Du leser nå
Global oppvarming med flygeaske

12 minutter lesetid

Fra opprydningsarbeidet, ulykke flygeaske-dammene, Kingston USA, 2008


Global oppvarming med flygeaske

Dimme for sollyset pga global oppvarming, hevdet de. Var det derfor de satte inn løgnen, var det for å få spillerom til å gjøre hva de ville; var flygeasken en av årsakene til temperaturstigningen; var ikke det kunstige skydekket over oss som en glassklokke? Skiheisene sto stille i vintermånedene, skibakkene fikk ikke snø og måtte stenge, langrenn og bruke av lysløyper var ikke lenger mulig. Hva var deres egentlige motiv, var det klimaendring? Var det global oppvarming? Vi har i Telemark siden 2015 analysert regnvann og har funnet et økende nedfall de følgende årene av de giftige metallforbindelsene aluminium, barium og strontium. Vi skjønte at dette kom ned med nedbøren og stammet fra metallsaltene i flygeaske (se her, se topp foto her).

I løpet av noen få timer forvandlet himmelhvelvet seg. Dagen den 21. februar 2020 startet med skyfri himmel og kl. 1600 var den fullstendig dekket av kunstige flyge-aske-skyer. Dette var forskeren som sto frem som ansiktet utad: David Keith fra Harvard University. De forårsaket dette i vitenskapens navn, sa de. Ihvertfall over USA, Europa og mange andre land. De stengte sollyset ute med flygeaske og folk i USA hvor dette ble kjørt ut i ekstreme mengder fikk i løpet av noen år D-vitaminmangel og pustevanskeligheter (respiratory diseases, her).

Klar morgenhimmel den 21. februar 2020

1,5 timer senere på samme himmelhvelv, Grenland i Telemark

2,5 timer senere samme dag over Grenland i Telemark

 

 

 

 

 

 

 

 

Flygeaske-skyene dekker hele himmelen kl. 1600 samme dag

Har du sett de hvit-, grå og mørkfarvede flygeaske-skyer dekke til himmelen? Noen vil at den skal hete contrails fra fly, andre caller den chemtrails; spor fra kjemi, US forskeren Marvin J. Herndon skjønte at dette var prosessert flygeaske; han leverte en rekke vitenskapelige og medisinsk humanitære studier om dette, om behandlet flygeaske fra kulldrevne kraftverk, på engelsk gikk dette under navnet ‘coal fly ash’ (se her, her og studier; her).

En av våre ungdommelige folkevalgte på Stortinget fra et tidligere regjeringsparti, mente eplekjekt at dette bare var konspirasjonsteori: «Takk for epost. Nei, dette vil vi ikke undersøke. Dette er en klassisk konspirasjonsteori, uten rot i virkeligheten,» skrev han. Det positive var at han forholdt seg til begrepet virkeligheten. Men var det nok? Var han ikke vitebegjærlig? Hadde han gått glipp av viktige opplysninger? Kanskje kjente han ikke til høringsnotatet fra et utvalg oppnevnt av kongen i statsråd i 2008. Det gjaldt en rapport om bærekraftig utvikling og klima som skulle til finansdepartementet. De mange flygeaske-stripene på himmelen gikk under navnet ‘geoengineering’. Sitat side 116 fra NOU 2009: «Med geoengineering kan temperaturstigningen begrenses selv om konsentrasjonen av CO²-ekvivalenter i atmosfæren fortsetter å øke. Geoengineering har den fordel at det tilsynelatende er billig, kanskje så billig at det kan svare seg for en nasjon å gjennomføre geoengineering alene (se rapport her, nedlastning rapport her).» Så finansierer kanskje vårt eget finansdepartement værmanipulasjonene over Norge? Kanskje visste verken den unge stortingspolitiker, minister eller byråkratene i finansdepartementet at flygeasken var ekstremt giftig? Eller visste de det?

USA har over 9700 kraftverk som bruker kull som drivstoff for å lage elektrisitet (se her). Avfallet som er meget giftig, heter flygeaske. Men giften er snikende, først etter noen år slår den plutselig til med alvorlige, uforklarlige sykdommer, noen med sikker dødelig utgang. Noen i de høyere etasjer i kraftverkene visste om dette, men holdt kjeft, for det dreide seg om store penger, det hadde i en årrekke vært meget vanskelig ikke bare å lagre denne uhåndterlige flygeasken, men også å bli kvitt den. Så skjedde det en alvorlig ulykke, demningene brast: «Flere titalls arbeidere som hadde som oppgave å rydde opp nasjonens største kullaskeutslipp i Kingston, Tennesse, er i ferd med å dø. Mer enn 17 er døde» (video fra ulykke i Kingston, USA i 2008, her, hør også hva resident i Juliette, Georgia, Mark Goolsby forteller om flygeaskens virkninger (22:14, her).

At den asken de sprer utover himmelhvelvet over sentrale strøk i Norge er prosessert ser man på de kunstig farvede «donald-duck-skyer»; de ble tilpasset publikum. Tidligere var de mørkeblåe sky truende, fulle av lyn, torden og regnvær. De tider er for lengst over. De truende flygeaske-skyene er faktisk tomme, hvis de ikke lå så tett over oss at de kunne såes av fly som fløy over i lav høyde. Nå er det bare den kunstige farven igjen. Har de ikke lov til det, sier du? I USA fikk de faktisk lov til å bruke dette av miljømyndighetene i det de omtalte som geoengineering (EPA, se her). Om ikke dette på godt norsk kalles for korrupsjon?

 

Forskeren som allerede på 90-tallet gikk ut med påstanden om at man må dimme for solen pga global oppvarming, var David Keith fra Harvard university i USA (se her og her). Målbar han påskuddet de trengte for å forgifte befolkningen, i forskningen og vitenskapens navn? David Keith var ansiktet utad i fronten for et miljø hvor også FNs IPCC var et tyngdepunkt i propagandaen. Lot han seg bruke? Fikk han sin formue gjennom dette? For David Keith var en nøkkelfigur. Og det de holdt på med var helseskadelig for millioner av mennesker, et prosjekt som skulle gjelde mange nasjoner. Se David Keiths foredrag fra 2007 (her); det virker som han trodde på teorien om menneskeskapt CO², teorien som var allerede i 1972 ble lansert av Club of Rome og eugenikeren Maurice Strong for å jevne veien for at FN skulle bli maktens smørøye på jorden.

 

Om Maurice Strong og FN

«Som formann for FNs Stockholm-konferanse på Earth Day fra 1972, fremmet Strong en agenda om befolkningsreduksjon og senking av levestandarden rundt om i verden for å ‘redde miljøet’ (se her)». «Denne koordinerte lanseringen av IPCC ble ikke drevet av vitenskap, men av eugenikk (se her).» «FNs IPCC og dens agenda for global oppvarming er et politisk og ikke et vitenskapelig prosjekt. Deres siste rapport er, som de forrige, basert på falsk vitenskap og direkte svindel», skriver F. William Engdahl (her). Kunne det hende at maltusianeren og FN-leder Maurice Strong brukte argumentet om den globale oppvarming (og FNs klimakomité IPCC) som falsk flagg for å redusere befolkning i de forskjellige land (se her)?

Falskhet og løgn var FNs varemerke fra dag én. Det var samme type bedrag som verden måtte vederfares under den russiske såkalt ‘kommunistiske’ revolusjon. Spørsmålet bør formuleres da menneskeforakten er påtagelig: Når man har satt inn så store anstrengelser på å hjernevaske millioner unge, engasjerte mennesker med dubiøse hersketeknikker (les; gretathunbergere ) over hele den vestlige verden om global oppvarming, er det klart at målt etter innsatsen må slikt ligge noen tungt på hjertet. Kanskje er det på andre siden av vektskålen en utligning å ta i bruk kunstig skapte orkaner, massive regnvær og jordskjelv, men også snikende sykdommer, pandemier og kreftutløsende virus skjult i obligatorisk vaksinering eller lignende obskure metoder for å tvangsredusere befolkningene uten at noen skjønner hva som er på ferde? Som følge av særlig MMR-vaksinen fra Merck&Co kan man forvente at 1 av 2 barn får autisme i 2032 (hør Del Bigtree 17:10, her). I 2016 var det, ifølge Del Bigtree en million barn i USA med autisme (17:30 i samme video). Er MMR-vaksinen en vaksine som beskytter barna? Eller skjuler det seg eugenetiske ideer bak? Var det den oppdagelsen US forskeren og medisineren Dr. Judy Mikowits tilfeldigvis snublet over i 2011 (se her)?

10 år igjen, FNs Maurice Strong i Stockholm 1972 (Dr.Tim Ball lynintervju 3:02, om Strong, her).

Kanskje er det meget alvorlig det som skjer? Skal vi virkelig vente til vi har 5 ganger så mange barn med autisme, vente til vi har 5 ganger så mange med de mest uventede og merkeligste sykdommer, mange med dødelige utganger? Kanskje er bruk av flygeaske en eugenetisk metode, bare tildekket bak et skalkeskjul? Kanskje er det et bedrag, meget intelligent konstruert; for det heter seg at det er miljø og klimaet vi redder og det toget hopper mange unge på med entusiasme, for de vil bidra til en forandring og «redde» verden. Og mens de redder verden, blir i det virkelige liv flere og flere av oss invalidiserte, forkrøplet og dødssyke. For prosessert flygeaske er nærmest usynlig og virker dødelig på lengere sikt. Kan det hende at dette i sentrale strøk i Norge allerede har forårsaket sykdommer, elendighet og død? I førstningen fløt flygeasken omkring på luftlag langt over oss, i stor høyde og lot som om de var ekte skyer. Det var så uvirkelig langt borte. Mange av oss gadd ikke engang å se opp. Så kom avfallet ufravikelig ned, svingende på vindpustene som usynlige høstblad, men uten at vi var det bevisst fordi vi ikke kunne se dette med det blotte øye. Men vi pustet flygeaskens usynlige støv inn i våre lunger og det vandret gjennom lungene inn i våre blodårer og ut i våre legemer og ble lagre der.

Våre årlige analyser av regnvann fra Telemark i anerkjente laboratorier bekreftet at regnvannet var forgiftet og at konsentrasjonen av giften økte for hvert år. Så var kanskje hele globale klimakampen et fordekt befolkningsreduksjons-projekt, et langsomt forferdens massemord hvor alle gretathunbergere, MDGere og lignende folk uvitende hadde blitt deltagere i en massiv utryddelseskrig mot den delen av befolkningen som av de førende hadde blitt stemplet som opposisjonelle, unyttige og syke.

Arbeider Folkehelseinstituttet ennå for Rockefeller? (Foto her, info her)

En av sykdommene var Alzheimer. I 2017 var det ca 77 000 tilfeller av Alzheimer i Norge, frem til 2027 forventes en 100 % økning (se her). Noen miljøer vil ha årsaken til å være livsstil og høyere levealder. Men til det er antallet etter min mening for høyt. Jeg mener det ikke kan skyldes naturlige årsaker, men må være forbundet med ytre faktorer som hadde sin begynnelse på 1990-tallet. Og se, det var da utflyvning av flygeaske over sentrale strøk i Norge begynte. Men så ser vi i øyenvinkelen at det er noen som vil lefle med statistikk. Kanskje har det akkurat med dette å gjøre? Kanskje bekrefter det akkurat antagelsene? For statistikk er betydningsfullt. Statistikk over dødsårsakene i en nasjon er en sentral nøkkel for å forstå hva som foregår i undergrunnene av det norske folks samfunn. Det private institutt, FHI – folkehelseinitituttet, grunnlagt og fra starten av finansiert av Rockefeller-penger, fikk av Statistisk Sentralbyrå overta definisjonen av dødsårsaker og statistikk (i 2014, se her). Var ikke det merkelig? Hvorfor ønsket de det? Hadde ikke familien Rockefeller også finansiell interesse av høy omsetning av piller og vaksiner i Norge (se her)?

At den politisk familie Stoltenberg har styringen av FHI akkurat nå er kanskje heller ikke tilfeldig? De som skulle garantere for korrekte opplysninger om det norske folk, Statistisk Sentralbyrå, gav dette særdeles viktige oppdrag fra seg, ikke til Oslo Universitet eller en forskningsinstitusjon, men nettopp til FHI, et privat helseforetak som opptrer under en smilende sauepels som beskytteren av folkets helse. Vi hadde tillit til SSB, hvordan kunne de gjøre noe slikt? Ble de tvunget til det, skjedde det frivillig? Var politikerne på Stortinget klar over dette? At dette virkelig har skjedd, ble idag 24. februar 2020 på forespørsel bekreftet fra SSB. Den som studerer hva FHI skriver om dødsårsaker ser tydelig at her er det noen som skriver med bred penn. For mitt blikk synes det som om FHI fra første øyeblikk har begynt å tåkelegge tallenes tale gjennom begrep som «sykdomsbyrde, tapte leveår og helsetap» i befolkningen, eller som de skriver «når helsetap og tapte leveår legges sammen, kommer vi fram til sykdomsbyrde, som måles i DALY; fra engelsk: disability adjusted life years, norsk: helsetapsjusterte leveår» (se her). En tilsynelatende ny målestandard, antagelig i bruk av alle lands Rockefeller-FHIs, hvor det er overtydelig at man kan skjule mangt og meget…kan det være det som er hensikten? Slik at man kan utøve sine helvetesoppdrag i ro og mak, uten å bli forstyrret av noen som plutselig roper stopp og varsko her?

God helse er viktig, god helse gir livskraft og livskraft gir godt fraspark. Det motsatte er som å ligge under bordet i årevis, en sann plage for de som må tåle det. Det er avgjørende å ha korrekt informasjon for å få et godt grunnlag for beslutninger som berører samfunnets helhet. Politikere, lærere og andre beslutningstakere trenger sann informasjon for å kunne erkjenne vårt samfunns reelle behov og utfordringer. Kanskje er kreft, kols og alzheimer bare i liten grad alders- og livsstilsykdommer, men meget mere helseskader som har en langsom forgiftning som årsak? Forgiftning gjennom noe vi puster inn i oss? Kanskje ser vi i Norge snart en eksplosiv forekomst av den heller skjeldne blodkreftformen Polycythemia Vera som folk fikk som var tvunget til å puste inn kullstøv og flygeaske fra nærtliggende kullfyrte kraftverk? For den ekstreme utbredelsen av både alzheimer, kols og kreft synes meg å være på tvers av det som naturlig kan forventes. Menneskets legeme er robust, men kan selvfølgelig ikke håndtere å bli forgiftet. Kan det hende at årsakene er såpass langt borte fra den daglige bevissthet at vi ikke umiddelbart ser sammenhengene?

Den 26. februar 2020 kom svar fra FHI på min forespørsel:

Hei, FHI hadde dataansvaret for Dødsårsaksregisteret fra tidlig på 2000-tallet og hadde en databehandleravtale med SSB slik at SSB leverte ut og publiserte data for Dødsårsaksregisteret på vegne av FHI. Så bestemte HOD (Helse og Omsorgsdepartementet) at FHI skulle overta Dødsårsaksregisteret fra 2014 og da opphørte databehandleravtalen med SSB. Så nå er det vi som publiserer statistikk fra Dødsårsaksregisteret og leverer ut data bl.a. til forskning.

Vennlig hilsen Datatilgang v/Yngve P. Seniorrådgiver (etternavn forkortet av forf.)

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
63%
Opplysende
21%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
15%
Om forfatter
Sven-Inge Johansen
Jeg ble fra tidlig av alltid ubehaglig urolig når aviser, myndighetspersoner og politikere serverte løgn. Så ble det tidlig mitt ønske å ville bidra til at sannheten kom frem. Og skyter jeg over mål, hvilket naturligvis hender, hadde jeg ihvertfall retningen; og får jeg i tillegg vite om det, skal jeg være rask til å korrigere. Sannhetens lys er stort, mektigere enn Dovre, Jotunheimen og Rondane, det er den største glede å få ta del i den. Hvis du som leser synes min innsats var av betydning, er et bidrag velkomment, min paypal er: paypal.me/sveningejohansen

10
Kommentarer

avatar
5 Comment threads
5 Thread replies
3 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
Sven-Inge Johansenespen helverschousmurfenTelemarkReidun Carstens Recent comment authors
  Abonnere  
Nyeste Eldste mest stemt
Varsle om
Anders Pedersen
Skribent

Med Tesla hadde vi hatt fri og forurensningsfri energi i 30-årene. Men Satanistene i «Committee of 300» forhindret dette på vegne av sin ide om «Den Nye Verdensorden» styrt av Jøder (Det Utvalgte Folk) slik de selv greide å manipulere teksten i Bibelen.

KRISTUS sendte en viktig melding til Menneskeheten i 2014, fordi han er her nå, med en oppfordring og oppmuntring til de MODIGE av oss:

«På dere MODIGE mennesker ligger ansvaret for å øke den globale oppvåkning. Dere vil bli reddet ifra den kommende konflikt, med fornyet styrke og med klare hensikter, for å bane vei i skapingen av en ny type Verden med en fornyet Bevissthet. Dere vil innlede begynnelsen på spirituell, teknisk og økonomisk fremgang og forbedring og Verdensfred i de mange hundre-år som kommer».

Reidun Carstens
Abonnent
Reidun Carstens

Tusen takk for ypperlig artikkel !

Telemark
Anonym
Telemark

Fin artikkel.
Bor selv i Telemark og husker jeg stusset over været denne dagen.
Vil anta at dette påvirker drikkevann Ect.
Er vannprøver tilgjengelig ?

smurfen
Moderator

Takk for ny viktig, grundig og glimrende artikkel Sven-Inge :)

Supereliten omtaler oss som mennesker, svar som: Hvorfor bryr du deg ? Det er jo bare mennesker.
Eliten hater oss og ser på oss som dyr, skadedyr de vil kontrollere og teste ut dritten sin på, dyr som skal slave for dem til de ikke har bruk for oss lenger.

De ser på seg selv som de utvalgte, utvalgte til å herke til evig tid, en rase av utvalgte med Nefilimer blod fra de falne i seg.
Som FNs agenda 21 sier så skal vi reduseres med generelle elendighet, sykdommer, hungersnød, krig og ikke minst så skal vi drepe hverandre, splitte oss og sette oss opp mot hverandre, blande oss med andre som har ekstreme ideologier som islamister, ateister mot kristne osv osv.

Nå er de sinte for at vi snakker med hverandre og deler informasjon de ikke ønsker vi skal ha, vi ser en intens sensur overalt på alle nivåer.
Som alle skjønner så når de sier: ikke se dit så er det akkurat det du skal gjøre, dermed så nytter ikke de gamle hersketeknikkene med ikke les ditt, ikke se den, ikke hør på han, det er bare løgn, det er bare konspirasjonsteorier, det er fake news osv, der får bare motsatt effekt.
Sannheten trenger ingen beskyttelse, det er det kun løgner som gjør!

Den store flaggsaken deres heter 60 GHZ, innføres for fult i hele verden i rekordfart uten en eneste offisiell biologisk test. Uoffisielle finnes det tusenvis av og hver eneste en er mildt sagt katastrofal.
Ikke i hele verden da, ikke i Brussel der NATO og EU ligger, Ikke i NY der FN ligger, Ikke i Washington i nærheten av det hvite hus, ikke i Israel og ikke i Jesuittens hjemland Sveits.

Stadig flere reagerer på det nye «viruset» som ikke gir feber, en influensa som ikke gir feber ? Som tusenvis av filmer viser så faller bare folk om og besvimer midt på gaten. En influensa som får folk til å svime av på sekundet? hmm….
Flere cruiseskip som ikke har vært i «virus» utsatte områder blir infisert ? Eneste de har til felles er at de akkurat har installert 60 GHZ ombord eller 60 milliarder hertz per sekund om du vil.

60 GHZ fører til at kroppen ikke klarer å ta opp oksygen og du svimer av, alt dør på 60GHZ, insekter, trær, dyr, fugler, fisk …
Skulle nesten tro det var fanden selv som sto bak.
Dermed så kan de ta ut hele land, bygder, enkeltpersoner, ja hva dem vil og alt de ser på som en trussel mot sitt globale diktatur.

Ser du at det kommer opp en 5G mast i nærheten av der du bor så har du noen muligheter.
1.Finn straks frem hekksaksen og klipp ned masten umiddelbart
2. Dra til hytta på fjellet og bli der.
3.Bygg et faradaybur rundt huset. Det er ikke verre enn å pakke huset inn i hønsenetting og jorde det.
https://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_cage

De vil bruke 60GHZ til å gjøre folk syke og skylde på virus så de kan isolere og stenge ned byer slik vi ser i Kina, Italia og snart resten av Europa. dermed kan de innføre unntakstilsand og ta ut hvem de vil og innføre hva det enn skal være av ekstreme tiltak og lover.

Her er en langt intervju med Robert David Steele, en tidligere Marine Corps infanteribetjent og CIA-spion samt en aktivist for Open Source Everything Engineering (OSEE).

Han avslører at det ble plantet et virus i nærheten av Wuhan som det skulle se ut som om USA sto bak, de som sto bak er Zionistene, agendaen var/er og få det til å se ut som om USA står bak for å få Kina og USA til å gå til krig mot hverandre, sånn som alltid så får de andre til å utkjempe krigene sine for seg. Det startet med et virus, men 5G tok fort over.

Du får også rikelig med informasjon om hva 60GHZ er og hva det skal brukes til.

https://www.tehrantimes.com/news/445094/Interview-A-Counterintelligence-Perspective-on-the-Wuhan-Virus

I denne korte filmen her får du fortalt i detalj hvordan 60GHZ reagerer med oksygen og Hemoglobin.

My work now backed up on Brighteon.com. (more below) Is this truly Viral or is to do with the fact that F.I.V.E.-G? C.H.I.N.A has unleashed 60 Ghz all throughout the country with WU-HAN as the PILOT CITY. Unbelievable comparisons to symptoms ‘showing’ as a V-Irus compared vs what happens when one is hit with 60GHz waves, and it’s impact on the uptake of oxygen via the hemoglobin. This specific frequency is absorbed by oxygen. 60GHz causes the rotation of the electrons around the oxygen molecule to spin, thus inhibiting the ability of hemoglobin to properly uptake these oxygen molecules. What would be the ultimate ‘solution’ to such a problem as this «V.I.Rus»?

https://www.youtube.com/watch?v=CtfqUtW_8AA

Flygeaske og 60GHZ vil redusere oss på rekordtid om ikke folk snares tar til seg kunnskap fra annet hold enn informasjonskanalene til de som vil redusere oss, makteliten.

espen_helverschou
Abonnent
espen_helverschou

Javisst det du sier stemmer ,det har vært kjent en stund ,men mye annet er brukt og ,desverre,Tesla tass er endel av Sionistsatanisteliteglobalist rakker pakket .Elektriske biler en miljøkatastrofe ,Anders Pedersen ,tar nok feil ,snudd det hele opp ned i forvirring og fragmenterings kaoset ,,he he ,Order out off chaos ,Action,reaction,solution,omatt og omatt,Historien gjentar seg .Nok en gang disse kommunist Bolsjevikene,dvs Erna & co,som igtjen er styrt og kontrolert av Sionist Frimurer vatikan pakket .Som vanlig ,omatt og omatt .til folk fatter greia .