FNs Agenda 21 og tanken som ligger bak

18.4K visninger
28 minutter lesetid
146

I min oppvekst har FN alltid spilt en større posisjon i min forståelse av positiv politiske organer. Da jeg var reklamefotograf tok jeg fotografier for FN-utstillingen av menneskets rettigheter av kunst produsert av den nå avdøde Jan Kristofori som levde i Norge. Jeg husker da at jeg synes det var en fin ting at FN hadde en så gjennomtenkt menneske rettighets syn. Jeg tror at de fleste mennesker tenker på FN slik som jeg alltid har gjort, som en organisasjon som har troverdighet.

I dag er jeg ikke så sikker lenger. Jeg begynner å forstå at FN har en skygge side og den er veldig mørk, vanskelig å avkle og enda mer vanskelig å forstå før en har gravd seg nokså dypt inn i systemet.

Hva i all verden er FN-organisasjonen egentlig?

FN’s menneskerettigheter strider fullstendig med den mørke siden som FN synes å ha. Akkurat som den klassisk psykopat som har en troverdig ytre kommer den andre siden frem kun når byttet er fanget og det er ingen vei ut. FN er som en bleksprut med mange forgreninger som gjør sitt arbeid på veien av den store hjernen som ligger bak. Vi har WHO – Verdens Helse Organisasjon, FNs flyktninghøykommisjonær, FNs barnefond . UNICEFF, Verdens banken, UNESCO organisasjon for utdanning, forskning og kultur, ILO – Den internasjonale arbeidsorganisasjonen og vi har ICLEI – Local Governements for Sustainability.

Ettersom min egen politisk aktivisering blir vekket i denne urolige tiden begynner jeg å få litt av en utdanning i hvordan verden virkelig styres og hva deres intensjoner virkelig er. De er dyktige, grundige, intelligente og godt organiserte. De forvalter enorme ressurser og de has sosiale og makt posisjoner som gjør dem nesten usårbare. Den eneste våpen mot dem er informasjon om det de forsøker å skjule for folket.

I denne artikkelen oversetter jeg fra en hovedartikkel fra engelsk til norsk. Så legger jeg til mine egne kommentarer i uthevet skrift. Jeg legger til noen andre referanser i tillegg. Kilde: http://green-agenda.com/agenda21.html

1992 – Global Agenda 21

”Effektiv gjennomføring av Agenda 21 vil kreve gjennomgripende omorganisering av hele det menneskelige samfunnet, ulik noe som verden noen gang tidligere har erfart. Den vil omfatte et stort skifte i prioriteringer hos regjeringer og individer og en radikal og omfattende omplassering av menneskelige og økonomiske ressurser. Dette skiftet vil kreve at omtanke for de økologiske konsekvensene av hvert menneskelig handling blir integrert i individets og den kollektive beslutningsprosessen på hvert nivå.” Denne uttalelsen er fra Dan Sitaraz bok om FN Agenda 21, The Blueprint for the 21st century.

Med andre ord, FN, gjennom en avtale som Norge har undertegnet vil faktisk ha makt til å overvåke, kontrollere og bestemme over din atferd, frihet og handlinger der de kommer i kontakt med naturen på et hvilket som helst nivå. De vil flytte på mennesker, ta fra dem deres økonomiske ressurser og disponere det slik som det passer dem.

Agenda 21 – The UN Blueprint for the 21st Century

Som jeg har beskrevet for deg i min tidligere artikkel om Bærekraftig Utvikling (http://green-agenda.com/sustainabledevelopment.html), Agenda 21 var hovedproduktet av FNs Earth Summit holdt i Rio de Janerio i 1992. Agenda 21 beskriver i detalj FNs visjon for en sentral styrt global samfunn. Denne avtalen binder regjeringer rundt om i verden til FN planen for kontroll over den måten vi lever, spiser, lærer, beveger oss og kommuniserer – alle under den falske agendaen om å redde verdenen. Dersom den blir fult iverksatt vil Agenda 21 ha styringsmyndighetene involvert i hver eneste aspekt av menneskeliv for hvert eneste menneske på denne planeten.

Agenda 21 sprer sine tentakler fra styringsmyndighetene til nasjonale og lokale myndigheter og helt inn i lokale kommunale grupper. Chapter 28 av Agenda 21 utroper at hver kommune skal formulere sin egen lokal Agenda 21: ”Hver lokal myndighet bør entre inn i en dialog med sine borgere, lokale organisasjoner og private bedrifter og formulere en ”Lokal Agenda 21”. Gjennom konsultasjoner og enighetsbygging vil lokale myndigheter lære fra sine borgere og fra lokal, sivil, kommunale, næringsinteresser og industriorganisasjoner og tilegne seg den informasjonen som er trengt for å formulere de beste strategierne.” – Agenda 21 Chapter 28, sek 1.3

I Norge

De internasjonale kommuneorganisasjonene UCLG (United Cities and Local Governments) og ICLEI (Local Governments for Sustainability) står i spissen for å sikre kommunesektoren en viktig rolle i en ny klimaavtale.

På kommunenes klimatoppmøte i København i mai ble sentrale myndigheter utfordret til å anerkjenne at kommuner og byer kan bidra til å kutte utslipp og sette i verk tilpasninger til klimaendringene.

Utkastet til avtaletekst utvikles i positiv retning for kommunesektoren. Det er nå over 100 referanser til regionale og lokale myndigheter, men mye gjenstår.

– Lokale myndigheter i industriland må få en rolle i å kutte utslipp, og ikke minst må kommuner komme med i finansieringsmekanismene i avtalen, sier Grann.

Referanse:

KS med i Norges klimadelegasjon

KS har fått en plass i Norges delegasjon til klimatoppmøtet i København i desember.

Av Jan Inge Krossli, 29. september 2009 Kilde: http://www.kommunal-rapport.no/index.gan?id=11196812

Er det noe rart at det føles som om vi snakker til en murvegg når vi snakker om at det er ikke bevist om at global varming er menneskeskapt? Er det rart at når 17,000 forskere slår seg sammen og sier at menneskeskapt globalvarming er politisk lureluri og at det er solen som bestemmer vår klima at ingen vil høre? Er det rart at ingen vil høre snakk om at det pågår globale klima endringer på alle av planetene i solsystemet?

REFERENCES: Disse referanser er tatt fra boken til David Wilcock på Divine Cosmos.com om klima endringer ellers i solsystemet.

Aspden, Harold. Energy Science Tutorial Note 10: Tifft‘s Discovery. (1997)

Aspden, H. & Eagles, D.M. Aether Theory and the Fine-Structure Constant. (1972) Physics Letters, 41A, 423-424.

Bara, Michael & Hoagland, Richard. Global Warming on Mars? The Hyperdimensional Connection. (2001)

Blake, J.R. The Van-Allen radiation belts – two newly observed populations. (1994) Absr. Spring Meet., Baltimore, MD, May 23-28. EOS, 1994, vol. 75 no. 16.

Boston University / American Geophysical Union. Lunar sodium tail discovered. (1999)

Braden, Gregg. Awakening to Zero Point: The Collective Initiation. (1997) Radio Bookstore Press, Bellevue, WA. ISBN: 1-889071-09-9.

Britt, R.R. Mars Ski Report: Snow is Hard, Dense and Disappearing. (2001)

Britt, R.R. Venus: No Lightning, But a Strange Green Glow. (2001)

Chang, Kenneth. (Anomalous brightness increases of Venus) (2001) New York Times, Jan. 28, 2001.

CNN. (Tornado activity after April 10, 2001 solar activity) (2001)

CNN. (Brightness increase of Io) (2001)

CNN. (Brightness increase of Jupiter) (2001)

CNN. (Earthquake of El Salvador, Jan. 2001) (2001)

CNN. (Earthquake of Gujarat, India, Jan. 2001) (2001)

Dmitriev, Aleskey. Planetophysical State of the Earth and Life. (1997)

European Southern Observatory. Astron. Astrophys. 317, 193-202 (1997)

Hutton, William. Coming Earth Changes: The Evidence. (1998)

Leifert, Harvey. Investigating the Moon‘s atmosphere. (1998)

American Geophysical Union News, Release No. 98-26. (1998) {sodium and potassium added to list in 1988}

Lockwood, Mike. (230% increase in solar magnetic field since 1901) (1998)

Madey, T.E. T.E. Madey‘s Research and Co-Workers. {solar wind on lunar atm}

Mandeville, Michael. (Earthquake and Volcanism Increases)

Mewaldt, R.A. Re-Accelerated Solar Wind – An Additional Source of Anomalous Cosmic Rays? (1999) Caltech, Pasadena, CA, 91125, USA.

NASA. (Solar activity min-max image comparison) (2000)

NASA. (May 10-13 2000 Solar Wind shutdown, 500-600% increase in Earth magnetic field) (2000)

NASA. (July 14, 2000 CME, 200% faster traveling speed, satellite damage) (2000)

NASA. (Nov. 8, 2000 solar radiation storm, double traveling speed, 100,000 times increase in proton flux around Earth) (2000)

NASA. (Properties of CMEs, up to 10bn tons electrified gas) (2000)

Odenwald, Sten. Archive of Astronomy Questions and Answers: Does the Moon have an atmopshere? {Flynn Medillo 1933}

Pasichnyk, Richard. (Redshift anomalies)

Pasichnyk, Richard. The Vital Vastness – Volume Two: The Living Cosmos. (2002) Writer‘s Showcase / Iuniverse, Inc. ISBN: 0-595-21086-4;

Ray, C. Claiborne. Science Q&A: Lunar Atmosphere.

Rutgers University. Lunar Atmosphere Reproduced in a Lab. (1999) Artemis Society International. URL: {Yakshinskiy and Madey}

Seybold, Calina C. Characteristics of the Lunar Environment. (1995) {lunar 210 ft cube}

Shemansky, D.E. Vitae. University of Southern California.

Smelyakov, Sergey and Karpenko, Yuri. (1999) The Auric Time Scale and the Mayan Calendar: Demography, Seismicity and History of Great Revelations in the light of the Solar-Planetary Synchronism. ISBN: 966-7309-53-3;

Talbot, J. Plasma Laser Stars 1976-1977 Papers. {Fig 8.5}

Talbot, J. Quasar Clusters – No Quasar Lensing! {Fig 8.6}

Wilcock, David. Science of Oneness. (2001)

Wilcock, David. The Ultimate Secret of the Mayan Calendar. (2002) Time of Global Shift National Seminar Tour.

Withbroe, George. (Solar Changes) (2000) NASA.

Zank, Gary P. Could the Heliosphere Collapse? (1999) Bartol Institute, University of Delaware.

(April 2001 Mega-Flare)

Time of Global Shift National Seminar Tour.

Heilprin, John. White House Warns on Climate Change. (2002) The Washington Post, June 4, 2002.

Drudge, Matt. Bush Admin U-Turn on Global Warming. (2002) [Note: This link is transient and may only exist a short time on the website.]

Bara, Mike and Hoagland, Richard. Enterprise Mission Statement on the Coming of Sitchin‘s “Nibiru ” in Spring, 2003. (2002)

Kilde: http://divinecosmos.com/index.php/contact-us/privacy-policy/102-the-divine-cosmos-chapter-08-the-transformation-of-the-solar-system

Her er det helt tydelig at KS er helt oppdatert på årsakene til klimaendringer på Jorden. Istedenfor å bruke vitenskapen, bruker de en politisk agenda for å plannlegge reduksjon av vår evne til å produsere varer, ha utslipp og påvirke naturen da mennesket er faktisk til fare for naturen. Som faktisk er helt i tråd med Club of Rome uttalelsen:

Club of Rome, The First Global Revolution, 1991: Rågivende organ for FN

I søken etter en ny fiende som kunne forene oss, kom vi frem til ideen der forurensning, truslene om global varming, knapphet på vann, matmangel og slik ville passe oss bra (her har vi absolutt bevis på at menneskeskapt global varming er en konspirasjon) … Men ved å påpeke dem som fienden, faller vi i fellen av å forveksle symptomene med deres årsaker. Alle disse farene er forårsaket av menneskets innblanding i naturen og det er bare gjennom endring av holdninger og atferd at de kan overkommes. Den virkelig fienden, derfor, er menneskeheten selv.”

Her ligger kimen til den grønne agendaen eller agenda 21. Det som følger er tankene til noen innenfor verdens ”elite” som mener de har løsningene til problemene som verden sliter med. Slik jeg ser det har jeg og de veldig forskjellig utgangspunkter i hva de problemene faktisk er. Løsningene de finner er ingen løsning for meg. Hva synes du?

Tenkningen som ligger bak Agenda 12

”Vi trenger å få noe bred støtte, å fange publikums fantasi… Så vi må tilby noen skremmende scenarioer, gjør dem forenklet, dramatiske uttalelser og si lite om tvilene… Hver av oss må beslutte hva som riktig balanse er mellom det å være effektiv og det å være ærlig.” – Prof. Stephen Schneider, Stanford Professor of Climatology, lead author of many IPCC Rapporter

”Vi må ri på denne global varming sak. Selv om teorien av global varming er feil, vil vi gjøre det som er riktig i forhold til økonomi og miljøpolicy.” Timothy Wirth, President  of the UN Foundation

”Spiller ingen rolle om vitenskapen bak global varming er oppdiktet… clima endringer gir den største anledning til å bringe frem rettferdighet og likhet i verdenen.” – Christine Stewart, former Canadian Minister of the Environment

”Data spiller ingen rolle. Vi baserer ikke våre råd på data. Vi baserer dem på klima modeller.” – Prof. Chris Folland, Hadley Center for Climate Predition and Research

”Modellene er bekvemmelige oppdiktede saker som tilbyr noe veldig nyttig.” – Dr. David Frame, climate modeler, Oxford University

”Jeg tror det er passende  ha en ”over-representasjon” av fakta på hvor farlig det er, som en metode for å åpne opp audiensen.” Al Gore, Climate Change Activist

”Det spiller ingen rolle hva som er sant, det som betyr noe er hva folk tror er sant.” Paul Watson, co-founder of Greenpeace

”Uten å proklamere disaster vil ingen lytte.”-Sir John Houghton, first charman of IPCC

”Den eneste måten å få vårt samfunn til virkelig endre seg er å skremme mennesker med muligheten av en katestrofe.” emeritus professor Daniel Botkin

”Klima krisen er ikke en politisk issue, det er en moralsk og spirituell utfordring for alle mennesker. Det er også vår største anledning å løfte Global Bevissthet til et høyere nivå.” – Al Gore, Nobel Peace Prize acceptance speech.

”Vi er på kanten av en global transformasjon. Alt vi trenger nå er den rette store krisen…”– David Rockefeller, Club of Rome executive

”Menneskeheten sitter på en tikkende bombe. Dersom den enorme majoriteten av verdens vitenskaps forskere har rett, har vi bare ti år til for å avverge en enorm katastrofe som kunne sende hele  planetens klimasystem inn i en spiral av episk ødeleggelse som involverer ekstrem vær, flom, tørke, epidemier og drepende varme bølger forbi noe av det vi før har opplevd – en katastrofe som er selvskapt.”. -Al Gore, An Inconvenient Truth

”Vi kommer nokså nær katastrofale terskler, til tross for det faktum om at folk flest merker bare så vidt at det blir varmere.” – Dr. James Hansen, NASA Researcher

”Innen utgangen av dette århundrede vil klimaendringer redusere befolkningen til noen få som avler i nærheten av Artica.” – Sir James Lovelock Revenge of Gia

”Klima endring vil resultere i katastrofal økning av sjøen med syv metter. Det betyr ha det bra til meste parten av Bangaladesh, Netherlands, Florida og vil gjøre London til den nye Atlantis.”– Greenpeace International

”Denne planeten er på kurs for katetstorfe. Eksistensen av al liv er truet.” – Dr. Tim Flannery, Principal Research Scientist

”Kull gjør oss syke. Olje gjør oss syke. Det er global varming. Det ødelegger vårt land. Det ødelegger vår verden.” – Harry Reid, U.S. Senate majority leader

”Klima endring er den største truslen som sivilasjon noen hang har sett.” – Angela Merkel, German Chancelor

”Klima endring er virkelig. Ikke bare er den virkelig, den er her, og dens effekter holder på med å skape et skremmende global fenomen: menneskeskapt natur katastrofe. – Barack Obama, US President

”Vi helt enkelt må gjøre alt vi kan i vår makt for å dempe global varming før det er for seint.” – Arnold Schwarzenegger, Governor of California

”Klima endring burde være sett på som den største av utfordringer som mennesket noen gang har møtt.” – Prince Charles

”Klima endring gjør oss alle til globale borgere, vi er sannelig i dette alle sammen.” – Gordon Brown, British Prime Minister

”Vi har nådd det kritiske øyeblikket av beslutning når det gjelder klima endring. Det å mislykkes i handling nå vil bli dypt og utilgivelig ansvarsløst. Vi trenger en global miljørevolusjon og det haster.” – Tony Blair, former Britisk PM

”Vi er tett opp til en tid der alle mennesker vil forestille seg en global agenda som vil omfatte en slags Global Marshall Plan for å møte årsakene til fattigdom og lidelse og miljøødeleggelser på denne planeten.” – Al Gore, Earth in the Balance

”I naturen fortsetter organisk vekst i forhold til en ”Master plan” en blåkopi. Slik en plan mangler i forhold til prosessen av vekst og utvikling for verdens systemer. Nå er det på tide å tegne opp en master plan for bærekraftig vekst og verdens utvikling basert på en global omfordeling av alle ressurser og en ny global økonomisk system. Ti til tyve år fremover og det vil sannsynligvis være for seint.” – Club of Rome, Mankind at the Turning Point

Forfatterens kommentar til siste sitat: ”bærekraftig vekst” er nettopp en av de illusjonene som verdens økonomisk ledelse har hjernevasket verdens befolkning med behovet for. Fortløpende vekst er alltid eksponential vekst over tid og det er nettopp derfor gjæret i sats dør i sin egen suppe. Det kommer alltid til et punkt der veksten spiser opp alle de ressursene som finnes i systemet. Det eneste som er bærekraftig er noe annet enn fortløpende vekst. Det forstor alle som lever i takt med naturen. Man tar det man trenger og vekst for vekstens skyld er en form for sykdom. Mer om begrepet ”bærekraftig” senere.

”Vi trenger et nytt paradigme av utvikling der miljøet vil bli en prioritet. Verdens sivilisasjonen som vi kjenner til den vil snart være slutt. Vi har veldig liten tid og vi må handle. Dersom vi kan løse miljøproblemet, vil det måtte være innenfor et nytt system, et nyt paradigme. Vi må endre på vår tankesett. Måten som mennesket ser på verdenen på.”– Mikhail Gorbachev, founder of Green Cross International

”Konseptet av nasjonal suverenitet har vært uforanderlig, faktisk et sakral prinsipp av internasjonale relasjoner. Det er et prinsipp som må gi seg sakte men sikkert til den nye behovene av en global miljø samarbeid.” -FN Commission on Global Governance rapport

”Demokrati er ikke svaret på alt. Det kan ikke organisere alt og det er ikke oppmerksom på sine begrensningene. Disse fakta må være akseptert. Vanhellig som det kan høres ut er ikke demokrati passende for de oppgavene vi har foran oss. Problemene som vi har foran oss er for komplekse og teknologisk og vi har ikke alltid representanter som gjør de rette beslutninger i rett tid.” – Club of Rome, The First Global Revolution

Forfatterens notat: Club of Rome anser seg selv til å være klokere og mer vise enn resten av verdens samfunnet. De vet best hva som er bra for oss, er tankegangen. Det hadde kanskje vært bedre om vi dyrket intelligens og visdom hos verdens ledere enn at vi stoler blindt på de som har bestemt seg for å forlede hele verden inn i en kamp mot seg selv.

”Fremveksten av ”miljøbevissthet” i vår sivilisasjon og behovet for aktiv handlingsplaner i interessen av det globale samfunnet vil før eller senere ha mange politiske konsekvenser. Kanskje en av de mest viktig vil være den gradvise endringen i status hos FN. Det er gitt at den må til slutt ta til seg ansvar for noen aspekter som verdens regjering.” – Mikhail Gorbachev, State of the World Forum

Forfatterens notat. Utviklingen som klima modeller, falske rykter om fremtidig kaos og utslettelse bærer frem en verden av i frykt for fremtiden og da trenger vi en verdens regjering for å fortelle oss hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det og alle våre friheter kommer til å forsvinne. Her snakker Mikhail Gorbachev om ikke annet enn ”The New World Order” Der de få hersker over de fleste.

”Jeg ser for meg prinsippene bak ”the Earth Charter” å være en ny form for de ti  bud. De legger fundamentet for en bærekraftig global verdens samfunn.” – Mikhail Gorbechev, co-author of The Earth Charter

”Etter mitt syn, etter femti år med tjeneste i FN systemet, oppfatter jeg at det haster noe enormt og at det er absolutt nødvendig for riktig styring av jorden. Det er ingen skygge av tvil at den nåværende politiske  og økonomisk systemer er ikke lenger akseptable og vil lede oss til slutten av liv og utvikling på planeten. Vi må derfor absolutt og hurtig se for nye veier å gå.” – Dr Robert Muller, FN Assistant Secretary General

”Nasjoner holder på med å gi fra seg deler av sin integritet til den internasjonale samfunn og begynner å skape et nytt system av internasjonal miljø styring som en måte å løse ellers ustyrelige kriser.” – Lester Brown, World Watch Institute

”Regionalisime må gå foran globalisme. Vi ser for oss et sømløs system av styring fra lokale samfunn, individuelle stater, regionale unioner og opp til FN.” – FN Commission on Global Governance

”En skjerpet og forventningsfull oppmerksomhet utvikler seg og foreslår at fundamentale endringer vil måtte finne sted i verdens ordenen og dens maktkamper, i distribusjon av penger og inntekter. Kanskje bare en ny og opplyst mennesket kan tillate samfunnet å navigere gjennom denne overgangen.” -Club of Rome, Mankind at the Turning Point

Forfatterens notat: Er Club of Rome, som skaper felles fiender i verden for å skape forening – den typen opplyst og vise vesener som de henvender seg til? Eller venter det på at det skal komme en ny åndelig mester som skal vise oss veien?

”Alternativet til den eksisterende verdens orden kan bare komme frem som resultat av en ny menneskelig dimensjon av utvikling. Vi ser for oss en revolusjon av sinnet og en ny måte å tenke på.” – Mikhail Gorbachev, State of the World Forum

Forfatterens notat: Mener du Mr. Gorbachev at du venter på et menneske som er blitt åndelig bevisst og kjent med den underliggende struktur av tilværelsen? Det finnes mange slike i dag. Men de når aldri frem i makt apparatet som du representerer. Kan du og jeg booke et møte i den nærmeste fremtid?

”Vi trenger et sentralt organiseringsprinsipp – en som vi er enig om på en frivillig basis. Ubetydningsfulle skift i policy – disse er former for lettelse, designet for å tilfredsstille offentlig lyst til å tro at oppofferelse, slit og transformasjon av samfunnet vil ikke bli nødvendig. – Al Gore, Earth in the Balance

Forfatterens notat: Kjære Al Gore. Jeg forstår hva du mener. Vi trenger en bevissthets revolusjon som er med på å endre på menneskets mentale kart. En som tar dem ut av komfortsonen. Men da må vi ha styrings organer som tillater fri tanke, kreativitet. Fri vilje og åndelig opplysthet. Det ser jeg lite til i dag. Jeg er skeptisk til at ledelsen som vi har hatt vil være den som leder menneskeheten ut av det uføre dere har skapt.

”Å tilegne seg et sentralt organiserende prinsipp…betyr å starte på en kraft anstrengelse for å bruke hver policy og program, hver lov og institusjon… for å stanse utslettelsen av miljøet.” – Al Gore, Earth in the Balance

”Den nåværende kilden til utvikling er derfor ikke bærekraftig. Nåværende problemer kan ikke løses med hit og pine tiltak. Mer av det samme er ikke nok. Radikale endringer fra den nåværende banen er ikke en opsjon, men en absolutt nødvendighet. Fundamentale økonomiske, sosiale og kulturelle endringer som går mot de rot årsakene til fattigdom og miljømessig ødeleggelser trenges og de trenges nå.” – From the Earth Charter webside.

Forfatterens notat. Dette høres helt riktig ut i mine ører. Vi snakker om det samme. Vi kan ikke gi mer eller mindre gass. Vi må skifte gir. Endre på den måten vi søker endring på. Det kalles ”Second order Change” – change the change.  Jeg foreslår en bevissthets evolusjon der den åndelig delen av tilværelsen blir en del av vitenskapens modell. På denne måten kan massene lære om sin åndelig identitet. At de kommer tilbake til den skitten de etterlater. Og da vil de få en helt ny oppfatning av veien å gå videre på. Inkludere for all del prinsipper som meningen med livet i skolen. Gjør elevene til intelligente selvtenkende vesener. La oss lære dem opp til å tenke systemisk. Og slutt å mate deres hjerner med flor som du vet er rotte gift. Det ødelegger hele pinal kjertelen deres. Så må du for all del si i fra til USA, England og Israel at de må slutte å herske over verden. Slutt å bruke Du-amunisjon – det er ikke bærekraftig for miljøet. Da tror jeg vi skal ha en god sjanse å vinne denne utfordringen.

”Målet nå er en sosialistisksamfunn der alt er stokket om, hvilket er naturens riktig rammevilkår og samfunnets eneste håp.” -David Brower, founder of Friends of the Earth

”Dersom vi ikke kaster ut kapitalisme, har vi ikke en sjanse for å redde verdenen økologisk. Jeg tror det er mulig å ha en økologisk sunn samfunn under sosialisme. Jeg tror ikke det er mulig under kapitalisme.” – Judi Bart, Prinsipal organiser of Earth First!

”Er ikke vår eneste håp for planeten at industrialiserte sivilisasjoner klapper sammen? Er ikke det vårt ansvar å få det til å skje?” -Maurice Strong, founder of the UN Environment

Forfatterens notat: Er det sant at industrialiserte sivilisasjoner er selve kjerne problemet eller er problemet det at industrialiserte sivilisasjoner er drevet av mennesker som ikke  har så mye bevissthet om menneskets opphav og mening? Kunne det være nokså farlig å ta slike konklusjoner basert på lite grundig tenkning og visdom?

Kilde: http://rawstory.com/2009/10/un-70-percent-of-world-could-be-in-drought-by-2025/

Buenos Aries – Tørke kan ødelegge 70% av jorden inne 2025 dersom land ikke igangsetter tiltak som kan hindre ørkenspredning, sier en senior FN ansatte. “Om vi ikke finner en løsning til dette problemet … i 2025 vil tett opp til 70% bli påvirket,” – Luc Gnacada, executive secretary FN Convention to Combat Desertification

”En massiv kampanje må lanseres for å re-utvikle USA. Avvikling betyr å få økonomien i overensstemmelse med virkeligheten og økologien som stemmer med verdens ressurs situasjon.” – Paul Ehrlich, Professor of Population Studies

”Den eneste håp for verden er at det ikke oppstår enda en USA. Vi kan ikke la andre land ha det samme antall biler, industrialisering som vi har i USA. Vi må stoppe disse Tredje Verdens land der de er nå.” -Michael Oppenheimer, Environmental Defense Fund

”Global bærekraftig tenkning omfatter en bevisst søken etter fattigdom, redusert ressurs forbruk og begrenset nivåer av levedyktighet.” – Professor Maurice King

”Vi må gjøre dette stedet usikker og fiendtlig for kapitalister og deres prosjekter. Vi må ta tilbake veiene og dyrket jord, stoppe bygning av demninger, rive ned eksisterende demninger, befri elvene og tillate at villmarken overtar millioner av mål med land som er blitt bebodd.” – David Foreman, co-founder of Earth First!

”Komplisert teknologi av noe slag er et angrep på menneskelig verdighet. Det ville bli nesten katastrofe for oss å oppdage en kilde til ren, billig og tilstrekkelig energi, fordi vi ville bare misbruke det.” -Amory Lovins, Rocky Mountain Institute

”Tanken på billig fusjon energi er det verste som kunne skje med denne planeten.” – Jeremy Rifkin, Greenhouse Crisis Foundation

Forfatterens kommentarer – De siste to uttalelser om konsekvenser av ”fri energi” har faktisk noe for seg dersom ikke det samtidig er en bevissthets heving som samtidig bidrar for utvidet respekt for naturen som likevel er grunnlaget for liv på Jorden. Den bevissthetsøkningen er ikke tilstedet enda. Det er ikke dermed sagt at den ikke vil komme. Holdningene som er representert i blant disse kommentarene speiler en form for menneskelig fiendtlighet der antagelsen er at bevissthetsnivået er dømt til å utøve selvutslettelse. Denne holdningen er en konsekvens av det åndelig vakuum som oppstår når vitenskapen hviler kun på et materialistisk fundament. Innenfor systemtenkning er dette kjerne problemet som faktisk lar seg løse uten å kvitte oss med 95% av befolkningen. Agenda 21 stopper alt for tidlig i søken etter kjerneproblemet når det gjelder miljøproblemet. Problemet er ikke eksistensen av mennesket. Vi har faktisk en åndelig rett til å være på denne planeten. Problemet er heller at mennesket ikke har nådd en kollektiv forståelse av bevissthetens åndelig essens, opphav, mening og hensikt.

”Å gi samfunnet billig, tilstrekkelig energi ville bli noe av det samme som å gi et tilbakestående barn en maskingevær.” – Prof Paul Ehrlich, Stanford University

Forfatterens kommentarer: ”Å gi materialistisk teknologi som er på dagens nivå av utvikling til mennesker uten åndelig innsikt, er som å gi en armert håndgranat til et lite spebarn.” Eller, for å sitere Martin L. King Jr. – ”We have guided missels and misguided men.”

”Vår utømmelig drift til å rote dypt under jordens overflate er en bevisst utvidelse av vår mislykket sivilisasjon inn mot naturen.” -Al Gore, Earth in the Balance

”Den store trusselen på denne planeten er mennesker: det er for mange som gjør det alt for bra økonomisk og de brenner alt for mye olje.” – Sir James Lovelock, BBC Interview

”Min tre hovedmål vil være å redusere menneskelig befolkning ned til omkring 100-millioner i hele verdenen, ødelegge den industrielle infrastrukturen og se villmarken vokse med dens fulle bestand av liv i retur på hele planeten.” – David Foreman, co-founder of Earth First!

”Nåværende livsstil og forbruks mønstre hos middelklassen som involver høy forbruk av kjøtt, bruk av fossil brennstoff, redskaper, luft-conditioning, og landsby boligprosjekter er ikke bærekraftig.” -Maurice Strong, Rio Earth Summit

Forfatterens kommentarer: Når en forstår at forbrukssamfunnet var noe som ble påført middelklassen fra sine daværende ledere nettopp for at de skulle bli opptatt med å tilfredsstille sine lyster og bli fengslet i en falsk illusjonen av frihet – slik at eliten kunne drive på og undertrykke og manipulere massene, så blir denne tanken veldig feil. Forbruk av fossil brennstoff er også noe som har vært tvunget frem av oljekartellene slik at de kunne tjene mest mulig penger ut av massene. Disse er også representert i eliteklassen. ”Fri” energi, også kjent som 0-punkt energi forskning har pågått helt siden Nikola Tesla. Alle vellykkede forskningsresultater har vært undertrykket av ”eliten” slik at vi blir tvunget til å forurense og slik at enkelte vil ivareta visse militære fordeler fremfor andre. Det tredje elementet i denne historien er undertrykking av menneskets intelligens gjennom bruk av kvikksølv i vaksiner, fluor i drikkevannet (fluor er den aktive ingrediensen i rottegift), generell degradering av næringsstoffer i maten og en bevisst kampanje for reduksjon av intelligens dyrking på skoler og universiteter. Alle disse teknikkene brukes av eliten for å ivareta deres posisjon og evne til å styre. Følgende bilde fra Agenda 21 utdannings reformer sier alt!

stupidity

Høyt utdannede mennesker som også er åndelig bevisste har for lenge siden forstått deres plass i naturens helhetsbilde. Det er ikke de som forbruker mest det er faktisk eliten som forruker mest her i verden. De har sine egne jetfly og de lever i enorme hus som krever mye energibruk. Mange har store bilparker, helikoptre, kjempe båter, hytter som likner palasser. Denne tankegangen er intet annet enn propaganda som sikrer fremtiden til de superrike – på andres bekostning!

”Mennesket er den mest farlig, destruktiv, selvisk og uetisk dyr på jorden.” -Michael Fox, Visepresident of the Humane Society

”Mennesker, som en spesies, har ikke mer verdi enn sniler.” – John Davis, editor of Earth First! Journal

”Mennesker på denne Jorden oppfører seg på samme måten som patogeniske mikro-organismer, eller som kreft celler.” – Sir James Lovelock, Healing Gaia

”Jorden har kreft og kreften er mennesket.” – Club of Rome, Mankind at the Turning Point

Forfatterens kommentarer – Vitenskapens forståelse av mennesket som dyr gjennomsyrer tankegangen til individer og organisasjoner – inklusiv den som er rådgivende til FN. Det er ikke rart at FN som organisasjon ser ingen problem med å redusere befolkningen på jorden med 95% gjennom bevisste programmer som betyr døden for 6.2 milliarder mennesker som følge av sykdom, sult, krig og andre kreative måter å drepe på. I min verden er disse uttalelsene en måte å understreke det faktum om at en bevissthetsrevolusjon på denne planeten er den eneste virkelig gjennomførbar måte å endre disse holdningene på.

En må også forstå at undertrykkelse av menneskets selvinnsikt gjøres helt bevisst av de kreftene som er øverst opp i makt pyramiden. De har full forståelse for menneskets åndelig opphav. Problemet er at de velger den negative siden av denne innsikten gjennom det ”okkulte” som fremmer tjeneste til selv på andres bekostning. Gjennom denne forståelsen kan en faktisk forstå hvordan det er de mørke kreftene som trekker i trådene. Det er psykopatene som har fin slipt sine ferdigheter til en kunstform.

”En kreft sykdom er den ukontrollerte deling av celler; befolkningseksplosjonen er en ukontrollert deling av mennesker. Vi må skifte våre anstrengelser fra behandling av symptomer til kutte ut kreftsvulsten. Operasjonen vil tvinge frem mange tilsynelatende brutale og hjerterå beslutninger.” – Prof Paul Ehrlich, The Population Bomb

”Jeg har ingen spesiell interesse i naturhistorie, men som gutt ble jeg oppmerksom på de årlig endringene i antall vilt og behovene for å justere antallet ved å ta livet av overskuddsbefolkningen.” – Prince Phillip, preface to Down to Earth

”En rimelig beregning for en industrialisert verdenssamfunn i den nåværende Nord Amerikansk levestandard ville være en milliard. På nivået av de mer forenklet Europeiske standarder, 2-3-milliarder ville være mulig.” – FN Global Biodiversity Assessment

”En total befolkning på 250 -300 millioner mennesker, en 95% reduksjon fra nåværende nivåer ville være ideal.” – Ted Turner, founder of CNN and major FN doner

”Den ideal bærekraftig befolkningen i verden er mer enn 500-millioner men mindre enn en milliard.” – Club of Rome, Goals for Mankind

En alternativ forståelse av situasjonen på planeten

Det jeg skriver her er ikke allmennakseptert som sant. Det er likevel en viktig del av min virkelighets perspektiv som jeg har tilegnet meg etter 20 år med aktiv søking, forskning og sortering ved bruk av kompetanse innen hypnose og Nevro-lingvistisk Programmering. NLP er bl.a. et studie av hvordan mennesker former og endrer sine subjektive opplevelser. Den viser hvordan alle våre opplevelser er subjektive fordi all informasjon vi arbeider med er sansebasert. Det er et kompetanseområde som åpner for muligheten til å studere bevissthetens essens der vitenskapens modeller har stengt av den muligheten med sine selvvalgte begrensninger om å låse seg til materialisme, det objektive og det rasjonelle.

Andre vitenskaps forskere har også konkludert at det subjektive må brukes for å forfølge bevissthetens gåter. En gruppe som har forstått denne muligheten er de som arbeider med nær døden opplevelsen. Det vil si at pasienten er klinisk død – i opp til en time for så å komme tilbake til livet og snakke om sine opplevelser – hvilket er nevrologisk umulig med den vitenskapelig modellen vi har i dag.

I 2001 – etter at to generasjoner med forskere har intervjuet over 7-millioner pasienter som har vært i nær-døden opplevelsen, skrev forskere i ”The Lancet” at de mener å ha bevis for at bevissthet ikke er produsert i hjernen, men at den fungerer heller som en mottaker for bevissthet fra sinnet – som fortsetter også etter døden. En naturlig fortsettelse av denne søken er ved å bruke hypnose for å få andre nivåer av bevisstheten i direkte tale.

Det er nå et kjent fenomen at enkelte barn husker tidligere liv gjennom spontane minner. Noen av disse er veldig detaljerte. Hos voksne mennesker er det mer vanlig å hente tilgang til slike minner gjennom den hypnotiske regresjons teknikken. TV-Norge hadde en lengre serie med dette fenomenet der psykolog Rune Amundsen fra Florø brukte transetilstanden for å fremme disse minnene i sine subjekter. Mitt arbeid på dette plan har også gitt de samme resultatene som Rune Amundsen og tusenvis av andre hypnoterapeuter har opplevd i sin praksis.

For meg er det ikke lenger noe jeg tror på når det gjelder spørsmålet om vi lever mange liv – det er noe jeg har integrert inn i min forståelse av tilværelse som viten. Det stemmer med alt det andre jeg har også erfart i mitt liv. Denne viten tegner en veldig annerledes forståelse av menneskets formål og hensikt på denne jorden. En del av den skjulte underliggende strukturen i tilværelsen i tiden mellom liv som så å si alle regresjonsterapeuter erfarer er eksistensen av ”mestre”, ”de som vet mer” også kjent som ”høyere bevisstheter” som også fungerer som våre rådgivere. En av de egenskapene disse her er at de ALDRI gjør feil beslutninger! Hvert individ har ansvar for sine egne valg også i tiden mellom liv. Vi velger kjønn, minst ett av foreldre, kroppsform, kultur, rase, lekser, agenda og utfordringer for hvert liv. Våre ”konsulenter” hjelper med å gi råd og vi kan la være å bruke det rådet.

Jorden skal fungere som en slags skole der vi lærer gjennom prøving og feiling, konsekvensene av de mange valgene vi kan foreta oss gjennom tilgang til positiv og negativ polarisering (Det gode og det onde). Det vil si tjeneste til andre og selv (51/49% eller tjeneste til selv på andres bekostning (95/5%).  Denne planeten er langt i fra den eneste som støtter denne formen for liv slik vi kjenner til. Variasjonene i befolkningstallet på denne planeten forklares gjennom forståelsen av universet som et stort åpent system full av bevissthet. Alle mennesker som lever på denne planeten lever fordi de har valgt å leve her og nå og dermed har de rett til å kreve sin plass på denne planeten. Hvordan vi forvalter de ressursene på denne planeten er også et spørsmål om valg og konsekvensene av det valget.

Før eller senere forstår vi å sette pris på naturens renhet fordi det er ingen dans på roser å leve i en søppel haug. Mennesker er ikke dyr, men en høyere livsform. Vi er heller ikke kreften på denne planeten. Det har blitt slik det har blitt gjennom en lang tid med undertrykkelse av bevissthet – særlig av de negative kreftene som styrer på denne planeten.

Det er på dette grunnlaget at FNs Agenda 21 er et fullstendig misforstått program og et som er fullstendig mot menneskets beste langsiktige interesser. Det er derfor jeg skriver denne og andre artikler. Vi må starte en bevissthets evolusjon ikke en revolusjon. Også de som står bak Agenda 21 trenger å vite hvor feil de har tatt.

Hva er bærekraftig utvikling egentlig?

Til forsvar for mange av de som har kommet med uttalelser som er heller hårreisende og skremmende, har mange faktisk pekt på hvordan dagens bevissthetsnivå når det gjelder menneskets forståelse av meningen med tilværelsen og forholdet til andre, resten av jorden og universet fullstendig misforstått. Vi driver med mange handlinger som faktisk ikke er bærekraftig for fortsettelse av en positiv fremtid.

En bærekraftig utvikling handler ikke om isolering av mennesket fra naturen. Den oppnåes ved at mennesket respekterer naturen og de ressursene den har å tilby ved å forstå at vi kommer tilbake til det søppelet vi etterlatter oss. I dag er det faktisk to flytende øyer med plast som virvler rundt i stillehavet. Begge områdene er på størrelsen av Texas!

Mens våre ledere roper ut til oss at vi må fortsette å forbruke slik at verdens økonomiske hjul fortsetter å gå rundt, må vi si, ”Nei”! Isteden for å tvinge mennesker til endring av sine vaner, må vi heller søke mot å gjøre folk bevisst hvem de er og hvorfor de lever på denne planeten. Vi er nødt til å forstå at vi er alle knyttet sammen gjennom bevissthet og at menneskeliv er hellig. Vi må også forstå at planter og dyr har også bevissthet og at det ikke er bare å tvinge dyr til å leve under forhold vi selv ikke hadde ønsket.

En bærekraftig fremtid betyr at vi gjør noe med den industrialiserte måten vi har gjort ting på.  Vi er faktisk ikke nødt til å produsere på et globalt nivå gjennom en form for kapitalisme som krever fattigdom bare for å eksistere. Vi er ikke nødt til å produsere alle sko i Kina for så å sende de rundt hele verden i transportskip.

Det er absolutt ikke bærekraftig at dagens militæret bruker utarmert uran. Det er faktisk ikke bærekraftig at verden har en militær tjeneste overhodet. Det er ikke bærekraftig at vi bruker atomkraft heller. Det som er bærekraftig er bruk av og utvikling av ”fri” energi former. Grådighet er heller ikke bærekraftig. Tvang er ikke bærekraftig og heller ikke er vaksiner bærekraftig.

Det politiske systemet vi har i dag er ikke bærekraftig fordi den gir en feil maktfordeling. Den eneste som kommer til å fungere som bærekraftig er en flat makt fordeling der alle er bevisst sitt opphav og at de besitter en høyere intelligens som kan hjelpe dem løse sine utfordringer uten hjelp av eksperter. En bærekraftig utvikling er utvikling av en vitenskap som er utvidet til å inkludere ånd, det subjektive og det transerasjonale som også legitime forskningsområder.

Hva ville skje dersom mennesket tok Agenda 21 og gjorde den om til en virkelig bærekraftig fremtid? En som var bærekraftig for mennesket og jorden og ikke bare jorden alene!

Fordi Agenda 21 er så stor som en sak, kommer jeg til å skrive flere artikler om Agenda 21 i tiden som kommer med ulike vinklinger. Det er nok best at disse artiklene ikke blir for lange.  Skriv disse ut og del med andre. La informasjonen spre seg som et virus!

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

146 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Jan
Jan
Abonnent
3 år siden

Til dere som synes at eierskap er bra.Da trenges drivere,hvem er driverne,jo det er de som er eid av eierne.Alt eierskap begrenser eiendomsretten.Så kongens skog er folkets skog,om rett skal bli rett,da kan kongen gå og den dype staten gå til helvete og det er dit den går.

Jan
Jan
Abonnent
3 år siden

All rett til eiendom,begrenser andres rett til eiendom.Noe å tenke på.Så når vi har noen som hevder at de har rett til å eie,da må de også ha rett til å eie driftsmidlenene,altså meg og deg.Alt som er skapt er felleseie,ingen eier deg og meg.

Jan
Jan
Abonnent
Svar til  Jan
3 år siden

Så,er jeg født for å tjene andre?.Den dype staten mener det.
Jeg er ikke enig,Hva mener Wallenberg ?.

Lars
Lars
Anonym
3 år siden

Mike Cechanowicz bør lære seg norsk rettskriving – ja også mange andre som er inne her. Ett eksempel:” En kreft sykdom er den ukontrollerte deling av celler” Det heter: En kreftsykdom (i ett ord) – ikke : en kreft sykdom. Mike bruker feil orddeling mange steder.

Bjørn
Bjørn
Anonym
3 år siden

er det nokon som he den originale agenda 21 på pdf?

ken
ken
Anonym
Svar til  Bjørn
3 år siden

Bjørn – “Ikke lenger tilgjengelig”, men her er et sammendrag av den: https://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/wssd/summarypublication.pdf

Edna Santara Lid
Edna Santara Lid
Anonym
7 år siden

– “Agenda 21” :- Utbygging-Av-“Ny-INFRASTRUKTUR” :- I-Bytte-Mot-Befolkningens-USKYLDIGE-SJELER________ En-Utillatelig-&-Merkelig-“Deal” ________ VÅKN OPP FOLKENS ^^^^^^ Mvh *^_^*

A9
A9
Abonnent
7 år siden

Er dette Chrome translation? Vennligst enten skriv på engelsk , eller på skikkelig norsk. Tekstkvaliteten ser ut som noe rabbel fra en barneskoleelev.
Det er synd dersom innholdet er interessant.

Når det gjelder oppvarming av kloden så spiller chemtrails en aktiv rolle.

Hans Gaarder (@HansGaarder)
Anonym
8 år siden

Visstnok kommer FN til å debattere og “vedta” Agenda 2030 på et møte 27. september. (2 dager etter at NWO-jesuitt paven har talt i FN 25. september). Agenda 2030 er videreføringen av Agenda 21…

Om så skjer er det et VIKTIG påfunn fra Illuminati-organet FN…

Jeg har INGEN tro på at det vil bli noen fornuftig dekning av dette i NRK eller norske aviser.

Spørsmål: Hvorfor finnes det så mange tilsynelatende “masochister” med info-vegring i norske media for tiden…?

Bryr de seg så lite om hva slags verden og hva slags land deres barn vil komme til å leve i…?

trackback
8 år siden

[…] Det er en grotesk genistrek å få mennesker som brenner for ivaretagelse av miljøet til å engasjere seg for innførelse av Agenda 21 uten å la disse få vite at de derved på lengre sikt samtidig arbeider for og tilrettelegger mekanismene for sin egen etterfølgende og sannsynlige utslettelse. ~ Mike Cechanowicz […]

trackback
8 år siden

[…] Det er en grotesk genistrek å få mennesker som brenner for ivaretagelse av miljøet til å engasjere seg for innførelse av Agenda 21 uten å la disse få vite at de derved på lengre sikt samtidig arbeider for og tilrettelegger mekanismene for sin egen etterfølgende og sannsynlige utslettelse. ~ Mike Cechanowicz […]

trackback
9 år siden

[…] Det er en genistrek å få mennesker som brenner for ivaretagelse av miljøet til å engasjere seg for Agenda 21 uten å la disse få vite at de derved på lengre sikt samtidig arbeider for sin egen utslettelse. ~ Mike Cechanowicz […]

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Della Curry ble oppsagt etter å ha gitt mat til sultne barn som ikke hadde råd til å kjøpe, google { della curry feeding hungry children https://www.google.no/search?q=della+curry+feeding+hungry+children }

Agenda 21 blir åpenbart panisk og kynisk effektuert

Kilde
The Richie Allen TV Show Episode 3 In Association With http://www.DavidIcke.com https://www.youtube.com/watch?v=uJDkV5cY23s

Richie Allen show live http://richieallenshow.com/listen-live/

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Chemtrails, airplanes spraying, HAARP, warfare, Trondheim Norway, July 2nd to 4th 2014 https://www.youtube.com/watch?v=VrxQWUtHet8

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Chemtrails, airplane, Trondheim Norway, June 10 2014 https://www.youtube.com/watch?v=PUUXm4djzHU

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Chemtrails, murderous lunatics in action 24-7-365, Trondheim Norway, June 14 2014 https://www.youtube.com/watch?v=eALcmlPPmMU

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Black Oil Black Goo What on Earth is It? https://www.youtube.com/watch?v=GN0s38RdjBo

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Chemtrails, toxic warfare, Trondheim Norway, May 28 2014 https://www.youtube.com/watch?v=Ko077ZmJMiQ

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Ja i dag var det ille med chem..
BREAKING CHEMTRAIL SCIENTIST MURDERED AFTER GOING ON NATIONAL RADIO.
Environmental Scientists Eugene Franklin Mallove, Juventina Villa Mojica and Dorothy Stang murdered after releasing lab test results linking chemtrails to the mass death of fish, plant and animal life.
https://www.youtube.com/watch?v=xDF_dAuZXnM#t=230

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Irrefutable proof we are all being sprayed with poison: 571 tons of toxic lead ‘chemtrailed’ into America’s skies every year http://www.naturalnews.com/045563_aviation_fuel_toxic_lead_heavy_metals_pollution.html

Sannsynligheten for at vi alle treffes på sykehus og i begravelser øker stadig og som planlagt

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Top US Brand of Children’s Vitamins Contains Aspartame, GMOs, & Other Hazardous Chemicals http://www.wakingtimes.com/2013/05/29/top-us-brand-of-childrens-vitamins-contains-aspartame-gmos-other-hazardous-chemicals/ Quote: .. Kids vitamins are supposed to be healthy, right? Well then, what’s going on with Flintstones Vitamins, which proudly claims to be “Pediatricians’ #1 Choice”? Produced by the global pharmaceutical corporation Bayer, this wildly success brand features a shocking list of unhealthy ingredients, including: Aspartame, Cupric Oxide, Coal tar artificial coloring agents (FD&C Blue #2, Red #40, Yellow #6), Zinc Oxide, Sorbitol, Ferrous Fumarate, Hydrogenated Oil (Soybean), GMO Corn starch ..

“Det er behøvelig at alle anvender tid på kun å belyse hendelser, audio, video, tekst mv mhp målrettet analyse for å fremskaffe beviser og indisier ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/regjeringskvartalet-rariteter-under-22-juli-terroren/#comment-98978

Panoramic
Panoramic
Abonnent
11 år siden

Dette er makt syke mennesker som ikke er mette enda på grådighet og stolthet for de vil bare ha mer og mer.

Det er som i gamle dager… Rike Briter og Muricanere vil fortsatt rydde opp og kontrollere verden på sin måte og etter sine synspunkt. Det er feil.

Jeg håper Norge i fremtiden vil våkne opp og ta avstand fra det jeg mener er:
————————————————————————————
“The Third World Fasion State” — Immortal Technique |
|
De er en motestat utad for verden, men det er kun solsiden |
som blir sett, akseptert og ført inn i andre land på godt og |
ondt. Demmes mørke side ligger feid under matta. |
————————————————————————————-

“Murica/USA er nå for tiden som et mentalt sykt menneske, som prøver å balansere alt rundt seg og tenker ikke noe på hva som foregår innvendig”

*Ghettoen i USA er som en krigssone noen steder… Verre enn enkelte krigsherjede land
*Kultur basert på grådighet… som vil si så lenge du og familien har det de trenger, så kan man vel bare gi faen i andre folk… Eller den typen som hele tiden trenger mer og mer for sin egen stolthet/begjær. Demmes kulturelle programmering.
* $ “In God We Trust” $…. Penger har ingen ting med Gud å gjøre
*”Hvitvasking” av politikk i media
*……….*……………*……………………………………..

For USA /Det Britiske Imperium eier ingen ting, fordi de er konkurs og de har ingen sjanse til å bygge opp øknomien sin uten å manipulere verden.

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Noen butikker i hus og på nett som viser hva vi kan og skal forvente oss nå og framover. Det handler i det vesentligste om økologiske produkter, uten stoffer som verifisert eller teoretisk er skadelige for liv og miljø

Eksempelvis tannkrem uten fluor, deodorant uten parabener, mat uten giftstoffer, naturlige legemidler etc

http://etikken.no/ Om oss http://etikken.no/about.php
http://scent.no/ About http://scent.no/images/about.jpg

Ingen liker å bli rundlurt http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/den-farlige-sannheten-om-norge-under-og-etter-krigen/comment-page-2/#comment-92567

baugen
baugen
Abonnent
12 år siden

Snakket med to damer i kveld og vi hadde fått den samme innskytelsen–at dette er en meget viktig e-mail-adresse fordi den kan sendes folk man ellers kvier seg for å meddele noe da det blir bortkastet eller litt provoserende. Mange på ytterste fløy er da riktig sjarmerende eller ialfall vennlige!

http://www.democratsagainstunagenda21.com/buy-behind-the-green-mask.html

Nøkkelordet er “Demokrats” hvilket burde åpne døren på gløtt–inkludert i Norge.

Klikk på venstresiden der det står “Video and smear article” Der får man 3 korte intervjuer med forfatterinnen Rosa Koire. (Jeg bor i USA).

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  baugen
12 år siden

Har lytta til ett par foredrag av Rosa Koire, ‘sovna innen ti minutter’, oppsiktsvekkende innholdsløst og tåkete, overflødig i forhold til den store mengden profesjonelt materiale som er produsert. Dama poppa opp av intet, som troll ut av eske :) med ei bok som skulle indikere at hun hadde jobba med temaet og relatert i minst ett tiår, noe som jeg ikke kan finne at hun har gjort

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  baugen
10 år siden

Agenda 21 – Compromised Journalists “Turning Tricks” – Well-Funded Shills – Professional Facilitation Meetings (Delphi Technique) – Definition of a Quisling http://www.abeldanger.net/2014/06/agenda-21-compromised-journalists.html

Quote: Source: Channeling Reality http://www.channelingreality.com/Environment/quislings_propaganda_big_lie.htm Quislings, Propaganda and the Big Lie: Climate Change!!! The march to global fascism wouldn’t be possible without journalists who won’t write about it, but who do write hit pieces on those who oppose it. David Morris is one such journalist. He recently wrote an article for Fortune.com titled, Agenda 21: Global Conspiracy or Climate Savior? The article attempts to answer the question: Are grassroots opponents of sustainable planning being silenced by international power . . . or have they marginalized themselves? Inherent in the title and the question, he reveals the bias of the article. Morris chose to interview Rosa Koire, well-known anti-Agenda 21 activist to represent the opponents to the ‘global conspiracy’ side. To balance the article, he quotes Michael Schmitz, Executive Director of the U.S. chapter of ICLEI, Mark Potok for the Southern Poverty Law Center, Arthur C. Dyas, Chairman of the Baldwin County Planning and Zoning Commission as the attack dogs against Agenda 21 opponents. For good measure, he threw in the Koch Brothers and ALEC – the American Legislative Exchange Council with the innuendo that they are funding the anti-Agenda 21 movement. That’s a joke because the only “grassroots” groups that have any money are the supporters of Agenda 21 or who are leaders of the opposition – well-funded shills. ROSA KOIRE: FORTUNE MAGAZINE INTERVIEW–THE TRUTH

..

For the record, an old lady told me that Vidkun Quisling saved norwegian lives when he opposed Josef Terboven’s murderous scare tactics. This lady wrote some articles in Verdens Gang http://vg.no after the 2nd world war, the 2nd global massmurder and pillage industrial project, but the articles have been deleted in the archives, too much truth in them. Btw, something funny about Rosa Koire, with a book from nowhere?, don’t believe me, i could be wrong, check the information sources as a rule of thumb

Forgot this lady’s name, unfortunately, we met on a bus, searched for her to invite her to dinner and a talk, have not checked the archives

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

comment image
-gjelder ikke bare Australia..

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Gi kroppen et energiløft! Studer bildekommentaren (link nederst) til denne artikkelen:
Gro første vinner av pris på 10 millioner
«Taiwans Nobelpris» som gudmor for bærekraftig utvikling.
http://www.dagbladet.no/2014/06/18/nyheter/politikk/utenriks/gro_harlem_brundtland/nobelprisen/33902887/

Gi jernet og gjør gjerne hjernen mer høyrevridd- http://gogive.no/wp-content/uploads/2011/07/H%C3%B8yre-og-Venstre-hjernehalvdel.jpg

( Glem høyre-venstre i politikken, den er kun ”the royal scam”:
On 7/22 2 Stars of Molech formed in the Sky; one with the Stars: Altair, Diphda, Eridanus, Sirius (Mormon Kolob), Regulus (Alpha Leo and Arcturas (Arthur King of Britons); the other with planets: Pluto, Saturn, Venus, Jupiter, Neptune and the Full Moon. This is how “Children of the Stars” obtain “Legitimacy”. The Six Pointed Star is a Hexagram used in Satanism and Witchcraft ie Magis; it was brought to Israel by the Phoenicians (Canaanites) as the Seal of Solomon. 7/22/13 was their big day as the Sun entered Leo during a Full Moon with 2 Seals of Solomon forming in Planets and Stars in the Firmament of Heaven. Didn’t notice that? Me neither but Sabian (Sba=Star; Sabah=Sunrise) Astrologers sure did.
Sargon means Legitimate; the female bloodline “Holy Grail” began in Sumeria and ends in London with the Royal Scam. I’m well aware the Royal Wedding pictures were photo shopped to look like Disney’s (Walt was a 330 Mason) Cinderella; I’m interested in what Cinderella represents.
http://removetheveil.com/royal-scam-lord-of-the-frogs/ )

-ved seriøs studie av denne, klikk en gang til for detaljer (stor):

http://postimg.org/image/m9plr6gpf/

« Forrige artikkel

HPV-vaksinen: Et risikabelt eksperiment

Neste artikkel »

Har du sett en araber?

146
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x