Du leser nå
5 G fra rommet – en varslet katastrofe?

8 minutter lesetid5 G fra rommet – en varslet katastrofe?

For å få superrask internett overalt på planeten, foreligger det planer om å plassere så mange som 20 000 kommunikasjons satellitter i atmosfæren. Hvor smart er dette egentlig?

Elon Musks Spacex

Mange kjenner etter hvert til navnet Elon Musk, mannen bak el. bilen Tesla. Norske media formidlet tidligere i år nyheten om at hans Spacex selskap har fått innvilget en søknad om å sende opp 4425 kommunikasjons satellitter(1),(2). Planen er at dette skal skje i 2019. Hvis Musk & co får det som de vil, kommer antallet etter hvert til å øke til 12 000(1).

Elon Musk

I tillegg til Spacex, har selskapet OneWeb planer om å sende opp 4250. Totalt er det fem selskap som ønsker å delta og blir alle søknadene innvilget, vil det innen 2020 være ca. 20 000 satellitter i bane rundt jorda. For mer detaljert informasjon og tekniske spesifikasjoner, se artikkelen:»Planetary Emergency. The world needs your help. Now”, samt Arthur Firstenbergs kritikerroste bok: “The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life”(2017), som for øvrig Einar Flydal i disse dager holder på å oversette til norsk.

Hvem er Arthur Firstenberg?(1950-

Arthur Firstenberg

Etter at han i 1980 måtte avslutte sitt medisinstudie pga skader han fikk av røntgen, har han studert og forsket på alt som har med elektromagnetisk stråling å gjøre og regnes som en av verdens fremste eksperter(3). I 1997 grunnla han cellulartaskforce, en organisasjon som har som formål å varsle om uheldige virkninger av mikrobølgestråling(Wi- Fi, mobiltlf., etc.). I dag omgår jo de fleste den som om det ikke foreligger noen form for helserisiko. Se artikkelen: Hvor skadelig er strålingen fra mobiltelefonen din?

 

Hans advarsler om hva vi kan forvente

Allerede i 1997 advarte Firstenberg i sin bok: ”Microwaving Our Planet  om uheldige konsekvenser av kommunikasjons satellitter i form av ødeleggelse av ozonlaget, økt mikrobølge stråling, etc. Året etter ble så de første 66 satellittene fra Iridium Corp. beregnet på telefoni, tatt i bruk.

Iridium satellitt

Fikk han rett?

Problemene meldte seg umiddelbart. Resultatet av en spørreundersøkelse hvor el-sensitive personer fra seks land deltok, avslørte at 86 % av dem fikk symptomer som hodepine, søvnforstyrrelser, neseblødning, hjerterytmeforstyrrelser og øresus, samme dag som de 66 satellittene ble aktivert. Dette er typiske symptomer som forbindes med virkninger av elektromagnetisk stråling. I to uker etter oppskytningen gikk dessuten dødsraten i USA opp med 4-5 %. I denne perioden var det og uvanlig lite fugler å se på himmelen. Det kom også inn rapporter om at tusenvis av brevduer som deltok i dueslipp, mistet orienteringsevnen og ikke kom tilbake til dueslaget.

Neste oppskytning

Da Globalstar den 28. februar 2000 aktiverte sine satellitter, kom det på nytt inn rapporter om hodepine, kvalme og pustevansker, både fra el-sensitive og ikke el-sensitive mennesker. Den 30. mars 2001, gjenopptok Iridium sin virksomhet etter en konkurs.
Nok en gang kom det inn meldinger om fysiske plager. Det eneste som nådde media, var beretninger fra hele USA om plutselige dødsfall blant føll fra veddeløpshester. Den 5. juni 2001, fikk Iridium til sin satellitt telefon tjeneste i tillegg internett. På nytt kom de som direkte følge av dette inn meldinger om helseproblemer i form av kvalme og influensa lignende symptomer(6).

 

Frem til nå

Iridium har fremdeles kun 66 og Globalstar 40 telefoni satellitter, altså ingen økning i antallet siden 2001. Totalt er det nå 2271 satellitter i bane rundt jorda med bruksområder som astronomi, kommunikasjon, navigasjon, spionering, studier av atmosfæren, etc.(4), (5). Problemet med de som nå er planlagt, er antallet og sendestyrken. Ambisjonene er jo som nevnt å gi internettdekning til hver eneste kvadratcentimeter av jordoverflaten. For at det skal bli raskt nok, må satelittene gå i lav bane og det må være svært mange(1).

Kommentar: Hvis igangsettingen av 66 satellitter hver med en styrke på 1000 watt var tilstrekkelig til å øke dødsraten i USA, ta livet av føll samt forårsake symptomer hos en hel del mennesker, hva vil ikke da 20 000 hver med en styrke som vil variere mellom 500 000 og 5 millioner watt, kunne forårsake?

 

Problem?

Kritikere vil kunne hevde at strålingsnivået på bakken som alle disse satellittene forårsaker, likevel vil bli mye lavere enn den mikrobølge stråling de fleste av oss i dag utsettes for fra Wi-Fi og mobiltelefon.

 

Den globale elektriske sirkulasjonen

Målinger viser at det gjennom atmosfæren og videre opp til ionosfæren og så tilbake til bakken, foregår en kontinuerlig elektronvandring i form av en svak elektrisk strøm. Frekvensområdet er veldig lavt, såkalte Schumann frekvenser og da de blant annet bidrar til å regulere våre biorytmer, er de er av vital betydning for alt liv.

Den globale elektriske sirkulasjonen(6).

Signalene forsterkes

Noe en for lengst har oppdaget, er at selv svake signaler fra en radiosender forsterkes kolossalt når de treffer de øvre deler av atmosfæren, det som kalles ionos og magnetosfæren. Nettopp her blir  satellittene plassert! Dette kan være forklaringen på helse problemene Iridium og Globalstar satellittene forårsaket.

Atmosfærens inndeling

Den kraftige EM støyen som disse 20 000 satellittene vil produsere (da de som sagt plasseres i sjikt hvor alle signaler forsterkes kraftig), vil kunne påvirke den globale elektriske sirkulasjonen. (se illustrasjonen). Firstenberg hevder at alle organismers bioelektriske system vil forstyrres med katastrofale konsekvenser og sier det så sterkt: ”This will kill us all”(6).

 

Andre advarsler

Freiburg appellen som allerede kom i 2002, var underskrevet av 10 000 leger og støttet av 36 000 andre. Den advarer mot sammenhengen mellom påvirkning fra pulsert høyfrekvent EM stråling og helseproblemer som hyperaktivitet, læringsvansker, hjerterytme forstyrrelser, hjerteinfarkt og hjerneslag hos stadig yngre personer, hodepine, søvnforstyrrelser samt utmattelse. Dessuten en klar bedring av slike sykdomstilstander når kildene til stråling fjernes. Teksten i sin helhet finner du her.

Den 26. mai 2018, har steigan.no en artikkel om at forskning viser at stråling fra kraftlinjer, mobilmaster og Wi-Fi kan skade fugler, insekter og planter og at utbygging av 5G vil forverre situasjonen. Kommentar: Hva da med oss mennesker? Mye tyder og på at den svært mektige interessegruppen som heter mobilindustri, driver med desinformasjon i den hensikt å gi oss en oppfatning av at deres teknologi er sikker og trygg. Her link til The Nation som tar opp akkurat dette. Hele artikkelen på steigan.no

Kloke ord om situasjonen vi nå er oppe i:

Litt om 5G

Dette er den neste generasjon av kommunikasjons system, beregnet både for mobiltelefoni og internett. Den vil sende i et høyere frekvensområde enn det som nå benyttes. En konsekvens av dette er at strålingen pga. kortere bølgelengde vil ha kortere rekkevidde. Antallet sendere må derfor være mye høyere enn i dag og de må plasseres nærmere hverandre. Et annet problem med 5G er at strålingen blir mer konsentrert og derfor ca. 10 ganger kraftigere enn med dagens teknologi. Det foreligger som sagt kraftige advarsler fra ledende forskere om helseproblemer knyttet til 5G sendere på bakken. Blir det via satellitt, vil som sagt disse problemene mangedobles. Helse plagene en rekke mennesker har blitt påført av de nye smartmålerne(8), vil sannsynligvis bli som bagateller å regne mot de som vil komme hvis Musk & co får gjennomført sitt forsett.

GUARDS

Dette er forkortelse for Global Union against Radiation Deployment from Space, en organisasjon opprettet med formål om å stanse planene om global Wi-Fi via satellitt.

GUARDS

 

Etterord

Hva kan en så gjøre hvis dette blir en realitet? Da dette er en ny problemstilling, er det vanskelig å vite sikkert, men som nevnt i artikkelen: Hvor skadelig er strålingen fra mobiltelefonen din, viser forsøk at høye doser av antioksidanter beskytter mot skadevirkninger av mikrobølgestråling. Ulike skjermingstiltak som karbonmaling(9), og/eller skjermende tekstiler(10) kan og bli nødvendige for å beholde helsen.

 

Kilder

  1. Starlink skal gi hele Jorda internett fra satellitter. https://www.newth.net/mars/spacex-starlink-satellitt-bredband/
  2. SpaceX skal levere høyhastighetsnett til hele verden via små satellitter. https://www.dagbladet.no/nyheter/spacex-skal-levere-hoyhastighetsnett-til-hele-verden-via-sma-satellitter/69530556
  3. 5G – Fra stråletepper til stråleprosjektiler. https://einarflydal.com/2018/02/26/5g-fra-straletepper-til-straleprosjektiler/#more-26499
  4. Uses of satelites. http://www.cyberphysics.co.uk/topics/space/Satellite/satellites_uses.htm
  5. How many man made satelites are currently orbiting the earth? https://www.windows2universe.org/kids_space/sat.html
  6. Firstenberg, Arthur. Planetary emergency. The world needs your help. Now. http://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency/
  7. Firstenberg, Arthur. The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life(2017).
  8. Våre smartmåler historier. https://einarflydal.com/smartmaler-historier/
  9. http://emf-consult.com/produktkategori/skjerming-materiale/maling/
  10. http://baldron.mamutweb.com/Shop/List/Kl%C3%A6r/123/2

 

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
61%
Opplysende
23%
Inne på noe
2%
Usikker
0%
Dårlig
16%
Om forfatter
Terje Wulfsberg
Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

6
Kommentarer

avatar
4 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Terje WulfsbergTerje WulfsbergNavn Recent comment authors
Nyeste Eldste
Caroline
Abonnent
Caroline

Hvor kan man flytte for å unngå 5 g nettet?