Du leser nå
Terrorlikheter mellom Kenya og Norge

20 minutter lesetidTerrorlikheter mellom Kenya og Norge

OSLOTERROR: 22. juli 2011 var Oslo og Utøya utsatt for terrorangrep der 77 mennesker døde. NAIROBITERROR: 21. september 2013 ble et kjøpesenter i Kenya angrepet av terrorister. Tapene av liv var mange, og ødeleggelsene ble store.

21/9 + 22/7 – det som er bak.

Et terrorangrep fant sted i Kenya i 21. september 2013 og terrorangrep fant sted i Norge 22. juli 2011.  Menn fra Norge kom hurtig i kikkerten i begge tilfeller. Er det andre likheter, og hva forteller de oss?I Norge vet alle hvem som ble funnet skyldig i angrepet på Oslo og Utøya, Anders Behring Breivik. I Kenya var en norsk-somalier mistenkt, Hassan Abdi Dhuhulow.

Han er imidlertid ikke blant de fire som nå siktes for å ha støttet terroristene som angivelig døde i angrepet.  De siktetede er Adan Mohamed Abidkadir Adan, Mohammed Ahmed Abdi, Liban Abdullah Omar og Hussein Hassan
Mustafa. Om det er disse påtalemyndighetene i Kenya vil ha for retten vil tiden vise.

Flere vil hevde at det ikke er store likheter mellom disse aksjonene. I Kenya er det oppgitt å være fire til 15 terrorister i sving, i Norge var det kun én, skal vi tro myndighetenes versjon.

I Kenya har den islamske gruppen al-Shabaab tatt ansvaret og gått ut med at motivet var gjengjeld for Kenyas militære engasjement i Somalia. I Norge var det en mann som har
innrømmet skyld, Anders Behring Breivik, som uttalte på Utøya over telefon: «Breivik. Kommandør. Organisert i den antikommunistiske motstandsbevegelsen mot islamisering.»(1)

Han ble koblet til islamfiendtlige grupper som English Defence League og Norwegian Defence League.

Det var minst 72 døde som følge av angrepet 21. september 2013, 77 døde 22. juli 2011.

Ser en nærmere på materien blir flere fellestrekk tydelige – noe som går igjen når det gjelder høyprofilerte terroraksjoner. Dette er faktum som sjeldent registreres her i landet, et eksempel på dette er de ferske bøkene til Marit Christensen og Åsne Seierstad.

I enhver kriminalsak er etterforskningen et sentralt element. Hvem etterforsker Kenya-terroren? Det oppgis i Dagbladet å være sikkerhetspolitiet i Kenya, FBI, Metropolitan Police Service (Scotland Yard), israelske Mossad, norske PST pluss flere andre lands sikkerhetspoliti.(2)

I Norge, som følge av terroren 22. juli 2011, var disse blant flere med å etterforske i tillegg til Oslo-politiet: PST, Metropolitan Police Service og FBI, i tillegg gav en mann ved et
israelsk universitet myndighetene råd, han var knyttet til Mossad. (3)(4)

Et vaktselskap var sentralt begge steder, i Oslo sentrum og Westgate Kenya, G4S. Det er verdens største i sitt slag.(5)(6)

G4S I NORGE: G4S var i Oslo sentrum 22. juli 2011. Her omkring midnatt etter angrepet, men personell var også på plass i Regjeringskvartalet rett etter at bomben gikk av.

G4S I NORGE: G4S var i Oslo sentrum 22. juli 2011. Her omkring midnatt etter angrepet, men personell var også på plass i Regjeringskvartalet
rett etter at bomben gikk av.

Mange vil huske at PST kjente til Breiviks kjøp av kjemikalier flere måneder før bombeeksplosjonen i Oslo. Denne informasjonen klarte PST å sitte på uten å gjøre noe.
Når det gjelder den norske mistenkte i Kenya hadde PST flere samtaler med ham for tre år siden, uten at det ga resultater.(7)(8)

Bilder av den norske terroristen Anders Behring Breivik var hurtig ute i mediene, blant annet der han poserte med ei rifle i våtdrakt og et hvor han stilte i frimurermundur.

DEN HVITE FRIMURERSKYTTER: Anders Behring Breivik reiste på samme måte som Samantha Lewthwaite omkring i verden. Han hadde to pass.

DEN HVITE FRIMURERSKYTTER: Anders Behring Breivik reiste på samme måte som Samantha Lewthwaite omkring i verden. Han hadde to pass.

I Kenya var en annen profil hurtig i søkelyset, nemlig den «hvite enken»,
Samantha Lewthwaite. Hun har konvertert til Islam. Breivik er motstander av Islam. Denne religionen har altså en sentral plass hos dem begge.

Bilder av Anders Behring Breivik (her iført frimurerhabitt) og "den hvite enken" Samantha Lewthwaite (her iført hijab) ble hurtig kastet frem i media etter terroraksjonene i Norge og Kenya

Bilder av Anders Behring Breivik (her iført frimurerhabitt) og «den hvite enken» Samantha Lewthwaite (her iført hijab) ble hurtig kastet frem i media etter terroraksjonene i Norge og Kenya

En legger merke til at den hvite enken og den hvite frimurerskytteren virket å reise over verden med letthet. Lewthwaite kan ha vært i Kenya i år (2013), i 2012 var hun angivelig i Sør-Afrika.

Breivik gjestet en rekke land før han ble arrestert på Utøya, blant annet Tsjekkia, USA og England. Lewthwaite skal ha benyttet et falskt pass på sin tur til Afrika.

Samantha Lewthwaite sitt falske sør-afrikanske pass, utstedt i januar 2011, påført navnet Natalie Faye

DEN HVITE ENKEN: Den hvite enken, Samantha Lewthwaite, har brukt falske pass, her med identiteten Natalie Faye Webb.

Og en kan ikke annet en undre seg over passkontrollen som lar seg lure, hvis ikke det er snakk om forseggjorte pass som er laget av etterretningsorganisasjoner, spesialister som de er på å produsere uekte dokumenter.(9)(10)

Anders Behring Breiviks to pass. Legg merke til at passet til høyre mangler både passnr. og personnummer. Passnr. skal være oppført oppe til høyre, mens personnr. skal være oppført til høyre (under høyde). Dessuten mangler passet til høyre, som ble utstedt i 2009, den nederste av de 2 "datalinjene", som bl.a. skal inneholde passnr. og personnr. (en enkel måte å konstatere dette på er å sammenligne med ditt eget pass).

Anders Behring Breiviks to pass. Legg merke til at passet til høyre mangler både passnr. og personnummer. Passnr. skal være oppført oppe til høyre, mens personnr. skal være oppført til høyre (under høyde). Dessuten mangler passet til høyre, som ble utstedt i 2009, den nederste av de 2 «datalinjene», som bl.a. skal inneholde passnr. og personnr. (en enkel måte å konstatere dette på er å sammenligne med ditt eget pass).

I en artikkel på en nettside heter det at kenyanske etterretningsagenter var på Westgate bare noen timer før de tungt bevæpnede terroristene slo til. Det snakkes om britiske MI6 som assisterte og amerikanske sikkerhetsteam.

g4s-kenya

G4S I KENYA: Verdens største vaktselskap G4S var på plass ved kjøpesenteret i Nairobi da angrepet ble utført i september 2013.

En tidligere Royal Marine-soldat var på kjøpesenteret da terroristene angrep og reddet flere personer i sikkerhet. Forøvrig trener Royal Marine-soldater jevnlig i Norge. (11)

SPESIALSOLDAT ORDNER OPP: Bildet viser angivelig en britisk spesialsoldat i sivilt som hjelper to kvinner under angrepet i Nairoi
21. september. Var det en tilfeldighet at han var på kjøpeenteret da terroristene slo til?

Israelske rådgivere hjalp til med forhandlingene under terroraksjonen i Westgate, Nairobi. Måneden før terroraksjonen, i august 2013, var Mossad på plass sammen med FBI og etterforsket et mulig terrorangrep på den internasjonale flyplassen i Kenya. Mossad skal ha en base i Nairobi, slik de skal ha det i Oslo.(12)(13)

Det er flere koblinger til London, både for Lewthwaite og Breivik. Ektemannen til Lewthwaite sprengte seg selv og 26 andre i bombeaksjonen i London 7. juli 2005, skal vi tro informasjonen på Wikipedia. Breivik var i London som et lite barn der hans far var i utenriksstjenesten. I tillegg påstod Breivik at han ble rekruttert av Knights Templar i London i 2002. (14)(15)

Det ble telefonert både under aksjonen i Kenya og i Norge. Ndegwa Muhoro, som leder Kenya’s Police Criminal Investigation Department, har uttalt at en telefonoppringning ble gjort til Norge under angrepet. På Utøya ble det ringt flere ganger, ifølge de norske påtalemyndighetene.(16)(17)

Begge steder ble det meldt om flere skyttere enn det myndighetene legger til grunn. I Kenya rapporterte sikkerhetsstyrkene først at det var opptil 12 bevæpnede terrorister i
kjøpesenteret. Tallet i dag er fire. 22. juli meldte flere av de unge om minst to skyttere, en av dem var en mann i sivilt med mørkt hår. Etterforskerne endte imidlertid opp med at det bare var en, nemlig Breivik. Spørsmål er da naturligvis, så ungdommene feil da massakren pågikk eller har etterforskerne snublet i sin glød etter å nagle mannen som sendte ut det såkalte manifestet før aksjonen startet?(18)

Det var advarsler før angrepet i Kenya. Offisielle israelske sikkerhetstallsmenn har uttalt at Westgate var et primært mål for terrorister. Hvorfor det? Fordi en rekke kaféer og restauranter er eid av israelere, inkludert Artcaffe der flere av de militante tok seg inn.

Ble det gitt en advarsel før angrepet 22. juli? Sjefen for den Militære Etterretningstjenesten (E-Tjenesten), Kjell Grandhagen, var faktisk ute i VG den 14. juni 2011 og advarte mot et Mumbai-angrep i Norge, det vil si et angrep på sivile med bomber og gevær. Fem uker etterpå var Norge rystet av blodbadene i Oslo og på Utøya.(19)(20)

Begge steder er det grunn til å stille spørsmål ved hvordan sikkerhetsstyrker og politi agerte da de fikk melding om terroren. I Kenya var det uklarheter om kommandolinjer og rivaliseringen mellom sikkerhetsselskapene som førte til rot. I Norge var det blant annet en ulykksalig bruk av en gummibåt som slo ut.(21)(22)

Ved begge hendelser har det vært usikkerhet knyttet til antall drepte. I Kenya er myndighetene fortsatt ikke sikre, i vårt land var det første tallet myndighetene gikk ut med 92 alt i alt og 86 på Utøya, før det etter flere dager med tallsvigninger endte på 77. (Antall drepte på Utøya ble nedjustert fra 86 til 68, senere døde en skadd til fra Utøya på sykehus).

Det er interessant i ettertid å lese hva politidirektør Øystein Mæland uttalte natt til 23. juli 2011:
«Den antatte gjerningsmannen er så godt som et ubeskrevet blad for politiet. Vi arbeider med en hypotese om at det kan stå flere personer bak angrepene

Dette stemte jo med flere av vitneutsagnene fra de som overlevde angrepet på øya og meldinger til politiet mens angrepet pågikk: at det var tre-fem gjerningsmenn på Utøya.(23)

Rett etter angrepet på Kenya kom den britiske statsministeren David Cameron med tilbud om støtte og hjelp. Gjorde han det også etter 22. juli? Ja, tilbudet, inkludert etterretningsbistand, kom noen timer etter at massakeren var over. (24)(25)

Det er ikke vanskelig å erkjenne at aksjonene i Nairobi og Oslo/Utøya har en rekke likheter. Tilfeldig eller ikke tilfeldig? Hvis svaret er at det ikke er tilfeldig, må vi erkjenne at da må det være et omfattende apparat som ligger bak. Det kan ikke være sammensatt av enkeltstående grupperinger eller personer som kun står på egne bein. Og det er her tankevirksomheten til våre ledende skribenter, terroreksperter og politikere sporer av.

Hvis noen påstår at terrorisme er et verktøy for etterretningsorganisasjoner, private selskaper, eller regjeringer og folk som er bak dem, så er dette bare en konspirasjonsteori i deres hoder. Dette er jo fantastisk naivt. Historisk sett har en rekke ting foregått i den dypeste hemmelighet, som for eksempel utviklingen av atombomben.

Siden London står sentralt, spesielt i forbindelse med aksjonen i Norge, må vi spørre om det finnes en form for organisering der som gir en retning.  Og det er det, Livery Companies i City of London. Det er betegnelsen på en rekke gamle yrkesorganisasjoner som har utspring i middelalderens laug og skulle regulere tilgangen til ulike yrker.
Langt tilbake i tid var de koblet til religiøse aktiviteter. Naturligvis er det en diskusjon hvor mye makt de har i dag, og det vil kreve ressurser for å avkle forbindelsene i dette systemet.(26)

Hvordan er det med G4S? Jo da, selskapet er en del av The Worshipful Company of Security Professionals som er knyttet til HMS Severn, Royal Military Police, 3 Military Intelligence bataljon, RAF Police og Royal Air Force Regiment. Så å si alle Livery Companies har tette bånd til de væpnede styrker.(27)

Logoen til The Worshipful Company of Security Professionals, der G4S inngår. Ordet "worshipful" gir assosiasjoner i retning av aktiviteter i hemmelige selskaper (secret societies).

LONDON: The Worshipful Company of Security Professionals samler sikkerhetspersonell i London. Er disse en del av en struktur som er involvert i væpnede operasjoner og terrorisme omkring i verden?

Ansatte i Company of Security Professionals er rekruttert fra blant annet
Metropolitan Police Service. En nettside melder at tre selskaper knyttet til sikkerhetsaspekter ved angrepene 11. september 2001 og bombingen i London 7. juli 2005 var med i The Worshipful Company of Security Professionals.(27)

Breivik skal i 2008, da firmaet hans gikk konkurs, ha blitt anmeldt av DLA Piper som har gode kontakt med The Worshipful Company of Arbitrators – som igjen har tilknytning til Army Cadet Force og HMS Mersey (Royal Navy). (28)

Det er et poeng å merke seg et selskap i samme kategori, The Worshipful Company of Fuellers som organiserer innenfor energisektoren. Dette selskapet er opptatt av lave CO2-utslipp. Et  av målene 22. juli var Olje- og energidepartementet, noe som gir en pekepinn på at det kan ha noe med norsk oljepolitikk å gjøre. Vi vet nå at Statoil var i forhandlinger med det britiske selskapet Centrica på tiden bombeangrepet ble gjennomført.

Avtalen ble avsluttet i 21. november 2011 med 100 milliarder kroner i potten. Norge hadde året før inngått en avtale om deling av Barentshavet med de russiske myndigheter. Et geopolitisk sjakktrekk som kan få føringer for samarbeidet i Arktis. Var dette en alenegang fra Norges side som Vestens maktsenter ikke satte pris på? Norsk olje betyr oljefondet som per i dag er verdt 5000 milliarder kroner. Oljefondet kastet i 2008 ut det britiske selskapet Serco Group av etiske grunner. Serco har kontakter i The Worshipful Company of Security Professionals.(29)(30)(31)

I en artikkel kommer det frem at Westgate kjøpesenter var bygd av de personene som er assosiert med World Trade Center og som tok ut store summer på forsikringspremiene da
tårnene raste rammen. En av dem er Frank Lowy. Selskapet Westfield eier Westgate, og en rekke av eiendommene til Westfied skal ha blitt terrortruet eller -angrepet de siste årene.
Er dette vilkårlig eller står vi overfor aksjoner som utløser store utbetalinger til eierne eller trigger overføringer mellom ulike fond? Vet vi hvem som faktisk sitter igjen med forsikringspengene i Norge som en følge av et ødelagt norsk regjeringskvartal til flere milliarder?(32)(33)(34)

I Kenya virker det å ha vært på plass «demolition crews» som «pulled» flere av butikkene i kjøpesenteret. Det er et spørsmål om det var slike team tilstede da Regjeringskvartalet i Oslo ble bombet. TV2 har faktisk vist innslag som går i den retning – innenfor en virtuell flytende ramme i en ugjennomtrengelig del av etterretning og Livery Companies?(35)

Det er historiske røtter til terrorangrep på supermarkeder, blant annet til Belgia på 1980-tallet, der maskerte menn gikk inn på supermarked og begynte å skyte på de handlende. Senere kom det fram at disse angrepene hang sammen med CIA og NATOs «Operation Gladio» (i Norge kjent som «Stay Behind»). I det omfattende angrepet på Mumbai i 2008 er en amerikaner ved navn David Headley innblandet. Han hadde tidligere en stilling i USA’s Drugs Enforcement Administration og har innrømmet å jobbe for CIA.(36)(37)

Det viktigste for oss er nok likevel ikke denne forbindelse, men vissheten om at 22. juli-angrepet på Norge har en helt annet sammenheng enn den myndighetene har gitt oss. Vi har ganske enkelt ikke fått sannheten.

Bøkene til Christensen og Seierstad bøter ikke på dette. Tesen her er at vi står overfor en sammensatt blanding av etterretningsorganisasjoner og private selskaper som har konstruert en aksjon, der er en rekke aktører er med, men med Breivik som «the fall guy»(the patsy – syndebukken).(38)

Det samme har skjedd i Kenya med en somalisk og muslimsk terroristgruppe som frontfigurer – men med en rekke profesjonelle spesialsoldater og agenter i sentrale funksjoner. Disse soldatene er muligens rekruttert ved bruk av The Foreign Fugitive File, mens Breivik eksempelvis kan ha vært knyttet til Serco og selskapets mange samarbeidspartnere.(39)

Dette kan ha ført til at han blitt tatt under kyndig behandling av den svenske
psykiateren Jonas Eberhard som også er «senior researcher» ved King’s College i London. Eberhard kom 28. juli 2011 med oppsiktsvekkende betraktninger om Breivik i norske medier.(40)

G4S vil under slike operasjoner kunne bli infiltrert av etterretningsgrupper som overtar styringen i deler av selskapet for en kort tid.

Disse strukturene er den del av det våre massemedier sjelden informerer oss om, spesielt når det gjelder på hvilken avansert måte det er mulig for dem å legge sine løp.

Et spesielt eksempel som kan nevnes i tillegg, er uttalelsene til at en av dem som har avdekket National Security Agency’s (NSA) aktiviteter, nemlig Wayne Madsen. Han har tidligere jobbet med NSA, og 23. juli 2011 sa han dette om terrorangrepet i Oslo: «Norge var forberedt på å stemme for en palestinsk stat i FNs generalforsamling, og dette Mossad-terrorangrepet var symbolsk

Dette ble aldri gjengitt i norske aviser eller plukket opp av nettredaksjoner i Norge. Mossad var som nevnt i denne artikkel med i Nairobi også. (41)(42)(43)

Før sommer-OL i 2012 meldte en avis dette:
«The UK’s entire defense establishment, including the emergency services, participated in the massive drill, which was held secretly by the British Defense Ministry.
But British intelligence officials were not satisfied, and invited their Mossad counterparts to share their experience.»(44)

Hvem hadde hovedansvaret for sikkerheten under OL? Jo, G4S.
Hvor ble OL arrangert i 2012? I London. (45)
Hvor ble det holdt en hemmelig sikkerhetsøvelse i 2011, i perioden 18. juli til 22. juli klokken 15.00? Oslo. (46)(47)

Vi husker alle politiets kollaps i Norge under angrepet 22. juli, inkludert et fraværende politihelikopter mens massakeren ble utført. En deduksjon er i den forbindelse at et selskap
som PricewaterhouseCoopers (PWC), fra London, med sitt omfattende nettverk og «Public Key Infrastructure» styrer logistikken til Norges politi og militære system.

PriceWaterhouseCoopers - PWC

PriceWaterhouseCoopers – PWC

PricewaterhouseCoopers gir uttrykk for å være opptatt av klimaforandringer og kan være en fiende av norsk oljeindustri. Det er en er sjanse for at dette selskapet har en finger med i identiteten «Andrew Berwick London 2011», som finnes på det engelske manifestet som skal visstnok være skrevet av Anders Behring Breivik. Det er visse bånd mellom PricewaterhouseCoopers og eierne av Westgate. (48)(49)

Vi utelukker ikke at følgende parter var involvert i angrepene på Kenya 21. september 2013 og Norge 22. juli 2011: G4S, PricewaterhouseCoopers og andre selskaper pluss britisk etterretning(MI5/MI6) og israelsk etterretning (Mossad).

Referanser/kilder:

1. NRK 3. august 2011:
http://www.nrk.no/norge/drapsmannens-budskap-til-politiet-1.7736089

Om islamsk gruppe bak i Kenya:
http://en.wikipedia.org/wiki/Westgate_shopping_mall_attack

2. Dagbladet 25. oktober 2013:
http://www.dagbladet.no/2013/10/25/nyheter/kenya/kamera/29969811/

3. VG 26. mai 2012:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/rettssaken/artikkel.php?artid=10062015

4. Aftenposten 14. mars 2012:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/22juli/–Sendte-PR-rad-om-terror-til-politiet-6784347.html

5. G4S i Westgate i Kenya:
http://theunhivedmind.com/wordpress3/2013/09/24/british-sas-on-the-ground-in-nairobi-helping-kenyans-with-westgate-hostages/

6. G4S:
http://www.g4s.no/nb-NO/Media%20Centre/Related%20articles/Manned%20Security%20Services/Vektere%20i%20terrordrama/

7. PST varslet, men gjorde ingenting, Bergens Tidende 26. juli 2011:
http://www.bt.no/nyheter/innenriks/PST-varslet-gjorde-ingenting-2562651.html.

8. PST i samtaler med terrormistenkt, NRK 24. oktober 2013:
http://www.nrk.no/norge/pst-forsokte-a-stoppe-23-aring-1.11315665

9. Lewthwaite i Sør-Afrika, The Telegraph 26. september 2013:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/kenya/10338178/Samantha-Lewthwaite-The-South-Africa-connection.html

10. Breiviks verdensturné, Dagbladet 3. februar 2012:
http://www.dagbladet.no/2012/02/03/nyheter/terrorangrep_i_oslo/innenriks/terrorangrepet/20076408/

11. Royal Marine i sivilt redder sivile i Westgate, The Kenyan Dayly Post 24. september 2013:
http://www.kenyan-post.com/2013/09/how-former-uk-marine-commando-saved-100.html

12. Israelske sikkerhetsstyrker hjalp til i Nairoi, 22. september 2013:
http://www.timesofisrael.com/israeli-special-forces-said-to-be-aiding-kenya-rescue-operation/

13. Mossad og FBI etterforsker i Kenya, 9. august 2013:
http://www.africareview.com/News/FBI-in-Nairobi-to-join-JKIA-fire-probe/-/979180/1941906/-/k04csyz/-/index.html

14. Informasjon Samantha Lewthwaite:
http://en.wikipedia.org/wiki/Samantha_Lewthwaite

15. Brevik Knights Templar i 2002, The Telegraph 18. april 2012:
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/9212090/Anders-Behring-Breivik-trial-the-real-Lionheart.html

16. Telefon til Norge (pluss et dusin terrorister ned til fire), 11. november 2013:
http://www.dw.de/westgate-suspects-in-kenyan-court-on-terrorism-charges/a-17218616

17. Telefonsamtaler Utøya, NRK 12. august 2011:
http://www.nrk.no/norge/_-behring-breivik-ringte-politiet-1.7746969

18. Flere skyttere, NRK 22. juli 2011 (ogå i VG 23. juli papiravisen):
http://www.nrk.no/norge/_-det-var-flere-skyttere-pa-utoya-1.7723321

Flere skyttere diskutert på nettforum:
http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1364203

Meldinger tre til fem skyttere, VG 21 oktober 2011:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10022807

19. Israelere advarer mot angrep i Nairobi:
http://www.theaustralian.com.au/news/world/officials-warned-nairobis-westgate-mall-a-target/story-fnb64oi6-1226725534937#

20. Den norske etterretningssjefen advarer mot Mumbai-terror i Norge, VG 14. juni 2011:
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/terrorisme/artikkel.php?artid=10095438

Advarsler i forkant i Nairobi, Aljazzera 1. oktober 2013:
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/09/kenyan-officials-warned-westgate-attack-2013929122737128930.html

21. Politiet roter i Kenya, 26. september 2013:
http://mobile.nation.co.ke/News/Blame-game-over-Westgate-attack/-/1950946/2009266/-/format/xhtml/-/tq0p9wz/-/index.html

22. Politiet roter i Norge, gummibåt, 27. august 2011:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10098055

23. Antall døde på Utøya pluss teori flere skyttere, NRK 23. juli 2011:
http://www.nrk.no/norge/politiet_-85-drepte-pa-utoya-1.7723555

24. Den britiske statsministeren i solidaritet med Kenya 23. september 2013:
http://www.kenyan-post.com/2013/09/uk-prime-minister-cancels-his-state.html

25. Den britiske statsminister tilbyr Norge etterretningshjelp, BBC 23. juli 2011:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-14256313

26. Livery Companies, City of London:
http://en.wikipedia.org/wiki/Livery_Company

27. G4S og Livery Company:
http://911disclosure.blogspot.no/2010/12/verint-and-honeywell-members-of.html

28. Breivik og DLA Piper, Adressa 27. juli 2011:
http://www.adressa.no/nyheter/terrorangrepet/article1668493.ece

29. Livery Company Fuellers + CO2-syn:
http://en.wikipedia.org/wiki/Worshipful_Company_of_Fuellers

CO2-syn Fueller, rapport: Our Energy Challenge: securing clean, affordable energy for
the long term

30. Statoil og Centrica, avtale 21. november 2011:
http://www.statoil.com/no/NewsAndMedia/News/2011/Pages/gassavtalecentrica.aspx

Centrica og Statoil:
http://www.centrica.no/event/dolink/famid/269190

Avtale Norge og Russland i april 2010:
http://www.nrk.no/norge/–historisk-losning-av-delelinjen-1.7098938

31. Serco ut av oljefondet, 11. januar 2008:
http://e24.no/makro-og-politikk/tre-nye-selskaper-ute-av-oljefondet/2191171

32. Frank Lowy, Westfield America og World Trade Center:
http://crimesofzion.blogspot.no/2007/05/frank-lowy-zionism-and-911.html

33. Bombetrusler mot Frank Lowy og Westfield:
http://21stcenturywire.com/2013/09/27/black-ops-kenyan-siege-a-dirty-cover-up-involving-agents-kingpins/

34. Westgate kjøpesenter, Westfield og World Trade Center:
http://kaperville.com/westgate-shopping-mall-kenya-built-people-associated-world-trade-center/

35. Demolition Westgate, Guardian 26. september 2013:
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/25/kenya-mall-attack-bodies

36. Operation Gladio og NATO:
http://aangirfan.blogspot.no/search?q=operation+gladio

37. Sammenligning ulike terroraksjoner, Oslo, Mumbai og Nairobi:
http://aangirfan.blogspot.no/2013/09/inside-job-kenyan-mall-attack.html

David Headley, Mumbai og CIA:
http://aangirfan.blogspot.no/2013/11/sunday-times-cias-david-headley-plotted.html

David Headly arbeidet for Drugs Enforcement Administration pluss mye om terror i Mumbai og CIA, far og mor:
http://inpursuitofhappiness.wordpress.com/2013/11/25/inside-job-mumbai/

38. Spørsmål om fall guy/patsy/syndebukk i USA, MK Ultra og psykiatri:
http://www.infowars.com/mkultra-patsy-aaron-alexis-portrait-painted-for-gun-control/

Artikkel om en «fall guy» (syndebukk):
http://original.antiwar.com/justin/2012/10/30/the-fall-guy/

39. The Foreign Fugitive File:
http://troopers.ny.gov/ejusticeny/communications/Artifacts/extranet/supportservices2/ncicpub/opman/ncic2000/FrgnFug.pdf

Sercos samarbeidspartnere:
http://www.serco-na.com/markets/federal-civilian-government

40. Svensk psykiater i London uttaler seg om Anders Behring Breivik i TV2 den 28. juli 2011:
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/psykiater-om-breivik-saa-komplisert-at-vi-foerst-i-historiens-lys-kan-faa-svar-3547076.html

Mer informasjon om Jonas Eberhard:
http://www.linkedin.com/pub/jonas-eberhard/5/552/68

41. Wayne Madsen avslører NSA før Snowden:
http://www.infowars.com/nsa-whistleblower-wayne-madsen-exposed-nsas-international-spying-back-in-june/

42. Wayne Madsen sier den 23. juli 2011 at Mossad står bak angrepet på Norge:
http://disquietreservations.blogspot.no/2011/07/wayne-madsen-on-oslo-attacks-israels.html

43: Wayne Madsen skriver Israel og Mossad står bak angrepet på Norge 24. juli 2011:
http://www.infowars.com/wayne-madsen-link-between-breivik-and-israeli-mossad/

44. Olympiske leker i London, øvelser og israelske etterretning:
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4067585,00.html

http://islamic-intelligence.blogspot.no/2012/07/are-israel-and-their-french-and-british.html

45. Olympiske leker i London og G4S:
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Romney-kritiserer-Londons-OL-forberedelser-6951405.html

46. Øvelse i Norge fram til 22. juli 2011:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4208952.ece

47. G4S i aktivitet i Oslo 22. juli 2011:
http://www.g4s.no/nb-NO/Media%20Centre/Related%20articles/Manned%20Security%20Services/Vektere%20i%20terrordrama/

G4S hurtig på plass i Regjeringskvartalet etter at bomben gikk av:
http://aktuellsikkerhet.no/Aktuell-Sikkerhet/Nyheter/Siste-nytt/Arkiv/2011/Juli-2011/Vektere-bisto-etter-terrorangrepet/(language)/nor-NO

G4S antiterror-trening:
http://www.g4sgs.com/counterterrorism.html

48. En annen Andrew Berwick fra PWC og London:
http://www.linkedin.com/pub/andrew-berwick/27/574/548

49. Informasjon om manifest og Anders Behring Breivik:
http://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik

En forbindelse mellom PricewaterhouseCoopers og eierne av Westgate:
http://corporate.westfield.com/?people=mr-mark-g-johnson

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
0%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
50%
Dårlig
50%
Om forfatter
Bjørn Hansen

53 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *