Du leser nå
22. juli, Serco og det okkulte

23 minutter lesetid22. juli, Serco og det okkulte

Var okkulte aspekter involvert i 22. juli-terroren? Det er mye omkringliggende symbolikk som behøver en grundigere granskning.

I Norge er den offisielle versjonen at 22. juli-terroren ble gjort av én mann. Fra utlandet kommer det informasjon om at det i virkeligheten var Serco som stod bak.

På samme tid har et aspekt blitt borte, det okkulte. Den dømte i saken kalte seg da vitterlig for en tempelridder, og våpnene var utstyrt med norrøne navn. Hvordan henger dette egentlig sammen?

Det er tre år siden terroranslaget mot Norge fant sted, og det skjedde konkret i Oslo-sentrum og på Utøya i Hole kommune. Åtte personer døde som følge av bomben, mens 69 døde i øy-massakren. Anders Behring Breivik fra Oslo ble i 2012 dømt for å stå bak, og sitter dermed bak lås og slå i mange år framover.

Den alternative informasjonen fra utlandet går ganske enkelt ut på at bak de spesielle terroraksjonene som plager verden, lik de i London 7.7.2005, massakren i Aurora 20.7.2012 og Sandy Hook 14.12.2012, er det et nettverk ledet av selskapet Serco. Det har sin hovedbase i England, men med fangarmer som strekker seg til USA, representert ved Pentagon, etterretningsvesenet, Department of Homeland Security og en rekke ulike sammenslutninger. Dette selskapet, Serco, har ulike programmer for potensielle drapsmann og terrorister. [1]

Logoen til Serco, med en blodrød flekk "på gulvet" under o-en

Logoen til Serco har en blodrød flekk «på gulvet» under o-en. Hva symboliserer det?

Anders Behring Breivik var sannsynligvis tilknyttet et slik program/nettverk, a la Foreign Fugitive Files, og det var derfor han hadde anledning til å reise verden over. [2]

Serco er dypt inne i NATOS infrastruktur. Tross alt har Serco ansvar for atomvåpen, og kan sannsynligvis når som helst gå inn og overstyre NATO eller NATO-landenes militære og politistyrker. En rekke av de som jobber for Serco er rekruttert fra det militære- eller etterretningstjenester.

Dette britiske selskapet beskyldes av noen for å være knyttet til dødsskvadroner som reiser rundt i ulike land ved hjelp av falske pass. Disse arrangerer ulykker eller terroraksjoner. Som alt etter hvordan de er satt opp kan utløse store utbetalinger, blant annet via katastrofefond. Veddemål kommer i tillegg, White’s Club i City of London nevnes i den forbindelse. [3]

VG hadde faktisk 22. juli 2011 på side fem en stor annonse med påskriften ”Salg 77”. En indikasjon på at et veddemål var satt i gang?

Vi står overfor en struktur som er skjult for allmennheten

Et eksempel på noe tilsvarende ble avslørt i Norge i 2010 av TV2. Det handlet om SIMAS – eller Security Incident Management Analysis System. En struktur, en amerikansk terrordatabase, der tidligere norske etterretningsoffiserer deltok. Forklaringen var at SIMAS ble dannet for å avdekke farer rettet mot den amerikanske ambassaden. Men det kan godt være at dette systemet i tillegg hadde en operativ  funksjon. [4]
Det som er hemmelig eller skjult kaller vi det okkulte, ”kunnskap om det skjulte” eller ”som skyldes ukjente krefter”. Siden dette per definisjon ligger i det mørke, er det vanskelig å bevise. Vi gjør likevel et forsøk.

Teorien vi reiser er som følger: I vestlige land finnes det hemmelige grupperinger med stor makt. Disse er knyttet til bankvesenet, finans, militære, forsikringsbransjen, konsulentfirmaer og superrike familier. For å påvirke politikere og beslutningstakere drives det påvirkning og utpresning med forskjellige metoder. De som står bak har behov for å samles. Dette skjer i mer åpne grupperinger som Council of Foreign Relations, Trilateral Commision, The Royal Institute of International Affairs (RIIA), Bilderberg-gruppen, Order of the Garter, men det skjer også i lukkede sammenhenger. Vi snakker om det okkulte, religiøse sekter, klaner, O.T.O. og diverse frimurerorganisasjoner – og en haug andre. [5] [6]

I ulike sammenhenger eller på spesielle datoer har disse behov for å vise fram sin makt og sine ritualer. Dette gjøres for å styrke det indre samholdet, gi økonomisk gevinst og for å skremme befolkningen til å gi fra seg sine rettigheter. Dette utføres bak kulissene av noen svært få utvalgte.

 1. juli 2011 har en rekke okkulte trekk over seg. Ingen nevner dem lenger i Norge. Arbeiderpartiet er sikre på at den dømte gjerningsmannen, Anders Behring Breivik, hatet partiet og var fascist. Andre sier at han var en konspirasjonsteoretiker som trodde muslimer samarbeidet for å overta Europa, noen sier til og med at all dataspillingen han bedrev gjorde ham gal. Vi forsøker å holde fokus og leter fram flere av de okkulte tingene som ligger i denne terroraksjonen.

Anders Behring Breivik var medlem av frimurerlosjen St. Johanneslogen St. Olaus til de tre Søiler. Han hadde tredje grad og ble med i losjen i 2006. I manifestet som ble sendt rundt 22. juli hadde han latt seg avbilde i frimurerantrekk. Det heter seg at når frimurerne i denne losjen når en viss grad, så kaller de seg tempelriddere. [7] [8]

Anders Behring Breivik avbildet i frimurerantrekk

Anders Behring Breivik avbildet i frimurerantrekk

Tempelridderne var opprinnelig en religiøs militær orden som offisielt ble dannet på 1100-tallet og oppløst på 1300-tallet. Det er hevdet at denne ordenen har levd videre helt fram til vår tid. Flere grupper kaller seg i dag Knights Templar eller tempelriddere. I London finnes det for eksempel en slik organisasjon. Det var her Breivik ble rekruttert i 2002, ifølge ham selv.

Utøya i Hole kommune er omtalt som Norges hjerte, og flere statsministre har fått sine først politiske leksjoner her. Utøyas historie går tilbake til omkring år 1000 da blant annet munker fra Storøya litt lenger nord benyttet den. Rett ved grensen mellom Israel og Libanon virker det underlig nok å være en øy lik Utøya, nemlig Tyre-øya. I dag er dette en halvøy, men flere tegninger viser at den originale øya hadde den samme fasong som Utøya. Tyre ligner dessuten på Tyri, og Utøya er å finne i Tyrifjorden. [9]

Til v. Tyre-øya utenfor kysten av det sydlige Libanon. Til h. Utøya i Tyrifjorden.

Til v. Tyre-øya utenfor kysten av det sydlige Libanon. Til h. Utøya i Tyrifjorden.

På Tyre finnes et fort fra korsfarertida. Og øya skal utgjøre det opprinnelige området for det lovede land, kjent fra Bibelen. Hiram var kongen på Tyre og før fønikerne, han hjalp kong David i Israel med å bygge sitt slott, og han samarbeidet med Davids sønn, kong Salomo. Den første kolonien kong Hiram dannet var Utila, et ord ikke ulikt Utøya. Det er gode sjanser for at Hiram bidro til at Salomo fikk bygge sitt tempel. Etter det vi vet om frimurerne er dette kjernen i deres forestillinger: gjenreise Salomos tempel. Kongen av Tyre ble drept av prester som dyrket gudinnen Astarte. Hun er gift med Moloch/Baal of Tyre, guden kong Salomo begynte å dyrke på slutten av sitt liv. Moloch er guden som forlanger menneskeoffer.

Spørsmålet som følger av dette: Var 22. juli 2011 en moderne utgave av en rituell seremoni med ofring av mennesker?

Arbeiderpartiet, som var målet under angrepet, har en rose som symbol.

Arbeiderpartiet, som var målet under angrepet, har en rose som symbol

Arbeiderpartiet, som var målet under angrepet, har en rose som symbol

 

AUF har et symbol i form av en ildtunge eller en A formet lik en pyramide. I tempelridderkirken Rosslyn Chapel i Skottland finnes roser som symboler murt inn i taket.

rosslyn_chapel

I tempelridderkirken Rosslyn Chapel i Skottland finnes roser som symboler murt inn i taket

I tempelridderkirken Rosslyn Chapel i Skottland finnes roser som symboler murt inn i taket

Under mønene på hovedbygningen på Utøya og på stabburet ses klart og tydelig et solkors eller et keltisk kors.

Under mønene på hovedbygningen på Utøya (og på stabburet) ses klart og tydelig et solkors eller et keltisk kors

Under mønene på hovedbygningen på Utøya (og på stabburet) ses klart og tydelig et solkors eller et keltisk kors

Tempelridderne hadde et kors som sitt hovedsymbol, denne type kors finnes hos konger i Assyria og Babylon. Disse dyrket solen. Solkorset er i Norge koblet til Nasjonal Samling som på sin side kalte det opp etter Norges evige konge, Olav den hellige. Denne kongen skal være født i Hole kommune. Flere andre norrøne konger er knyttet til stedet. [10] [11]
Breivik kalte seg, før 22. juli, for Sigurd Jorsalfare. I sin tid, omkring 1100-tallet, var den norske kongen i Sidon, rett ved Tyre-øya. Faktisk er målet til Breivik, hvis vi tror på at det er han som har skrevet manifestet, å bli regent i Norge under tittelen Sigurd Korsfareren den II. [12]

I manuset som er tillagt Breivik heter det at han er Knights Templar, tempelridder, og et tempelridderkors pryder framsiden.

Et tempelridderkors pryder framsiden av Breiviks manifest

Et tempelridderkors pryder framsiden av Breiviks manifest

På Utøya ble Breivik arrestert med tempelriddermynter i lommen, to riddere på hest var gravert inn, og han hadde en medaljong på seg med dette karakteristiske røde korset. [13]

På Utøya ble Breivik arrestert med tempelriddermynter i lommen

På Utøya ble Breivik arrestert med tempelriddermynter i lommen

Men det er ikke bare Breivik som er frimurer i dette. Nyhetsspeilet har tidligere publisert en artikkel om at fire frimurere hadde viktige posisjoner i forbindelse med 22. juli. Foruten Breivik var det Torgeir Hagen, tidligere sjef for E-tjenesten i Norge, han var medlem av 22. juli-kommisjonen; E-tjenesten har for øvrig Odins ravner i sin logo. Olav Sønderland, som ledet politiets evalueringsrapport om 22. juli, er frimurer. Og mannen som både var vitne til bombingen i Oslo og massakren på Utøya er Norges øverste frimurer, hans navn er Ivar Anstein Skar og han er medlem av Johannes-losjen ”Søilene”. [14]

E-tjenesten har Odins ravner i sin logo

E-tjenesten har Odins ravner i sin logo

Tilfeldig? Ja, det er mulig. Det er omkring 20 000 frimurere i Norge, og mange av disse befinner seg i juridiske systemet eller jobber i politiet.

Men det er flere momenter i dette. På 1100- og 1200-tallet ble det bygd fem kirker rett ved Tyrifjorden der Utøya ligger. Minst en av disse kirkene ble bygget på et hov, en offerplass til de gamle gudene i Norge. En av disse gudene var Odin, og til Odin ble det ofret mennesker. Bønsnes kirke ble bygget i 1170, lenge trodde man Olav den hellige bygde denne kirken. En gravstein for den hellige kongen befinner seg her. Den har et kors. Dette korset ligner forbausende mye på tempelridderkorset. Er det en sammenheng? [15]

Ser en på formasjon rett ved Bønsnes kirke, ligner faktisk den lille fjorden i seg selv et kors. Rundt denne ligger de fem hellige steder, inkludert en tidligere religiøs plass på Storøya. Det er enkelt å tegne opp et pentagram med Storøya i sentrum, over det naturlige korset, et pentagram som peker på Utøya. Tilfeldig? Ja, det er ikke umulig. Men at konger i førkristen tid og i overgangen til kristendommen er knyttet til området er det ingen tvil om. Heller ikke at området har en unik historie. Det foreligger til og med informasjon om at en gallisk stamme har slått seg ned i området for over 1000 år siden. [16]

Det er verdt å ta med at noen kilometer nord for Utøya befinner Sentralanlegget seg, stedet der den norske kongen og regjeringen skal ta dekning om det blir atomkrig. Greit å ha i bakhodet at Serco faktisk kontrollerer atomvåpen og kanskje gir Norge en hjelpende militær hånd av og til. Sentralanlegget ble aktivisert rett før skytingen på Utøya fant sted. Hvis et selskap som Serco står bak, ville Sentralanlegget være et nyttig sted å styre operasjonen i fra. Øvelsen som foregikk fra 18. juli til 22. juli klokken 15.00 ville være det perfekte dekke. [17]

På bygningen i Oslo sentrum som huset statsministerens kontor og Justisdepartementet er det kunstverk laget av Picasso. Ser man nærmere på disse sees motiver som sol og kors.

På regjeringsbygningen i Oslo sentrum som huset statsministerens kontor og Justisdepartementet sees motiver som sol og kors

På regjeringsbygningen i Oslo sentrum som huset statsministerens kontor og Justisdepartementet sees motiver som sol og kors

Denne bygningen som ser ut til å være plassert på en sirkel i en portal, på et slags gulv med svarte og hvite trekanter – noe som går igjen i frimurertempler. Det samme gjør roser. I dagene etter terrorangrepet badet Norge i roser. Og rosen er et symbol tilbake til oldtiden, og er kjent fra Rosenkransordenen. Romerne forstod rosen som ”blomsten til Venus”. Et annet utrykk er å ”være under rosen”. Tre dager etter angrepet gikk hele Norge ”under rosen”, vi gikk i rosetog. Tre dager etter korsfestelsen, ifølge Bibelen, stod Jesus opp fra de døde. Var rosetoget en gjenfødelseremoni? [18]

Rosen symboliserer dessuten dekkoperasjoner.

Rosen symboliserer dessuten dekkoperasjoner

Rosen symboliserer dessuten dekkoperasjoner

Mange av de mest profilerte terroraksjonene finner sted på karakteristiske datoer. Den vanlige forklaringen er at dette er helt tilfeldig. Som det står i boken til Stian Bromark: ”22. juli er også dagen for feiringen av moderen over alle mødre, Maria Magdalena, men skjebnens ironi er neppe så lunefull. Dagen er valgt av mer prosaiske grunner. Det er nå bomben er ferdig”. [19]

Her er det to ting å merke seg. 22. juli er valgt til terroristdag fordi bomben nettopp da er ferdig, og det er dagen til Maria Magdalena. Ville det ikke være mer nærliggende å anta at aksjonen skjer nettopp på 22. juli av en eller flere grunner? For det første at Maria Magdalena er beskytteren til tempelridderne. At angrepet skjer på hennes dag og at mannen som dømmes for å stå bak mener han er rekruttert av organisasjonen er da mer enn en tilfeldighet? 22. juli er dagen da den franske ridderen Godfred av Bouillon i 1099 blir utnevnt til kongen av Jerusalem på Tempelhøyden, hendelsen som er starten på tempelriddernes mytologi.

Jerusalem regnes i et slikt system som verdens sentrum.

I 2011 stod den norske regjeringen, anført av Arbeiderpartiet, i spissen internasjonalt for å anerkjenne Palestina som stat. AUF snakket varmt om boikott av Israel. Hvis de hemmelige samfunn ikke satte pris på det, kan det hende at de tenkte ut represalier. Vi merker oss i tillegg at Serco ble sparket ut av det norske oljefondet i 2008. Rent omdømmemessig og økonomisk var det ikke av det gode. [20]

Et manifest ble sendt ut 22. juli fra Breiviks datamaskin. Det er på omtrent 1500 sider og framstår svært forvirrende. Blant annet er det hentet mye fra skrivet til den såkalte Una-bomberen. Det virker som en tåkelegging av den virkelige årsaken.

Og Una-bomberen var koblet til MK-ultra, et mind control-prosjekt. Var Breivik koblet til et slikt, på lik linje med de forvirrede unge menn som stod bak Aurora-massakeren og Sandy Hook? [21]

Var Breivik koblet til et mind control-prosjekt, på linje med de forvirrede unge menn som stod bak Aurora-massakren og Sandy Hook?

Var Breivik koblet til et mind control-prosjekt, på linje med de forvirrede unge menn som stod bak Aurora-massakren og Sandy Hook?

Selve datoen 22.7.2011 er interessant nok i seg selv. Det er mange måter å bruke disse tallene på, et eksempel er å legge sammen: 22+7+2+1+1 = 33. Eller om man vil: 2+2+7 = 11 + 2×11 og vi har 11 tre ganger som igjen er 33.

Dette tallet er viktig i det okkulte system. Det er også 66 og 77. Så da kan en jo se på denne melding fra det norske politiet i en norsk avis: ”77 døde, 66 skadde på Utøya, 33 skadde i Oslo”. Ikke verst å få en slik kombinasjon av det som skjedde på datoen 22 i et årstall som slutter på 11. Ja, faktisk har vi denne okkulte linje: 11, 22, 33, 66, 77. [22]

Det mangler 44 i denne rekken. Men på manifestet står det 2083: A European Declaration Of Independence” datelined “London, 2011. Det kan enkelt utledes slik 8+3 =11 x 2 = 22. Og 22 + 2 x 11 = 44.

Vi legger dog ikke skjul på at Bromark, norske skribenter og terroreksperter slår fast at alt dette ikke betyr noe som helst. Serco er det ingen som nevner i vårt kongerike.

Maria Magdalena er nevnt. En del artikler vektlegger at Maria Magdalena er en hellig kvinne. En gudinne. Hun har dermed samme funksjon som sine medsøstre i andre religioner og trossystemer. Vi vet at tempelridderne dyrket Astarte som kan være i slekt med eller identisk med Astoreth eller Isthar eller Inanna. Dette var ikke damer av bare kjærlighet, det handlet om sex, krig og død – og offergaver. Levende mennesker ble i noen tilfeller ofret til dem. Slik levende mennesker ble ofret til Odin – på Utøya hadde gjerningspersonen med seg to skytevåpen. På det ene stod det ”Mjöllnir”, Odins spyd. [23]

Astarte er hustruen til Moloch/Baal som i sin tid krevde levende offer i de gamle samfunnene i Midtøsten. Moloch er dessuten ugle-guden som amerikanske presidenter og elitepersoner tilber i Californias skoger omkring 22. juli. Organisasjonen heter Bohemian Grove. En nettside forteller at de 21. og 22. juli ofrer Jesus og Maria Magdalena til Moloch (Molek). [24]

Er dette indikasjoner på en dypere sammenheng omkring det som fant sted i Norge 22. juli 2011?

To andre terroristhandlinger som virker ha en rituell årsak, i tillegg til politiske, er Waco-stormingen 19. april 1993 og Oklahoma City-bombingen 19. april 1995, begge i USA. En rekke barn og unge ble drept i disse handlingene. 19. april er en viktig dato for de okkulte. [25]

Breivik var frimurer. Kong Salomo er en viktig mann for frimurerne, spesielt hans byggmester, Hiram Abiff. Byggmester Hiram Abiff kom fra Tyre-øya på lik linje med kongen Hiriam.

Kong Salomo er omtalt i Bibelen. Han dyrket vår kristne gud, Jahve, men da han ble eldre forteller Bibelen at han begynte å dyrke andre guder: ”Og Salomo fulgte Astarte, sidoniernes guddom…” Og denne: ”På den tiden bygget Salomo en offerhaug for Kamos, Moabs vederstyggelighet, på det fjell som ligger midt imot Jerusalem, og for Molok, Ammons barn vederstyggelighet”. [26]

Breivik brukte tempelridderkorset. Dette korset er funnet på babylonske guder. I tempelridderkirken i Skottland finnes det i taket roser og en femkantet stjerne, kjent fra sosialismen og kommunismen. Rosen er som nevnt Arbeiderpartiets symbol. Hvis du ser nærmere på roselogoen til Arbeiderpartiet, ser du tydelig et øye i sentrum. Odins øye eller en gud fra Egypt – eller en designertilfeldighet?

Den britiske etterretningstjeneste MI5 har forresten ett øye i sin logo og den amerikanske 1-dollarseddelen har det samme symbolet.

Astarte og Molech er koblet til dyrking av solen som gud. Solkors sees på Utøya som tidlig framkommet. [27]
Det religøse har sin plass i 22. juli-dramaet, påpekte psykiater Torgeir Husby. Han eksaminerte Breivik og fikk fram at manifestet framstod som en fødselsskrift, der Breivik selv framstår som en frelser. Husby utdypte: – Kompendiet som konsept leder tanken hen mot hvordan tidligere frelsere er blitt beskrevet i forskjellige bøker og gir assosiasjoner til religiøst pregede storhetsforestillinger. [28]

Det er en påstand at britiske og amerikanske frimurere tror de bærer arven av en tapt stamme fra Midtøsten, kristendommens vugge. Disse skal gjenbygge Jerusalems tempel. [29]

Står vi overfor rituelle mord, er ikke dette noe nytt. Her er noen utdrag fra Michael Hoffman’s bok «Secret Societies and Psychological Warfare«:

«The Cryptogracy has a much more refined inducement for attendance at their masonic ritual: Spectacular optical.
Many «serial» murders are nothing more than the work of a single individual acting out a graphic horror movie he saw, or responding to powerful «psychotic» impulses for aggression and predation. But others are ritual murders involving a cult protected by the US Government and the corporate media, with strong ties to the police.

Such killings are actually intricately choreographed ceremonies; performed first on a very intimate and secret scale, among the initiates themselves in order to program them, then on a grand scale, amplified incalculably by the electronic media.
In the end what we have is a highly symbolic ritual working broadcast to millions of people, a Satanic inversion; a Black mass, where the «pews» are filled by the entire nation and through which humanity is brutalized and debased in this, the «Nigredo» phase of the alchemical process (This is the alchemical psychodrama for the transformation of humanity.)»

Vi tar dessuten med at krigsgudinnen Inanna, i slekt med Astarte eller identisk, drakk renset vann fra Ulaya-elva. Ulaya er ikke ulikt Utøya – altså i Tyrifjorden som går på tyri som er dødt furutre. Pine er det engelske ordet for furu, og pinealkjertelen i tradisjonell okkultisme er hovedsetet for synskhet og kontakt med andre verdener og dimensjoner. Den er koblet til det tredje øyet. [29]

Vi kan likevel ikke her slå fast at 22. juli-angrepet med sikkerhet ble gjennomført med okkulte hensikter. Heller ikke at vi står overfor en villet menneskeofring utført av en elite som programmerte Breivik som hadde et større apparat rundt seg. Men det er påfallende at alle elementer av noe dypere og noe mer skjult er fjernet fra den norske offentligheten. Til og med Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre undrer seg, slik han ga uttrykk for i august da han lanserte sin nye bok: ”Vi har ikke trengt inn i det aller vondeste; hva er det som rører seg som gjør ekstrem vold mulig? Jeg har ikke et eksakt svar…” [31]

Og lurer du på hvilken okkult forbindelse det er mellom det private selskapet Serco og 22. juli-angrepet på Norge, kan vi ta med at utenfor hovedkvarteret i England er det plassert et omfangsrikt symbol. Det er en åttekantet stjerne. Dette er symbolet til Astarte/Inanna. Gudinnen tempelridderne dyrket. Gudinnen kong Salomo ba til. Gudinnen som var gift med Moloch/Baal, guden for menneskeofring…[32]

Kilder:
1. Terror i kinoanlegget i Aurora 20.7.2012, fra Wikipedia, James Holmes ble arrestert: http://en.wikipedia.org/wiki/2012_Aurora_shooting

Terror i London 7.7.2005: http://no.wikipedia.org/wiki/Terrorangrepet_i_London_7._juli_2005
Terror Sandy Hook, 14.12.2014:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Hook_Elementary_School_shooting_conspiracy_theories

 1. Foreign Fugitive Files:
  http://www.rowancountync.gov/Portals/0/Government/Departments/Telecommunications/intranet/ncic/ForeignFugitive.htm

 2. Serco
  Offisiell side:
  http://www.serco.com/
  Serco på Wikipedia:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Serco_Group
  Serco kontrakt NATO:
  http://www.serco.com/media/pressreleases/2009/contractnewsupdate8.asp
  Serco – det største selskapet du aldri har hørt om:
  https://www.youtube.com/watch?v=7yoaLhZ2xBo
  Om Serco i ulike sammenhenger:
  www.abeldanger.net

 3. SIMAS og TV2-avsløringen i 2010:
  http://www.tv2.no/a/3335941

 4. The Royal Institute of International Affairs [5]
  http://en.wikipedia.org/wiki/Chatham_House

 5. O.T.O.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Ordo_Templi_Orientis

 6. Anders Behring Breivik, generell informasjon på Wikipedia:
  http://no.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik

 7. Frimurere er tempelriddere:
  http://paradigmeskiftei2012.blogg.no/1312244483_utbryter_frimurere_er.html
  Dagbladets og Breiviks tempelridderforbindelse: http://www.dagbladet.no/2011/07/26/nyheter/utenriks/innenriks/terrorangrep_i_oslo/anders_behring_breivik/17456029/
  Fakta om tempelriddere og historie og gudinner:
  http://www.womanthouartgod.com/wmbondfreemasonry.php
  http://www.masoniclibrary.org.au/index.php?option=com_content&view=article&id=59:venus-a-freemasonry&catid=23:lecture&Itemid=30
  http://www.themystica.org/mythical-folk/articles/astarte.html
  http://www.probertencyclopaedia.com/cgi-bin/res.pl?keyword=Astarte
  http://no.wikipedia.org/wiki/Astarte
  http://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Topical.show/RTD/cgg/ID/781/Astarte.htm

 8. Tyre-øya i Midtøsten:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tyre,_Lebanon

 9. Tempelridderkirken i Skottland:
  http://www.rosslyntemplars.org.uk/

 10. Olav den hellige, Wikipedia:
  http://no.wikipedia.org/wiki/Olav_den_hellige

 11. Breivik brukte navnet Sigurd Jorsalfare:
  http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/anders-breivik-told-english-defence-144097
  Sigurd Jorsalfare på Wikipedia:
  http://no.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Jorsalfare

 12. Breivik med templeridder-mynter på Utøya:
  http://www.dagbladet.no/2012/05/04/nyheter/innenriks/breivik/21435869/

 13. Frimurere sentrale i forbindelse med 22. juli:
  http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/fire-frimureres-posisjoner-i-22-juli-terroren/

 14. Bønsnes kirke, Tyrifjorden og Olav den hellige:
  http://www.historieboka.no/Modules/historiebok_tidsepoke_tema_artikkel.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=2628&Category.ID=1310

 15. Teori og gallisk/keltisk stamme på Ringerike:
  http://no.wikipedia.org/wiki/Ringerike

 16. Øvelse 18. juli til 22. juli 2011:
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Trente-pa-Utoya-scenario-22-juli-6285004.html

 17. Hele Norge i rosetog 25. juli 2011:
  http://www.aktivioslo.no/artikkel/rosetog-i-oslo-sentrum/

 18. Fra bokutgivelsen ”Selv om sola aldri skinner. Et portrett av 22. juli” på Cappelen Damm, skrevet av Stian Bromark.

 19. Regjeringen ved Jonas Gahr Støre undertegnet en avtale med den palestinske presidenten 18. juli 2011:
  http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2011/palestinerne-far-ambassador-i-norge.html?id=651665
  AUF-leder på Utøya vil ha ensidig økonomisk boikott av Israel den 20. juli 2011:
  http://auf.no/-/bulletin/show/671596_bare-dialog-fungerer-ikke?ref=checkpoint

 20. UNA-bomber:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Kaczynski
  Breivik plagierte UNA-bomber:
  http://nymag.com/daily/intelligencer/2011/07/anders_breivik_unabomber.html
  UNA-bomber og MK-ultra:
  https://archive.org/details/dkazinmkult
  http://nymag.com/news/features/conspiracy-theories/cia-mind-control/
  http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra
  Alex Jones: Anders Behring Breivik was a mason’s patsy:
  https://www.youtube.com/watch?v=t94gpoOgIOQ

 21. Norsk avis 1. august 2011, melding om 77 døde, 66 skadde på Utøya og 33 skadde i Oslo:
  http://www.ha-halden.no/nyheter/article5687522.ece

 22. Tempelridder-kors og medaljong i Breiviks lommer 22. juli 2011 og risset inn ”Gungnir” (Odins spyd) på riflen:
  http://www.dagbladet.no/2012/04/19/nyheter/innenriks/breivik/dataspill/21192943/
  http://www.dagbladet.no/2012/05/03/nyheter/breivik/kripos/vapen/terrorangrepet/21419774/
  http://www.dagbladet.no/2012/05/04/nyheter/innenriks/breivik/21435869/

 23. Bohemian Grove, Moloch, Jesus og Maria Magdalena:
  http://www.henrymakow.com/bohemian_grove_illuminati_meet.html
  http://www.examiner.com/article/bohemian-grove-owl-who-or-what-is-it-on-moloch-and-lilith-part-1-of-4
  http://en.wikipedia.org/wiki/Bohemian_Grove

 24. Terroraksjonene i Oklahoma og Waco som ritualer:
  http://vigilantcitizen.com/latestnews/the-end-of-april-the-most-magickal-time-of-the-year/
  http://truedemocracyparty.net/2012/04/april-19th-date-ofdeath/

 25. Kong Salomo, Astarte og Molock i Bibelen 1. Kongebok, kapittel 11:
  http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=wCepIR76KuSAXqAVccn2lYwaWt0P0S0q0t9pBReyEK8vAYVLMiIDAogK366h+Uth

 26. Astarte og Moloch og solen:
  http://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Topical.show/RTD/cgg/ID/781/Astarte.htm

 27. Psykiater Husby, Breivik som frelser:
  http://www.tv2.no/a/3806891

 28. Frimurere og Israels stammer:
  http://www.themasonictrowel.com/Articles/Symbolism/general_files/tribes_of_israel/tribes_of_israel.htm
  http://www.rense.com/general28/brit.htm
  http://freemasonrywatch.org/templemount_studies.html

 29. Inanna, Ulaya, Jomfru Maria, steinutskjæringer i Skandinvia med mer:
  http://freemasonrywatch.org/templemount_studies.html

 30. Jonas Gahr Støre under boklansering i august 2014 om 22. juli:
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeiderpartiet/stoere-vi-har-ikke-trengt-inn-i-det-aller-vondeste/a/23281749/

 31. Serco og hovedkvarter på Google og satellittfoto:
  https://www.google.no/maps/place/Serco+Defence/@51.2784758,-0.9511624,165m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x48742618190b5d63:0x33a92dc0bdfa09e0

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
27%
Opplysende
55%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
18%
Om forfatter
Bjørn Hansen

37 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *