globalt med syre reduksjons behandling. Denne behandlingsformen er sunt for hele kroppen, uansett.

Immunforsvaret – er den utarmet eller forsterket?

Tenk at kroppen har en hoved agenda og det er umiddelbar overlevelse. Blodet må holde en forhåndsprogrammert pH verdi. Dersom du forer kroppen med sur mat og drikke må resten av kroppens helseforsvar brukes for å transformere den sure næringen til riktig pH verdi. Det blir ingen energi igjen for å ivareta alle de andre oppgavene som immuneforsvaret har for seg. Dersom du forer kroppen med riktig pH verdi, og tilstrekkelig med næring, vi du spare kroppens blodsystemer fra å arbeide overtid. Energien går til å forsterke immunforsvaret. Ikke bare blir du mer fri for sykdom men også din energi kommer mer på topp.

Implikasjoner for tradisjonell medisinsk behandling

Det kan se ut som om vi har vært på feil spor – for det meste når det gjelder å ivareta vår beste helsemuligheter. Klassisk medisin vil gjerne ha oss til å forstå at kun medisin kan kurere sykdom. Mens en halolistisk tilnærming sier at sunnhet er direkte koblet til god ernæring, base/syre balanse og tilgang til nok rent godt vann. I dag er det en kreftforsknings industri som er mye større enn det antallet mennesker som diagnoses med kreft. Denne industrien påstår å være dedikert til å forløse kreft gåten og redde mennesker fra kreft sykdommen. Dersom det er tilfelle hvordan er det at store medisinske leverandører har som skjult agenda å gjøre kreft til en, ”Kronisk men håndterlig sykdom”.

American Medical Assosiation – Les The Rockerfeller Foundation – kjørte en regelrett innvisjon på Royal Raymond Reif etter det ble klart for dem at han faktisk hadde oppfunnet en rimelig og sikker kur for kreft. www.cancer-cure-that-worked.com

Hans kur var ikke orientert mot pH forståelse men mot elektrisk resonans slik at han kunne sprenge de syke cellene uten å skade de friske – med radiobølger og en super mikroskop som kunne studere levende kreft celler. Det er i senere tid gått hetse artikler mot alternativ kreft behandling i VG mens det aldri nevnes det store antallet dødsfall som følge av strålebehandling og cellegift. Så lenge vi har en presse som søker seg inn mot det etablerte, som viselig ikke har større interesser enn å tjene penger, vil vi forbli i mørkealderen når det gjelder hese også.

Tenk om det var så enkelt at vi skal se bort fra den næringsfattige kosten som tilbys oss fra ferdigprodusert mat. Om vi spiste en diett basert på 20% syre og 80% base ville vi ikke bare være slankere, penere og sunnere, vil ville heller ikke ha så mye sykdom å stri med.

Codex alimentarius som angivelig lanseres januar 2010 i Norge vil ta fra deg muligheten til å ha den form for dietten som kan sikre en basebalanse som gir helse. Hele forslaget kommer fra WHO som også har gitt oss indirekte Svine influensaen. Det ser ut som Rockefeller foundation har sine hender i alle prosjekter som hjelper til å fremme sykdom, vaksinering og en tidlig død. Mens pH paradigmaet ser ut ti å være den overordnet tilnærming til helse er Rockefeller foundation den mest overordnet tilnærming til elendighet. Codex har til hensikt å forby grønnsakshagen din og tilgang til næringsrike vitaminer og mineraler. Du trodde kanskje at du ikke levde i en så syk verden – der tok du i hvert fall feil. Om du vil ha et liv med god helse må du sloss for det og du må gå en helt annen vei enn den som myndighetene dine har foreslått for deg. For å vinne i denne kampen må du selv bli din egen ernærings konsulent. Det er ditt ansvar å vite hva de ulike valgene du gjør i forhold til mat og drikke gjør med din pH-verdi.

Mesteparten av det som tilbys av næring i butikker er surt

Veske er en viktig del av syre/base tilførslen du har til kroppen din. La oss først se på vann.  Om du kjøper vann i butikken er du tjent med å skaffe deg en pH-måler fra en butikk som selger akvarier og fisk. En pH tester er veldig grei og lett å bruke. Mine målinger på ferskvann viser at for eks, Imsdal vann holder på 7,5. Det er bra. Dersom du kjøper vann som er kullsyrebehandlet må du vite at pH verdien detter ned til 5,5. Cola kan være nede i 2,5. Er det rart at kalken fra tennene forsvinne  hos de som drikker mye Cola? Test springvannet hjemme for pH verdi. Hos meg er den ofte mellom 5,5 og 6,5. Det er for surt. Jeg har investert i et filtersystem som også kjører opp pH-verdien til opp til 9. Det vil si at jeg kompenserer for andre sure matvarer/drikke som jeg får i meg ellers. Jeg drikker gjerne 3 liter om dagen.

Alle drikker som inneholder alkohol er syre baserte. Det samme gjelder frukt juice og melk. Kokosnøtt vann er base.

Når det gjelder matstoffer er det meste av kjøtt syrebasert. Generelt er også fisk syrebasert. Sukkervarer, paste, ris, og pizza er syremat. Du er nødt til å bevege deg mot grønnsaksdisken for å få tak i basematen. Beklager! Basematen bør også spises rå om mulig. Ellers kaster du vekk mange verdifulle næringsstoffer.

 

Basemat/Syremat

Denne tilnærmingen til helse har mange litteratur kilder, kilder på Internett og filmer. Boken pH mirakelet er fortsatt tilgjengelig mener jeg. Den var tidligere gitt ut på Hilt & Hansteen – www.energica.no med ISBN 82-7413-591-1

Basemat

GRØNNSAKER OG SUKKERFATTIG FRUKT MED BASEDANNENDE VIRKNING: 

Hvetegress, Alfalfagress, Byggress, Skavgress, 
Hodesalat, Vårsalat, Spinat, Gressløk, Engsyre, Kinakål, Endiv, Løvetannblader, Valurt, 
Asparges Artiskokker, Bambusskudd, Erter, Sukkererter, Snittebønner, Hodekål, Rødkål, 
Løk, hvitløk, Brokkoli, Blomkål, Savoykål, Squash, Rabarbrastilker, Stangselleri 
Purre, Vårløk, Asparges, tomat, Advokado, reddik, 
Slangeagurk, Pepperrot, Gulrot, Rødbeter (rå), 
Lime, Sitron, Grapefrukt, Vannmelon, Kirsebær, Banan (umoden).

BASEDANNENDE KORNSORTER OG BELGFRUKTER:
 Soyabønner, Linser, Limabønner, Tofu, Soyamel.

BASEDANNENDE NØTTER, KJERNER OG FRØ: Mandler, Karvefrø, Fennikelfrø, Spisskarvefrø.

FETTSTOFFER (ferske kaldpressede oljer): 
Olivenolje, Agurkurtolje, Linfrøolje, Nattlysolje.

 

Syremat: Sukker av alle slag, 
Raffinerte og bearbeidede matvarer, enkelte karbohydrater som hvitt mel, polert ris, mais og poteter. 
Meieriprodukter, salt (kun Himalayasalt, RealSalt eller kryddersalt), mettet fett og andre usunne fettstoffer, kjøtt, inklusiv fugl og egg, alkohol, tobakk

Hva du blir tilbudt i matbutikken

Du vil bli veldig skuffet med en gang du går inn i butikker der du handler mat, etter å ha lest denne tilnærmingen til helse. Dine sjanser for å kunne komme hjem med en god balansert måltid er minimal.

Vi har blitt foret med reklame som tilsier at maten skal være sukkerfri – det vil si med giftig aspertam, og med smaksforsterkeren MSG, karbohydrater og ferdig behandlet mat. Kjøtt disken velter over med fristelser. Foran kassen passerer du all sukkermat som har gått opp i pris noe veldig den siste tiden. Ditt eneste håp er grønnsaksdisken. Grønnsaker som dyrkes for det globale markedet synes jeg smaker absolutt ingenting. Hvorfor det?

Fordi mesteparten av de gode næringsstoffene i jorden har blitt borte. Det brukes kunstig gjødsling i ellers næringsfattig gjord og på toppen av det for du aldri vite hva allting har vært sprøytet med underveis.

Hva kan en stakkers person gjøre?

Jeg har aldri betraktet meg selv som en med grønne fingere. I fjor forsøkte jeg for første gang å dra i gang en grønnsaks hage. Den ble fullstendig mislykket. Jeg endte opp med å dyrke ugress. Klok av erfaring tok jeg meg noe bedre tid og fikk hjelp til å legge 12 forskjellige senger med jord der jeg har lekaklosser rundt. Det virker som om snilene ikke liker å krabbe opp leka blokkene og jorden er dypt nok til å dyrke i. Med fersk harvet jord tilsatt kalk og hønsemøkk fikk jeg frem noen av de mest smaksfulle grønnsaker jeg har vært bort i. Tomatene mine smaker som godteri. Det gjør også gulrøttene. Jeg hadde squash i massevis, agurker, gresskar, jordbær, gulrøtter, poteter, krydder, bønner, stevia, med mer. Nå ønsker jeg meg et drivhus.

Innkjøp av næringsstoffer som hjelper pH balansen

Mens det varer kan jeg anbefale følgende nettsted for mer informasjon om supplementer.

www.innerlightinc.com

Jeg har ingen personlig investering i produkter eller vinklinger nevnt i denne artikkelen. Den er skrevet  av fri vilje uten forslag fra andre, for at du skal ha en bedre helse.

Norsk Ernærings råd og mattilsynet – hvor er de?

Stevia er en busk som vokser bl.a. i Norge. Den er nesten hundrede ganger mer søt enn sukker uten noen av de negative bivirkninger som kunstig tilsøtningsmidler har. Likevel er stevia forbudt som tilsøtningsstoff for salg. Det som er godkjent er bl.a. aspertame som har en tvilsom forhistorie når det gjelder sikkerhet. De ernærings rådene som leveres ut til det store flertallet er bygd på skjulte agendaer der nærings interesser skal heller beskyttes ti fordel for flertallet. Mennesket er det eneste art som drikker melk etter barndom og vi gjør deg helst fra andre dyr enn hverandre. Det viser seg at mange mennesker ikke har de rette enzymer som må til for å bryte melken ned til kalk. Vi blir rådet ti å bruke margarin for å forebygge hjertesykdom. De fleste aner ikke at margarin ble skapt for å gjøre små kyllinger feite på rekord tid.

Hvorfor blir vi ikke oppmuntret til å følge pH-paradigma for helse? Er de udugelig som fag mennesker eller er deres fag forurenset med avtaler som gir fordeler til industri interesser frem for oss mennesker? Forskjellene er så store at det gir grunn til å undres. Hva vil de med oss egentlig?

Personlige erfaringer med syre/basebalanse

Som innbitt kjøtt eter har jeg neppe vært i stand til å utvikle det nivået av basebalanse som hadde vært det beste for kroppen min. Du kan si at jeg ”jobber med saken”. Jo mer jeg blir bevisst hvordan disse enkle matrådene er de mest verdifulle, desto lettere er det å overbevise mine vaner om at jeg har det bedre på den grønne siden av matskålen. Det har ingenting med klimadiskusjonen å gjøre. Kroppen trives best med en balansert pH verdi. De gangene jeg har lykkes best med å få ned kroppens syre er å starte med en sitron faste i kombinasjon med organisk lønne tre sirup. Bruksanvisning og råvarer kan du få i helse kostbutikken. Etter 8 dager med denne fasten begynner min lyst på kjøtt til å forsvinne. Hele min smaksorganer endrer seg slik at det som før smakte godt er nå vondt og omvendt. Det er her en trenger å være for å lykkes som grønsaks etende. Ikke bare trenger du mindre mat i denne sammenheng, men regningen for mat synker betraktelig. Kiloene raser og energien stiger.

I USA har min far gått over til å spise bare ”Vegan” diett. Han drikker aldri alkohol og har en vannkilde som er veldig base. I en alder av 82 år er han fortsatt sunn og frisk og i hans fritid driver han med å bygge hus for de fattige i Michigan. Ingen 82-åring med syre diett hadde greid det

I mellom tiden er det syrematen som vi blir tilbudt. Mye av denne maten er også full av MSG, Aspertame i vitaminer og all drikke som har mindre kalorier enn det som er normalt. I mange land er også fluor (rotte gift) brukt i vannet, tannkrem og i lykkepiller – det er for å holde massene passive. Kvikksølv lanseres i vaksiner, moderne ”miljø” lamper, på toppen av det som allerede finnes i fisken. Med et surt miljø i blodet, har du ikke mange sjanser til å komme unna kløne til medisin fabrikantene. Det smarteste er å bli våken, om du vil bli opplagt, er et spørsmål om mat og drikke. Lykke til.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

138 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
7 år siden

I dette spørsmålet er jeg faktisk enig med “skeptikerne” her inne, de som velger å overlate reguleringen av kroppens pH-verdi helt til kroppen selv, og som tror at kroppen greier dette utmerket på egen måte, UTEN hjelp av dietter.

Analogien med et akvarium er feil, fordi vann i et akvarium har ingen selvreguleringsmekanismer. Det Mike bør dokumentere
i denne artikkelen er:

1) I hvilken grad er det MULIG å påvirke kroppens pH-verdi gjennom kostholdet?
2) Har denne graden BETYDNING for kroppens sunnhetstiltand?

Det naturligste av alt, og det enkleste av alt, er å overlate reguleringen av kroppens pH-verdi til kroppen selv, så har vi en ting mindre å bekymre oss om.

Jeg anbefaler Pernille Nylehns bloggartikkel “Syrer og baser og pH og slikt …”.
https://perpelle.net/20…/…/27/syrer-og-baser-og-ph-og-slikt/

fremtidsjeger
Anonym
7 år siden

Interessert følger…

Daath
Daath
Anonym
13 år siden

Åja jeg skulle svare på hva du sa.. ehh.. ja kansje jeg tåler melk da.. folk sier jeg innbiller meg at jeg syk.. men nå funker ikke hjernen min lenger så veit a #”##” Samme det , ingen klarer hjelpe meg uansett , bare drit i det. tenk på deg selv og drit i alle, det er mitt råd.

Daath
Daath
Anonym
Svar til  Daath
13 år siden

Jeg kunne ikke svare under deg, syns det er litt komisk med -1 under svaret ditt (og mitt) hehe,, eh ja.. det kan det ja.. hvor store matematiske odds snakker vi? neida.. ok kanskje men fleste jeg prater med tror ikke akkurat på det men.

namaste ..

Daath
Daath
Anonym
13 år siden

Jeg sitter her som en 1.83 cm høy mann og veier for øyeblikket 65 kilo og er undervektig. Jeg har erfart på den bitre måten hvordan dette primitive systemet som eksisterer i vesten har ødelagt mennesker og deres syn generelt når det gjelder hva som er helse.

Jeg leste noen her som forklarte hvordan dem kjente til noen som ved innleggelse til sykehus var i fare ved å bli død grunnet måten disse menneskene som styrer samfunnet vårt velger å se på kroppen og sykdom.

Dette skulle være en kamp jeg hadde tenkt å vinne for å argumentere fullstendig min egen overbevisning om hvordan jeg selv og mine egne overbevisninger om helse stemmer og hvordan deres er feil.

Problemet er at jeg har kommet til et punkt hvor sjakkspillet jeg spiller har kommet ved et kritisk punkt, valg mulighetene begrenses og jeg er usikker på hva som er riktig bruk av mine nå mer begrensende ressurser, jeg har begynt å få symptomer på sterk underernæring og manglede økonomi gjør at jeg er presset i forhold til hva jeg skal gjøre fremover, Og siden fritt tenkende mennesker blir sett på som idioter hvis dem ikke underkaster seg autoritær makt og deres forskrudde forestillinger om hva som er rett og galt i dette samfunnet så begynner jeg å nå et punkt hvor jeg snart eventuelt er en slagen mann.

Min stahet finner derimot ingen grenser og jeg nekter å underkaste meg for dette samfunnet. I et siste forsøk på å gjøre det riktige som undervektig og med dårlig økonomi er jeg hardt presset i livets sjakkspill.

Med regninger på 5000 + kr denne måneden og neste er det igjen begrenset hva jeg kan gjøre, men jeg skal dra på nærmeste helsekost forretning og kjøpe base kosttilskudd og i tillegg følge denne artikkelens rekommandasjon for base holdig mat. Det er noe galt med fordøyelse systemet mitt og jeg til tross for økt mat inntak fremdeles går ned i vekt.

Jeg aksepterer døden.

Men hvis det er noen der ute som har ressurser og tid der ute som er villig til å hjelpe meg så kontakt meg på følgende Email: phalarisacid@hotmail.com

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Daath
13 år siden

Melkeallergi,kanskje..? Dine symtomer ligner veldig på de en arbeidskollega hadde for noen år siden.Maten bare gikk rett gjennom ham,uten å gjøre noe særlig gavn. Han kuttet ut melkeprodukter,og ble sakte men sikkert frisk igjen..
Du har vel sikkert fått skjekket dette allerede da..

Daath
Daath
Anonym
Svar til  Uenur
13 år siden

Jeg må le litt da jeg leste innlegget mitt igjen, jeg var litt utafor i går da jeg skrev det. Nå har jeg nettopp spist et stort måltid uten mel, melk, sukker osv. maten var mest base egentlig også. Stekt laks med poteter, brokkoli, gulrøtter og saus med potet mel som tykner. Føles ikke som jeg har noe energi, begynner å tro at jeg har bendel orm.. Og så utrolig lei dette problemet..

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Daath
13 år siden

Det KAN jo hende du har bendelorm.Det er ikke så uvanlig!

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Daath
13 år siden

En bendelorm blir man lett kvitt. Det finnes ulike preperater for slikt.

Jeg vil anbefale deg å besøke en naturterapaut. De kan finne ut om du reagerer på noe mat eller stoffer, samt finne ut om du har bakterier ect i tarm/mage. Det går også an å analysere avføringen og finne næringsinnholdet i den. Er det høyt, betyr det at kroppen ikke tar til seg næringen. Det kan hende at tarmtottene dine er tette. Jeg vet det finnes ulike urtekurer for rensing av tarm, blant annet hevder Herbalife at deres kostholdstilskudd har en slik effekt. Det finnes sikkert også noe liknende preperater innenfor skolemedisin. Er næringsinnholdet i avføringen lavt, betyr det at kroppen ikke klarer å bruke næringen. Da ville jeg sjekket om jeg var forgiftet på en eller annen måte; jern, aluminium, kvikksølv, fluor ect og om jeg hadde en mangelsykdom: vitamin, mineral o.l. Vil uansett anbefale deg å holde deg unna kunstig søtningsmidler og frityrstekte produkter.

Så en dokumentar på NRK en gang om at næring som mikses i blender taes langt bedre opp i kroppen enn mat som spises på tradisjonell metode. Lykke til.

petrus
petrus
Abonnent
14 år siden

Er det noen som kan anbefalle et ph-meter som kan brukes både i vann og jord?

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  petrus
14 år siden
petrus
petrus
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

Takk for svar :-)
Jobber i samme gata som butikken, så skal gå innom og se til uka .-)

Sithious
Sithious
Abonnent
14 år siden

Hvor har du anskaffet deg dette vann renseanlegget?

Kunne gjerne tenkt meg et slikt selv, og vil gjerne ha et jeg vet fungerer.

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Du har helt rett Caroline, det er ingen grunn til at vi skal være likspisere, vi er utstyrt med drøvtygger tenner og ikke kjøtteter tenner
Det er nok en tradisjon som er blitt hengende igjen etter den tiden da vi måtte spise døde dyr for og overleve
det var en tid da vi spiste våre fiender også for at det skulle gi oss kreftene til dem vi spiste ;)
Den mennesklige kroppen har nå vendt seg til kjøtt så det er ikke bra og bare bli vegeterianer sånn uten videre, vegeterianere pådrar seg ofte mangelsykdommer…
Skal man bli vegeterianer må man ta det over en lang lang nedtrappingsprosess eller så må man suplimere med vitamin, mineral og proteintilskudd :)
Jeg er overbevist om at vi i nær fremtid vil slutte og spise våre medskapninger på jorden og kun spise det vi ble skapt for og spise :)

zero
zero
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Sang Whang er ingeniør og forsker og står bak en rekke patenterte oppfinnelser. Hans ekspertise omfatter data teknologi (modem), elektroniske filter, kjemi, vann, teknologi for måling av cornea og myke kontaktlinser med multifokus.

Da han selv fikk høyt blodtrykk og diabetes, ble han rådet til å drikke basisk vann med pH 10 av en koreansk lege. Bruken av basisk vann som terapi har vært kjent og brukt i Østen i over 50 år. Sang Whang fulgte rådet og opplevde en rask bedring. Etter 6 uker var blodtrykket hans normalisert og han var medisinfri. Etterhvert forsvant også symptomene på diabetes.

Dette førte til at han ønsket å forstå hvorfor han ble frisk og han skrev senere boken Reverse Aging (1990) om teoriene sine.

Her er et sammendrag av hva hans publikasjoner omfatter:
I blodet fungerer bikarbonat (HCO3) som en basisk buffer. Bikarbonatet nøytraliserer syre og hjelper kroppen med å kvitte seg med den.

Når vi blir eldre reduseres produksjonen av bikarbonat.
Lavere bikarbonat = en degenerativ aldringsprosess

Å påvirke kroppen til å produsere bikarbonat = reversering av den degenerative aldringsprosessen

Medisinsk vitenskap har oppdaget at når vi eldes reduseres bikarbonat i blodet. En merkbar reduksjon begynner i 45-års alderen, og i 90-årsalderen har vi mistet 18%.

Et helsemessig vendepunkt skjer ofte 45-50 års alderen. Da begynner kroppen å uttrykke symptomer på tilstander som kan resultere i diagnoser som diabetes, reumatisme, høyt blodtrykk, beinskjørhet, kreft og andre livsstilsykdommer. Kreftceller trives ikke når den ekstracellulære væska har en optimal pH og er i balanse. Når produksjonen av bikarbonat reduseres og kroppens pH forstyrres er muligheten for at noe går galt mye større.

Når kroppen ikke klarer å produsere nok basiske buffere (bikarbonat) i blodet, må den kompenserer med andre mekanismer. Disse mekanismene er livreddende fordi vi ikke kan overleve med pH i blodet som er lavere enn 7,34. For å holde pH i blodet konstant, har kroppen en intelligent løsning. Den gjør flytende, sure avfallsprodukter til faste, sure avfallsstoffer som f.eks. kolesterol, fettsyrer, urinsyre, sulfat, fosfat.
Når syrene ikke lenger er i flytende form, gjør de ikke blodet surere, men kan lagres andre steder i kroppen.
Vi ser en løsning som løser problemet på kort sikt, men som desverre har skadelige konsekvenser på lengre sikt.

Hvilke skader gir dette i det lange løp?
Blodet blir tykkere, blodårene får avleiringer og sirkulasjonen blir tregere. Dette påvirker hele kroppen og alle vitale organer. Cellene får ikke nok oksygen og næringsstoffer og klarer ikke å kvitte seg med alle avfallstoffer. Dette gir grunnlaget for at flere sykdomstilstander kan utvikle seg, og er en uungårlig konsekvens av at pH balansen i kroppen er forstyrret.
Kroppen trenger hjelp utenfra for å kunne øke produksjonen av bikarbonat og på den måten kunne gjenopprette syre/base balansen.

Hver eneste celle i kroppen produserer sure avfallsstoffer når de forbrenner næringsstoffer fra maten vi spiser. Næringsstoffene forbrennes ved hjelp av oksygen og gir kroppen energi. Dette er en normal og nødvendig prosess. Mengden av sure avfallsstoffer er avhengig av kvaliteten på hva vi spiser og livsstilen vår. Syre og giftstoffer akkumuleres over tid og lagres i kroppen.

Sang Whang konkluderer i sin teori med at en redusert produksjon av bikarbonat ikke oppstår på grunn av aldringsprosessen, men er årsaken til at kroppen eldes med symptom og plager.

Klarer man å hjelpe kroppen til å produsere bikarbonat, kan man reversere sykdomsutvikling og aldringsprosessen.

Hvordan mister vi bikarbonat
Livsstilen vår; Kosthold, en hektisk hverdag, forurensning og generell stress skaper for mye syre i blodet, som igjen forbruker bikarbonat.

Mye av den maten vi liker er syredannende. Syredannende mat vil ikke nødvendigvis si at den smaker surt, men at avfallet den produserer er surt. Kornprodukter og kjøtt er i hovedsak syredannende, frukt og grønnsaker er i hovedsak basiske. Sitrusfrukter smaker gjerne surt, men de regnes som basiske siden de inneholder basiske mineraler og har en basisk virkning i kroppen.

Når det gjelder matvarer er syreholdige drikker som brus den verste for kroppen. Alle typer brus er svært syredannende og spesielt Cola. For å nøytralisere et glass Cola trenger man 32 glass vann med høy pH.

Vi er født med svært basiske substanser i kroppen. I følge Dr. Frassetto sine forskningsresultater, begynner ikke kroppen å miste bikarbonat før vi når 45-årsalderen. “I følge min ydmyke oppfatning starter reduksjonen av bikarbonat tidligere, men situasjonen blir ikke tydelig før vi når en viss alder og kroppen har nådd metningspunktet.” (Sitat Sang Whang)

Gjennom en bedre livsstil kan vi utsette og redusere farten på denne utviklingen. Men vi klarer ikke å stoppe reduksjonen av bikarbonat ene og alene gjennom diett og mosjon. Bare ved å tilføre bikarbonat til blodet, vil vi kunne stoppe denne reduksjonen.

I dagens industrielle miljø er forurensning også en årsak til at bikarbonatet i blodet reduseres. Dr. Prakova i Bulgaria gjennomførte et studie med over 100 fabrikkarbeidere i en plastikkfabrikk med et forurenset miljø. Han sammenlignet disse med kontorarbeiderene på den samme fabrikken som arbeidet i et renere miljø. Etter 10 års studie oppdaget han en markert reduksjon av bikarbonat i blodet til fabrikkarbeiderene.

Forurensning, stress og depresjon tømmer kroppens lagre av bikarbonat. Det er heller ingen tvil om at røyking også forbruker store mengder bikarbonat.

Hvordan øker vi bikarbonat i blodet
Når vi drikker basisk vann med høy pH, blir pH i magesekken for høy og dette setter igang produksjon av magesyre. Prosessen for produksjon av magesyre er som følger:

H20 + CO2 + NaCl = HCl + NaHCO3

Magesyre blir skilt ut i magesekken og bikarbonat blir skilt ut i blodbanen. Magesyre kan ikke produseres uten at også bikarbonat blir produsert.

Mineralkonsentratet AlkaLife består av 7,5% Kaliumhydroksid, 2,5% Natriumhydroksid og 90% destillert vann. Balansen mellom Natrium og Kalium i kroppen er svært viktig for å bevare god helse. Sang Whang kom fram til dette forholdet mellom Natrium og Kalium gjennom bio-feedback-prøver av 200 personer. Dette er en viktig del av hans patent.

Dosering:
4 dråper AlkaLife i 2,5 – 3 dl vann. Røres godt. Daglig maks dose er 24 dråper (0,75ml).

Den første uken kan man begynne med 1 glass vann med 4 dråper AlkaLife. Fortsett med 2 glass den andre uken, 3 glass den tredje uken osv. Drikk 4-6 glass vann daglig etter 4 uker.

AlkaLife renser kroppen og kan gi midlertidig løs mage, økt svette og hodepine. Dette er positive tegn på at kroppen begynner å skille ut avfallsstoffer. Hvis det vedvarer ta kontakt med terapeut eller forhandler.

AlkaLife kan brukes som kur, men er et produkt som ofte brukes hver dag for effektiv virkning livet ut.

Drikk vanlig vann til medisiner. Noen medisiner er syreavhengige for å løse seg opp eller bli tatt opp i kroppen. Vent en ½ time før du drikker basisk vann.

Caroline
Caroline
Abonnent
14 år siden

Du har nok desverre helt rett! Vil selvfølgelig ikke anbefale å spise soyabønner og tofu med giftige kemikalier i. Men heldigvis går det ann å få kjøpt økologisk tofu, og tofu uten tilsetningstoffer :-) Det de snakket om i linken, gjelder nok spesiellt i USA, hvor de har milelange åkere med genmanipulerte soyabønner, som er fulle av sprøytemidler og uten næringstoffer p.g.a den utarmede jorden de blir dyrket i. Helt sykt at de tilsetter de ennå mere gift etter de er plukket, det visste jeg ikke… Takk for opplysningen :-) Vil egentlig anbefale å boikotte alle produkter fra USA og produkter som blir masseprodusert i hele verden, og heller kjøpe økologisk fra lokale gårder og litt fra butikken… Men det aller beste ville vært å dyrket alt selv ;-)

Mina
Mina
Abonnent
14 år siden

Caroline: Dine anbefalinger om å spise tofu vet jeg ikke helt om jeg ville fulgt, i så fall må du kjøpe produkter fra riktig produsent. Ta deg tid til å se/lese litt om dagens soja produkter (de er fulle av giftige stoffer)
Her er linkene :
http://www.youtube.com/watch?v=NZOKa7CQb8g

http://www.mercola.com/article/soy/avoid_soy.htm

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Det er ikke feil å spise kjøtt. Det har vi gjort i tusenvis av år.
Prosessert mat (ferdigmat, pasteurisert melk, raffinert sukker osv) har vi derimot ikke spist før inntil nylig.

Les hva Price & Pottenger har å si. de har forsket enormt mye på dette området:
http://www.ppnf.org/catalog/ppnf/

Caroline
Caroline
Abonnent
14 år siden

Suuuper artikkel:-) Kan ikke helt skjønne de som er så skeptiske, høres ut som sunn fornuft for meg dette her;-)
Har bare en ting å si til alle, og det er: VÆR SÅ SNILL Å SLUTT Å SPIS KJØTT, både for din egen del og for dyrenes del! Deler av et dødt dyr har ingenting inne i en menneskekropp å gjøre, det bidrar til å holde vibrasjonene dine lave og hemmer din åndelige utvikling. Kan du se for deg en positv/god høyere utviklet bevissthet drepe et dyr og spise det??? Nei, for det ville de aldrig gjort. I gamledager da menneskene hadde lavere bevissthet og måtte spise dyr for å overleve, var de unnskyldt. Men nå er det ingen unnskyldninger for å spise dyr. Du har ikke gang behov for å spise dyrene for å overleve, du gjør det kun fordi du syns det smaker godt. Det er ikke en god nok grunn.
Og hvis du ikke klarer å leve uten kjøttsmak, er det jo bare å spise tofu! :-) Det smaker helt som kjøtt, og er i tillegg sunt for kroppen din, i motsetning til et stekt eller kokt dyrelik. Å drepe noen og spise de er ren ondskap når du vet bedre. Du syns vel (ailien)reptilene (som er negative høyere utviklet bevisstheter), er onde og at det er helt grusomt når de spiser mennesker. Men er det egentlig noen forskjell på det de gjør og det du gjør?? Høyere utviklede bevisstheter, som spiser lavere utviklede bevisstheter… Det går jo helt ut på det samme! Våkn opp, velg kjærlighet og godhet framfor ondskap. <3

en fisk uten sykkel
en fisk uten sykkel
Abonnent
14 år siden

test

en fisk uten sykkel
en fisk uten sykkel
Abonnent
14 år siden

Her er det en del som skurrer:

1) Mike påstår i et av innleggene at kreftceller ikke kan spre seg i et basisk miljø. Det er sant, men det kan ingen andre celler heller.

2) All (fordøyd) mat som forlater magesekken er surt på grunn av magesyren og all mat i tarmene er basisk. Alle forsøk på å kontrollere surhetsgraden i dietten din vil kun gjenspeiles i urinen, nettopp fordi det er -som skeptiker123 sier- blodgjennomstrømningen og organene kontrollerer surhetsgraden. Hadde du faktisk klart å endre surhetsgraden i kroppen din vesentlig, si at du hadde klart å spise lut og fordøyd det (en umulighet, ikke prøv!), så hadde du blitt veldig syk og antakeligvis dødd.

3) Ikke noe sted i artikkelen er enzymer nevnt. Det er tross alt disse som er katalysatorer for så og si samtlige kjemiske reaksjonen i kroppen din. Disse enzymene kan kun fungere i et svært smalt spekter av surhetsgrad. Om blodet ditt plutselig blir mer surt eller basisk av en eller annen årsak, vil det bli kjapt regulert tilbake til normal pH-verdi for at enzymene skal fungere. F.eks. om du holder pusten vil karbondiaksid akkumuleres i blodgjennomstrømningen (og således vil blodet bli surt) og dette vil føles så ubehagelig at du til slutt ikke klarer det lengre eller svimer av, som igjen fører til at kroppen din tvinger deg til å starte å puste igjen slik at pH-verdien blir normal.

Hvis f.eks. nyrene dine sluttet å fungere, ville blodet ditt blitt surt og kroppen din hadde ikke klart å regulere surhetsgraden i blodet slik at de kjemiske prosessene ville stoppe opp og giftige stoffer ville akkumuleres i blodet.

4) Som nevnt er urinet den eneste kroppsvæsken som kan få surhetsnivået sitt endret av dietten din. Mike tar opp i artikkelen mat som er surt eller basisk og kaller det for “syremat” og “basemat”. All fersk frukt og grønnsaker er såkallt “basemat” og alle kjøttprodukter samt en rekke frø, bønner etc. er såkalt “syremat”.

Spiser du mer protein enn kroppen din trenger klarer ikke kroppen din å lagre det, så overflødige aminosyrer blir omgjort til organiske syrer som *KUNNE* ha gjort blodet ditt surere. Men blod blir aldri surt, fordi i det øyeblikket proteinene blir omgjort til organiske syrer, vil kalk i fra skjelettet ditt nøytralisere syren og forhindre endringer i pH-verdien.

(En tilleggsopplysning: Mange forskere tror nettopp derfor at et overdrevet inntak av protein vil svekke bein i kroppen og forårsake benskjørhet).

irene
irene
Abonnent
14 år siden

Noen tips om anbefalt vannrenser? mange å velge mellom…

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
14 år siden

Robert Youngs teori om at feilregulering i ph gir opphave til all sykdom er tøv.

Jeg kunn gjerne skrevet en lang tirade om hvorfor dette er er feil, men jeg skal nøye meg med ett spørsmål til dere;

Kroppen selv produserer saltsyre i magesekken som brukes til nedbryting av mat. Dette er langt sterkere saker enn noe du vil spise av normal føde. Dette produseres mer eller mindre døgnet rundt, og i større grad når man skal spise. Lukten og forventningen av mat øker syreproduksjonen.
Ser man bort fra tilstander med overdrevet syreproduksjon og/eller behandling med legemidler som hemmer beskyttelsen av magens slimhinne, klarer kroppen seg helt fint. Så hva gjør den stakkars sukkerbiten eller poteten når dette faktisk løses opp i saltsyre og i meget liten grad er istand til å påvirke den allerede meget sure ph-en i magesekken.

en fisk uten sykkel
en fisk uten sykkel
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Dette er kanskje det mest flåsete argumentet noensinne. Du utelater nesten samtlige variable og faktorer i denne sammenlikningen.

For det første er det oksidasjonsproduktet etanol, etanal (acetaldehyd), som er giftig. Forøvrig finnes dette stoffet i frukt, kaffe og brød da planter på grunn av stoffskiftet til planter.

For det andre vil en person som kun spiser veganermat sannsynligvis også være mer bevisst på hvilke næringstoffer han eller hun får i seg, og dermed vil denne personen ha best helse. Denne personen vil antakeligvis også være mer aktiv gjennom mosjon og trening.

Dette har ingenting med surhetsgrad å gjøre, men simpelthen kun livsstil.

Emanuelinvent
Emanuelinvent
Abonnent
14 år siden

*Blir vi skremt til å holde oss syke. . . Er medisinering nødvendig.?*
.
*Framtiden er og blir vårt eget valg – Valg både personlig og kollektivt.*
.
*Hei Hildegunn og alle Andre her i denne verden.*
.
Selvfølgelig berører deg meg om Helge tar influensa vaksine og det ville berøre meg også om han lot være å ta vaksine.
.
*Det er og blir hans eget valg.*
.
Det berører meg spesielt når Gravide, Barn, Ungdom, Syke og Eldre, som er i en sårbar posisjon og som trenger beskyttelse for å bli respektert for deres selvbestemmelsesrett, blir “frivillig ledet til å la seg vaksinere”.
.
De blir utfordret av sine kjæreste, sine medarbeidere, trofaste medborgere, helsepersonell og Den Norske Stat, til å la seg vaksinere.
.
Hvorfor er det slik at hele befolkningen plutselig får sånn angst for Svineinfluensa og helt ulogisk og i total motsetning å bruke sin egen logiske kritiske sans, går og lar seg vaksinere.
.
*Hva er det som foregår her i denne verden.! ! !*
.
Det har eksistert teknologi i over 15 år for å kontrollere folk sine tankemønstre og avgjørelser gjennom bruk av frekvenser sendt ut via fjernsyn, radio, elektrisitetsnett og mobiltelefon master.
.
Teknologi for tankekontroll, følelseskontroll og bevissthetskontroll kan enda lettere brukes nå i 2009, også selvsagt i kombinasjon med kampanjer i massemedia og kombinert med påvirkning på grunn av hva naboen velger å gjøre.
.
Gjennom slik elektronisk “Mind Control” kan en stor gruppe mennesker styres mentalt til å utføre kollektive handlingsmønstre, tanker og ideer.
.
Teknologien kan også brukes for å påvirke folk til å la seg ukritisk og ”tilsynelatende frivillig” vaksinere. Slike signaler fungerer slik at man tror impulsene kommer fra en selv og at dette er noe man naturlig har fått inn i sin bevissthet. . . . Kjenn deg selv godt.! ! !
.
Gjennom mer moderne metoder, og spesielt når man kan plassere informasjons sensitive mikro og nano krystaller i kroppen til en person gjennom en vaksinesprøyte, da kan hver enkelt person etter å ha blitt injisert styres både kollektivt og individuelt.
.
Tenk nøye over om det du gjør og foretar deg av handlinger virkelig kjennetegner deg selv, dine målsetninger, verdier og personlighet. . . . Vær meget bevisst i disse tider. ! ! !
.
Jeg har ingen behov for å levere beviser til folk, beviser må man opparbeide tillit til på egenhånd, beviser må folk oppsøke selv og ta personlig stilling til.
.
Det jeg kan gjøre er å gi en ide, gi inspirasjon og invitasjon til å utvide bevisstheten om tingenes tilstand. Selve jobben må folk gjøre selv.
.
Jeg har på forespørsel funnet et eksempel på informasjon, som dokumenterer mye av det jeg har nevnt tidligere av kontroversielle saker. . . . Se filmen og vurder selv. ! ! !
.
Filmen er fra 1997, over 12 år siden, og det skjer stor utviking på 12 år i vår tid. Sakens kjerne og det som blir diskutert og offentliggjort gjennom filmen er fortsatt like aktuelt nå i 2009.
.
Det er totalt 19 film episoder på You Tube, dersom du lykkes å finne en Engelsk språklig versjon av filmen eller en link til fullversjon av filmen, send meg gjerne linken.
.
“*Film nr 1 av 19*”:http://www.youtube.com/watch?v=7ZCWf0ant6E
*Link:* http://www.youtube.com/watch?v=7ZCWf0ant6E
.
*Lykke til med søkingen etter bevis.*
.
“*Velkommen til Origo Sonen om Livsmiljø*”:http://origo.no/-/bulletin/show/470116_svineinfluensa-og-vaksinering-26-nyttige-linker#comment-1342387
*Link:* http://origo.no/-/bulletin/show/470116_svineinfluensa-og-vaksinering-26-nyttige-linker#comment-1342387
.
Kommentar på Origo.no den 10. november 2009
.
*Hilsen, Vegard K. Emanuelsen*

Volvulus
Volvulus
Abonnent
14 år siden

Kjempebra artikkel!!!
Selv har jeg bekjempet syre-problemene i mange år med å drikke fortynnet kaustisk soda. Dette gjør kroppen veldig basisk, og fjerner alle spor av kvikksølv. En av verdens største investorer i kvikksølv er Rockefeller, som også gjør profitt på vaksiner og tannfyllinger. Dette for at vi skal få metaller i kroppen som gjør at vi absorberer radiobølger bedre. Viktig at vi alle måler pH i regnvannet for å se hvor mye chemtrails de sprer over Norge, kanskje vi kunne få en side her hvor vi kunne registrere målingene våre? Da kan vi samtidig prøve å finne ut av når nøkkelpersoner går i dekning i andre land eller underjordiske bunkerser for å unngå chemtrailkontaminering. Jeg vil gjette at fremstående politikere blir tilrådet å drikke kaustisk soda når de er innviet i den indre sirkel!

millicent
millicent
Abonnent
Svar til  Volvulus
14 år siden

Kvikksølv er vel neppe sunt for noen, men kan du forklare hvorfor vi skal
absorbere radiobølger bedre.
Heldigvis nærmer lutefisksesongen seg, så da er vi sikkert trygge for radiobølgene
til lang over nyttår. Kanskje helt til 2012.

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  millicent
14 år siden

Det med radiobølge-absorpsjon er for lettere å kunne påvirke oss (negativt for oss og positivt for THEY) og kontrollere oss (negativt for oss og positivt for THEY).

Stikkord her er HAARP (som kan brukes til så mangt, fra quake production til mind control via ELF – Extremely Low Frequencies) og TETRA (nok en trojansk hest, i likhet med bl.a. diverse vaksinepåfunn). “Den gode grunnen” for å ha TETRA er at det er et “nytt nødnett” (som er overflødig og delvis dysfunksjonelt sammenlignet med dagens super-nødnett i form av vanlig mobilnett, som attpåtil er gratis for det offentlige) mens den virkelige grunnen for TETRA er at det i praksis vil fungere som en infrastruktur for elektromagnetisk (EM) bestrålingsterror.

TETRA har vært i bruk i UK noen i noen år nå, og hvis du virkelig ønsker å få vite hvor utspekulert djevelsk EM-terror kan gjennomføres så se gjennom James Casbolt sine 4 YouTube-videoer (terror-strålingen er beskrevet i del 4). Denne delen inneholder en kraftig advarsel til personer som nettopp har sluttet å lese Aftenposten og ikke vet så mye om maktens mørke underverden og hva de er i stand til. Den er mørk hinsides det fattbare. Den første video-delen ligger her: http://www.youtube.com/watch?v=nKLolaw3Pe4

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  Volvulus
14 år siden

Volvulus; vær nå litt forsiktig med det du skriver her. “Drikke fortynnet kaustisk soda”? Må innrømme at det første jeg tenkte er at her har vi en av de nye sarkastiske troll. Ok, lutfisk kan f.eks anses som fortynnet kaustisk soda, men da er det snakk om en ganske så stor utvanning av luten. Kaustisk soda skal man IKKE kødde med, det er høgst etsende og kan være fatalt å drikke. Når du kommer med med en slik påstand så må du være mer konkret. Uansett, hvordan er så denne “fortynningen” og hvorfor fjerner denne alle spor av kvikksølv? Kan du f.eks. vise til kjemien bak dette? Inntil videre så anser jeg din kommentar for å være litt vel fishy.

Emanuelinvent
Emanuelinvent
Abonnent
14 år siden

Hei. . . .
.
Flott innlegg om Kroppen, Ernæring og Sykdom.
.
Velkommen til Origo Sonen om Livsmiljø: http://origo.no/-/bulletin/show/478158_hold-kroppen-din-basisk-og-dermed-frisk.
.
Hilsen, Vegard K. Emanuelsen

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Emanuelinvent
14 år siden

Hei Vegard og velkommen hit!

Du har en flott informativ side hvor du skriver bl.a.; De ugunstige mikro organismene som parasitter, virus, bakterier og sopp er anaerobe, det vil si at de trives bedre i miljø med lite oksygen tilstede og dør dersom de får nok oksygen.

Som jeg tenkte, å få en økning av blodomløpet er den eneste måten man kan få tatt knekken på kavitasjoner, noe som faktisk alle vi kvikksølvskadde fra våre amalgamfyllinger mer eller mindre strir med.

Selv er jeg prøvekanin her i Norge og er nesten helt bra etter å ha brukt infrarød lysbehandling samt Ginko Biloba for å få øket blodomløpet, også har jeg brukt kolloidalt sølv for raskere få tatt knekken på bakteriene. Studier viser at infrarød lysbehandling alene dreper bakterier, men dette tar lang tid i benvev, gjerne mer en et år ved kavitasjoner og jeg har nå blitt nesten helt bra i løpet av bare fire måneder.

Om studiene og Lumen jeg bruker;
http://www.lumenphoton.com/

Syre base forholdet er viktig for å unngå kreft, men det er et øket blodomløp også. Kreftceller setter seg som vi vet i områder der vevet er skadet med lav blodgjennomstrømming som følge. Skadene kan komme fra bakterier, parasitter, virus, sopp, tungmetaller (kvikksølv) og ytre påkjenninger.

Jeg synes det er virkelig trist at skolemedisin henger så etter for helhetlig behandling, men kanskje hensikten ikke er å få folk friske, vi kan heller ha det så godt og ofres for profitten til Big Pharma.

Denne kreftklinikken i Spania bruker infrarød lysbehandling;
http://www.budwigcenter.com/photon-infrared-therapy.php

Også hunden min kom seg utrolig nok på bena igjen takket være denne behandlingsformen som jeg har erfart så mye positivt med;
http://www.EquineLightTherapy.com/sitemap.htm

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Venstre er også interesserte i Stevia,men det virker som om de ikke helt vet hvor de skal begynne å arbeide hen….
Codex A må alle politiske partier gjøres oppmerksomme på hva betyr.Konsekvensene for landet om dette svineriet blir vedtatt uten diskusjon er overveldende negative for alle som er interesserte i å holde seg friske på legalt vis.
Det bare KAN ikke gå gjennom stortinget!!
Jeg tror det bør være mulig å overtale SV,SP,Venstre,FrP,og kaaaanskje Høyre til å stemme nei! Det er viktig å sørge for saklig informasjon om konsekvensene,og helst ikke legge for stor vekt på hvem som står bak fanteriet…Hovedsaken er å få Codex A underkjent i Norge!!

DanielS
DanielS
Abonnent
14 år siden

Hei Mike!
Takk for en god artikkel.
Jeg har par opplysninger å komme med til din artikkel.
Jeg har vært i kontakt med Miljøpartiet de Grønne og Senterpartiet hva gjelder Stevia. Sistnevnte visste svært lite men var svært interesserte i Stevia. MDG er enda små men støtter dyrking av Stevia. SP får informasjon men viser til at Stevia er forbudt i EU som menneskeføde. Derfor har jeg altså sådd blod på tann ettersom de som sagt er mot EU medlemskap(og EØS). Så det skjer ting og tang.
Når det gjelder vann og helse, anbefaler jeg deg å lese om MMS og ikke minst se på utenlandske sider om hva MMS kan gjøre. I Norge selges dette på par helsekostbutikker og via en nettbutikk i Moelv området.
Flere og flere, inklusive meg selv er kort og godt aldri syke ved nettopp å ha en riktig PH balanse i kroppen.
I perioder har jeg ikke drukket dette(smaker som svømmehall luft), men etter en gruggen vond hals drakk jeg dette igjen og ble helt bra allerede etter 30 timer.
MMS brukes i veldig små mengder i vårt drikkevann så hvorfor dette ikke blir brukt mer i helsesektoren med unntak av å vaske medisinsk utstyr er og blir ett mysterium(inneholder PH12-14 og PH`reduseres med sitronsyre).
Stå på, dere gjør en veldig god jobb!

« Forrige artikkel

Psykologi ute av mørkealderen: Høyere bevissthet frem i lyset

Neste artikkel »

Den sjette galaktiske natt

138
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x