Du leser nå
Verdensomspennende markering mot chemtrails 25 august

10 minutter lesetidVerdensomspennende markering mot chemtrails 25 august

Geoengineering, mest kjent som chemtrails, er blitt et betydelig problem i forhold til vær, klima og på andre måter. De til tider uhemmede utslippene over land og folk fremprovoserte en folkelig protest verden over i slutten av august. Bildet viser til v. Daniel García Cabrera og til høyre artikkelforfatteren under markeringen foran Stortinget.

Flyspraying med finpartiklede kjemikalier i form av såkalt geo-engineering, kjent som chemtrails, har pågått i mange år verden over. Hardest rammet er vestlige land som har hatt et mangeårig militært samarbeid med USA og/eller medlemskap i NATO…

25. august ble det avholdt en verdensomspennende folkelig protestaksjon mot den hårreisende og livsfiendtlige flysprayingen, som er kjent som ”det hemmeligste av hemmelige prosjekter”. Kjennetegn ved chemtrails, i tillegg til at noen hver kan se det med sine egne øyne ved å kaste et blikk på himmelen i ny og ne, er en høyst påfallende taushet fra media, politikere og myndighetspersoner om det som må være nåtidens største miljøkriminalitet. Den totale mangelen på noen form for offentlig innrømmelse av at chemtrails faktisk foregår er i seg selv oppsiktsvekkende.

Bilder fra markeringer verden over 25 august 2013
Bilder fra markeringer verden over mot geo-engineering/chemtrails 25 august 2013

I Norge var det markeringer i Oslo foran Stortinget og i Bergen. Været var fint, det hadde nesten ikke vært flyspraying denne dagen.

Her er appellen jeg holdt foran Stortinget i forbindelse med den verdensomspennende markeringen for Moder Jord og mot chemtrails 25. august 2013:

 

Kjære alle sammen,

mitt navn er Hans Gaarder. Jeg er uavhengig forsker og redaktør og skribent i nettmagasinet Nyhetsspeilet.no.

Det sies at i en tid med universelt svik og bedrag er det å fortelle sannheten en revolusjonerende handling. Jeg kommer nå til å gå gjennom noen enkle fakta om det som i lengre tid har foregått på himmelen over hodene på oss.

GEO-ENGINEERING er et faglig uttrykk som omhandler manipulasjon av livsvilkårene på jorda. Geo-engineering er et tema i visse forskningsmiljøer og på lukkede konferanser.

Et annet ord for geo-engineering er CHEMTRAILS, i praksis er dette utslipp av finpartiklede kjemikalier fra fly. Chemtrails er et topphemmelig prosjekt, kjent som ”the blackest of black projects”: Det hemmeligste av hemmelige prosjekter. Litt rart er det jo at noe som er så hemmelig er noe enhver kan se ved å kikke litt opp på himmelen fra tid til annen.

Dette har jeg sett på himmelen den siste uka:
Man 19 aug                Jeg så 3-4 fly som sprayet – mye striper
Tirs 20 aug                  Jeg så en stripe utvide seg fra smal til bred
Ons 21 aug                 Jeg så en bred stripe
Tors 22 aug                 Jeg så en bred stripe
Fre 23 aug                  Jeg så flere striper, og flere fly i aksjon
Lør 24 aug                  Jeg så 4-5 fly som sprayet, flere av dem samtidig og striper på kryss og tvers

Det var ikke så ille. Mao. det har foregått mye verre spraying enn dette her i norge. Men det foregår. Og kom ikke med det kamuflasje-våset om kondensstriper og konspirasjonsteorier. Det er en fornærmelse mot det norske folks intelligens. Det er faktisk noen av oss som vet noe, og SOM VET HVA VI SER, uavhengig av at norske myndigheter og media medvirker i en gigantisk dekkoperasjon for å late som giga-utslippene fra chemtrails-flyene ikke finner sted.

Her er litt hemmelig info om sprayflyenes oppgaver:

Project Clover leaf – prosjekt kløverblad; noe som utfører flere oppgaver samtidig.

Project Raindancer – ”regndans”-spraying, for å manipulere været, bl.a. ved å skape regn.
Husk vi har hatt 3 regnsomre de foregående somrene. Det kan være en sammenheng.

Project Red Sky – rød himmel; er ikke noe godt tegn. Der er det mye grums, i det programmet.

I 2008 – da flysprayingen var vesentlig verre her enn den er nå – sendte jeg en redegjørelse for hva chemtrails er til ansvarlige myndigheter og anmodet ansvarlige norske politikere i ”miljønasjonen norge” om å gripe inn for å få stanset denne omfattende miljøkriminaliteten i offentlig regi.

Her er noen av svarene jeg fikk:

Fra statsministerens kontor: ”Kjemiske utslipp. Takk for din henvendelse som statsminister jens stoltenberg har bedt meg svare på. Vi har merket oss dine synspunkter.” Med hilsen etter fullmakt statssekretær Kjersti Markussen.

SMK

Fra Miljøverndepartementet: ”Henvendelse om utslipp fra fly… EVENTUELLE UTSLIPP FRA FLY ER IKKE ET UTPEKT OMRÅDE I VÅRT ARBEID MED HELSE- OG MILJØFARLIGE KJEMIKALIER.”

(De har neppe utslippstillatelse de flyene som driver og sprayer over hodene på oss, så sent som i dag)

Med hilsen etter fullmakt Avdelingsdirektør Anne Beate Tangen

Miljoverndp
Fra Forsvarsdepartementet: ”Etablerte forskningsmiljøer har undersøkt og tilbakeviser påstandene om spredning av kjemikalier fra fly, såkalte chemtrails”.

forsvarsdp

Men det er da faktisk Forsvarsdepartementet og Luftforsvaret som kontrollerer norsk luftrom. De smyger seg unna ved å vise til andre som ikke vet hva det går ut på.

Og selv om ekspedisjonssjef Fridtjof Søgaard og oberst Torgeir Dagfinn Teigums navn stod under brevet hadde ingen av dem underskrevet selv. I henhold til den militære straffelov er det straffbart å lyve, særlig skriftlig.

Det er ikke bare statsminister, miljøminister og forsvarsminister som stilltiende samtykker til chemtrails-forgiftningen. En samlet sensurert norsk presse har chemtrails som sitt TABU nr. 6. Løgn og fortielser er tydeligvis en viktig del av medias oppgaver.

Den militære etterretningen og mange andre bidrar til dekkoperasjonen. Meteorologer og sivile piloter er tause vitner. For dem vil åpenlys plapring om flysprayingen som indirekte påvirker deres arbeid medføre TRØBBEL. Dekkoperasjonen er omfattende og metodene som benyttes er utviklet og utprøvet i USA gjennom flere tiår på andre områder der HEMMELIGHOLD anses viktig. Skepsis.no er en del av dette her, på norsk grunn.

En delegasjon fra skepsis-miljøet var på plass og knipset ivrig bilder av chemtrails-demonstrantene. En av hensiktene med den pågående fotograferingen var å identifisere enkelt-deltagere, for ved senere anledninger å forsøke å "henge oss ut" som står opp for sannheten. John Færseth & co fungerer som en slags verbal gatebølle-variant av nazistenes Sturm Abteilung, som dengte opp personer som var skeptiske til Hitlers påfunn -

En delegasjon fra skepsis-miljøet var på plass og knipset ivrig bilder av chemtrails-demonstrantene. En av hensiktene med den pågående fotograferingen var å identifisere enkelt-deltagere, for ved senere anledninger å forsøke å «henge ut» personer som står opp for sannheten med navn og tittel på nettstedet vepsen.no. John Færseth & co fungerer som en slags verbal gatebølle-variant av nazistenes Sturm Abteilung (SA)  som dengte opp personer som hevet røsten mot datidens makthaveres påfunn og herjinger.

Situasjonen minner om krigen. Da fantes det en motstandsbevegelse som stod opp imot den ytre okkupasjonen og mot de mange nordmenn i posisjoner som lydig utførte ordre for en fiendtlig okkupasjonsmakt som gikk imot folkets interesser.

Så rart at så mange ser ut til å ha lært så lite av historien. Men sannheten er nå engang sannheten uansett hvilke stille og effektive metoder som tyranniet og deres medløpere praktiserer.

Hva er de egentlig redde for? Fredric Hauge i Bellona som har innsats for klimaet som høyeste prioritet. Det er en uvitenskapelig strutseholdning å fokusere på klima uten å legge inn i beregningene effektene av CHEMTRAILS, EISCAT OG HAARP og samspillet mellom dem. Det samme gjelder klimajournalist Ole Mathismoen i Aftenposten som klynker om CO2-utslipp, selv om CO2 er ufarlig og nødvendig for livet på jorden. Men han vet at den dagen han setter noe på trykk om CHEMTRAILS så vil han være uten jobb.

Mitt råd til Hauge og Mathismoen er at de kan gå til lunch og holde tett om klima og utslipp, inntil de blir i stand til å legge inn chemtrails- og HAARP-problematikken i beregningene sine. Det de praktiserer kan sammenlignes med flykonstruktører som får forbud mot å legge inn virkningen fra gravitasjonskraften i sine beregninger for å få et fly på vingene. Uvitenskapelig og toskete, men egnet til å føre et uvitende publikum bak lyset.

Chemtrails inneholder bl.a. partikler fra aluminium og barium. Aluminium strødd utover store landområder er livsfiendtlig for planter, dyr og mennesker. Barium strødd utover i atmosfæren er et  element i hemmelige militære prosjekter som er uten respekt for livet og for Jorden.

Her er en nyhet til alle som medvirker i dekkoperasjonen, direkte eller indirekte:
Sannhetens øyeblikk nærmer seg! Vurder grundig om du ønsker å befinne deg på listen over fiender av jorden og våre barns fremtid den dagen regnskapet skal gjøres opp. Den dagen kan komme raskere enn du aner.

Er det noen her som har fått munnkurv av chemtrails-dekkoperasjonen så har du her en fin anledning til å lette ditt hjerte og kalle en spade en spade.

Ordet er fritt …

Dette var det jeg ville si –

 

7

 

Chemtrails-striper over Østlandet 24. august, dagen før den internasjonale markeringen

Chemtrails-striper over Østlandet 24. august, dagen før den internasjonale markeringen

4

Aktivister i det fine været med klare budskap om å ta vare på Jorden. Politikere og journalister tør ikke å ta i chemtrails-problematikken med ildtang. Så må vanlige borgere vise samfunnsansvar - nok en gang...

Aktivister i det fine været med klare budskap om å ta vare på Jorden. Politikere og journalister tør ikke å ta i chemtrails-problematikken med ildtang. Så må vanlige borgere steppe inn ved å utvise samfunnsansvar – nok en gang fordi personer i posisjoner utviser en slik grad av ansvarspulverisering at det kan minne om nanopartikler –

Personer fra skepsis-kulten på "gatebølleoppdrag". Til høyre John Færseth, sittende i midten Didrik Søderlind. Et påfallende trekk ved markeringen var at skepsis-banden utgjorde mer enn 10% av de fremmøtte, et tegn på at deres bakmenn anså temaet for å være av stor betydning -

Personer fra skepsis-kulten på «gatebølleoppdrag». Til høyre John Færseth, sittende i midten Didrik Søderlind. Et påfallende trekk ved markeringen var at skepsis-banden utgjorde mer enn 10% av de fremmøtte, et tegn på at deres bakmenn anså temaet for å være av stor betydning – mao. at det anses som svært viktig at sannheten om chemtrails fortsatt forsøkes holdt skjult.

Hans Gaarder med John Færseth etter at sistnevntes bok om "Konspira...gjesp" kom ut. Gaarder liker godt Gudfaren-filmene. Sitat Don Vito Corleone: "Keep your friends close, but your enemies even closer". I 2011 forsøkte Færseth da han utga seg for å representere "Fri Tanke" å presse utleieren av Unity-senteret til ikke å leie ut rom til Gaarders informative og underholdende presentasjoner. (Færseths FriTanke mislyktes med andre ord i å kneble Gaarders frie ytringer...) Etter dette ble Færseth en gjenganger på mange av Gaarders presentasjoner av typen "forbudt kunnskap". Lærte Færseth noe av det? Det skal mye til for en som har "Don't confuse me with facts" som hovedledetråd i sine litt hemma forsøk på å konstruere tanke-hjernespinn for innvikling av de brede masser. Men et fritt mikrofonstativ har Færseth til enhver tid, det være seg hos NRK eller avisene, for å komme til orde med sine gatebølle trakasseringer og ærekrenkelser av personer som kan anses som sannhetssøkere.

Hans Gaarder med John Færseth etter at sistnevntes bok om «Konspira…gjesp» kom ut. Gaarder liker godt Gudfaren-filmene. Sitat Don Vito Corleone: «Keep your friends close, but your enemies even closer». I 2011 forsøkte Færseth da han utga seg for å representere «Fri Tanke» å presse utleieren av Unity-senteret til ikke å leie ut rom til Gaarders informative og underholdende presentasjoner. (Færseths «FriTanke dott no»)  mislyktes med andre ord i å kneble Gaarders frie ytringer, som er kjent fra Nyhetsspeilet.no) Etter dette ble Færseth en gjenganger på mange av Gaarders presentasjoner av typen «forbudt kunnskap». Er det mulig at Færseth kan ha lært noe av det? Det skal mye til for en som har «Don’t confuse me with facts» som hovedledetråd i sine litt hemma forsøk på å konstruere tanke-hjernespinn for hjernevask av de uopplyste masser, som ennå tror at Aftenposten eller NRK har som formål å formidle sannheten. Færseths fordel i den til tider assymetriske krigføringen mot bevisste samfunnsborgere er media som NRK eller Dagbladet tydeligvis er under instruks til å gi ham blanco spalteplass til enhver tid, der han uhemmet av injuriebestemmelsene i den norske straffeloven  får komme til orde med sine gatebølle-trakasseringer og ærekrenkelser mot rettsskafne norske borgere.».

 

Den feige "ryggdolkeren" John Færseth må stå skolerett i forhold til Tore B Krudtaa, som ble targeted av krypskytteren Færseth etter sin vellykkede appell under Monsanto-markeringen våren 2013. Trodde Færseth at han bare kunne gjemme seg bak sitt tastatur og tillate seg enhver gemen formulering eller ytring uten at det kunne få konsekvenser for ham selv? Mens Færseths Goebbels-aktige demagogiske bakholdsangrep ble publisert av nrk.no måtte Krudtaas tilsvar ta til takke med publisering på verdidebatt.no. Så sier det vel også noe om situasjonen i norge idag...

Den feige «ryggdolkeren» John Færseth må stå skolerett overfor Tore B Krudtaa, som ble targeted av den verbale krypskytteren Færseth etter Krudtaas vellykkede appell under Monsanto-markeringen våren 2013. Trodde Færseth at han bare kunne gjemme seg bak sitt tastatur og tillate seg enhver gemen formulering eller ytring uten noen form for dekning uten at det ville kunne få konsekvenser for ham selv – f.eks. i form av en alvorsprat på åpen gate? Mens Færseths Goebbels-aktige og ekle demagogiske bakholdsangrep ble ukritisk publisert av nrk.no uten noe som helst hensyn til injurielovgivningen eller vær varsom-plakaten, måtte Krudtaas og Trond Skaftnesmos konkrete og velformulerte tilsvar ta til takke med publisering på verdidebatt.no. Så sier det også noe om situasjonen i chemtrails-nasjonen norge idag…

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
82%
Opplysende
9%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
9%
Om forfatter
Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Kommentarer

127 kommentarer på "Verdensomspennende markering mot chemtrails 25 august"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste