Du leser nå
Det norske Forsvaret og utenomjordisk aktivitet

15 minutter lesetidDet norske Forsvaret og utenomjordisk aktivitet

I Norge hemmeligholdes informasjon om UFO-fenomenet. Luftforsvaret besvarer heller ikke henvendelser hvor de bes redegjøre for sin posisjon på UFO-området.

Det ville ha vært meget interessant å få vite hva Forsvarets holdning til utenomjordiske romskip, UFOer, er, samt holdningen til observasjoner av UFOer i lys av blant annet «nasjonens sikkerhet». I andre land har det vært stor åpenhet blant militære i UFO-saken siden 2007, unntatt i USA, som fremdeles hemmeligholder de fleste observasjonsdokumentene. En kort dialog med Det Norske Forsvaret i november og desember åpenbarte en hårreisende holdning som overgår den amerikanske hemmeligholdelsen. Forsvaret ønsker ikke å diskutere UFOer, punktum. Utenomjordiske romskip er en ikke-eksisterende problemstilling utad i Forsvaret. Og innad?

 

 Økende åpenhet om UFOer hos myndigheter i mange land

Det er nå en betydelig åpenhet om UFOer hos militære myndigheter på det europeiske kontinentet, New Zealand og Sør-Amerika. Nyhetspeilet ønsket å høre hvordan er situasjonen  hos det Norske Forsvaret og spesielt i Flyvåpenet. Utbyttet ble meget magert. Ved å google Forsvaret og UFOer, utenomjordiske romskip, får man ingen treff bortsett fra en side hos UFO-Norge:

http://www.ufo.no/index.php?q=oldarticle.php&year=95&name=trussel95-1.html

” Luftforsvaret i New Zealand har frigjort over 2000 hemmeligholdte UFO-dokumenter.

Storbritannia, Russland, Danmark, Sverige, Uruguay, Chile og Brasil har i løpet av de to siste årene sluppet informasjon om observasjoner av ukjente, flygende objekter og nå frigir myndighetene i New Zealand mer enn 2000 dokumenter med UFO-observasjoner.

Dokumentene inneholder alle observasjoner som er rapportert til myndighetene siden begynnelsen av 50-tallet, enten fra vanlige folk, militært personell eller piloter.

Major i flyvåpenet, Kavae Tamariki, sier at myndighetene ikke vil kommentere innholdet i dokumentene, som er utgitt i tolv bind.

– Vi har bare vært et oppsamlingssted for informasjonen, vi har ikke undersøkt, skrevet rapporter eller forsøkt å bekreftet noen av observasjonene, sier Tamariki i en kommentar. ” ( side3.no )

 

” Denne rapporten og en rekke andre om lignende hendelser er fra i dag for første gang tilgjengelige for allmennheten. Gjennom Det britiske nasjonalarkivets nettsider1 frigis alle offisielle UFO-dokumenter samlet av det britiske forsvarsdepartementet fra perioden 1978 til 1987. Dokumentene vil ifølge The Guardian2 bli kalt for «Storbritannias X-Files». Enkelte av de åtte dokumentene som i dag er allment tilgjengelige er på over 450 sider. De neste tre til fire årene vil ytterligere 160 dokumenter publiseres. Årsaken til at dokumentene slippes er den enorme interessen fra UFO-entusiaster og konspirasjonsteoretikere etter at freedom of information act (Wikipedia)3 trådte i kraft. – Den administrative byrden ved å håndtere disse (UFO-forespørsler red. anm.) på et sak-til – sak-nivå er helt forferdelig., sier UFO-spesialist Nick Pope til The Guardian. Pope har jobbet 21 år i forsvarsdepartementet – tre av dem utelukkende med UFO-er. (Aftenposten)

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2422133.ece

 

Det franske senteret for romforskning CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) har akkurat bestemt seg for å frigjøre sine X-files for allmennheten.

Dette er rapporter som er skrevet om uidentifiserte flyvende objekter siden 1977.


Enorm interesse

De første rapportene ble lagt ut på senterets nettside den 22. mars, og fikk nettsiden til å kræsje umiddelbart.

Det skal i følge svenske NyTeknik ikke være de utenomjordiske sin feil. Webserver-kræsjet skal ha skyldtes den enorme interessen fra de jordiske beboerne.

Over en uke senere er det fortsatt ikke mulig å komme inn på nettsiden
http://www.cnes-geipan.fr/


6000 øyenvitner

Dermed er rapportene fortsatt ikke tilgjengelig for offentligheten, selv om franskmennene har valgt å avmystifisere dem.

De frigjorte rapportene skal uansett inneholde mer enn 6 000 skildringer fra øyenvitner i løpet av den 30 år lange perioden. I tillegg kommer spor og undersøkelser fra politiet og andre.

Rundt en fjerdedel av undersøkelsene skal ikke ha ført til noen naturlig forklaring og er forsatt regnet som uoppklarte saker.

Så da gjenstår det bare å se om rapportene faktisk vil bli mulig for folk å se på CNES sine nettsider. ”

http://www.mobilen.no/artikler/ufoer_kraesjet_fransk_nettside/95647

 

Også hos det Danske Forsvaret er det annerledes. På forsvarets egne sider kan man laste ned tidligere hemmeligstemplede UFO-rapporter:

” Igennem årene er en del Uidentificerede Flyvende Objekter (UFO’er) blevet observeret over Danmark. Rapporter om disse observationer er nu tilgængelige her på siden, så interesserede kan få et indblik i, hvilke observationer der er gjort gennem tiden. Svaret på det naturlige spørgsmål om, hvad det så er, der er blevet observeret, er for en stor dels vedkommende aldrig blevet opklaret.”

http://forsvaret.dk/FTK/Nyt%20og%20Presse/Nyhedsarkiv/nyheder/2009/Pages/UFO.aspx

 

Frankrike åpnet UFO-arkivene i 2007, Storbritannia i 2008 og Danmark i 2009.

 

Flyvåpenet identifiserer UFOene

På Nyhetsspeilet har det vært rykter om at det norske forsvaret har tre utenomjordiske fartøyer  i sin besittelse. Jeg sendte følgende e-post til Forsvaret

” Flygende tallerkener /UFOer / ET
Jeg har hørt at Luftforsvaret har 3 flygende tallerkener / UFOer i sin varetekt i Norge. Jeg ønsker å ha kontakt med en representant for Luftforsvaret som vet noe mere om dette.”

 

Jeg fikk  følgende svar:

Din henvendelse er videresendt til Luftforsvaret for besvarelse.

Vennlig hilsen
Postmottak Forsvaret ”

 

Den 28.november 2012 tok jeg kontakt med Forsvaret for å høre hva disse ryktene kunne være for noe. Jeg ringte til Forsvarets telefonnummer 03003 og ba om å bli satt over til Luftforsvaret. Etter å ha presentert meg som en fra nettstedet Nyhetsspeilet ble jeg satt over til Forsvarets pressekontakt oberstløytnant John Espen Lien i Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.

Jeg fortalte til Lien, at saken min var litt komplisert og gjaldt udentifiserte flygende objekter, UFOer, i norsk luftrom og at jeg hadde hørt at Norge er i besittelse av tre stykker UFOer. Jeg fortalte ham videre at tidligere hadde Forsvaret, spesielt Luftforsvaret, vært meget positiv over sivile ufologer i Norge, slik medlemmer i UFO-Norge bl.annet.

Lien fortalte meg at i hans 36- årige tjeneste i Forsvaret hvorav 20 år i informasjonstjenesten så hadde han ikke hørt om at Norge skulle være i besittelse av utenomjordiske fartøyer eller UFOer. Og dessuten, la han til leende, forsøker jo Forsvaret å identifisere alle flygende objekter bl.a. ved hjelp av radarer.

Dette var viktig, tenkte jeg ; Forsvaret identifiserer UFOene som IFOer, identifiserte ( utenomjordiske ) flygende objekter.

Til slutt fortalte oberstløytnanten, at jeg kanskje hadde kommet over til en feil adresse og ba meg om å ringe tilbake til 03003. Jeg skulle da fortelle at jeg hadde snakket med ham. Han ønsket meg lykke til.

Etter at samtalen var over satte jeg meg ned for å prøve å analysere situasjonen. Jeg kom fram til for det første at hvis Norge hadde UFOer/IFOer i sin besittelse så måtte de være lagret i en eller annen hangar i de militære flystasjonene. Så skrev jeg ned de stasjonene jeg visste om eksisterer i Norge: Andøya flystasjon, Rygge flystasjon, Værnes flystasjon, Bodø hovedflystasjon og Gardermoen militære flystasjon. Jeg måtte be om å bli satt over sjefene på disse flystasjoner. For det andre så konkluderte jeg at hvis Norge har UFOer/IFOer i hemmelig lager så vil det sikkert eksistere samarbeid med andre landenes forsvar.

 

Forsvarets etterretningstjeneste ønsker ikke å uttale seg om UFOer

Det første jeg må gjøre er derfor å snakke med Forsvarets etterretningstjeneste.

Etterretningstjenestens oppgave er blant annet å ” innhente, bearbeide og analysere opplysninger om andre lands ( og om de utenomjordiskes, min tilføyelse ) politiske og samfunnsmessige utvikling, militære styrke og intensjoner som kan utgjøre en risiko for Norge ”

Jeg kommer neppe til å bli satt over til sjefen i Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, men håper i det minste å få snakke med tjenestens pressekontakt hvis en slik stilling eksisterer i tjenesten.

Kjell Grandhagen, sjef for Norges militære etterretningstjeneste.Hvem svarer han egentlig til i sin stilling? Ihvertfall ikke til det norske folk, neppe heller ikke til den norske «vi vil ikke vite noe»-regjeringen. Det er kjent at høytstående NATO-offiserer jevnlig blir briefet om utenomjordiske romskip. Anses Grandhagens posisjon som så «høy» at han på NATO-hold er blitt invitert inn til topphemmelige briefinger «above top secret» og derfor kjenner til UFO-hemmeligheten?

 

Det viste seg at for å få kontakt med Etterretningstjenesten må man ringe til Forsvarsdepartementets Pressevakt tlf. 91669955 og så sende forespørsel med e-post til

milinfo@fd.dep.no

 

Jeg sendte følgende forespørsel:

 

” Hei,

jeg har noen spørsmål til Etterretningstjenesten angående utenomjordiske romskip ( IFO, identifiserte flygende objekter , UFO ) :

Jeg holder på å skrive en artikkel om Forsvaret og utenomjordisk aktivitet i norsk luftrom og ønsker svar på et par spørsmål :

1) hva er det norske forsvarets posisjon på observasjoner av flyvende utenomjordiske romskip ?

2) anser det norske forsvaret at utenomjordiske romskip i norsk luftrom utgjør en fare for rikets sikkerhet ?

3) det har oppstått rykter på mitt nettsted at Norge har 3 stykker utenomjordiske romskip, UFOer, i sin besittelse. Er disse lagret på en av de militære flystasjonene ?

Finnes det samarbeid mellom Norge og et annet land om UFO- teknologi (generelt)  ?

Etter bare knapp en time kom det følgende svar med e-post fra talsmannen for den norske forsvarssjefen, forsvarsstabens pressetalsmann major Christian Øverli :

 

”Hei,

Takk for dine spørsmål.

Forsvaret har ingen opplysninger som kan bidra inn i saken din og anser det derfor ikke som en relevant sak for Forsvaret å kommentere.

Med hilsen

Christian Øverli
Major

Forsvarsdepartementet
Telefon : +47 2309 6025
Mobil : +47 9587 5846

Christian.Overli@fd.dep.no
www.regjeringen.no/fd       ”

 

Forsvarssjefen, FSJ, er Norges øverste militære leder under Kongen og regjeringens nærmeste fagmilitære rådgiver og etatsjef for Forsvaret. FSJ er direkte underlagt Forsvarsdepartementet og støttes av Forsvarsstaben. General Harald Sundre er nåværende Forsvarssjef. ( Wikipedia )

Forsvarsledelsen på høyeste hold har dermed satt vanntett lokk på opplysninger om utenomjordiske romskip i norsk luftrom. Men la oss høre hva representanter for de militære flystasjoner kan fortelle.

 

Luftforsvarets svar om UFOer spriker i alle retninger

Jeg ringte forsvarets nummer 03003 på nytt og ba om å komme i kontakt med representanten for Andøya flystasjon. Der ble jeg satt over til pressetalsmann på telefonnummer 76116314. Etter å ha stilt mitt spørsmål om forsvarets posisjon på observasjoner av flyvende utenomjordiske romskip sa pressetalsmannen at hun er ikke den rette personen å svare. Jeg sa at flere europeiske land viste betydelig åpenhet med slike spørsmål. Hun svarte at » det var ikke spørsmål om åpenhet, man hadde bare ingenting å rapportere «.

Andøya flystasjon er Norges eneste base for de maritime patruljefly til forsvaret, P-3 Orion fly.

 

UFO-Norge og Nyhetsspeilet med henvendelser til Forsvaret

 

Nå har jeg brukt to dager på å ringe rundt i Forsvaret og sendt mange e-poster til forskjellige administrative nivåer uten å få et eneste relevant svar på mine spørsmål om observasjoner av utenomjordiske romskip i norsk luftrom. I frustrasjon sendte jeg følgende e-post til UFO-Norge :

 

” Hei Ole Jonny,

jeg ønsker å kontakte UFO-Norge i en sak.

Jeg holder på å skrive en artikkel i Nyhetsspeilet om Forsvaret og utenomjordiske romskip, IFO, aktivitet i norsk luftrom.

Jeg har nå brukt to dager for å ringe rundt i Forsvaret og sendt en haug med e-poster i forskjellige administrative nivåer

uten å få vite noe som helst. Jeg blir bare satt over til diverse pressekontakter og disse har ikke peiling på noe som helst og

er ikke i stand til å finne frem personer, som kunne gi relevante svar.

Jeg husker at UFO-Norge fra tidligere av har hatt en god kontakt med Forsvaret om UFO-observasjoner.

Jeg ønsker å vite om kontakten fremdeles er like god. Og om jeg kunne få noen tips om personer eller

administrative nivåer i forsvaret som kunne gi meg noen svar på et par spørsmål om UFO-observasjoner. ”

 

Jeg fikk følgende svar fra UFO-Norge:

 

” Hei,

vår kontakt med Forsvaret er nok ikke på samme nivå som før.

Tidligere har det vært Odd-Gunnar Røed (ogroed@c2i.net) og Arnulf Løken (arnulf@ufo.no) som har hatt tidvis god kontakt med enkeltpersoner innen Forsvaret.

Du kan jo høre med de.

Odd-Gunnar har sluttet i UFO-Norge for flere år siden, men Arnulf er fortsatt med.

De hjelper deg sikkert, begge to, om du sender de en epost.

Mvh,

Ole Jonny Brænne

 

UFO-Norge sliter også med kontakt med Forsvaret. Jeg sendte samme e-post til Arnulf Løken og Odd-Gunnar Røed.

 

Informasjonsoffiseren ved Bodø hovedflystasjon åpen for spørsmålene

Jeg gjorde enda et forsøk og ringte til presse-og informasjonsoffiserer i Luftforsvaret, Gardermoen militære flystasjon og Bodø hovedflystasjon.

Ved Bodø hovedflystasjon får jeg endelig snakke med en presse-og informasjonsoffiser major Ivar Moen. Jeg stilte ham to spørsmål.

Hvilke instrukser har Forsvaret for piloter og annen flypersonell med møte med en UFO? Om utenomjordiske romskip utgjør fare for nasjonens sikkerhet.

Moen forteller at Forsvaret ønsker ikke å røpe planene i detaljer men kan generelt si at det ikke forekommer ordre for piloter som møter en UFO. Videre sier han at Forsvaret anser ikke UFOer som potensiell trussel for Norge.

 

Forsvarets «samarbeid» med UFO-miljøet i Norge

Jeg fikk en lang og forklarende e-post fra UFO-Norges Arnulf Løken:

” Etter at Luftobservasjonen (luftobs.) i Forsvaret flyttet fra Jåtta i Stavanger til Reitan mellom Bodø og Fauske, har jeg ikke klart å få vesentlig kotakt med noen «UFO-ansvarlig» i Luftforsvaret.

Ved observasjoen ringer jeg derfor til luftobs. eller supervisor ved Reitan for div. info på tlf. tlf. 75536900

Når det gjelder perssekontakt har Forsvaret egen Presse og Informasjonsoffiser (PIO), eller presseinformasjonsavdelig.

Det du normalt får ut av de to sistnevnte ang. UFO-saker er heller sparsomt.

Jeg har selv forsøkt denne vegen, og fikk til offisielt svar at Forsvaret ikke har noen interesse av UFO-saker.

Derfor er nok svaret fra PIO helt ærlig. De vet faktisk ikke noe om UFO-saker, eller UFO-offiserer i sin egen organisasjon

Når du stiller spørsmål til andre kanaler, eks. luftobs. el., KAN du være så heldig (som UFO-etterforsker) å komme i kontakt med RIKTIG person(er).  Dette opplevde jeg selv flere ganger i perioden 1999-2011.

Mens luftobs. sør var plassert på Mågerø øst for Sandefjord, og deretter flyttet til Jåtta i Stavanger hadde UFO-NORGE klart å opprette god kontakt med enkeltpersoner i Luftforsvaret. Etter at luftobs. flyttet til Reitan, smuldret dette bort. Ingen vet om noen er «UFO-offiser».

Dette er slik kontakten har utviklet seg.

I dag ringer vi luftobs. på Reitan når vi ønsker detaljer rundt en UFO-observasjon vi etterforsker i Norge. Tilbakemeldingen er heller sparsom.

Jeg vet av tidligere erfaring at spesielle hendelser blir gradert, og derfor får vi ingen info. om sakene. Dette må vi bare akseptere som en liten norsk ideell organisasjon.

Beklager at jeg ikke kan hjelpe deg videre i denne saken, selv om jeg vet at Forsvaret har et eget UFO-rapportskjema de brukte på slutten av 90-tallet og videre inn i år 2000. Fikk tilsendt et slik skjema en gang. Mener de bruker det enda..!

Ole Jonny Brænne greide å snuse opp et «SIRKULÆRE» fra Forsvarets Operative sjef til WF (Widerø Flyselskap) med betegnelsen «OVS.J.nr. 004104 1985 F-01/85». Her ble samtlige flygere bedt om å rapportere «hendelser» eller «observasjoner» over radio, eller senere en mer utfyllende kontakt med Forsvaret over telefon (to tlf.nr. er oppgitt i sirkulære – ett for Nord- og ett for Sør-Norge). Saken kunne følges opp med skriftlig rapport. I sirkulærets fjerde og siste punkt står det at Forsvaret betrakter innrapportering fra flygerne som gradert inntil det gis anledning til offetligjørelse. Det ble henvist til en hendelse 12. desember 1984 som et skoleeksempel på hvordan rapporteringen skulle gjøres.

Dette kan tyde på at det eksisterte (og fortsatt eksisterer) to agendaer. En offisiell der Forsvaret ikke har interesse for UFO-problematikken, og en der de faktisk har et godt planlagt system for behandling av UFO-rapporter.

Interessant!

Et tips til slutt

Hvis du vinkler henvendelser til Forsvaret med «romskip» og «utenomjordiske» får de GARANTERT helt sperre.

Aktivitet i norsk luftrom er en mye bedre innfallsvinkel. Har du en eller flere konkrete uoppklarte UFO-rapporter å komme med, er også dette et poeng i din favør.

Lykke til videre!

Vennlig hilsen

Arnulf Løken

 

Luftforsvaret lukker seg helt angående utenomjordiske romskip

Nå gjenstår det å ringe til presseoffiseren i Luftforsvaret. Gardermoen militære flystasjon har ikke egen pressekontakt.

Den 13.desember ble jeg satt over til presse-og informasjonsoffiser, major Lars William Wroldsen i Luftforsvaret. I tillegg til denne jobben er Wroldsen en personlig assistent, en ADC ( Aide de Camp, field assistant ) for Kronprins Haakon.

For å få mer informasjon om Forsvarets sirkulær for piloter OVS.J.nr.004104 1985 F-01/85, rettet jeg en henvendelse til det norske Luftforsvaret. Wroldsen sa at han måtte undersøke saken og skal ringe tilbake om en stund. Han ringte til bake og sa at han hadde spurt ”erfarne” piloter og ingen av dem kjente til sirkulæret. Han sa videre at Luftforsvaret ønsker ikke å forholde seg til UFOer. Jeg spurte om utenomjordiske romskip utgjør en fare for nasjonens sikkerhet. Han ønsket ikke å svare på mitt spørsmål og gjentok at Luftforsvaret ønsker ikke å forholde seg til utenomjordiske romskip. Samtalen var over.

 

Bildet viser militære jagerfly som forfølger en UFO over et boligområde i Chalfont i Buckinghamshire, England 10 mai 2010

Luftforsvaret har ikke svart på henvendelsen min per e-post.

I Norge hemmeligholdes informasjon om UFO-fenomenet. Dette er uakseptabelt ” ( UFO-Norge )

I dette videoklippet fra 1990 redegjør en belgisk militær for UFO-observasjoner som ikke kan forklares på noen annen måte enn at det dreier seg om utenomjordiske romskip.

 

Lenke til videoklippet:  http://www.youtube.com/watch?v=s7psGj4M1ZI

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
74%
Opplysende
13%
Inne på noe
4%
Usikker
0%
Dårlig
9%
Om forfatter
Maarit M. Hanssen
er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

94
Kommentarer

avatar
36 Comment threads
58 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
27 Comment authors
Alexander HolmMaaritKnut HoltSteinar GrønåsNixo Recent comment authors
  Abonnere  
Nyeste Eldste mest stemt
Varsle om
Jan Erik Bergfjord
Skribent

Flott artikkel, Maarit! Om et veldig viktig og aktuelt tema.
Jeg vil gjerne legge til noe. Tidlig på 90-tallet laget Hans Edvard Olsen i Hero Media dokumentarfilmen “UFO – også i Norge?”
Den ble sendt første gang 20/4-1995 på TV2. (Filmen har lagt på YouTube, men står nå som fjernet av brukeren.)
I denne filmen blir daværende Major Espen Steffensen intervjuet om temaet.
Han kommer med følgende informasjon, som jeg antar er godkjent av hans overordnede:
Espen Steffensen har i over 10 år hatt «UFO-jobbing» som en del av tjenesten sin i luftforsvaret, og har i denne perioden gransket ca 20 UFO saker.
-«Forsvaret tar i mot meldinger, behandler dem og sender dem videre til forsvarets overkommando. Vi dette alvorlig og prøver å finne svar på de spørsmålene som stilles. Vi gjør en objektiv jobb på dette, og gir tilbakemelding til personen som har rapportert inn dette til oss.
Rapporten mottas ved en forsvarskommando. Vi går deretter ut og prøver å finne ut hva som har skjedd. Vi tar kontakt med flykontrolltjenesten ved flyplassene, og med våre egne radarstasjoner for å finne svar på dette.
Vi finner naturlige forklaringer på mange av hendelsene, men ikke alle.
Det er blant annet et tilfelle over Vestfold for noen år siden der det ble observert en sigarlignende gjenstand, og vi kunne ikke finne ut noe via radar eller luftkontrolltjenesten hva dette var.
Og så var det en episode over Sarpsborg for noen år siden hvor det ble observert en «UFO-lignende» gjenstand, som vi aldri fant ut hva kunne være. Den fløy over byen og var vel også sigarformet. Men våre radarer hadde ikke observert og flykontrolltjenesten hadde ikke kjennskap til den.»
På spørsmål om hvorfor UFO aktivitet er viktig for forsvaret, svarer Major Steffensen:
«Det er alvorlig pga rikets sikkerhet. Det er også veldig viktig i forhold til sivile. Vi har våre radare som skal se hva som foregår i luftrommet over oss, og vi vil helst ikke at ukjente ting skal komme inn over Norge uten at vi har identifisert det.»

Jan Erik Bergfjord
Skribent

Filmen «Ufo – Også i Norge» er ikke lett å finne, men den kan kan sees her:
http://www.veoh.com/watch/v207273YPfkCAe7?h1=UFO+i+Norge

Hans Gaarder
Skribent

USAs tidligere NATO-offiser Robert (Bob) Dean har noe som lederne i norges nåværende militærvesen, militære etterretning og politikk mangler: En sterk lojalitet overfor sitt eget folk, sannheten og folkets krav på å få vite sannheten.

Norges ledende politikere, militære ledere og etterretningstoppledere utfører lydig ordre fra det NWO-nettverket som springer ut fra jesuitt-ordenen (som omfatter EU), Malteserordenen (som kontrollerer vestlig etterretning), Illuminati og Bilderberg (som bl.a. kontrollerer norges toppolitikere Jenz Stoltenberg, Siv Jensen og Erna Solberg). Det var de samme kreftene som stod bak nazi-okkupasjonen av Norge i 1940-1945. Den gang var motstandsviljen og kravet om frihet og rettferdighet sterkt ikke bare blant det norske folk, men også blant mange norske ledere. Hvorfor er det så få som stiller samme krav i dag – i det offentlige rommet?

Her er et foredrag med Bob Dean (fra en UFO-konferanse i 2009), der han bl.a. går inn på nåværende status for DEN UTENOMJORDISKE DEKKOPERASJONEN (The Alien Coverup), som de nevnte norske smyger-lederne anser det som sin viktige plikt å bidra til – mao. å medvirke til å føre sitt eget folk bak lyset:

http://www.youtube.com/watch?v=Pe5t0BVy59Q

Her er litt bakgrunnsinfo om Bob Dean (fra Biblioteca Pleyades):

Robert O. Dean has been engaged in the field of UFO research for the last 40 years. He began this research on active duty in the US ARMY where he served for 27 years. He retired as Command Sergeant Major from the Army in 1976 as a highly decorated combat veteran after having served as an Infantry Unit Commander in combat in Korea and Vietnam. He also served in Intelligence Field Operations in Laos, Cambodia and North Vietnam.
.
Additionally, from 1963 to 1967 he served at Supreme Headquarters Allied Powers Europe ( SHAPE ), NATO as an intelligence analyst with a Cosmic Top Secret clearance. While on this assignment, he helped move the headquarters to the new site in Belgium. Dean worked in the Operations Division and was a member of the inner Command Staff thereby working with and seeing the SACEUR (Supreme Allied Commander Europe) almost every day.

It was while he was stationed at SHAPE that Robert’s interest in UFOs first started. One night, while on duty, Robert removed a file from SHAPE’s security vault called «The Assessment» – An Evaluation of Possible Military Threat to Allied Forces in Europe».
.
This file was given the highest security classification, COSMIC TOP SECRET. It retains that security classification to this day. The contents of this file opened Robert’s eyes to the existence of UFOs and extraterrestrial intelligence. He has, since reading «The Assessment», dedicated his life to one goal: Bringing to light the true facts surrounding the UFO phenomenon and contact with extraterrestrial intelligence.

http://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/esp_exopolitics_ZZZZZD.htm

Balle Clorin
Abonnent
Balle Clorin

Under Vietnam-krigen ble UFO-observasjoner rapporterte som fiendlig helikopteraktivitet, i følge William Cooper. Vietnameserne hadde selv ikke helikoptre, og man kan således finne både mengde og sted hvis man går igjennom rapportene.

Jesse Ventura, Skinwalker: http://www.youtube.com/watch?v=feguxFSjVRY

Rolf Kenneth Myhre
Skribent

Selv om en rekke myndigheter har offentliggjort sine UFO-files, kan vi ta for gitt at 95 % av disse ikke er videre interessante. Men hva med de siste 5 %? Finnes det overhode en eneste offentliggjort UFO-file som BEKREFTER romskip eller observasjoner av humanoider, eller som er virkelig interessant? Eller er de mest interessante mappene fortsatt konfidensielle?

ye
Abonnent

Artikler med egenhendig undersøkelser er med å gi høyere leseverdi.
Bra Maarit.

For meg høres det underlig ut om det skulle oppbevares luftfarkoster, med ukjent opphav, på norsk jord når andre NATO land (les:USA) antagelig raskt ville beslaglegge et slikt «funn».

Her er forøvrig utenomjordisk tema forklart og sett i sammenheng med hva som er formidlet i Bibelske Skrifter:

«Christ also said, repeatedly, «I AM NOT FROM THIS WORLD» (John 17:16).» («Jeg er ikke fra denne verden»)

http://www.jahtruth.net/ufos.htm

Hans Gaarder
Skribent
IdarHaugen
Abonnent
IdarHaugen

Topphemmelig fra 1954 uten et eneste foto, men med noen amatørmessige skisser. Man hadde da fotoapparat på denne tiden må vite. Skal topphemmelig ha noen som helst mening må innholdet og troverdigheten løftes opp på en helt annet nivå, selv etter datidens teknologi. Si meg en ting?: Lar man seg virkelig lure så lett til å betale noen lusne dollar for å kjøpe slikt? At man tror på UFO/ET er uproblematisk, for det finnes helt opplagt «ting» der ute. Men man må for all del ikke kaste over bord all skepsis, og vrake all logikk.

Thor
Abonnent
Thor

Takk Marit for addresser og epost til forsvaret..:) Skal sende dem en Mail med foto og videobevis av og om chemtrails over hustakene her jeg bor…Angående Svalbardufoen som ble funnet tidligere på 60 tallet..skal det dreie seg om Tyskernes Hanebau ufo som de testet under krigen..Og det ryktes at Snåsavatnet muligens har hatt en ufostyrt,men det er rykter jeg har hørt for lenge siden..At forsvaret tier stille om Ufo aktivitet over Norge er hevet over en hvær tvil..Richard Sauder i sin bok om underjordiske bunkere for Eliten nevnte i en samtale med en amerikansk offiser at man hadde funnet en enorm eldgammel og avansert tunnelskjerer i et norsk fjell ett sted i Norge..

Hans Gaarder
Skribent

Mitt UTENOMJORDISK DISCLOSURE foredrag på DVD fra den store internasjonale UFO-konferansen i Bergen i mai i år kan bestilles på DVD. Ca. 90 min. med god lydkvalitet. Kr. 100,- + 15,- i porto. Send en epost med din postadresse til hansgaarder@gmail.com.

NRK hadde naturligvis ikke noe omtale av innholdet, fordi det er ”indrefileten av utenomjordisk-temaet servert på et sølvfat”, og det får ikke NRK lov å formidle info om som det fremgår av NRKs blodfattige innslag fra UFO-konferansen i Bergen som ligger her.

DVD-en inneholder i overkant av 25 autentiske videoklipp, hvorav kun ett viser utenomjordiske romfartøyer. Resten er nøkkel-info som til sammen tegner det store UTENOMJORDISK-bildet, fortalt primært fra svært gode kilder på innsiden av det militær-industrielle kompleks.

I høst var et team fra TV2 og filmet hele DISCLOSURE-foredraget da jeg holdt det i Oslo. De hadde også et intervju med meg og planen var at de skulle benytte det som et innslag i LørdagMagasinet. Dette ble ikke noe av og jeg har ikke fått noen forklaring på hvorfor.

Utenomjordisk er ennå TABU for norske media, men tilgjengelig på Nyhetsspeilet og på DVD…

Et av videoklippene er et utdrag fra «The Lost Interview» med oberst Philip Corso. Her sier han bl.a. at «nå må de militære slutte å oppføre seg som tosker – la dem heller fortelle disse ungdommene det de ønsker å vite (om sannheten om utenomjordisk liv).”

Hvor lenge skal norske myndigheter og media fortsette å oppføre seg som strutser med info-vegring som er under kommando av ”noen” for ikke å søke info og late som de ikke vet?

IdarHaugen
Abonnent
IdarHaugen

Hvis man mener seg å besitte ugjendrivelige sannheter og samtidig undres over at ikke alle andre kjøper disse, så er det først og fremst grunn til ettertanke. Vi er alle forskjellige med ulike interesser og innfallsvinkler, og det som virker helt opplagt for herr Gaarder er ikke nødvendigvis så opplagt for andre. Om temaet i seg selv vekker interesse, så kan denne interessen raskt avta på grunn av presentasjonsformen.

Frod'el
Abonnent
Frod'el

Man kommer ikke utenom Nazi-tiden, antarktis og historier fra oppdagelsesreiser når man studerer UFO aktivitet. Det er bemerkelsesverdig hvor mange normenn som dukker opp i slike sammenhenger, og jeg har også hørt at Norge, etter Hitler’s fall, fikk deler av Nazistenes teknologi som en del av krigsutbytte. Også vet vi at Tyskernes områder i antarktis ble anektert av norge etter krigen, så i den grad teoriene om en sammenheng mellom UFO’er og Nazi/Antarktis stemmer, er norge dypere involvert enn vi kan tenke oss.

De av oss som har studert «illuminati» og andre okkulte «tradisjoner» vet om begrepet «hidden in plain view», og hvordan «de» inkluderer informasjon i eventyr, tekster og illustrasjoner. Her vil jeg beskrive hvordan jeg oppfatter et kjent norsk eventyr: «Il Tempo Gigante». Først, navnet «Il Tempo» eller bare «tempo» betyr «tid» på italiensk, mens «Il» mest sansynlig er fra det hebraiske ordet «‘el», som betyr «mighty one» eller «guddommelig». Tilsammen blir det «den mektige tids-giganten». Hvorfor tid? For å skape antigravitasjon og «unaturlige» bevegelser slik den gjør i eventyret, må man manipulere på tid-rom aspektet. Tenker da på denne kommentaren fra «Flåklypa’: «seismometer i Bergen viste 7.8 på Richter da den startet første gang». Dette er altså teknologi som stammer fra bla. Nikolas Tesla, som bla. er kjent for å skapt kunstige jordskjelv.

Historien i «Flåklypa Grand Prix» er egentlig samme historien som brukes i Star Wars’s første film, hvor en skrotsamler setter sammen et «kjøretøy» som tilslutt vinner mot alle odds. I Star Wars ser vi hvordan mekanismen blir sabotert slik at «poden» svikter. Den samme mekanismen svikter også også i Flåklypa, med det resultat at «magien» (Il Tempo) forsvinner. Plottet i selve racet er stort sett identisk (sein start, sabotasje og brudd underveis og «mirakuløse» innhentinger)..

Så til hvorfor dette holdes skult (min mening): Det er til vårt eget beste. Denne teknologien forandrer absolutt ALT og ringvirkningene vil rive ned alt vi kjenner og innføre en ny verden ingen av oss helt klarer å forestille oss. Men som dere vet, vi er på tur inn i det noen vil kalle «the golden ages» og hvordan dette vil bli lagt frem i fremtiden avhenger av alle disse ringvirkningene og hvordan folk klarer å omstille seg til en hverdag, så ny og anderledes som dette vil medføre.

Frod'el
Abonnent
Frod'el

Vil også minne på at «Il Tempo Gigante» også har radar. noe som tyder på elektromagnetisme. Også den bakre motoren, som er av en svært ukjent og «mystisk» konfigurasjon. Den er sirkelformet, med hange geometriske konstruksjoner, kabler ol. Ikke ulikt «the black sun» symbolet, brukt av Thule og Vril society. Disse symbolene illustrerer sammenhengen mellom de kjente og de ukjente kreftene i universet, og er fundamentalt viktige..

Også er det et merkelig faktum at Il Tempo Gigante har vært i Vatikan-staten. Hva slags interesse skulle vel Vatikane ha av en «eventyr» konstruksjon som dette?

Frod'el
Abonnent
Frod'el

Å gi et kort svar på hvorfor Vatikanet er involvert er ikke enkelt. Men med litt bibelstudie (og vanlig fornuft) vil man se at disse tingene aldeles ikke er ukjent for presteskapet og skriftene. Kort forklart:

«LORD god» er to ord.
‘LORD’: betyr «the existing one» og har roten «better for thee». ‘LORD’ er i denne sammenhengen brukt for å illustrere det makt som sitter på skriftene og makten og «fører» «guds» ord. Dvs, velger hvilke tekster vi skal lese.
‘god’ er egentlig et flertallsord og samlebegrep på mange guder (solomons 72 demoner/engler?).

Så valget mellom relgion og vitenskap handler egentlig om valget mellom «EN» gud (sammensatt av flere «guder» av ‘LORD’ , «better for thee») ELLER 72 «guder» hvor du selv må bli «presten». Noen lærde vil påstå at en slik verden er beskrevet i begrepet «helvete». Hvordan det slår ut på deg er avhengig av hvor smart du er til å lære og tolke disse skriftene. Eller du kan la være å lese å se hvordan du klarer deg uten skriftene. Ateister har aldri vært spessielt populære i relgiøse sammenhenger, men det er mest fordi de fornekter det de ikke kan se eller bevise. Det er desverre umulig å påstå at man er ateist, og samtidig tro på UFO og aliens da ingen på dette forumet kan «bevise» noe av dette. Tekstene derrimot forklarer godt hva dette dreier seg om, de kaller «dem» engler og demoner. Eller de som kommer ovenfra..

Lykke til i fremtiden uansett. Tre dager igjen til «Quetzalcoatl» kommer… Håper dere ser «lyset»..

Terje Wulfsberg
Skribent

Hei,

Takk for interessant artikkel!
En ting er hva som sies av forsvarets talspersoner, en annen er hva som egentlig finner sted. Her er en beretning om hva vi nettopp har opplevd. Hvem andre kan stå bak dette enn E-tjenesten – tidligere kalt Forsvarets etterretning?
http://ufoskywatch.info/erfaringer/erf.htm#Så,_tirsdag_27._november

Salat
Abonnent
Salat

Såg en lignende hendelse i Tromsø i september i år. Var to Ufoer høyt på himmelen. Plutselig dukket det opp to jagerfly som sirkulerte rundt 6-7 ganger mange hundre meter lavere en ufoene. Ufoene stod ganske rolig før en ene forsvant for øyet. akkurat som den skiftet dimensjon eller gjorde seg usynlig annet vis. Det var helt åpenbart at jagerflyene var til stede pga ufoene.
Hadde jeg hatt dato og tid for hendelsen og bilder så hadde jo det gått an å gå videre med saken. Det har jeg ikke :(
Har sett mange ufoer de siste årene. Det virker som om våre verdener er på vei til å bli en.

Hans Gaarder
Skribent

Virker som UFO-aktiviteten holder på å ta seg opp nå. På dette nettstedet er det fortløpende rapportering av ferske UFO-observasjoner:
http://www.realufos.net/

Larus
Abonnent
Larus

Engang på 80-tallet var jeg vernepliktig radaroperatør i det norske Luftforsvaret som mange andre på den tida. Har dessverre ikke noen spennende historier å komme med angående ufoer. Som UFO-interessert i ungdommen slo tanken meg dengang om vi ville komme til å se uidentifiserte objekter på skjermen, men for min del skjedde det aldri. På den tida foregikk mesteparten av «trackingen» halvautomatisk, mange flere operatører var påkrevd for å holde styr enn i dag. Hvis en UFO eventuelt beveget seg over fiendtlig område (per definisjon f.eks Sverige og Finland fordi de ikke er med i Nato) i samme fart som et fly ville vi aldri ant om det var en UFO i det hele tatt.

På den annen side er det ikke sikkert at de gamle D- og E-band Marconi radarene vi hadde dengang ville klare å se en UFO heller, jeg vet ikke helt. Det kunne være en utfordring nok å «se» USAs spionfly dengang SR-71 Blackbird som så avgjort hadde visse «stealth-egenskaper» selv om det var en konstruksjon fra 60-tallet.

Jeg tipper imidlertid at USAs Havestare-radar i Vardø som opererer på mye høyere frekveksenser (X-band) er godt egnet til det formålet. Den skal jo bl.annet tracke «romskrot», vet ikke om UFOer går inn under dette begrepet, hehe. Siden denne opereres av den norske E-tjenesten og ikke Luftforsvaret tipper jeg de ville være en bedre adresse for UFO-spørsmål men det er nok fåfengt å spørre :)

Hans Gaarder
Skribent

Blant nøtte-grunnene som brukes for å fortsette LØGNEN og FORTIELSEN om utenomjordisk liv er «å unngå massepanikk og sosial ustabilitet». Dette er hva den nå avdøde MJ-12 medlem og forfatter av boka «Catchers of Heaven» Michael Wolf ble fortalt. Legg merke til at FBI medvirker som «sorte agenter» i DEN UTENOMJORDISKE DEKKOPERASJONEN:

«The author at one point was visited by two FBI/NSC agents who reminded him that his introductory briefings on the alien subject must of necessity remain secret «until it is all figured out» so as not to create mass panic or social instability.»

http://www.thewatcherfiles.com/dulce/chapter32.htm

Hvor lenge skal den lille maktmisbrukende eliten få bruke «hensynet til oss» som fryktelig dårlig begrunnelse for å fortsette sine mange sorte prosjekter i det stille? HENSYNET TIL OSS tilsier at vi får sannheten – vi tåler den aldeles utmerket…

Hans Gaarder
Skribent

MJ12-medlem Michael Wolf: I look forward to the day when the secrecy surrounding extraterrestrial contact ends!

«American scientist Dr Michael Wolf claimed he was a member of the satellite government for over 25 years. He attained a very high ‘Above Top Secret’ clearance level and worked primarily on joint ET/human scientific projects.

He died on September 18th, 2000 from cancer after a long period of ill-health.

During his final years he spent time talking to various journalists about the UFO and ET cover up. His bosses at the National Security Council (NSC) gave him permission to ‘generate a controlled leakage of secret information’.

As Dr Wolf commented,

«I look forward to the day when the secrecy surrounding extraterrestrial contact ends so that our race can move forward to the next phase of its history – now cosmic in scale.»

As is standard practice these superiors have erased almost all his records such as the universities he attended; degrees gained; and his involvement with the CIA, NSA and NSC.

Such measures are common for people working in unacknowledged ‘special access programs’ as their bosses must maintain plausible deniability in case a sensitive unauthorized disclosure occurs.

Dr Wolf said he worked in laboratories at Area 51, S4, Wright-Patterson Airforce base (Foreign Technology Division), Indian Springs and Dulce.»

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_mj12_4_1.htm

Seitasis
Abonnent
Seitasis

Selv om det er matematisk umulighet at det ikke finnes liv utenfor jorden, skjønner jeg ikke hvorfor du bruker ditt fin-slipte sin på dette.
Det er massevis å ta tak i her og nå på planeten jorden. (gi meg et hint)

Hans Gaarder
Skribent

Sen. Barry Goldwater said in 1994 that the secrecy surrounding the ET subject was “a damn mistake then and a damn mistake now…”.

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_mj12_20.htm

Reality
Abonnent
Reality

Har du noen bevis for det du skriver (gjentar fra andre sider), eller er det bare snakk?

Hans Gaarder
Skribent

Jeg er forsker og journalist. Regn med at jeg har sjekket og vurdert veldig grundig info som jeg publiserer her på Speilet.

Poenget med UTENOMJORDISK-materien er å holde seg til «den smale sti» av sannhet i den store tåken skapt av godt betalte desinformatører, omtrent som å gå på ski i snøstorm i fjellet og gå fra merkepinne til merkepinne.

I GOOD BAD UGLY-oversikten her på Nyhetsspeilet
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/the-good-bad-and-ugly-info-kilder-fra-det-utenomjordiske-kaninhullet/
er det bare 23 av 93 som er kvalifisert som «good», mao. at det blant kjente «UFO-navn» er en mengde tåkeleggere, mange er i god tro fordi de har latt seg villede…

Reality
Abonnent
Reality

Så jeg skal bare ta ditt ord for det? Er 100% sikker på at alle som kaller seg forsker, alltid viser til kilder, eller bevis funnet gjennom forskning, sin egen eller andres, som så igjen har blitt bekreftet av andre forskere. Det er bevis. Ikke wikipedia, youtube og selvlagde nettsider. Hvem som helst kan skrive hva de vil på wikipedia, lage falske filmer på youtube, å komme på shke historier som de legger ut på nett. Så du kan ikke gjøre din forskning der hvertfall. Så spm blir igjen, har du noen bevis for alt dette? Å sikre kilder, ikke wikipedia, youtube og nettsider tilhørende mennesker som sier de har jobbet for topphemmelige byråer.

Hans Gaarder
Skribent

Her er en rykende fersk observasjon av en «UFO-armada» over Sør-Amerika. Det er ikke slik de hemmelige Made in the USA-UFOene oppfører seg…

http://www.youtube.com/watch?v=LqwgWu5WLYY

Terje Wulfsberg
Skribent

Mange av disse utenomjordiske ligner til forveksling oss mennesker: Menneske utseendet er universelt og finnes på mange planeter rundt om i universet.

Mer informasjon om dette finnes i artiklene Ghost Rockets:
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/hva-er-%E2%80%9Dghost-rockets%E2%80%9D-som-nylig-er-observert-mange-steder-i-verden/

og Omfattende Kontakt med Utenomjordiske Friendship W56:
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/omfattende-kontakt-med-utenomjordiske-friendship-w-56/