Forfatterarkiv:

Begivenheten og Generalen

En begivenhet ingen vil være i stand til å benekte.

Informasjon fra transetilstand

Mennesker i en transetilstand kan få tilgang på all informasjon vi måtte ha interesse av.

Den Sovende Profeten besøker Norge

Dr. Cottrell ser ikke på seg selv som den som utfører healingen. Han er bare en kanal, sier han.

Verdensfred og Ny Teknologi

Kan Dr. Keshe lykkes med sine bestrebelser for verdensfred?

Vintersolverv 21.12. 2012

Vi står klar for å gå inn i en ny syklus hvor vi sammen vil skape en ny sivilisasjon i harmoni og bringe Moder Jord tilbake i balanse sammen med våre galaktiske familie.

Eklipser varsler overgangen til Ny Gylden Tidsalder

Overgangen til Ny Tidsalder begynner nå! Om 6 måneder kan vår planet være mye forandret. Om et par år har vi ny og bedre teknologi, og før dette tiåret er omme har all ufred opphørt.

Måneformørkelse og Venuspassasje

To dager før Venuspassasjen 6. juni er det en delvis måneformørkelse. Måneformørkelsen og Venuspassasjen forsterker hverandre gjensidig og må ses i sammenheng.

Var solformørkelsen 21. mai begynnelsen på slutten?

Dette spørsmålet stilte Douglas James Cottrell i mai-bloggen sin. Kl. 01.47 (sommertid i Oslo) natt til 21. mai var det en solformørkelse på 1. grad i Tvillingene. En eklipse går ikke ut på dato så snart den er over. Tvert imot er det først etter at eklipsen at effektene trer i kraft, og forandringene den varsler kan ta mange måneder, ja, opptil et helt år, før de viser seg. Noen astrologer hevder til og med at effekten er ett år for hver time eklipsen varer.

Den nye jorden – på en, to eller tre?

Iliuka sier at det meste vil være gjort i løpet av dette året og det neste.

Hvordan endre 2012-profetiene

Forandringene vil skje gradvis og over tiår, ja, noen kan ta flere generasjoner. Men det er en utrolig, vidunderlig fremtid vi og våre etterkommere har i vente.

Asteroiden 2005 YU55 passerte 9.11

Avstanden til jorden er trygg for asteroiden 2005 YU55. I natt, 9.11.11, kan du se den på nattehimmelen kl 00:30.

Forberedelser til 28. oktober 2011

Det er mange spørsmål rundt endetiden fredag 28. oktober 2011. Uansett hva som skjer så kan det være en fordel å være forberedt eventuelle større endringer.

Intergalaktiske lover på jorda?

Vil det den 19. mai 2013 bli innført intergalaktiske lover på vår klode, slik at et rettferdig styresett skapes ? Iliuka og andre kilder antyder dette.

UFO’er klusser med atom-missiler

Amerikanske militære hevder nå at «alien intervention» er blitt «et problem» på baser med atomvåpen

Nymånen den 15. mars 2010

Om nymåne og astrologi

Mennesker har besøkt Mars

Dette kan ikke avskrives som spekulasjoner, myter eller eventyr.

Undergrunnsbaser i perspektiv

Følger konstruksjonen av de underjordiske basene en stor galatisk syklus?

Vi bestemmer katastrofene selv

Vi må se oss selv og alt annet levende som like viktige celler i organismen som vi kaller jorden.

Menneskehetens beste håp

Vi er i ferd med å stille de kritiske spørsmålene som er nødvendig for å gjennomskue løgnene vi blir servert.

Hvorfor myndigheter skjuler utenomjordiske besøk

Politikerne har kjent til utenomjordiske besøk i tiår, men hemmeligholder dette for å bevare sin maktstruktur innenfor alle samfunnsområder.

Økt polarisering tjener NWOs interesser

Få alle på jorden til å se at vi alle vinner på å samarbeide for et felles beste.

Fred i Midt-Østen i sikte?

Vi håper Jonas Gahr Støre ser denne muligheten og fremmer den overfor partene.

EU vil ha mer overvåking

EUs datalagringsdirektiv er enda et skritt inn i overvåkningssamfunnets rettsvilkårlige mørke.

Tiden for Lysarbeid er nå!

Legg til side alle utsettelser. Kom i gang og gjør jobben nå!

Svineinfluensa erklæres enda farligere

Svineinfluensa planlegges å eskaleres fra fase 5 til 6. Enda mer ulv, ulv.