Du leser nå
Skjult, kjemisk befolkningskontroll?

8 minutter lesetidSkjult, kjemisk befolkningskontroll?

Mye tyder på at Kevin Mugur Galalae(KMG), ved hjelp av nitid etterforskning har klart å avdekke et langvarig og verdensomfattende depopulasjonsprogram som siden 1945 har vært i gang over hele verden. En av faktorene som peker mot at dette er tilfelle, er de store anstrengelsene som har vært gjort for å stanse ham…

Bakgrunn

KMG vokste opp i Romania, noe han hevder har vært en stor fordel for å kunne avdekket sannheten om depopulasjon/befolkningskontroll. Som han skriver: ”Mente myndighetene sort, sa de hvitt”. Derfor fikk han tidlig utviklet sin evne til selvstendig og kritisk tenkning. I vår del av verden er jo folks oppfatninger preget av massemedia, med andre ord en er i stor grad offer for agendastyrt ”informasjon” og i en del tilfeller også ren propaganda. En annen faktor som heller ikke taler til vår fordel, er at skole systemet vi har vært i gjennom har svekket vår evne til kritisk og selvstendig tenkning. En skulle ta det en fikk vite for ‘god fisk’ og kritiske spørsmål var uønsket.

 

Guddommelig påvirkning?

Inspirasjonen som fikk KMG til å avdekke det globale depopulasjonsprogrammet, kom til i 2004 i form av en visjon han fikk mens han var alene på en kajakktur i farvannet ved Palau øyene(Haiti). Individet han så utstrålte lys, samt en enorm kjærlighet og glede. Denne hendelsen er nøye beskrevet i hans bok: ”Killing us Softly. The Global Depopulation program”. Den kan for øvrig lastes ned gratis herfra(1). Kommentar: Sannsynligvis kom inspirasjonen han fikk fra en av Mestrene i vårt åndelige hierarki.

 

Hvorfor skjult agenda?

Problemene med uhemmet befolkningsvekst på en planet som har begrensede ressurser, er åpenbare. I stedet for opplysning, familieplanlegging og tilgang til prevensjon(som det for øvrig ikke var så mye av like etter krigen) valgte en den enkleste utvei, nemlig å bruke visse kjemiske stoffer i den hensikt å begrense befolkningstilveksten. Eliten som står bak denne agendaen, har først og fremst brukt WHO for å fremme den. Den Katolske Kirke har som kjent vært motstand av alle former for prevensjon.

cnokl6t

 

Virkemidler

De ulike stoffene som brukes, har den virkning at de påvirker hormonsystemet vårt og gjør oss mindre fruktbare. Problemet er at immunforsvaret og den generelle helsen vår samtidig svekkes og degenereres, noe som blir mer og mer merkbart for hver ny generasjon.

 

Fluor

Et av de viktigste stoffene som har vært tatt i bruk til kjemisk befolkningskontroll er fluor, enten tilsatt drikkevann, i vanlig bordsalt, i melk, som tabletter, skylling eller i tannkrem. Vi har altså blitt lurt til å tro at natriumfluorid som er et avfallsprodukt fra aluminiumsindustrien, skal være storveis for tennene våre! En oppdaget allerede under krigen at fanger som fikk fluor i drikkevannet ble roligere og mer medgjørlige. Andre effekter av langvarig fluorbruk er at hjernen påvirkes slik at vår IQ gradvis blir lavere (1).

 

BPA

Bisphenol A som lekker fra plastflasker, er det andre stoffet en har funnet velegnet til kjemisk befolkningskontroll. Hermetikkbokser og bokser av aluminium er som regel belagt innvendig med epoxy resin som inneholder BPA(1). Vi har hørt fra forskere om hormonhermere som blant annet kan gjøre fisk tvekjønnet, men få er vel klar over at en med fullt overlegg har introdusert slike stoffer i våre matvarer i den hensikt å svekke sædkvalitet og begrense fruktbarhet? Hvorfor gikk en ellers i stor grad over fra et rent stoff som glass og som også kunne gjenvinnes, til å bruke plast i flasker og etter hvert som all slags emballasje?

 

Vaksiner

En av de skjulte hensiktene med vaksinasjonsprogram, særlig de som brukes i utviklingsland, er i følge Galalae å begrense befolkingstilveksten.

 

En beskrivelse av metodene:

 

Fasene av depopulasjonsagendaen

 

Chemtrails

Aerosol spraying

Galalale kommer også inn på aerosol sprayingen som foregår over store deler av verden, særlig i NATO land. En av hovedingrediensene i chemtrails er nanopartikler av aluminium og det er en kjent sak at en av dens virkninger på hjernen er utvikling av Alzheimers sykdom. Statistikk viser at stadig flere får denne sykdommen og at ofrene blir yngre og yngre. Galalae hevder at aluminum fra chemtrails binder seg til fluorforbindelser og at disse er mye mer effektive når det gjelder å begrense fruktbarhet. Stemmer dette, forklarer det også hvorfor ingen myndigheter i noe land vil vedkjenne at disse utslippene finner sted. Se for øvrig artiklene: Hva har skjedd med været, del 1 og 2.

 

HIV/AIDS

Metoden som er blitt valgt i utviklingsland hvor fluor og BPA distribusjon ikke er så lett å gjennomføre, er introduksjon av HIV viruset. Kan en ikke sørge for at det fødes færre, får en heller sørge for at flere dør tidlig….

 

GMO – genmodifiserte matvarer

Utviklingsland har også i stor grad blitt ofre for dette. Som Galalae sier: ”De dyrker sin egen gift og i tillegg betaler de for den”.

monss_dees

 

Indirekte psykososiale metoder

I denne gruppen plasser han narkotiske stoffer, alkohol og langvarige fengselsstraffer som splitter familier. Særlig USA er jo kjent for dette.

 

WIFI

Det er også to andre faktorer som er verdt å ta med, men som ikke KMD kommer inn på. Det gjelder helse faren ved trådløs teknologi, særlig mobiltelefon, noe som dessverre i stor grad holdes skjult for oss.

 

Medikamenter

Langvarig bruk av ulike typer reseptpliktige medikamenter innebærer også en stor helsefare og risiko for at en vandrer fra denne verden lenge før en ellers ville ha gjort, såkalt ”Death by Doctor”.

 

45 dagers sultestreik foran Vatikanet

En av virkemidlene GMG har brukt for å sette fokus på denne saken er en langvarig sultestreik. Mot slutten begynte hjertet å trøble og han valgte å avslutte. Her er dagboken hans fra sultestreiken. Kommentar: Den vilje og indre styrke som skal til for å gjennomføre en slik aksjon, peker mot at hans kall kommer fra hans høyere selv, altså hans sjel og ikke fra hans personlighet. Da hadde han vel gått etter noen timer for å kjøpe seg en kebab?

 

Du skal stanses!

De fire siste årene har kanadiske myndighetene sørget for at Galalae har blitt nektet kontakt med sine to sønner. Hensikten har vært å knekke ham psykisk slik at han gav opp kampen for å få ut denne informasjonen, men som han sier:” Jeg ble enda mer besatt på å få avdekket dette og i og med at jeg ikke kunne være sammen med min familie, fikk jeg enda bedre anledning til å ha fullt fokus på saken”. Hans PC har blitt hacket en rekke ganger, men han har hele tiden sørget for å få spredt kopier av materialet han har samlet. En annen måte han har blitt forsøkt stoppet på, er gjentatte arrestasjon og fengsling, noe han til sammen har opplevd  syv ganger.

Personlig brev til alle verdens statsledere

I sitt trebindsverk som kom i år, tar han for seg alle verdens land og oppsummerer situasjonen når det gjelder hvert enkelt sin strategi for befolknings kontroll. Når det gjelder Norge starter han med Gerhardsen og ender med et personlig brev til Erna Solberg(2)

 

Hva ønsker Galalae å oppnå?

Fullstendig og umiddelbar stans av alle former for skjult, kjemisk depopulasjon og en overgang til en verdensomspennende kampanje hvor fokus settes på befolkningskontroll i form av at enhver familie begrenses til å ha maks to barn. For å kunne oppnå dette, må befolkningskontroll ved hjelp av kjemiske stoffer erstattes med opplysning og tilgang til prevensjon. Noe som også er en forutsetning, men som Galalae ikke kommer inn på, er at planetens ressurser bør fordeles mer rettferdig. Vi i den rike del av verden må altså klare oss med mindre(les: sløse mindre).

 

Etterord

I dette korte sammendraget er det ikke er mulig å yte Kevin Galalae sitt materiale full rettferdighet. Det anbefales derfor at en ser videoene og/eller leser hans bok: «Killing Us Softly: Causes and Consequences of the Global Depopulation Policy”.

 

Kilder

1. «Killing Us Softly: Causes and Consequences of the Global Depopulation Policy”:
http://real-agenda.com/wp-content/uploads/2013/10/KILLING-US-SOFTLY2.pdf
2. Peace without Poison. 2015. 2014 by Progressive Press.                                                                                                                           http://objects.liquidweb.services/depopulation/Peace%20Without%20Poison.pdf

 

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
68%
Opplysende
30%
Inne på noe
2%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

5 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *