Du leser nå
Stopp depopulasjon ved bruk av vaksiner og chemtrails!

8 minutter lesetidStopp depopulasjon ved bruk av vaksiner og chemtrails!

Min andre sultestreik ved Vatikanet
av Kevin Mugur Galalae. Oversatt av Terje Wulfsberg.

I 2014 sultestreiket jeg i 46 dager (fra 18. april til 3. juni) på trappa til Peterskirken i Vatikanstaten. Hensikten var å tvinge pave Frans til å komme oss til unnsetning og hjelpe til med å få slutt på hemmelige metoder for depopulasjon. Her er en oversikt over hva som skjedde under denne ildprøven.

 

Den første appellen til pave Frans, samt tre andre korte videoer som ble produsert på den tiden:

Oppfordring til Frans

Første bønn

Metoder for depopulasjon

Faser av depopulasjon

Fram til midten av sultestreiken, visste jeg ikke at kirken delvis er ansvarlig for dette globale folkemordet. Selv når jeg fant det ut, lot jeg likevel tvilen komme Frans og hans kardinaler til gode.

I kirkens primære dokument når det gjelder prevensjon fremkommer det tydelig at Kirkens ledere sammen med FN og ca. 160 ulike regjeringer er medansvarlige for det globale depopulasjons folkemordet. Dette begynte i 1945 som et fredsbevarende tiltak. I dokumentet fra 1968 kalt Humanae Vitae:Regulering av fødsler, gav kirken sin velsignelse til reduksjon av fruktbarhet så lenge sykdommer samtidig ble kurert. Her er avsnittet som røper kirkens medvirkning til folkemord:

Lovlige terapeutiske midler

På den annen side så vurderer ikke kirken det som ulovlig å ta i bruk terapeutiske metoder for å kurere kroppslige sykdommer selv om de resulterer i at forplantning forhindres – under forutsetning av at en slik hindring ikke er direkte ment som motiv (1).

Siden den gang har nasjonale ledere brukt den moralske tillatelsen gitt av Kirkens ledere til å nedsette fruktbarhet under påskudd av å behandle sykdom. Eksempler er fluor mot tannråte (depopulasjon ved hjelp av fluorisering), vitaminmangel (derav depopulasjon ved hjelp av GMO), infeksjonssykdommer (derav depopulasjon ved hjelp av vaksiner/sterilisering), matforgiftning (derav depopulasjon ved hjelp av hormonforstyrrende stoffer), og luftveissykdommer (derav depopulasjon ved hjelp av aerosol spraying/chemtrails).

Selv om Frans aldri erkjente min tilstedeværelse, satte han i gang en prosess som har bidratt til å fjerne hundrevis av hormonforstyrrende kjemikalier som har forurenset vårt miljø og våre matvarer. Stoffer som i all hemmelighet har vært brukt i den hensikt å bidra til å stabilisere befolkningstilveksten ved å hindre fødsler, samt fremme død. Dette betyr slutten på depopulasjon ved hjelp av slike kjemiske midler. Det vil likevel ta minst tre år før disse giftstoffene er borte og ikke lenger ødelegger vår helse og fratar våre barn en fremtid.

Noen dager etter at jeg hadde gitt ham en signert kopi av min bok «Killing Us Softly: The Global depopulation
Policy»(2), begynte Frans å opptre i vår favør. Tre dager etter å ha mottatt den kalte han inn lederne for FN-organisasjoner til Vatikanet for møte bak lukkede dører og noen måneder senere rettet han en appell om kursendring i Europaparlamentet og Europarådet. Han har også kommet med bemerkninger om at «dødens kultur», Vatikanets eufemisme for folkemord i form av depopulasjon, er brakt til opphør.

Verdens statsledere og regjeringer lot imidlertid være å svare på min oppfordring om sunn fornuft og anstendighet inntil de fikk et brev med ultimatum fra meg, hvor jeg gav bevis for hvordan, når og hvorfor hver nasjonalstat har vedtatt hemmelige metoder for depopulasjon. Disse brevene samt bevis for hvert land sine folkemord har siden juni 2005 befunnet seg i det offentlige rom etter at jeg publiserte dem i boken: «Peace without Poison«.

Jeg fulgte med på fremgangen og konstaterte at det internasjonale samfunnet så ut til å være på vei i riktig retning, vekk fra hemmelige og over til utilslørte metoder for befolkningskontroll. I løpet av 2015 ble det imidlertid klart at verken våre religiøse eller våre politiske ledere hadde endret sin holdning. De bare forandret sine metoder for å begå skjult folkemord. Mens de fjernet hormonforstyrrende kjemikalier fra maten og miljøet vårt, har de samtidig innført obligatoriske vaksinasjonsprogram under påskudd av å ville bekjempe influensa, malaria, polio, tuberkulose, og en rekke andre sykdommer, inkludert barnesykdommer.

Getting-your-child-vaccinated-1

Disse vaksinene fører til sterilitet og sykelighet ved at celler som er avgjørende for reproduksjon og immunitet programmeres til å ødelegge seg selv, en prosess som kalles apoptose. Over hele verden forårsaker derved dette både sterilitet og tidlig død. Verdens befolkning begrenses fra begge ender, færre fødsler og flere dødsfall. For å sikre suksess, har den ytre vei for depopulasjon blitt forandret til den indre vei formidlet av vaksiner, samt at NATO har intensivert sine chemtrail operasjoner. De begynte i 1995 og fortsetter i største hemmelighet til dags dato under formålet ”å begrense global oppvarming”.

I et intervju Pave Frans gav i Hong Kongs Asia Times den 28. januar, hvor han blant annet omtalte Kina, innrømmet han at Vesten kontrollerer sin befolkning og at Kirken har vært delaktig i dette eksperimentet. Han innrømte også at forsøket har gått galt, og at «andre muligheter» derfor ble vurdert.

Her er den subtile og vanskelige tilståelsen fra Frans:

«Jeg tror at det kinesiske folk går fremover, og dette er deres storhet. De går, som alle befolkninger gjennom lys og skygger. Kanskje det faktum at det ikke å få barn skaper et kompleks – det er sunt å ta ansvar for ens egen vei. Vel, vi har valgt denne veien, enkelte ting fungerte ikke i det hele tatt, så nå er det åpnet for andre muligheter.»(3)

Dette er ikke bare den første offentlige innrømmelsen om at Vesten og pavedømmet er involvert i befolkningskontroll, det er også en innrømmelse av at programmet for befolkningskontroll har sviktet, og at tiden er inne for å prøve «andre muligheter».
Det å erstatte skjult kjemisk forgiftning ved bruk av hormonforstyrrende stoffer med obligatoriske vaksiner som gir genetiske skader samt kombinere dette med kjemisk forgiftning gjennom aerosol spraying, er verken framgang eller en stans i folkemord. Tvert imot, det er et akselerert, forsterket og utvidet folkemord som kombinerer kjemiske, biologiske og bakteriologiske metoder for depopulasjon som på kortest mulig tid forårsaker maksimal skade på fruktbarhet og nedsetter levealder. Med mindre vi klarer å stoppe dette, har ingen av oss en fremtid. Det er derfor jeg må ta kirken til oppgave å tvinge Frans og hans kardinaler til å forandre Kirkens lære med hensyn til prevensjon slik at bruk av prevensjon oppfordres.

Befolkningskontroll kan da bli et felles ansvar og ikke overlates til regjeringer, FN og det militær-industrielle kompleks. Hvert eneste menneske på planeten bør ha frihet til å bruke en metode for prevensjon etter eget valg. Alle begrenses ved lov til kun å ha to barn; med mindre andre svangerskapet er tvillinger. I så fall vil ingen myrde et spedbarn. Dette vil gjøre det mulig ulike lands myndigheter å stanse utryddelse ved hjelp av giftstoffer, og gjenopprette vår individuelle og sosiale helse.
Jeg vil foreta sultestreiken og være i fokus, men jeg vil ikke lykkes med mindre det sivile samfunn støtter meg på alle mulige måter, og gjør mitt nærvær i Roma kjent for verden.
Gjennom min sultestreik vil jeg ta opp og adressere Kirkens tidligere og nåværende forbrytelser i form i daglige brev til paven og presteskapet.

Sultestreiken ender når følgende krav er oppfylt:

1. Frans gir meg audiens.
2. Frans og kardinalkollegiet offentlig ber om unnskyldning for sin medvirkning til folkemord ved å hindre vår fruktbarhet og korte ned vår levetid under påskudd av å helbrede oss fra en kroppslig sykdom.
3. Kirken endrer sin lære når det gjelder prevensjon ved å utstede et nytt encyklika brev som erstatter «Humanae Vitae: Regulering av fødsler».
4. Frans trer fram på Petersplassen slik at jeg kan gi ham og Kirken tilgivelse for deres forbrytelser.
Dette er den nyeste vitenskapelige bevis for medisinsk folkemord begått i folkehelsens navn:
TURNING NATURE AGAINST MAN: The Role of Pandemics, Vaccines and Genetics in the UN’s Plan to Halt Population Growth.

Hvis jeg skal lykkes, må det sivile samfunnet som helhet gripe denne muligheten og vise meg sin støtte. Det er nå eller aldri.

Etterord

Denne oversettelsen er gjort etter en oppfordring fra Kevin Mugur Galalae. Hans oppfatning er at chemtrails i all hovedsak er et middel til depopulasjon. Dette er nok et viktig aspekt, da stoffene som sprayes påvirker alt liv på en veldig negativ måte. Mye tyder dog på at motivet først og fremst er USAs ønske om og behov for å ha verdensomspennende makt og kontroll ved å kunne styre været. Se artiklene: ”Hva har skjedd med været? del 1 og 2”.
Som nevnt i artikkelen, ble den første sultestreiken avsluttet etter 46 dager. Galalae hevder at han denne gang kan holde på opp til 3 måneder. Det er til nå samlet inn penger til reisen og et ca. 4 ukers opphold. Dersom du ønsker å støtte ham, gå til dette nettstedet. Galalae trenger nå all den hjelp og støtte han kan få. 15 . april 2016, setter han i gang.

Kilder

  1. http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html
  2. http://real-agenda.com/wp-content/uploads/2013/10/KILLING-US-SOFTLY2.pdf
  3. https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/02/03/three-things-the-pope-said-in- an-interview-on-china-and-a-couple-he-didnt/?tid=a_inl

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
69%
Opplysende
17%
Inne på noe
0%
Usikker
6%
Dårlig
9%
Om forfatter
Terje Wulfsberg
Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

Kommentarer

10 kommentarer på "Stopp depopulasjon ved bruk av vaksiner og chemtrails!"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste