Artikler tagget ‘Jesus’:

Fra pattedyr til menneske

Noe skal en jo finne på for at rødstrømpene, ‘den røde horde’, på Nyhetsspeilet skal få rase ut litt. Litt åndelig exorsisme må til. Det smerter når knopper brister, når alt en har trodd på blir avslørt som falskt, ved å finne ut at en er mer en del av problemet enn løsningen (hermageddon betyr ‘avsløring’).

Påsken er midt i den profetiske år-uken

Påskemorgen slukker sorgen over verdens elendige tilstand, for det var den morgen hvor verden var født en Frelser, en frelse fra hat og blodofringer, som erstattet hat med kjærlighet.

Jesus – Den Ultimate Rebell

Påskelammet som ble påskekylling. Enkelte mener at Jesus er den største mystiker som har levd i den vestlige tradisjonen såvel som den mest destruktive ~ for han bokstavelig talt bevisst ødela alle falske trossystemer i sin tid, og i vår tid, ved sitt opprør mot sine samtidige. De som ikke er av Kjærlighet liker ikke den sanne kristendom, og de institusjonaliserte politiske og religiøse dogmatikere likte og liker den dårlig, mener Allen L Roland fra VeteransToday.com. Bilde: Jesus som leder for et ungdomsopprør.

Alle skal med, – i den karmiske dom

Daniel i Bibelens Gamle Testamente fikk i oppdrag av G-d å lukke og sette segl for sin bok. Det vil si at den ikke skulle bli forstått før i ehver endetid av ethvert eon. Det har vært tidligere endetider for sivilisasjoner. Vi er nå i en ny en. Jeg anser med dette Daniels bok for åpnet.

Og jeg ser en ny jord

Veldig spennende tider vi lever i og kanskje er vi alle The Chosen Ones til å se og lære av dette som skjer.

God Jul til alle sammen

Verdsetter en ytringsfrihet og religionsfrihet så mye at en vil beskytte den for de som en selv ikke liker? Det bør en gjøre, for er der ikke frihet for alle, er der ikke frihet for noen.

Sigr`s Yule-evangelium Del 4 av 4

«Det er mye om vår gamle fortid, tro og feiring av dager som står igjen i dag. Men ikke så klart anerkjent og forstått er at mye av den kunnskap og forståelse har blitt endret og endret.

Sigr`s Yule-evangelium Del 3 av 4

«Det er mye om vår gamle fortid, tro og feiring av dager som står igjen i dag. Men ikke så klart anerkjent og forstått er at mye av den kunnskap og forståelse har blitt endret og endret.

Sigr`s Yule-evangelium Del 2 av 4

«Det er mye om vår gamle fortid, tro og feiring av dager som står igjen i dag. Men ikke så klart anerkjent og forstått er at mye av den kunnskap og forståelse har blitt endret og endret.

Sigr`s Yule-evangelium Del 1 av 4

«Det er mye om vår gamle fortid, tro og feiring av dager som står igjen i dag. Men ikke så klart anerkjent og forstått er at mye av den kunnskap og forståelse har blitt endret og endret. Feiringer av gamle hedenske dager og det hedenske samfunnet

I sin fars bilde

«I sin fars bilde, skapte han dem»….av morens kropp, men av farens ånd.

Jesus om vaksiner og politikere i mørkets tjeneste

Ned Dougherty overlevde en transformativ Nær Døden Erfaring i 1982, og siden det har han mottatt beskjeder med stor relevans til nåtidens hendelser.

Guds vilje?

Det er en kamp mellom sekulær ekstremisme og åndelig forsvar av menneskeheten

Anglo-israelismens tusenårsrike

De anglo-israelske er blitt valgt av Gud til å bygge et imperium som skal kontrollere Jorden

Amanita muscaria – den hellige gral?

I India lever en hellig ku som driter hellig møkk og rundt den vokser en hellig sopp.

Illuminati drepte Michael Jackson

Hva skjer når de våkner de som har vært uvitende lurt til å gjøre Illuminatets tjeneste?

Mystisk objekt på himmelen

Det skifter fasong, farge og det er ufo-aktivitet rundt stjernen.

Den Nye Verdensordens religion

New Age-religionen: Situasjonsbasert moral og relative sannheter.

De som elsker Sannheten

En ny grasrotbevegelse er skapt; Radical Honesty – Radikal Ærlighet

Fønix-prosessen: Bli ny

En må gå inn i såret, gjøre det blødende igjen, for å bli leget.

Kirken og reinkarnasjon/karma

Himmelen er en bevissthetstilstand, som kan oppleves her og nå. Synd er å fjerne seg fra sitt Høyere Selv, som har kontakt med ånden i seg og utenfor seg.

Klimaforandringer eller Gud

Står vår planet og samfunn ovenfor store klimatiske utfordringer?