Du leser nå
Hvorfor og hvordan heve sine personlige vibrasjoner

13 minutter lesetidHvorfor og hvordan heve sine personlige vibrasjoner

Mange har spurt eller spør seg «hva er det egentlig som skjer nå…?»

Det er en del som har merket at det er «noe» (nytt og uvanlig) som skjer, også i ens egne liv og på det personlige plan. Men hva kan det være, hva kan det skyldes, og ikke minst: Hvor er vi på vei, og hva vil den nære fremtiden komme til å bringe…?

En måte å finne ut av det på kan være å gå «back to basics«; ved først å fokusere på tilværelsens basiske grunnelementer:

1. Fysikken; fysikkvitenskapen er «vitenskapenes vitenskap»
2. Energetics; energi er tilværelsens basiselement
3. Jorden er en roterende og vibrerende planet i Universet

Energi, frekvens og vibrasjon er tilværelsens basiselementer

Nikola Tesla, tidenes oppfinnergeni, formulerte det slik: ”If you want to find the secrets of the universe; think in terms of energy, frequency and vibration”

Nikola Tesla, tidenes oppfinnergeni, formulerte det slik: ”If you want to find the secrets of the universe; think in terms of energy, frequency and vibration

Hva er så sammenhengen – mellom energi, frekvens og vibrasjon?

Energi som vibrerer på ulike frekvenser (vibrasjonsnivåer) er på sett og vis ”alt som er”…

Alt i universet består (til syvende og sist) av energi som vibrerer ulike frekvenser.

Selv faste stoffer består på et kvantefysisk nivå av vibrerende energifelter.

Jordens vibrasjonsnivå – som i en svunnen tid var høyt – har i århundrer «skrapet langs bunnen», noe som bl.a. har manifestert seg i den mørke middelalder og det svært blodige og lidelsesfylte 20. århundre.

Uopplysthet («mørke»), lidelse og frykt henger ofte sammen med et lavt vibrasjonsnivå.

Planeten Jorden – som er en levende organisme med en sjel; Moder Jord Gaia – har sin egen frekvens; jordpulsen (eller Gaia-rytmen) som er kjent som Schumann-resonansen.

Jord-pulsen lå lenge stabilt på 7,83 hertz (som forkortes Hz og står for fullførte vibratoriske sykluser pr. sekund – et mål for frekvens).

Jordpulsen (Schumann-resonansen) har tradisjonelt ligget stabilt på 7,83 hertz (som forkortes Hz og står for fullførte vibratoriske sykluser pr. sekund - et mål for frekvens). Dette var tilfelle så sent som i 1995.

Jordpulsen (Schumann-resonansen) har tradisjonelt ligget stabilt på 7,83 hertz. Dette var tilfelle så sent som i 1995.

Det er et grensesnitt (en vekselvirkning) mellom jord-pulsen og menneskenes kollektive bevissthet. Dersom menneskenes vibrasjoner holdes nede (den kollektive virkningen av mange lav-frekvente individer) vil dette kunne bidra til at jord-pulsen holdes nede. (Tradisjonelt har dette funnet sted ved at det er blitt spredd  lav-frekvens triggere i form av lidelse og frykt blant menneskemassene).

Det er en samvirkning mellom jordpulsen og menneskekroppens frekvenser

Det er en samvirkning mellom jordpulsen og menneskekroppens frekvenser

Jordpulsen og Jordens vibrasjonsnivå er nå på vei opp
Den kosmiske personligheten Omnec Onec formidler i dette utdraget av artikkelforfatterens intervju med henne i 2014 innsideinformasjon om møter, vurderinger og beslutninger om Jorden og Jordens fremtid som har funnet sted utenfor Jorden…

Omnec Onec formidler her to viktige innsikter som berører alle som lever på Jorden nå:

1. Jordens vibrasjonsnivå er i ferd med å heves
2. Planeten Jorden er nå under beskyttelse (som omfatter enhver form for mulig ødeleggelse, inkludert atomkrig)

I mer enn 15 år har jordpulsen nå vært stigende, først langsomt og nå stadig sterkere.

Selv om utvikling og dagsverdier av jordpulsen er en del av basisfysikken, er dette informasjon som er vanskelig tilgjengelig.

De følgende tallverdiene for jordpulsens (Schumann-resonansens) utvikling de senere årene er hentet fra en russisk kilde som er i besittelse av avansert måleutstyr for formålet. (Russisk vitenskap har tradisjonelt vært velutviklet innen frekvens-fysikk, også som et element i menneskelig biologi; frekvens-fysiologi).

Det er et samspill mellom fysiologiske frekvenser i menneskekroppen og Jordens egenfrekvenser. Dette omhandler både menneskelig bevissthet, emosjoner og menneskekroppens frekvens-fysiologi.

Det er et samspill mellom fysiologiske frekvenser i menneskekroppen og Jordens egenfrekvenser. Dette innbefatter både menneskelig bevissthet, emosjoner og menneskekroppens frekvens-fysiologi.

Denne oversikten viser at jordpulsen (Schumann-resonansen) som lenge har vært stabil har økt mye i de senere årene. Mellom 1995 og 2015 ble jordpulsen fordoblet.

Denne oversikten viser at jordpulsen (Schumann-resonansen) som lenge har vært stabil har økt mye i de senere årene. Mellom 1995 og 2015 ble jordpulsen fordoblet.

Ethvert "vitenskapelig" diagram som operer med en jordpuls (schumann resonans) på 7,83 Hz eller deromkring er håpløst utgått på dato...

Ethvert «vitenskapelig» diagram som opererer med en jordpuls (schumann resonans) på 7,83 Hz eller deromkring er håpløst utgått på dato…

Dette diagrammet viser at mens det var en jevn stigning i jordpulsen mellom årene 2000 og 2010, så har økningen akselerert fra år 2012. De siste årene har jordpulsen økt med omlag 1 Hz i året. Dette kan anses for å være svært merkbart -

Dette diagrammet viser at mens det var en jevn stigning i jordpulsen mellom årene 2000 og 2010, så har økningen akselerert fra år 2012. De siste årene har jordpulsen økt med omlag 1 Hz i året. Dette kan anses for å være svært merkbart – og skjer sannsynligvis for første gang i Jordens lange forhistorie.

Om jordendringene og betydningen for individet

Amerikanske Dolores Cannon (1931 – 2014), som hadde en unik tilgang på informasjon, snakket og skrev mye om ”Den Nye Jorden”. Den nye Jorden er et begrep som henspiller på at Jorden vil bli endret på grunn av den sterke økningen i Jordens vibrasjonsnivå som pågår og som på ingen måte er avsluttet…

Dolores Cannon - en modig kvinne med viktige innsikter for vår tid

Dolores Cannon – en åpenhjertig og modig kvinne som formidlet viktige innsikter for vår tid

Her er et sitat fra Dolores Cannon som omhandler Jorden og livet på Jorden (oversatt til norsk av artikkelforfatteren):

«Jorden er en av de tetteste planetene i hele Universet. En sjel som inkarnerer her anses som modig fordi livet på Jorden er en svært utfordrende opplevelse å komme inn i, særlig for sjeler som kommer fra høyere sfærer og planeter med et høyere vibrasjonsnivå.
Jorden er i ferd med å gjennomgå en stor forvandling, noe som aldri har skjedd før. For første gang kommer en hel planet til å skifte sin vibrasjon over i en ny dimensjonal frekvens. Mange sjeler eller grupper av sjeler har opplevd et skifte som dette tidligere (ex mayaene), men det har aldri hendt før at en hel planet har skiftet dimensjon samtidig.
Hele Universet vil befinne seg på første rad for å få med seg et av de flotteste showene som noensinne vil være blitt vist.
Men menneskene har forurenset Jorden med en vibrasjon så tett (dvs. så lav) at det har truet overlevelsen av planeten Jorden som helhet.»

Om bevissthetsendringer som stimuleres av kosmiske energier og lys

Her er en annen beskrivelse av de pågående prosessene, som fokuserer på bevissthetsendringer i år 2016, som blir stimulert av kosmiske energier og lys:

Det er en betydningsfull ’event’ som kommer, øyeblikk av lys, øyeblikk av energi.

 Du har hørt om dette før som en bølge av energi i året som er gått (2015).

 Men i dette nye året 2016, er du i ferd med å få en annen bølge av energi, en bølge av lys, en bølge av bevissthet som vil komme over deg.

Og det vil vises deg og føles av deg på mange forskjellige måter. Noen vil oppleve det som en økt bevissthet, en endring i frekvens i seg selv, og vil komme på et høyere nivå av forståelse og bevissthet.

Et annet perspektiv fokuserer på at personlig frekvensheving bør begynne nå  – senere kan det bli vanskeligere

Det er mulig at en selvforsterkende ”mer av det samme”-effekt vil gjøre seg gjeldende på individnivå. Dette er blitt beskrevet slik…:

«Høsten 2016 vil ting akselerere… alt vil øke sin hastighet innenfor enhver frekvens som du måtte befinne deg på …. Hvis du er fornøyd, vil du oppleve mer lykke… Hvis du spiser økologisk mat, vil mer økologisk mat dukke opp på vanlige steder. Og…Hvis du er syk, vil mer syke mennesker og ting kunne dukke opp i din virkelighet og i verden … Hvis du har noen avhengigheter … er det best å bli kvitt dem nå …

I utgangspunktet vil våre oppfatninger bli forsterket … våre trossystemer er hvem vi virkelig er… i vår underbevisste programmering … Bashar sa at i 2016 er det som en rask joggetur… mens det i 2013 var som en tur, i 2014 en rask spasertur, i 2015 en langsom joggetur …. og 2017 vil være som en langsom sprint … og 2018 vil være som en gjennomsnittlig fartsprint 2019 vil være sprint i raskest mulig fart

I 2020 vil du i utgangspunktet ikke ha mulighet for å endre hvem du allerede er, fordi i din virkelighet, vil ting, mennesker og annet i ditt liv være så motvillig mot at du forandrer deg at du ikke vil kunne gjøre endringen uten mye smerte og lidelse… etter 2020 … vil hovedsakelig den mørkeste Jorden (3D?) være helt separert fra den lyseste Jorden (5D) ….

Og vi vil få oppleve begge deler i større eller mindre grad avhengig av våre egne følelser / vibrasjon …. Vi befinner oss nå i midten av trengselsperioden når lyset og mørket begynner å utkjempe den siste kampen …. For din sjel …. Det beste er at du vil kunne kåre vinneren basert på din vibrasjon, dine følelser ….

Så bare føl deg vel og nyt livet. La det bli gradvis bedre – og sørg for å spise sunt.

De som blir igjen er dem som tviholder på de gamle paradigmer, inngrodde holdninger, den gamle jorden og nekter, står imot, fordømmer og avviser … nye og bedre måter å leve på…»

Hvor omfattende vil de pågående jordendringene bli?

Jorden er nå i endring i retning av stadig høyere vibrasjoner. Det heter seg at «den nye Jorden er ikke et sted – det er en frekvens«…

Den samme planeten - men likevel ikke den samme planeten... Den nye Jorden er ikke et sted - det er en frekvens

Fra 3D «Matrix» Jorden til 5D «Den virkelige» Jorden…(?)

Den samme planeten – men likevel ikke den samme planeten…
Den nye Jorden er ikke et sted – det er en frekvens…

Betydningen av økt personlig vibrasjonsnivå for individet

Også vi mennesker består av energi som vibrerer på ulike frekvenser…

Cassandra Sturdy har beskrevet dette slik:
«Alt i universet består av energi som vibrerer på ulike frekvenser. Selv ting som ser solide ut består av vibrerende energifelt på et kvantefysisk nivå. Dette innbefatter deg. Din ‘vibrasjon’ er en cool måte å beskrive din totaltilstand på.»

Kan filmen THE MATRIX, som beskriver ”en finvevet mental svindelvev” av illusjoner tolkes som at den beskriver ILLUSJONEN som er kjent som vår 3D virkelighet…?

For ikke å komme i utakt med «vår fysiske vertinne» Moder Jord som nå vibrerer på et høyere frekvensnivå enn tidligere vil et høyere personlig frekvensnivå være en fordel på flere plan, såvel mentalt som emosjonelt, fysiologisk og spirituelt. Dette dreier seg om tilpasning; «å tilpasse seg ved å heve sine frekvenser i retning av gjeldende vibrasjonsnivå på Jorden».

Dette reiser spørsmålet om hvordan ens personlige vibrasjoner kan heves.

Hvordan heve sine personlige vibrasjoner
Det er mange måter å heve sine personlige vibrasjoner på. En start vil være å bli bevisst verdien av dette og fokusere aktivt på det… Her er et utdrag fra en video med den spirituelle veilederen Teal Swan som omhandler dette:

18 måter for å heve sine vibrasjoner

– Bli bevisst dine tanker
– Fri deg fra all frykt
– Finn noe vakkert og sett pris på det
– Bli bevisst hva du ser på, lytter til og leser
– Vær bevisst maten du spiser
– Drikk mye vann
– Tilbring tid i naturen og gå gjerne barbeint
– Meditér (sitt i en behagelig stol, lukk øynene og pust ut og inn)
– Vær aktiv – fysisk og på andre måter
– Vær i kontakt med vann (dusj-badekar-svømmebasseng-utendørsbading)
– Vær omtenksom og generøs
– Vær takknemlig
– Sørg for aktivt å utvikle dine spirituelle perspektiver
– Heal og gi slipp på fortiden
– Praktiser tilgivelse (det er viktig også å tilgi seg selv)
– Ikke legg skylden på ytre omstendigheter for dine “vibratoriske mangler”
– Lytt til (gjerne harmonisk) musikk
– Husk at alt dreier seg om balanse (unngå ensidighet og varier vaner)

Her er en kilde for noen av punktene over.

Legg merke til hvor mye av vibrasjonshevende aktiviteter og fokuseringer som er relatert til det indre (personlige) plan og hvor lite som er relatert til det ytre plan (i forhold til samfunnet).

Hvert individ har allerede sin egen vibrasjon som utgangstilstand; heving av vibrasjonsnivå vil derfor skje mellom ulike nivåer for den enkelte.

Hvert individ har allerede sin egen vibrasjon som utgangstilstand; heving av vibrasjonsnivå skjer mellom ulike nivåer for hver enkelt

Hvis vi stopper tiden de mange travle menneskene befinner seg i – hvilket vibrasjonsnivå vil den enkelte befinne seg på?
https://www.youtube.com/watch?v=5QOMmziUoxc

Vil mange av dem være så travle i sine hverdagsliv at de hverken "vil ha tid eller anledning" til å fokusere på vibrasjonshevende aktiviteter - selv om det vil kunne være noe av det nyttigste de kunne fylle en del av sine liv med..?

Er mange av menneskene så travle i sine hverdagsliv at de tror at de «hverken vil ha tid eller anledning» til å fokusere på spirituell egenutvikling eller andre vibrasjonshevende aktiviteter – selv om det vil kunne være noe av det nyttigste de kunne fylle en del av sine liv med i tiden vi nå lever…? Vil noen trenge «en pistol mot panna» (som på bildet) for å stoppe opp og reorientere seg i forhold til dagens situasjon?

Dette chakra-chartet kan gi en viss innsikt og minne oss på at nå er det hver og en av oss som individer det gjelder – på et helt personlig plan, som omfatter både sinn og kropp…

Nå er det oss selv det gjelder; både sinn og kropp...

Nå er det oss selv det gjelder; både sinn og kropp og samspillet mellom dem…

Hva kan sies om totaleffekter og veien videre?
– Det vil bli mer makt til individet helt uavhengig av hva som er organisert virksomhet – dersom vi velger å beholde vår personlige makt fremfor å gi den fra oss; ”Take back your power”.
– Det vil bli lettere å manifestere med fokusert intensjon. (Mange har merket det allerede)
– Fokusér din intensjon med vekt på hva du ønsker (ex. fred, overflod…). Det heter seg at «Universet forstår ikke ordet IKKE»
– Se etter manifestasjoner av endringer; det kan dreie seg om ”rare” ting.
– Forsøk å forbli i ditt emosjonelle, åndelige og fysiske senter mest mulig.
– Det du fokuserer på – positivt eller negativt – gir du også din energi (”Where the attention goes, the energy flows”).
– Det kan være bedre å leve bevisst – og høyvibratorisk– særlig nå…

Hva har vi egentlig i vente...?! ”Doom & Gloom” eller ”Miracle & Wonder”?

Hva har vi egentlig i vente…?! ”Doom & Gloom” eller ”Miracle & Wonder”?

Det er en sammenheng mellom økningen i det kollektive bevissthetsnivå og Jordens økende bevissthetsnivå; begge deler skjer nå samtidig.

Det er en sammenheng mellom økningen i det kollektive bevissthetsnivå og Jordens økende vibrasjonsnivå; begge deler skjer nå samtidig.

The time to start living in the NOW is NOW! Det er lettere å skritte over en sprekk enn å krysse en kløft. En kløft lar seg heller ikke krysse i to eller flere sprang.

The time to start living in the NOW is NOW!

Ifølge kilden Bashar vil frekvensutviklingen fremover akselerere, noe han beskriver som at «2019 vil være sprint i raskest mulig fart». Økende mismatch mellom egenfrekvens og jordfrekvens kan sammenlignes med en sprekk som gradvis men i økende tempo utvider seg til en kløft. Det er lettere å skritte over en sprekk enn å krysse en kløft. Som kjent lar en kløft seg ikke krysse i to eller flere sprang… «Den nye Jorden» (kloden til høyre) er ikke en annen planet – det er et annet frekvensnivå på Jorden som vi kjenner…

Artikkelforfatteren Hans Gaarder har produsert en DVD med lettfattelig og fyldig innhold som omhandler ulike sider ved Jordens pågående vibrasjonsheving, bakgrunnen for dette og hva vi bør gjøre for å tilpasse oss. Denne er tilgjengelig her

 

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
83%
Opplysende
12%
Inne på noe
3%
Usikker
1%
Dårlig
2%
Om forfatter
Hans Gaarder
Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Kommentarer

17 kommentarer på "Hvorfor og hvordan heve sine personlige vibrasjoner"

avatar
  Abonnere  
Nyeste Eldste
Kjeld Damkvist
Abonnent
Kjeld Damkvist

Tak for en rigtig fin artikel. Der er bare så vigtigt, igen og igen, at minde om at vi alle har et ansvar for tingenes tilstand. Ligesom vi har ansvar for IKKE at lade os trække ned af hverdagslivets dramaer og mainstream mediernes fokusering på «det negative».
Endnu engang tak!

berit
Abonnent

Dette budskapet kommer nå fra flere og flere kilder. Vi er bevissthet. Her er noe som bare dukket opp for meg her om dagen; hvorfor malte Michaelangeo en hjerne som omsluttet Adam i bildet av skapelsen? Var det Tesla som sa dette: «There can be no Universe without mind entering into it»? Her er det om Michaelangelo:

https://www.youtube.com/watch?v=13nL4jJ54yQ&feature=share

Ken
Anonym

Tesla var «så mangt»:

«I Universum är fri energi (nollpunktsenergi) en självklarhet. Det är inte förvånande eftersom allting är energi, som Einstein redan upptäckt (E = mc2). Och alla former av energi kan omvandlas till en annan form av energi (elektricitet till exempel) genom att justera frekvensen på vilken energin rör sig. Det beror på att den grundläggande energin för varje element är densamma, nämligen energin av ljus/kärlek. Precis som du kan bryta ner ett litet hus av lego och göra en liten marionett av det.

Enligt utomjordiska källor som är i kontakt med jordbor (antingen genom kanalisering eller på annat sätt), så var vi en av de få civilisationer som har nått en såpass hög nivå där fri energi fortfarande inte har trängt in i det civila samhället. Det är inte vårt fel, eftersom många uppfinnare, som t ex Nicola Tesla, har utvecklat en perfekt fungerande nollpunktsenergienhet och ville introducera den för allmänheten. Men han blev tystad genom de kraftfulla Illuminaterna. Tesla har även uppfunnit flera sätt att generera fri energi, inklusive en typ av box som kan producera elektricitet från ren luft…»

http://thegreaterpicture.com/sv/free-energy.html

DET STØRRE BILDET!
http://thegreaterpicture.com/sv/index.html

morten_munkelien
Abonnent
morten_munkelien

Siden det nå skal foregå et intergallatisk møte på Antartisk, som kan bekreftes gjennom ulike observasjoner som gjøres på himmelen for tiden, derav all sprayinga, samtidig som sprayinga også dekker over andre elementer på himmelen som det er greit at vi ikke bekymrer oss over, så skal vi heller ikke bekymre oss over det møtet på Antartisk. Fra kanskje noens perspektiv, er jorden en stor reality for universet, mens for andre så finnes bare liv her. Vi skal ikke inn på det, men det vi derimot skal inn på at mye at det som står skrevet her er også skrevet tidligere både i stein og noen bøker som heldigvis har blitt hellige, slik at de blir bevart for fremtiden for å kunne fortelle historiene om igjen og om igjen. Det som derimot er trist er at disse bøkene har levd litt lengre enn oss mennesker, slik at de har blitt omskrevet og omtolket tilpasset sitt språk og sin kultur. Revelation 13 er et tips til dette med link til hva som står skrevet i artikkelen. Men prøv og ta på deg de konspirasjonsteoretiske brillene, eller sagt på en annen måte. Tenk deg en sak hvor du er enig i med deg selv og se den saken fra den andre synsvinkelen. Hva om…osv.Tilbake til poenget mitt. Tiden er kommet for å det som vi i dag kaller «å se seg selv i speilet», som i historien er skrevet om St. Peter. Så over på det åndelige plan. Tiden er inne for å gjøre opp for dine synder. Dine egne synder. (bare for å trykke det inn). Hvem er jeg? Hva ønsker jeg med meg selv? Er en god begynnelse. Hva må jeg gjøre mindre av for å kunne gjør mer av det jeg har lyst til? Det aller aller enkleste og budskapet mitt og som står igjen i artikkelen er positive tanker. Begynn med å tenke positive tanker. Positive tanker på alt som er positiv og etterhvert lær deg å finne positive ting i det som er negativt.

Frohebo
Abonnent

Dette med frekvenser har «alltid» interessert meg. Og over lang tid kjenner jeg min egen kropp såpass bra at jeg føler og kjenner forskjeller på eksterne frekvenser. Eksempel kan være det mest velkjent vannårer,magnetfeltet v/ Hartmann og currykryss++,
men også elfølsomhet som blir ekstra ille eksempelvis på et kjøpesenter med svært mye strøm og magnetfelt som påvirker oss mennesker. Jeg bruker søkevinkler ( moderne ønskekvist) for å måle frekvenser.
Det som er spennende oppmot det som er nevnt i denne artikkelen er at nevnte søkevinkel således også skal kunne brukes til å måle endringer på frekvensen jordpulsen. Dette blir spennende å følge med på.
Det som slår meg videre er at vi skal vite at vår egen kropp har en frekvens. Og det er «alment»kjent at vår kropp forandrer frekvens hvis vi utsettes for mye stråling som eksempelvis under en høyspentledning. Med tanke på dette er det derfor viktig å vite at frekvensen på vår egen kropp automatisk vil bli påvirket av jordpulsen. Vi kan sammenligne det med to magneter vi lekte med som barn. Den sterkeste magneten vant alltid. Slik vil det derfor følgelig også føre til økt frekvens i kroppene våre. Litt skremmende faktisk med tanke på at økning av frekvens vil føre til at en vil føle ubehag som » maur i kroppen», ++. Det er også kjent innenfor miljøet som driver med magnetterapi ( tromler) at økt frekvens fører til størrr behov for magnesium. Jeg gjetter at mange som leser dette vil kjenne seg igjen . Kommer tilbake med mer etter julehelgen en gang….

Ken
Anonym

Eller denne… Som slettes ikke er «fersk»:

«Den 21 december 2012 tog den berömda Mayakalendern slut. Det är en cyklisk kalender och på den dagen började en helt ny era. Även om det verkar som att inget speciellt inträffade på den dagen så finns det många indikationer på att vi lever i en speciell tid nu.

Om man tar en titt på alla källorna så får man uppfattningen att både mänskligheten och Jorden befinner sig i en övergångsprocess. Denna process kallas «Uppstigning». För mänskligheten betyder detta att vi gör ett språng i medvetandet, medan för vår planet det betyder att hon kommer att gå till en högre dimension eller densitet.

Enligt Mayafolket och andra källor, såsom kontaktpersoner (människor som har besökts av utomjordingar) rör sig inte bara kalendern i cykler utan i allt liv. Det liknar årstiderna på Jorden, varje cykel har sin egen karaktär. På det sättet upplever Skaparen sig själv på alla möjliga sätt.

Det finns cykler med olika längd, från några få tusen år till miljoner år. Datumet den 21 december 2012 var avgörande för övergången av ett antal stora och små cykler samtidigt. Detta var en speciell händelse och många människor i den så kallade New Age-rörelsen trodde att Uppstigningen till en högre dimension skulle sammanfalla exakt med detta datum (1).

Det visade sig vara fel. Mayafolket lever fortfarande i Centralamerika idag, vars kunskap gick genom muntlig tradition från generation till generation, och de har aldrig hävdat detta heller. De säger att vid den tidpunkten kommer ett skifte att äga rum, men de sätter inget datum på det. Den uppfattningen lever också bland många andra ursprungsbefolkningar runtom i världen, från Maorierna på Nya Zeeland till Hopi-indianerna i Nordamerika med mer. med mer»

http://thegreaterpicture.com/sv/ascension.html

Hans
Anonym

Noen som har forslag til ulike musikk man kan høre på for å kunne heve sin vibration

Frank Aune
Redaktør

Hvis det er meditasjon du tenker på så velg hva nå enn du liker av musikk som gjør deg avslappet og som føles godt å lytte til. Musikk som gjør deg glad er også verktøy du kan benytte for å øke din følelse av glede og bli roligere på innsiden (uten frykt/bekymringer). For min egen del så liker jeg godt Andrew Forrest med platen Starseed. Den består av to spor (Interstellar Harmonics og Merkabah Resonance), og de kan hjelpe deg til å flyte over til andre frekvenser, men musikk går i stor grad på personlige preferanser og opprinnelse. Du finner de på Spotify blant annet.

Musikk er vår innebygde kobling til det guddommelige. Favorittlåter fører oss ganske raskt til stor glede på innsiden som gjerne også kommer ut på utsiden. Det fører mennesker med helt ulike holdninger sammen, interessant nok.

Frohebo
Abonnent

Utrolig kult at Frank Aune kommer med overnevnte kommentar m/ varsling på sms akkurat idet jeg var på youtube og synger Morten Harkets Spanish Eyes så taket letter. Man blir så inn i granskauen glad langt inn i sjelen. Det kan jeg underskrive på.
Nå må jeg høre på Starseed også. Takker og bukker

Vedic Seiersson
Skribent

Om noen av dere virkelig vil være med på å heve energinivået på jorden , og dermed være med på å opne opp alle de som enda er avstengt , så er det en kraftfull måte å gjøre det på .
«Problemet» er at det er så enkelt at omtrent ingen tror noe på det .
Jeg har prøvd å formiddle dette nå i over 5 år , og det er som å rope i fjellet uten å få svar .
En dag vil nok flere prøve dette enkle som ikke koster noe som helst og som er så kraftfullt at det resulterer i sterke beviser på at det virker .
Og så er det jo bare å trekke inn i tankene alt annet som har med energi og magnetisme og elektrisitet , som igjen blir elektromagnetisme .
Her er en liten for forklaring hvorfor jeg VET dette .
——–

Min historie

Ei venninne kom til meg for 26 år siden med ei bok og sa at DEN skal du lese – boka var INKAINNVIELSEN av Elizabeth B. Jenkins .
Ja da jeg satte meg ned en kveld og begynte på boka , og kom bare til side to , så sprutet tårene … jøss hva var det som skjedde ?
To sider til og det samme skjedde igjen .
Nå skjønte jeg ingenting , og slik fortsatte det gjennom hele boka .
Da jeg til slutt var kommet meg gjennom boka var jeg totalt utslitt og full av spørsmål .
Mangen år sener leste jeg Ørnen & Kondoren av Janette Crowley , jeg fikke en tilsvarende reaksjon på den men ikke så kraftig .
Da gikk jeg henn og kjøpte INKAINNVIELSEN for å lese den på nytt for å se hva som skjedde … var vel blitt litt mer herdet ? for reaksjonen kom men ikke så kraftig som første gang .
Dette fikk meg til å begynne å forberede en Perutur , som det desverre ikke ble noe av – India og Nepal i stedet .
Nå må jeg bare tiføye noe annet … jeg husker absolutt alt fra jeg var 7 mnd og opp til i dag … også drømmene mine – jeg våknet og ble meg selv bevist som tenkende og selvstendig vesen , og det er som om det var i går .
Og jeg har vist fra jeg var ganske liten at jeg skulle flytte og gjøre alt jeg til nå har gjort , også det å bygge den store steinsirkelen jeg har her på Torpet , men hvorfor DET har jeg ikke vist før senere .
Jeg har søkt forståelse og innsikt i mangen rettninger og på mangen måter , men aldri funnet noe svar , jeg har heller skremt unna en god del folk på grunn av min inntense søken .
MEN til slutt duket det opp svar på det meste og mye falt på plass .
Jeg var på en sermoni for 12 år siden pga. uuthollilige smerter etter en bilulykke jeg ble utsatt for da jeg var 18 år – smertene svar så jævlige i over 30 år at jeg mang en gang sto på kanten til å avslutte alt , men så er jeg da født som en kriger og kjempet meg gjennom det og fikk tilslutt hjelp på sermonien i Sverige , der 90 % av smertene forsvant.
Samtidig som jeg har vert på hauger av røntken , så ba jeg de å se etter noe annet som jeg slet med … intense smerter under venstre skulderblad og i hjertet , så pass at jeg havnet med blålys på sykehuset to ganger med 20 års mellomrom , men de fant ingenting feil etter dager med undersøkelse .
Så for to år siden datt alle bitene på plass :-)
Det var under en sermoni her hjemme og jeg var tilbake i Peru på ca 800 tallet – nå kommer tårene igjen og at vrenger seg i meg – (pause)
Tilbake – like vanskelig hver gang jeg snakker om det :-)
Jeg var en av 12 energibærere som hadde i oppgave å samles i et tempel uten tak men med nisjer der vi sto inni … tempelet var rundt og vi genererte store mengder energi som ble sendt ut i midten av rommet og opp og ut i verden , for å hindre det sterke energifallet som var iferd med å sluke verden og gjøre den til hva det er blitt i dag .Dette var noe som ble gjort med gjevne mellomrom.
Nå den siste gangen , gjore den ypperstepresten som «passet» på oss misunnelig, eller av en større grunnsom jeg ikke fikk med meg , noe som snudde alt – vi ble myrdet og kastet utfor klippene … jeg ble myrdet med et bredt knivblad som ble stukket opp under skulderbladet og inn i hjertet , før jeg ble kastet utfor klippene .
Jøss … der falt mye på plass , det var derfor jeg reagerte så sterkt på de to bøkene … jeg var energibærer i Peru og det var der smertene i skulderblad og hjerte stammet fra , for siden har jeg vært helt smertefri .
OG nå skjønner jeg og hvorfor den trangen til å bygge steinsirkelen til å jobbe med energi i og hvorfor jeg alltid har vist om hvordan energien fungerer og kan brukes …
Ja dette var min historie .

——–

Jeg har lenge grunnet på hvordan jeg skulle organisere og arangere oppbyggingen av ENERGI SIRKELEN .
Etter at jeg hadde den våketiden på 5 netter uten søvn og fikk den ene visjonen etter den andre , så ble det bare klarere og klarere hvordan det hele skulle settes opp .
Nå er det i allefall klart at det skal være 6 kvinner og 6 menn som skal danne sirkelen.
Og her er det spessielle ved oppstillingen :
Vi skal stå annen hver kvinne – mann og mannen skal ha armene over kvinnenes skulder og hendene skal møtes mann til mann og flette fingrene inn i hverandres fingre som en gjør når en folder hendene .
Så gjør kvinnene det samme med armene bak mannens korsrygg , og fletter hender .
Da er sirkelen dobbel og hel på samme tid , noe som akselrerer energien når den settes igang .
Og måten å sette den igang på er at først søker alle inn i sitt hjerte og fiinner den sterkeste forelskelsen de kan finne , og henter den fram i bevistheten , så flyttes den ned i brystet og sendes ut i armene og inn i den som man er knyttet til på begge sider .
Dette gjør at du sender ut to energier , en i hver rettning og får to tilbake NÅ skjer det som setter akselrasjonen igang .
Det blir som en setter strøm til to kretser og dette igjen forsterker begge kretsene og energien begynner å stige .
Når du får forsterket din kjærlighetskraft ved at dine to nermeste sender sin til deg så blir din 3 ganger sterkere og du sender så den til dine to igjen som du er knyttet til .
Og slik fortsetter vi til alle føler seg sterke og rede , så sender hver av oss 12 energien inn i midten av sirkelen i ca brysthøyde .
Om vi da har fått det til som vi er ute etter vil vi se et sterkt lyseblått lys eller hvitt der midt i sirkelen .
SÅ skal vi med viljen og tankene sende lyset rett til værs og UT I ATMOSFÆREN RUNDT JORDA slik ar den omslutter hele jorda .

——–

HISTORIER knyttet til SIRKELEN

Første gang var vi bare 4 og da det blå lyset begynte å vise seg fikk han ene renneskjeta og spydde , så kraftig er den om man ikke tar det gradvis .

Da vi fikk til 6 … 3 av hver , var vi i steinsirkelen som jeg har bygget , da vi var igang oppsto det en lys og tydelig ring i skydekket rett over oss , litt senere ca 30 min etter at vi var ferdig og hadde gått inn og det var mørkt gikk vi ut forde en skulle reise .
Da var det helt skyfritt og full av stjerner , men det spesielle var at rett over oss var det som et midtpunkt , og ut fra dette strålte det et heftig nordlys i alle regnbuens farger .
Ingenting av dette er vanlig … aldri sett lignende verken før eller siden .
Måtte ringe 3 – 4 venner som ikke bodde for langt vekke , for å spørre om de og så det og det gjore de .
Da vi var 8 … 4 av hver , ble vi i ett med hverandre og meg himmel og jord , på en måte som fikk tårene til å renne hos oss alle , det var så utrolig sterkt at det må oppleves for å forstå det … ingen ego elle individuallitet , bare et stooooort væren der og da .
Har ikke fått til 12 enda … vanskelig å samle 12 her på skogen .

berit
Abonnent

Hei

Jeg bet meg merke i opplevelsen du fikk av å lese Inkainnvielsen, så i dag har jeg fått tak i den og er i gang med lesingen. Takk for et tips som bare slo inn og kjentes rett med en gang jeg leste det.

Frohebo
Abonnent

Moder Jord og Gudsenergien

Hele menneskeenheten funderer på dette med Gud,- og meningen med livet som sådan…
Det er sagt og skrevet i tusenvis av år om dette og vi må selv finne utav det kanskje.
Jeg liker tanken på at Gud er så nærmt oss at vi overser Ham/Henne.
Jeg trives best med tanken at Moder Jord er Gudinnen…
Og at jo mer jeg tenker slik jo mer så passer det inn i mitt tankemønster og brikkene faller på plass.
Ikke minst med denne frekvensen som er nevnt over som Schumann energien.
Hvis det er slik er det bare å jorde seg, være mye barbeint mot jorden/gresset og øke kroppens frekvens oppmot Schumann…
Samtiig føles det ubehagelig å øke frekvensen og på en måte oppfattes det som eksternt stress.
Ja det var nå bare en tanke når midnatt nærmer seg…
Kjekt å lese Nyhetsspeilet

Olaug Heldig Sævareid
Abonnent
Olaug Heldig Sævareid

Har opplevd disse frekvens hoppene i førti år. Psykiatrien velger konsekvent bort informasjon om dette. Har snakket til mennesker med voks i ørene og selvfølgelig trodd meg «syk» , tvangsmedisinert, reimet og degradert som troverdig menneske av familie og «bedrevitere». Hvor lenge Systemets løgn og bedrag velferdssamfunn sitter på eierskapet av virkelighetsoppfatning, fensles og sykeliggjøres fortsatt sannhetssøkende. Ikke noe som tilsier at forandringer skal komme fra politisk eller annet uansvarlig faglig hold, så både fantastisk frustrerende og grusomt frigjørende å oppdage at jeg jo har blitt dobbellurt………..Syk jeg? Nei, bare litt for frisk og sannferdig, må vite…………….Lønn for strevet? tja, spørs jo om man bare skal være sjeleglad for at livet endelig har blitt leveverdig<3 Plikt, respekt
og høflighetskrav i forhold til Øvrigheta er en mangel jeg lever godt med<3