Forfatterarkiv:

Universets barn

Nyhetsspeilet bringer her utdrag fra boka «Universets barn», som var forut for sin tid da den kom ut i 1995 med et budskap som trolig flere er åpne for idag.

Vannets dimensjoner; mytologi og strid

Størstedelen av jorden er dekket av vann og størstedelen av kroppen består av vann. Vann er livsbærende og verdien av vann kan neppe overvurderes, selv om vann er en selvfølgelighet i hverdagen.

«Til barnets beste» – staten som omsorgsperson

Statens «omsorg for barn» fører til overgrep både mot barn og foreldre i Norge.

«Til siste dråpe»; når oljen tar slutt

Norske myndigheter har tillatt at oljen på norsk sokkel er blitt pumpet opp i et forrykende tempo

EISCAT og HAARP er ferdigstilt som våpen i 2013

Norge har to kraftige radaranlegg ved navn EISCAT. Det kraftigste er utenfor Tromsø og det andre på Svalbard. Tromsø-anlegget oppgraderes i disse dager til 3D. Dette anlegget bidrar til å forårsake ekstremvær og påvirke jordens klima negativt. Dessuten samarbeider anlegget i hemmelighet med USAs militærvesen; et geofysisk supervåpen på norsk jord…Finnes det i det hele tatt noen som tar ansvar i dagens politiske Norge? Å late som man ikke kjenner til viktige kjensgjerninger kan vel ikke lenger godtas som unnskyldning, nå som fakta foreligger. (Bildet er hentet fra EISCATs nettsted http://www.eiscat3d.se)

Det norske Forsvaret og utenomjordisk aktivitet

I Norge hemmeligholdes informasjon om UFO-fenomenet. Luftforsvaret besvarer heller ikke henvendelser hvor de bes redegjøre for sin posisjon på UFO-området.

Hva er mind control – tankekontroll?

Mind control (tankekontroll – adferdskontroll) er en teknologi som er utviklet i all hemmelighet innenfor psykiatri og etterretning (også i Norge). Mind control ser ut til å være taushetsbelagt både for psykiatri og presse. Nyhetsspeilet gir her en kort introduksjon til mind control.

HAARP utløser jordskjelv

Er det ikke interessant at vi har hatt en STOR topp i dødelige og ødeleggende jordskjelv siden oppfinnelsen av masseødeleggelsesvåpenet HAARP?

HAARP et geofysisk våpen

HAARP er kapabel til å endre jordens økosystemer, atmosfære, magnetosfære og gravitasjon. Foto: Utbrudd på Etna

Mind control i praksis

Pionérer innen mind control har gjort stor skade for fremtiden for menneskeheten og har etterlatt seg millioner av ofre.

Bakgrunnen for tankekontroll

Mind control er hvordan noen ønsker å kontrollere våre tanker og atferd.

Nøkler til vår overlevelse

Frø, vann og bier er nøkler til vår overlevelse.

HAARP for tankekontroll

Ut over å produsere orkaner og jordskjelv kan HAARP også benyttes til tankekontroll.

Kepler-teleskopets hensikt

Er Kepler-teleskopet egentlig et scalar-våpen?

Hvem skyter fra månen?

Hemmeligheten bak den norske deltakelsen i en ny «månelanding» er Alaskas HAARP-anlegg.

HAARP i Norge: Den dødelige våpenteknologien

Regjeringen har ingen begrensninger mht hva Pentagon og NATO måtte ønske med HAARP på norsk jord.