Samfunn
Du leser nå
Vågåsaken, en satanistisk seanse?
Skrevet av
J.Johansen den 15. 10. 2012
394

Vågåsaken, en satanistisk seanse?

Av J.Johansen15. 10. 2012

Når alle de verdiene vi engang satte høyt her i landet blir snudd på hodet, alt blir opp ned, så må vi tørre å spørre oss selv hva dette skyldes. Satanismen er en av de eldste religionene i læreboken. Vi kan nok idag fastslå at satanismen har seiret i norsk og internasjonal politikk, som åndsimpuls i enkeltmenneskers hjerter og sinn.

Med en slik sak hvor folk får lov å være med å være dommere i flere uker, og fråtse i andres underliv, så er rettsfølelsen til 95% av det norske folk re-etablert etter dommerforsikringsmanglene, borgeretterforskningen av 22/7 respons og Eskil Pedersens flukt m.m. er innstilt.  Nå er det å fråtse i andres underliv som gjelder, med en presseintensitet som ødelegger rettsikkerheten som følge av at vitner trues på livet til å ikke vitne, vitne for mobbens dom, etc. Smoke and mirrors.

Marx og satanisme

Jeg fant ut å ville på litteraturvitenskapelig og rasjonelt grunnlag undersøke satanismen som et samfunnsfenomen og som religion. Her dras de lange linjer gjennom historien, og ender opp idag. Vi er jo alle enig om at religion fortjener inngående undersøkelse og kritikk, og jeg fant at det er viktig å være spesielt oppmerksom på å ikke bli lurt av satanismen og satanistene… for ingen liker å bli lurt. Kanskje noe for NRK og Folkeopplysningen?

At satanistene vil rase av å bli avslørt, er velkjent at de gjør av å få lys på seg, trollet sprekker som kjent når det får lys på seg :) Håper herved å ha bragt en ny dimensjon til samfunnsdebatten.

Hvis denne verden er «Satans» domene (betyr ‘deceiver’ i åndelig forstand, som en åndspåvirkning) domene for en tid, eller to tider, hvem vil da vinne og få all medias oppmerksomhet og sympati? Løgnen selvfølgelig, på alle samfunnsområder. Legg merke til at jeg ikke sier noe om hvem løgneren er i en pågående rettsak, men en av dem er det. Jeg hater løgnen, ikke løgneren. La den som lyver bli straffet etter loven.

Jødiske Richard Wurmbrand skrev for en god del år siden boken «Marx and Satan», hvor han dokumenterte at marxisme og sosialisme i virkeligheten er fordekt satanisme. Han jaktet et helt liv på argumentasjon og skrev ned hva han fant i boken. Boken finns gratis på nettet.
http://archive.org/details/MarxUndSatan-RichardWurmbrand

http://no.wikipedia.org/wiki/Richard_Wurmbrand

Det er ikke nødvendigvis Vågåsaken i seg selv som er en satanistisk seanse, men den kan være et røykteppe hvor løgnen vinner, og som dekker opp for mer alvorlige satanistiske pedofile aktiviteter, og faktisk lure folk til å adoptere løgnen som sin primære kilde til sin oppfatning, eventuelt som et røykteppe for andre viktige saker. Vil folket se blod, så gir nok Keiseren dem via media blod, vi er da tilbake til folkeforlystelsene i Romerriket, men det spørs om ikke det er Barrabas, som i de fleste tilfeller går fri, for slik går det alltid hvor den satanistiske løgnen vinner frem.

Satanismen blir mest praktisert i skjulte og hemmelige organisasjoner, som i den kristme oppfattelsen av begrepet okkultisme, men virkningene kan oppfattes åpent i samfunnet, bak røykteppene som blir lagt ut. Satanistiske føringer blir gjennomført ved at ting blir bredt markedsført som noe annet enn de er, under falsk flagg kan en si. Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, det vil si at satanismens utbredelse dekker seg bak tilsynelatende gode intensjoner. Det er forførelsene for en agenda. Folk vil villig gi opp sine rettigheter for det satanistiske plott, som alltid vil være basert på løgner.

Det som er viktig å huske på med satanisme som fenomen, er at der er ingen sentral styring av konspirasjonen, annet enn av åndelig art. Menneskene som deltar er unisont forent i sin målsetting ved samme åndsvirkning, felles åndsbehersker, og sin innbyrdes enighet om mål og virkemidler i kraft av den åndelige plattform og inspirasjon.

I det samfunn som er gjennomsyret av satanismen der finnes ikke rettferdighet, sannheten er mislikt, og løgnen dyrkes. Som eksempel hvis folk lokkes til å gi avkall på forholdsvis enkle rettsprinsipper, av et følelseshysteri som skapes, så får de en rettsløs stat helt etter satanistenes behov og begjær. Satanismen ligger i det skapte følelseshysteri, og virkningene er et rettsvesen i forfall, ala Bjugn-saken. Deres målsetting er intet mindre enn å ødelegge totalt ethvert land, hver kultur, ethvert menneske, som har noe som helst av den kristne kultur og verdisett i seg. De hater det rødglødende.

Sårede følelsers tyrann

http://www.ukeavisenledelse.no/meninger/redaktorens_mening/sarede-folelsers-tyranni-/.zrm

Vi ser det i alle politiske saker, hvordan satanismen vinner innpass i samfunnet, sist ved endringen av Grunnloven i mai 2012, hvor Stortinget vedtok, hvis mandat de ikke har eller kan gjøre legalt, at protestantismen er avskaffet i Norge.

21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/

De vant et slag, men den åndelige krigen vil de nok tape, til slutt. Det er løftet som er nedfelt i Bibelen at deres tid for makt er begrenset, om ikke ville de kunne ødelagt hele denne verden, og alle mennesker, dyr, planter og øvrig liv som finnes i den, for det er deres endelige mål. De sitter med makten, og de bruker den – hensynsløst, som lovt av Edvard Bull nedenfor. Å ødelegge G-d’s skapelse. Til mer total destruction, til bedre for deres negative åndsbehersker.

Og alle partier er sosialdemokrater idag aka marxister/sosialister aka satanister, som avdekket her;

Den sosialistiske Ettpartistaten Norge
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/

«I wish to avange myself against the One who rule above. The idea of God is a keynote to a perverted sivilization. It must be destroyed«. – Karl Marx. (Wurmbrand, Marx and Satan, side 2).

«The abolition of religion as the illusionary happiness of man is a requisite for their real happiness. [] The critisism of religion is, therefore, the critisism of this vale of tears of which religion is the halo.» –  Karl Marx (Wurmbrand, Marx and Satan, s. 6).

http://www.theblackawakening.com/

Moses Hess, Marx’ mentor sa om Marx; «Dr. Marx – mitt idol – som vil gi nådestøtet for middelaldersk religion og politikk. (Wurmbrand, Marx and Satan, s. 14).

Moses Hess. Adolf Hitler og sionismens ideologiske far

http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-hess-adolf-hitlers-og-sionismens-ideologiske-far/

Å ødelegge religion er sekundært, å avsette G-d fra sin trone over verden, og selv innta den, det var Marx sin hovedhensikt og primære målsetting, ifølge Richard Wurmbrand, ikke sosialisme. Dere må lese hele boken til Wurmbrandt for å få helheten i dette. Jeg gir her bare noen smakebiter.

«- the incontestable proof of man beeing born of himself. The critisism of religion ends with the teaching that man is the supreme beeing of man«. – Karl Marx (Wurmbrand, Marx and Satan, s. 15).

Altså det de kaller sekulær humanisme og darwinisme. Mennesket er ikke noe åndsvesen med mulighet for liv etter dette. Bare som dyr, som kan slaktes etter forhodtbefinnende. Den kristne humanisme som har eksistert i 2000 år er plassert på sidelinjen, nå er det den satanistiske ‘humanisme’, som gjelder.

Norsk Presseforbund generalsekretær Kokkvold og mange andre er helt enig med Marx om viktigheten av religions ‘kritikken’;
http://dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1453

«Subjektivitet
I oppropet står mellom anna dette: «Vi kan ikke akseptere at det skal være et offentlig anliggende å beskytte subjektive, religiøse følelser eller legitimere subjektive, religiøse følelser som gyldig argument i samfunnsdebatten. En slik politikk kan lett åpne for subjektiv vilkårlighet i en eventuell straffeforfølgelse av religionskritiske ytringer.»»

Religionsfriheten er en av de mest fundamentale vi har. Nå skal vi teste om disse friheter også innkluderer kritikk mot den eldste religion i læreboken, nemlig satanismen, eller om det er den eneste som ikke er lov å kritisere, og den eneste som får lov å eksistere, for vi finner ikke et eneste medie i hele verden som gjør det.

Jeg støtter Roy Jacobsen, Ingvar Am­bjørnsen, Anne B. Ragde, Bernt Hag­tvet, Gunnar Skirbekk, Aslak Nore, Hege Storhaug, Walid al-Kubaisi og Francis Sejersted, leiaren for Ytringsfridomskommisjonen, og det er min oppfatning at heller ikke den satanistiske religion skal være fredet for slik kritikk som de ønsker å være lov, som følge av opphevelsen av blasfemiloven.

Det er faktisk en av de mest fundamentale friheter å ha en religion, også retten til å være uenig med satanistene, som kristendommen er.

Satanistene har sin gullalder i vår tid, med umoral og verdiløshet i alle kanaler, hvor deres store smil lyser mot oss, de er i fri dressur i det Stoltenbergske riket. G-d’s Flokk ligger blødende igjen på den åndelige slagmarken, og bever av frykt for hva det neste denne røde horde skal finne på.

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst. Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Og en kollega av ham fra Mot Dag,
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag
en kommunistisk norsk terrorcelle, som forøvrig Gro Harlem Brundtlands far var medlem av; også Arnulf Øverland;

«Stryk kristenkorset av ditt flagg og heis det rent og rødt. La ingen by deg det bedrag at frelseren er født. Og vil du ikke dø som en trell, så må du saktens fri deg selv.»

Var det bedre å være trell av Satan, enn trell av G-d Arnulf? Europa brenner alright Arnulf. Dine trosfeller har startet brannen…

Nobelprisen til EU

Liberalisme er sosialisme

Om det er den internasjonale eller den nasjonale sosialisme de bekjenner seg til trenger ikke analyseres, kanskje en kombinasjon. Samme Mordecai Marx Levy inspirerte begge retninger, innrømmet av Hitler, med referanser i en annen av mine artikler her (hegeliansk dialektisk oppsett, uansett hvilken side som vinner hegemoni, samme tankegods vinner: satanismen). Den har inspirert alle politiske retninger, spesielt liberalismen.

«The American people will never knowingly adopt Socialism, but under the name of Liberalism they will adopt every fragment of the Socialist program until one day America will be a Socialist nation without knowing how it happened». – Norman Thomas, Leder av Amerikas Sosialistparti.

Mordecai Marx Levy elsket og samarbeidet med de grupperinger som stod bak den franske revolusjon i 1871, Communard Flourens, liberalismens krybbe, som hadde som motto;

«Vår fiende er Gud. Å hate Gud er begynnelsen på visdom«.

Javel, synd at så sjelden vi ser bevisene på den røde hordes påståtte visdom.

Røyktepper

Et røykteppe som legges ut er småsaker som tar fokus bort fra de store saker. Makt og grådighet er en seksuell perversjon, dypest sett, og vil være tilstede i miljøer hvor dette er utbredt kartakteregenskap.

Folk flest greier dessverre ikke så lett å se gjennom røykteppene som blir laget for å distrahere dem. De biter på kroken, hver eneste gang.. Det sirkus de lager av Grisepratet er ute av proporsjoner. Her ligger noe mer bak. Alle mine mistenksomme antenner vibrerer.

To parter i den rettsaken. en av dem lyver så det renner av dem, og jeg hater løgn, men ikke løgneren. Ordføreren er vel kanskje i brudd med straffelovens paragraf 201c – uanstendig atferd mot mindreårige, men det er han ikke tiltalt for. Han er tiltalt for 50 samleier. Om folk inspireres til å velge seg løgnen, da er oppsettet satanistisk, og vi ser en satanistisk seanse i fri utfoldelse.

Rettsaken skal ta sikte på å avdekke løgnen, finne sannheten om 50 samleier er sant.

«- den fornærmede jenta og hennes familie har tidligere anklaget to lærere for seksuelle tilnærmelser. De vil vitne mot henne i rettssaken».

Når troverdigheter skal beregnes må det dermed finnes ut hvem som har løyet tidligere, hvem som har en viss karakteregenskap for løgn, og ikke bare for umoral og uanstandig atferd.

Mon tro om sirkuset rundt Vågå-ordføreren er bare et dekke for mye større og viktigere pedofile med mye mer makt enn enn en skarve ordfører fra Vågå, og hans griseprat, at dette kan være et røykteppe, for det er en kjent sak at de som får stor makt, de må kompromissere seg ved å ofre barns uskyld i satanistisk rituale, hvor de blir filmet, slik at de holder seg lojalt til den satanistiske agenda…ting blir røpet om de ikke holder seg i skinnet, det er den underliggende trussel som alle ledende makthavere er under.

Stuart Wilde, en vel ansett multikunstner og forfatter innen alternativtenkningen, skriver godt om døden til den Nye Verdensorden, om galskapen til gamle menns visjoner, men som vil bli tatt ut av sin egen karma.

Makt og grådighet kommer fra seksuelle perversjoner, dypest sett.

«The New World Order is the dream of silly old men, impotent men, with little perception or real value. It’s all their illusion»

«The desire to control and dominate is a demonic force, deep down it is sexual perversion, like pedophilia (see below), the macho male thrusting himself upon the feminine spirit, attempting to own her and dominate»

Stuart Wilde henviser også til en annen artikkel om pedofili på høyt plan hos regjeringsmedlemmer i England. Slike pedofile sexringer for mennesker høyt på strå i politikken, har blitt avslørt i de fleste europeiske land etter hvert, det begynte i Belgia.

Brian Gerrish – The Satanic abuse of our children
Brian Gerrish exposes the Satanic links between the Hollie Grieg case, the jailing of Robert Green, the 30,000 missing children in the UK every year and the corrupt British establishment.

Derfor gjør de alle som de får beskjed om fra de høye herrer i den internasjonale satanismen, som kaver med å få gjennomført sin endelige og fulle dominans over verden og dens mennesker…… Derfor kan de ikke høre på folket i sann demokratisk ånd, bare gi et skinn av demokrati.

Derfor føler alt folket at deres tillitsvalgte politikere synest å være helt ute av takt med dem selv, hvilket de selvfølgelig er, siden de har underlagt seg den åndsmakt som tilbyr makt og rikdom. Å være hersker er mye bedre følelse enn å være tjenere, i følelseslivet til folk med dårlig utviklede sjelsegenskaper som søker maktens sødme gjennom politiske posisjoner.

Jeg kan love at «The Feminine Spirit» ikke er tjent med hverken Jern-Erna, Gull-Gro, Sølv-Grete Faremo, Siv Jensen eller Kvinnegruppen Ottar. Tvertimot.

The New World Order is Dead On Arrival.
Light will Bring the End of the New World Order
http://www.stuartwilde.com/2012/10/the-nwo-is-dead-on-arrival/

Satanister

Når Levy Fragell, HEF, Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland har fått det som de vil, har kristendommen ikke lenger bruk for Jesus, vi hadde ikke hatt noen fargerike personligheter som Åge Samuelsen, ingen Åge Edvardsen, ingen Hallesby, bare kjedelige og djevelbesatte Frageller skal være lovlig. Å HATE Gud som Fragell sier han gjør her, vil bli de eneste som blir lovlig i det Stoltenbergske Riket, og dette er faktisk befengt med den største demon som finnes.

«Da kjente jeg en hånd på skulderen. Den amerikanske filosofiprofessoren Paul Kurtz [Skepsis-nettverkets grunnlegger] stod i midtgangen. Han var den sentrale skikkelsen i den organiserte humanistiske verdensbevegelse og en av innlederne i vår dialog med kommunistene. Han bøyde seg mot meg og sa: ”You hate God, Levi, don`t you?” Jeg ble perpleks, og min hjerne bearbeidet spørsmålet som en sjokkbølge før jeg hastig svarte: ”Yes, I do.” ”Me, too,” svarte Paul Kurtz mens vi begge brast i latter. For meg var det ingen høflig, sosial latter. Det var ingen respons på en morsom replikk. Det var en eksplosjon av frihetsfølelse: Jeg hater Gud, hater, hater hater … Og jeg lo mens tårene trillet. » – Levy Fragell. http://www.verdidebatt.no/debatt/post259036.zrm

Fragell; Hater G-d, det er hva satanister vanligvis gjør. En tvilsom frihet, blottet for ånd og kjærlighet, jungelens lov. De har også sine medsatanister i den såkalte kristne Vårt Land redaksjonen som gir dem sitt mikrofonstativ, mens G-d’s Folk utestenges. Altså ulver i fåreklær.

Avisen Vårt Land liker ikke kristne http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/avisen-vart-land-liker-ikke-kristne/

Satanistene og venstreekstremister i HumanEtisk Forbund og lignende statsstøttede «livssynsorganisasjoner», ja satanismen må selvsagt får statsstøtte også, med politisk agenda, som har NRK og stort sett alle andre medier som sitt mikrofonstativ.

http://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/humanetisk-forbunds-moderne-bokbrenning/

HEF’s Didrik Sønderland frykter for ytringsfriheten på Facebook.
http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.8357043

Jeg frykter for ytringsfriheten i NRK, for det er bare satanister som får uttale seg der, og som NRk er villig mikrofonstativ for, og som jeg må betale for at de skal få lov… Verden stinks :)

Huff, stakkars deg da Didrik. Så leit det må føles for deg. Hva må Guds Folk føle det som er utestengt fra alt av satanismens medier, og ikke bare Facebook da?

Jeg er helt uenig som hevdes fra falske kristne at humanetikere og andre ateister også er G-d’s Barn! Som velmenende, men svært dumme, kanskje korrumperte, såkalte kristne hevder. Dette er ikke etter skriften, men en moderne form for misforstått kristendom, en skal være så god liksom at selv satanister har blitt stuerene.

Jeg har beskrevet dette ganske inngående her;

Satanismen i humanismen
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

I tillegg er de fleste humanister venstreekstremister, etter Mordecai Marx Levy sin skole.

Det tjener ikke samfunnets gode utvikling å lefle med satanister.. De må avsløreres, for de har jo «djevelen til far» etter Jesus eget utsagn. De har ikke G- d til far. Langtderifra…

Jeg tror nå ikke på hekser, nisser og troll jeg da, men som åndelige entiteter som innfluerer på menneskers hjerter og sinn, så kan de vel være en realitet. Demoner, hekser på kosteskaft, samt engler på glanspapirer er gjennom alle tider av store kunstnere et forsøk på å billedgjøre slike innflytelser, dens gode og onde innflytelser. I virkeligheten er dette arketyper i menneskenes eget sinn. Disse kunstskatter utgjør menneskehetens fremste aktiva, fordi de er tidløse, de har gyldighet i enhver tidsalder å lære om tilværelsen av.

I Goethes Faust, vil hovedpersonen doktor Faust utforske tilværelsens gåter, og ble dratt mellom Mefistofeles og den uskyldige Gretchen. Alle vil helst identifisere seg med det uskyldige, men i Dantes Inferno har vi bildene av hva som hender de sjeler som gjør urett. På Dantes ferd gjennom de tre riker får vi innblikk i hva som skjer i det riket hvor straffen for hvilken synder mennesket har begått blir, kanskje ved å velge seg feil åndsbeherskere, kanskje når Gretchen ikke er så uskyldig likevel?

Øverland gjorde forøvrig en god innrømmelse på sine gamle dager;

Også Øverland påpeker at den trelldommen han har funnet i kristendommen, ikke er enestående for den (referanse 34):

«Til slutt vil jeg gjøre en innrømmelse: Det er ikke bare den kristelige dogmatikk, som innekserserer oss i feiltenkning. De politiske partier gjør oss ofte den samme tjeneste ved å oppstille et program, som forplikter partiets medlemmer på en måte, som verken er fornuftsmessig eller moralsk forsvarlig. På ny må jeg sitere Freud, som lar en fiktiv opponent uttale følgende: «Når De vil fjerne religionen fra vår europeiske kultur, da kan det bare skje gjennem et annet system av trossetninger, og dette nye system ville allerede fra begynnelsen av overta alle psykologiske kjennemerker fra religionen: den samme hellighet, stivhet, intoleranse, og til sitt forsvar måtte den overta det samme tenkeforbud.» Det kan se ut som om historien er i ferd med å bekrefte Freuds pessimistiske anelser. Jeg behøver ikke engang å nevne, hvilket politisk trossystem***, jeg tenker på. Men vi har all grunn til å holde fast på vår fornuft og til i fullt alvor å ta opp kampen for den frie tanke.»
http://syn.no/overland/index.htm

Den statsreligion han advarer om, er nettopp statssatanismen, det går under navnet sekularisme., og er sosialisme, så vel som liberalisme. Jeg saluterer kampen for den frie tanke, som vern mot satanismens endelige løsnung….

«Jeg siger Dig ubehageligheder, og derpaa skal en kjende sine sanne Venner» – H.C.Andersen.

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%

Om forfatteren

Profilbildet til J.Johansen

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info

NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.394 Kommentarer
1 2 3 4 12
 • Profilbildet til Hans Gaarder
  15. 10. 2012 klokken 18:33

  Lokalavis sier at Jens godkjente Vågå-ordførerens forhold til jenta:

  Lokalavis: – Vågå-ordfører hevder Stoltenberg godkjente forhold til mindreårig.

  Statsministerens kontor: – Umulig for en statsminister å kommentere en slik påstand.

  http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/lokalavis-vaagaaordfoerer-hevder-stoltenberg-godkjente-forhold-til-mindreaarig-3709965.html

  Tja – ettersom denne opplysningen er av betydning for rettssaken, så kan jo Jens Stoltenberg be om å bli innkalt som vitne, hvoretter Jens bør fortelle den hele og fulle sannhet om sin involvering i saken. En statsminister Stoltenberg som forteller den hele og fulle sannhet om et anliggende – dét er ikke hverdagskost her i APe-landet «lille Nord-Korea».

  Det er kjent i lokale miljøer at ved minst én anledning så var Jens tilstede sammen med ordføreren og med jenta. Dette har faktisk ikke så rent liten betydning for saken.

  En årsak til at dette ser ut til å unngå å bli et tema i rettssaken, er at Jens Stoltenberg – i likhet med sin far Thorvald – tilhører den globale maktelitens elitistiske og hyperkriminelle maktnettverk. Makten i dette krim-nettverket (som får mafiaen til å blekne og fremstå som «real» i forhold) utøves gjennom kontrollen over statsapparatet (inkl. overstyring av politi og rettsapparat gjennom den skjulte Stay behind-organisasjonen), og nettverkets medlemmer har hittil i praksis vært hevet over loven.

  Hevet-over-loven-test 1: Har Jens Stoltenberg blitt tiltalt for krigsforbrytelser mot Libya, inkl. bombingen av Libyas hovedvannforsyning 22.07.2011?

  Hevet-over-loven-test 2: Har Eskil Pedersen blitt tiltalt for brudd på loven som i sjøfartsnasjonen Norge setter forbud mot å etterlate noen i hjelpeløs tilstand fordi han den 22.07.2011 unnlot å forsøke å hjelpe/redde liv – og dessuten saboterte andres forsøk på dette?

  Dersom Vågå-ordføreren på en eller annen måte var blitt forespeilet at han trygt kunne bryte Norges lov i sitt samvær med den mindreårige jenta, fordi at mektige krefter ville sørge for at han skulle kunne slippe unna ustraffet, så er det etter mitt syn et moment i saken som bør belyses i sin fulle bredde.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Menneske
  15. 10. 2012 klokken 22:07

  Som vanlig en saftig artikkel fra J. Johansen, og etter min oppfatning polemikk som avfyrer kanonskudd mot tidligere så vanntette skott. Og jeg tror at den tidligere så stødige fregatten nå begynner å bli morken i sitt treverk, at den begynner å trekke inn vann, og at jernnaglene til kanonene på fregatten begynner å løsne.

  Så la oss fortsette alle menn og kvinner, med å fyre av polemiske skudd og ord mot fregatten, og la ikke skuddene dabbe av, før skuta får slagside, og synker på havets bunn for godt, og ender opp i forråtnelse. For skuta tåler snart ikke flere avslørende sannheter. Og Gud forby at jeg selv hadde hatt Skaperens kraft, for min vrede ville knust forbryterne uten nåde, og jeg ville latt dem gå til grunne, slik de selv har latt så mange uskyldige mennesker i Norge gå til grunne. De vil ødelegge alt og alle, de følger blindt sine mektige oppdragsgiveres ordre, og de tenker dermed kun på sitt eget beste.

  Så jeg takker Gud for at Han lot meg være et vanlig sensitivt menneske, uten mulighet til å påføre noen andre fysisk skade eller smerte. Han utstyrte meg med for mye nestekjærlighet og toleranse i forhold til det. For ordene er mitt eneste våpen og forsvar mot mobben, som ser ut til å ha valgt stø kurs mot sin egen åndelige fortapelse. Sitt evigvarende og velfortjente samsara fortjener de. Og måtte Skaperen tilgi meg, for ikke å ønske mobben i Norge en bedre skjebne, når den karmiske dom skal avgis.

  For hadde jeg selv vært Cæsar i Colosseum, og «eliten» hadde vært de blodige gladiatorene, så hadde jeg vendt dem tommelen ned. Alle som èn. Eller slik de selv har valgt sin egen skjebne: Èn for alle, alle for èn.

  For ingen av dem har vel valgt å løfte så mye som en finger, for å redde sitt folk som trodde på dem, og som godtroende støttet dem i så mange år.

  Mennesket har ikke godt av makt. I makten finnes mer beruselse, enn i en tønne med det sterkeste brennevin.

  Og jeg lurer på om Jens Stoltenberg er beruset av både makt og brennevin.

  Slik som her:

  http://www.youtube.com/watch?v=AmvOccjod6U&feature=related

  Eller mer skjerpet, når han sitter foran «frimurerpeisen» i det Ovale Kontor, med en av verdens mange krigsforbrytere; Barack Obama. Hvor de avslører foran TV- titterne, sine videre planer for massakre av uskyldige menneskeliv. Hvor Jens Stoltenberg uttrykker sin beundring overfor Obama`s «global leadership».

  http://www.youtube.com/watch?v=3Hk5x-DgsxM

  Og når AP folket anklager sine dissidenter for å hate dem?
  Vel, de må vel til stadig påminnes om, at det er dem selv som står for drapene. Ikke deres dissidenter. Deres dissidenter blir jo selv drept av dem, så jeg forstår ikke helt logikken til «det lille Nord- Koreanske partiet».
  Hat, sier de? Dem om det!

  (og Jenz, vær nå ikke så sikker på at du og dine like slipper unna. For mine altseende øyne ser mer, enn dine elektroniske overvåkningskamera. Og de altseende øynene til mine brødre og søstre øker i antall for hver eneste dag som går. For jeg har ordet i min makt, og jeg sprer sannheten om deg og dine like, som ild i tørt gress. Det brenner nå, Jenz. Det brenner!)

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Falcon
  15. 10. 2012 klokken 22:41

  Forhold forårsaket av satanisme, ukristelighet, umenneskelighet og uansvarlighet i det norske samfunn, forvaltet og implementert av norske offentlig administrasjoner, etater, institusjoner og organisasjoner, inklusive opplysninger om aktuelle fordekte organisasjonerer som angivelig står bak med sine tankesmier og agendaer:

  Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/comment-page-11/#comment-90836

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Menneske
  15. 10. 2012 klokken 23:52

  Som svar på privatpersoners henvendelser til den sittende regjering vedrørende krav på innsyn i dets agenda, eller i det minste oppfordringer om mer åpenhet, så er muligvis dette svar på tiltale:

  «Toppledere må bli flinkere til å sette ned foten og si at en sak er utredet nok, lød en av Stoltenbergs oppfordringer»

  http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/10/15/stoltenberg-vi-har-ikke-forstatt-trusselen-enna

  Snakk om å helle bensin på bålet.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til bardun
  16. 10. 2012 klokken 01:26

  Om ikke bipolarparanoia har slettet meg, er det meget tilfredsstillende at dette kommer på trykk.

  Johansen:

  Det er noe kvalmende sykt med deg, JJ. Beklager å måtte si det.

  Som en religiøsforvirred og satanisk person, Jarle Johansen, klarer du i denne såkalte «artikkel» å få vinklet det inn slik at det passer til dine hysteriske og sinnsforvirrede fantasier på alle som ikke deler ditt bilde på en virkelighetens verden som må være fri for andre politiske meninger, men kun bestå av en religiøs fanatisme som var fri for jøder, eller sionister som du helst vil benevne det, for å fordekke ditt hat til alt som har med denne religionen å gjøre.

  Og dette sier jeg ikke ut av intet, men fordi du for lengst er gjennomskuet.

  Jeg har et inntrykk av deg at du er gjennomsyret av hat mot alt som ikke samsvarer med ditt, mer eller mindre, forskrudde syn på livet.

  En annen ting er at om ditt sterke ønske er å slå hardt ned på pedofili, burde du kanskje først og fremst konsentrere din fokus mer på den falske profeten Muhammed – morderen og den pedofile djevelen over alle djevler som forfører mennesker og får dem til å bli menneskelige monstre.

  Når hadde du sist en kritisk artikkel om islam?

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til smurfen
   16. 10. 2012 klokken 02:08

   Kremt… kremt … skylder du meg ikke noe Bardun ?

   Da har jo etterlyst beviser på klarsynthet, da du logget ut for aller aller siste gang og skulle ALDRI mere vise deg her, da sa jeg at du kommer tilbake om ikke lenge

   Det må jo være et soleklart bevis på at jeg er klarsynt 😉

   Du har spredd muslimhat her i flere år og mange har sagt at du står helt fritt til å skrive din egen hat artikkel mot muslimer så hva venter du på ?

   Hvem er du som tror du kan forlange at andre skal gjøre jobben for deg ?

   Lurer på hvem som er mest kvalmende syk her….. nei forresten det lurer jeg overhodet ikke på … :)

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til bardun
    16. 10. 2012 klokken 03:51

    kremt … kremt … og du driver på med dine fantasifortellinger som vanlig, men kanskje du egentlig er menneskets beste venn?

    Ja, kanskje jeg har etterlyst beviser på klarsynskhet, men du er dessverre beviset på fraværet av slikt.

    «Du har spredd muslimhat her i flere år» …

    Har jeg spredd muslimhat her i flere år?

    «og mange har sagt at du står helt fritt til å skrive din egen hatartikkel» …

    Vel, for en frilynt sjel kan jo dette tolkes som en invitasjon …

    Og jeg skriver mye om muslimer … men jeg skriver mye mer om islam og djevelprofeten Muhammed, men det ville vel kanskje ikke passe så godt inn her hvor nazisme og jødehat har gode vekstvilkår?

    Og smurf; hadde ikke pinocchio vært et bedre nick for deg?

    GD Star Rating
    loading...
  • Profilbildet til tralle20
   18. 10. 2012 klokken 03:49

   Bardun
   For det første må du innse at dine venner på venstresiden sammen med Bondevik er de som har ivret for å la landet oversvømes av muslimer som du tydeligvis hater.

   Deretter kan jeg opplyse deg om at Mammon-Djevelen er (materialisme/penger) som er denne verdens Gud forderver mennesket og fører det inn i okultisme/satanisme.

   TS fremfører en glimrende beskrivelse av ondskapen som herjer nasjonen i denne mørke tiden der alle egentlig søker etter Lys å Varme og da ikke Åge sosialisten , men Guds varme og lys som når inn i menneskers hjerter til omvendelse frigjørelse og frelse.

   Søk JESUS frelseren mens han ennå er å finne.

   Bardun uten Guds Ånd får du ikke sannhetens åpenbaring , som nettop underbygger TS sitt innlegg som sier Vik fra meg Satan , pell deg ut av nasjonen Norge Satan , for her vil vi ha Jesus , renhet frihet og kjærlighet ikke et politisk korupt system som Satan forfører og herjer nasjonen med.

   PS Abortlovens mor og arkitekt døde igår.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til bardun
    18. 10. 2012 klokken 18:54

    tralle20:
    For det første; jeg tilhører ikke den politiske venstresiden. Og heller ikke tilhører jeg den type «røde horde» – den store røde sataniske sverm og JJ,s mareritt. Jeg tilhører faktiske ikke noe politisk parti. Min forakt for stortingspolitikere bare fortsetter å fylle meg, og årsaken er mange og fundamentale.

    For det andre behøver du ikke å generalisere på mine vegne: Jeg hater ikke muslimer som sådan. Det finnes uendelig mange analfabetiske eller hjernevaskede mennesker eller begge deler i fundamentalistiske muslimske land og som er truet til å tro på noe de egentlig ikke vet hva er. Disse mennesker kjenner lite til denne, såkalte, hellige boken; Koranen, annet enn det som deres imamer forkynner under fredagsbønnen. Islam er, i sin verste form, et totalitært og undertrykkende religon/politisk system som er like foraktelig som kommunisme og nazisme.

    Jeg vil ikke kalle det hat, men når det gjelder islam, islamister, og denne «djevelprofeten» Muhammed, må jeg bare si at jeg er mer enn skeptisk. Hvis vi ser på vest-Europa og hvordan situasjonen er i ferd med å utvikle seg, tror jeg det blir en framtidsversjon hvor landet vårt og nordmenn flest vil oppleve en tiltagende uro og et religiøst bråk med muslimske ledere som har hastverk med sin islamisering og som stadig oftere stiller krav for å tilfredstille sitt eget behov for å oppfylle «profetens» formaning. Og alle krav vil de få innfridd ved hjelp av tafatte og naive politikere som kun er ute etter stemmer og makt.

    At det i det hele tatt er blitt slik som det er, f.eks i Oslo hvor etniske nordmenn er på full fart til å bli i mindretall, kan vi takke politikerne som lurte oss inn bakveien i EU gjennom EØS. Når det gjelder innvandringen generelt, er Groruddalen og søndre Nordstrand et skrekkens eksempel.

    Du ønsker å jage djevelen ut av Norge? Djevelen finner du i «profeten» Muhammed, og denne karen skal det bli vanskelig nå å jage ut av landet.

    GD Star Rating
    loading...
   • Profilbildet til Falcon
    08. 12. 2012 klokken 18:32

    tralle20 skriver «Bardun, for det første må du innse at dine venner på venstresiden sammen med Bondevik er de som har ivret for å la landet oversvømes av muslimer som du tydeligvis hater.»

    Vi er beviselig i en ettpartistat { https://www.google.no/search?q=ettpartistaten+norge }, er reelt ikke forskjell på partiene som sitter i Regjering og Storting, se bl.a. etter CIA og Mossad relaterte agenter med muslim-klingende navn i «Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & co ** entertainment Inc» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/vagasaken-en-satanistisk-seanse/comment-page-1/#comment-92768

    I sammenheng med temaet ettpartistaten Norge er det åpenbart ganske enkelt å få tverrpolitisk hegelian dialectic prosjekt aksept for innvandring, Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1810&start=1 * The Rosicrucian Order – William Cooper http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/comment-page-10/#comment-92738

    223 – The New Age Agenda / Total Onslaught – Walter Veith http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/den-nye-verdensordens-religion/comment-page-3/#comment-92752

    GD Star Rating
    loading...
  • Profilbildet til Falcon
   08. 12. 2012 klokken 18:16

   bardun, ditt og manges, og også mitt, tunnelsyn leder oss noen ganger på ville veier, og det vi da trenger er å finne mer informasjon og ta oss tid til å se gjennom den før vi drar bastante konklusjoner. Islam er bare en brikke av mange i puslespillet, et puslespill som produseres for å anvende alt og alle som sauer, sheeple

   Pawns in the game, William Carr. Illuminati and CFR, Myron Fagan. Ex-zionist Benjamin Freedman, 1961 http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/den-farlige-sannheten-om-norge-under-og-etter-krigen/comment-page-2/#comment-92567

   Milton William, Bill, Cooper, Hour of The Time, The Mystery Babylon Series, fascist new world order http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1845&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

   Fritz Springmeier by Doors of Deception in Spirituality, blogtalkradio http://www.nyhetsspeilet.no/2010/10/illuminati-for-folk-flest/comment-page-28/#comment-92686 * Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & co ** entertainment Inc http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1816&start=1

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til smurfen
  16. 10. 2012 klokken 01:56

  Satanistene har immunitet mot straffeforfølgelse og de beskytter hverandre, de mørke brorskapene sverger ekstreme eder til hverandre og til Lucifer, Molock, Baal og Baphomet i sine Losjer

  Samme gjeng utøver også svart magi mot hele folket, svart magi er ikke en heks som svinger rundt med en tryllestav men det er å ta kontroll over folks sinn og tanker gjennom TV, media og magasiner uten at folk er klar over der, litt etter litt tar de kontroll over massene og forvandler dem til viljeløse zombier for NWO systemet

  I dag ble det kjent at 15-20 kolloboratører som har drevet spionasje, angiveri, registrering, overvåking og forfølgelse av eget folk for en fremmed makt også har drevet utstrakt form for kriminalitet og jobbet svart for millionbeløp og nå får de alle sine saker henlagt og slipper å skatte for sine sølvdaler

  Han frikjenner polititoppene

  http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/han-frikjenner-polititoppene-3899917.html

  Hadde det vært for en del år tilbake så ville alle som en blitt stilt opp utenfor muren ved Akershus festning og skutt som landssvikere

  Nå i dag er det knapt nok en sjel som hever øyelokkene, den eneste som ikke var totalt zombifisert var André Oktay Dahl fra Høyre som reagerer kraftig på at det er ett sett lover for vanlige folk og ett sett lover for medlemmer i sataniske brorskap

  Det er den største spionsaken etter andre verdenskrig men samtlige medier er totalt tause unntatt TV2, all ære til TV2 for at de tørr der andre feiger ut og sitter livredde å skjelver i sine mørke avislokaler

  http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/disse-har-overvaaket-nordmenn-for-amerikanske-myndigheter-3332941.html

  Folk flest ville nok slåss om å bli chippet først i dag vist Jens hadde holdt Pressekonferanse og lovet folket gratis chipper

  Etter Sigrid saken og 10-15 forsøk på å kidnappe barn på noen dager så ville nok folk flest satt stor pris på å fått sine barn chippet, alle med mer en 5 hjerneceller skjønner at en eller flere voksne har ingen problemer med å dra et barn inn i en bil men så var det det med problem, løsning og reaksjon da …

  I dag så brukes det mer penger på propaganda enn på krig og stadig mer pøses inn i propagandabyråer, i fjor så kom det frem at AP bruker 1 milliard kroner av VÅRE skattekroner på PR byråer som skal skru hodene rundt på folk, det blir ca 2-3000 PR agenter som raser rundt i blogger, forum, FB og chattekanaler mm for hjernevaske folk, man ser dem overalt, i stadig økende grad dukker det opp personer som skriver flammende flotte kommentarer om hvor ekstremt bra det er for oss med en verdensregjering, en såkalt FN ledet verdensorden
  Fredsprisen til det tredje rike og Babels tårn som står mitt i en flat pyramide med øye på burde fått det fleste til å reagere og skjønne hvor vi er på vei i akselererende tempo

  Det er heller ingen hemmelighet at de store losjetoppene i utlandet tar mer og mer over nasjonen vår og er på god vei til å oppløse hele nasjonalstaten Norge

  PR-byråer krigens viktigste våpen

  http://www.abcnyheter.no/verden/100213/pr-byraer-krigens-viktigste-vapen

  Propagandamanualen

  http://ideologiskuren.blogspot.no/2012/10/israel-sendte-propaganda-instrukser-til.html

  Aldri, aldri la deg forføre av fagre ord og flotte taler, hør ALDRI på hva en person sier men se ALLTID på hans gjerninger!

  Husk at det er dine barn som skal vokse opp i overvåkings-helvete, terroren og tyraniet som raser over oss som mørke skyer

  http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/slik-overvaaker-usa-nordmenn-3332998.html

  He fortelles det klokkeklart hvordan ferden videre går for alle av leserne som har lært seg Illuminti kodene, språket deres, fargekodene, tallmagien og symbolene og symbolikken, for de som ikke kan det så se på det som en kul sang sett av en halv milliard 😉

  PSY – GANGNAM STYLE

  http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0

  Let her sleep, for when she wakes, she will shake the world.

  Napoleon Bonaparte.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til J.Johansen
  16. 10. 2012 klokken 08:15

  DISCLOSURE. DISCLOSURE. DISCLOSURE

  Jeg har oppdatert artikkelen i de sene nattetimer med noen viktige momenter, spesielt i begynnelsen.

  Kjempehyggelig å se at det er tildels sterke følelsesmessige reaksjoner hos enkelte. Alle store forfatteres drøm å klare å følelsesmessig engasjere, kanskje treffe noen ønme punkter i den kollektive følelseskroppen :)

  PST følger vel med regner jeg med i kommentarfeltet etter potensielle voldelige venstreekstremistiske maxistiske elementer; maktens håndlangere. IP adresser og slikt får politiet ved å henvende seg til Redaktøren selvfølgelig. Vi samarbeider alltid med politiet for å hindre terrorisme og voldelige elementer. Det hadde jo vært tragisk om fredsæle forfattere skulle bli truet til taushet av den røde horde (?) og satanister og slikt, i dette landet, og som Stoltenberg sier at vi aldri skal vike eller gi opp våre verdier om ytringsfrihet, fritt samfunn og fri saklig debatt for voldelige psykisk ubalanserte kasuser. Akkurat det er jeg helt enig i.

  Det trasige er jo at makten av og til trenger noen slike terrorister for å gjøre sine dirty arbeider, skape frykt i befolkningen osv. De får kanskje til og med skatteamnesti for å gjøre det, av selveste Skattedirektøren.

  Satanistene vet like godt som meg at deres tid er begrenset, de må skynde seg nå… :)

  Jeg kommer med en oppfølgingsartikkel til denne, hvor jeg tar for meg alle partienes politizke programmer, punkt for punkt viser hvor sakene er snudd på hodet i forhold til de tradisjonelt kristne verdier vi har hatt i dette landet, som i Bibelen, alt med gode intensjoner selvfølgelig, men med katastrofalt resultat for enkeltmenneskene i samfunnet.

  Matteus 10:26 «Frykt derfor ikke for dem! for intet er skjult som ikke skal bli åpenbaret, og intet er forsøkt skjult som ikke skal bli kjent;» …

  Satanistene er i rute… Det går alt etter Boken.

  Johnny Cash – Its Going By The Book

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Eddvin
   16. 10. 2012 klokken 09:18

   Hva er da vitsen med å kjempe for sannheten og få frem det skjulte, hvis alt går etter boken??? Da er løpet lagt opp på forhånd, og vi er bare skuespillere i et teaterstykke. Og hva vi gjør spiller ingen rolle,annet en motgang og pes fra alle hold. Det er mye mere behagelig å leve det «søte liv».
   Mener du at vi bare spiller utdelte roller i dette stykket? Da har jo bare Stoltenberg og Rockefeller osv fått utdelt noen skurkeroller, og noen må jo ha disse rollene også….. Jeg bare spør….

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til smurfen
    17. 10. 2012 klokken 13:19

    Tror dere misforstår Cash litt her ….

    Det er seff bare tull at alt går etter boka og fremtiden ikke kan endres

    Profetier er ikke noe som kommer til å inntreffe, det er advarsler om hva som kommer til å inntreffe vist vi ikke lytter til advarslene

    Vist du oppsøker noen som ser inn i fremtiden og de ser at du vil drukne på Sola stranda eller dø i en bilulykke på E18 så vil du så klart ikke oppsøke de stedene den tiden det skal skje, dermed har du lyttet til advarslene og profetien blir ikke oppfylt, sånn endres tidslinjene hele tiden

    Så det Jonny Cash prøver å formidle med sine advarsler/profetier er at vist vi ikke endrer retning og lytter så går menneskeheten og kloden rett til helvete

    Det er ikke uten grunn at CIA benyttet seg av store mengder klarsynte på 60 og 70 tallet og der heller ikke uten grunn at David Rockefeller var en ivrig gjest hos Edgar Cayce i sin tid

    Det som derimot er vanskelig å forhindre er store naturkatastrofer, noe kan jo forhindres/reduseres med å ta bort spenning i plater med HAARP og endre retning på orkaner mm men de store som skal ramme oss om ikke lenge kan ingen forhindre

    Ja bortsett fra Gud/5D Aliens….. (velg det som passer for deg )

    Det som derimot går etter boka er syklusene som Kali Yuga, Maya mm sier

    Over tid blir verden mer og mer ondskapsfull og kommer til en kollaps, noe som bare gjentar seg og gjentar seg

    Etter at dette er over så starter det på nytt med 1000 år med fred, kjærlighet, fred, respekt og forståelse før det på nytt begynner å gå dårlig

    Vist har vi hatt mye ondskap tidligere også men det var aldri organiserte psykopatiske ledere i mørke brorskap som forgiftet hele kloden med utarmet uran, stråling, forgifter mat og medisiner til hele menneskeheten og behandler hele folkegrupper som lab-rotter med vaksiner og annen dritt

    Når det gjelder Vågå saken så er den helt klart satanistisk, alle de store saken som folk var opptatt av før og som gjorde folk forbanna er nå glemt, alle snakker om Vågå saken
    Ja vi har sett det så mange mange ganger før, hvem husker ikke saken med Bill Clinton og sigaren ? 10 millioner Etiopiere holdt på å sulte i hel og hele verden snakket om en sigar
    Ronald Reagan hadde sex med Elizabeth Taylor da hun var 15, John F Kennedy med Marilyn Monroe, Puppebilder av Kate» Middleton, og ikke minst Diana skandalene som skulle ta fokusert bort fra det som egentlige skjedde i verden og psykopatenes syke planer

    Aldri glem at media forteller deg ALDRI mer en det dem vil du skal vite!

    Når AP vil vi skal fylle hodene våre med Vågå saken så bør vi være på vakt og ikke minst så bør Vågå saken være det siste vi fyller hodene våre med

    Så hva holder våre kjære folkevalgte på med i dag da ?

    Skal Stortinget bestemme om folk må sove med lukket vindu på soverommet? Det var tema i onsdagens Spørretime. he he

    http://www.bt.no/bolig/Stortinget-apner-for-lukkede-soveromsvindu-2701074.html

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til smurfen
     17. 10. 2012 klokken 13:43

     Får legge ved litt vitenskap også da så ikke Didrik Sønderland og de andre vennene våre på skepsis tror jeg bare prater tull :)

     Our World is Changing: Looking Beyond ‘the 2012’

     GD Star Rating
     loading...
  • Profilbildet til J.Johansen
   16. 10. 2012 klokken 09:30

   Eddvin,
   Det der er faktisk et veldig godt spørsmål, jeg har undret på det samme, men er ikke sikker på om jeg har svaret ennå. Kanskje for at folk skal få vite at de har et valg i det hele tatt? Kanskje for at det skal tjene evolusjonen av den åndelig bevissthetsprosess, og kvalifisering? Eller kanskje er akkurat det den Gudommelige Komedie?

   En løsning er jo at ondskapen har alltid vært der, men den blir klarere og klarere manifestert, slik at flere mennesker skal kunne gjøre sine valg hvor de vil tilbringe evigheten. For satanistene er det jo lights out, etter deres eget valg og religion, men for dem som velger Lysets vei så er der fantastiske fine verdener som venter; «Jeg drar og bereder et rom for dere», sa Jesus til sine. Så det er faktisk kanskje ved G-d’s nåde at tilværelsens iboende ondskap blir klarere manifestert ved disclosures av profeter, slik at flere mennesker får en mulighet til å gjøre et valg for seg. Jeg sier ikke riktig valg med hensikt, for riktig er relativt, for onde mennesker er valget av satanismen som en levestandard sannsynligvis fremstå for dem selv som et riktig valg.

   «The Hidden Hand» er nok av åndelig art. Valgene vi gjør er vel avhengig av hvilken «Hidden Hand» sine løsninger vi velger oss for verden og samfunnet, slik sett har vi valg……., men vi kommer ikke bort fra at alt er profetert, og kan synest gitt, som en «naturlig» utvkling inni elendigheten, alt som følge av menneskenes frie gale valg…. Profetier trenger jo faktisk ikke være annet enn kunnskap om at historien alltid gjentar seg, i sykluser….

   Vi får tenke på det…

   PS; et annet viktig poeng i dette bilde er at om en ikke vet om sannheten,så kan en tilforlatelig bli å tro på og følge løgnen, og dermed havner en i «helvete» sammen med satanistene…for vi vet at den negative åndsmakts mål er fravriste G-d hans flokk ved løgn og list, les Jobs Bok Det alene er vel en god grunn til å «søke sannheten, og sannheten skal sette dere fri» som Jesus sa det. Da får en gjort klokere valg hva og hvem en skal følge.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til jozephK
  16. 10. 2012 klokken 09:12

  VÅGÅ SAKEN,- UTØVELSE AV GAMMEL HEVD!
  Mye «historie undervisning» J.J., men må kun gi deg en toer på blinken for overskriften.
  Vi har sikkert begge fulgt «blindeskriften» på VGTV (ord for ord!) og Ola Glomstulen Øygard har i sin stilling som far i bygda i 16 år «vori så gjev ein kar» at det tilslutt ikke lenger eksisterte grenser for hva han kunne tillate seg.
  Bloskam og overgrep av mindreårige ikke noe «nyhende» – da det har blitt utøvd fra før Norge ble til, ikke minst i de avstengte grendene. Jeg behøver ikke gå lenger tilbake enn til starten på 70’ti tallet for å huske at jeg kom til en bygd på feil side av Gaula og hvor alle jeg møtte hadde en alt for lang nese!
  Omfang Øygard, og om en naturlig del av en ordførers hverdag i 2012 blir grensesprengende, dette om full tillit til jentungen sin forklaring.
  Når nå selv omgangs / bestevenn Jens innser at Ap må ta konsekvensene; «Øygard til ulvene,» og i god gammel Ap tradisjon, er det ikke lenger von i hengande snøre.
  Hva «breiflabb» og forsvarer Larsen måtte trekke frem av vitner,- om ikke de fleste sykdomsforfall, vil vel kun tilføre bevegelsen enda flere banesår.
  Du trekker frem Bjugn saken,- men kan ikke se at den har «noe» til felles med «omsorgsmannen» Øygard. Det «røde rommet» opplevde jeg på meget nært hold, og som en god venn av adjungt, senere Fylkesvaraordfører for H i Sør Trøndelag, kvinnen som tok initiativet til å bygge den private barnehagen.
  Bjugn en landbrukskommune og hvor det ble avsatt kommunalt land i en ås med utsikt over «småfolket» for den den tilflyttende «øvrigheten», slik at adjunkter og lektorer kunne få kommunale og eller bygge egen bolig etter at bygda fikk ungdomsskole.
  Tenk om politiet hadde hadlet like raskt i andre sammenhenger som da Hammer, lensmannen med flere ble hentet til forvaring i Trondheim Kretsfengsel! Rettsaken en parodi,- selv om Husby / Sørheim ikke var tiltalere, bedre et totalt nederlag for hva som gikk under navnet psykiatri.
  Vi måtte helt frem til Brevik saken før vi fikk den endelige bekreftelsen!
  Det trolig eneste som mangler i Vågå saken er at psykiatrien igjen får fri utfoldelse,- og slik beslutter at Øygard var Utilregnelig i Alle Gjerningsøyeblikkene!

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til J.Johansen
   16. 10. 2012 klokken 09:47

   Vi får se. Jeg observerer medias programmering av hva folk skal føle, og folk flest føler akkurat som media vil de skal, går nærmest av skaftet og roper «korsfest-korsfest», så da blir jeg skeptisk. Gidder ikke stå blant denne gemene hop ihvertfall. For min del føler jeg ingenting som helst, siden jeg ikke gidder å føle noe som helst på kommando av en media jeg vet har slagside for en ideologisk retning jeg ikke støtter, foretrekker en mer rasjonell innfallsvinkel… Ikke gidder jeg å lese loggene deres for deres sosial pornografi og uhemmede kikkertendenser inni folks elendighet heller….det får bli dommernes sak å dømme dette.

   Den rettsaken blir bare en farse. Vitnene leser hva alle andre vitner og blir påvirket av sauflokkmentaliteten i medias dekning, og blir oppringt med dødstrusler for seg selv og hele sin familie av satanister og den røde horde som ikke har helt taket på enkle rettsikkehetsprinsipper, fordi de mangler et gen for rett og galt med corruption of justice som resultat, som alt annet de korrumperer. Nei, den saken er ikke interresant for meg som rettsak, vet hvordan den ender, men den er veldig interresant som en studie i satanistisk social engineering, det er den utmerket til….

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til jozephK
    16. 10. 2012 klokken 22:55

    Grensesprengende J.J.
    Det er første gang jeg kommenterer i Nyhetsspeilet, dette da jeg mener organet har livets rett. Vågå var vel tema for din avhandling, men hvor i verden endte vi egentlig? Har skrevet litt hist og pist fra lyrikk, kronikker, fagbøker til forsøk på delvis biografi. Det meste på engelsk, dette da mine arbeidsspråk fra 1972 (nå en eldrende mann!) har vært tysk, engelsk og fransk. Det viktigste jeg lærte fra en sjefskonsulent som vurderte et manus på norsk: Forsøk å få større avstand til stoffet,- bedre ikke syns «for mye synd på deg selv». Kloke ord, og som jeg i ettertid har forsøkt å følge – dette selv om «fanden» ofte vil mye mer! Ikke min jobb å gi noen direktiver, men om kun et råd til J.J, så bør du vie det meste du skriver til tema / overskriften, dette da en ikke studert ordfører i Vågå har lite forhold til persongalleriet du henviser til !
    Tar kun et norsk eksempel; Levi og ikke Levy Fragell som du skriver studerte jeg sammen med i to år. Han var også forlover til H mannen som jeg selv var, (han Ap),- men om vi kun skulle velg venner som i alle sammenhenger var meningsfeller,- hvor kjedelig ville ikke hverdagene ha blitt? Mange av mine beste venner i ungdommen var personlig kristene, jeg en tviler og som 19 år gammel fant ut at jeg ikke hørte hjemme i Statskirken,- skulle slik våre veier skilles? Jeg kjenner hele livshistorien til Levi frem til han var 30 år (årene renner) fra å være Norge sin yngste pinsepredikant, tenkeår hvor han sammen med sin internasjonale pressefotograf Grete S. bygde opp et utmerket reklamebyrå, lærerutdanning hvor han gikk ut som beste student, dette selv om mye av tiden gikk med til folkeopplysning. Hva var Statskirken for menigmann i 1970? Utallige brev fra eldre mennesker som ikke hadde noe forhold til kirken og som ikke engang var klar over at kirkegårdene var statlig eiendom, slik frykt for å havne utenfor gjerdet om de meldte seg ut. Aksjon mot Statskirke var enkel folkeopplysning og som staten selv burde ha forestått., om ikke annet i en brosjyre som vedlegg til selvangivelsen, kirkeskatt.
    Levi (Ap), Jostein og Harald (H), var vi ultra radikale slik mange aviser beskrev oss som, eller bedrev vi helt nødvendig folkeopplysning?
    Selv om det for meg ble Simens, Elf, Gearbulk etter ytterligere studier i USA, tok jeg som Levi to år som lærer i utkantnorge. Hvorfor ut av Statskirken? Utmeldig av kirken var i 1970 den eneste måten for å bli fritatt for å undervise i kristendom på. Mener J.J. at jeg på linje med så alt for mange lærere skulle se de uskyldige unge inn i øynene og berette om historier fra Bibelen jeg selv ikke trodde på?
    Nå har HEF medlem Jens laget «Folkekirke» – hva det nå måtte endre!
    Debatten om hvem Levi er burde J.J. la Oslo Kirken ved den hebredende pastor få bedrive da Torp også har tildelt Levi sin egen isme, fragellisme.
    Årene har gått, jeg til næringslivet og han til organisasjonsarbeide, og nå over 35 år siden jeg sist møtte Levi på tomannshånd. Fra mine ungdomsår, husker jeg knapt et mer varmt og kunnskapsrikt menneske.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til J.Johansen
     16. 10. 2012 klokken 23:08

     Takk for fin fortelling JozephK.
     Alt kan alltid gjøres bedre, men den som skal gjøre alt perfekt (i forhold til hva og hvem sin oppfatning?) får aldri gjort noe som helst. :)
     Endimensjonale verdalige materialister ( i betydning åndsløse) vil nok aldri forstå meg samme hvordan jeg skriver. Det er ikke mitt problem, heller ikke er de mitt publikum. G-ds Folk , de åndelig disponerte, er mitt publikum. De forstår.

     Dessverre har jeg aldri observert noen som helst varme og innkluderene sider av Hr. Fragell, spesielt ikke i Torp saken, som han utnyttet til det ytterste for å få score noen billige poenger i sin jakt på kristen manns blod.

     Nok av kunnskapssrike mennesker som har spist av Kunnskapens Tre og blitt vis tror de, men helt 100% åndsløse.

     Jeg ser at slike folk har klippekort på alle medier i samfunnet med sitt hat, og da vet jeg hva slags samfunn vi har fått. Helt etter deres aspirasjoner, men ikke etter mine. Dette verdiløse og degenererte samfunn han og hans like «humanister» og ateister har skapt, er meg så fjernt fra noe godt samfunn som jeg kan tenke meg.

     Men satanister trives nok godt i det, og storkoser seg i alle kanaler og medier, og ser ingen mangler ved samfunnet, slik som disse leninistiske HEF_OTO trollene som herjer i alle medier sier. Alt er fint, alt er bra, bortsett fra disse hersens kristne som ikke aksepterer deres satanisme og verdiløshet.

     GD Star Rating
     loading...
 • Profilbildet til Mole
  16. 10. 2012 klokken 10:52

  – Øygård trekker seg ikke. Han vil avvente den vurderinga til han har fått dommen,….

  Øygard mener det er beklagelig at sentrale personer i Arbeiderpartiet har ytret sine meninger om hva ordføreren bør gjøre.
  http://www.dagbladet.no/2012/10/16/nyheter/vaga/overgrep/innenriks/23892162/

  Maktens abstinenser er tydeligvis større enn fornuftens, Øygård kunne da gått tilbake til jobben hvis han blir frifunnet.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Maarit M. Hanssen
  16. 10. 2012 klokken 12:15

  Takk Jarle for en tankevekkende artikkel om satanisme. Fra mine innsidefolk fikk jeg vite her om dagen at Adolf Hitler var en løpegutt for den russiske åndsmafia. Hitler hadde studert og forstått ( sic ) dette med massepsykose og gjorde alt » rett » for å få denne psykosen til å spre seg i Europa og resten av verden ( men ikke i Russland ). Dette var den største forbrytelsen for Hitler, Holocaust blekner i sammenligning.
  Den mange hundre år gammel russiske åndsmafia hadde denne hemmelige resepten for satanistisk massepsykose og Hitler ble valgt som en testperson for å spre psykosen.
  Dagens mediene, legemiddelindustrien, militærindustrien ( Kongsberg ) osv. er moderne avleggere for spredning av massepsykose og massehysteri.
  Det marxistisk-leninistiske Arbeiderpartiet er en av dagens løpegutter i russisk satanisme. Partiet forfører massene og når den kritiske massen er oppnådd så blir Norge en kommunistisk stat helt offentlig. Den gamle grunnloven har ingen betydning for Stoltenberg-dynastiet. Arbeidsleirene/konsentrasjonsleirene er planlagt å bygges i Kirkenes i Finnmark, på grensen til Russland, finansiert av hotellkongen Thun.
  Håpet er at folk våkner og reagerer ved ikke å stemme ved neste stortingsvalg.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til J.Johansen
   16. 10. 2012 klokken 13:10

   Ja, det ser ut for meg også at noe er på gang for å skape massehysteri og massepsykose Marit.

   Angående Hitler så er der to år i hans levnetsløp det ikke er gjort rede for, hvor det hevdes at han var ved Tavistock Institute i Storbritania. Søk det opp, dette Tavistock har litt av en historie, og hvor han skulle fått sine okkulte demagogiske evner, som trollbinder folk. Den er satanistisk i sitt vesen. Både Lenin, Marx og resten av disse sosialistiske yppersteprester var selvfølgelig overtatt av samme åndkraft. De hadde nok samme opplæring, og det samme har de på toppen idag.

   Så på Kristian Valen på FrokostTV her en dag hvor han sier han er nærmest i en slags trance på scenen, han bruker trancen positivt, til å gjøre mennesker glade. Der er mennesker som Hitler og mange i vår samtid også, som blir overtatt av åndelige entiteter, som i en en trance, det er hva de lærer i sin okkulte praksis, som på Tavistock, som trollbinder folk, og som fører til massepsykosen og massehysteriet…. Egentlig stiller de sin kropp til rådighet for negative åndelige entiteter. Tenk når media kan idag nå ut til hele folket, og trollbinde dem, istedenfor kun dem som fikk plass på plassen foran Hitlers talerstol? Da skjønner vi at dette har alvorlige og vidtrekkende faremomenter.

   Det synest meg også at Vågå-orføreren er en fin lynavleder for mye mistillit og sinne mot Statsministeren, som en representant for det forhatte Arbeiderpartiet på grasrota, alt sinne mot det statsbærende parti siden andre verdenskrig, blir nå denne ene person til del. (?) Slik lynavledning er typisk sovjetisk psykoteknologi som du nevner.

   Kritikk og sinne mot Jensemann og andre AP høvdinger har helt forstummet på Facebook etter at denne saken startet. … Folk tar den helt ut mot denne småkaren nå, enkelte er helt avsindig, og de store er reddet, inntil videre. Mistenksom av natur som jeg er tror jeg ikke lett på at dette er tilfeldig at media plutselig fant det så viktig med all denne sosialpornografi og kikkertendensene i andres elendighet…, og ødelegger en rettsak, påvirker/skremmer vitner etc….

   3 uker til å drøfte skypemldinger som ikke har noe med skyldspørsmålet i tiltalens 50 samleier å gjøre, drar sirkuset ut i det uendelige, noe som ikke er noe å diskutere idet de sier hva de sier, og er ikke omstridt, mannen har innrømmet dem, troverdighet er ikke bevis, forteller meg at dette er satanistisk folkeforlystelse for en eller annen grunn } lynavledning, ELLER
   – At det er et satanistisk plott for å ytterligere korrumpere vårt rettsystem, som har egentlighar vært korrupt siden andre verdenskrig, verre enn det alt har vært, ev å piske opp folkehysteri.
   – Vi legger også merke til at med en sak med sex å gjøre, så har ALL kritikk av 22/7 respons, Eslil Pedersen flukt, og øvrig borgeretterforskning innstilt. Alle folk av både god og dårlig moral er opptatt av å grafse i andres underliv no…. :)

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til Sigr Huginsson
   16. 10. 2012 klokken 23:00

   Det stemmer ikke helt Marit. Styrt massehysteri, massepsykose, og massesuggesjon er en gammel kunst, men skøyt fart i forbindelse med Freud-familiens psykoanalyse-teorier. Tenkikker basert på psykoanalyse brukes i alt i fra å prakke på deg en ideologi mot ditt eget beste, til å selge nyren din for en iphone. Anbefaler denne dokumentarfilmen:
   ———–
   The Century of the Self er en britisk dokumentarserie fra 2002 som ble sendt på BBC Four. Serien, som ser på hvordan Sigmund Freuds oppdagelser om underbevisstheten og ikke-selvstyrte handlinger førte til Edward Bernays utvikling av det som senere ble kalt propaganda, eller «public relations». En propagandaist heter eksempelvis i dag en kommunikasjonsrådgiver.

   Serien beskriver propaganda at vestlige regjeringer og selskaper har brukt stammer fra Freuds teorier. Freuds nevø Edward Bernays var den første til å bruke psykologiske teknikker i PR (Public Relation). Man ville unngå å bruke ordet propaganda, ettersom dette ble brukt av tyskerne i første verdenskrig, men teknikken er den samme og sett bort i fra at den nå er mere altomfattende og utviklet.

   The Century of the Self stiller kritiske spørsmål rundt hensikten bak, og metoder for moderne forbrukersamfunnet, representativt demokrati, mote, trender, og dens implikasjoner, samt holdningene til mote og overfladiskhet.

   Den økonomiske og politiske verden bruker psykologiske teknikker for å lese, opprette og oppfylle våre ønsker, for å gjøre sine politiske ideologier, religion, produkter, og taler så behagelig som mulig for oss.

   Curtis stiller spørsmål til intensjonene og røttene av dette faktum. Der en gang den politiske prosessen var om å engasjere folks rasjonelle, bevisste sinn, samt legge til rette sine behov som et samfunn, viser dokumentaren hvordan ved å bruke taktisk psykoanalyse, appellerer politikere til irrasjonelle og primitive impulser som har liten betydning for samfunnet, men kun egeninteresser som en forbruker i et forbrukersamfunn. Paul Mazur, en Wall Street bankmann jobber for Lehman Brothers i 1930, er sitert.

   «Vi må flytte Amerika fra en behov-til begjær-kultur. Folk må være trent til å ønske nye ting, selv før den gamle har blitt fullstendig fortært. […] Begjær må overskygge hans behov «.

   Også fra dokumentaren :

   «Ved å tilfredsstille massenes indre egoistiske begjær, gjorde man dem glade, og dermed føyelige og formbare.»
   http://ideologiskuren.blogspot.no/2012/09/the-century-of-self.html

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til susej
    17. 10. 2012 klokken 07:29

    JJ:
    Satanisme, eller det å anerkjenne Satan, skjer både direkte og indirekte. Innenfor «kristendom» som er ditt utgangspunkt her. At du har svært høye tanker om deg selv og din alternative kristendom gir deg ikke myndighet i trosspørsmål. For å bruken smurfens karakteristikk av meg selv, vil jeg kalle deg en kristen-Satanist, og en ekte sådan. Du beveger deg galant utenom originalbudskapet i Bibelen, og lefler fritt med islam og andre religiøse retninger som står for helt andre verdier enn enn det man finner i Bibelen.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til Falcon
     17. 10. 2012 klokken 08:59

     The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1807&start=1 * Quote: The Lie of the Serpent is the second part of the controversial Megiddo series, which next focuses on the highly influential New Age movement. But is the New Age really new? Or does it represent the ancient doctrine taught by the serpent to Eve in the Garden of Eden? The answer will startle and amaze you as you learn the influence of the serpent’s teaching through the spiritual explosion of occult activity in the 19th and 20th centuries. ..

     «.. Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavlan og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse?» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/vet-du-noe/comment-page-7/#comment-90596

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Thunder
     17. 10. 2012 klokken 18:18

     New age :-)
     But is the New Age really new?

     Falcon, du lenker til brevet til Timoteus og fra den tidens perspektiv om den nye tiden so skal komme. New age movement beskrives veldig godt i Timoteus, men den beskriver den verden vi er i ferd med å forlate. I endetiden av vår tid vil menneskene ha vendt seg bort fra de gamle verdiene. Det står skrevet:

     Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, 3 ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, 4 svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. 5 I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft. Vend deg bort fra slike folk! 6 Blant dem er også de som sniker seg inn i hjemmene og får makt over svake kvinner som er nedlesset i synder, slike kvinner som lar seg drive av all slags begjær, 7 og som stadig får undervisning, men aldri kan lære sannheten å kjenne. 8 Som Jannes og Jambres satte seg opp mot Moses, setter disse mennene seg opp mot sannheten. Deres dømmekraft er ødelagt, og deres tro holder ikke mål. 9 Men nå skal de ikke ha mer fremgang. For det skal bli klart for alle hvor vettløse disse er, slik det skjedde med de to andre.

     Se på dyrkingen av Hollywood-stjerner, MTV cribs, rap-artister som kaster penger rundt seg og er omringet av groupies som bades i Kristal og lokkes med penger, slott og luksusbiler. Barn som læres opp til at dette er lykke, og løper etter Justin Bieber og Lady Gaga. Til og med artistene selv begynner å våkne fra dette marerittet:
     http://www.youtube.com/watch?v=6xaO1rGEQ50
     Materialism lives outside the lines of my reality-The Game.
     Familie, troskap, kjærlighet!
     Det er slik kjærlighet jeg søker selv. Kjærlighet som er like sterk gjennom fattigdom, sykdom og sult. I gode og onde dager :-)

     Det er dette det handler om i brevet og om meditasjon og selvutvikling. Det handler om våre begjær etter å leve liv som Obama, William & Kate, Bieber, Beyonce, Rihanna, Ronaldo og andre som i vår tid regnes som vellykket.

     Er vår tid paradis? Med et dyrevern som kalles mattilsyn? Den «rike» vestlige verden som bevilger seg selv skyhøye lån mens andre jobber som slaver og skaffer oss billige Iphones og gadgets?

     De gamle kongene i bibelen advarte oss mot å ta opp lån, de var jøder altså.
     Er set spiritualitet og søken etter Gud me meditasjon som er skyld i dette?
     Hva sa Paulus?
     14 Dette skal du minne om, og for Guds ansikt skal du pålegge dem å unngå ordkrig. Det tjener ikke til noe og virker ødeleggende på dem som hører på. 15 Sett alt inn på å stå din prøve overfor Gud! Vær en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men som legger fram sannhetens ord på rett måte. 16 Vend ryggen til det ugudelige og tomme snakket. For de som taler slik, går bare lenger og lenger i ugudelighet, 17 og deres ord vil spre seg som koldbrann.

     22 Legg ungdommens begjær bak deg og jag etter rettferd, troskap, kjærlighet og fred, sammen med andre som kaller på Herren av et rent hjerte. 23 Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du avvise, for du vet at de skaper strid. 24 En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, dyktig til å undervise, villig til å tåle ondt, 25 så han ydmykt viser til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem å vende om, så de lærer sannheten å kjenne. 26 Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av djevelens snare, hvor de holdes fanget så de gjør hans vilje.

     Spiritualisme, healing, meditasjon har da for himmelens navn aldri hatt noe med satanisme å gjøre!?!? Begjær, penger og makt derimot…Da kan man lett bli fanget. Har Falcon og Susej virkelig lest bibelen? Sikkert mye mer enn meg, men hvordan havnet vi på forskjellige kloder når det gjelder new age? Dvs den tid som vi er i ferd med å forlate. Endetiden er en egen tid og ny tid for Paulus, men vi ser en annen new age med andre verdier enn penger og begjær.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til smurfen
     17. 10. 2012 klokken 20:48

     Alltid en stor fryd å lese dine kunnskapsrike kommentarer Thunder 😀

     Jeg elsker sterke meninger og friske ytringer, både Susej og Falcon pleier alltid å få pluss tomler så sant det ikke dreier seg om hyllest til Hexagrammet

     Men her har seff Thuder helt rett sånn som alltid, New Age handler om å ta i bruk den åndelige kraften satanistene har tatt fra oss, åndelig kraft kan brukes til godt og til ondt, New Age handler om å heale, telepatere, levitere, meditere, teleportere og telepatere osv osv
     Så hvordan kan New Age være satanistisk når satanistene går over lik for å forhindre oss i ta i bruk de kreftene vi ble skapt med? vi er som slaver for eliten når vi ikke kan være det vi ble ment for å være

     Du av alle som bor i Trondheim burde skjønne dette her Falcon
     Ta deg en tur opp i tårnene på Nidarosdomen og se, på hver eneste av de 4 spirene på alle tårn er det plassert «kongler» store som kokosnøtter, det er ikke kongler men Pinealkjertelen som symboliserer deres åndelige makt over menneskene, utenfor Vatikanet har du en kjempe «kongle» som er 3 meter høy, som du vet så ble Nidarosdomen bygget av Frimurere på oppdrag fra Vatikanet, Nide betyr å håne, så rett frem så betyr Nidarosdomen Hånedomen, hvem tror du dem håner ?
     Inne i Domen finner du bilder av Jesus med nagler gjennom hodet, solgud symboler og illuminati symboler, ( Er ikke uten grunn det er forbudt å ta bilder inne i domen )
     Munkholmen ble kalt Nidholmen i tidligere tider der de plassert hodene av sine fiender og alle som skulle til Trondheim måtte innom Nidholmen og spytte og sverge til hodene som var plassert på staker der til spott og spe, vist en unnlot å gjøre det så fikk en sitt eget hode plassert på en stake der ute

     Så mao så er det å nekte å bruke sine åndelige krefter det samme som å tviholde på lenkene som enn er slavebundet med av satanistene :)

     We are free now

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Thunder
     17. 10. 2012 klokken 22:53

     Takk for det Smurfen :-)
     Om jeg har kunnskap, så er det vel for at jeg har gjort mye feil. Har man ikke gjort feil så har man ikke lært mye 😉 Må si det samme om deg Smurf, jeg nyter din kunnskap, engasjement og humor. Det er en fornøyelse, selv om du beveger deg litt over i kataklysmer og dommedag som ikke er helt min greie 😉

     Vi har nok samme mål, men litt uenige om hva som er riktig vei alle sammen. Når vi kan enes, så kan det bli gøy. Hexagrammet er hva du gjør det til selv som alt annet. Det er jo et symbol for hjertechakra også. Hvor alle elementene møtes. Det er et symbol for en kropp i balanse. Det er hvor himmel og jord møtes sammen med det feminime og maskuline. This is my church, eller mitt tempel. Kan umulig være et symbol for det politiske Israel!

     Balanse mellom de øvre og nedre chakraene, maskuline/feminime, erfaringer, jordlige og åndelige, følelser, info, inntrykk. Det er hva jeg vil det skal bety og som gir mening for meg. Hva andre legger i det er ikke så viktig. Så har jeg interessert meg for Sirius og den biten og dermed også fønikerne og deres tid og hvorfor de er borte fra historien. En annen tid med kunnskapsrike mennesker og som endte i mørketid. Det er enkelt å profetere enden av en mørketid og spå fremtiden i lysere tider :-) Om Jesus/pineal blir korset, vet vi utviklingen for mennesket uten sjel nå…

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Falcon
     17. 10. 2012 klokken 23:52

     Jada, welcome to the new age, da skal vi vibrere, kanalisere, meditere, sveve mm imens konsentrasjonsleirene blir videreutviklet og gjort klar for festmiddag med sirkus, tivoli, ufo-flyshow, light and love kurs etc. Æ glæ mæ frenetisk, og imens vi venter utålmodig:

     Gods of the New Age – Mind-Control Cults http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=226#M8256 + extra * Direct reference http://www.youtube.com/watch?v=Fi4smRIqcac

     Og yppersteprestene får teologiske, medisinske, ukonspiratoriske og finansielle orgasmer i hopetall:

     «.. Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavlan og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse?» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/vet-du-noe/comment-page-7/#comment-90596

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Thunder
     18. 10. 2012 klokken 01:08

     Må vel bare vente på new age da. Dette er jo en veldig farvet dårlig dokumentar fra India som kan sammenlignes med italienske dokumentarer fra 30-tallet hvor afrikanere ble fremstilt som villmenn(som i dag) . Dette er propaganda, dette var virkelig lavmål fra «kristen» kulten din Falcon. Dette er religion som har sklidd ut som kristendommen har i Vatikanet. Men det er en slik bås jeg vil bli plassert av dommer Falcon? Indisk kultur? Du tar så feil som det går an Falcon, du er virkelig far out. Jeg vil aldri komme til å tilhøre noen religion eller movement og de jeg har rundt meg har deres egne tanker. Hvor er disse kultene og hvilket movement? Jeg ser de ikke i hverdagen noen sted, hvilken fantasiverden kommer du i fra?
     Skal vi lappe sammen en propagandavideo mot vår kultur og tro, kristendommen. Det hadde ikke vært vanskeligere det. Hallejuja glad kristne og bombing i den kristne guds navn, avlat, idoldyrking? Hvor mange ave Maria? Pappa Ratzinger og de andre som velter seg i gull og luksus mens verden lever i fattigdom. Styrtrike TV-predikanter som lover helbredelse mot penger. Jeg vil ikke sette kristne i den båsen. Samtidig ser jeg ingen av kristne som følger i Jesus fotspor. Reinkarnasjon er heller ikke noe indisk eller new age fenomen. Det finnes blant de fleste kulturer som eksisterte før jesuittene kom med sitt himmel og helvete.

     Nid, hånlig, arrogant, sarkastisk!

     GD Star Rating
     loading...
   • Profilbildet til Maarit M. Hanssen
    17. 10. 2012 klokken 15:52

    http://911closeup.com/nico/911truthling_cult4.html
    Sigr:
    «The Tavistock Institute of Human Relations funded by a grant from the Rockefeller Foundation, commonly referred to then as the Tavistock Clinic, which was founded in 1920 in Tavistock Square in London.
    Tavistock’s pioneer work in behavioral science along Sigmund Freudian lines of «controlling» humans established it as the world center of foundation ideology.
    Its network now extends from the University of Sussex to the U.S. through the Stanford Research Institute (SRI), Esalen (-> George Schulz, Bechtel), MIT, Hudson Institute, Heritage Foundation, Center of Strategic and International Studies (CSIS) at Georgetown, where State Dept. personal are trained, US Air Force Intelligence, and the Rand and Mitre corporations.

    A network of secret groups, the Mont Pelerin Society, Trilateral Commission, Ditchley Foundation, and the Club of Rome is conduit for instructions to the Tavistock network.
    Many of the founding members of the Tavistock Institute went on to play major roles in world affairs.
    Brigadier John Rawlings Rees became psychiatrist to Rudolph Hess, Adolf Hitler’s deputy.
    Ronald Hargreaves became deputy director of the World Health Organization (WHO).

    Tavistock Institute developed the mass brain-washing techniques which were first used experimentally on American prisoners of war in Korea.
    Its experiments in crowd control methods have been also widely used on the American public.
    Also the entire OSS program, as well as the CIA has always worked on guidelines set up by the Tavistock Institute.
    Included in the OSS program is also Nazi technology, later officially used for the Atomic Bomb and the NASA. »

    Misbruk av psykoanalyse til mindcontrol og propaganda for å skape massepsykose/massehysteri begynte nok før Freuds sin tid. Oppskriften finner vi hos det okkulte Russland spesiellt på 1800-tallet.

    GD Star Rating
    loading...

Legg inn dine tanker