/

Frisk og sunn med riktig pH

26.1K visninger
18 minutter lesetid
138

Er god helse og fravær av fedme rett og slett en hemmelighet som står rett foran oss – uten at vi har sett koblingen? (Oppdatert 07.11.09)

Den «nye» Biologien – helse og velvære for alt som lever

Er det slik at hele verdens befolkningen er så til de grader hjernevasket til å tro at kun medisiner kan hjelpe oss oppnå god helse? Her vil jeg presentere enda en holistisk oppskrift til løsninger gjemt vekk rett foran nese på oss mens enkelte løper til vaksinerings poster for å få nye påfyll med kvikksølv, formalin og drepende virus i håp om at de skal få slippe å bli smittet av en mystisk virus. Flertallet i dag lever i den troen om at sykdom er en naturlig og unngåelig tilstand mens sunnhet oppnåes kun ved bruk av medisiner. Det er noe veldig feil med dette bildet. Selv påstander om at vitaminer og mineraler kan styrke immunforsvarssystemet tilbakevises av ”autoritetene” i massemedia. I følge dem er det bare én løsning til å slippe sykdom og det handler om å ta dine medisiner som tilbys av en globalisert, grådig og alltid voksende farmasøytisk industri. Som vi vet, er noen av de rikeste og mest maktsyke organisasjoner bak i kulissene for å dirrigere massemedia og alle krefter som måtte forsøke å si noe i mot denne overmakten – Rockefeller Foundation og AMA – American Medical Assosiation.

Det hadde vært forferdelig for denne gruppen dersom en enkel og beviselig klok paradigma kunne erstatte deres løgner. Alt vi trenger å gjøre er å se på naturen – det som er igjen av en sunn natur.

pH-verdien: En fellesnevner som bestemmer mellom sykdom eller god helse i alt som lever

Alle som har fiske akvarier forstår at helsa til fisken er fullstendig avhengig av at pH verdien av vannet de lever i er tilpasset fiskens optimal ønsket pH verdi. En tester vannet regelmessig og justerer pH-verdien med ulike tiltak. Det store problemet er at vannet har en tendens til å bli sur, og det støtter veksten av sopp og fungus. Fisken blir sik og om ikke problemet fikses vil de dø veldig fort.

I Internett utgaven av Aftenposten lørdag 7.11.09 står det, Skogene vokser som aldri før og alger og planter brer seg i ferskvann. Nitrogen-forurensning er langt viktigere årsak enn forskerne har trodd. Årsaken er en forsurning av pH verdien i miljøet. Om de har forstått årsaken korrekt eller ikke kan jeg ikke si da det er enda flere forsurnings årsaker som ikke er nevnt her.

I syttitallet hadde vi en voldsom nedgang i fiskebestanden i Norge. Sur luft forurensning fra England og Sentral Europa fikk skylden for fenomenet – særlig bruk av kull i kraft produksjon. Kalking av vann i Norge ble igangsatt – et tiltak som reddet fisken.

Hver vår, løper folk som har grønnsakshager og hageplen til hagesentre for å kjøpe kalk som legges ut i snøen før den smelter. Hvorfor? Det er fordi nedbøren om vinteren er for sur for at mose, som liker sur nedbør, skal holdes tilbake. Jeg anla en større grønnsakshage i våres og jeg fikk råd fra bonden om hvordan jeg skulle behandle nyharvet jord som jeg fikk levert. ”Bruk kalk og hønsemøkk, da får du gode avlinger”.

Vi vår vite at vannet i havet blir mer og mer sur – koral revene dør, fiske arter forsvinner.

Det samme gjelder for oss mennesker. Vi utsettes for, og oppmuntres til å spise og drikke mat som klassifiseres som sur. Kroppen sliter med å opprettholde den pH balansen den må ha for å overleve. Et utall med sykdoms symptomer dukker opp. Disse tar vi helst medisiner for uten å se på vår næringsinntak

Bare noen få mennesker er opptatt av vitamineraler, mineraler og kost tilskudd som en del av veien til god helse. De er lite representert blant våre leger og medisinske rådgivere. Overmakten – WHO (World Health Organisasjon) har en ferdig utviklet lov som trer i kraft neste år der vitaminer, mineraler og kosttilskudd kommer til å forsvinne fra butikkhyllene. Det er for at du og jeg må kjøpe flere medisiner. FN regner med at minst 2-milliarder mennesker vil dø av sykdom som kunne behandles med bedre ernæring. Jeg har skrevet om Codex før – Nå er det på tide at du setter deg inn i fremtiden og surfe på nett om hva dette går ut på.

Det viser seg at nøyaktig de samme spillereglene gjelder for helse hos dyr, planter og mennesket – så vel for resten av planeten. Mennesket består av ca 70% vann, mens resten er materie. Det samme gjelder for Jorden.

Hva er pH egentlig

PH er en måleverdi for å bestemme styrken i forholdet mellom syre og base. Midt i mellom har vi ”nøytral” – ca 7 – 7,5. Det er to måter å bestemme pH verdien av det som vi skal måle. Vi kan måle direkte mens noe er i sin naturlig tilstand eller vi kan oksidere det vi måler først, for så å måle pH-verdien av asken som blir igjen etter det blir forbrent. Når det gjelder testing av mat og drikke for å måle dens virkning på menneskekroppen måler vi stoffet i oksidert tilstand. Mens en sitron er sur og klassifisert som syre i dens opprinnelig tilstand er den en base når vi måle sitronsaftens aske etter forbrenning.

Menneskets ideal pH-verdi – faktainformasjon

Det viser seg at menneskets blod må ha en pH-verdi på 7, 365 for å sikre overlevelse, rent biologisk. PH – verdi er knyttete opp til hvordan vi måler ballansen mellom det som er surt (syre) og det som er base. PH-7,36 er omtrent så nøytralt som vi kan få det til å bli i denne balansen. Om blodet var mer mot syre – det vil si lavere pH-verdi, så ville det etses hull i blodårene og vi kan ikke overleve da. Som beskyttelse mot syreangrep lager kroppen et beskyttende lag av kolesterol rundt blodårene. Det er faktisk et intelligent løsning til et akutt problem. Blodet må også holde en fast pH verdi, uansett hva vi spiser og drikker. Det saken dreier seg om er forskjellen mellom å motarbeide blodets behov for en pH verdi på ca 7.34 – eller hjelpe den på veien. For din helses skyld er forskjellen som helvete og himmelen

Hva er det som bestemmer pH-verdien i blodet?

Normalt er det maten vi spiser og vesker vi drikker som bestemmer om kroppen må slite for å opprettholde riktig pH-verdi i blodet.  I ekstreme tilfeller vil også luftens pH-verdi kunne spille en rolle. Det kan være viktig rundt vulkanske utbrudd der svovel i luften faktisk kan etse lungene, svelg og strupen. Da jeg bodde på Hawaii i 2 mnd. I 1994 hadde jeg anledning til å ta en helikopter tur rundt vulkanområdet der. Det var påfallende hvordan trærne var brune og døende rundt de stedene der svovel luften var tettest. Der trives kun noen få spesielle livsformer.

Jeg tror også at luften som er veldig preget av nedfallskjemi fra chemtrails har en negativ påvirkning på vår allmennhelse. PH-verdien av regnvannet som faller i dag, 2.11.09 har jeg målt til 5.0 – det er surt nok til å etse kobber rør over tid. Vi ikke har så mye sur nedbør fra England som vi hadde før. Denne sure nedbøren må ha en årsak. Jeg ser ingen andre åpenbare årsaker enn dette som kommer fra flyene over hodet på oss.

De dynamiske prosessene

De dynamiske prosessene som kroppen bruker for å vedlikeholde Syre/base balansen i blodet påvirker helsen på måter de fleste aner lite om.

Medisinfaget og helsestell i det moderne sykehuset i Vesten er veldig fragmentert. Maten som pasientene spiser er svært lite knyttet opp til deres helseproblemer. Selve sykehuset er delt opp i avdelinger der den ene snakker med den andre gjennom pasientens journal som reiser sammen med pasienten langs korridorene, frem og tilbake – opp og ned. Vi har avdelingen for hjerte/lunge, nevrologi, huden, synet, skjelettet, indre organer, kirurgi også videre. Når vi ser på kroppen derimot, er den veldig sammensatt og alle ledd synes å være avhengige av hverandre. Dette speiler også konflikten i vårt syn på helse og kroppen. Dette synet er også veldig fragmentert. Når vi leter etter de overordnede faktorene som virkelig spiller inn i helsen som en helhet MÅ vi sette fokus på syre/base balansen og ernæring generelt.

Kroppens naturlig tilstand faktisk er god helse. Det vi har gjort med den gode helsen er å sykeliggjøre den – særlig i Vestlige land. I atferdspsykologi er det en gylden regel som gjelder for all atferd – og det er gyldig for alt som lever tror jeg. Vestlige land belønner legene sine kun når befolkningen er syk. I mitt siste artikkel om vaksinering med levende og svekket virus for å skape epidemier beviser denne teorien.

I 1921 var befolkningen i Kansas alt for friske, legene gikk arbeidsledig. Den lokale Amerikan Medical Assosiation gjennom Rockefeller foundation – holdt et møte og bestemte seg for å slippe løs en epidemi av kopper for å ha noe å gjøre. De fikk startett den ved å bruke levende kopper  virus i vaksine mot kopper med følgende av at tusenvis ble syke, døene og trengte legetilsyn.

Når vi belønner legene våre når vi er syke, er det kanskje ikke så rart at den farmasøytiske industrien er bare nummer 2 i forhold til militære industrien. Den eneste industrien som er nå i vekst er den medisinske industrien. Vi blir tilbudt vaksiner for depresjoner, til tross for at depresjoner ikke forårsakes av virus. Fantasien stopper aldri utklekking av nye påfunn som vi kan vaksineres for eller i mot.  Noen av de største medisinske utgiftene kommer ved bruk av syrenøytraliserende piller for hals brann, høy blodtrykks midler og medisin for å senke kolostriol for ikke å snakke om kreft behandling. Tenk hvordan helseindustrien hadde sett ut dersom den bare fikk penger fordi du var frisk. I så fall ville du nok ha sett at legestanden hadde opplyst deg om fordelene ved god ernæring og en balansert syrebase diett.

Det er egentlig bare en sykdom her i verden

Mikrobiologen og ernæringsspesialisten Robert O. Young sier at det er bare én sykdom – og det er en for høy syre balanse i kroppen gjennom næringsinntaket. Den mest opplagte funksjon som setter fokus på syre/base balansen er blodårenes kvalitet. Mennesker som spiser og drikker sterk syre baserte dietter utvikler tette blodårerer med tilhørende høyt blodtrykk. Som jeger har jeg tatt ut hjertet til mange dyr og sett på kvaliteten av deres hjerte og hoved blodårene. Jeg har aldri sett annet enn rene blodårer uten fett dannelse rundt hjertet – men så er nesten alle sammen også de som lever på en diett av gress og annet som er grønt. Det er en base diett. Om vi hadde spist mye mer grønnfor så hadde vi også hatt bedre hjerte og blodårer når vi blir eldre. Det er ikke bare blodårene det gjelder her. Også blodets kvalitet styres av syre/base balansen. Den bestemmer mengden med oksygen som transporteres i blodet til resten av kroppens celler.

Først og fremst bruker kroppen de fire base mineralene for å balansere ut et syre angrep. Disse er: Sink, Kalium, Kalsium og Magnesium. Dette systemet er så overordnet viktig for umiddelbar overlevelse, at kroppens lagre med disse mineralene forbrukes der de finnes for å nøytralisere blodet fra syre angrep.

Dersom disse mineralene er ikke tilstrekkelig tilstede, brukes fett som syre-nøytraliserende middel. Fett i denne sammenheng er veldig viktig for kroppen å ta vare på – for blodets skyld. Mennesker som spiser hovedsakelig en syrebasert diett og som forsøker å slanke seg har en umulig kamp foran seg. Kroppen vil holde på fett for alt i verden. Den må ha det for å rense blodet for syre. I det øyeblikket som blodet kommer opp i en tilstrekelig høy pH verdi, sammen med tilstrekkelig tilgang til de 4 nødvendig mineraler  – tør kroppen kvitte seg med fett. Så her ligger en god slanke tips.

Så var det blodets kvaliteter

Den gamle biologien er basert på arbeidet til Louis Pasteur fra sent på 1800-tallet. Denne helsemodellen er bygget på ideen om at sykdom kommer fra smittestoffer som invaderer kroppen fra utsiden. En langt mer moderne og ”Ny Biologi” modell for helse tilsier at helse er en følge av å ha høy kvalitet på blodet som strømmer i våre årer. Her er det mange elementer som spiller inn for å påvirke det forholdet: Tanker, følelser, mat, drikke, pust, mosjon, søvn, forurensning, stråling og utslipp av sure avfallsprodukter er alle viktige elementer i dette bildet.

Forskningen gjort av Robert O. Young gjør at han påstår at ”En overforsuret kropp er den eneste underliggende årsak til all sykdom.” Løsningen er da alltid å ”Alkaliser kroppen for å gi cellene energi.” Young kartlegger 7-stadier av forsurning når det gjelder kroppens miljø:

1.  Første stadium – lite energi – hud problemer

2.  Irritasjon for eks. allergier, mage-tarm systemet

3.  Katarr – slim som beskytter mot syren

4.  Betennelser – fibromyalgi, gikt

5.  Autoimmune sykdommer – lupus

6.  Sårdannelser – vev begynner å bli ødelagt

7.  Degenerasjon for eks, kreft, MS, osteporose

Når blodet lever i et miljø som er passe base, vil dens evne til å bære med seg mer oksygen øke. Det vil si at alle kropps celler for mer oksygen. Det finnes en økende antall uavhengige kreft forskere som mener at kreft er en fungus. Og en fungus må ha et surt miljø for å overleve. Denne forståelsen har igangsatt en rekke lokale behandlings metoder som handler om å påvirke kroppens miljø lokalt, eller globalt med syre reduksjons behandling. Denne behandlingsformen er sunt for hele kroppen, uansett.

Immunforsvaret – er den utarmet eller forsterket?

Tenk at kroppen har en hoved agenda og det er umiddelbar overlevelse. Blodet må holde en forhåndsprogrammert pH verdi. Dersom du forer kroppen med sur mat og drikke må resten av kroppens helseforsvar brukes for å transformere den sure næringen til riktig pH verdi. Det blir ingen energi igjen for å ivareta alle de andre oppgavene som immuneforsvaret har for seg. Dersom du forer kroppen med riktig pH verdi, og tilstrekkelig med næring, vi du spare kroppens blodsystemer fra å arbeide overtid. Energien går til å forsterke immunforsvaret. Ikke bare blir du mer fri for sykdom men også din energi kommer mer på topp.

Implikasjoner for tradisjonell medisinsk behandling

Det kan se ut som om vi har vært på feil spor – for det meste når det gjelder å ivareta vår beste helsemuligheter. Klassisk medisin vil gjerne ha oss til å forstå at kun medisin kan kurere sykdom. Mens en halolistisk tilnærming sier at sunnhet er direkte koblet til god ernæring, base/syre balanse og tilgang til nok rent godt vann. I dag er det en kreftforsknings industri som er mye større enn det antallet mennesker som diagnoses med kreft. Denne industrien påstår å være dedikert til å forløse kreft gåten og redde mennesker fra kreft sykdommen. Dersom det er tilfelle hvordan er det at store medisinske leverandører har som skjult agenda å gjøre kreft til en, ”Kronisk men håndterlig sykdom”.

American Medical Assosiation – Les The Rockerfeller Foundation – kjørte en regelrett innvisjon på Royal Raymond Reif etter det ble klart for dem at han faktisk hadde oppfunnet en rimelig og sikker kur for kreft. www.cancer-cure-that-worked.com

Hans kur var ikke orientert mot pH forståelse men mot elektrisk resonans slik at han kunne sprenge de syke cellene uten å skade de friske – med radiobølger og en super mikroskop som kunne studere levende kreft celler. Det er i senere tid gått hetse artikler mot alternativ kreft behandling i VG mens det aldri nevnes det store antallet dødsfall som følge av strålebehandling og cellegift. Så lenge vi har en presse som søker seg inn mot det etablerte, som viselig ikke har større interesser enn å tjene penger, vil vi forbli i mørkealderen når det gjelder hese også.

Tenk om det var så enkelt at vi skal se bort fra den næringsfattige kosten som tilbys oss fra ferdigprodusert mat. Om vi spiste en diett basert på 20% syre og 80% base ville vi ikke bare være slankere, penere og sunnere, vil ville heller ikke ha så mye sykdom å stri med.

Codex alimentarius som angivelig lanseres januar 2010 i Norge vil ta fra deg muligheten til å ha den form for dietten som kan sikre en basebalanse som gir helse. Hele forslaget kommer fra WHO som også har gitt oss indirekte Svine influensaen. Det ser ut som Rockefeller foundation har sine hender i alle prosjekter som hjelper til å fremme sykdom, vaksinering og en tidlig død. Mens pH paradigmaet ser ut ti å være den overordnet tilnærming til helse er Rockefeller foundation den mest overordnet tilnærming til elendighet. Codex har til hensikt å forby grønnsakshagen din og tilgang til næringsrike vitaminer og mineraler. Du trodde kanskje at du ikke levde i en så syk verden – der tok du i hvert fall feil. Om du vil ha et liv med god helse må du sloss for det og du må gå en helt annen vei enn den som myndighetene dine har foreslått for deg. For å vinne i denne kampen må du selv bli din egen ernærings konsulent. Det er ditt ansvar å vite hva de ulike valgene du gjør i forhold til mat og drikke gjør med din pH-verdi.

Mesteparten av det som tilbys av næring i butikker er surt

Veske er en viktig del av syre/base tilførslen du har til kroppen din. La oss først se på vann.  Om du kjøper vann i butikken er du tjent med å skaffe deg en pH-måler fra en butikk som selger akvarier og fisk. En pH tester er veldig grei og lett å bruke. Mine målinger på ferskvann viser at for eks, Imsdal vann holder på 7,5. Det er bra. Dersom du kjøper vann som er kullsyrebehandlet må du vite at pH verdien detter ned til 5,5. Cola kan være nede i 2,5. Er det rart at kalken fra tennene forsvinne  hos de som drikker mye Cola? Test springvannet hjemme for pH verdi. Hos meg er den ofte mellom 5,5 og 6,5. Det er for surt. Jeg har investert i et filtersystem som også kjører opp pH-verdien til opp til 9. Det vil si at jeg kompenserer for andre sure matvarer/drikke som jeg får i meg ellers. Jeg drikker gjerne 3 liter om dagen.

Alle drikker som inneholder alkohol er syre baserte. Det samme gjelder frukt juice og melk. Kokosnøtt vann er base.

Når det gjelder matstoffer er det meste av kjøtt syrebasert. Generelt er også fisk syrebasert. Sukkervarer, paste, ris, og pizza er syremat. Du er nødt til å bevege deg mot grønnsaksdisken for å få tak i basematen. Beklager! Basematen bør også spises rå om mulig. Ellers kaster du vekk mange verdifulle næringsstoffer.

 

Basemat/Syremat

Denne tilnærmingen til helse har mange litteratur kilder, kilder på Internett og filmer. Boken pH mirakelet er fortsatt tilgjengelig mener jeg. Den var tidligere gitt ut på Hilt & Hansteen – www.energica.no med ISBN 82-7413-591-1

Basemat

GRØNNSAKER OG SUKKERFATTIG FRUKT MED BASEDANNENDE VIRKNING: 

Hvetegress, Alfalfagress, Byggress, Skavgress, 
Hodesalat, Vårsalat, Spinat, Gressløk, Engsyre, Kinakål, Endiv, Løvetannblader, Valurt, 
Asparges Artiskokker, Bambusskudd, Erter, Sukkererter, Snittebønner, Hodekål, Rødkål, 
Løk, hvitløk, Brokkoli, Blomkål, Savoykål, Squash, Rabarbrastilker, Stangselleri 
Purre, Vårløk, Asparges, tomat, Advokado, reddik, 
Slangeagurk, Pepperrot, Gulrot, Rødbeter (rå), 
Lime, Sitron, Grapefrukt, Vannmelon, Kirsebær, Banan (umoden).

BASEDANNENDE KORNSORTER OG BELGFRUKTER:
 Soyabønner, Linser, Limabønner, Tofu, Soyamel.

BASEDANNENDE NØTTER, KJERNER OG FRØ: Mandler, Karvefrø, Fennikelfrø, Spisskarvefrø.

FETTSTOFFER (ferske kaldpressede oljer): 
Olivenolje, Agurkurtolje, Linfrøolje, Nattlysolje.

 

Syremat: Sukker av alle slag, 
Raffinerte og bearbeidede matvarer, enkelte karbohydrater som hvitt mel, polert ris, mais og poteter. 
Meieriprodukter, salt (kun Himalayasalt, RealSalt eller kryddersalt), mettet fett og andre usunne fettstoffer, kjøtt, inklusiv fugl og egg, alkohol, tobakk

Hva du blir tilbudt i matbutikken

Du vil bli veldig skuffet med en gang du går inn i butikker der du handler mat, etter å ha lest denne tilnærmingen til helse. Dine sjanser for å kunne komme hjem med en god balansert måltid er minimal.

Vi har blitt foret med reklame som tilsier at maten skal være sukkerfri – det vil si med giftig aspertam, og med smaksforsterkeren MSG, karbohydrater og ferdig behandlet mat. Kjøtt disken velter over med fristelser. Foran kassen passerer du all sukkermat som har gått opp i pris noe veldig den siste tiden. Ditt eneste håp er grønnsaksdisken. Grønnsaker som dyrkes for det globale markedet synes jeg smaker absolutt ingenting. Hvorfor det?

Fordi mesteparten av de gode næringsstoffene i jorden har blitt borte. Det brukes kunstig gjødsling i ellers næringsfattig gjord og på toppen av det for du aldri vite hva allting har vært sprøytet med underveis.

Hva kan en stakkers person gjøre?

Jeg har aldri betraktet meg selv som en med grønne fingere. I fjor forsøkte jeg for første gang å dra i gang en grønnsaks hage. Den ble fullstendig mislykket. Jeg endte opp med å dyrke ugress. Klok av erfaring tok jeg meg noe bedre tid og fikk hjelp til å legge 12 forskjellige senger med jord der jeg har lekaklosser rundt. Det virker som om snilene ikke liker å krabbe opp leka blokkene og jorden er dypt nok til å dyrke i. Med fersk harvet jord tilsatt kalk og hønsemøkk fikk jeg frem noen av de mest smaksfulle grønnsaker jeg har vært bort i. Tomatene mine smaker som godteri. Det gjør også gulrøttene. Jeg hadde squash i massevis, agurker, gresskar, jordbær, gulrøtter, poteter, krydder, bønner, stevia, med mer. Nå ønsker jeg meg et drivhus.

Innkjøp av næringsstoffer som hjelper pH balansen

Mens det varer kan jeg anbefale følgende nettsted for mer informasjon om supplementer.

www.innerlightinc.com

Jeg har ingen personlig investering i produkter eller vinklinger nevnt i denne artikkelen. Den er skrevet  av fri vilje uten forslag fra andre, for at du skal ha en bedre helse.

Norsk Ernærings råd og mattilsynet – hvor er de?

Stevia er en busk som vokser bl.a. i Norge. Den er nesten hundrede ganger mer søt enn sukker uten noen av de negative bivirkninger som kunstig tilsøtningsmidler har. Likevel er stevia forbudt som tilsøtningsstoff for salg. Det som er godkjent er bl.a. aspertame som har en tvilsom forhistorie når det gjelder sikkerhet. De ernærings rådene som leveres ut til det store flertallet er bygd på skjulte agendaer der nærings interesser skal heller beskyttes ti fordel for flertallet. Mennesket er det eneste art som drikker melk etter barndom og vi gjør deg helst fra andre dyr enn hverandre. Det viser seg at mange mennesker ikke har de rette enzymer som må til for å bryte melken ned til kalk. Vi blir rådet ti å bruke margarin for å forebygge hjertesykdom. De fleste aner ikke at margarin ble skapt for å gjøre små kyllinger feite på rekord tid.

Hvorfor blir vi ikke oppmuntret til å følge pH-paradigma for helse? Er de udugelig som fag mennesker eller er deres fag forurenset med avtaler som gir fordeler til industri interesser frem for oss mennesker? Forskjellene er så store at det gir grunn til å undres. Hva vil de med oss egentlig?

Personlige erfaringer med syre/basebalanse

Som innbitt kjøtt eter har jeg neppe vært i stand til å utvikle det nivået av basebalanse som hadde vært det beste for kroppen min. Du kan si at jeg ”jobber med saken”. Jo mer jeg blir bevisst hvordan disse enkle matrådene er de mest verdifulle, desto lettere er det å overbevise mine vaner om at jeg har det bedre på den grønne siden av matskålen. Det har ingenting med klimadiskusjonen å gjøre. Kroppen trives best med en balansert pH verdi. De gangene jeg har lykkes best med å få ned kroppens syre er å starte med en sitron faste i kombinasjon med organisk lønne tre sirup. Bruksanvisning og råvarer kan du få i helse kostbutikken. Etter 8 dager med denne fasten begynner min lyst på kjøtt til å forsvinne. Hele min smaksorganer endrer seg slik at det som før smakte godt er nå vondt og omvendt. Det er her en trenger å være for å lykkes som grønsaks etende. Ikke bare trenger du mindre mat i denne sammenheng, men regningen for mat synker betraktelig. Kiloene raser og energien stiger.

I USA har min far gått over til å spise bare ”Vegan” diett. Han drikker aldri alkohol og har en vannkilde som er veldig base. I en alder av 82 år er han fortsatt sunn og frisk og i hans fritid driver han med å bygge hus for de fattige i Michigan. Ingen 82-åring med syre diett hadde greid det

I mellom tiden er det syrematen som vi blir tilbudt. Mye av denne maten er også full av MSG, Aspertame i vitaminer og all drikke som har mindre kalorier enn det som er normalt. I mange land er også fluor (rotte gift) brukt i vannet, tannkrem og i lykkepiller – det er for å holde massene passive. Kvikksølv lanseres i vaksiner, moderne ”miljø” lamper, på toppen av det som allerede finnes i fisken. Med et surt miljø i blodet, har du ikke mange sjanser til å komme unna kløne til medisin fabrikantene. Det smarteste er å bli våken, om du vil bli opplagt, er et spørsmål om mat og drikke. Lykke til.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

138 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Nammm
Abonnent
13 år siden

Så fint at du skriver om PHbalansen Mike! Dette har vært en av mine fanesaker i kampen mot bl.a. vaksiner. Jeg har hatt et lite eksperiment gående noen uker hjemme, hvor jeg drikker vann blandet med 1ts natron morgen og kveld.(basisk)

Alle familiemedlemmene mine er syke, og jeg regnet med å bli syk selv også, siden jeg både har spist og drukket av samme glass og bestikk som dem, som et ledd i eksperimentet. Når jeg ser hvor kort inkubasjonstiden har vært, fra den første til siste i familien er blitt syke, så vet jeg at det er min basiske kostitusjon som holder meg frisk. Jeg blir faktisk ikke syk. Vi har hatt sykestue i 2 uker nå, men jeg er like frisk. Det virker virkelig dette. Når jeg måler urinen, har den perfekt syrenøytral farge.

Boken Ph mirakelet av Dr. Robert Young, forklare også dette med syre/base balansen i kroppen. Dette har vært forsket på i årtier, og har du mye syre i kroppen, sier du ja takk til virus og bakterier til å trenger inn. En nøytral kropp er en frisk kropp. Legg merke til alle de ekstremt fete amerikanrn som lever kun på syreholdig mat. Det er de i risikogruppen med høyest dødelighet.

Dessuten, medisiner og vaksiner er ren syre.

tothestars
tothestars
Abonnent
13 år siden

Quote» Jeg har aldri betraktet meg selv som en med grønne fingere. I fjor forsøkte jeg for første gang å dra i gang en grønnsaks hage. Den ble fullstendig mislykket. Jeg endte opp med å dyrke ugress.»

Kjenner meg så igjen der :) Purre skulle være lett å dyrke etter hva jeg har hørt men det var tydelig at den ikke likte seg hos meg.
Men skal prøve igjen til våren.
Hvis ikke får jeg håpe at prisene på økologiske grønnsaker går ned. De er jo ofte dobbelt så dyrt som kommersielt dyrket.

Bra artikkel!

Tufsetom
Tufsetom
Abonnent
13 år siden

Noen som har noe erfaring med Supergreens?
Virka jo veldig lovende – men de reklamerer med «over 125 vitaminer, mineraler og aminosyrer», og andre kilder (lommelegen.no) forteller meg at det ikke finnes så mange vitaminer, mineraler og aminosyrer, så da blir man jo litt skeptisk må vite.
Men hvis noen har noe personlig erfaring med dette er jeg interessert i å høre om det.

Nammm
Abonnent
Svar til  Tufsetom
13 år siden

Jeg har god erfaring med SG, man får overskudd etter kort tid, men bør drikke 3-4 liter pr dag. Regn med å gå ned x anntall kilo i begynnelsen siden kroppen får tilført kalium. Kaliumunderskudd resulterer i at kroppen binder væske. Jeg er litt sånn av og på når det gjelder SG, og akkurat nå får jeg kun i meg en til to liter pr dag. Mye gode næringsstoff i den drikken, og myyye energi

ares
ares
Abonnent
13 år siden

«Alle som har fiske akvarier forstår at helsa til fisken er fullstendig avhengig av at pH verdien av vannet de lever i er nøytral – ca 7,5. En tester vannet regelmessig og justerer pH verdien med ulike tiltak. Det store problemet er at vannet har en tendens til å bli sur, og da støtte veksten av sopp og fungus. Da dør fisken veldig fort.»

Du har tydligvis ikke akvariefisk selv. Hvilken PH fisken trives i kommer helt ann på hvilken biotop de kommer fra. Amazonasfisker er typisk lav ph. Sjakkbrettciclider kan for eks ikke formere seg om PH er over 5. Fisker fra en av sjøene i afrika(tanganika tror jeg,) lever i akalisk vann, og selvfølgelig vil du finne fisker som også trives i PH 7,5. Foresten tror jeg at jeg leste i fiskelitteraturen at surt vann forhindret oppblomstring av bakterier og sopp, men det må jeg nok sjekke opp.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Kvikksølv gir ekstremt sur kropp med vekst av ugunstige bakterier og sopp, særlig candida. Dette er noe alle vi kvikksølvskadde som er blitt bedre har vært nødt til å gjøre noe med, så et formål med å bruke kvikksølv i vaksinen kan være at de vaksinerte får feil syre base balanse. Det er jo god butikk for de som lever av både vaksine og legemidler.

sjarl
sjarl
Abonnent
13 år siden

Jeg har også meget positiv erfaring med Supergrønn fra dr Robert Young.

En person jeg kjenner har hatt en uhelbredelig sykdom som «Morbus Chron» (en kronisk tarmbetennelse) med matintoleranse og stadige smerter og invalidisering. Dernest kraftig redusert imunforsvar som følge av betennelsen og derav lett mottagelig for mye annet svineri.. Legene på det tilliggende sykehuset greide faktisk nesten å ta livet av pasienten med tabletter som skulle dempe imunforsvarer ytterligere for at imunsystemet skulle stoppes å irritere den allerede kraftig iriterte betente tarmen. Da sa pasienten stopp og begynte på eget initiativ å bruke supergrønn for 3 måneder siden.

Status nå:
Er igjen på jobb uten å ta en eneste tablett og kjenner overhode ikke noe mer til sykdommen som hadde plaget personen i 5 til 6 år. Tåler det meste av maten og har gått 2 kg ned i vekt. Legger til at peronen også har begynt med dr Joe`s vitamin D3.

En annen person jeg kjenner har gåt trundt med stiv muskelatur som legene egentlig ikke hadde noen diagnose på, i mer enn 30 år. Den nærmeste diagnosen var Fibromyalgi. Gikk sykemeldt det siste forløpne året og begynte med supergrønn i slutten av Juli. Etter 14 dager var all stivhet og smerter i muskelaturen borte. Personen er i full jobb nå og føler seg meget opplagt og sover bedre enn noensinne. Legger til at denne personen har prøvd alt innen tradisjonell legemedisin til aldeles ingen nytte, desuten også mange forskjellige medisiner fra det altertive med mer nytte og helbred enn hva legene kunne tilby.

Dette viser med all tydelighet at den viktigste medisinen vi tar er vitamin og mineralrik tilsetninger til kosten pluss dette med Ph.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Hvorfor opplyser ikke norske media om ulike måter for å styrke sin motstandskraft og sitt immunforsvar ?

Jeg kan ikke se at «Dagbladet hjelper deg – Dagbladet» har opplyst f.eks. noe om verdien av vitamin D3, hvitløk, rå løk, ionisert kolloidalt sølv, MMS eller fravær av syreholdig inntak som mineralvann, kaffe +++ nå i disse svine-mase-tider.

Hvis Dagbladet hadde et genuint ønske om å hjelpe mennesker, også til å holde seg friske fra fugleskremsel-influensa og annen styggedom, burde redaksjonen ha vært i stand til å dybdebore i denne materien og komme opp med anbefalinger som det lar seg bevise at holder vann, både teoretisk og erfaringsmessig.

Slik jeg ser råkjøret nå, særlig fra Helsedir./FHI og VG så har vaksine-problematikken blitt «frikoblet» fra «unngå å bli syk»-problematikken.

Dette innebærer at komplottet nå viser sitt sanne ansikt, og at alt som gjøres fra myndigheters og medias side er felles manipulasjon av massene for å lure massene til å ta svine-sprøyta. Det er djevelsk utspekulert iscenesatt og proft gjennomført. Om noen år vet vi mer om hvor høy prisen for dem som lot seg lure på sprøyte-pinnen og om ondskapen som ligger bak topper f.eks. det som Hitler fikk i stand. Bare det faktum at foreldre lures til frivillig å la sine barn forgifte av helsesøstre i deres nærmiljø som mer enn gjerne setter hundre sprøyter om dagen er vel mer enn Hitler kunne drømt å få til gjennom organiseringen av sine nazi-eksperimenter.

La forresten til at FHI’s Bjørn Iversen nylig snakket om «vaksinering av alle» som om det er en målsetting som ennå sirkulerer internt i FHI (ordre fra WHO ?), komplett uavhengig av om det ennå finnes noen bastard-virus igjen eller ikke når den tid kommer. Men de har vel sine metoder for å sørge at «smittetruselen» holdes godt vedlike.

Nå blir det viktig å observere hvordan det går med de vaksinerte og deres nærmiljø. Det er slett ikke umulig at Pandemrix inneholder levende og smittsomt virus, som kan medføre at de vaksinerte om litt tid blir noen tikkende smitte-bomber. Om så skjer var det kanskje ikke så smart å ha det så travelt med å «vaksinere» (dvs. injisere) flest mulig av de ansatte i helsesektoren…

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Godt sagt og her har myndighetene laget en liste lang som et vondt år over stoffer og urter som de har forbudt salg av her i Norge. Det verste med denne listen er at den inneholder effektive næringsmidler som på en naturlig måte kan hjelpe kroppen vår.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ho/to-19991227-1565-0.html&emne=legemiddellist*&

De har billige og gode supergreen produkter i USA, men det har vist seg umulig med import derfra fordi det selvfølgelig er flere ting som står oppført på denne legemiddellisten.

Det som ikke står på denne listen er øvre grense på vitaminer, her har de nemlig også begrenset norske forbrukere til så små doser at de ikke er effektive nok.

Folkeforgiftningsinstituttet, Statens legemiddelverk og hele banden har bare et felles mål, nedsette helsa vår til å få behov for legemidler. Dette salget lever de for pokker av og de gjør det altså på en utspekulert måte som å forby produkter som ivaretar god helse. Vaksiner og legemidler gir ikke god helse, tvert i mot nedsetter og fordreier de helsesituasjon i befolkningen. Dette er alt for lite fokusert på i media, men vi ser jo hvordan aktørene mot oss får fritt spillerom med åpenlys reklame for «Big Pharma» og deres giftstoffer.

stinepine
stinepine
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Det er ingen som har lov, eller tør, å opplyse folket om andre ting enn legemidler, dessverre.

§20 i Lov om Legemidler sier:
Det er forbudt i reklame eller lignende, ved tekst eller bilder, direkte eller indirekte, å gi uttrykk for at stoff, droge eller preparat som ikke er legemiddel anbefales som middel til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter eller påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr.

Dette er et banalt eksempel, men helt relevant:
Gravide får ofte treg fordøyelse. Det erfarer jeg i disse dager. Skikkelig treg fordøyelse… Jeg vet at kokte svisker funker mot dette, men siden det ikke er et legemiddel har ikke legen (eller andre) lov til å opplyse om dette. Men Duphalac, derimot, det kan legen anbefale! Snakk om tøv. Så jeg «selvmedisinerte» meg selv med svisker og fikk fart på sakene.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  stinepine
13 år siden

På toppen av alt må man i denne verden ha juridisk bistand for å redde liv selv om pasienten er døende, utrolig men garantert sant;

Intravenöst C-vitamin
Avslutningsvis har ett intressant patientfall rapporterats på den amerikanska C-vitaminstiftelsens hemsida. Intravenös C-vitaminbehandling har räddat livet på en manlig leukemipatient som legat dödsjuk i svininfluensa vid sjukhuset i Auckland, tack vare att patientens svåger kände till C-vitaminets fördelar, samt den nya zeeländske CAM-läkaren John Appletons rekommendationer.
Men det var ingen enkel match. Trots att patientens lungfunktion var slut och sjukhuspersonalen beslutat att stänga av livsuppehållande åtgärder, var patientens familj tvungen att ta juridisk hjälp för att få prova den C-vitaminadministrering som dr. Appleton förordade.

http://www.naringsmedicinsktidskrift.se/starkt_immunforsvar.html

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  stinepine
13 år siden

«eg vet at kokte svisker funker mot dette, men siden det ikke er et legemiddel har ikke legen (eller andre) lov til å opplyse om dette»

Dummeste jeg har hørt, såklart legen kan anbefale det.

Tro det eller ei, det er mye leger anbefaler som ikke havner i kategorien medisiner

Vandalf
Vandalf
Abonnent
13 år siden

Nordmenns største potensielle helsegevinst ligger hvordan de selv innretter seg i tilværelsen hva kosthold og mosjon angår.

Og det morsomme er at det er så ENKELT!!!

Dvs det krever mobilisering av vilje til å bryte vonde vaner, og det er det VANSKELIGE i det hele. Faktisk viser det seg å være utrolig vanskelig for mange, og det til tross for at det er hevet over enhver tvil at godt kosthold og mosjon virker bedre enn all verdens vidundermedisiner og kurer tilsammen.

De som ser ut til å klare denne omstillingen best, er de som har opplevd en eller annen «krise» i forhold til sine uvaner, helsetilstand o.l. Det er synd folk venter så lenge med å ta tak i sin egen helse, men det er bedre sent enn aldri!

Regnestykket er enkelt; Spis jevnt (3-5 ganger pr dag) og sunt. Kutt ned på ferdigmat og halvfabrikat, sukker og salt. Spis mer økologisk, frukt og grønt. Fisk og hvitt kjøtt er bedre enn rødt, men en saftig biff for de som liker det i ny og ne går helt fint. Forbrenn mer kalorier enn du inntar. Og ta tran om vinteren. Verre er det ikke. Har man et godt kosthold trenger man strengt tatt ikke ekstra tilførsel av vitaminer og mineraler (det bør man imidlertid ha dersom man spiser mye ferdigmat).

Man trenger ikke være fanatisk hverken i forhold til kost eller trening for å oppleve DRASTISKE forbedringer.

Jeg jobbet noen år som instruktør og treningsveileder på et helsestudio, og har selv sett hvilke underverker livsstilsendring gjør for mennesker som når de startet omleggingen var å anse som «vrak». (nå synes jeg det er ganske utrolig at det må et helsestudio til for at folk skal komme i form, når man tenker på de enorme friliuftsmulighetene dette vakre landet byr på, men det er en annen diskusjon).

Poenget mitt er at for de som gjennomfører endringsprosessen det er å endre kosthold, samt komme i trening, så skjer det radikale endringer over hele linjen. Energinivået øker, man blir meget effektivt kvitt ulike plager som muskelsmerter, ryggplager («hele» Norge lider av slike!!!), kortpustethet, nedstemthet osv osv. I tillegg blir man både slankere og ser generelt bedre ut, uten at det er det viktigste (noe det ironisk nok er for mange).

Ellers har jeg en oppfordring til skribentene her, og det er å ta for seg legemiddelindustrien og belyse galskapen som skjer i de rekker. Jeg sier ikke her at alt som kommer fra den kanten er av det onde, på samme måte som jeg heller ikke tror alt som serveres på alternativsiden er så mye å rope hurra for.

Men, det er ingen tvil om at denne legemiddelindustriens livsgrunnlag består i at folk er syke, så de er nok mer i symptomdempingsbransjen enn helbredelsesbransjen. Det er i det hele tatt en logisk kortslutning for meg at tilførsel av laboratoriefremstilte kjemikalier i kroppen skal kunne helbrede. Gjenopprette ubalanser, kanskje, helbrede neppe. Alle som har hatt en senebetennelse og fått tablettkurer for disse vet at det er kun symptomene som fjernes og ikke den underliggende årsaken (som ofte befinner seg helt andre steder i kroppen enn der smerten viser seg).

Et annet massivt problem er feilmedisinering, og overmedisinering. Her foregår det så mye galskap at det er utrolig at det ikke er mer oppmerksomhet rundt dette. Hvert eneste år dør det flere nordmenn av feilmedisinering og overmedisinering enn hva flok flest er klar over (svinevaksinen som så mange frykter så fælt blir blåbær i forhold, mener nå jeg i hvertfall).

Viktige spørsmål i den forbindelse;

Hva er årsaken til denne medisineringskåtheten i helsevesenet?

Forplikter man seg til å benytte medisiner? Og i hvilket omfang? Får man tilført mer midler ved mye bruk av legemidler? Andre interessante problemstillinger er helsepersonells (u)avhegighet fra legemiddelindustrien. Vi vet at helsepersonell mottar penger fra industrien for å forske, forelese etc. Hva gjør det med habiliteten, forskerens uavhengighet? Hva med forholdet til lege-eden?

http://no.wikipedia.org/wiki/Den_hippokratiske_ed

Denne bindingen mellom industri og behandlere er svært problematisk, slik jeg ser det. Og jeg finner det ganske utrolig at det ikke er mer fokus på dette.

Min mormor holdt på å stryke med sist vinter fordi hun rett og slett fikk for mange legemidler tilført. Etter å ha insistert på at medisineringen ble trappet ned (i strid med helsepersonalets ønsker) er hun blitt vesentlig bedre…

Say no more…

skeptiker123
skeptiker123
Abonnent
13 år siden

Dette er det reneste sprøyt.

PH balansen i kroppen reguleres av bl.a nyrene. PH normalen for oss mennesker ligger normalt innen et veldig smalt felt.

Når pasienter legges inn i sykehus taes som oftest en syre/basestatus. Hvis PH avviker fra normalen er dette dramatisk og tyder på alvorlig sykdom.

Hva man spiser har ingenting å si for blodets PH verdi. Kroppen regulerer PH verdien selv. Ved større medikamentintoksikasjoner vil man derimot kunne se PH ubalanser, og pasienten legges da gjerne på overvåkingsavdeling/intensivavdeling.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  skeptiker123
13 år siden

Mulig du har rett i dette, så da antar jeg du kan dokumentere det enkelt ved å linke til forskning å dette området, skeptiker123?

Du ser vel også forskjellen på sunt kosthold/mosjon på den ene siden og «junk»/innaktivitet på den andre?

Og siden du først er i helsevesenet; Synes du ikke det er problematisk med all medikamentbruken innen ditt felt?

Det virker på meg som man tenker medisiner først, mens livstilsendringer antageligvis for svært mange vil være rett medisin!

Er det ikke ironisk at man i din bransje, som jo skal helbrede og redde liv, faktisk klarer å gjøre folk avhengige, syke, og i noen tilfeller med død som konsekvens, av medikamentbruk?

Jeg har ennå tilgode å se et legemiddel som ikke har noen negative bivirkninger på kroppen. De eneste «bivirkninger» du får av godt kosthold og riktig mosjon derimot, er bedre helse, høyere energinivå og et bedre liv generelt.

Ja takk til det siste!

Monica Waade
Forfatter
Svar til  skeptiker123
13 år siden

Skeptiker123 hva kommer først, sykdom grunnet ubalanse i PH eller ubalanse grunnet sykdom?

en fisk uten sykkel
en fisk uten sykkel
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Nå kan ikke jeg svare for andre, men svaret på spørsmålet ditt er sistnevnte: Ubalanse grunnet sykdom.

skeptiker123
skeptiker123
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

tanken at man ved hjelp av noe så unøyaktig som å dosere sin egen mat skal kunne påvirke noe så nøyaktig og gjennomregulert som sin egen PH er far-out ja. Men som sagt.. Man KAN skape ubalanser ved en stor overdose medikamenter. f.eks albyl-e (metabolsk acidose). Kroppens naturlige regulering er da ikke nok for å opprettholde PH balansen.

til monica. Begge deler. Sykdommer fører til PH ubalanse, men PH ubalanse kan gi akutt alvorlig sykdom og død.(f.eks ved overdoser eller nyoppståtte metabolske sykdommer). Ubehandlet og nyoppstått diabetes type I gir f.eks PH ubalanser som er dødelig. Når disse blir innlagt må vi overvåke og justere elektrolyttbalansen og PH verdien for å hindre komplikasjoner som f.eks sirkulasjonskollaps/hjertestans.

Kjetil S
Skribent
Svar til  skeptiker123
13 år siden

Det er ikke blodets PH som reguleres ved hjelp av mat. Kroppen gjør alt den kan for å regulere PH-en i blodet da dette er helt nødvendig for blodets funksjon.

Derimot er det interessante, hva er effekten på kroppen når maten vi spiser er sur (brus, kaffe, te etc etc) og kroppen må beskytte blodet mot dette? Hvilke konsekvenser har dette. Hva gjør kroppen med det sure?

Og en annen ting, hvordan måler dere leger PH-nivået i kroppen? Test av blodet?

Kjetil S
Skribent
Svar til  skeptiker123
13 år siden

skeptiker123

Jeg takker deg for ditt innlegg. Det viser med tydelighet at du som lege rett og slett er kunnskapsløs når det kommer til ernæring og helse. Det minner meg om Kåre Norum som på 70-tallet gikk ut med brask og bram og hevdet at selve kostholdet, altså om man spiste hvitt brød/grovt brød, kjøtt, fett, sukker, eller hva man nå spiste, ikke hadde NOEN betydning for vedkommendes helse. Det viktigste var at man fikk i seg nok karbohydrater(!!)

Siden du er lege, kunne det vært interessant å vite hvor mange timer/dager/måneder med undervisning i ernæring du har gått igjennom. Er dette et fagfelt du føler deg kompetent på? Kan det tenkes at det finnes noen her på planeten som har bedre innsikt enn deg?

Educate yourself!

skeptiker123
skeptiker123
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Jeg er ingen ekspert på ernæring, men er faktisk «ekspert» på syre/base, da jeg vurderer slike verdier daglig.

Det jeg sier er at hva man spiser ikke har noe å si for PH balansen, da bl.a lungene og nyrene raskt vil korrigere PH ubalanser. Dette gjelder selvsagt hos friske mennesker. Ved alvorlig nyresvikt eller lungesvikt kommer andre faktorer inn!

Kjetil S
Skribent
Svar til  skeptiker123
13 år siden

Jeg tror på deg.

Det er bare det at jeg tror du har misforstått hva artikkelen handlet om. Den handlet ikke om syre/base nivået i blodet (som er relativt konstant). Den handler om konsekvensene for kroppen når kostholdet er «surt». Hva gjør kroppen da? Hvilke helsemessige konskvenser har det for kroppen når den hele tiden må jobbe for å holdet PH-nivået i blodet konstant? Hva gjør kroppen med syren?

Et eks: Hva skjer når en idrettsutøver tar seg skikkelig ut og melkesyren tar overhånd? Jo, muskler og ledd blir stive og man klarer ikke lengre å yte noe. Kan dette logisk overføres til de som har stive muskler og leddsmerter (revmatisme, gikt, kroniske muskelsmerter etc)? Kan det være at kroppen for å beskytte blodet lagrer syre i muskler og ledd, noe som resulterer i disse tilstandene. Kan det være at «kalkavleiringene» man finner i ledd rett og slett er noe så enkelt som lagret syre? (Presiserer at dette er mine spekulasjoner)

skeptiker123
skeptiker123
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Til Beamer.

Kroppen skiller ut syre gjennom nyrene. Nyrenes kapasitet er «overdimensjonert» ut fra hva vi egentlig trenger, så dette byr aldri på problemer sett bort fra intoksikasjoner.

Vi måler PH verdien i arterielt blod. («arteriell blodgass»). Vi stikker da som oftest på en arterie i håndleddet. Den er ganske vond, så de som har fått gjort det husker det godt!

Kjetil S
Skribent
Svar til  skeptiker123
13 år siden

Og du har rett i at nyrene skiller ut syre. Men igjen, det er fra blodet. Og det handler ikke om PH i blodet. Det er ikke poenget.

skeptiker123
skeptiker123
Abonnent
Svar til  skeptiker123
13 år siden

til beamer

Jeg siterer direkte fra artikkelen vi nå diskuterer:
«Normalt er det maten vi spiser og vesker vi drikker som bestemmer blodets pH-verdi. I ekstreme tilfeller vil også luftens pH-verdi kunne spille en rolle.»

Syren utskilles gjennom nyrene. Den lagres ikke i ledd.
Det hadde vært lett å påvise syre som årsak til diverse smertesyndromer fra muskel/skjelettsystemet, men vi ser ingen slik sammenheng nei.

Nammm
Abonnent
Svar til  skeptiker123
13 år siden

Du blir hva du spiser. Se på alle som får livsstilssykdommer og kostholdet deres. Hvorfor er amerikanerne det feiteste folkeslaget i verden? De er sikkert også det folkeslaget med dårligst helse. Burde de ikke egentlig ha verdens beste helse siden USA er et slikt mektig foregangsland på alle områder? Er det noe som skurrer kraftig her?

Dette bedraget er begynt å bli ganske gjennomsiktig etterhvert.

skeptiker123
skeptiker123
Abonnent
13 år siden

Syre/basebalanse er kompliserte greier, og vi er bygget med en rekke mekanismer for å korrigere syre/base ubalanser.

Googlet litt rundt for å finne dette forklart på en grei måte. Fant denne, men den kan være litt vanskelig å forstå hvis man ikke er vant til medisinsk terminologi..

http://www.unilabs.no/For-fagpersonell/Anvisningar/Klinisk-Kemi/S/Syrebase-status/

Ellers er helsevesenet mindre opptatt av medikamenter enn mange tror. Helst ikke medikamenter, og ihvertfall så få som mulig.
Livsstilsendringer ville gjort mange friske ja, men personlighet og livsstil er svært vanskelig å få gjort noe med hos de fleste mennesker..
Medikamentene vi har til rådighet(kolesterolsenkende, blodtrykksmedisiner, blodfortynnende mm) har LANGT fra like stor virkning som å gå fra usunn til sunn livsstil!

Benzodiazener(valium, sobril mm) ble tidligere(og til dels fortsatt) brukt for mye! Der synes jeg endel leger skal ta selvkritikk ja..

vidar
vidar
Abonnent
Svar til  skeptiker123
13 år siden

Vel hvis du er lege og innrømmer dette, og hvis mange andre leger har samme oppfatning som deg, da vil jeg gjerne spørre deg hva gjør legestanden for å få fram disse synspunktene og få fram en holdningsendring blant folk? Med all den autoriteten en lege tradisjonelt har skulle en jo tro at dersom mange leger mente det samme som deg, så burde dette raskt og enkelt gi seg utslag i hvordan våre «velmenende» helsepolitkere, helseinstitusjoner mm. opererer. Sannheten er at vårt samfunn fokuserer mer på symptomlindring snarere enn forebygging. En logisk slutning utifra det du sier er at veldig mange enkelt kunne forblitt friske dersom de bare endret kosthold og livsstil. Kansje en grunn til at mange ikke gjør det (du sier at det er veldig vanskelig for folk) skyldes nettopp at informasjon som blir nevnt i denne artikkelen blir tilsidesatt i medier og av politikere og helse-institusjoner. hvis du virkelig er lege og mener det du sier så må vel du av alle synes det er skremmende hvordan du og dine kollegers fagkunnskap i stor grad blir ignorert i den generelle helsedebatten. legemiddelindustrien har kuppet agendaen og det er dems profittjag som styrer fokus. javisst ønsker media å tjene penger på frykt (skjønner ikke hvorfor frykt selger men), men hvis våre politkere virkelig mener at helse er viktig kunne de enkelt sørget for å få fram et mer nyansert syn. hvordan føles det at legemiddelindustrien sitter med mer makt enn dere leger? skremmende? noe er veldig galt i helseindustrien og det bør jo du som lege se. et veldig åpenbart eksempel på dette er hvordan naprapter, kiropraktorer osv blir undertrykket gjennom at det ikke gis dekning på folketrygden for behandling hos de. hvem har interesse i dette? legemiddelindustrien kanskje?

skeptiker123
skeptiker123
Abonnent
Svar til  vidar
13 år siden

???

«helse/pølse hansen» jobber(eller jobbet) med en reform av norsk helsevesen som nettopp bygger på forebygging før behandling. Dette er jo noe som applauderes av leger. Om dette gjør helsevesenet billigere er en annen diskusjon..

Googlet og fant en link

http://www.nettavisen.no/innenriks/article2650917.ece

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  skeptiker123
13 år siden

«Ellers er helsevesenet mindre opptatt av medikamenter enn mange tror. Helst ikke medikamenter, og ihvertfall så få som mulig.»

Håper du har rett i dette. Har som nevnt ovenfor erfaringer på det motsatte, men skal være forsiktig med å dra alt helsepersonell over én kam. Dette kan uansett ikke gjelde alle deler av helsevesenet, som feks eldreomsorg. Og, for ikke å snakke om psykiatrien hvor man VET at feks kognitiv og eksponeringsterapi for mange faktisk helbreder, mens medikamentbruken synes å være mer for symptomdemping og med alskens bivirkninger (økt vekt, økt søvnbehov, skade på indre organer etc). Medikamentbruken i psykiatrien synes jeg fremstår nærmest rabiat, så innen dette feltet må det være et betydelig forbedringspotensial.

Feil/overmedisinering er likefullt et betydelig problem, noe helsevesenet selv erkjenner;

http://www.nrk.no/nyheter/1.6200529

http://www.abcnyheter.no/node/91810

500 – 1000 tapte liv hvert år i Norge. Og i tillegg kommer skader, sykdommer og plager som konsekvens.

Så det kan ikke være noen tvil om at problemet er det, og det er stort!

«Livsstilsendringer ville gjort mange friske ja, men personlighet og livsstil er svært vanskelig å få gjort noe med hos de fleste mennesker..»

Du har helt rett i det med at mennesker har vanskelig for å endre livsstil. For hver «topp motivert nå skal jeg komme i form» kunde jeg hadde som treningsveileder var det kanskje 1 av 10 som faktisk klarte å skape varig endring. De fleste detter av lasset etter svært kort tid. De er rett og slett ikke i dårlig nok form til at de skjønner alvoret… Konsekvensene får de som regel ikke i full tyngde før om flere år.

Men som også nevnt; det er aldri for sent å begynne. Vi begynte med seniortrening (for pensjonister). Til og begynne med var det bare 3-4 stykker som kom, men etter en liten måned eksploderte det; det strømmet til med eldre som ville trene. De hadde fått tilbakemeldinger fra de første på hvor godt dette gjorde for kropp og sjel, og ville selv igang. Det morsomme her var at frafallet var svært lite (i motsetning til de i tidsklemma).

Å se utviklingen disse glade menneskene hadde ila ett år er noe av det drøyeste jeg har sett. En eldre dame (nærmere 80 år) klarte knapt 40 – 50 kg i beinpress (ikke benkpress, he he). Etter 1 år «lekte» hun seg med godt over 100kg… Det er fantastisk det!

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  skeptiker123
13 år siden

«kan være litt vanskelig å forstå»?

Alle vet at medisinske terminologier «kan være litt vanskelig å forstå».
De er jo produsert slik med hensikt. Man skal være bra bearbeidet for å forstå disse skriftene dere sverger til. Dere er jo mer fanatiske til skriftene deres enn radikale kristne er til sine, jo.

Av egen erfaring:
Dere er statsautoriserte doplangere, og jeg stoler ikke på leger lenger. Ble avhengig av medikamenter, og hadde et rent helvete med å komme ut av det igjen. Nå føler jeg meg på bedringens vei, etter å ha søkt selv, og funnet ut at problemet mitt var min «helseekspert» med sine «anbefalinger». Han har gått samme skole som deg. Eneste løsningen var å gi f@@nskapet sparken!

At noen kan forsvare foreskrivning, produksjon og omsetting av de psykosukkertøya deres, slik dere gjør ustraffet og uten skrupler, er for meg en gåte. Spesielt det med skrupler.
Men en vakker dag, 123, en vakker dag…

millicent
millicent
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Det er mulig jeg er litt tjukk i hodet, men er ikke urin et avfallsstoff.
Kroppen kvitter seg med det som skal bort.
Ønsker en å vite PH balansen i kroppen, bør en vel ta en blodprøve,
ellers får en jo bare vite om pisset er surt. Det kjenner en vel selv uten prøver.
Hele denne greia virker som snake oil på meg.
Kosthold og livsstil er selvfølgelig viktig for helsen din, men tror at det er
enkle ting som skal til. En trenger ikke kjøpe rare ting på flaske fra Kina for å få det til. Mindre fett, mere grønnsaker og mosjon.
Skjønner ikke denne mistroen til helsevesenet og legene. Det jo et ubestridelig fakta at vi lever lengre, er friskere mens vi blir gamle, færre barn dør osv.
Alt dette under et regime som i følge dere er ute etter å ta livet av oss.
Det henger faktisk ikke på greip.
Hvis argumentene deres stemmer, så skulle vi vært syke alle mann.
Og en saksopplysning, det er ikke slik at ville dyr ute i naturen ikke blir syke.
Det er bare sjeldent at de lever særlig lenge hvis de blir syke. Et annet dyr kommer og spiser dem da. Kjæledyrene våre derimot blir syke når de blir gamle.
Kreft, nyresvikt grå stær. og Alzheimer for alt jeg vet. (og ja, jeg er nøyere på hva kjæledyrene mine spiser enn jeg er med min egen mat.)

Evidensen
Evidensen
Abonnent
Svar til  millicent
13 år siden

Ifølge noen så er ikke urin bare avfallstoffer nei….. noen drikker det for å få bedre helse..
Dette må jo passe utmerket her på speilet dere som er så opptatt av alternativ medisin.

http://www.fruitnut.net/HTML/201_Article_Urine.htm

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Du som er psykolog, er vel kjent med at det er forskjell på å ha en sykdom og å være syk?

Det er fullt mulig å være syk etter at en sykdom er leget, faktisk er det ikke så skjelden at enkelte er syke uten at det kan påvises en sykdom. Fordelene med å være syk er mange; oppmerksomhet, trøst, alibi for ikke å orke noe, dette vet du bedre enn jeg.

Så når man går til det skritt å leve etter en spesiell diett for å bli frisk, kan det være at man gir slipp på «sykdommen» psykologisk. Man trenger ikke lenger de fordelene sykdommen gir en, alternativt at man ikke har oppnådd det man ønsket med å være syk. Jeg understreker at jeg på ingen måte anklager noen for å «fake» sykdom, dette skjer ubevisst, og sykdoms-symptomene oppleves som høyst reelle.

I tillegg er det trolig at mange, samtidig med at man starter et nytt liv med en ny diett, også forandrer på livsstilen på andre måter, med helsegevinst som følge.

Jeg fulgte et basisk kosthold i flere måneder i håp om å bli kvitt psoriasis. Det ble overhodet ingen forskjell. Verken verre eller bedre. Det eneste resultatet av denne kuren var at jeg begynte å grue til måltidene med all denne fæle kosten…

C
C
Abonnent
Svar til  Wunjo
13 år siden

Wunjo: leit å høre at du har så dårlig erfaring med «fæl kost» i basisk kosthold.. Hos oss spiser vi 70-90% basisk ettersom formen, og erfaringene er at maten bare blir bedre og bedre… Vi knasker mye grønt, men det har veldig mye å si på hovrdan vi setter sammen maten. Jeg er dønn uening med deg at måltidene behøver være bad overhodet! Vi lager supergode middager og pizzaer – det tar littt lengre tid, og vi må være flinkere til å variere, men det blir supersnaskens!

Så basisk kost behøver overhodet ikke være bad!
:)
Mvh
C.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Wunjo
13 år siden

wunjo

Diett er ikke alt. Det finnes noe som er meget kraftigere enn å endre diett for å bli kvitt feks psoriasis eller andre lidelser. Det er nemlig tankene dine. Mind over matter rett og slett. Eller placeboeffekten om du vil, same thing. Bare som et tips altså :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Wunjo
13 år siden

Helt enig med deg der Beamer.
Det meste handler om tro, tror man at man blir frisk så blir man det, tror man på spøkelser så ser man det, tror man på gud så ser man engler osv osv
Det er mye mere i visdomsordet Tro kan flytte fjell en det vi er klar over ;)

vidar
vidar
Abonnent
13 år siden

Dette er en av de beste artiklene jeg har lest her på speilet. tusen takk Mike. Her lister du opp en rekke tiltak man enkelt kan gjøre selv. Mens jeg fort føler meg litt maktesløs og oppgitt av codex alimenatrius og andre ondsinnete konspirasjoner, er det veldig bra med slike «empowering» artikler som dette.

Neo
Neo
Abonnent
13 år siden

Hei Cechanowicz, tror du dette kan ha noen sammenheng? Er det samme metode det er snakk om?

«Virtually every patient treated by Rife’s Frequency Instrument was cured with no adverse side affects.»
Sakset herfra:
http://www.cancer-cure-that-worked.com/

og dette

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=5,139,684.PN.&OS=PN/5,139,684&RS=PN/5,139,684

Nammm
Abonnent
13 år siden

Til de som ikke tror kostholdet spiller inn. Hvor kommer så det merkbare overskuddet fra, når man går over til nøytral kost? Det er iallefall ikke placebo. Syrenivået i urinen kan lett måles, og går ned når overskuddet går opp.

sjarl
sjarl
Abonnent
13 år siden

skeptiker123 sier:
9tanken at man ved hjelp av noe så unøyaktig som å dosere sin egen mat skal kunne påvirke noe så nøyaktig og gjennomregulert som sin egen PH er far-out ja.

Jeg tror nok kunnskapen legene har er far-out på feltet ernæring og helse.

Det er nok å se på såkalt «erfaringsmedisin» som tradisjonelle leger i østen og mellom Europa benytter. Erfaringsmedisin består i at man behandler pasienter med ikke patenterte naturlige preparater man vet virker, men som som ikke vet hvordan virker.

Jeg hadde et innlegg her på forumet om mine erfaringer med «Supergreen». Det er en ganske formidabel tranformasjon fra sykdom og uførhet til velvære og yrkesdeltakelse på disse to personene jeg omtalte over. Internasjonalt kommer samme type tilbakemeldinger i stor antall. Men dette er ikke erfaringsmedisin, men basert på over 30- års forskning basert på forskning som pågikk på 30- og 40- tallet før farmamaffiaen tok strupetak på all type medisinsk forskning der det ferdige produktet ikke kunne patenteres.

Så vidt jeg vet har microbilogen dr Robert Young tre dr grader i tilsvarende emner. Korriger meg hvis jeg tar feil.
http://www.phmiracleliving.com/

Ellers har denne maffiaen etablert 100- milliarders lobbykrigere som konsekvent underkjenner og latterliggjør behandlingformer basert på naturlige vitaminer og mineraler og hevder disse er enten virkningsløse eller er direkte livsfarlige. Dette regimet var også følbart i Norge ikke minst med debunkeren Kåre Norum som vel har vært den mest negative enkeltaktøren for norsk folkhelse ved å promotere farmamaffiaens postulat om at inntak av vitaminer og mineraler ikke har adekvat sammenheng med folkehelsen.

Fra 70- tallet husker jeg debatter der Kåre Norum deltok og postulerte med autoritet at spiste vi vanlig norsk kosthold fikk man i seg mer enn nok vitaminer og mineraler, og inntak av ekstra vitaminer og mineraler bare var overtro. Det trodde jeg og mange andre på og gikk rundt med influensa og forkjølelse i ett sett gjennom årene med uttallige penisilinkurer, helt til man faktisk oppdaget at tilførsel av ekstra c- og d- vitamin styrket imunforsvaret slik at man ikke ble påvirket av smitten rundt om. Ellers burde Kåre Norum ved å seg om i det norske samfunnet og antagelig Europas sykeste befolkning, kommet på banen og like høytidelig postulert at han var med på en bisarr vranglære.

Her er spørsmål som linker opp mot teksten ovenfor:
Jeg vet ikke om «sketiker123» har tenkt over hva en pelsdyroppdretter må vite om ernæring for i det hele tatt å kunne selge pelsen??

Hva må grisebonden vite om ernæring som hindrer grisene å bli agressive og hindre dem i å bite og skamfere hverandre??

Hva er kjennetegnet på kosten til folkegrupper på kloden der man aldri har kunnet påvise kreft?? Dette kjennetegnet er helt entydig.

Om du ikke umiddelbart har svaret, kan dette være din begynnelse til en midisinsk transformasjon til et annet kunnskapsnivå forhåpentlig med en god del ettertanke.

skeptiker123
skeptiker123
Abonnent
Svar til  sjarl
13 år siden

«erfaringsmedisin» er vel og bra. Det brukes for å finnes clues man kan undersøke nærmere. Helst med randomiserte dobbelt-blind studier.

Det er jo her komikken og tankeløsheten kommer frem hos «alternativister».
Dere tror fullt og fast på «erfaringsmedisin», mens godt gjennomførte vitenskaplige studier forkastes. Det kan godt være at «supergreen» eller «sølvvann» og høydose vitaminer beskytter mot sykdom, men det må jo undersøkes nærmere med vitenskapelige studier! Du ser jo alle teoriene om helbredelse som blir fremsatt her inne. Kan alle stemme? hvordan kan vi finne ut hvem som har rett? Krev dokumentasjon!

Hva med pastoren som mener han helbreder pasienter i guds navn. Skal man ta det for god fisk? Hans erfaring er jo også at pasientene blir friske. Eller skal vi undersøke det nærmere? Hva mener du?

Viagra er jo et eksempel på «erfaringsmedisin». Det var jo opprinnelig en hjertemedisin som sikkert ble svært populær blant testpasientene, og derfor hintet til at man kanskje burde undersøke vitenskapelig om den hadde effekt på ereksjonen..

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  skeptiker123
13 år siden

skeptiker123 sier:
Dere tror fullt og fast på “erfaringsmedisin”, mens godt gjennomførte vitenskaplige studier forkastes

Det er vel snakk om å forkaste vitenskapelige studier i den grad de ikke er forfalsket og designet for å gi ønsket resultat av farmamaffiaen. Mye bra har selvsagt kommet ut av den mainstream medisinen, men når det gjelder ernæring, er dens representanter fullstendig på vidvanke.

Les historiene om forskningsjuks fra Sloan Kettering hospitalet på 70-80 og 90-tallet..

Når det gjelder pastoren og forklaringen på det feltet, må man som nevnt i annet innlegg på forumet, innom forskningen som har pågatt i 20 år om emnet «mind over matter» og fører for langt å gå inn på her.

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
13 år siden

Bonaqua vann 1/2 liter fra Coca-Cola innholder 0.2mg med Fluorid pr liter. Er dette naturlig i vannet eller er det tilsatt under produksjon?

skeptiker123
skeptiker123
Abonnent
13 år siden

Spørsmål til artikkelforfatter.

Du uttaler deg skråsikkert om en rekke temaer innen et vidt spekter av fagområder. Er du så sikker på dine meninger som du virker, eller har du snev av tvil om at ikke alt er 100% korrekt? Det er ganske imponerende at du ser så mange sammenhenger fagekspertene aldri ser.

Finnes det «alternativt tankegods» som du forkaster som lite/ikke troverdig? Finnes det vitenskaplige artikler gjengitt i anerkjente tidsskrifter som du ser på som troverdige? eller er alle tidsskriftene i lomma på Rockefeller og gjengen?

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  skeptiker123
13 år siden

Det passer ikke inn i agendaen å gi «Mike» noen «fredspris». Etter siste vinner, kalles den bare «kyss-meg-i-ræva-prisen» her i huset anyway.

Selvfølgelig har all verdens eksperter «sett» disse enkle løsningene før, men tror du de forteller hemligheter de ikke tjener penger på til deg og meg? Vi får stort sett kun høre om de patentbeskyttede «behandlingsmetodene» som holder sykdommen kronisk og «under kontroll», ved hjelp av diverse gift, radioaktivitet og tungmetaller.

Ingen amøber blant ekspertene, men du, at det kan virke sånn kan jeg være enig i.

Vær så snill, prøv å se på tallene som viser hvor mange under 60 som dør i kreft, og prøv å se om prosentsatsen er den samme for statsråder og monarker i samme aldersgruppe. Begynn med Europa.

skeptiker123
skeptiker123
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Du er litt pompøs i fremstillingen av deg selv. Kanskje jeg skal forsøke det samme..

Jeg har studert medisin 6 år, og også studert matematikk og fysikk 2 år på universitetet. Jeg følger tidsskrifter innen medisin, matematikk, fysikk. Leser så mye jeg klarer innen økonomi og IT. Programmerer flytende i flere programmeringsspråk. Dessuten komponerer jeg musikk på piano og gitar, og anser meg selv også for å være «kunstnerisk», og ser heller ingen konflikter i det å være utøvende kunstner og være opptatt av hvordan «universet henger sammen».

Jeg synes derimot du virker lite rasjonell i tenkningen din. Du slenger ut bastante meninger, som det krever svært lite logikk å bestride. Jeg tror(håper) flertallet av nyhetsspeilets lesere rynker på nesa mange av uttalelsene dine. Du viser mangelfull forståelse for de fagfeltene jeg har greie på, som er medisin(fysiologi) og fysikk.

Resten av det pompøse innlegget ditt om venstre og høyre hjernehalvdel blabla kan stå for seg selv!

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  skeptiker123
13 år siden

Slik jeg ser det handler dette mye om retorikk. Hvordan man presenterer sine syn, funn, tro og tvil. Når kontroverislle syn på tilværelsen fremstilles som absolutte sannheter skjønner jeg at det reageres. Dette går imidlertid begge veier. Det er like lite fruktbart å avfeie den etablerte vitenskapen som fragmentert og ufullstendig, som det er å avfeie det alternative som vrøvl, kvakksalveri og det som verre er.

Jeg anser meg selv for å være rimelig skeptisk, men jeg har selv opplevd «mirakler» i form av healing. Om det var min egen iboende kraft, eller ytre påvirkninger vet jeg rett og slett ikke, men fornekte det kan jeg ikke da det var høyst reelt.

Det er forøvrig en gåte for meg hvorfor legevitenskapen skal være så avvisende til det alternative på den ene siden, og tilsvarende på alternativsiden; her fremstilles leger og annet helsepersonell ofte som både løgnere og bedragere, og den onde elitens medløpere.

Dette er lite fruktbart. Foren krefter, sier nå jeg…

Brandulph Christophersen
Svar til  skeptiker123
7 år siden

skeptiker123 · 05. 11. 2009 kl 21:28 — Jeg ler så jeg griner! :-D Du illustrerer glimrende, skeptiker123, hva seks år med Rockefeller/Carnegie indoktrinering gjør med et menneske.

sjarl
sjarl
Abonnent
13 år siden

Et eksempel på healig av brystkreft ved help av Ph kuren til Dr Robert Young:

Her et barn som fikk diabetes kurert ved hjelp av kuren:,

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  sjarl
13 år siden

skeptiker123 sier:
Hvem tror du mest på? et youtubeinnslag eller all forskning som er gjort rundt diabetes type I?

Vi driver ikke å diskuter emnet her på et vitenskapelig nivå.

Min agenda er å informere om hva som finnes av forskning der ute og mine erfaringer med det ,og å vise til internasjonale tilbakemeldinger.

Jeg viste over til an person med Morbus Chron (autoimun sykdom) som iflg legene er uhelbredelig. Ikke desto mindre ble en begynnende invalidisering transformert til yrkesdeltakelse og fravær av Morbus Chron i løpet av èn måned.

All forskningen som er gjort om diabetes??

Vel, spør deg selv hvorfor så vidt jeg vet ingen autoimmun sykdom noensinne er helbredet av mainstreamsystemet, og sannsynligvis aldri vil bli det heller.

Sammen med spørsmålene over kan dette være din inngangsport til å bli i stand til å lette litt på rullgardinen. Det bør ikke være uoverkommelig.

skeptiker123
skeptiker123
Abonnent
Svar til  sjarl
13 år siden

Du diskuterer ikke på et vitenskapelig nivå?
hva da? synsenivå?

hva slags forskning viser du til når du linker til youtubevideoer?
Mb Chron er sannsynligvis en autoimmun sykdom ja. Det er også diabetes. At skolemedisinen ikke kan helbrede autoimmune sykdommer er sant, men vi kan hjelpe å gjøre sykdommen levelig. Det er kommet en rekke medisiner siste årene som har revolusjonert behandlingen av f.eks mb chron.
Skolemedisinen er ærlige på hva de kan og ikke kan.
At alternativister påstår at de kan helbrede ditt og datt sier ingenting så lenge det ikke kan dokumenteres.

Jeg synes din inngangsport til til den rasjonelle verden bør være kildekritikk. Før du henger deg på noen som påstår helbredelse. krev dokumentasjon.

Kjetil S
Skribent
Svar til  sjarl
13 år siden

skeptiker123

«Mb Chron er sannsynligvis en autoimmun sykdom ja. Det er også diabetes. At skolemedisinen ikke kan helbrede autoimmune sykdommer er sant, men vi kan hjelpe å gjøre sykdommen levelig.»

Slik jeg forstår deg her, sier du altså at Morbus Chron og diabetes 1 ikke på noen måte kan helbredes med vanlig skolemedisin. Og siden du mener alternativ medisin ikke fungerer, og iallefall ikke kan helbrede disse sykdommene, så skal det altså pr definisjon ikke eksistere noen mennesker som har har blitt fullstendig friske fra disse sykdommene… Har jeg forstått deg riktig da?

Om jeg da sier til deg at jeg personlig kjenner 2 personer som har blitt frisk av diabetes 1 og èn person som har blitt frisk av Morbus Chron, hva sier du da?

skeptiker123
skeptiker123
Abonnent
Svar til  sjarl
13 år siden

til beamer.

Jeg får ikke til å svare på ditt innlegg om friske Mb Chronspasienter og diabetes type 1.

Når det gjelder Chrons så kan pasienter gå i remisjon og være symptomfrie resten av livet.

Diabetes type 1 blir man pr idag ikke frisk av. Jeg skal ikke si at du farer med løgn, for det kan være at personene du sikter til har fortalt deg dette.
jeg kan med 100% sikkerhet si at klassisk type 1 diabetes ikke kan kureres. hvis en eneste med en verifisert type 1 diabetes hadde blitt «kurert» så hadde det vært en revolusjon. Hvis jeg hadde hatt en pasient som jevnlig kom til diabetes-1 kontroller som plutselig ble helbredet så hadde jeg ringt rundt til all verdens diabetesforskere for å fortelle dette. Disse 2 bør da stille seg til rådighet til vitenskapen slik at vi kan finne en kur som flere kan ha nytte av. Men igjen. Dette stemmer nok ikke. Type 2 derimot.. kan helbredes i de fleste tilfeller med kosthold og trening/vektnedgang.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  sjarl
13 år siden

Den type 1 som er helbreda vil jeg gjerne høre mer om Beamer :)
Type 1 skyldest beta cellene i bukspyttkjertlen ikke skiller ut insulin lenger.
Meget muligt at Diabetis er en bivirkning av en vaksine siden Pharmaindustrien tener billioner av kroner på diagnosen.
Er vist fremstilt en vaksine som kan hindre at en utvikler diabetis.
Du og den 100% sikkerheten din 123 tar vist litt feil siden det er mange som har blit frisk av type 1 og 2, ikke med medisiner men dem får ny bukspyttkjertel, er som regel kreftpasienter som få det tilbudet siden bivirkningene på den kjempe mengden medisiner du må spise for og hindre frastøting av organ overgår komplikasjonene med Diabetis.
Diabetis pasienter er stoforbrukere av Aspartam og rare er at alle dem vanlig komplikasjonene diabetikere får etter en tid er nyaktigt dem samme som en får av for mye aspartam..
Selv drikker jeg sølvvann og har over halvert insulinbehovet mitt og vurderer og prøve MMS, prøvde natron 10 dager, men det var rene tragedien, full i luft og like mye halsbrann, sjøvann smaka det og men kan jo hende at det må brukest en lengre periode før en oppnår resultater….

skeptiker123
skeptiker123
Abonnent
Svar til  sjarl
13 år siden

man kan «helbrede» diabetes type 1 ja ved transplantasjon av bukspyttkjertelen. Jeg er enig med deg at dette høres ut som en særdeles dårlig ide..

Man har i mange år hørt at det ikke er lenge til DM-I vil kunne kureres. Har hørt om forsøk hvor det implanteres langerhanske celler under huden. Vet ikke mye om dette, men vi får håpe..

Monica Waade
Forfatter
Svar til  sjarl
13 år siden

Så lenge legevitenskapen ikke vil tro på noens evne til selvhealing (under riktige forutsetninger) må det kun dreie seg om penger og makt.

Sjekker man på nett, inklusiv YouTube, så er det mengder av slike tilfeller som hun med brystkreft.

Takk til sjarl og dere andre som linker til og forteller egne erfaringer for å komme fri fra sykdom og giftige legemidler, dette gir nytt håp til mange som legene har tatt alt håp fra.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

rageV

Det viktige med placeboeffekten er ikke om du blir lurt eller ikke. Det viktige er at kroppen helbreder seg selv fordi den TROR den har fått et virksomt preparat. Tankene (eller troen) til vedkommende setter igang prosesser som gjør at kroppen helbreder seg selv. Hjernen (kanskje underbevisstheten?) forteller med andre ord til kroppen at NÅ blir/er jeg frisk, med den følge at kroppen helbreder seg selv. Dette er mind over matter og intet annet.

Selvhelbredelse er å bevisst si til seg selv at «jeg er frisk» med den følge at kroppen helbreder seg selv/holder seg frisk. Man bruker med andre ord «placeboeffekten» på en bevisst måte. Verre er det ikke.

Når det gjelder alvorlige sykdommer som kreft etc, finnes det haugevis med rapporter om folk som har blitt frisk av såkalte uhelbredelige sykdommer. Om dette gjelder som «dokumenterte bevis» er såklart en annen sak. Kanskje er det slik at det er selve kriteriene for hva som gjelder som «dokumentert» som bør revideres?

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  sjarl
13 år siden

JEg har fler eksempler på religioner

TVologi: Troen på alt som kommer ut av TV (Meget utbredt i den vestlige verden)
Reklameologi: Troen på all reklame (Meget utbredt i den vestlige verden)
Stoltenbergologi: Troen på alt Stoltenbergmafiaen (Meget utbredt i Norge)
Vaksinologien må vi ikke glemme (Meget utbredt verden over)
Shoppingologi: (Meget utbredt i den vestlige verden)
Idiotologi: Idiotologien er utbredt til alle verdens hjørner, og resulterer i at folket stopper å tenke selv, og lar andre bestemme hva som er best for seg.

Selv foretrekker jeg pornologien :o)

Rimgrim Skitkvisthagan
Rimgrim Skitkvisthagan
Abonnent
Svar til  Neo
13 år siden

Dagens :D

blobb
blobb
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Jeg antar det er mitt innlegg du refererer til, siden jeg ser du har slettet det. Jeg kom med en nokså skarp kritikk av hvordan du forholder deg til innlegg som stiller deg til veggs. Og det var sikkert ikke behaglig for deg å lese det , det har jeg full forståelse for. Det er en naturlig menneskelig reaksjon. Allikevel synes jeg du bør være proff nok til imøtekomme det uten å ty til sensurknappen, fordi det er det mest behaglige løsningen. Men jeg skal prøve å omformulere meg uten at det oppleves som personangrep:
Poenget mitt var at enkelte innlegg på nyhetsspeilet fra skeptikerleieren, har en tendens til å bli møtt med «irrelevantkortet» når forfattere støter på tung motstand.
Et eksempel er når du over skriver til skeptiker123 :
«Dine diskusjoner har ikke bidratt til noe særlig positiv utbygging av noens forståelse rundt den opprinnelig artiklen. Du fortsetter å blande in en paradigme som ikke har noe med saken å gjøre»

Med all respekt Mike, så er ikke tilfelle. Det er absolutt relevant innlegg han har forhold debatten/artikkelen. At han blander inn et annet paradigme er vel ganske naturlig, da han faktisk representerer et annet paradigme. Det må da være lov å ytre seg selvom man ikke tilhører den «alternative» medisinen?

Men for å være litt positiv for engang skyld. Kudos til deg for å justere artikkelen ut fra innspill. Der har andre forfatterte her på siden noe å lære.

blobb
blobb
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Forøvrig har jeg forslag! Det er mange av debattantene som har myyye på hjertet for å si det mildt. I mangel av et forum ( noe dere virkelig burde få på plass ), hva med å opprette en tom artikkel der brukerne kan diskutere retorikk, argumentasjon, logikk osv? Det er så mye diskusjon om diskusjonene at jeg kan være enig at det til en viss grad ødelegger for saklige debatter. Og hatt et eget rom for dette tror jeg svært mange hadde satt pris på. I tillegg anbefaler jeg en to artikkel der man kan flytte irrelevante innlegg. Et rom der det er fritt fram, et rom der man går inn på eget ansvar og får tåle leken om man er med på steken.
Det vil gjøre debattene mer ryddige, og vi slipper denne krangligen omkring sensur – ikkesensur.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
13 år siden

Prinsippene til Dr. Young er nokså omdiskuterte, og han har vært stevnet et par ganger. To av doktorgradene har han fått via brevkurs.

Tror ikke dette er noe jeg ville satse på om jeg ble alvorlig syk.

«According to Young’s website, he obtained an undergraduate degree from the University of Utah, where he studied biology and business, in the early 1970s,[3] following which he did missionary work for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS Church) for two years in London, England.[3] He received several degrees from Clayton College of Natural Health, an unaccredited distance learning school. These include an MS in nutrition (1993), a D.Sc. with emphasis in chemistry and biology (1995), a PhD (1997) and an ND (Doctor of Naturopathy, 1999).[3]»

«Live blood analysis is primarily used by alternative medical practitioners who claim it to be a valuable qualitative assessment of a person’s state of health, represented by the amount of pleomorphic degeneration or regeneration in the biological terrain.[2][11][11][29][30] Live blood analysis lacks scientific foundation, and has been described as a fraudulent means of convincing patients to buy dietary supplements and a medically useless «money-making scheme».[28][31][32] Live blood analysis has been described by the U.S. Department of Health and Human Services as an «unestablished laboratory test», or test that is not generally accepted in laboratory medicine.[33]»

«In 1995, Young allegedly drew blood from two women, told them they were ill, and then sold them herbal products to treat these illnesses. He was charged with two third-degree felony counts of practicing medicine without a license, but pled guilty to a reduced misdemeanor charge.[18][28] Young argued that he had never claimed to be a medical doctor, that the women had entrapped him by asking to be part of his research, and that he «looked at the women’s blood and simply gave them some nutritional advice.»[18]

In 2001, Young was again charged with a felony in Utah, after a woman suffering from cancer alleged that he told her to stop chemotherapy and use one of his products to treat her cancer instead. Subsequently, when an undercover agent visited Young, he allegedly analyzed her blood and prescribed a liquid diet. The case was taken to preliminary trial, but charges were dropped after the prosecutor stated that he could not find enough people who felt cheated by Young. Young himself dismissed the arrests as «harassment», and stated that they were a factor in his move to California, «in part because the legal climate here is more tolerant for dietary researchers such as himself.»[28]»

ares
ares
Abonnent
Svar til  Wunjo
13 år siden

«PhD» gjennom brevkurs høres ikke akkurat ut som en vinner. Fant foresten denne lille artikkel på «quackwatch» om PH dietten. Den tilbakeviser hele PH dietten. (selvfølgelig….) :)
http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/DSH/coral2.html

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Wunjo
13 år siden

Wunjo sier:
Prinsippene til Dr. Young er nokså omdiskuterte, og han har vært stevnet et par ganger. To av doktorgradene har han fått via brevkurs.

Dersom du har det ovenfor om brevkurs fra farfarmamaffiaens websider eller eventuelt wikipedia, ville jeg ikke satt min lit opplysningene. For farmamaffiaen er det av avgjørende betydning at ikke patenterbare behandligsmetoder som virker MÅ tas «hånd om» på dertil egnet måte.

At han blir forfulgt av FDA som er maffians forlengede arm ut i samfunnet, er ikke det minste mystisk. Farmaindustrien verner om sine patenter og den lukrative kreftindustrien med alle midler. Et av midlene er Codex Alimentarius og deres trykk med påfølgende lovforslag om å forby økologisk dyrket mat i USA under dekke av «matsikkerhet.» I lovforslaget går det også frem at bønder som bryter forbudet skal bøtelegges med inntil $ 50 000. Ikke nok med det, lovforslaget er formulert slik at dyrking av mat i små kjøkkenhager på et senere tidspunkt kan bli forbudt. I tillegg har det kommet lovforslag om at bønder skal forbys å bruke sitt eget såfrø. Den må kjøpes gjennom monopolisten Montsano ferdig sprøytet med Roundup og i tillegg genmanipulert slik at såfrøet MÅ kjøpes fra Montsano år etter år.

Jeg nevner dette over her for å illustrere den totale og nazistiske tendensene i skyggen av storkapitalen og de få familienen som eier kapitalen, i det landet som skaffet oss friheten etter krigen. De samme familiene eier også den farmasøytiske industrien og drifter FDA samt WHO.

Dette betyr at forskning på IKKE PATENTERBARE virkemidler til beste for folks helse enten blir tiet eller eventuelt motarbeid med alle midler som finnes.

Dette kunne være en emne for videre forskning av Mike Cechanowicz ….!!!

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  sjarl
13 år siden

Du har rett i det du sier om ikke patentbare virkemidler. Det er jo derfor legemiddelindustrien bruker millionbeløp på lobbyvirksomhet til fordel for genmanipulering. Genmanipulerte planter kan det tas patent på.

Så jo, det er mye grums på begge sider. På meg virker det som Dr. Young tjener fett på det han driver med også.

Bevares, som kosttilskudd fungerer det sikkert helt utmerket, om man føler at man har behov for kosttilskudd, da. Jeg sverger mer til Vandalf-metoden; sunn, normal kost kombinert med mye frisk luft og mosjon.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Wunjo
13 år siden

Dessverre Wunjo så er mye av maten vi har trodd var sunn sprøytet med giftige kjemikalier og mye er nærmest uten næringsinnhold grunnet intensiv dyrking på mark med kunstgjødsel. Jeg har derfor gått over til økologisk mat selv om det koster litt mer, men spørsmålet er om man greier å spise nok til å få dekket ernæringsbehovet.

Her er situasjon for et par år siden og det er nok ikke bedret seg siden da.
http://www.matoghelse.no/mat/2007/04/23/mindre-naering-i-maten-enn-foer.aspx

ares
ares
Abonnent
Svar til  sjarl
13 år siden

Jeg satte meg ned å leste litt på siden til Robert Young, og må si jeg fant den ganske underholdene. Dette er hva han skriver om seg selv:

Over the past two and a half decades, Robert O. Young has been widely recognized as one of the top research scientists in the world. Throughout his career, his research has been focused at the cellular level. Having a specialty in cellular nutrition, Dr. Young has devoted his life to researching the true causes of «disease,» subsequently developing «The New Biology™» to help people balance their life.

Research: 1 stk. studie publisert i en alternativ medical journal, diverse artikler i et annet alternativ blad(artiklene er ikke navgitte) + en del bøker, alle behørig linket inn i webshoppen. Linken til «Scientific Articles» på toppen av siden fører til en blogg med diverse anekdoter fra fornøyde pasienter(eller var det kunder?) Alt dette fra «one of the top research scientists in the world.»
Utdannelse. University of Utah. Ingen grad nevnt, men studier inkluderer biologi og busines (tenker han har mest bruk for det siste)
Bradford Research Institute: Microbiologi…. Ingen oppføring i wikipedia(men i quackwatch), siden deres er lagt ned, men er tilgjengelig i «bufferlinken» i søkemotoren. Siden er mildt sagt suspekt(ser meget billig ut) og handler stort sett om mikrosoper + litt research de har gjort. De understreker at de er «tax-deductable» og trenger dine penger til forskning.
American College in Birmingham, Alabama: D.Sc «med vekt på» kjemi og biologi. Skolen finnes ikke på nett.
Clayton College of Natural Health: «degree mill» med hjemmestudier og Phd som resultat. På 4 år plukket han med seg 4 Ph.d/D.Sc/doc. grader, en opptatt mann med andre ord.
Jeg vet ikke om Young har patentert sine remedier (han kan gjerne ikke det hvis de er naturlige), men morosmt er det jo med TM merket på «The new biology». Er dette en ny vitenskap eller en produktserie?
Men siden hans handler jo for det meste om å pushe varer, han har en stor nettbutikk med alt fra kjøkkenredskaper, remedier, til kurs. Skal det være en blender til 500$, eller salladmaster pris ikke oppgitt men en happy kunde sier «I can’t believe it, the kids are eating vegetables like crazy.» Løp å kjøp. Eller hva med et vannrenseanlegg til 2000$ med «Seven platinum coated titanium plates using nano-particle technology for the best possible surface contact.» (var ikke nanopartikler farlig da?). Du kan selvfølgelig kjøpe ferdig flaskevann til 4$ fra dem. Les beskrivelsen selv, vannet har blant annet riktig resonans? Han tilbyr også kurs, uhh uskyld, retreat heter det vist. 3 dagers livstilskurs 2500$, MASTER NUTRITIONAL MICROSCOPY BUSINESS COURSE 3500$ (sett opp din egen business) eller velg en dag sammen med R.Young for den nette pris av 10000$(lunch på kjøpet). OBS kan ikke bestilles i nettbutikken+ du må godkjennes. Kanskje ikke «Big Pharma» mafia akkurat, men dette handler vel også i stor grad om penger. If i walks like a duck, and talks like a duck osv.

Nammm
Abonnent
Svar til  sjarl
13 år siden

Skulle egentlig svare under Sjarls siste innlegg, men det gikk ikke. Ville bare si til deg angående ditt svar til Millicent at jeg kunne ikke vært mer enig. Med hånden på hjertet ville jeg ikke latt meg behandle på et sykehus og få deres vidunderkurer mot kreft. Jeg vet at det ikke hadde blitt godtatt i min omgangskrets, der man fort hadde begynt å snakke om hvor egoistisk jeg er og bare tenker på meg selv og ikke ungene mine, men sannheten er de ikke kan gi noe særlig god dokumentasjon med hensyn til overlevelsesrate. Hvor mange % er fremdeles i live etter 10 år? 15 år? Ikke så veldig stor andel.
Jeg hadde heller ikke fortalt til mine nærmeste om min tilstand, pga negativt fokus som hadde blitt rettet mot meg. Man trenger ro, og ikke bekymringer.

Jeg har gått fra å være en som gikk til legen en gang i måneden, til ikke å bruke leger i det hele tatt. Ikke vaksiner eller medisiner heller. Dette kan jeg takke min nysgjerrighet og leselyst, som førte til en oppvåkning og trygghet.

Jeg vet at den nye biologien virker, og er ikke i tvil om hva jeg ville valgt om jeg fikk en kreftdiagnose. Kreftceller vokser ikke i et basisk miljø. Den nye biologien er ikke skadelig, men oppbyggende. Og den forandrer heller ikke DNA’et.

Jeg jobber forresten i helsevesenet, og ser daglig ting som kunne vært gjort annerledes. Da snakker jeg spesielt om legemiddelhåndtering, hvor det ofte forekommer både overmedisinering og feilmedisinering. Dette er langt vanligere enn det som kommer frem i lyset, og vanskelig å oppdage for dem som kun er tilstede for å dele ut medisin.

Er det rart det blir sånn i et samfunn der alt skal effektiviseres mer for hver år, og penger er det viktigste?

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  Nammm
13 år siden

Siden både du og Sjarl virker så overbevisende, har jeg tenkt å prøve denne SuperGreen mot psoriasis. Jeg prøver kun den, ikke D-vitaminer, da de er immunsuppresserende og det er jo velkjent.

En forsøkskanin trengs her, og da kan det bli meg. Er det den jeg bestiller på Innerlight? Kan jeg bruke kapslene (hater ting som smaker vondt)?

Skulle det virke, må det nesten være noe i det, da psoriasisen min er veldig stabil. Jeg har veldig lite heldigvis, men den er alltid på de samme stedene og forandrer seg ikke mye.

Jeg forsøker!

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Ja. Jeg hadde veldig dårlig mage en stund. Candida i innvollene. Men så kuttet jeg ut brød, sukker, melk, pasteurisert juice, pasta og poteter – og kom på rett kjøl igjen. Jeg spiser fremdeles poteter av og til, og pizza, men det andre har jeg kuttet ut. Har kanskje noe med base/syre å gjøre.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
13 år siden

Monica: Det er synd det har blitt slik. Bør kanskje ta litt kosttilskudd likevel, selv om jeg spiser MASSE frukt og grønnsaker. (Vasker dem godt!)

Jeg tror ikke jeg har noen fremtid som healer, forresten. Forsøker som du sier, men kjenner ikke noe… Men katta koser seg med all den ekstra oppmerksomheten. Får prøve videre.

« Forrige artikkel

Psykologi ute av mørkealderen: Høyere bevissthet frem i lyset

Neste artikkel »

Den sjette galaktiske natt

138
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x