Du leser nå
Bestemmes været av atmosfærens Orgone?

11 minutter lesetidBestemmes været av atmosfærens Orgone?

Forståelse for hvorfor vær og klima i dag er svært forstyrret, såkalte klimaendringer, ligger i Wilhelm Reich sin oppdagelse av orgone energi.

Bakgrunn

Som nevnt i artikkelen om Wilhelm Reich, oppdaget han en form for energi som han kalte Orgone. Hans viten var basert på eksperimenter, samt nøye studier av naturlige fenomen. Etter hvert klarte han også å beskrive lovene som styrer denne energien som finnes overalt, ligger bak all skapelse, samt opprettholder alt liv.

Dessuten utviklet han metoder som kunne påvise Orgone energi, blant annet Orgone akkumulatoren hvor den kunne observeres i form av en blå tåke.

Blå Orgone

Blå Orgone

Orgone energi i balanse

Når orgone i atmosfæren er i balanse, har vi dyp blå himmel med velformede haugskyer som øker i høyden. I slike perioder er nivået av Orgone energi ved bakken høyt. En føler seg opplagt og puster lett. Se hovedbildet fra Mongolia, hvor vær og klima fremdeles er i bedre forfatning enn hos oss. De som har levd en stund, kan bekrefte at på våre kanter blir et slikt syn sjeldnere og sjeldnere.

Noen ganger kan en se denne energien i atmosfæren som her på et bilde fra Hellas, tatt i 1995.

fig24

Dette er ikke bålrøyk!

I dag er atmosfæren mange steder dessverre ”degraded” og i stor ubalanse. Hvorfor?

Oranur effekten

Denne alvorlige forstyrrelsen av atmosfærens Orgone energi inntrer blant annet når den reagerer med radioaktiv stråling. Fenomenet ble først gang observert av Reich i 1951 over Orgonon, som var navnet Reich gav sitt forsøkslaboratorium i Rangley i Maine, USA. For å teste ut om orgone kunne redusere effekten av radioaktivitet, tok Reich 1 mg radium inn i et rom som var innredet som en orgone akkumulator og hvor det tillegg stod en slik.

Orgone akkumulator

Orgone akkumulator

Virkningen var nesten umiddelbar, men ganske så annerledes enn han hadde forestilt seg. Både han selv og flere av medarbeiderne ble syke, og mange av hans forsøksdyr(mus) døde. Senere har Oranur effekten blitt observert i forbindelse med radioaktiv forurensning, det være seg fra rutinemessige utslipp eller ulykker ved kjernekraftverk, samt prøvesprenginger av atomvåpen, uansett om disse skjer under jordoverflaten eller som tidligere, i atmosfæren(2) Oranur effekten inntrer også når orgone energi reagerer med kraftige elektromagnetiske felt som for eksempel høyspentledninger og trafostasjoner (3). Sannsynligvis bidrar også ulike typer av forurensning til en Oranur effekt. Da Orgone energien trenger inn i alt, vil dens reaksjon med det radioaktive materialet i atomvåpen etter all sannsynlighet også danne Oranur.

 

Værmodifikasjon

Ved geoengineering operasjoner brukes en aeorosol som består av ørsmå metall og plastpartikler(chemtrails). Den påvirkes så av kraftige mikrobølgesendere fra bakken. Se Hva har skjedd med været, del 1 og 2. Med andre ord – en solid kilde til Oranur! Reich oppdaget nemlig at orgone reflekteres av metaller og at enkelte, blant annet aluminium, produserer toksisk orgone, dvs. oranur.

 

Hva kjennetegner Oranur?

Dette innebærer at Orgone energien i atmosfæren reagerer ’allergisk’ og kommer i en opphisset tilstand. Når Orgone er i balanse, kjennetegnes det av en rytmisk sammentrekking og utvidelse, med andre ord, en naturlig balanse mellom tørt vær og nedbør. Når den aktiveres på denne unaturlige måten, blir resultatet en konstant ekspansjon, noe som medfører at det ikke dannes skyer og at himmelen får en lys blå og blass farge, med en melkehvit tåke i horisonten(4). Varer dette lenge blir det tørke, selv om den vanligste grunnen til tørke er Dor. Dannes det litt skyer, vil de utvide seg i bredden samt være ”oppspist” i kantene, omtrent som om noen har revet et hvitt laken i småbiter og kastet det utover himmelen. Dette er altså den ’godværshimmelen’ vi nå er blitt vant til!

Oranur himmel

Oranur himmel

Dor

Etter en periode med Oranur, inntreffer så det motsatte nemlig en Dor tilstand. Dette er forkortelse for deadly orgone og beskriver stagnert, død orgone energi. Kommentar: Om Dor gir unaturlig lange regnværsperioder eller tørke ser ut til å bero på hvilke værtype et område er ’disponert’ for. I California som har et tørt klima, har den langvarige Dor stagnasjonen der som kjent forårsaket vedvarende tørke. Andre steder som på Vestlandet, er det motsatt, altså uvanlig lange nedbørsperioder.

LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 4: A sign from wetter times warns people not to dive from a bridge over the Kern River, which has been dried up by water diversion projects and little rain, on February 4, 2014 in Bakersfield, California. Now in its third straight year of unprecedented drought, California is experiencing its driest year on record, dating back 119 years. Grasslands that support cattle have dried up, forcing ranchers to feed them expensive supplemental hay to keep them from starving or to sell at least some of their herds, and farmers are struggling with diminishing crop water and what to plant or whether to tear out permanent crops which use water year-round such, as almond trees. About 17 rural communities could run out of drinking water within several weeks and politicians are are pushing to undo laws that protect several endangered species. (Photo by David McNew/Getty Images)

Tørken i California

Kommentar: Allerede på 50-tallet konstaterte Reich at Dor var et problem som fantes over hele kloden. Han mente og at hvis den fikk utvikle seg, ville dette til slutt bli en trussel mot alt liv. Dette kan jo stemme, en regner at ca 60 000km2 av jordoverflaten hvert år blir til ørken(10).

Regn Dor

Når Dor effekten inntrer blir det ingen vanlige skyer, men i stedet en hvit eller brunaktig tåke som dekker hele himmelen. Årsaken er som sagt at DOR  kjennetegnes av stagnasjon, noe som hemmer vanlig skydannelse. Dannes det skyer, blir de veldig utydelige og lite avgrensede.

Kjennetegn for regn Dor er konstant lavt skydekke, høy luftfuktighet, vindstille og redusert sikt. Alt i naturen er taust, med andre ord ingen fuglesang. Det vil være lite orgone energi på bakkenivå, men høyere konsentrasjon oppe i atmosfæren. Resultatet er at en føler seg trøtt og uopplagt. Det blir og tyngre å puste.

Dor vær

Dor vær

En slik DOR tilstand kan vare leeenge…

 

Tigeren i bur

Da Orgone energi gjennomstrømmer og opprettholder alt liv, vil følgende eksempel illustrere prinsippet for hva som skjer med den i atmosfæren. Siden det er samme livsenergi enten den befinner seg i atmosfæren, i et dyr eller i et menneske, gjelder de samme prinsippene.

Her er en bengaltiger i sitt rette element. Den jakter, hviler, formerer seg og slapper av, dvs livsenergi/Orgone er i balanse.

Bengaltiger

Bengaltiger

Så fanges den i et lite bur. Den vil til å begynne med kjempe vilt for å prøve å komme seg ut, sagt med Reichs ord, livsenergien(Orgone) kommer i en opphisset Oranur tilstand.

Jeg vil ut!

Jeg vil ut!

Etter en stund vil den slutte å kjempe og ende i en sløv, apatisk og passiv tilstand. Livsenergien har stagnert, med andre ord: Dor.

Resignert

Resignert

 

Oranur og Dor på Vestlandet vår sommer 2016

Her på Vestlandet var det i mai og juni unaturlig lange godværsperioder, kjennetegnet av lys blå himmel omtrent uten skyer, men med en melkehvit dis i horisonten, altså Oranur.

 

Oranur himmel

Oranur himmel

Deretter Dor

Så ved St. Hans tider snudde dette og med unntak av et par dager, regnet det konstant frem til 8. august. Av og til brøt solen i gjennom i korte glimt, men DOR nivået i atmosfæren var for høyt…..

Så opprør

En vanlig grunn til at Dor tilstanden til slutt opphører er at det kommer svært kraftig vind ofte opp i storm styrke, samt mye nedbør. Ut i august skjedde akkurat dette og været endret seg og det klarnet til slutt opp for en stakket stund.. En kan si det slik; på denne måten gjør naturen opprør mot den stagnerte, unaturlige tilstanden(4).

RV 12 v Odda

RV 12 v Odda

 

Det eteriske plan

Mye tyder på at naturlige kureringsmetoder som akupunktur, homeopati og healing påvirker et bioelektrisk felt som omgir alle levende organismer, også kalt det eteriske plan. I nyere tid har personer som James Lovelock og Rupert Sheldrake kommet med teorier om at planeten jorden er en levende organisme som og har et eterisk plan. Så lenge vanlig vitenskap ikke anerkjenner dette planets eksistens, vil de heller ikke anerkjenne realiteten av Orgone energi.

Cosmic Orgone engineering: Wilhelm Reichs cloudbuster

Reich med cloudbuster

Reich med cloudbuster

Hensikten med denne innretningen er å endre konsentrasjonen av orgone energi i atmosfæren slik at en normal syklus mellom nedbør og tørt vær gjenopprettes. På tilsvarende måte som en person med helseproblemer kan få flyt i stagnert chi( som er kinesernes betengnelse for orgone) ved hjelp av akupunktur, kan faktisk en Dor stagnasjon i atmosfæren avhjelpes.

For å kunne bruke en såkalt ’cloudbuster’, må en ha god innsikt i orgone energi og dens egenskaper samt en hel del viten om meteorologi. I tillegg en psyke som er i god balanse samt evne til å kunne sanse orgone energi i naturen. Det finnes en rekke eksempler på at operatører har blitt skadet av energien fra en cloudbuster da Dor etter hvert magasineres både i apparatet og i de nærmeste omgivelsene(8). På bakgrunn av erfaringer utarbeidet Reich regler for forsvarlig bruk(9). En av dem lyder: Bruk kun Cloudbusteren hvis du må! Reich oppdaget nemlig at uansett hvor forsiktig han var, oppstod uønskede effekter i form av kraftig storm eller tordenvær(1).

 

James DeMeo

James DeMeo

James DeMeo

Denne mannen som tidlig i livet fikk interesse for Reichs skrifter, har og etterprøvd en hel del av hans oppdagelser. DeMeo har blant annet hatt vellykkede cloudbuster prosjekt i Israel, Eritrea og Nambia hvor det store problemet har vært langvarig tørke.

DeMeos Icaros

DeMeos cloudbuster Icaros

DeMeo advarer på det sterkeste mot ukyndig eksperimentering med cloudbuster og har en rekke konkrete eksempler på at dette gjør mye mer skade enn gagn(6). Prinsippet er at den kun skal brukes i en kort periode, i enkelte tilfeller er det kun snakk om minutter, for å gjenopprette en normal syklus mellom tørke og regnvær.


Don Crofts ‘Chembuster’

En såkalt ”chembuster” står vanligvis og peker konstant mot himmelen.  Dette viser at en er uvitende om prinsippet bak det å avhjelpe Dor/stagnasjon. Skryter en så av at det blir blå himmel og ingen skyer der en har ”chembusteren” stående, er etter all sannsynlighet årsaken at den produserer Oranur som hindrer skydannelse. Pga. uvitenhet bidrar en altså til å øke klimaproblemene, på samme måte som geoengineering, atomkraft eller kraftig elektromagnetisk stråling. Her en såkalt ‘chembuster’. Legg merke til Oranur himmelen i bakgrunnen!

Nei!!!

??????

Kommentar: Tilhengerne av ‘Chembuster’ hevder at den omdanner Dor til Orgone energi. Når den er operativ hele tiden, hva da de med de periodene Orgone allerede er i balanse eller er i en tilstand av for stor ekspansjon, med andre ord Oranur? Når Orgone i atmosfæren er i konstant bevegelse, hva da med uønskede effekter av Chembusteren helt andre steder på kloden? Når den egentlige hensikten kun er å gjenoppette normal pulsering i atmosfæren, hva skjer da når den blir stående slik?

Kommentar: Dette blir situasjonen når naturlig hjelp til å rette opp klimaforstyrrelser overlates til tilfeldighetene og ingen lands myndigheter tar ansvar. Det minner sterkt om situasjonen når det gjelder homeopati, en annen metode som baserer seg på aktivering av det som kalles vitalkraft eller med andre ord, personen Orgone. Her er det også fritt fram for enhver som ønsker å gå i gang uten å kunne noe som helst….

 

Etterord

Ved å observere været i lys av det en nå har fått vite, kan en få konkrete bevis for at det Reich beskrev på 50-tallet er realiteter! Cosmic Orgone engineering som bidrar til at atmosfærens orgone kommer i balanse, vil selvsagt kun være en midlertidig symptomlindring så lenge årsakene ikke fjernes! Med andre ord – vi må kutte ut all bruk av kjernekraft, kvitte oss med alle atomvåpen og stanse all værmodifikasjon. Dessuten gå over til andre energikilder som ikke påvirker miljøet og atmosfærens orgone.

Kilder

 1. The oranur experiment. http://borderlandresearch.com/oranur-experiment
 2. Severe Drought Crisis in Rajasthan Province,
  And Failure of the Indian Monsoon Seasons,
  Following Underground Nuclear Bomb Tests in India and Pakistan,
  May 11-13 and May 29, 1998. – http://www.orgonelab.org/oranur.htm
 3. http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/reich-contact-space.pdf
 4. De Meo James. The Orgone accumulator handbook. Natural Energy Works, 2010.
 5. ‘New’ Method for Drought-Abatement and Desert-Greening: Cloudbusting http://www.orgonelab.org/ResearchSummary2.htm
 6. James DeMeo, Ph.D.SO, YOU WANT TO BUILD A CLOUDBUSTER? On the Problem of Growing Irrationalism and Mis-Application of Reich’s Atmospheric Discoveries. A Personal View. http://www.orgonelab.org/sobuildaclb.htm
 7. HURRICANE AND TYPHOON CONTROL
  The Anatomy of a Challenge by Trevor James Constable- http://www.rainengineering.com/hurricane_and_typhoon_control.html
 8. Kelley, Charles. A new Metod of Weather control. Kelley/Radix Publications, 19
 9. Maglione, Roberto. Wilhelm Reich and the healing of atmospheres. Modern techniques for the abatement of desertification. Natural Energy Works, 2007
 10. DeMeo, James: Cloudbusting is not «Weather Modification» http://www.orgonelab.org/cloudbustingisnot.htm

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
54%
Opplysende
26%
Inne på noe
0%
Usikker
4%
Dårlig
15%
Om forfatter
Terje Wulfsberg
Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

Kommentarer

20 kommentarer på "Bestemmes været av atmosfærens Orgone?"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste