Du leser nå
Var Orlando-terroren falsk flagg?

12 minutter lesetidVar Orlando-terroren falsk flagg?

Nesten fem år etter 22. juli terroren i Norge rapporterer media at et alvorlig terrorangrep har funnet sted i USA.

Som med mange andre «ensom gjerningsmann»-terroraksjoner er det også rapportert om (anti-)terrorøvelser i forkant og flere skyttere. Samtidig slår vestlige media i fellesskap stort opp at kun én tvilsom karakter står igjen med all skyld, før det har vært tid til å foreta noen etterforskning av massedrapene.

Hva skal vi egentlig tro – sant eller usant?

Ifølge Wikipedia er dette kjernen i terrorangrepet: 12. juni ble 49 personer skutt og drept og 53 personer skutt og skadd på innsiden av nattklubben Pulse i Orlando, Florida, USA. Ugjerningen skal ha vært kun én manns verk. Den utpekte massedrapsmannen skal ha blitt skutt av politiet etter en skuddveksling som varte i tre(!) timer. Angrepet oppgis å være den verste massedrapsmassakren utført av en person med skytevåpen i USAs historie. Gjerningsmannen oppgis å være den 29 år gamle Omar Mateen. Under angrepet skal han visstnok ha ropt noe om  ISIL/IS uten at det er klart hvem som overlevde og kunne rapportere dette. [1]

Internasjonale og norske medier hopper som vanlig på og svelger den offisielle versjonen som er kommet fra politi og myndigheter, som er lynraskt og ukritisk videreformidlet uten forsøk på å sjekke fakta før publisering. Det var tilsynelatende ingen grunn til å være kritisk – til tross for at enda en gang er gjerningsmannens identitet klar og hendelsesforløpet gjort rede for i løpet av timer etter avsluttet ugjerning.

Ikke så mange virker å forstå at vi nok en gang kan stå overfor en operasjon som inngår i en dypere agenda.

Kjennetegn på falsk flagg terror

Hva denne agendaen skal være, og om den faktisk er tilstede, er det ikke så lett å slå fast med sikkerhet. Det er viktig å være ydmyke i dette. Men operasjonen i Orlando har karakteristiske kjennetegn som vi kjenner fra andre aksjoner, og flere vil gjenkjenne fra Oslo/Utøya 22.7.2011: [2]

* Flere melder om flere skyttere

De første åstedsrapportene fra Orlando meldte om (minst) 2 skyttere, før DEKKOPERASJONEN trådte i kraft, og rammet både politiets informasjon og medias dekning...

De første åstedsrapportene fra Orlando meldte om (minst) 2 skyttere, før DEKKOPERASJONEN trådte i kraft, og rammet både politiets informasjon og medias dekning…

* Sikkerhetsselskapet G4S er med i bildet (har koblinger til britisk etterretning og Mossad)

* Folk tar opptak med sine mobiltelefoner – men filmene dukker aldri opp noe sted

* Myndighetene hadde registrert den angivelige gjerningsmannen i forkant

* Det ble holdt en øvelse i forkant (med mange ofre i oktober 2015)

* Mange skadde paraderer på samme gate

* Trøbbel med å identifisere ofrene

* Det er en sjanse for fabrikasjon av stedet ugjerningen fant sted

Flere vitner rapporterte uavhengig av hverandre at det hadde vært flere skyttere på Utøya. Vitnemålene var beviser som ble underslått bl.a. av KRIPOS. Daværende KRIPOS-sjef Humlegård har senere fått opprykk til å bli politidirektør i Norge.

Flere vitner rapporterte uavhengig av hverandre at det hadde vært flere skyttere på Utøya.
Vitnemålene var beviser som ble underslått bl.a. av daværende KRIPOS-sjef Odd Reidar Humlegård, som senere har fått opprykk til å bli politidirektør i Norge.

Vil Donald Trump kunne profitere på terroren?

Den amerikanske presidentkandidaten Donald Trump var tidlig ute etter terrorangrepet. Han uttalte blant annet dette:

«If we do not get tough and smart real fast, we are not going to have a country anymore. Because our leaders are weak, I said this was going to happen – and it is only going to get worse. I am trying to save lives and prevent the next terrorist attack. We can’t afford to be politically correct anymore.» [3]

Trump kan tjene på aksjonen, det samme kan apparatet bak ham. Det betyr at det ikke kan utelukkes at terrorangrepet i Orlando var en «October Surprise» – det vil si en hendelse skapt for å påvirke det kommende presidentvalget. Framover kan det ikke utelukkes at det kommer flere aksjoner av denne typen, sider det er mektige krefter som vil ha Trump som president. [4]

Ut i skyggene

De som blant andre vil få skylden er påstått ensomme galninger som den utpekte Orlando-terroristen Omar Mateen, som framstår som en mer primitiv utgave av Anders Behring Breivik. I de fleste medier fremstilles det som at han skal ha utført ugjerningene selv. Imidlertid tilsier dødeligheten i Orlando-angrepene at det mest sannsynlig var flere gjerningsmenn. Disse ser ut til å ha forsvunnet ut i skyggene, ut av medienes fokus, slik at bare én forstyrret gjerningsmann gjenstår. Av en eller annen grunn blir det ikke spurt om Omar Mateen eller andre gjerningsmenn kan være koblet til hjerneprogrammering (Mind Control) som MK Ultra. (For mer info om hjerneprogrammerte drapsmenn google «Manchurian candidate») [5]

Siden ISIL/IS, og kanskje andre grupper som Al-Qaida, effektivt og intensivt er blåst opp til å oppfattes som «verdens verste terrorister» er det naturlig å anta at en rekke av ugjerningene vil bli koblet til radikale islamske voldsgrupperinger.

Dessverre bringer ikke myndigheter og medier sannhet om moderne terrorisme. Ifølge Steven D. Kelley, som ifølge Veterans Today har jobbet for NSA/CIA, så er hendelsen i Orlando en falsk flagg-hendelse. Han forteller også at ISIS/IS er en fabrikkert gruppe konstruert av CIA og ulike regjeringsgrupperinger. [6]

Den enslige syndebukken er et fast innslag ved falsk flagg aksjoner

Hva er en falsk flagg-hendelse? Wikipedia omtaler dette slik:

Det moderne begrepet falsk flagg beskriver hemmelige operasjoner som er utformet for å lure på en slik måte at virksomheten ser ut som om de blir utført av enheter, grupper eller nasjoner andre enn de som faktisk planlagt og henrettet dem.

Historisk begrepet «falsk flagg» har sin opprinnelse i maritim krigføring der en aktør seilte under et annet flagg enn sitt eget som en krigslist.

Operasjoner utført i løpet fredstid av sivile organisasjoner, samt hemmelige offentlige etater, kan (ved forlengelse) også bli kalt falsk flagg operasjoner dersom de forsøker å skjule den virkelige organisasjonen bak en operasjon. [7]

I en fordekt aktivitet, falsk flagg/«Black Operation»/«Psyop», benyttes ofte en syndebukk, «patsy». Denne er i forkant plukket ut til å få skylden for aksjonen, og mengder av fabrikert desinformasjon strømmer ut til mediene for å befeste oppfatningen av den enslige syndebukken (patsyen) som den eneste skyldige.

Mannen som angivelig drepte president John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, er et eksempel på en klassisk patsy, syndebukk. Kennedy ble som kjent utsatt for en skur av kuler, og mest sannsynlig var det flere skarpskytter-team i sving. Men det offentlige USA var ikke i tvil om at Lee Harvey Oswald var skurken, ettersom det ble fremstilt som at Oswald hadde sympatisert med kommunistene og hatet presidenten, jo da. [8]

Det er ikke sikkert at patsy Omar Mateen er hovedmannen bak Orlando-terroren. Medias litt for krampaktige stempling av han som "den enslige terroristen" før en reell etterforskning av omstendighetene kan ha funnet sted er en indikasjon på dette.

Det er ikke sikkert at patsy Omar Mateen er hovedmannen bak Orlando-terroren.
Medias litt for krampaktige stempling av ham som «den enslige terroristen» før en reell etterforskning av omstendighetene hadde funnet sted er en indikasjon på dette.

Multinasjonale sikkerhetsselskaper

I terroraksjonen i Orlando kommer det fram at mannen som angivelig skjøt var knyttet til G4S, visstnok eid av Rothschild Group, et multinasjonalt sikkerhetsselskap med bånd til vestlige og israelsk etterretningstjenester. G4S opererte for øvrig ved regjeringskvartalet i Oslo 22.7.2011. Så hvis etterretningsbransjen og deres herrer ønsker seg en falsk aksjon, er det ikke vanskelig å få til i praksis. Apparatet til G4S kan benyttes, på lik linje med apparatet til Serco, et annet gigantselskap. Serco er knyttet til det som er kjent som New World Order, som hyppig har benyttet falsk flagg terror for å fremme sine agendaer, som bl.a. dreier seg om innføring  av politistat, økt overvåking, avvæpning av borgerne og redusert frihet for borgere i vestlige land.

Både Serco og G4S arbeider med US Departement of Homeland Security, som av mange anses som et viktig virkemiddel for gradvis å innføre totalitært tyranni i USA. Interessant nok sendte Homeland Security ut en video med en hvit terroristtrussel dagen før terroren i Norge.

Dette gjør det naturlig å undres over om de som står bak Orlando-terroren kan være de samme som står bak Oslo/Utøya-terroren? I så fall blir rekken med mistenkte: Serco, G4S, etterretningstjenester fra  Storbritannia, etterretningstjenester fra USA, etterretningstjenester fra Israel samt spesialgrupper innenfor NATO-systemet. Syndebukk i Norge: Anders Behring Breivik. Syndebukk i USA: Omar Mateen. [9]

Faren til Omar Mateen framstår underlig og gir assosiasjoner til Breiviks merkelige opphav. Bilder fra Orlando viser også skadde personer som går på samme strekning foran samme kamera. Poserer de? Og gir de ikke assosiasjoner til den underlige «pinne-dama» i Oslo 22.7.2011? [10]

"Pinne-dama" ved Regjeringskvartalet den 22 juli fremsto som en crisis actor

«Pinne-dama» ved Regjeringskvartalet den 22 juli fremsto som en crisis actor

FBI skal ha hatt kontakt med Orlando-terroristen allerede i mai 2013, og han skal ha lagt ut støtte til Al-Qaida. Han skal ha blitt etterforsket, og altså ha vært i etterretningstjenestenes søkelys i forkant av aksjonen, på lik linje med Anders Behring Breivik som ble registrert av PST som en kjemikaliekjøper. [11]

Overstyring av politiet

Ved falsk flagg terror er det vanlig at politiet ankommer ekstra sent til massedrapsåstedet. Hensiktene med dette er flere. Det ene er at terroren skal bli mest mulig blodig (max drepte og skadde for max sjokk-effekt som kan formidles via massemedia). Det andre er et klart ønske om å unngå en skuddveksling mellom politiets antiterror-tropper og terrorister på statlig lønn (black ops-agenter fra etterretningen, special ops forces fra NATO m.v.). I tilfeller med flere skyttere der det planlegges en patsy ville det ta seg dårlig ut hvis etterretningens egne ble liggende igjen etter en shoot-out.

Både Utøya-utrykningen under 22. juli terroren i 2011 og Paris-politiets utrykning til Bataclan-teatret i november 2015 bar tydelig preg av at politiet hadde fått GO SLOW ordre. De berørte polititjenestemenns naturlige instinkt om ikke under noen omstendighet å røpe at de var under GO SLOW ordre kan tilskrives det som kalles «spillet i det negative rommet». Dette innebærer at personer som har fått kjennskap til sensitiv informasjon av svært negativ karakter (22. juli: Beredskapstroppen, Pål Lønseth i dekkoperasjonsgruppen, Raymond Johansen fra dekkoperasjonsgruppen – som forøvrig har fått opprykk til å bli byråd i Oslo – og andre) vil gjøre ALT ANNET enn – i dette tilfellet – å røpe at deres overordnede i politi og andre myndighetsorganer var involvert i den skitne terroren mot egne borgere som bevist av GO SLOW ordre…:

At politiet er ekstra trege med å rykke ut (såkalt "stand down / go slow" ordre) er et kjennetegn på falsk flagg terror...

At politiet er ekstra trege med å rykke ut (såkalt «stand down / go slow» ordre) er et kjennetegn på falsk flagg terror…

I Norge etter 22.7.2011 var det private selskapet PWC (revisjonsfirmaet Price Waterhouse Coopers) involvert. Det som er spesielt er at PWC gjennomførte en rekke avhør for 22. juli-kommisjonen, som ble hemmeligstemplet for mange år fremover. En annen påfallende «etterdønning» av PWCs 22. juli involvering er at Pål K. Lønseth – som var leder for Stoltenberg-regjeringens superhemmelige gruppe for å skjule sannheten om 22. juli terroren (dekkoperasjonen). Les Aftenpostens avsløring av denne klandestine gruppens virksomhet her.

Noen måneder etter at dette i henhold til norsk forvaltningspraksis svært oppsiktsvekkende prosjektgruppen (dekkoperasjonen etter 22. juli) var avsluttet, fikk Pål K. Lønseth i en alder av bare 43 år «opprykk» ved å bli
1. Ansatt som leder av PWCs store og ressurssterke granskningsgruppe
2. Tatt opp som partner i det globale revisjonsselskapet PWC NB! uten revisorfaglig bakgrunn(!)

Dette fremgår ikke av Lønseths CV på wikipedia men det fremgår av en pressemelding fra PWC fra 13. november 2013:
«Pål K. Lønseth ny leder for Gransking i PwC» [12]

PWC kan muligens være inne i bildet, da dette selskapet angivelig sitter på koder, rammeverk, kryptering, autentisering i NATOs infrastruktur og annen terror-relevant informasjon. Hvis politi eller militærvesen skal låses eller styres kan PWC og andre sannsynligvis gå inn og gjøre dette, både  både i lille Norge og i store USA. [13]

I tilfellet med Orlando-terroren er det naturlig å være varsomme med å konkludere. Selv om det foreligger en rekke tegn på at Orlando-terroren  var en hemmelig operasjon med mange deltagere er det for tidlig å anse dette for å være bevist.

Det er i tillegg, på lik linje med skytingen i Sandy Hook i USA og Bataclan i Paris, grunn til å spørre om hvor mange som faktisk ble drept – eller om det var noen i det hele tatt. Virtuell terror er terror som skapes i menneskemassenes sinn, primært via massemedia.

I så fall er det snakk om en psykologisk operasjon eller psykologisk terrorisme. [14]

Det bør følges spent med videre, særlig på alternative medier, som lettere kan publisere autentisk informasjon og kritiske analyser fra Orlando-hendelsen uten at dette blir forsøkt manipulert for å passe inn i den offisielle versjonen om «den enslige terroristen«.

Falsk flagg skriften på veggen: Dess mer terrorpoliti/antiterrorpoliti (stryk det som ikke passer) dess mer terror...

Falsk flagg skriften på veggen: Dess mer terrorpoliti/antiterrorpoliti (stryk det som ikke passer) dess mer terror…  Falsk flagg terror er «one trick pony» (et billig og velbrukt knep) for innføring av politistaten…

Kilder:

1 Fakta om angrepet fra Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Orlando_nightclub_shooting

2 Om terroren i Norge 22. juli 2011:

http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/regjeringskvartalet-rariteter-under-22-juli-terroren/

http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/22-juli-avslort/

https://no.wikipedia.org/wiki/Terrorangrepene_i_Norge_2011

3 Trump-sitater: http://heavy.com/news/2016/06/donald-trump-orlando-attacks-full-statement-on-obama-stepping-down-tweets-pulse-terrorism-immigration/

4 October Surprise: https://en.wikipedia.org/wiki/October_surprise

5 MK-Ultra: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra

6 Veterans Today og falsk flagg: http://www.veteranstoday.com/2016/06/14/orlando-isis-shooter-closely-connected-to-us-government-ex-cia-contractor/

7 Falsk flagg-operasjon, Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/False_flag

8 Patsy/syndebukk Lee Harvey Oswald:

http://22november1963.org.uk/why-did-oswald-deny-shooting-jfk

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3326233/I-drove-Lee-Harvey-Oswald-book-depository-don-t-believe-shot-JFK-52-years-assassination-Oswald-s-friend-says-convinced-patsy-real-gunman-grassy-knoll.html

http://www.veteranstoday.com/2016/06/14/orlando-isis-shooter-closely-connected-to-us-government-ex-cia-contractor/

9 G4S osv: http://tarpley.net

10 Pinne-dama 22. Juli 2011: http://www.jostemikk.com/pinnedama/

11 Breivik og kjemikaliekjøp: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-anders-behring-breivik/anders-behring-breivik-sto-paa-pst-liste-over-kjemikaliekjoepere/a/10080771/

 

12 Pål K. Lønseth ny leder for Gransking i PwC   http://www.pwc.no/no/presse/lonseth-ny-leder-for-granskinggig-pwc.html

13 PWC og terror i Norge: http://www.abeldanger.net/2011/07/pwc-opened-ecocide-pki-accounts-matrix.html

14 PSYOP, psykologiske operasjoner:

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_Operations_(United_States)

https://no.wikipedia.org/wiki/Psykologisk_krigføring

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
81%
Opplysende
11%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
8%
Om forfatter
Bjørn Hansen

17 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *