Into the light

Verdens åndelige mørke

4K visninger
26 minutter lesetid
33

Og den kabballistiske metoden for å komme ut av det; Fra Egypts slaveri til Israels frihet.

La det bli Lys, – og kjærlighet, – så kommer en ut av den åndelige mørkealder. Hva skaper den åndelige mørkealder?

Vi er alle forskjellige. Og nettopp i denne forskjellighet er det kampen her utspiller seg; mellom det gode og det onde. Et episk drama. Så vi må posisjonere oss, HVOR vil vi være. HVEM sitt lag vil vi tilhøre. Vil vi være ÅND, eller vil vi være hos de åndsløse, les; bevisstløse ? Ånd er lys. Ånd er opplysning. Ånd er kunnskap.

Mørket er vår skygge. ‘Skyggen’, er et psykologisk begrep introdusert av den Sveitsiske psykiater, Dr. Carl G. Jung. Den er alt i oss som er ubevisst, undertrykt, underutviklet og fornektet. Disse er avviste mørke aspekter av våre egne vesen, i tillegg til noen lyse, så der er store positive underutviklede potensialer i Skyggen som vi ikke kjenner, fordi alt som er ubevisst vet vi ingenting om.

“What is not brought to consciousness, comes to us as fate.”
“Hva som ikke er bragt til bevisstheten, kommer til oss som skjebne.”
– Carl G. Jung

Noen sier at ALLE har et felles utgangspunkt fra livets begynnelse, og at ALLE er av samme opphav fra menneskeslektens morgen. Dette er nesten riktig, for det er slik inntil verden tar grep over barns ånd, for barns ånd ødelegges fort – i et åndsfiendtlig miljø, og Verdens Herskere tar ganske fort kontrollen over barns sjel og sinn, slik at de skal få lydige undersåtter.

“Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp.”
Evangeliet etter Matteus. Kapittel 18:6.

Slik har det alltid vært, og metodene inneholder alle de elementer vi snakker om her. Propaganda og hjernevask er de mest brukte metoder. Frykt, skam og true med helvete og lokke med himmelen en annen. ‘Skyggen’ i oss vokser. Men vi kan bli fri fra å være jordbundne, vi kan bli frelst, vi kan våkne (igjen) til de åndelige vesener vi er. Som voksne kan vi bli født på ny. Vi har glemt hvem vi er. Vi trenger å huske det igjen.

Noen erkjenner at de er ånd først, deres ånd har overlevd ‘verdensherskerens’ forsøk på å ødelegge den, og erkjenner videre at de er kropp deretter – at de er skapt utav denne ånd. De vet at denne ånd ‘kom ned’ og tok bolig i en kropp av materie. Og at ånden har makt over materien. De ER denne ånd, som bor i denne kropp. De vet det kanskje fordi de selv har vært ute av kroppen og vet hvordan det er det som var ute som er dem, – ikke ‘frakken’ som lå igjen.

Andre påstår de er født utav materien. Som en ren biologisk organisme. Og de anerkjenner ingen ånd eller åndskraft i seg. De ER denne materie, denne kropp. De om det. Ikke mitt problem, bortsett fra at deres verden blir lett veldig materialistisk. Jeg trives ikke helt i den, men jeg har lært meg å manøvrere i den. Og så vil jeg gjerne plante litt av min ånd i deres åndsløse materie virkelighet før jeg drar videre i min eteriske form.

MEN, disse to har forskjellig opphav. Den ene er AV denne verden, av den materielle verden. Den andre er AV en annen verden, den åndelige verden.

Som Jesus sa det til sine samtidige, den tidens mennesker med arrestert åndelig utvikling:
Dit jeg går, kan dere ikke komme’, – ennå.

“Igjen talte Jesus til dem: «Jeg går bort, og dere skal lete etter meg, men dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme.» 22 Jødene sa da: «Han vil vel ikke ta sitt eget liv, siden han sier: Dit jeg går, kan dere ikke komme?» 23 Han sa til dem: «Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden.
Johannes 8:21-23

Og disse åndelige folk, DE er ‘Guds Utvalgte Folk’. DE er Israels folk.

Og, nei – de som er av denne verden er IKKE ‘Guds Folk’ per definisjon – de tilhører Verdens Hersker, materiens hersker, som kom på kant med Gud og ble kastet utav himmelen, av ånden – hit ned hvor han skulle få lov å råde en viss stund. Dette er hans domene. Her er Han sjef. Husk at Satan var den som Gud elsket mest av alle før han ble kastet ned fra ånden til materien til å spille Gud i denne verden av djevelskap. Tok han på seg den verste jobben? Den mest utakknemlige jobben ? Les dette symbolsk. Det er en rolle han har, en jobb han har, men det er vår jobb å ta avstand fra ham, fordi hele vår tilværelse her er basert på dette å teste hvem vi tilhører ? Ånd eller Materie ? Hvilken stoffer er vi basert på ? Atomer og celler, eller en åndelig eterisk substans ? Vi skal finne ut hvem vi er (Hvem er Jeg?). Det er hva vi gjør her. Vi skal igjen bli det lys som ‘transformerer’ mørket i oss og verden.

“Der hvor uvitenhed fjernes, opphører det såkalte “onde” med å eksistere.”
Martinus / (Livets Bog 1, stk. 19)

Og om lyset i vår sjel gjemmer seg bak frykt og tilsynelatende ‘ondskap’ hva velger en da ?

“Our fears are like dragons guarding our deepest treasures.
Rainer Maria Rilke / –

“When the doors of perception are cleansed, man will see things as they truly are, infinite.
William Blake

Problemet vårt i verden idag er at de aller, aller fleste TROR de er lys, mens de i virkeligheten er mørket. De må finne komplementæren til hva de tror seg, – da blir de hel. Da blir de EN. Enbåren.

Mørkets Fyrste

‘Satan’ hater lyset. Han er frykten. Frykten, og den lille ondskapen i hver av oss som summeres opp til den store kollektive ondskap. Noen liker ikke å se den store, da blir de redd, men de kan gjerne se den lille i seg selv. For andre er det motsatt.

Satan freser hvor lyset gjør sin entre, til hans mørke. “Kom ikke inn på mitt domene – denne sjel er min sin”, freser han så fråden står rundt kjeften hans. Prøver å skremme oss fra å nå lyset. Vi gjennom mørket, gjennom denne ‘substans’, for å komme til lyset. Dra til helvete sier jeg, og går rett gjennom ham, – OG først da finner vi at han ikke var virkelig. Han var bare en illusjon. Men der er mange som gir liv til denne illusjonen, fordi de kommer ikke til å finne ut av denne illusjon – før de ser den i hvitøyet i verden. Erkjenner at den er der. At den er virkelig; Frykten er der. Ondskapen er der. Løgnen er der. Forestillelsene er der. Konspirasjonene er der. Alt er under denne mørkemakts, den mørke ånd – eller mangel på ånd, domene.

Noen mennesker elsker mørket, løgnen og ondskapen. Andre elsker lyset, kjærligheten og opplystheten. Mørket er manglende evne til å se. Det er å navigere i verdens farlige farvann i mørket uten lyskaster eller radar.

Heller enn å følge våre instinkter, og gjemme oss bak hva som helst mørke vi kan finne, så må vi heve oss over våre instinkter – basere våre liv på bevisste rasjonale avveininger, og bringe frem dette mørket inni oss, inni lyset – avsløre det – og som lyset sluker mørket, bringer vi vår egen kamp og prøvelser inn i lyset som vil konsumeres de også. Mørket har ingen sjanse hvor lyset kommer. Det må bare vike. Kanskje vi kan kalle det “radikal ærlighet’. Det er hva som må til. Med åndens hjelp er dette mulig.

Der finnes ingenting som er hemmelig. Ikke hverken kollektivt eller personlig. Alt blir avslørt med tid og stunder av mørkets gjerninger og egenskaper, og det gode og onde vi og andre gjør vil før eller siden bli avslørt. Der ingen hemmeligheter i virkeligheten. Alt kommer for en dag, før eller siden, i dette livet eller i neste. Men mennesket er disponert til å holde på sine små ‘mørke’ hemmeligheter om sin natur. Og disse ‘personlige’ hemmeligheter en skjuler, er allmenneskelige – det er hvor hemmelige de er. De lyver seg og vender seg febrilsk bort fra de tingene de ikke liker i seg. De blir fortrengt, en vil ikke vedkjenne seg dem, – så også blir det med de kollektive, som ikke er annet en et speilbilde av menneskenes totale tilstand.

Del de dårlige tingene, og de blir halvert. Del de gode, og de blir doblet.

Du er enten med oss eller imot oss i kampen mot mørket. Eller som Bush treffende sa det;
You’re either with us or against us in the fight against terror.” – November 6, 2001

Du er enten for mørket eller for lyset sier jeg ! Enten / eller. Din eneste jobb er å gjøre det bevisst i deg selv.

Selv det mest korrupte maktmenneske er åndelig disponert” var det en som hevdet til meg. Det tror jeg ikke. Hadde de vært åndelig disponert hadde de ikke kunne gjort det de har gjort, – og ikke gjort. Jeg fastholder: Det er forskjell på folk. Det er de som er AV verden, og de som er av ÅND.

Swedenborg er ikke enig heller:
(438) “La meg tilføye at hvert menneske – selv når han lever i kroppen – hva angår hans ånd, er i forbindelse med ånder, selv om han ikke vet det. Gjennom dem er et godt menneske i samfunn med engler og et ondt menneske i samfunn med under-verdenen; og til det samfunnet kommer han etter døden.

(511) “I dette andre stadium skilles de onde ånder fra de gode, for i det første stadium er de sammen. Fordi så lenge en ånd er i sitt ytre, er han slik han var i verden hvor de onde er sammen med de gode og de gode med de onde; men det er annerledes når han er bragt til å være i sitt indre og overlatt til sin egen natur eller vilje.

Mørkets krefter her inne vil synest Bush sin fremstilling er helt OK, fordi de er av samme eteriske stoff, men min vil de dømme nord og ned. Jeg er ikke en av dem. Jeg tar avstand fra dem. Jeg kjøper ikke den om at alle er like god. Det liker de ikke. De onde vil være like bra som de gode. Det blir de aldri !

Og kanskje er det dette de alltid har skjult seg bak, at vi er alle like, at alt er relativt, for det er ikke sant. Menneskehetens største løgn, som kun de onde tjener på, siden de på en måte er gjort like god som de som vil vel. Det er som jeg hører satans stygge vræl i dem for å avsløre dem. La dem få holde på med sitt, og la vi holde på med vårt. De er ikke verdt å bruke energi på. La de få gå til grunne helt på egen hånd. Og denne mørkets fyrste har innfluert verdens keisere og konger i all tid.

«For meg er frihet den største og høyeste livsbetingelse» skriver Ibsen i et brev til Georg Brandes. Det er nok folket som er folkets værste fiende. Den dumme befolkningen, falske sannheter og den kompakte majoriteten som Ibsen skriver om i “En Folkefiende” er minst like aktuelle i dag. Men har vi så en virkelig fri Ibsen-figur? Ja. Dr. Stockmann i En folkefiende. Han har funnet sin åndelige frihet i familien og gjør sin familie åndelig fri. Men det hjelper i grunnen så lite, for han holdes nede av resten av samfunnet.

Så hva skal vi gjøre med dette ufrie samfunnet ? Og hva skal vi gjøre med de ufrie menneskene i samfunnet ?

DE SLIKKER JO SIN HERRES HÅND SAMME HVA DERES HERRE GJØR MOT DEM !

Vår oppgave blir ene og alene å hjelpe og være veildere for de som vil vandre fra Egypt til Israel, fra mørke til lys. La de få hjelp til det. La oss være tilstede som veivisere for disse åndelige krigere i verden; hvor krigen er mot seg selv mest, og deretter mot korrupte åndsmakter og korrupte myndigheter, etter at vi selv har fått ikledd oss “sannhetens og åndens rustning”.

“For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.”
Paulus’ brev til efeserne.Kapittel 6:12.

Gjendfødselen

Om å bli født på ny – av ånd, og ikke av en kvinne denne gang.

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.
Evangeliet etter Johannes. 3:3.

Husk Carl Gustav Jung; Om mørket ikke gjøres bevisst, så møter en det som skjebne, – og denne skjebne ofte oppleves på en negativ måte, samme hvor mye positivt en prøver å legge i den. Ergo er det bedre å gjøre den bevisst. Det er et bedre virkemiddel, enn om alle disse ubevisste mennesker illusjonerer frem denne skjebne som Jung snakker om (og som vi vet blir negativ). De ilusjonerer frem Armageddon. Denne prosessen med å gjøre den bevisst og transformere den fra mørke til lys, er å ligne med en gjenfødsel. En får en ny ånd. En blir ny.

Alle vanlige mennesker som opplever denne dualisme vi er kastet inni her, på godt og vondt, finner livet av og til konfliktfylt og vanskelig. Vi opplever denne ondskap rundt oss, – vi kan ikke godt nekte på at den finnes, – når vi ser omkring oss ? Vi er desverre i 3dje dimensjon ennå, vi har ikke fått den 5te dimensjon det snakkes om, – ennå. Vi kan håpe på at det blir slik engang, men inntil videre må vi leve i den verden vi opplever og ser rundt oss.

Har en ikke sett og opplevd ondskapen i verden, så er en etter min egen helt personlige teologiske teori, ikke født på ny, en er fremdeles et barn av den første fødsel, en er ikke blitt voksen ennå, en lever fremdeles i illusjonene om hvordan det var i mors livmor; trygt og godt. Vi vet at når virkeligheten blir for vanskelig, så skaper folk seg illusjoner og luftslott. Om en ser den og likevel nekter for den, så en jo i den tilstand som psykologene kaller fornektelse og rasjonalisering (?).

Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.
Matteus 18:3

Så vi skal bli som barn igjen.Vi skal bli uskyldig og tom igjen. Kunnskapsmessig. Vi må re-programmeres. Garbage In – Garbage Out. Nå vil vi erstatte søppelet vi er foret med, med noe bedre. Vi er bedre istand til å vurdere og velge hva som er bra for oss som voksne barn, enn vi var når vi ble indoktrinert som små barn. Vi skal forenes med Store Ånd, med våre Høyere Selv. Eller hva en vil kalle det.

Menneskene i denne verden er alle vanlige folk. Men til en Perser med navn Abram (senere Abraham), viste Skaperen seg til, og det var den åpenbaring som gjorde ham [Abraham] spesiell. Han ble en “Yehudi” (Jøde), fra ordet “Yechudi” (single-unique), det er hvor han og Skaperen blir EN, blir ETT.

Hvem er så denne Abraham? Han var en mann som var velsignet med en åndelig gnist, som fremdeles hadde en følelse av og minne om Skaperen og Lyset boende i seg. Men bortsett fra det var han en helt ordinær person.

Denne ‘gnisten’ kan alle personer i vår tid oppnå, og benytte seg av. Om de vil. Ikke alle vil. Eller er det noen som ikke KAN ? Jeg er usikker på dette. Om det er noen som er helt bevisst mørkemenn – fordi de liker best de fordeler mørket kan gi dem ? Ondskapen har jo all moroa; lyve, myrde, drepe, svindle, konspirere – ALT slikt er helt fint og tillatt for den person som er infisert med den nedbrytende ånd; Ingenting er galt. Alt er relativt. Hallelujah, sier de.

For andre er det annerledes. Ansvar, plikter, arbeid, – for menneskene og samfunnet og verden, er det mest av for lysets side, men det synes som lysets krefter gjør dette med glede. Hva har de sett som ikke mørkets krefter har funnet ut ?

“Kristus er i våre hjerter, Kristus er i de fattige vi møter, Kristus er i smilene vi gir og i smilene vi mottar.”
Nobel Fredspris tale den 11. Dec, 1979 i Oslo, Mor Teresa, the “Saint of the Gutters”.

Kristus er Opplysning. Kristus er Gnisten.

Vi må ha forståelse for at ikke alle er lik. Ikke alle lever i en verden hvis åndelige mørke knuger en sunn sjel, hvilket bekymrer de som har fått sine øyne åpnet og sett elendigheten. For dem er verden en tvers igjennom ondskapens pøl. For andre igjen så er de salig fornøyd med verden – for dem eksisterer det ikke noe åndelig mørke – fordi de har aldri sett noe lys – så hvordan kan de gjenkjenne mørket, selv om det er rett for deres øyne og for deres sinn ? De er salig fornøyd med verden som den er, med alle sine friheter til alle slags materielle behov og begjær – som de synest så godt om, og nødig vil miste.

“Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv.”
Evangeliet etter Johannes. Kapittel 12:25.

De føler verden slik fullkommen av den enkle grunn at de er ikke åndelige – ikke i det hele tatt – de har aldri kjent til de åndelige riker – bare det materielle riket – her og nå. De tror på mange måter at lyset er skjenket dem av deres ‘Konge’ – deres hersker – den hånd som mater dem – føler de – i verden. Men i virkeligheten er de de største slaver som menneskeheten har avlet. Helt uten å vite det selv.

Men ikke gå inn i henne, advarer Profeten Johannes’ i sin åpenbaringsbok; Kapittel 18.4:

“Fra himmelen hørte jeg en annen røst: “Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke tar del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager”..

Noen lever i og av den materielle verden med hud og hår, andre lever I verden men er ikke AV verden. Der er virkelig STOR forskjell på folk (unnskyld – jeg vet hvor opptrekt mange blir av dette faktum). De opplystes klagerop i sine lønnkammer går til den samme Gud, eller til deres andre lignende guder og kilder, som det var for Hosea i de hine hårde dager.

For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet. 2 De sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer frem med vold, og mord følger på mord. 3 Derfor skal landet visne, og alt det som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og himmelens fugler, endog havets fisker skal utryddes. Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, så du ikke skal tjene mig som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn.”
Hosea. Kapittel 4.2-3:

På grunn av dette mørke, denne mangelen på evne til å se, på grunn av kunnskapsmangel, på grunn av frykt, blir vår verden og våre liv tilsvarende elendige.

“Men fra den sjette time blev det mørke over hele landet like til den niende time”.
—Matteus 27:45.

Nasjonene kan gjennomgå denne sjelens mørke natt, ørkenvandringen – som følge av kunskapsløshet og uopplysthet. Det samme kan personene, Gud mottar også de personlige rop, lignende de som passerte leppene til Jesus, hvor han gikk gjennom sin sjels mørke natt, som mange andre må her på jord:

“«Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» “
—Matteus 27:46—

slik kan mange føle det – men da er de bare i ørkenen rett før de trer inn i Landet Israel (se nedenfor)

Og som Johannes igjen forteller oss at mannen som satte eksempelet for oss sa;

“Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt, sa han: «Jeg tørster.»”
—Johannes 19:28.

Tørster etter å drikke av åndens beger. Å bli ETT igjen . ENbåren.

Deretter kommer ordene som bevitner det store åndelig eventyr;

Det er fullbragt!”
—Johannes 19:30.

Og som de siste ordene som besegler kontrakten mellom “Selvet” og Skaperen, fylt av verdighet, var sagt;

“« Far, i dine hender overgir jeg min ånd!»”
—Lukas 23:46.

Alt endret seg mellom tidspunktet for stillhet og mørke. Han er i Landet “som flyter av melk og honning”. Ens ‘revolusjonære’ materielle ånd har resignert og kollapset. En har blitt forent med Verdensånden. Ennå en har funnet veien Hjem til sin Skaper. Ennå en fortapt sønn som ble velvillig tatt imot av sin åndelige far; Store Ånd.

“Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve.”
Evangeliet etter Johannes. Kapittel 14:19.

Med det mente han å leve i Landet Israel, Landet som hans flokk var lovt, – det eneste stedet det er verdt å leve.

Når en har kommet dit er en gjenfødt. Til det åndelige Israel. Evig liv. Døden er beseiret. Der finnes ingen død!

Den kabbalistiske vei

I artikkelen ‘Exodus – From physical to spiritual‘ beskriver kabbalist Rav Michael Laitman, PhD – om hvordan denne vei (Utvandring, fra Egypten) fra det materielle Rike (Egypt) til det åndelige Rike (Israel) esoterisk sett foregår. Lite utdrag følger (oversatt etter beste evne):

“Der er ingen forskjell på en Jøde og en Hedning, annet enn gnisten av Skaperen som finnes i Jøden. Med dette menes at om denne gnist finnes i en persons hjerte, så kalles personen Jødisk. Hvis gnisten forsvinner, så blir Jøden igjen Hedning. Sistnevnte, derimot, er en umulig situasjon, fordi hellighet og fromhet øker alltid og minker aldri. Det er en åndelig lov, med hvilken alt er bragt nærmere Skaperen.

Utvandringen til det åndelige rike [Israel] er en langsom prosess. Til å begynne med så er mennesket en fange av sine begjær i verden. Gradvis innser mennesket meningsløsheten med sin fysiske (materielle) eksistens, og om der ikke er denne gnist, så er bare mennesket i en tredemølle [slik som mus springer i]. Kabbalistene skriver at vi kan leve i Israel, gitt at vi kan matche dets åndelige nivå. Om ikke vil vi bli landsforvist fra Israel akkurat som før. Skaperen har bragt våre kropper tilbake, men det forblir vårt ansvar å gjøre den indre returnering til den åndelige tilstand kalt Landet Israel, til å være verdig dette landet, det er alt vi trenger!

Patriarken Abraham er et vitne på det. Når han ble en Jøde, så fortalte Gud ham: “Kom deg ut av ditt land, og fra dine egne folk, og fra ditt fars hus, til landet som jeg vil vise deg”. Og Abraham flyttet (i sitt indre) til Landet Israel: han begynte å utvikle åndelige fakulterer; givende fakulteter.

Men for å oppnå enhet med Skaperen, kreves det mer enn evnen til å gi (skjenke for å kunne skjenke), det kreves evnen til å motta for å kunne gi, gjennom mottagende fakulteter, korrigert av målsettingen om å overgi seg til Skaperen. Men hvor vil en dra med disse fakulteter, disse begjær ? Når en er i Landet Israel og ønsker å overgi seg til Skaperen, og finner at en har ingenting å gi Ham, så blir en sulten. Så utvandrer en til Egypt. Men hvorfor, for hva ? Fordi å gi opp våre begjær for å motta går imot enhver menneskelig natur. En kan i virkeligheten ikke begripe dette. Gjennom ingen annen metode enn Kabbala, som bruker dette, fordi det strider mot den menneskelige natur. Alle andre metoder kommer fra vår iboende natur med mål å lage vårt liv komfortabelt, hyggelig, alt unntatt Kabbala som var forært til Abraham, sammen med den sublime åpenbaring av Skaperen.

Fra det ovenstående så er mennesket forvirret, sulten (både fysisk og åndelig). Materielle målsettinger tar forrang, slik at en kan innse hvor overlegen ånden er til materien. En gis åndelig behag i materielle handlinger. Men den sanne smaken av materielt behag forbeholdes kun for de vise (de som aspirerer mot visdom, som opphøyes til ånden slik de kan leve ut sanne begjær), for det er dem som må konfronteres med de største gleder [en salige tilstand]. Når en gjør fremskritt i sine studier, ser en seg selv som mer og mer korrupt. Til og med verre begjær våkner i en. Akkurat dette er utvandringen av Egypt, når en som aspirerer til å klatre opp stigen til ånden faller under regelen om viljen til å motta.

Det er hvorfor det er sagt at Josef’s bror besøkte ham i Egypt i skjul. Utvandringen til Egypt oppstår når en taper ens givende fakulteter, når de faller under under regelen til de mottagende fakulteter. Denne tilstand varer ganske lenge i ens progressive utvikling mot åndelighet.

Når en begynner å studere, så er en ved godt mot, høy i ånden, bekymringsfri. Men etter noen få måneder begynner ting å endre seg. Åndelighet er ikke så fristende som den var, materielle forstyrrelser dukker opp og en føler at en vil aldri få oppleve å se Himmelens porter åpne seg. Tiden for “Slaveri i Egypt” varer så lenge som en senser at en virkelig er en slave, inntil en ny Konge reiser seg, en som ikke har kjent Josef [Josef var den som fikk en høy stilling hos Farao fordi han var så kunnskapsrik – og gav Farao gode råd]. Han føler seg som hans indre Farao hersker over ham, leder seg til å gå imot Skaperen. Hvis jeg ønsker noe mer enn begjærenes tilfredstillelse, for eksempel, om jeg ønsker å kontakte Skaperen, men innser at materielle gleder drar meg bort fra Ham, så begynner jeg å se på dem som en hindring, som noe ondt som går imot meg. Da starter en kamp i meg. Jeg begynner å lure på om “Jeg” er den som ønsker å holde seg til Skaperen, eller er “Jeg” den som søker materielle gleder [og dermed må arbeide i mitt ansikts sved for ‘Keiseren’]? Hvem er “Jeg” ?

Fordi mottagende fakulteter må bli utviklet, så vil en skjerm (masach) være på plass og spredd utover, av Egypts begjær. En har sant nok sine givende fakulteter, men de er skjult . Når slavearbeidet i Egypt tar til, så lengter en til åndelighet, men til mer en lengter etter det, til mer finner en den uoppnåelig.

En krig bryter dermed ut mellom disse to begjær: en på den ene siden Moses og Aaron [bestiger det åndelige fjell] og på den andre siden, Farao [som levner oss bare slavearbeid]. En kan ikke si hvem som overdøyver den andre, for Faraos magikere utfører de samme triks som Skaperen. Derfor vil flukten fra naturens lovmessighet bare være mulig etter at Skaperen lynnedslag har slått til ti ganger (Egypts 10 landeplager).

[Kan være personlige ‘plager’ – som gir gnisten til å heve sin ånd – gjennom skjebnen, som Jung setter opp som alternativet til å ikke ta bevissthetsarbeidet og ‘ascension’ frivillig. Vi vet at skjebnen kan være en svært streng læremester].

For mitt nøytrale “Jeg” å føle hvor lyset kommer fra, så trenger det 10 lynnedslag – akkurat som hvordan min indre Farao er i opposisjon til Skaperen – så jeg kan ta avstand fra den, slik at jeg kan nå en tilstand hvor Farao selv vil si; Gå! Du har bragt meg nok smerte !

De ti lynnedslag viser mennesket at å være under Farao’s ledelse er en mindre god ting, utålelig. Mennesket selv vil ønske å unnslippe fra det [når de blir bevisst – eller får føling med frihetens gnist i seg]. Ønsker, men kan ikke ! Derfor, for at en kan unnslippe Farao suksessfullt, så er spesielle ytre forhold nødvendig. Der må være hast, hemmelighold og nattemørke [dette er hvorfor hele verden åndelig sett er nødt til å ligge i mørke].

Bare da kan mennesket inkassere og tilfredstille sitt begjær om å overgi seg, befridd fra sin egen naturlige vilje til å motta, og gjemme seg fra det. Flukten foregår om natten, når det åndelige lys er slokket. Det trenges tro langt utover fornuften, for å gå imot sin egen oppfattelse av hva som er naturlig mulig, for å flykte fra sin egen natur.

Mennesket har ingen kontroll over denne prosess. Det bare flykter ! Det vandrer over land, mellom veggene i det åpne Rødehavet, hindringene, lidelsene, og ankommer … inn i en ørken. Så hva var oppnådd med dette ? Mennesket ankom Egypt med en gnist av Skaperen i seg, med en lengsel etter ånden og forlater Egypt med manglende evner til å motta – som føles som en ørken.

Det er sagt at Israel forlot Egypt med “smykker av sølv og smykker av gull og klær”. Med det menes at mennesket har nå opparbeidet seg korrupte behov (begjær) til å motta og det må nå begynne å jobbe med dem og stille dem. For så lenge disse evner tilhører Egypt, så vil de kun gi mennesket følelsen av mørke, av en ørken. Men når mennesket stiller dem og bruker dem korrekt [begjær det rette!], så vil det motta gjennom dem det høyeste lys.

Mennesket går inn i ørkenen. det er ennå ikke i Landet Israel. Nå trenger det lyset for å skille mellom hvor mye hver egenskap er verdt å bruke for å stige til den åndelige verden. Mottagelsen av dette lyset er kalt “mottagelsen av Torah’en” (Torah = Det Gamle Testamente, spesielt de 5 Mosebøkene).

En person som forlater denne verden til den åndelige verden, begynner å arbeide på tre linjer. En venstre, en midt i, og en til høyre. Vi må innse at det er ikke vi som gjør arbeidet, det er Skaperen, det er Skaperens arbeid. Vi må akseptere Hans arbeid på oss ! Alt har blitt skapt til sin perfekte tilstand, men det skapte kan bare vurdere det perfekte fra dets motsats. Det er grunnen til at mennesket må erfare alle uperfekte tilstander [enkelte velger å forbli i noen av disse uperfekte tilstander]. Menneskets arbeid er en prosess av selv-bevissthet; bevisstheten om arbeidet Skaperen gjør på ham.

In the difficult are the friendly forces, the hands that work on us“.

Rainer Maria Rilke /-

Der er en verden og inni den er en sjel. Kontakten med Skaperen består av tre deler: Olam (en verden), Shanah (et år), Nehama (en sjel). Shanah utgjør hele kontakten mellom Olam og Neshama. Verden Olam stammer fra verden He’elem (hemmelig tilfluktsted). Dette betyr at Olam er det hemmelige tilfluktsted til Skaperen.
http://www.kabbalah.info/engkab/sicha_egypt_book18_eng.htm

Med ryggen mot mørket

Og vend ansiktet mot lyset.

Vi må ta avstand fra det, eller bli medskyldig. SLIK virker de åndelige lover. Karmaloven, med andre. ‘Den som tier samtykker’. Vi trenger heller ikke å gjøre så veldig mye, men høyt og tydelig må vi ta et slikt standpunkt, og bekjenne det, med verden som vitne. Da er vi fri. Vi trenger ikke bli nye Gandhier alle sammen, det dreier seg faktisk KUN om å redde sin egen sjel. I de valgene vi gjør. Om vi ikke vet om de onde konspirasjonene i verden for eksempel, så utgjør de heller ikke noe reellt valg å ta med i beregningen. En slipper valget, fordi en kjøper in blanco den offentlige forklaring som Verdens Herskere prakker på en.

Det er de bevisstløse og ansvarsløse mennesker som trenger ‘ledere’ til å ta vare på seg, til å presentere for seg de ENE valget en får å velge. Eventuelt valget mellom pest og kolera. De andre klarer dette utmerket godt selv, – å ta valgene for sitt liv. De trenger ingen til å gjøre disse valgene FOR seg. Krever selvfølgelig mer bevissthet og kunnskap av dette mennesket, men det er også her ‘fårene skal skilles fra ulvene’ da.

En kan forenkle virkeligheten så mye, at en kan si vi har en kamp mellom det gode og det onde som pågår. En grov overforenkling, ja, men det er nyttig for å se det. Det onde gjør hva som helst for å lure menneskene til å tro at det er lys når det mørkt, det er løgnens Mester, det er korrupsjonens og alle konspirasjoners mor. Mørket ønsker å dra menneskene til sin energi, mens lyset (andre siden) ikke drar tilsvarende fra andre siden, fordi lyset har en stor respekt for menneskets frie vilje. Lyset venter, – og håper. Det er hva Lysets Engler gjør, – de kan ikke gripe inn, da ville de ha rokket ved selve livets og universets prinsipp. Motstanderen bryr seg mindre om slike åndelige lover, vet knapt om dem, siden deres sinn er så formørket, at de prøver alle tjuvtriks i læreboken. Intet er hellig.

De som tør seg langt nok ned i mørket, i frykten, i sin sjels mørke natt, vil kunne oppleve at ‘ondskap’ er veldig beslektet med uvitenhet. ‘Ondskapen’ – når en ser den i hvitøyet – er på en måte bare fravær av kunnskap, fravær av bevissthet, vet ikke om årsak og virkning – rett og slett bare tom væren. Det var å følge sine verdslige impulser. Det var en slags barnslig kunnskapsløshet om virkningene av ens handlinger. Der var ikke noe godt å være i dens nærhet. Der var ingen ånd.

Hvor der er ærlighet, kunnskap, opplysning, åpenhet, transparens, lys og kjærlighet – der er det godt å være – selv om kunnskapen er imot alt en noengang har trodd på. Og selv om at alle ens illusjoner om verden og samfunnet må falle for at lyset skal komme til.

Hvor mørket råder, er hvor hatet råder, hvor frykten råder, hvor alt er heslig og fælt. Faktisk så heslig at mange velger ikke å ville vite om det, MEN det forsvinnner ikke for det at de ikke vil vite av det. Tvertimot, skal vi tro Osho og andre, så gir de mørkets makter makt og næring (energi) ved dette. Ens eget indre mørke summeres ilag med resten.

Vi skal ha stor medfølelse for de som lever i mørket, som elsker sin slavetilværelse i Egyptens land, som slikker sin ‘herres’ ånd – uansett hvor lite deres ‘herre og konge eller Farao’ gir dem, for de vet ikke at de lever i mørket. De har jo intet sammenligningsgrunnlag, så hvordan kan de vite ? De kjenner ikke ondt når de ser det, hvordan kan de kjenne godt ? Å søke Gud er å søke lyset. Å ta avstand fra mørket.

“Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke. 6 Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten”.
1. John 1:5-6

Jobben består i for enhver å transformere dette egne mørke til lys, til opplysning, til kunnskap, til kjærlighet – som en vil finne, når en en gang i en eller annen fremtid, forhåpentligvis vil se sin egen og menneskets skrøpelige natur, og en vil tilgi andre, fordi en ser at deres natur ikke er noe mindre skrøpelig enn sin egen. Det var lett å falle for denne verdens herskers fristelser, og veien var lang og hard for å komme klar dem, – men det var verdt det.

Kjærligheten er den eneste energi og kraft i verden som kan ta en gjennom denne fryktens domene i seg. Klarer en ikke å mobilisere nok kjærlighet i seg selv, så vil en heller ikke tørre å prøve å vandre gjennom ‘denne dødsrikets dal’, denne mørkemaktens domene, og finne ut av illusjonen. Da velger en heller å bli på stedet hvil.

Er kjærligheten sterk nok i en, for noe eller noen, så går resten av selv. Vær ikke redd.

Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde.
Evangeliet etter Johannes.Kapittel 3. 19.

Kristus er Opplysning. Kristus er Gnisten. Kundalini gjør jobben. For dem som vil at jobben blir gjort da, atså å bevege seg fra mørke til lys.

En jeg var i en debatt sammen med (takk, pleiadene) hadde observert og konkludert på enkelt språk, når han/hun sier til en åndelig lukket person:
“men da må du åpne topplokket ditt litt så du får litt mer kontakt oppover:)”,
– for det er nettop dette kundalini gjør om den vekkes og får lov å brenne seg vei oppover organismen til den endelig brenner hull i “topplokket” (kronechakra) og en åpnes for Ånden, og blir ETT med Manitou.

DA først kan en snakke om åndelighet. Denne verdens ‘åndelighet’, les; bevisstløshet, er en elendig dårlig substitutt.

Min fred gir jeg dere, sa mannen;
Love, Life & Laughter

Lykke til…

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

33 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden
Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

Notice of Lawful Objection to Police & Courts

https://brandnewtube.com/v/sUEWCn

This is Part 2 of the Notice Process, to be undertaken once an Oath to the English and Commonwealth Constitution has been taken.

This video, from Practical Lawful Dissent II’s friend John Lock, looks specifically at the Notice of Lawful Objection and Declaration of Standing in Law, and is a sequel to the video entitled “Taking Your Oath To The Constitution”.

To access the Notices, and for help and advice, visit ⁣https://www.facebook.com/groups/615303176183508/
To visit John Lock on Rumble, visit ⁣https://rumble.com/user/jonno1947

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

AUSTRALIAN DOCTORS FINALLY SPEAK OUT! – CONFERENCE OF CONSCIENCE

https://brandnewtube.com/v/Mbl9f3

Over the past two years, no professional group has been silenced, threatened, or targeted more than Australian doctors. So many have stayed silent because of organisations such as AHPRA and various Medical Boards threatening to suspend or de-register them if they dare voice their genuine concerns as physicians.
For the first time in a conference of this nature, a group of brave Australian doctors have finally decided to speak out about what they and their patients have been subjected to, the ways the government and TGA have skewed the safety and efficacy data of the COVID-19 vaccines, purposeful suppression of early treatment that could have saved hundreds of thousands of lives, and the danger of continuing the COVID-19 vaccination program.
Australia and the whole world is currently at risk. The World Health Organization who is largely responsible for millions of deaths globally is currently proposing a global Pandemic Treaty which seeks to give the WHO complete control over every country

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

FINALLY..!!! German MEP Christine Andersone 2 Min to LISTEN TILL THE END YOU WONT REGRET IT..!!!
https://brandnewtube.com/v/HVMeo3

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Mathesongården Trondheim Norway, see The pharaoh show, url: http://octogon.falconscafe.com * The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Photo http://postimg.org/image/ix5alkh7f/ In facebook http://tinyurl.com/nnkxbfk

Google { mathesongården trondheim https://www.google.no/search?q=mathesongården+trondheim }

“BURZYNSKI: CANCER IS SERIOUS BUSINESS, PART II (2013) ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/krigf%C3%B8ring-mot-var-helse/comment-page-11/#comment-100112

Paulus den 12.
Paulus den 12.
Anonym
Svar til  Falcon
6 år siden

Jeg har ikke studert Kabalen men søkt og lette i eget liv. Trodde litt og tvilte mye og gav opp. Så en dag fikk jeg siste bit i hele bildet av min egen virkelighet trodde jeg , og kjenner igjen metaforer, analogier, matematiske likninger for fysiske former. Jeg så universets minst og største sinuskurve. En sirkel i tiden, et behov og en kraft så kom smellet. Det neste smellet er mitt hjerteslag og her er jeg. Nå vet jeg hva dette er. Det er varianter av tallsystemer rullet organisk inn med tiden, lukket inni stabile atomer, til spiralformede aminosyrer kalt dna. Regulere tallene rett så går kabalen opp og ånden stømmer inn hvis man velger å leve. å være er en del av det hele. Dette forteller bare om opplevelsen og eget valg. Alle består av det samme og alle må godta herandre selv om vi ikke ser ånden i hverandre bbør ikke ånden frykte sin motpart for annet enn å gå opp i seg selv. Slikt skjer hele tiden i bølgeverden men i tidsverden vår skjer ikke den delen takket være at tallsystemer kan konfigureres til hverandre. Slik det gjør hvert kvantespran. Ressonansen er 1x 10 for et krystall mye mer. Det tror jeg er svaret på den åndelige krigen i midtøsten. De er fra samme gud. Våkn opp og vit hva som er rett og galt. Men stressede folkegrupper ur utelukket fra visse deler av universet. Kunne fortalt mye mer men har ikke tid.

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

The Pharaoh Show · Alien Predators in Human Appearance http://www.youtube.com/watch?v=sFkZNzQ-_xY

Quote: A series of videos from Sean Hross out of Switzerland are being mirrored to our YouTube channel as the Swiss government is censoring and/or deleting his videos. Sean’s channel is giureh at http://www.youtube.com/user/giureh These videos are thought provoking and require a deep understanding of history. AD’s views may vary however a great deal of the content is imperative in understanding today’s world. Comments are welcome although senseless posts without any form of contribution to the discussion will be blocked and deleted. Recommended: Santos Bonacci – The Pharaoh Lineage “The Priest of Amon Ra and the connection to Switzerland http://www.youtube.com/watch?v=iz1kGVfWDlc A film about the enemy within and their secret symbols, so they can better identify themselves among eachother and other codes of recognition. They rule the world; we are their slaves. Their base: Switzerland. According to the Documentary “The Pharaoh Show” The Crusades the last stronghold of the Templars fell on may 18th 1291, only 2 and a half months later Switzerland was founded on august 1st 1291 — According to the documentary, The Templar`s treasure was hidden in Switzerland, with which the Swiss banks were founded and out of the Templars came the freemasons. The Pharaohs are still there and are ruling the world through secret societies, and the Pharaoh and his army disappeared in the sea” . . . The sea of peoples that is, through mixing they are amongst us on all key positions, and Switzerland is their biggest base; the home of the Templars. This is why their flag shows a simplified Templar`s flag in exactly the same colors, PHARAOHS BECAME NOBILITY, ARISTOCRACY BECAME FREEMASONRY, AND FREEMASONRY BECAME THE NEW WORLD ORDER. All politicians are mixed descendants of the nobility and all police mixed descendants of their former knighthood called Octogon of the Templars; the pharaonic bloodline rules the entire world, and we are just their slaves.

Abel Danger youtube account http://www.youtube.com/user/BMHC2CSi/videos

Abel Danger http://abeldanger.net/ * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Message from the stream, quote: +{ there is major likelyhood of a coup to be initiated by either military or executive authority soon. some say it will be several nuclear strikes in major cities in usa,my guess it is something else! ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/07/ekte-terror-og-ikke-falsk-flagg-denne-gang/comment-page-75/#comment-99447

trackback
11 år siden

[…] Verdens Åndelige Mørke – Og den kabballistiske metoden for å komme ut av det; Fra Egypts slaveri til Israels frihet. http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/verdens-andelige-m%C3%B8rke/ […]

mrrav
mrrav
Anonym
12 år siden

ok, jeg orker ikke å besvare alt du har skrevet feil, for det blir for mye jobb å skrive to ganger, men bare spør meg for de som har seriøse spørsmål med tilknytning til Bnei baruch. De har opp til 10.000 elever i året, mange av disse hopper av underveis, og skriver mye negativt. Dette er ikke til å unngå..

mrrav
mrrav
Anonym
12 år siden

Om Sionist guruen Laitman:
Tittelen Rav, eller rabbi er en beskyttet tittel og sertifiseringsordning for ortodokse jøder med en viss utdanning og ett visst mandat. Ordningen har mange funksjoner, blant annet å sikre kvalitet på informasjon og kunnskap, og hindre maktmisbruk gjennom gjensidig kontroll og korreks av religiøse ledere. Michael Laitman oppnådde aldri å bli rav, eller rabbi, men titulerer seg likevel med tittelen. Han svarer dermed ikke for noen som systemet kaballah ble utviklet i. Dette gjør Laitman til en kontroversiell figur i kabbalistiske kretser.

FEIL!

RAV Michael Laitman er den eneste som har munn-til-munn fått muligheten til å lære alt Baruch Ashlag kunne om kabbalah. Som var den elste kabbalisten som hadde tatt med seg kunnskapen fra tiden “før” dagens. Rav michael laitman er i dag en av de få bindeleddene til vår tid hvor denne kunnskapen er lært videre oralt. Han kommer også til å velge en verdig læring som skal ta over for han.
http://en.wikipedia.org/wiki/Baruch_Ashlag

Det som gjør kabbalah veldig vanskelig for tviler å skjønne seg på er at tekstene er avhengige av å følge tiden for å bli forstått. Derfor har kunnskapen gått i flere retninger og forskjellige måter og få flere mennesker til og åpne øynene, MEN det skal også sies at noen har missbrukt denne informasjonen som har vært skjult i lang tid som resulterer til konspirasjonteorier og dårlig rykte for kabbalah.

Synspunkter:
Blant annet er hans negative syn på homofili, motvilje mot fredsprosessene i Oslo og Camp David, og støtte til bruk av atomvåpen mot arabiske nabostater synspunkter som vekker oppsikt.

HELT FEIL!

de som heller vil høre av laitman selv hvordan han skal endre dagens problemer, les på http://www.laitman.no

Sektens økonomi:
Bevegelsen er omstridt, da den har flere kjennetegn vanligvis tilknyttet religiøse kultuser. Blant annet kan det nevnes at selv om det ikke har vært et eksplisitt krav om betaling fra medlemmer, blir medlemmer ved et visst “nivå” forventet å betale 10 % av inntekten til Bnei Baruch, såkalt tiende. Herav blir bevegelsen helt klart sammenliknet med Scientologi. Bevegelsen hevder å spre “autentisk kaballah”, antakelig ment som en motsetning til andre kjente kaballa-skoler. En frarådes å lese andre retninger, og det kan dermed hevdes at elever blir intellektuelt isolert samt straffet følelsesmessigt og psykisk, og er slik lettere mottakelig for Bnei Baruchs metoder. Andre store Kabbalah organisasjoner i verden ser og kommenterer offentlig, at sekten Bnei Baruch slett ikke driver med Kabbalah, men med Qliphot magi (manipulativ magi – eller hjernevask), hvilket tilsvarer vanlige nyreligiøse sekteres studie av ondskap for å kunne kontrollerer gruppen de administrerer.

FEIL! jeg har fullført hele kurset til bnei baruch og har aldri blitt spurt om å betale noe som helst. Hjernevask trudde jeg også de to første årene før jeg så resultater selv, det er sikkert noen som ikke har fullført programmet som har skrevet negativt i forumer, som jeg regner med du bruker som kilder (siden du ikke refererer til noe)

Selve Sekten:
Bnei Baruch hevder at den autentiske kaballah ikke er en religion, men en vitenskap og en metode. Dette underbygges ikke nærmere ved hjelp av anerkjente standarder for vitenskap som observerbarhet og at påstander må være falsifiserbare. Det kan merkes at dette nok er en naturlig påstand for mange ekstreme religiøse ideologier. Hvis en verdensanskuelse er “sann”, som tilhengere ofte vil hevde, vil det for dem ikke fortone seg som religion. Kritikere hevder at en slik tankerekke ikke er tilstrekkelig for å rømme unna et funksjonelt begrepsapparat, og at dette kan karakteriseres som sirkulær argumentasjon, eller i verste fall ren semantikk.

DELVIS FEIL!
det stemmer at de ikke ser på seg som en religion, dette er fordi de kan detajert forklare alle fenomener som skjer inni en person langs veien ettersom han endrer seg og trer ut av egoismen. det er også egoismen som skal kjempes i verden, eneste grunnen til at dagens kabbalah sier vi har dårlig tid er at egosimen i verden er på siste stopp, vi ser snart at verson 8 av iphone ikke vil gjøre oss lykkeligere!

En slik fremgangsmåte kan kategoriseres som det Robert Jay Lifton, M.D. beskriver som “sacred science”. Det mest kjente eksempelet på bruk av “sacred science” er kanskje scientologi, hvor “dianetikk” fremstilles som en vitenskap. I boken Thought Reform and the Psychology of Totalism: A Study of ‘Brainwashing’ in China, kapittel 22, er bruk av “hellig vitenskap” et av flere nødvendige verktøy i prosessen “thought reform”, mer populært kalt hjernevasking. Ifølge Lifton er dette metoder alle totalitære strukturer vil gjøre seg nytte av, bevisst eller ubevisst. Lifton er psykiater og respektert professor ved the City University of New York, og har studert hva han beskriver som ekstremistenes psykologi i årtier.

…..nå prater du deg langt ut på havet. fremgangsmåten du TROR laitman bedriver kan sikkert være mye rart, men irrelevant hvis du vil ha sannheten om bnei baruch.

Bevegelsen er kritisert for sitt syn på homofili. Ifølge Laitman er homofili en fysisk defekt som “Skaperen” har sendt menneskene som en utfordring. Mennesker kan ifølge Laitman takle utfordringen kun ved å studere autentisk kaballah. Bevegelsen er også kritisert for sitt middelalderaktige kvinnesyn, da kaballah springer ut fra en arkaisk streng patriarkalsk kultur i Israel og Russland.

Bevegelsen er både i sekulære og religiøse kretser i Israel sett på som en kult. Kultuser er et voksende sosialt problem i Israel. Det jødisk-ortodokse tidsskriftet dei’ahvedibur, beskriver i denne artikkelen hvordan bevegelser som Kaballah Center og Bnei Baruch er en førende del av et voksende kultusproblem i Israel, som blir tatt på alvor både av offentlige myndigheter og på sekulær og religiøs side i Israel.

FEIL!

israel har holdt denne informasjonen gjemt for verden, og er bekymret for at mindre organisasjoner lærer dette videre på feil måte. Det betyr ikke at disse organisasjonene er så ille som du skal ha det til. Dette er bare jødiske normer som holder de tilbake.

bnei baruch er også litt for trendy for jødene “hjemme” de blir lettere forstått av verden.

Autorativ lederskikkelse:
Kritikere hevder at organisasjonen er autoritær i den forstand at kritikk av Laitmann, lederskikkelser eller godkjente autorative tekster ikke blir tolerert. Laitmann velger og autoriserer litteratur, og de fleste kanoniserte tekster er bøker han selv har skrevet, ofte kommentarverk til mer anerkjente kaballah-tekster. En har dermed i prinsippet et hermetisk lukket system, hvor ledelsen er immun mot kritikk, hvilket er nødvendig da Laitmann ikke er hverken Rav, rabbiner eller godkjennt i Kabbalah kretser i Safed.

FEIL!
i bnei baruch studerer de veldig få bøker av laitman, faktisk bare 2 (på 8semestere) latimans bøker relaterer seg mer til mennesker som ikke har utviklet dette punktet i hjertet ennå, som dere her på forumet.

Avhoppere:
Det er tusenvis av avhoppere av sekten til Laitmann, som er runiert økonomisk og voldtatt psykisk. Personer med tilknytning til bevegelsen har oppsøkt nettsiden Rick A. Ross Cult Watch Forum, en anerkjent amerikansk anti-kultus nettside og debattforum opprettet for å hjelpe personer som har kommet i kontakt med kultuser. Her kan folk fritt utveksle tanker og erfaringer de har hatt i systemer hvor dette har vært bannlyst. Tilsvarende finnes det en israelsk nettside, Katot. Om personer med førstehåndskjennskap til Bnei Baruch og Laitmann spesielt, se blant annet diskusjonstrådene Katot, Rick A. Ross.

jeg har lest samtlige selv og dette er like svada som inlegget ditt, mange av disse hopper av FØR sannheten kom frem. Sannheten de som studerer kabbalah får se er såpass ekstrem at det kreves minimum mange måneder å gjøre seg klar på, mange hopper av underveis…

New Age:
Bnei Baruch blir også kritisert for å knytte sine religiøse teorier opp mot New Age- tankegods. Eksempelvis blir Bnei Baruchs kaballah presentert ved Laitmann i filmen “What the #$*! Do We (K)now!?”(2004). I filmens dokudrama, blir Kaballah presentert som om det har støtte i kvantefysiske prinsipper. Spekulasjoner spredt på internett viser til at Laitmann gjennom sine sionistiske vennekretser i Hollywood har tvunget seg inn i filmen for å få et påskud til å påstå at hans såkaldte autentiske Kabbalah, Bnei Baruch sekten, har noe med kvantefysik å gjøre.

Det har de å, men dette kommer veldig feil i inlegget ditt.
Lesere kan se det selv her:
http://www.youtube.com/watch?v=FJGavI90N9M del1
http://www.youtube.com/watch?v=RDMPJM_gsKA del2
http://www.youtube.com/watch?v=eQV7A5kjvTM&feature=related del 3

mrrav
mrrav
Anonym
12 år siden

Cathrine A, hvor får du denne informasjonen på? hvorfor har innlegget ditt så få kilder?

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Jeg har stor sans for Jung. Dette Jesuitt ryktet tar jeg med en klype salt. Men det er også sant at det har vært interessante Jesuitter gjennom tidene. Athanasius Kircher var jo én: http://no.wikipedia.org/wiki/Athanasius_Kircher

Han har særdeles interessante tegninger og diagrammer.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Singoalla –

Jung var Jesuitt? Det har jeg ikke hørt før. 100% Jesuitt kunne han vel ikke ha vært, for Jesuittene sverger til sølibat, og Jung hadde jo dame/kone.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Ja, jeg undrer meg også, på hvordan man vet hvem som er Jesuitt.. trodde det var prester og munker i kapper.. men noen av dem er visst ikke det.
Og så er det visst ikke troende likevel.. hvordan vet man alt dette?

Stadige påstander.. bør dokumenteres.
Jung kom vel også med en god del som var bra og hadde innsikter,
mer enn Freud vil jeg tro, men begge to var inspirert av en og samme jødiske kvinne, som het Sabina..
Karsten Alnæs har skrevet en fantastisk bok om dette..
Anbefaler denne boken.. Den kloke og vise jødiske kvinnen, som muligens var kilden til det meste av det både Freud og Jung kom med, ble sist sett foran en synagoge, hvor hun og noen andre jøder ble massakrert til døde..
Det er mange tragedier i historien..
De var jøder, men kan ikke huske at Jesuitter var nevnt i boken..
Dog er det veldig mange år siden jeg leste den.
Anbefaler alle interesserte i den egentlige historie å lese denne:

Sabina
Karsten Alnæs

“Sabina” er historien om et kvinneliv. Den russisk-jødiske psykiateren Sabina Spielrein (1885-1941) opplevde på kroppen de store politiske tragediene ..

ArneLo
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Charlie Chaplin var en som virkelig kunne bruke kunsten til noe mer enn å lage pynt og underholding.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Utrolig sterke klare og sanne ord..
Som passer like bra i dag..
Han hadde det ikke lett Chaplin..
Han var kommunist eller iallfall stemplet som det.
Han bel overvåket og trakassert av e-tjenestene og andre.
De hatet kommunister på den tiden i USA.. de hadde det ikke lett..
Det var stor mistenksomhet og propaganda, de var fiende-bildet..
Det ble gjort urett også mot Chaplin..
Men dere ser her, hva han var laget av.. og hva han kjempet mot..
Spesielt aktuelt dette med maskinene.. koblingen skjer jo nå..
Om ikke det stoppes er vi siste generasjon av ekte mennesker..
Det som kommer etter blir ikke mennesker, men cyborgs eller noe slikt.
om elektronikken skal tenke i oss.. og kuppe vår hjerne og sjel..

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Oi sann!
Makt-eliten ønsker å gjøre oss til nikkende zombier… Har forsket mye rundt pineal gland og dmt. Og ja, dem “kan” blokkeres…
Bra funn J.J!

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Charlie Chaplin sa det best: “and the power they took from the people, will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, dont give yourselfs to theese unatural men, men with machine minds , and machine hearts.

“the kingdom of god is within man, not in a group of men, but all men”

Sirus
Sirus
Abonnent
14 år siden

Husk at Jung var jesuitt,da liker han ogsaa den Kabbalistiske tanken ogsaa.
Her blander du kortene sammen..

For det forste maa man skille mellom protestantisme og katolsk kristendom..der den sistenevnte tydelig bare forkler seg med kristendom,ikke bibeltro. Nyhetsspeilet er veldig glade i jodekonspirasjonen. De nevner ikke at disse jodene er jesuitt trente,kabalistiske joder,som ikke kan fordra de tora troende jodene. De kan ikke fordra nytestamentet heller. De er underornet jesittene der den svarte pave og hvite pave ruver paa toppen av hirarkiet. Alle hemmelige sosieteter er blodbaner under vatikanet(ogsaa de kabalistiske jodene det er saaaaaa mye snakk om for aa holde trykket borte fra Roma.
All roads lead to rome! ALL!

Intro til deler av dilemaet\historien..
http://video.google.com/videoplay?docid=-2723273139398196115
Serie 1:
http://amazingdiscoveries.tv/search/creation/
Serie 2:
http://amazingdiscoveries.tv/search/total_onslaught/

Forskjellige ordener “underlagt” Jesuittene\Vatikanet:
http://video.google.com/videoplay?docid=5498106693746597344
http://video.google.com/videoplay?docid=-3924304351562745462&hl=sk
http://video.google.com/videoplay?docid=4746728395965847122&hl=sk
http://frimurerlosjentempelherreordenen.blogspot.com/
http://www.vaticanassassins.org/

Ikke alle kortene paa bordet til aa tro paa hva man vil?:
http://video.google.com/videoplay?docid=-518637672896741579
http://video.google.com/videoplay?docid=688111496234161611
http://video.google.com/videoplay?docid=5488284265590289530
http://video.google.com/videoplay?docid=-5585125669588896670
http://video.google.com/videoplay?docid=-1272542059740401469
http://www.youtube.com/watch?v=hHRgrOCtux8

For those who dear to seek the truth..

ArneLo
Abonnent
Svar til  Sirus
14 år siden

At sionisme er nevnt flere ganger her på disse sidene betyr vel ikke at Nyhetsspeilet er så glad i å nevne det. Og jødekonspirasjoner har jeg ikke sett her enda. Heldigvis.

Judaisme og sionisme er ikke det samme. Judaisme er en religion, sionisme er en fasistisk ideologi. Jeg har lest lengre og lengre enn langt og sionismen lurer i kulissene bak mye jævelskap som skjer her på jorda (Les f.eks. The Controversy of Zion). Nå er sikkert ikke jesuittene mors beste barn heller men her mangler det mye info og det du kommer med er bare løst tåkeprat eller disinfo. Jeg etterlyser, som Johansen, mer substans i dine påstander.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Sirus
14 år siden

Sirus sier:

Husk at Jung var jesuitt,da liker han ogsaa den Kabbalistiske tanken ogsaa.
Her blander du kortene sammen..

OG: For det forste maa man skille mellom protestantisme og katolsk kristendom..der den sistenevnte tydelig bare forkler seg med kristendom,ikke bibeltro. Nyhetsspeilet er veldig glade i jodekonspirasjonen. De nevner ikke at disse jodene er jesuitt trente,kabalistiske joder,som ikke kan fordra de tora troende jodene
———————————————————

Jeg synes også at her kommer mange løse påstander…
Jung var jøde, det var også Freud og de fleste andre som kom med noe, iallfall innenfor psykiatrien! Dette kan ingen nekte for, det gjaldt både før og nå innen psykiatrien, og dette er facts. Men om de var Jesuitter, hvordan vet man det da? Hvor har du det fra?

Om du går på den konspirasjonen at den Katolske kirke alene er den store stygge og falne skjøge, men glemmer “skjøgebarna” som er alle grenene på samme stamme, inkludert protestantismen, da har du gått fem på spør du meg.. for om katolisisme er ille nok, så er protestantisme noen hakk verre på flere områder! Det blir ikke bedre av at vi er indoktrinert av slik tro!

Det er de samme kreftene bak hele veien, eller infiltrert hele veien, og tro ikke at protestantismen er fri for dette! Lederne innen protestantiske samfunn er så til de grader del av pyramiden på toppen, og deres agendaer med å sverte kabbalister, jøder og den katolske kirke er splitt og hersk.. det er de som kommer med mye opphauset desinfo i denne hensikt.. og de mener selv de er de eneste rett-troende.. slikt er sekteriskm + fordømmende!

Og fordømmelsen deres av alle andre er den største dødssynd i følge Jesus.
Fordømmelsen og stigmatiseringen florerer også her. Man må være litt mer nyanserte, ikke ta alle over en kam.. kabbalister kan være mer anti-zionister på sin hals, enn deg og meg, det har jeg lagt ut videoer som beviser!
Men det er en GRUNN til at disse svertes, og sionistene sprer denne løgn propagandaen også via kristne samfunn og deres ledere!
Nå må vi se gjennom dette og nyansere oss litt her!

Cathrine A
Cathrine A
Abonnent
15 år siden

Man kan undre seg over at pro-sionisten Latimann får så mye oppmerksomhet i dette innlegget, hvorfor?

Bnei Baruch – er en religiøs organisasjon opprettet “Rav” Michael Laitman, ph.d., Bnei Baruch i 1991.

Om Sionist guruen Laitman:
Tittelen Rav, eller rabbi er en beskyttet tittel og sertifiseringsordning for ortodokse jøder med en viss utdanning og ett visst mandat. Ordningen har mange funksjoner, blant annet å sikre kvalitet på informasjon og kunnskap, og hindre maktmisbruk gjennom gjensidig kontroll og korreks av religiøse ledere. Michael Laitman oppnådde aldri å bli rav, eller rabbi, men titulerer seg likevel med tittelen. Han svarer dermed ikke for noen som systemet kaballah ble utviklet i. Dette gjør Laitman til en kontroversiell figur i kabbalistiske kretser.

Synspunkter:
Blant annet er hans negative syn på homofili, motvilje mot fredsprosessene i Oslo og Camp David, og støtte til bruk av atomvåpen mot arabiske nabostater synspunkter som vekker oppsikt.

Sektens økonomi:
Bevegelsen er omstridt, da den har flere kjennetegn vanligvis tilknyttet religiøse kultuser. Blant annet kan det nevnes at selv om det ikke har vært et eksplisitt krav om betaling fra medlemmer, blir medlemmer ved et visst “nivå” forventet å betale 10 % av inntekten til Bnei Baruch, såkalt tiende. Herav blir bevegelsen helt klart sammenliknet med Scientologi. Bevegelsen hevder å spre “autentisk kaballah”, antakelig ment som en motsetning til andre kjente kaballa-skoler. En frarådes å lese andre retninger, og det kan dermed hevdes at elever blir intellektuelt isolert samt straffet følelsesmessigt og psykisk, og er slik lettere mottakelig for Bnei Baruchs metoder. Andre store Kabbalah organisasjoner i verden ser og kommenterer offentlig, at sekten Bnei Baruch slett ikke driver med Kabbalah, men med Qliphot magi (manipulativ magi – eller hjernevask), hvilket tilsvarer vanlige nyreligiøse sekteres studie av ondskap for å kunne kontrollerer gruppen de administrerer.

Selve Sekten:
Bnei Baruch hevder at den autentiske kaballah ikke er en religion, men en vitenskap og en metode. Dette underbygges ikke nærmere ved hjelp av anerkjente standarder for vitenskap som observerbarhet og at påstander må være falsifiserbare. Det kan merkes at dette nok er en naturlig påstand for mange ekstreme religiøse ideologier. Hvis en verdensanskuelse er “sann”, som tilhengere ofte vil hevde, vil det for dem ikke fortone seg som religion. Kritikere hevder at en slik tankerekke ikke er tilstrekkelig for å rømme unna et funksjonelt begrepsapparat, og at dette kan karakteriseres som sirkulær argumentasjon, eller i verste fall ren semantikk.

En slik fremgangsmåte kan kategoriseres som det Robert Jay Lifton, M.D. beskriver som “sacred science”. Det mest kjente eksempelet på bruk av “sacred science” er kanskje scientologi, hvor “dianetikk” fremstilles som en vitenskap. I boken Thought Reform and the Psychology of Totalism: A Study of ‘Brainwashing’ in China, kapittel 22, er bruk av “hellig vitenskap” et av flere nødvendige verktøy i prosessen “thought reform”, mer populært kalt hjernevasking. Ifølge Lifton er dette metoder alle totalitære strukturer vil gjøre seg nytte av, bevisst eller ubevisst. Lifton er psykiater og respektert professor ved the City University of New York, og har studert hva han beskriver som ekstremistenes psykologi i årtier.

Bevegelsen er kritisert for sitt syn på homofili. Ifølge Laitman er homofili en fysisk defekt som “Skaperen” har sendt menneskene som en utfordring. Mennesker kan ifølge Laitman takle utfordringen kun ved å studere autentisk kaballah. Bevegelsen er også kritisert for sitt middelalderaktige kvinnesyn, da kaballah springer ut fra en arkaisk streng patriarkalsk kultur i Israel og Russland.

Bevegelsen er både i sekulære og religiøse kretser i Israel sett på som en kult. Kultuser er et voksende sosialt problem i Israel. Det jødisk-ortodokse tidsskriftet dei’ahvedibur, beskriver i denne artikkelen hvordan bevegelser som Kaballah Center og Bnei Baruch er en førende del av et voksende kultusproblem i Israel, som blir tatt på alvor både av offentlige myndigheter og på sekulær og religiøs side i Israel.

Autorativ lederskikkelse:
Kritikere hevder at organisasjonen er autoritær i den forstand at kritikk av Laitmann, lederskikkelser eller godkjente autorative tekster ikke blir tolerert. Laitmann velger og autoriserer litteratur, og de fleste kanoniserte tekster er bøker han selv har skrevet, ofte kommentarverk til mer anerkjente kaballah-tekster. En har dermed i prinsippet et hermetisk lukket system, hvor ledelsen er immun mot kritikk, hvilket er nødvendig da Laitmann ikke er hverken Rav, rabbiner eller godkjennt i Kabbalah kretser i Safed.

Avhoppere:
Det er tusenvis av avhoppere av sekten til Laitmann, som er runiert økonomisk og voldtatt psykisk. Personer med tilknytning til bevegelsen har oppsøkt nettsiden Rick A. Ross Cult Watch Forum, en anerkjent amerikansk anti-kultus nettside og debattforum opprettet for å hjelpe personer som har kommet i kontakt med kultuser. Her kan folk fritt utveksle tanker og erfaringer de har hatt i systemer hvor dette har vært bannlyst. Tilsvarende finnes det en israelsk nettside, Katot. Om personer med førstehåndskjennskap til Bnei Baruch og Laitmann spesielt, se blant annet diskusjonstrådene Katot, Rick A. Ross.

New Age:
Bnei Baruch blir også kritisert for å knytte sine religiøse teorier opp mot New Age- tankegods. Eksempelvis blir Bnei Baruchs kaballah presentert ved Laitmann i filmen “What the #$*! Do We (K)now!?”(2004). I filmens dokudrama, blir Kaballah presentert som om det har støtte i kvantefysiske prinsipper. Spekulasjoner spredt på internett viser til at Laitmann gjennom sine sionistiske vennekretser i Hollywood har tvunget seg inn i filmen for å få et påskud til å påstå at hans såkaldte autentiske Kabbalah, Bnei Baruch sekten, har noe med kvantefysik å gjøre.

Politikk:
Mange Bnei Baruch-filialer reiste i januar 2009, rett etter den israelske offensiven på Gaza, til Tel Aviv, Israel, for å formidle sitt budskap om at løsningen på Midtøsten-konflikten ligger i jødenes spiritualitet. Bevegelsen er selverklært sionistisk, vil avskaffe demokratisk styre (parlamentet Knesset) og innsette en militærjunta med alle fullmakter. Tesen er at det vil bli stabilitet hvis jøder tar på seg sin historiske rolle som et utvalgt folk, og i tillegg opptrer i tråd med Bnei Baruchs oppfattelse av kabbalah. Nøkkelen er da ikke gjennom våpenhvile eller fred, men gjennom MILITÆR MAKT!, og gjerne ATOMVÅPEN. Bevegelsen er selverklært sionistisk, men avviker fra tradisjonell sionisme med at målet er å opprette en kaballisk stat etter grensene beskrevet i det gamle testamentet.
Denne synet fremgår blant annet av intervjuet “A Threat of Destruction Talks with the Kabbalist, Rabbi Michael Laitman”, Vesty newspaper, 4. november 2000.

(Interviewer: E. Sotnikov Translation: P. Stremt, I. Kohov Proofreading: C. Marce, C. Ratz). Et mer utfyllende utdrag kan leses på Rick A. Ross. Originalkilden, forøvrig på hebraisk, lar seg ikke oppdrive da den ikke er publisert på nett. Som det fremgår der, var Laitman var imot både Oslo-avtalen (1993) og Camp David-forhandlingene(2000).

Sitat #1 Laitman: “We should show the entire world that we would not let anyone destroy us. Israel should declare a state of war – we need a military rule, a government of national salvation, a government of generals and colonels – Sharon, Barak, Nataniyahu, whoever is ready to be a military chief, let them decide for themselves. These days we don’t need a Knesset (parliament) where our natural enemies are sitting. Those enemies are the Arab deputies (by the way they don’t hide it) and the peacemakers who paralyzed the people’s will to live on this land. They gave weapons to our enemies and they are responsible for the blood that’s been shed in the past several weeks”

Sitat #2 Laitman: “We should clearly state to the world – we will remain on this land and will build the Third Temple for all mankind. We still have the strength and the capability to endure and to remain standing. If we do not take advantage of that now, it will be too late. We should show the world, that we will not let them annihilate us, even if we have to threaten to use of nuclear weapons” .

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Ang Kabbalah, så formidler Kabbalah fantastiske høyder av innsikt, gitt til sjeler som har vært verdige til å motta slike høye innsikter, pga sin renhet og nivå.. Alle opplever/kommuniserer med Gud på sitt nivå, og vi kan lære av de som er på et høyere nivå enn oss selv, og har fått høyere innsikter..

Ved å dele sitt lys, med andre som kan ta imot, øker lyset hos de som mottar og de kan komme nærmere Gud og forstå mer av helheten, seg selv, Gud osv. Derfor har det til alle tider i alle kulturer, vært slik at folk flokker seg om de sjeler som har lyset i seg, de som kan gi “levende vann” åndelig sett.
Jesus var en slik sjel, og en sann Kabbalist..

Et av problemene i dag er at en del åndelige lærere har ikke lyset i seg…
Hvordan kan de føre noen til lyset uten å ha lyset i seg selv ?!
Det går selvsagt ikke.. søk derfor til de åndelige lærere som har lyset i seg..
Ikke de “tørre renner” som Bibelen har forutsagt at vil dominere i dag..
Mange repeterer bare ord og dogmer.. jeg vil ikke dømme noen..
Men jeg går iallfall selv dit hvor det reelle lyset er, og velger med omhu..

Det finnes også mange retninger innen Kabbalah, det er et stort og innviklet område.. som jeg har forklart tidligere. Selv om jeg har studert Kabbalah i mange år, har jeg slett ikke oversikt over alt, på langt nær, hverken i skriftene, tradisjonene, meningene, retningene osv..

Da det ble så mye blest om Kabbalah, visste jeg jo om visse lærere/rabbier og retninger som lå mitt hjerte nær, og som jeg har forstått er genuine..
Og som bare ikke stemmer, med all svertingen av Kabbalah..
Hasidim jødene som følger Baal Shem Tov, er gode folk, etter mitt inntrykk.

http://en.wikipedia.org/wiki/Baal_Shem_Tov

http://www.baalshemtov.com/

http://www.baalshemtov.com/ten-principals.htm

Da Kabbalah ble svertet her, kom jeg i tanker på disse ekte Torah-trofaste kabbalister… for jeg VET hva disse står for, at at Baal Shem Tov hadde lyset i seg.. Da jeg søkte på disse, fant jeg jo at de var ikke bare var Anti-Zionister, men lidenskapelig og meget engasjerte sådanne..
Det viser.. kanskje som du sier, JJ, at det ER en åndskamp..
Og de kabbalister som jeg VISSTE var ekte i ånden, er våre allierte.
Min bedømmelse stemte til de grader.. de ekte kabbalister er på vår side!
———————————————————————————
Når det gjelder Laitman så har jeg ikke lest noe av ham..
Men jeg opplevde bli veldig kraftig angrepet, på min private mail, av en av hans tilhengere.. en person i våre rekker.. som iallfall ser ut til å kjempe for gode saker på samme side som oss.. men på et tidspunkt, hvor jeg opplevde trakassering.. kom disse angrepene fra ham SAMTIDIG, som om de var timet.. jeg ble forundret, fordi jeg hadde ikke forventet noe angrep på min kabbalisme og tro.. ALDRI opplevd det tidligere..

Vedkommende var svært agressivt fordømmende, og forfektet å ha den eneste rette kabbalistiske tro og forståelse.. det eneste “autentiske”, mente han selv, og han fordømte kraftig den forståelse andre har..
Jeg ble litt forvirret.. over en slik agressivitet og sterk fordømmelse av alt jeg og mine kabbalah-lærere delte av våre forståelser. Det hadde intet med kabbalah å gjøre.. tordnet han, og vi ville får vår straff osv..

Ble ganske satt ut.. men jeg sa som sant var at dette hørtes
svært sekterisk ut.. at ingen med stor åndelig innsikt ville påberope seg “den eneste rette tro” på den måten og fordømme alle andres syn og forståelser, mine kabbalah-lærere ville aldri sagt noe slikt.. de er tolerante og vidsynte..
Det er gode kabbalister også, der er hvert menneskes syn like verdifullt..
Så hva var dette egentlig? Jeg undret meg, og til slutt spurte jeg mine kabbalah-lærere.. hva i all verden dette var.. Han ene vegret seg og sa at det var ganske vanlig med slike angrep fra den kanten.. han mente jeg måtte finne ut av dette selv, at det ville bli meget bastant, om han uttalte seg..
Men så falt han ned, på at han ikke ville si noe om denne retningen..

Jeg gikk da til min andre kabbalah-lærer.. som skrev til meg på et nettsamfunn at dette var syke folk som trodde de drev med kabbalah, at det var zionister og visstnok millitante til og med.. han postet akkurat den artikkelen som Catrine har lagt inn her. Jeg postet den videre og fikk takk, fra en som hadde kommet seg ut av sekten og bekreftet at det var slik..
Det er min eneste efaring med Laitman/tilhengere av ham.
Men gidder ikke studere hva de sier og mener, når læren er slik at fruktene blir på den måten..Det er på fruktene man skal kjenne troen, og mennesket..
Om tilhengerne kommer med aggressive angrep og fordømmelser av andres tro og meninger, gidder jeg ikke høre på den læreren de opphøyer..

Jeg VET at Baal Shem Tov, var en høy sjel, Gud virket også gjennom han, med å helbrede syke og gjøre mirakler. Hans etterfølgere er særdeles ydmyke og seriøst studerende, Torah-trofaste og gode mennesker.
De videoer jeg la inn et annet sted, viser i hvilken grad disse kabbalistene har funnet sannheten, også ang samfunnets ting, de hadde jo passet rett inn her blandt oss.. de mente og så det samme som oss..

Å dømme noen er ikke min oppgave. Det kan sikkert være kabbalister av mange slag og både for og imot Israel. Men om du mener det er en åndskamp, JJ, så vil jeg råde deg til å studere de kabbalistiske retninger og lærere som er på samme side som oss, i dette.. det rimer jo da :-)
Lytt derfor til de som er anti-zionister..

Vet ikke hvor denne står, men han snakker om Shem.. og det er en god del fornuftig her synes jeg…

Denne rabbien jager sin skygge og sier han kan lære deg kabbalah ved å ta ETT skritt.. he he.

Det er slik levende ekte åndelighet, undring og lekenhet jeg har sans for..
som vi også har sett hos f eks Rumi og andre store mestere :-)

Rabbien er også rabbi i Safed, etter hva jeg forstår, skrevet litt annerledes, men stedet er hovedkvarter for kabbalistene den dag i dag, og er i Gallilea rett ved der Jesus vokste opp.. han var jo en av disse mirakelmennene fra Gallilea.. med høye innsikter og som formidlet levende innsikter :-)

R.Rahl
R.Rahl
Abonnent
15 år siden

Etter å nesten ha registrert meg for å kommentere to-tre andre artikler her, ble din bare uimotståelig.

Bare rett og slett glimrende J.J.! Fantastisk hvordan du trekker de store sammenligninger, spesielt da med forståelsen av hvordan bibelens historie om israels folk er en metafor for den åndelige oppvåkning for alle mennesker, og hvordan (egentlig det meste av) misforståtte hellige skrifter er metaforer for åndelig oppvåkning. Også din beskrivelse av det onde (satan) som egentlig bare er frykten for sin egen skygge, og dets kollektive kraft i de mange uvitende/bevisstløse. Samt hvordan disse faktisk ikke frykter noe mer enn lyset – det her i verden de faktisk ikke kan kontrollere, eller forstå. Ingen ting skremmer dem mer enn de som har kjærligheten for alle i seg (Gud), med all den styrke og fandeivoldskhet dette gir. Dette har jeg erfart selv. La ditt lys skinne mot deres mørke, og de vil straffe seg selv ved å snu seg mot mørket igjen.

“Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men: Er din fiende sulten, så gi ham mat, er han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode!” (Rom 12, 19-21)

Også meget imponert over din forståelse (og beskrivelse) av hvordan lysets folk ikke har som jobb å springe rundt å riste folk våkne. Dette er jo kanskje den siste fellen veldig mange (de fleste kan det virke som) som har våknet opp gjennom alle aldre har falt i, og dermed gjort vondt verre for de fleste av sine tilhengere. Poenget med vår frie vilje er jo nettopp at vi skal tenke selv og ikke innordne oss automatisk NOEN jordisk autoritet, noe som aldri vil føre til frihet for ens sjel. Sannheten fins bare i deg selv. Impulser utenifra skal hjelpe deg å lære, ikke fore deg sannheten. Igjen, hva skal vi med den frie viljen da? Det er ingen ting vi trenger å gjøre (annet enn å være der for dem hvis de trenger oss da), da de selv velger sin vei, og det er slik det må være hvis en skal oppnå ekte frihet.

Jeg har aldri fordypet meg i kabbalaen, da jeg alltid har hatt forståelsen av at dette ligger under jødedommen – en religion som vel er av de mest ekstreme i å separere mennesker i leire. Svart/hvitt – gode/onde – øye for øye, tann for tann osv. Men skal sjekke det mer ut, da det tydeligvis har hatt inflytelse på din forståelse, som jeg finner meget forfriskende.

Det er ingen “rett” religion der ute. Har nå sjekket ut alle de store, og alle er de forgiftet av sin egen selvhøytidelighet, fordømmelse av andre og politiske vridning/bruk (regner ikke buddhismen som religion). Alle deres ekte profeter og innflytere har forsøkt å vekke ånden (Gud) i folk med det eneste rette virkemiddel som ikke leder mennesker til dogmatisk lære: metaforer og likninger.

Vet ikke helt hvor du står, men hoppet glætt over din artikkel om de egentlige guds folks (israel) som europeerne, og ikke de “falske jøder” vi har i dag. Håper denne er myntet på de fundamentale kristne, som er forblindet i sin tro på jødene som guds folk, og ikke er en hjørnestein i din tro/viten. Dette tema er mest sannsynlig sant, da mye av vår historie er forfalsket, ja hele partier kan det virke som er forsøkt visket ut, av dem som må skjule sine (blod)spor. Men du springer egentlig sionistenes ærende ved å belyse ting som dette, da det mest maner til hat mot det store flertall av (relativt) uskyldige jøder.

Men, takk for en fantastisk artikkel.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
15 år siden
« Forrige artikkel

Refleksjon over fred

Neste artikkel »

Psykologiske løgner – merkelappene er feil!

33
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x