Du leser nå
Hvorfor og hvordan heve sine personlige vibrasjoner

13 minutter lesetidHvorfor og hvordan heve sine personlige vibrasjoner

Mange har spurt eller spør seg «hva er det egentlig som skjer nå…?»

Det er en del som har merket at det er «noe» (nytt og uvanlig) som skjer, også i ens egne liv og på det personlige plan. Men hva kan det være, hva kan det skyldes, og ikke minst: Hvor er vi på vei, og hva vil den nære fremtiden komme til å bringe…?

En måte å finne ut av det på kan være å gå «back to basics«; ved først å fokusere på tilværelsens basiske grunnelementer:

1. Fysikken; fysikkvitenskapen er «vitenskapenes vitenskap»
2. Energetics; energi er tilværelsens basiselement
3. Jorden er en roterende og vibrerende planet i Universet

Energi, frekvens og vibrasjon er tilværelsens basiselementer

Nikola Tesla, tidenes oppfinnergeni, formulerte det slik: ”If you want to find the secrets of the universe; think in terms of energy, frequency and vibration”

Nikola Tesla, tidenes oppfinnergeni, formulerte det slik: ”If you want to find the secrets of the universe; think in terms of energy, frequency and vibration

Hva er så sammenhengen – mellom energi, frekvens og vibrasjon?

Energi som vibrerer på ulike frekvenser (vibrasjonsnivåer) er på sett og vis ”alt som er”…

Alt i universet består (til syvende og sist) av energi som vibrerer ulike frekvenser.

Selv faste stoffer består på et kvantefysisk nivå av vibrerende energifelter.

Jordens vibrasjonsnivå – som i en svunnen tid var høyt – har i århundrer «skrapet langs bunnen», noe som bl.a. har manifestert seg i den mørke middelalder og det svært blodige og lidelsesfylte 20. århundre.

Uopplysthet («mørke»), lidelse og frykt henger ofte sammen med et lavt vibrasjonsnivå.

Planeten Jorden – som er en levende organisme med en sjel; Moder Jord Gaia – har sin egen frekvens; jordpulsen (eller Gaia-rytmen) som er kjent som Schumann-resonansen.

Jord-pulsen lå lenge stabilt på 7,83 hertz (som forkortes Hz og står for fullførte vibratoriske sykluser pr. sekund – et mål for frekvens).

Jordpulsen (Schumann-resonansen) har tradisjonelt ligget stabilt på 7,83 hertz (som forkortes Hz og står for fullførte vibratoriske sykluser pr. sekund - et mål for frekvens). Dette var tilfelle så sent som i 1995.

Jordpulsen (Schumann-resonansen) har tradisjonelt ligget stabilt på 7,83 hertz. Dette var tilfelle så sent som i 1995.

Det er et grensesnitt (en vekselvirkning) mellom jord-pulsen og menneskenes kollektive bevissthet. Dersom menneskenes vibrasjoner holdes nede (den kollektive virkningen av mange lav-frekvente individer) vil dette kunne bidra til at jord-pulsen holdes nede. (Tradisjonelt har dette funnet sted ved at det er blitt spredd  lav-frekvens triggere i form av lidelse og frykt blant menneskemassene).

Det er en samvirkning mellom jordpulsen og menneskekroppens frekvenser

Det er en samvirkning mellom jordpulsen og menneskekroppens frekvenser

Jordpulsen og Jordens vibrasjonsnivå er nå på vei opp
Den kosmiske personligheten Omnec Onec formidler i dette utdraget av artikkelforfatterens intervju med henne i 2014 innsideinformasjon om møter, vurderinger og beslutninger om Jorden og Jordens fremtid som har funnet sted utenfor Jorden…

Omnec Onec formidler her to viktige innsikter som berører alle som lever på Jorden nå:

1. Jordens vibrasjonsnivå er i ferd med å heves
2. Planeten Jorden er nå under beskyttelse (som omfatter enhver form for mulig ødeleggelse, inkludert atomkrig)

I mer enn 15 år har jordpulsen nå vært stigende, først langsomt og nå stadig sterkere.

Selv om utvikling og dagsverdier av jordpulsen er en del av basisfysikken, er dette informasjon som er vanskelig tilgjengelig.

De følgende tallverdiene for jordpulsens (Schumann-resonansens) utvikling de senere årene er hentet fra en russisk kilde som er i besittelse av avansert måleutstyr for formålet. (Russisk vitenskap har tradisjonelt vært velutviklet innen frekvens-fysikk, også som et element i menneskelig biologi; frekvens-fysiologi).

Det er et samspill mellom fysiologiske frekvenser i menneskekroppen og Jordens egenfrekvenser. Dette omhandler både menneskelig bevissthet, emosjoner og menneskekroppens frekvens-fysiologi.

Det er et samspill mellom fysiologiske frekvenser i menneskekroppen og Jordens egenfrekvenser. Dette innbefatter både menneskelig bevissthet, emosjoner og menneskekroppens frekvens-fysiologi.

Denne oversikten viser at jordpulsen (Schumann-resonansen) som lenge har vært stabil har økt mye i de senere årene. Mellom 1995 og 2015 ble jordpulsen fordoblet.

Denne oversikten viser at jordpulsen (Schumann-resonansen) som lenge har vært stabil har økt mye i de senere årene. Mellom 1995 og 2015 ble jordpulsen fordoblet.

Ethvert "vitenskapelig" diagram som operer med en jordpuls (schumann resonans) på 7,83 Hz eller deromkring er håpløst utgått på dato...

Ethvert «vitenskapelig» diagram som opererer med en jordpuls (schumann resonans) på 7,83 Hz eller deromkring er håpløst utgått på dato…

Dette diagrammet viser at mens det var en jevn stigning i jordpulsen mellom årene 2000 og 2010, så har økningen akselerert fra år 2012. De siste årene har jordpulsen økt med omlag 1 Hz i året. Dette kan anses for å være svært merkbart -

Dette diagrammet viser at mens det var en jevn stigning i jordpulsen mellom årene 2000 og 2010, så har økningen akselerert fra år 2012. De siste årene har jordpulsen økt med omlag 1 Hz i året. Dette kan anses for å være svært merkbart – og skjer sannsynligvis for første gang i Jordens lange forhistorie.

Om jordendringene og betydningen for individet

Amerikanske Dolores Cannon (1931 – 2014), som hadde en unik tilgang på informasjon, snakket og skrev mye om ”Den Nye Jorden”. Den nye Jorden er et begrep som henspiller på at Jorden vil bli endret på grunn av den sterke økningen i Jordens vibrasjonsnivå som pågår og som på ingen måte er avsluttet…

Dolores Cannon - en modig kvinne med viktige innsikter for vår tid

Dolores Cannon – en åpenhjertig og modig kvinne som formidlet viktige innsikter for vår tid

Her er et sitat fra Dolores Cannon som omhandler Jorden og livet på Jorden (oversatt til norsk av artikkelforfatteren):

«Jorden er en av de tetteste planetene i hele Universet. En sjel som inkarnerer her anses som modig fordi livet på Jorden er en svært utfordrende opplevelse å komme inn i, særlig for sjeler som kommer fra høyere sfærer og planeter med et høyere vibrasjonsnivå.
Jorden er i ferd med å gjennomgå en stor forvandling, noe som aldri har skjedd før. For første gang kommer en hel planet til å skifte sin vibrasjon over i en ny dimensjonal frekvens. Mange sjeler eller grupper av sjeler har opplevd et skifte som dette tidligere (ex mayaene), men det har aldri hendt før at en hel planet har skiftet dimensjon samtidig.
Hele Universet vil befinne seg på første rad for å få med seg et av de flotteste showene som noensinne vil være blitt vist.
Men menneskene har forurenset Jorden med en vibrasjon så tett (dvs. så lav) at det har truet overlevelsen av planeten Jorden som helhet.»

Om bevissthetsendringer som stimuleres av kosmiske energier og lys

Her er en annen beskrivelse av de pågående prosessene, som fokuserer på bevissthetsendringer i år 2016, som blir stimulert av kosmiske energier og lys:

Det er en betydningsfull ’event’ som kommer, øyeblikk av lys, øyeblikk av energi.

 Du har hørt om dette før som en bølge av energi i året som er gått (2015).

 Men i dette nye året 2016, er du i ferd med å få en annen bølge av energi, en bølge av lys, en bølge av bevissthet som vil komme over deg.

Og det vil vises deg og føles av deg på mange forskjellige måter. Noen vil oppleve det som en økt bevissthet, en endring i frekvens i seg selv, og vil komme på et høyere nivå av forståelse og bevissthet.

Et annet perspektiv fokuserer på at personlig frekvensheving bør begynne nå  – senere kan det bli vanskeligere

Det er mulig at en selvforsterkende ”mer av det samme”-effekt vil gjøre seg gjeldende på individnivå. Dette er blitt beskrevet slik…:

«Høsten 2016 vil ting akselerere… alt vil øke sin hastighet innenfor enhver frekvens som du måtte befinne deg på …. Hvis du er fornøyd, vil du oppleve mer lykke… Hvis du spiser økologisk mat, vil mer økologisk mat dukke opp på vanlige steder. Og…Hvis du er syk, vil mer syke mennesker og ting kunne dukke opp i din virkelighet og i verden … Hvis du har noen avhengigheter … er det best å bli kvitt dem nå …

I utgangspunktet vil våre oppfatninger bli forsterket … våre trossystemer er hvem vi virkelig er… i vår underbevisste programmering … Bashar sa at i 2016 er det som en rask joggetur… mens det i 2013 var som en tur, i 2014 en rask spasertur, i 2015 en langsom joggetur …. og 2017 vil være som en langsom sprint … og 2018 vil være som en gjennomsnittlig fartsprint 2019 vil være sprint i raskest mulig fart

I 2020 vil du i utgangspunktet ikke ha mulighet for å endre hvem du allerede er, fordi i din virkelighet, vil ting, mennesker og annet i ditt liv være så motvillig mot at du forandrer deg at du ikke vil kunne gjøre endringen uten mye smerte og lidelse… etter 2020 … vil hovedsakelig den mørkeste Jorden (3D?) være helt separert fra den lyseste Jorden (5D) ….

Og vi vil få oppleve begge deler i større eller mindre grad avhengig av våre egne følelser / vibrasjon …. Vi befinner oss nå i midten av trengselsperioden når lyset og mørket begynner å utkjempe den siste kampen …. For din sjel …. Det beste er at du vil kunne kåre vinneren basert på din vibrasjon, dine følelser ….

Så bare føl deg vel og nyt livet. La det bli gradvis bedre – og sørg for å spise sunt.

De som blir igjen er dem som tviholder på de gamle paradigmer, inngrodde holdninger, den gamle jorden og nekter, står imot, fordømmer og avviser … nye og bedre måter å leve på…»

Hvor omfattende vil de pågående jordendringene bli?

Jorden er nå i endring i retning av stadig høyere vibrasjoner. Det heter seg at «den nye Jorden er ikke et sted – det er en frekvens«…

Den samme planeten - men likevel ikke den samme planeten... Den nye Jorden er ikke et sted - det er en frekvens

Fra 3D «Matrix» Jorden til 5D «Den virkelige» Jorden…(?)

Den samme planeten – men likevel ikke den samme planeten…
Den nye Jorden er ikke et sted – det er en frekvens…

Betydningen av økt personlig vibrasjonsnivå for individet

Også vi mennesker består av energi som vibrerer på ulike frekvenser…

Cassandra Sturdy har beskrevet dette slik:
«Alt i universet består av energi som vibrerer på ulike frekvenser. Selv ting som ser solide ut består av vibrerende energifelt på et kvantefysisk nivå. Dette innbefatter deg. Din ‘vibrasjon’ er en cool måte å beskrive din totaltilstand på.»

Kan filmen THE MATRIX, som beskriver ”en finvevet mental svindelvev” av illusjoner tolkes som at den beskriver ILLUSJONEN som er kjent som vår 3D virkelighet…?

For ikke å komme i utakt med «vår fysiske vertinne» Moder Jord som nå vibrerer på et høyere frekvensnivå enn tidligere vil et høyere personlig frekvensnivå være en fordel på flere plan, såvel mentalt som emosjonelt, fysiologisk og spirituelt. Dette dreier seg om tilpasning; «å tilpasse seg ved å heve sine frekvenser i retning av gjeldende vibrasjonsnivå på Jorden».

Dette reiser spørsmålet om hvordan ens personlige vibrasjoner kan heves.

Hvordan heve sine personlige vibrasjoner
Det er mange måter å heve sine personlige vibrasjoner på. En start vil være å bli bevisst verdien av dette og fokusere aktivt på det… Her er et utdrag fra en video med den spirituelle veilederen Teal Swan som omhandler dette:

18 måter for å heve sine vibrasjoner

– Bli bevisst dine tanker
– Fri deg fra all frykt
– Finn noe vakkert og sett pris på det
– Bli bevisst hva du ser på, lytter til og leser
– Vær bevisst maten du spiser
– Drikk mye vann
– Tilbring tid i naturen og gå gjerne barbeint
– Meditér (sitt i en behagelig stol, lukk øynene og pust ut og inn)
– Vær aktiv – fysisk og på andre måter
– Vær i kontakt med vann (dusj-badekar-svømmebasseng-utendørsbading)
– Vær omtenksom og generøs
– Vær takknemlig
– Sørg for aktivt å utvikle dine spirituelle perspektiver
– Heal og gi slipp på fortiden
– Praktiser tilgivelse (det er viktig også å tilgi seg selv)
– Ikke legg skylden på ytre omstendigheter for dine “vibratoriske mangler”
– Lytt til (gjerne harmonisk) musikk
– Husk at alt dreier seg om balanse (unngå ensidighet og varier vaner)

Her er en kilde for noen av punktene over.

Legg merke til hvor mye av vibrasjonshevende aktiviteter og fokuseringer som er relatert til det indre (personlige) plan og hvor lite som er relatert til det ytre plan (i forhold til samfunnet).

Hvert individ har allerede sin egen vibrasjon som utgangstilstand; heving av vibrasjonsnivå vil derfor skje mellom ulike nivåer for den enkelte.

Hvert individ har allerede sin egen vibrasjon som utgangstilstand; heving av vibrasjonsnivå skjer mellom ulike nivåer for hver enkelt

Hvis vi stopper tiden de mange travle menneskene befinner seg i – hvilket vibrasjonsnivå vil den enkelte befinne seg på?
https://www.youtube.com/watch?v=5QOMmziUoxc

Vil mange av dem være så travle i sine hverdagsliv at de hverken "vil ha tid eller anledning" til å fokusere på vibrasjonshevende aktiviteter - selv om det vil kunne være noe av det nyttigste de kunne fylle en del av sine liv med..?

Er mange av menneskene så travle i sine hverdagsliv at de tror at de «hverken vil ha tid eller anledning» til å fokusere på spirituell egenutvikling eller andre vibrasjonshevende aktiviteter – selv om det vil kunne være noe av det nyttigste de kunne fylle en del av sine liv med i tiden vi nå lever…? Vil noen trenge «en pistol mot panna» (som på bildet) for å stoppe opp og reorientere seg i forhold til dagens situasjon?

Dette chakra-chartet kan gi en viss innsikt og minne oss på at nå er det hver og en av oss som individer det gjelder – på et helt personlig plan, som omfatter både sinn og kropp…

Nå er det oss selv det gjelder; både sinn og kropp...

Nå er det oss selv det gjelder; både sinn og kropp og samspillet mellom dem…

Hva kan sies om totaleffekter og veien videre?
– Det vil bli mer makt til individet helt uavhengig av hva som er organisert virksomhet – dersom vi velger å beholde vår personlige makt fremfor å gi den fra oss; ”Take back your power”.
– Det vil bli lettere å manifestere med fokusert intensjon. (Mange har merket det allerede)
– Fokusér din intensjon med vekt på hva du ønsker (ex. fred, overflod…). Det heter seg at «Universet forstår ikke ordet IKKE»
– Se etter manifestasjoner av endringer; det kan dreie seg om ”rare” ting.
– Forsøk å forbli i ditt emosjonelle, åndelige og fysiske senter mest mulig.
– Det du fokuserer på – positivt eller negativt – gir du også din energi (”Where the attention goes, the energy flows”).
– Det kan være bedre å leve bevisst – og høyvibratorisk– særlig nå…

Hva har vi egentlig i vente...?! ”Doom & Gloom” eller ”Miracle & Wonder”?

Hva har vi egentlig i vente…?! ”Doom & Gloom” eller ”Miracle & Wonder”?

Det er en sammenheng mellom økningen i det kollektive bevissthetsnivå og Jordens økende bevissthetsnivå; begge deler skjer nå samtidig.

Det er en sammenheng mellom økningen i det kollektive bevissthetsnivå og Jordens økende vibrasjonsnivå; begge deler skjer nå samtidig.

The time to start living in the NOW is NOW! Det er lettere å skritte over en sprekk enn å krysse en kløft. En kløft lar seg heller ikke krysse i to eller flere sprang.

The time to start living in the NOW is NOW!

Ifølge kilden Bashar vil frekvensutviklingen fremover akselerere, noe han beskriver som at «2019 vil være sprint i raskest mulig fart». Økende mismatch mellom egenfrekvens og jordfrekvens kan sammenlignes med en sprekk som gradvis men i økende tempo utvider seg til en kløft. Det er lettere å skritte over en sprekk enn å krysse en kløft. Som kjent lar en kløft seg ikke krysse i to eller flere sprang… «Den nye Jorden» (kloden til høyre) er ikke en annen planet – det er et annet frekvensnivå på Jorden som vi kjenner…

Artikkelforfatteren Hans Gaarder har produsert en DVD med lettfattelig og fyldig innhold som omhandler ulike sider ved Jordens pågående vibrasjonsheving, bakgrunnen for dette og hva vi bør gjøre for å tilpasse oss. Denne er tilgjengelig her

 

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
82%
Opplysende
12%
Inne på noe
3%
Usikker
1%
Dårlig
2%
Om forfatter
Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, blant annet helse (Teoretisk Fysiologi som kan kalles rytme-helse og vaksiner) og skjulte maktstrukturer.

16 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *