Du leser nå
Fem former for fri energi

7 minutter lesetidFem former for fri energi

"Ere many generations pass, our machinery will be driven by a power obtainable at any point of the universe. Throughout space there is energy.” Nikola Tesla, 1892

Fri energi teknologi vil kunne bidra til en drastisk reduksjon av Jordens miljøproblemer, forurensning og fattigdom. Kunnskapen og teknologien er allerede tilgjengelig. Årsaken til at dette ikke forlengst ikke er tatt i bruksom et velgjørende kvantesprang for menneskeheten er at sterke krefter (i praksis en fåtallig, men svært mektig privat bande) lenge har klart å undertrykke denne viktige kunnskapen.

Nyhetsspeilet presenterer her fem former for fri energi.

 

1. Nullpunktsenergi (Zero Point Energy)

Nullpunktsenergi (Zero Point Energy – ZPE), noen ganger beskrevet som: «Nullpunkts vakuum svingninger» eller «quantum vakuum» er et permanent, uuttømmelig energi medium som gjennomsyrer gjennom rom og tid. Energitettheten i ”kvante vakuum potensialet» er enorm. Dette er grunnen til at feltet er undersøkt for potensiell [ZPE] konvertering til anvendt energi. Dette ville bety fri, rimeligere og renere energi til å utføre nyttig arbeid i form av varme, elektrisk energi, mekanisk energi eller andre former for kraft.

Den vitenskapelige litteraturen knyttet til nullpunktsenergi er etterhvert blitt omfattende

Den vitenskapelige litteraturen knyttet til nullpunktsenergi er etterhvert blitt omfattende


For å oppsummere
den vitenskapelige litteraturen, eksperimentelle bevis for eksistensen av nullpunktsenergi ZPE omfatter bl.a. følgende:

1) Anomalous magnetic moment of the electron
2) Casimir effect
3) Diamagnetism
4) Einstein’s fluctuation formula
5) Gravity
6) Ground state of the hydrogen atom
7) Inertia
8) Lamb shift
9) Liquid Helium to T = 0 K
10) Planck’s blackbody radiation equation
11) Quantum noise
12) Son luminescence
13) Spontaneous emission
14) Uncertainty principle
15) Van der Waals forces

 

Pkt. 2: Kasimir effekten (the casimir effect) er en av de kjente formene for "høsting" av nullpunktsenergi

Pkt. 2: Kasimir effekten (the casimir effect) er en av de kjente formene for «høsting» av nullpunktsenergi

For mer informasjon om nullpunktsenergi (ZPE), se f.eks.:

Zero Point Energy, EVO Clusters, and Paradigm Shifts
http://www.phibetaiota.net/2013/11/john-maguire-moray-b-king-zero-point-energy-evo-clusters-and-paradigm-shifts/

Zero Point Energy: The Fuel of the Future; an Instant Classic
http://www.integrityresearchinstitute.org/ZPFuel.html

2. Radiant energi (radiant energy)

Nikola Tesla’s Magnifying Transmitter, T. Henry Moray’s Radiant Energy Device, Edwin Gray’s EMA Motor, og Paul Baumann’s Testatika Machine benytter alle
Radiant Energy.

Radiant energi er en naturlig energiform som kan hentes direkte fra miljøet (som feilaktig omtales som «statisk» electrisitet) eller utvinnes fra ordinær elektrisitet ved en metode som kalles “fraksjonering” («fractionation“).

Radiant Energi kan utføre samme oppgaver som ordinær elektisitet,  til mindre enn 1% av kostnaden. Den oppfører seg ikke som elektrisitet, noe som har skapt misforståelser i visse vitenskapelige miljøers forståelse av radiant energi.

Moray_radiant_energy_device1

 

The Methernitha Community i Sveits har utviklet minst 5 fungerende enheter av drivstoffløse og selvgående maskiner som utnytter radiant energi

The Methernitha Community i Sveits har utviklet minst 5 fungerende enheter av drivstoffløse og selvgående maskiner som utnytter radiant energi

For mer informasjon om radiant energi, se f.eks.:

Radiant Energy
http://www.energyeducation.tx.gov/energy/section_1/topics/forms_of_energy/radiant_energy2.html

Sources Of Radiant Energy / A Radiant Energy Generator You Can Build Yourself
http://www.sky4energynews.com/

The SmartPAK / xPOD Radiant Energy Management System
http://www.intalek.com/Index/Projects/SmartPAK_xPOD/SmartPAK_xPOD.htm

 

3. Elektrogravitasjon (electrogravitics)

Elektrogravitasjon (”electrogravitics”) er basert på å bruke en betydelig og ”høyspent” differanse mellom ladninger i flynesen og flyets haleparti.Den ene ladningen er kraftig positiv og den andre ladningen er kraftig negativ. Dette skaper i seg selv en fremdrifts-kraft (”a thrust”).

Det karismatiske og flaggermusaktige B2-bombeflyet benytter elektrogravitasjon for fremdrift – et faktum som ennå ikke er blitt offentlig erkjent…

Det karismatiske og flaggermusaktige B2-bombeflyet benytter elektrogravitasjon for fremdrift – et faktum som ennå ikke er blitt offentlig erkjent…

 

 

 

Elektrogravitasjons teknologien som B2 bombeflyet benytter reduserer flyets drivstofforbruk med godt og vel 50%. Teknologien kunne ha vært benyttet til å redusere drivstofforbruk og utslipp fra moderne passasjerfly. Men så har ikke skjedd. USA har sålangt valgt å benytte denne raffinerte teknologien til å fly uoppdaget av radar for så å slippe tunge, dumme bomber i hodene på folk ....

Elektrogravitasjons teknologien som B2 bombeflyet benytter reduserer flyets drivstofforbruk med godt og vel 50%. Teknologien kunne ha vært benyttet til å redusere drivstofforbruk og utslipp fra moderne passasjerfly. Men så har ikke skjedd. USA har sålangt valgt å benytte denne raffinerte teknologien til å fly uoppdaget av radar for så å slippe tunge, dumme bomber i hodene på folk ….

 

 

 

Paul LaViolettes bok "Secrets of antigravity propulsion" er en vitenskapelig klassiker innenfor området elektrogravitasjon (og antigravitasjon)

Paul LaViolettes bok «Secrets of antigravity propulsion» er en vitenskapelig klassiker innenfor området elektrogravitasjon (og antigravitasjon)


For mer informasjon om electrogravitics, se f.eks.:

Electrogravitics and Field Propulsion
http://starburstfound.org/advanced-propulsion-electrogravitics/

Electrogravitics Systems: Reports on a New Propulsion Methodology
http://users.erols.com/iri/electrogravitics.html

 

4. Hydrogen som drivstoff

Vann (H2O) kan spaltes i Hydrogen (H) og Oksygen (O) molekyler ved bruk av elektrisitet (en prosess som er kjent som elektrolyse). Det rene hydrogenet kan så i sin tur benyttes som drivstoff. Hydrogen gir vesentlig mer «knall» (dvs.  energi-effekt) enn bensin, som ennå er hoved-drivstoff for mobil transport.

I vanlige lærebøker i kjemi heter det seg at denne prosessen krever mer energi enn det som kan frembringes ved å kombinere de to gassene på nytt. Dette er imidlertid bare tilfelle i et worst case  scenario.

Når vann blir truffet av sin egen molekylære resonante frekvens, ved å benytte et system som ble utviklet av Stanley Meyer fra USA (og nylig av Xogen Power, Inc).,
spaltes vann i hydrogen- og oksygen-gass med svært lite forbruk av elektisitet. Ved samtidig å benytte ulike elektrolytter (tilsetninger som får vann til å lede elektrisitet bedre) vil effektiviteten av prosessen øke dramatisk.

Stanley Meyer med sin bil. Meyer ble berømt som mannen som "kjørte en bil som gikk på vann". Det var korrekt at vann var "drivstoff-input", men i realiteten var hydrogen drivstoffet i Meyers bil. Meyers innebygde elektrolyse-system i bilen var frapperende elegant og beviste at det allerede i 1980-årene var mulig å kjøre rundt i en bil som tanket opp "vann som drivstoff"...

Stanley Meyer med sin bil. Meyer ble berømt som mannen som «kjørte en bil som gikk på vann». Det var korrekt at vann var «drivstoff-input», men i realiteten var hydrogen drivstoffet i Meyers bil. Meyers innebygde elektrolyse-system i bilen var frapperende elegant og beviste at det allerede i 1990-årene var mulig å kjøre rundt i en bil som tanket opp «vann som drivstoff»…

Stanley Meyer døde av forgiftning i 1998, etter å ha mottatt signaler om at «noen» ikke ønsket at han skulle fortsette sin svært miljøvennlige virksomhet for å utbre vann/hydrogen som bil-drivstoff…

Kopi av utdrag av Stanley Meyers obduksjonsrapport: ”Under lunch med representanter for NATO drakk han forgiftet tranebær-juice...”

Kopi av utdrag av Stanley Meyers obduksjonsrapport: ”Under lunch med representanter for NATO drakk han forgiftet tranebær-juice…”

For mer informasjon om Stanley Meyer og hans teknologi for bruk av hydrogen som drivstoff, se f.eks.:

Stanley Meyer’s Water Fuel Cell Explained
http://www.lulu.com/shop/gm-green-and-stanley-meyer/stanley-meyers-water-fuel-cell-explained/paperback/product-6435662.html

Stanley Meyer WFC “Water Injector” technology
http://rwgresearch.com/open-projects/stanley-meyers-wfc-tec/stanley-meyer-wfc-water-injector-technology/

Tribute to Stanley Meyer
http://stanleyallenmeyer1.blogspot.no/

 

5. Vortex-motorer / implosjonsmotorer

Alle hovedtyper av industrielle motorer benytter frigjøringen av varme til å skape ekspansjon og press for å utføre et arbeid, som i en bilmotor.
Naturen benytter den motsatte prosessen i form av avkjøling til å skape sug og vakuum for å utføre et arbeid, som i en tornado.

Viktor Schauberger fra Østerrike var den første som bygget fungerende utgaver av implosjonsmotorer i 1930- og 1940-årene. Siden dengang har Callum Coats publisert mye om Schauberger’s arbeid i sin bok Living Energies (“levende energier”).

Det var det østerrikske oppfinnergeniet Viktor Schauberger (1885-1958) som oppfant implosjonsmotoren

Det var det østerrikske oppfinnergeniet Viktor Schauberger (1885-1958) som oppfant implosjonsmotoren

Viktor Schaubergers patent på “vanndrevet” implosjonsmotor

Viktor Schaubergers patent på “vanndrevet” implosjonsmotor

 

For mer informasjon om vortex / implosjonsmotorer, se f.eks.:

Viktor Schauberger: Nature was my teacher
http://borderlandsofscience.blogspot.no/2010/06/viktor-schauberger-nature-was-my.html

Vortex technologies
http://peswiki.com/index.php/Directory:Vortex_Technologies

English version

Here is the English version of this article:
Five forms of free energy ready to be used by mankind: http://bit.ly/1wegzXm

Wow – how quickly that CIA hitman suddenly appeared there out in the street… :)

Of course, he came to offer his protection knowing that FREE ENERGY TECHNOLOGY is very veeery valuable for mankind… :)

There is a lot of Free Energy device development going on in the US right now.

Here is a classic setup for FREE ENERGY success:
1-3 brilliant engineers who previously worked in the US military-industrial complex.
2-4 guards of the business (ex CIA geeks might be among the best qualified – since they now from where the counterstrikes may appear)
1-2 venture capitalists (family fortunes might do well, it is important to avoid noise from the financial markets).

Here we go – The dice are rolling now, who will become very veeery rich first due to FREE ENERGY inventions – and still be alive…? :) :)

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
79%
Opplysende
18%
Inne på noe
4%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Hans Gaarder
Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Kommentarer

55 kommentarer på "Fem former for fri energi"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste