Du leser nå
Holdes menneskeheten nede? Del 1

7 minutter lesetidHoldes menneskeheten nede? Del 1

Gamlefar Bush?

Hensikten med denne artikkelserien er å belyse følgende: Er David Icke sin påstand om at menneskeheten holdes nede bevissthetsmessig av reptilindivider korrekt?

Hevder andre uavhengige kilder det samme? Finnes det mennesker som er spesielt godt egnet for kontakt med reptilians? Hvis ja, hva kjennetegner slike mennesker og hvordan lurer og manipulerer de oss? Sist, men ikke minst, hvorfor kommer denne situasjonen snart til å forandres?

Massiv utenomjordisk påvirkning

Dette er et tema som Nyhetsspeilet har hatt oppe gjentatte ganger og belyst fra ulike vinkler. Ser en på historiske fakta, først og fremst dem det står lite om i våre historiebøker, finner en at sivilisasjoner som den sumerske, egyptiske, Maya kulturen, inkaene, mfl. nådde et avansert nivå i løpet av relativt kort tid uten at dette hadde noen logisk forklaring. Ulike myter og legender fra kulturer som blomstret på denne måten, forteller det samme. ”Guder”– individer som var på et mye høyere teknologisk og bevissthetsmessig nivå enn den lokale befolkningen, kom fra himmelen og underviste dem. Her kan nevnes Quetzalcoatl, Thoth, Osiris, Sarasvati, Enki, Vishnu, YAHWEH(Jehova), Baaal, mfl. Jo raskere utviklingen gikk, jo flere spor finner en av påvirkning fra utenomjordiske(1).

David Icke sin informasjon

David Icke

David Icke

Som mange av Speilets lesere sikkert kjenner til, hevder den britiske forfatteren og etterforskeren David Icke(2) at vi i lang tid har vært offer for negativ påvirkning fra en viss type reptil individer og at dette er en viktig årsak til at verdenssamfunnet befinner seg på et såpass lavt nivå med mye lidelse, krig og konflikt. Her bilde av Icke. Hans konklusjon: Reptilians og Greys har infiltert det  menneskelige samfunn gjennom  et nettverk av spesielle hybrid-blodslinjer, d.vs. visse familier. De ser ut som mennesker, men er det egentlig ikke. Disse familiene kontrollerer i dag regjeringer, banksystemet, multinasjonale selskaper, media, utdanning, vitenskap og hele den maktstrukturen som stadig mer brutalt og umenneskelig dikterer livene våre”(2).

Reptilindivider – Historiske holdepunkter

Over hele verden finnes det legender og fortellinger om reptil guder som kom fra himmelen og ikke kun gav oss avansert kunnskap, men og krysset seg med oss(3). I tidligere tider hevdet japanske keisere at de stammet fra drage guder fra himmelen. I India har de adelige hevdet at de stammer fra reptiler kalt Nagas. I Afrika hevder de kongelige at de stammer fra reptiler kalt Chitauri. Mayaene og Hopiene hevder at slangeguder krysset seg med dem. De kalte dem Snake Brothers. Kineserne har legender om at skaperen av mennesket var Nu Kua – halvt drage og halvt menneske(3).

Nu Kua

Nu Kua

Nagas

Mesopotamia – sivilisasjonens vugge

Noen tusen år før Kristus, blomstret den sumeriske sivilisasjonen i det som i dag er Irak, og sumeriske steintavler forteller at all informasjon og kunnskap om astronomi, matematikk, medisin, musikk, jordbruk, etc, kom fra Annunakiene(Annunaki: De som kom ned bortefra). Zecharia Sitchin(1920-2010), er blitt fremhevet som den fremste tolker av disse tavlene.  Det underlige er at Sitchin i sin tid advarte David Icke om å finne ut om Annunakiene genetisk hadde tuklet med oss. «Don’t go there»(3).

Zecharia Sitchin

Zecharia Sitchin

Anton Parks

En annen som i de seinere årene (2008-2011), har brukt tusenvis av timer på studier av sumerisk, er franskmannen Anton Parks.

Anton Parks

Anton Parks

Fra tidlig i tenårene opplevde Parks et merkelig fenomen, nemlig at han fikk visjoner der han bevissthetsmessig forsvant vekk fra sine omgivelser. Hver gang møtte han så en utenomjording kalt Saam som gav ham mye informasjon på et språk Parks straks forstod uten at han den gang visste hvilket.  Senere oppdaget Parks at språket han hadde hørt var sumerisk. Han fikk blant annet en beskrivelse av planeten jorden(kalt Uras) sin utvikling samt informasjon om mange av de sivilisasjonene/rasene som har besøkt oss opp gjennom tidene(4).

Hva sier andre kilder?

En av disse rasene kalles Imdugud og har en forbløffende overensstemmelse med de individene Charles James Hall kaller: ”The Tall Whites”.

TallWhites

Dette er en krigersk utenomjordisk rase med markert hierarki og rangordning. I følge Parks tihører de gruppen albino reptiler(4). Da Hall tjenestegjorde på Nellis Airforce Base i Nevada på 60-tallet, møtte han disse nesten daglig (5). Hall mener for øvrig at USAs militære fremdeles samarbeider med dem.

Charles Hall and The Tall Whites

https://www.youtube.com/watch?v=wYIb5wRwlZI

Hva fant Parks ut?

Som sagt tilbrakte Parks i tidsrommet 2008- 11, tusener av timer på å tyde og oversette sumeriske steintavler. Her en video om hans arbeid og om hva han oppdaget:

Parks sine viktigste konklusjoner

For ca. 250 000 år siden ble det daværende primitive mennesket utsatt for omfattende genmanipulering. Annunakiene med Enlil, en av deres ledere, ønsket lydige slaver og disse ble skapt ved kloning.  Adam fra skapelsesberetningen i Bibelen var den primitiv klonen, i utgangspunktet uten kjønn eller evne til å formere seg. Den som i skapelsesberetningen betegnes som slangen – fristeren med ”eplet”, var Enlil sin halvbror Enki. Eden var navnet på området som Annunakiene hadde dyrket opp og forsynte troppene som landet utenfra med ulike fødeemner som korn, frukt og grønnsaker.

Mesopotamia

Mesopotamia

Et bestemt område kalt Paradis, var innhegnet og beskyttet mot inntrengere. Enki som var mer human og menneskevennlig, ønsket at den primitive Adam skulle kunne utvikles. Ved hjelp av blod/genetisk materiale (kalt Adam sitt ribbein), ble dette enkjønnete individet så delt i mann og kvinne. Eplet som Eva ble fristet med av Enki(slangen), symboliserer kunnskap, altså at det primitive mennesket som hadde blitt skapt, ble gitt mulighet til å kunne utvikle seg. I tillegg til å sørge for at klonen ble formeringsdyktig, gav Enki slaven Adam/Eva kunnskap i form av veving, altså å lage klær, samt metallurgi(smelting av metall). All denne ”tuklingen med slaven” medførte at han og halvbroren Enlil etter hvert ble bitre fiender(6).

Andre av Park sine konklusjoner:

“Husk at Annunakiene kom hit ved en tilfeldighet og hadde store problemer med å tilpasse seg. Hele tiden mens de har vært her, har derfor Anunna og deres beslektede forbundsfeller alltid manipulert for å senke vår frekvens. Den herskende klasse av mannlige Gina’abul kjenner ikke kjærlighet som en del mennesker allerede har integrert. Den mannlige Gina’abul (Annunaki – reptilindivid) som har manipulert denne verden i tusenvis av år, ønsker for all del ikke at vi skal få kontroll over våre chakraer(energisentre) og at vår bevissthet skal heves! Gina’abul kortet ned vår genetiske kode og klarte å få mennesket til å komme på et mye lavere nivå (Á-DAM).  Dette pågår kontinuerlig, særlig med tanke på den inhumane og abnorme oppførselen til enkelte verdensledere”(7).  Kommentar: Icke og Parks kommer altså uavhengig av hverandre til samme konklusjon.

”Gina’abul vet hvordan man programmerer genene til et individ for å gi det visse egenskaper. Dette bestemmes på forhånd og en bruker spesielle typer kvartskrystaller”(6).

Annunaki med kvartskrystaller på skuldrene

Annunaki med kvartskrystaller på skuldrene. Fra Sumer, ca. 7000 år før Kristus

Etterord

De neste delene vil ta opp fenomenet bortføring, samt bekreftelser fra andre kilder. Dessuten om det finnes mennesker som ved hjelp av genmanipulering er blitt spesielt designet for kontakt med reptilindivider, hva som kjennetegner slike mennesker, hvordan de manipulerer og lurer oss, samt konkrete eksempler på hvordan vi blir lurt….

Takk til Anton Parks for tillatelse til å bruke sitater fra hans første intervju. Gjør oppmerksom på at all informasjon fra Parks er kopibeskyttet.

 

Kilder

  1. Von Ward, Paul. We have never been alone. A history of Extraterrestrial Intervention.
  2. Icke, David. The Perception Deception.
  3. Icke, David. The Children of the Matrix.
  4. Parks Anton. The Ages of Uras. http://www.zeitlin.net/EndEnchantment/Secrets.html
  5. Hall, Charles James. Millennial Hospitality Series, 1-3.
  6. Parks, Anton. Eden. Pahana Publishing 2014.
  7. Anton Parks. First interview. http://www.antonparks.com/AntonParks_First_interview.pdf

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
13%
Opplysende
48%
Inne på noe
9%
Usikker
0%
Dårlig
17%
Om forfatter
Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

11 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *