Du leser nå
Hva er den egentlige hensikten med Keshes plasmateknologi?

7 minutter lesetidHva er den egentlige hensikten med Keshes plasmateknologi?

Det er ikke fri energi, slik mange tror.

Vær oppmerksom på at spørsmålet om hvorvidt Keshes ideer og teorier fungerer i praksis, fremdeles er uavklart!

Hva er da formålet?

I følge Keshe har vi som regel en grådig side, derfor måtte han først og fremst vifte med ‘gulroten’ gratis energi. Dette er kun for å friste oss, dvs. få oss i gang. Sitat fra Keshe: ”Hensikten med plasmateknologi er ikke å gi dere fri energi, men å forene hele menneskeheten”. Hovedformålet er altså å skape verdensfred og når det målet er nådd, er vi kvalifisert til å bli tatt opp i et større galaktisk fellesskap. Et annet poeng er at Keshe Foundation først og fremst er en romskipsorganisasjon, så fri energi dvs. bygging av magrav reaktor vil uansett kun være et skritt på veien mot å få et romfartøy til å løfte seg. Se artikkel om dette.

Utenomjordisk support

Keshe er av den oppfatning at dette vil skje uansett holdningen til verdens stormakter. Andre sivilisasjoner som holder oppsikt med oss, sier det samme. Når verdensfred er sikret, følger kontakt med våre brødre og søstre fra andre sivilisasjoner. Se: Vil du på Space Cruise?

Det Nye Veikartet lanseres

Den 21. mai 2015, ble det nye Veikartet for Fred lasert av Keshe Foundation. Fremdriften sikres ved at så mange som mulig undertegner Keshes Peace Treaty. Jo flere representanter for ulike lands myndigheter som underegner, jo bedre. Keshes veikart setter sin lit til den samlede anstrengelse fra vanlige mennesker og tar ingen politiske eller religiøse ledere med i beregningen. Først og fremst må vår aggressjon og tilbøyelighet til å ty til vold, gradvis dempes og etter hvert forsvinne. Plasmateknologien vil få oss til å innse at alle våre behov kan dekkes uten at vi trenger å skade eller utnytte verken dyr eller andre mennesker og derved gjøre slutt på all kamp om ressurser.

Verdensfred i 2016?

Et av momentene i veikartet, er at enkelte dager utpekes som fredsdager hvor det ideelt sett ikke skal foregå kamphandlinger noen sted i verden. Den første fredsdagen var 21. juni 2015. Så har antall dager økt, slik at det nå dreier seg om to dager, den 21. og 22. hver måned. Fra og med desember og frem til mars 2016, blir det 3 dager pr. måned, dvs. den 21. 22. og 23. Så blir det 7 fredsdager pr. måned frem til juni 2016. Deretter økes antallet til 14 dager pr. måned. Fra september og frem til desember 2016 blir det 21 dager, og fra 21. desember 2016 blir det kontinuerlig…..

Demonstrasjon av teknologien

I artikkelen: ”Virker Keshes plasmateknologi?, ble det gitt eksempler på hvordan militær teknologi har blitt satt ut av funksjon. Dersom det viser seg nødvendig og ingenting skjer i retning av verdensfred, er planen å foreta en maktdemonstrasjon ved å sette en satellitt ut av spill i samarbeid med det landet som har sendt den opp. Dette avtales på forhånd slik at det ikke medfører noen fare ved at viktige funksjoner deaktiveres.
Om nødvendig, er planen å slå ut flere våpensystem for på den måten vise at det å bruke penger og energi på slikt er nytteløst og tilhører fortiden. Her vil en ta i bruk det som kalles Space reactors i stjerneform hvor flere slike enheter så forbindes med hverandre.

Space reactors i stjerneformasjon

Space reactors i stjerneformasjon

Keshe har også en ide om at nasjoner som ønsker fred, vil gi bort militært utstyr til demobruk. Når elektronikken utsettes for plasmateknologi, vil vi forstå hvor bortkastet det er å bruke penger på våpen. For å si det slik – fortsatt opprustning er ikke er noen farbar vei og verdensfred er eneste løsning.

Hvis alt likevel blir som før

Keshe hevder at dersom fortsatt ingenting skjer, så eksisterer muligheten for at hans teknologi blir tatt i bruk for å lamme hele verdens militære teknologi i en enkelt operasjon. Han hevder endog at magravtech kan fungere slik at folk ikke engang husker hvorfor de tok til våpen. Denne videoen gir en oppsummering av dagens tilstand:

Total omveltning

Når plasmateknologi tas i bruk i stort omfang, vil måten verdenssamfunnet nå fungerer på bli fullstendig forandret. Dette vil omfatte militærvesenet så vel som alle andre av dagens maktstrukturer, det være seg konger, presidenter eller religiøse ledere. Dersom intensjonen er fred, vil en magrav/plasmareaktor ha en fredsskapende virkning på omgivelsene. Se artikkelen: Plasma bringer fred til hjemmet ditt. I følge Keshe er all  plasma forbundet. Feltene som dannes fra alle generatorer som nå er aktive. vil derfor forsterke denne positive effekten.

Hvem sier ja?

Ingen myndigheter med sine forsvarsdepartement og sitt militærvesen vil gå inn for dette fordi det innebærer tap av makt, samt at mange må finne seg (noe mer fornuftig) å holde på med. Dessuten vil følgene bli en fullstendig avvikling av alt som heter rustningsindustri. I følge Keshe har vi ikke lenger noe valg, det finnes intet annet alternativ enn verdensfred. Kommentar: Ca. halvparten av verdens vitenskapsmenn og teknisk personell er sysselsatt i militærindustrien. Tenk hvilke ressurser som kan bli frigjort, slik at man for eksempel kan hjelpe land i den tredje verden på fote:-)

Hva sier Putin og Obama?

Da Obama ble forelagt dette, vred han seg unna ved å begynne å rettferdiggjøre sitt dronebaserte krig mot terror program. Putin derimot, leverte Keshes veikart til Dumaen og antydet at han vil at folket skulle avgjøre dette via en folkeavstemning.
I følge Keshe er også Kina positiv til hans fredsinitiativ.

Påvirkning av vår bevissthet

En av mulighetene er å påvirke mentaliteten og holdningene til omtrent alle ved hjelp av plasmareaktorer, slik at vil blir mer fredelig innstilt. Hvordan?
I Keshes Knowledge Seekers Workshop nr. 91, viser han hvordan en lager en sender som påvirker bevisstheten vår på en positiv måte.

Keshes fredskrystall består av en hul bergkrystall fylt med CO2 GANS (Se artikkelen: Keshes utrolige plasmateknologi, del 2) og tre coiler som er nanobelagt. Alle slike ‘fredskrystaller’ vil være forbundet med hverandre og fungere som kraftige sendere.

Keshe med 'fredskrystallen'

Keshe med ‘fredskrystall’

Grasrotbevegelse

Prosessen som nå er i gang, vil medføre at stadig flere fredselskende mennesker slår seg sammen og krever forandring. De som ønsker at alt skal fortsette på den gamle måten, vil bli gradvis færre. Som Keshe sier: «Forandringen må komme innenfra den enkelte. Ingen endringer vil bli påtvunget. Da vil det hele bli uutholdelig».

Etterord

Keshe bringer en ny vitenskap til verden som fungerer på et mye høyere nivå enn den vi har i dag. Nå kombineres den med spiritualitet. For første gang gis en slik avansert teknologi til hele menneskeheten, noe som har vært forsøkt to ganger tidligere i dette århundret. Denne gang ser det ut til å lykkes, med andre ord, tiden er moden for forandring.
Plasma påvirkes av vår bevissthet, våre holdninger og vår intensjon. Dette vil derfor avgjøre hvorvidt den enkelte får plasmateknologi til å virke. Det samme gjelder i større målestokk. Våre holdninger til andre mennesker bestemmer om Keshe sin plan om verdensfred, vil lykkes. I det øyeblikk vi ser på alle mennesker som våre venner, er tanken om krig fremmed. Dessuten, er ikke oppskriften på verdensfred god vilje, altså at en ønsker det beste for alt og alle?

Kilder

1. THE PEACE ROAD MAP: Knowledge Seeker Workshops Book 7 (M T Keshe Knowledge Seeker Workshops) Kindle Edition.
2. http://geopolitics.co/2015/08/01/putin-obama-responded-to-keshe-peace-roadmap-challenge/
3. An Insight into the Future of Man on Earth.
http://www.keshefoundation.org/images/images%20of%20pdfs/Aninsightintothefuture_ed.pdf
4. Tag Archives: Quartz crystals and Keshe Foundation technology. https://saymber.wordpress.com/tag/quartz-crystals-and-keshe-foundation-technology/
5. The Peace Roadmap. http://www.keshefoundation.org/new-horizons/peace-roadmap

Få nye perspektiver. Finn din sannhet. Bli fri.

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
72%
Opplysende
9%
Inne på noe
6%
Usikker
4%
Dårlig
9%
Om forfatter
Terje Wulfsberg
Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

57
Kommentarer

avatar
11 Comment threads
46 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
20 Comment authors
tewHarald PeterdaffedoffenLeif A Larsenthorbjørn morstad Recent comment authors
  Abonnere  
Nyeste Eldste mest stemt
Varsle om
Balder
Abonnent
Balder

Finnes det eksempler på denne teknologien som virker? Jeg tråler youtube og nettet hver dag etter noe som kan bevise dette, men har ennå ikke funnet noe… I want to believe ;)

Brage
Anonym
Brage

Klart det ikke virker, bryter jo fysikkens lover.. Noe alle som har hatt 20min med fysikk på barneskolen vet.

jeiliv
Abonnent
jeiliv

Vi mennesker mangler streken mellom dottene, og jeg tror det er den Keshe ønsker å formiddle
det var en gang en supergluping som het Walter Russell, som overgikk vitenskapen, og som jeg selv ikke
har fått med meg, og som til og med Tesla sa : du ligger 1000 år foran utviklingen !
her er et foredrag fra hans viten og kunnskap om universets lover og energier datert 1989.
Ellers finnes det endel kunnskaper fra denne mannen på nettet, for den som søker !
her er foredraget : https://www.youtube.com/watch?v=CtbOEhVPBck
og henvisning til de viktigste bøkene som man ikke må gå glipp av her : https://www.youtube.com/watch?v=WJyF_Utou94
boken «a new concept of the universe» i pdf format her :http://abundanthope.net/artman2/uploads/1/The_New_Concept.pdf
synd at vi lærte nynorsk på skolen, i stedet for å bli kjennt med hva denne mannen prøver å formiddle inn i våre vacumhoder ;)

leet
Abonnent
leet

Så hensikten var altså ikke å lage energi? Det er i såfall beileilig at dette kommer ut nå, akkurat når rapportene om at «teknologien» ikke fungerer strømmer inn, og menigheten begynner å miste trua.

Det er nesten som man kan mistenke Keshe for å flytte målstengene etter hvert som prosjektet skrider fram. Men dette er vel kanskje ikke lov å tenke høyt om her inne på Nyhetsspeilet, som synes å være mer katolsk enn paven på dette området?

Fint om dere kan klargjøre hvor langt man kan gå i å kritisere hans høyhet Keshe her i kommentarfeltet. Kjedelig å få poster slettet, etter å tross alt å ha brukt litt energi for å skrive dem. Det er ikke alle som har Magrav-tekn. tilgjengelig..

Balle Clorin
Abonnent
Balle Clorin

Har Nyhetsspeilet blitt en markedsføringskanal for Keshe? Med så mange ukritiske artikler om et produkt som verken har blitt lansert eller vist seg å fungere kan det virke slik. Keshe har så langt ikke levert noe av det han har lovet, verken fri energi – eller tur ut i verdensrommet, som han solgte på 90-tallet. Et raskt søk på nett viser at han har en lang rekke med svindler bak seg, at han behandler både medarbeidere og investorer med mistanke og hersketeknikker, at han dikter opp historier, kommer med latterlige unnskyldninger og manipulering av virkeligheten.
Nå har jeg gått igjennom de aller fleste vedlegg i samtlige artikler om Maggrav, og de kan ikke vise noen bevis for at Keshes dingser fungerer, da de enten er datagrafikk, tegninger eller påstander tatt fra løse luften for å passe med egen agenda.
Og hvis det skulle vise seg at Maggrav fungerer, og hensikten ikke var fri energi, men «å påvirke mentaliteten og holdningene til omtrent alle ved hjelp av plasmareaktorer» beveger Keshe seg inn på et svært farlig område. Det dreier seg om ufrivillig mindkontroll, ved bruk av teknologi, som NyS har skrevet mye om. Dette beviser at mannen også er gal og farlig.
Han har lurt mange tidligere, og prøver nå å lure nye ofre.
Dette har nå blitt et alvorlig angrep på Nyhetsspeilets troverdighet, og jeg mener nå samtlige artikler om Keshe og Maggrav må slettes, før skadene blir ubøtelige.

Mr.Nelson
Anonym
Mr.Nelson

Jeg undrer meg i det stille – Dette var da riktig ille – Er det slik at Balle Klorin muligens kan være et debunker svi*???? ;)

Tobben
Abonnent
Tobben

Det er jo milloner av mennesker som påstår at det finnes en Gud. Ingen har bevist det ennå etter flere tusen år. Dette minner meg om det samme, bare tilhengerskaren er mindre. Dette bør også Terje Wulfsberg tenke på. Det er jo Placeboeffekten som gjør at homeopatien virker. Lurer på om han så programmet på NRK2 i går om Placeboeffekt? Å gjøre dette til en religion blir helt feil fordi det er mange der ute som søker «sannheten». Det var blant annet en dame som ble frisk selv om hun visste at hun fikk placebopiller! Uten et håndfast bevis bør ingen tro på Keshe!

playboe
Abonnent
playboe

ser du ikke han som står i skyene???? hva med å se ut og undre deg over hvor fantasitsk bra alt der ute er skapt også ser du litt nærmere på det der ute hvor likt det er det lille du finner i en solsikke. bare ren kaos eller en bevisst handling av en perfeksjonist som vet at ingenting er perfekt som vil alltid streve etter det perfekte, og det i seg selv er perfekt. som religionene sier er at gud er alt, og alt der ute er så godt som prikk likt ihvertfall bygd på samme måte med samme type krefter som det lille. så hvem er da gud? han der ute eller han der inne? altså deg meg steinen molekylet atomet elektronet kvarken plasmaet, eller i motsatt retning, deg meg jorda sola solsystemet galaksen universet materie anti materie svart materie. så mitt svar vil være universet og (eller bare) plasmaet,(chi,prana,string) ut ifra det jeg tror nå. hvordan bevise det? tja, er det noe poeng spiller det virkelig noen rolle hvem gud er eller spiller det bare noen rolle om hvordan ting fungerer årsak virkning. btw det er millioner av mennesker som påstar at wtc 1 2 og 7 kollapset av 19 mennesker under navn al qaeda, og hvordan vet du at noen ikke har bevist det på flere tusen år, svaret ditt er at Du vet ikke. ja er ikke den mentale biten helt fantasiks sykt bra at man faktisk skaper en bedre helse bare ved å tro på det du tenker. er det ikke utrolig at det er krig i irak,iran,afghansitan,syria,libya,sudan,ukranina mot «terrorister» fordi millioner av mennesker tror at det er terrorister som man kriger mot og ikke for ressurser? virkelig fantastisk den mentale delen. snu på det du tror på så snur helsen og krigen og alt annet. men så har mennesker fri vilje, men det er en prossess i det enkeltes menneskes frie vilje som gjør at viljen endrer seg. utrolig hvordan at mange mennesker bare brå nekter og gjør alt de kan for å få noe til å stemme fordi dem tror det er sant, skal finne alle mulig forslag for å få det til å stemme at det en trodde var sant er sant helt til en må gi opp og slå seg til ro at en må endre sin tro fordi bevisene er for mange. eksmepel september 11 2001. den dag idag! helt utrolig hvor skrå sikker en kan bli og så fortsatt ta feil. en ting er sant er at det er bare en sannhet. uansett hvordan du vrir og vender på det. hva vet du om bevis fra keshe sin teknologi? du vet ingenting fordi du har ikke satt deg inn i det og ikke en gang ekpremintert om noe av det han har kommet ut med, antar jeg. masse skrive feil, men gir f fordi jeg mener det er en fin trening for deg å prøveå¨forstå noe som er ikke er helt bokstavelig tydelig. fortset tå tren for da blir du en mester over skapelses prossessen, det gjør ihvertfall jeg haha. gl hf enjoy the ride.

Tobben
Abonnent
Tobben

Skal ikke legge meg mer opp i homeopatien din men:
Filmen til Thomas Free «Dansk MaGrav enhed 2 konklusjon» (Youtube) er så riktig og viktig å få frem! Det er jo umulig å få mer effekt ut av en maskin enn det du putter inn. En evighetsmaskin har ingen laget og den vil heller aldri bli laget. Og når det blir fremsatt som viktig at du må TRO på maskinen for at den skal virke da blir det feil. Kansje Thomas Free ikke TRODDE på maskinene han har laget etter blueprints fra Keshe?
Det er alt for mange søkende og lettlurte folk der ute. Trangen til å ha noe å tro på ligger latent i alle mennsker.
Keshe er en stor svindler og tjener fett med penger på opplegget sitt. Det blir jo like ille som Scientologikirken, Jehovas vitner og alle kirkene tilsammen. For ikke å snakke om Sarons Dal.
INGEN har fått noe som helst ut av disse maskinene, i så fall er noe de TROR.

Martin
Abonnent
Martin

Hei Torbjørn, ang ditt utsagn: «Det er jo umulig å få mer effekt ut av en maskin enn det du putter inn. En evighetsmaskin har ingen laget og den vil heller aldri bli laget.»

Det vi må få med her er at det kan være en annen kosmologi som ligger til grunn for Magraven til Keshe. Altså en kosmologi som åpner for å ta i bruk elementer som vi ikke viste eksisterte. På denne måten ville man da kommet forbi termodynamikk-lovverket.

Mainstream vitenskapen selv er ganske begeistret for tiden av relativ nye oppdagelser som feks «dark energy» og «dark matter». Så ved siden av å være skeptisk så er det også viktig å være løsningsorientert. Menneskeheten står tross alt overfor enorme utfordringer-

Din påstand om at ingen har klart å lage en evighetsmaskin er forøvrig feil. Vi bor i en slik evighetsmaskin og den heter Melkeveien. Det ville da gjelde å greie ut hvordan galakser oppstår og kopiere/manipulere disse kreftene til småskala bruk her på jord. Eneste som står i veien for denne tilnærmingen er Big Bang kosmologien. Verre er det ikke.

Hermed ikke sagt Keshes Magrav funker som han har sagt. Kun at vi muligens må se i denne retningen for å løse et par problemer på denne kloden.

Rob Egil Onez
Abonnent
Rob Egil Onez

Nå tar det av!!! :D :D :D
Magrav har jo blitt en religion! Dette er jo hysterisk morsomt! Ingen får det til å fungere (selvsagt), men allikevel finnes det en nidkjær gjeng som blånekter å skjønne det alle andre skjønner; at Keshe ikke bare er en gal vitenskapsmann, han er også en svindler! :)
Det eneste triste med dette, syns jeg er at denne ellers fine, informative og motiverende nettsiden (Nyhetsspeilet) dras ned i søla på denne måten.

Martin
Abonnent
Martin

Nei selvsagt dras ikke Nyhetsspeilet ned i søla hvis Keshes Magrav ikke funker som jeg håpet. Det er lov å satse og finne ut av ting. Uten at noen går foran skjer det garantert ingenting. Nå får vi se hvordan ting utvikler seg etterhvert, med eller uten fungerende Magrav. Som nevnt over så må vi se i retning av å benytte oss av eksisterende prinsipper og mekanikk i verdensrommet.

Terje Wulfsberg
Anonym

2007 eller 2010 er uten betydning. Abstraktet i patentsøknadene viser klart at de ikke har noe med Keshe sin plasmateknologi PR. I DAG å gjøre!

Quark
Abonnent
Quark

Påstandene om at han har patent står fremdeles like feilaktig på nettsidene hans den dag idag, men henvisning til SØKNADENE hans. Det er altså ikke riktig at han har gitt bort noe, fordi han aldri har hatt noe. Når det han sier om noe så til de grader lett etterprøvbart ikke stemmer er det all grunn til å mistro det han sier idag.

Plasmateknologien har han ikke en gang søkt patent på.

Rabalder
Abonnent
Rabalder

Man kan ta mange vinklinger angående såkalt «fri energi». Egentlig er vel all energi på en måte fri. Det som betyr noe er hvor vanskelig den er å anvende Og om det er nok av den sånn at ingen sitter på noe som er manko på og dermed har anledning å skvise verden økonomisk. Noe av den mest frie energi vi har er vannkraft. Regnet daler ned fra himmelen hele tiden. Bare synd at noen få er utpekt som eiere av regnvannet. jeg kjenner mange for eksempel bønder som har gratis strøm fordi de tilfeldigvis har sittet som eiere av områder hvor utbygging har funnet sted. Noen sier her at man ikke kan få ut mer energi enn mann putter inn i en maskin. Det spørs hvordan man ser det. Ta en varmepumpe Den produserer mer varmeenergi i stuen enn det man kan produsere med tilsvarende elektisk energi tilført en varmeovn. Dette fordi man ved spesiell teknologi bare flytter varme fra utsiden til innsiden uten å egentlig produsere varmen. Varme-energien er der på utsiden i uendelig mengde. Bare å hente den inn I steden for å bære ved. Men veden og oljen er også egentlig gratis for mange hvis de eier litt skog eller en oljebrønn. bare litt mer arbeid å hente det. Jorden produserer mat hele tiden. Dette er gratis energi. De fleste former for energi ville vert mye billigere om vi alle hadde samarbeid om utnyttelsen av de istedenfor å konkurrere om de d.v.s. slåss om de. Så lenge alt skal basere seg på konkurranse om ting, slåss om ting. er det vanskelig om noen form for energi blir fri. En ting som har vert gratis lenge som vi trenger for å nyttigjøre oss energi av maten er oksygen som trengs i kroppen for å kunne forbrenne næringen vi tar inn. Kroppen er bl. a. en forbrenningsmaskin. Man kan være sikker på at hvis noen hadde greid å begrense frisk luft for å kunne selge det dyrt så ville de gjort det. På samme måte er det stor motstand fra de som virkelig har makten mot at en form for energi som var like fri som oksygen skal bli utviklet. Da ville de som virkelig maktstrukturene forandre seg dramatisk. En form for en sånn energi som jeg tror på er at det finnes i rommet rundt oss over alt elektromegnetiske energier av forskellig frekvens som er like uutømmelige som f. eks luft eller varmenergi i luft selv ved kuldegrader. diise elektomagnetiske energiene tror jeg er utviklet generatorer som produserer for lenge siden. Det var noen som hadde en artikkel her på nyhetsspeilet for et par år siden om noe lignende. Jeg lurer på om ikke dette var mer eller mindre en familie i kanskje Canada som på vide demonsterte bygging. De anga nøyaktige komponenter som gikk ut på å lage svingekretser for å fange opp elektromagnetiske svingninger fra atmosferen og da med resonanskretser forene disse energiene inn i en form som vi kan nyttigjøre den , nemlig til 50 Hz 220 V. Dette ved hjelp av spesiellt viklede generatorer som trenger en startkilde. Dette lignet veldig på Tesla sine ideer syntes jeg. Jeg husker ikke navnet på artikkelen nå og hvem som la inn linken til denne documentaren i kommentarene. Kan noen kjelpe meg der ? Elles er jeg meget skeptisk til dette med Kesher.

DaffeDoffen
Abonnent

Kan godt teste en slik bilenhet, gir 10.000,- for en slik men det krever at jeg får igjen 20.000,- hvis forbruket ikke går synelig ned etter 1 mnds bruk. Noen som tar utfordringen?