Er Vågå-saken et røykteppe for langt mer alvorlige pedofile nettverk?

Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.
Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn
  15.10.2012 13:19   (Oppdatert 22.07.2015 13:37)

Vågåsaken, en satanistisk seanse?

Når alle de verdiene vi engang satte høyt her i landet blir snudd på hodet, alt blir opp ned, så må vi tørre å spørre oss selv hva dette skyldes. Satanismen er en av de eldste religionene i læreboken. Vi kan nok idag fastslå at satanismen har seiret i norsk og internasjonal politikk, som åndsimpuls i enkeltmenneskers hjerter og sinn.

Med en slik sak hvor folk får lov å være med å være dommere i flere uker, og fråtse i andres underliv, så er rettsfølelsen til 95% av det norske folk re-etablert etter dommerforsikringsmanglene, borgeretterforskningen av 22/7 respons og Eskil Pedersens flukt m.m. er innstilt.  Nå er det å fråtse i andres underliv som gjelder, med en presseintensitet som ødelegger rettsikkerheten som følge av at vitner trues på livet til å ikke vitne, vitne for mobbens dom, etc. Smoke and mirrors.

Marx og satanisme

Jeg fant ut å ville på litteraturvitenskapelig og rasjonelt grunnlag undersøke satanismen som et samfunnsfenomen og som religion. Her dras de lange linjer gjennom historien, og ender opp idag. Vi er jo alle enig om at religion fortjener inngående undersøkelse og kritikk, og jeg fant at det er viktig å være spesielt oppmerksom på å ikke bli lurt av satanismen og satanistene… for ingen liker å bli lurt. Kanskje noe for NRK og Folkeopplysningen?

At satanistene vil rase av å bli avslørt, er velkjent at de gjør av å få lys på seg, trollet sprekker som kjent når det får lys på seg :) Håper herved å ha bragt en ny dimensjon til samfunnsdebatten.

Hvis denne verden er «Satans» domene (betyr ‘deceiver’ i åndelig forstand, som en åndspåvirkning) domene for en tid, eller to tider, hvem vil da vinne og få all medias oppmerksomhet og sympati? Løgnen selvfølgelig, på alle samfunnsområder. Legg merke til at jeg ikke sier noe om hvem løgneren er i en pågående rettsak, men en av dem er det. Jeg hater løgnen, ikke løgneren. La den som lyver bli straffet etter loven.

Jødiske Richard Wurmbrand skrev for en god del år siden boken «Marx and Satan», hvor han dokumenterte at marxisme og sosialisme i virkeligheten er fordekt satanisme. Han jaktet et helt liv på argumentasjon og skrev ned hva han fant i boken. Boken finns gratis på nettet.
http://archive.org/details/MarxUndSatan-RichardWurmbrand

http://no.wikipedia.org/wiki/Richard_Wurmbrand

Det er ikke nødvendigvis Vågåsaken i seg selv som er en satanistisk seanse, men den kan være et røykteppe hvor løgnen vinner, og som dekker opp for mer alvorlige satanistiske pedofile aktiviteter, og faktisk lure folk til å adoptere løgnen som sin primære kilde til sin oppfatning, eventuelt som et røykteppe for andre viktige saker. Vil folket se blod, så gir nok Keiseren dem via media blod, vi er da tilbake til folkeforlystelsene i Romerriket, men det spørs om ikke det er Barrabas, som i de fleste tilfeller går fri, for slik går det alltid hvor den satanistiske løgnen vinner frem.

Satanismen blir mest praktisert i skjulte og hemmelige organisasjoner, som i den kristme oppfattelsen av begrepet okkultisme, men virkningene kan oppfattes åpent i samfunnet, bak røykteppene som blir lagt ut. Satanistiske føringer blir gjennomført ved at ting blir bredt markedsført som noe annet enn de er, under falsk flagg kan en si. Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, det vil si at satanismens utbredelse dekker seg bak tilsynelatende gode intensjoner. Det er forførelsene for en agenda. Folk vil villig gi opp sine rettigheter for det satanistiske plott, som alltid vil være basert på løgner.

Det som er viktig å huske på med satanisme som fenomen, er at der er ingen sentral styring av konspirasjonen, annet enn av åndelig art. Menneskene som deltar er unisont forent i sin målsetting ved samme åndsvirkning, felles åndsbehersker, og sin innbyrdes enighet om mål og virkemidler i kraft av den åndelige plattform og inspirasjon.

I det samfunn som er gjennomsyret av satanismen der finnes ikke rettferdighet, sannheten er mislikt, og løgnen dyrkes. Som eksempel hvis folk lokkes til å gi avkall på forholdsvis enkle rettsprinsipper, av et følelseshysteri som skapes, så får de en rettsløs stat helt etter satanistenes behov og begjær. Satanismen ligger i det skapte følelseshysteri, og virkningene er et rettsvesen i forfall, ala Bjugn-saken. Deres målsetting er intet mindre enn å ødelegge totalt ethvert land, hver kultur, ethvert menneske, som har noe som helst av den kristne kultur og verdisett i seg. De hater det rødglødende.

Sårede følelsers tyrann

http://www.ukeavisenledelse.no/meninger/redaktorens_mening/sarede-folelsers-tyranni-/.zrm

Vi ser det i alle politiske saker, hvordan satanismen vinner innpass i samfunnet, sist ved endringen av Grunnloven i mai 2012, hvor Stortinget vedtok, hvis mandat de ikke har eller kan gjøre legalt, at protestantismen er avskaffet i Norge.

21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/

De vant et slag, men den åndelige krigen vil de nok tape, til slutt. Det er løftet som er nedfelt i Bibelen at deres tid for makt er begrenset, om ikke ville de kunne ødelagt hele denne verden, og alle mennesker, dyr, planter og øvrig liv som finnes i den, for det er deres endelige mål. De sitter med makten, og de bruker den – hensynsløst, som lovt av Edvard Bull nedenfor. Å ødelegge G-d’s skapelse. Til mer total destruction, til bedre for deres negative åndsbehersker.

Og alle partier er sosialdemokrater idag aka marxister/sosialister aka satanister, som avdekket her;

Den sosialistiske Ettpartistaten Norge
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/

«I wish to avange myself against the One who rule above. The idea of God is a keynote to a perverted sivilization. It must be destroyed«. – Karl Marx. (Wurmbrand, Marx and Satan, side 2).

«The abolition of religion as the illusionary happiness of man is a requisite for their real happiness. [] The critisism of religion is, therefore, the critisism of this vale of tears of which religion is the halo.» –  Karl Marx (Wurmbrand, Marx and Satan, s. 6).

http://www.theblackawakening.com/

Moses Hess, Marx’ mentor sa om Marx; «Dr. Marx – mitt idol – som vil gi nådestøtet for middelaldersk religion og politikk. (Wurmbrand, Marx and Satan, s. 14).

Moses Hess. Adolf Hitler og sionismens ideologiske far

http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-hess-adolf-hitlers-og-sionismens-ideologiske-far/

Å ødelegge religion er sekundært, å avsette G-d fra sin trone over verden, og selv innta den, det var Marx sin hovedhensikt og primære målsetting, ifølge Richard Wurmbrand, ikke sosialisme. Dere må lese hele boken til Wurmbrandt for å få helheten i dette. Jeg gir her bare noen smakebiter.

«- the incontestable proof of man beeing born of himself. The critisism of religion ends with the teaching that man is the supreme beeing of man«. – Karl Marx (Wurmbrand, Marx and Satan, s. 15).

Altså det de kaller sekulær humanisme og darwinisme. Mennesket er ikke noe åndsvesen med mulighet for liv etter dette. Bare som dyr, som kan slaktes etter forhodtbefinnende. Den kristne humanisme som har eksistert i 2000 år er plassert på sidelinjen, nå er det den satanistiske ‘humanisme’, som gjelder.

Norsk Presseforbund generalsekretær Kokkvold og mange andre er helt enig med Marx om viktigheten av religions ‘kritikken';
http://dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1453

«Subjektivitet
I oppropet står mellom anna dette: «Vi kan ikke akseptere at det skal være et offentlig anliggende å beskytte subjektive, religiøse følelser eller legitimere subjektive, religiøse følelser som gyldig argument i samfunnsdebatten. En slik politikk kan lett åpne for subjektiv vilkårlighet i en eventuell straffeforfølgelse av religionskritiske ytringer.»»

Religionsfriheten er en av de mest fundamentale vi har. Nå skal vi teste om disse friheter også innkluderer kritikk mot den eldste religion i læreboken, nemlig satanismen, eller om det er den eneste som ikke er lov å kritisere, og den eneste som får lov å eksistere, for vi finner ikke et eneste medie i hele verden som gjør det.

Jeg støtter Roy Jacobsen, Ingvar Am­bjørnsen, Anne B. Ragde, Bernt Hag­tvet, Gunnar Skirbekk, Aslak Nore, Hege Storhaug, Walid al-Kubaisi og Francis Sejersted, leiaren for Ytringsfridomskommisjonen, og det er min oppfatning at heller ikke den satanistiske religion skal være fredet for slik kritikk som de ønsker å være lov, som følge av opphevelsen av blasfemiloven.

Det er faktisk en av de mest fundamentale friheter å ha en religion, også retten til å være uenig med satanistene, som kristendommen er.

Satanistene har sin gullalder i vår tid, med umoral og verdiløshet i alle kanaler, hvor deres store smil lyser mot oss, de er i fri dressur i det Stoltenbergske riket. G-d’s Flokk ligger blødende igjen på den åndelige slagmarken, og bever av frykt for hva det neste denne røde horde skal finne på.

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst. Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Og en kollega av ham fra Mot Dag,
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag
en kommunistisk norsk terrorcelle, som forøvrig Gro Harlem Brundtlands far var medlem av; også Arnulf Øverland;

«Stryk kristenkorset av ditt flagg og heis det rent og rødt. La ingen by deg det bedrag at frelseren er født. Og vil du ikke dø som en trell, så må du saktens fri deg selv.»

Var det bedre å være trell av Satan, enn trell av G-d Arnulf? Europa brenner alright Arnulf. Dine trosfeller har startet brannen…

Nobelprisen til EU

Liberalisme er sosialisme

Om det er den internasjonale eller den nasjonale sosialisme de bekjenner seg til trenger ikke analyseres, kanskje en kombinasjon. Samme Mordecai Marx Levy inspirerte begge retninger, innrømmet av Hitler, med referanser i en annen av mine artikler her (hegeliansk dialektisk oppsett, uansett hvilken side som vinner hegemoni, samme tankegods vinner: satanismen). Den har inspirert alle politiske retninger, spesielt liberalismen.

«The American people will never knowingly adopt Socialism, but under the name of Liberalism they will adopt every fragment of the Socialist program until one day America will be a Socialist nation without knowing how it happened». – Norman Thomas, Leder av Amerikas Sosialistparti.

Mordecai Marx Levy elsket og samarbeidet med de grupperinger som stod bak den franske revolusjon i 1871, Communard Flourens, liberalismens krybbe, som hadde som motto;

«Vår fiende er Gud. Å hate Gud er begynnelsen på visdom«.

Javel, synd at så sjelden vi ser bevisene på den røde hordes påståtte visdom.

Røyktepper

Et røykteppe som legges ut er småsaker som tar fokus bort fra de store saker. Makt og grådighet er en seksuell perversjon, dypest sett, og vil være tilstede i miljøer hvor dette er utbredt kartakteregenskap.

Folk flest greier dessverre ikke så lett å se gjennom røykteppene som blir laget for å distrahere dem. De biter på kroken, hver eneste gang.. Det sirkus de lager av Grisepratet er ute av proporsjoner. Her ligger noe mer bak. Alle mine mistenksomme antenner vibrerer.

To parter i den rettsaken. en av dem lyver så det renner av dem, og jeg hater løgn, men ikke løgneren. Ordføreren er vel kanskje i brudd med straffelovens paragraf 201c – uanstendig atferd mot mindreårige, men det er han ikke tiltalt for. Han er tiltalt for 50 samleier. Om folk inspireres til å velge seg løgnen, da er oppsettet satanistisk, og vi ser en satanistisk seanse i fri utfoldelse.

Rettsaken skal ta sikte på å avdekke løgnen, finne sannheten om 50 samleier er sant.

«- den fornærmede jenta og hennes familie har tidligere anklaget to lærere for seksuelle tilnærmelser. De vil vitne mot henne i rettssaken».

Når troverdigheter skal beregnes må det dermed finnes ut hvem som har løyet tidligere, hvem som har en viss karakteregenskap for løgn, og ikke bare for umoral og uanstandig atferd.

Mon tro om sirkuset rundt Vågå-ordføreren er bare et dekke for mye større og viktigere pedofile med mye mer makt enn enn en skarve ordfører fra Vågå, og hans griseprat, at dette kan være et røykteppe, for det er en kjent sak at de som får stor makt, de må kompromissere seg ved å ofre barns uskyld i satanistisk rituale, hvor de blir filmet, slik at de holder seg lojalt til den satanistiske agenda…ting blir røpet om de ikke holder seg i skinnet, det er den underliggende trussel som alle ledende makthavere er under.

Stuart Wilde, en vel ansett multikunstner og forfatter innen alternativtenkningen, skriver godt om døden til den Nye Verdensorden, om galskapen til gamle menns visjoner, men som vil bli tatt ut av sin egen karma.

Makt og grådighet kommer fra seksuelle perversjoner, dypest sett.

«The New World Order is the dream of silly old men, impotent men, with little perception or real value. It’s all their illusion»

«The desire to control and dominate is a demonic force, deep down it is sexual perversion, like pedophilia (see below), the macho male thrusting himself upon the feminine spirit, attempting to own her and dominate»

Stuart Wilde henviser også til en annen artikkel om pedofili på høyt plan hos regjeringsmedlemmer i England. Slike pedofile sexringer for mennesker høyt på strå i politikken, har blitt avslørt i de fleste europeiske land etter hvert, det begynte i Belgia.

Brian Gerrish – The Satanic abuse of our children
Brian Gerrish exposes the Satanic links between the Hollie Grieg case, the jailing of Robert Green, the 30,000 missing children in the UK every year and the corrupt British establishment.

Derfor gjør de alle som de får beskjed om fra de høye herrer i den internasjonale satanismen, som kaver med å få gjennomført sin endelige og fulle dominans over verden og dens mennesker…… Derfor kan de ikke høre på folket i sann demokratisk ånd, bare gi et skinn av demokrati.

Derfor føler alt folket at deres tillitsvalgte politikere synest å være helt ute av takt med dem selv, hvilket de selvfølgelig er, siden de har underlagt seg den åndsmakt som tilbyr makt og rikdom. Å være hersker er mye bedre følelse enn å være tjenere, i følelseslivet til folk med dårlig utviklede sjelsegenskaper som søker maktens sødme gjennom politiske posisjoner.

Jeg kan love at «The Feminine Spirit» ikke er tjent med hverken Jern-Erna, Gull-Gro, Sølv-Grete Faremo, Siv Jensen eller Kvinnegruppen Ottar. Tvertimot.

The New World Order is Dead On Arrival.
Light will Bring the End of the New World Order
http://www.stuartwilde.com/2012/10/the-nwo-is-dead-on-arrival/

Satanister

Når Levy Fragell, HEF, Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland har fått det som de vil, har kristendommen ikke lenger bruk for Jesus, vi hadde ikke hatt noen fargerike personligheter som Åge Samuelsen, ingen Åge Edvardsen, ingen Hallesby, bare kjedelige og djevelbesatte Frageller skal være lovlig. Å HATE Gud som Fragell sier han gjør her, vil bli de eneste som blir lovlig i det Stoltenbergske Riket, og dette er faktisk befengt med den største demon som finnes.

«Da kjente jeg en hånd på skulderen. Den amerikanske filosofiprofessoren Paul Kurtz [Skepsis-nettverkets grunnlegger] stod i midtgangen. Han var den sentrale skikkelsen i den organiserte humanistiske verdensbevegelse og en av innlederne i vår dialog med kommunistene. Han bøyde seg mot meg og sa: ”You hate God, Levi, don`t you?” Jeg ble perpleks, og min hjerne bearbeidet spørsmålet som en sjokkbølge før jeg hastig svarte: ”Yes, I do.” ”Me, too,” svarte Paul Kurtz mens vi begge brast i latter. For meg var det ingen høflig, sosial latter. Det var ingen respons på en morsom replikk. Det var en eksplosjon av frihetsfølelse: Jeg hater Gud, hater, hater hater … Og jeg lo mens tårene trillet. » – Levy Fragell. http://www.verdidebatt.no/debatt/post259036.zrm

Fragell; Hater G-d, det er hva satanister vanligvis gjør. En tvilsom frihet, blottet for ånd og kjærlighet, jungelens lov. De har også sine medsatanister i den såkalte kristne Vårt Land redaksjonen som gir dem sitt mikrofonstativ, mens G-d’s Folk utestenges. Altså ulver i fåreklær.

Avisen Vårt Land liker ikke kristne http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/avisen-vart-land-liker-ikke-kristne/

Satanistene og venstreekstremister i HumanEtisk Forbund og lignende statsstøttede «livssynsorganisasjoner», ja satanismen må selvsagt får statsstøtte også, med politisk agenda, som har NRK og stort sett alle andre medier som sitt mikrofonstativ.

http://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/humanetisk-forbunds-moderne-bokbrenning/

HEF’s Didrik Sønderland frykter for ytringsfriheten på Facebook.
http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.8357043

Jeg frykter for ytringsfriheten i NRK, for det er bare satanister som får uttale seg der, og som NRk er villig mikrofonstativ for, og som jeg må betale for at de skal få lov… Verden stinks :)

Huff, stakkars deg da Didrik. Så leit det må føles for deg. Hva må Guds Folk føle det som er utestengt fra alt av satanismens medier, og ikke bare Facebook da?

Jeg er helt uenig som hevdes fra falske kristne at humanetikere og andre ateister også er G-d’s Barn! Som velmenende, men svært dumme, kanskje korrumperte, såkalte kristne hevder. Dette er ikke etter skriften, men en moderne form for misforstått kristendom, en skal være så god liksom at selv satanister har blitt stuerene.

Jeg har beskrevet dette ganske inngående her;

Satanismen i humanismen
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

I tillegg er de fleste humanister venstreekstremister, etter Mordecai Marx Levy sin skole.

Det tjener ikke samfunnets gode utvikling å lefle med satanister.. De må avsløreres, for de har jo «djevelen til far» etter Jesus eget utsagn. De har ikke G- d til far. Langtderifra…

Jeg tror nå ikke på hekser, nisser og troll jeg da, men som åndelige entiteter som innfluerer på menneskers hjerter og sinn, så kan de vel være en realitet. Demoner, hekser på kosteskaft, samt engler på glanspapirer er gjennom alle tider av store kunstnere et forsøk på å billedgjøre slike innflytelser, dens gode og onde innflytelser. I virkeligheten er dette arketyper i menneskenes eget sinn. Disse kunstskatter utgjør menneskehetens fremste aktiva, fordi de er tidløse, de har gyldighet i enhver tidsalder å lære om tilværelsen av.

I Goethes Faust, vil hovedpersonen doktor Faust utforske tilværelsens gåter, og ble dratt mellom Mefistofeles og den uskyldige Gretchen. Alle vil helst identifisere seg med det uskyldige, men i Dantes Inferno har vi bildene av hva som hender de sjeler som gjør urett. På Dantes ferd gjennom de tre riker får vi innblikk i hva som skjer i det riket hvor straffen for hvilken synder mennesket har begått blir, kanskje ved å velge seg feil åndsbeherskere, kanskje når Gretchen ikke er så uskyldig likevel?

Øverland gjorde forøvrig en god innrømmelse på sine gamle dager;

Også Øverland påpeker at den trelldommen han har funnet i kristendommen, ikke er enestående for den (referanse 34):

«Til slutt vil jeg gjøre en innrømmelse: Det er ikke bare den kristelige dogmatikk, som innekserserer oss i feiltenkning. De politiske partier gjør oss ofte den samme tjeneste ved å oppstille et program, som forplikter partiets medlemmer på en måte, som verken er fornuftsmessig eller moralsk forsvarlig. På ny må jeg sitere Freud, som lar en fiktiv opponent uttale følgende: «Når De vil fjerne religionen fra vår europeiske kultur, da kan det bare skje gjennem et annet system av trossetninger, og dette nye system ville allerede fra begynnelsen av overta alle psykologiske kjennemerker fra religionen: den samme hellighet, stivhet, intoleranse, og til sitt forsvar måtte den overta det samme tenkeforbud.» Det kan se ut som om historien er i ferd med å bekrefte Freuds pessimistiske anelser. Jeg behøver ikke engang å nevne, hvilket politisk trossystem***, jeg tenker på. Men vi har all grunn til å holde fast på vår fornuft og til i fullt alvor å ta opp kampen for den frie tanke.»
http://syn.no/overland/index.htm

Den statsreligion han advarer om, er nettopp statssatanismen, det går under navnet sekularisme., og er sosialisme, så vel som liberalisme. Jeg saluterer kampen for den frie tanke, som vern mot satanismens endelige løsnung….

«Jeg siger Dig ubehageligheder, og derpaa skal en kjende sine sanne Venner» – H.C.Andersen.

GD Star Rating
loading...
Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.

   » RSS-feed  » RSS-kommentarfeed


Om forfatter

J. Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info

Kontakt forfatter | Flere artikler av (183) | Forfatters nettstedKommentarer

394 kommentarer

 1. Hans Gaarder sier:

  Lokalavis sier at Jens godkjente Vågå-ordførerens forhold til jenta:

  Lokalavis: – Vågå-ordfører hevder Stoltenberg godkjente forhold til mindreårig.

  Statsministerens kontor: – Umulig for en statsminister å kommentere en slik påstand.

  http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/lokalavis-vaagaaordfoerer-hevder-stoltenberg-godkjente-forhold-til-mindreaarig-3709965.html

  Tja – ettersom denne opplysningen er av betydning for rettssaken, så kan jo Jens Stoltenberg be om å bli innkalt som vitne, hvoretter Jens bør fortelle den hele og fulle sannhet om sin involvering i saken. En statsminister Stoltenberg som forteller den hele og fulle sannhet om et anliggende – dét er ikke hverdagskost her i APe-landet «lille Nord-Korea».

  Det er kjent i lokale miljøer at ved minst én anledning så var Jens tilstede sammen med ordføreren og med jenta. Dette har faktisk ikke så rent liten betydning for saken.

  En årsak til at dette ser ut til å unngå å bli et tema i rettssaken, er at Jens Stoltenberg – i likhet med sin far Thorvald – tilhører den globale maktelitens elitistiske og hyperkriminelle maktnettverk. Makten i dette krim-nettverket (som får mafiaen til å blekne og fremstå som «real» i forhold) utøves gjennom kontrollen over statsapparatet (inkl. overstyring av politi og rettsapparat gjennom den skjulte Stay behind-organisasjonen), og nettverkets medlemmer har hittil i praksis vært hevet over loven.

  Hevet-over-loven-test 1: Har Jens Stoltenberg blitt tiltalt for krigsforbrytelser mot Libya, inkl. bombingen av Libyas hovedvannforsyning 22.07.2011?

  Hevet-over-loven-test 2: Har Eskil Pedersen blitt tiltalt for brudd på loven som i sjøfartsnasjonen Norge setter forbud mot å etterlate noen i hjelpeløs tilstand fordi han den 22.07.2011 unnlot å forsøke å hjelpe/redde liv – og dessuten saboterte andres forsøk på dette?

  Dersom Vågå-ordføreren på en eller annen måte var blitt forespeilet at han trygt kunne bryte Norges lov i sitt samvær med den mindreårige jenta, fordi at mektige krefter ville sørge for at han skulle kunne slippe unna ustraffet, så er det etter mitt syn et moment i saken som bør belyses i sin fulle bredde.

  GD Star Rating
  loading...
 2. Menneske sier:

  Som vanlig en saftig artikkel fra J. Johansen, og etter min oppfatning polemikk som avfyrer kanonskudd mot tidligere så vanntette skott. Og jeg tror at den tidligere så stødige fregatten nå begynner å bli morken i sitt treverk, at den begynner å trekke inn vann, og at jernnaglene til kanonene på fregatten begynner å løsne.

  Så la oss fortsette alle menn og kvinner, med å fyre av polemiske skudd og ord mot fregatten, og la ikke skuddene dabbe av, før skuta får slagside, og synker på havets bunn for godt, og ender opp i forråtnelse. For skuta tåler snart ikke flere avslørende sannheter. Og Gud forby at jeg selv hadde hatt Skaperens kraft, for min vrede ville knust forbryterne uten nåde, og jeg ville latt dem gå til grunne, slik de selv har latt så mange uskyldige mennesker i Norge gå til grunne. De vil ødelegge alt og alle, de følger blindt sine mektige oppdragsgiveres ordre, og de tenker dermed kun på sitt eget beste.

  Så jeg takker Gud for at Han lot meg være et vanlig sensitivt menneske, uten mulighet til å påføre noen andre fysisk skade eller smerte. Han utstyrte meg med for mye nestekjærlighet og toleranse i forhold til det. For ordene er mitt eneste våpen og forsvar mot mobben, som ser ut til å ha valgt stø kurs mot sin egen åndelige fortapelse. Sitt evigvarende og velfortjente samsara fortjener de. Og måtte Skaperen tilgi meg, for ikke å ønske mobben i Norge en bedre skjebne, når den karmiske dom skal avgis.

  For hadde jeg selv vært Cæsar i Colosseum, og «eliten» hadde vært de blodige gladiatorene, så hadde jeg vendt dem tommelen ned. Alle som èn. Eller slik de selv har valgt sin egen skjebne: Èn for alle, alle for èn.

  For ingen av dem har vel valgt å løfte så mye som en finger, for å redde sitt folk som trodde på dem, og som godtroende støttet dem i så mange år.

  Mennesket har ikke godt av makt. I makten finnes mer beruselse, enn i en tønne med det sterkeste brennevin.

  Og jeg lurer på om Jens Stoltenberg er beruset av både makt og brennevin.

  Slik som her:

  http://www.youtube.com/watch?v=AmvOccjod6U&feature=related

  Eller mer skjerpet, når han sitter foran «frimurerpeisen» i det Ovale Kontor, med en av verdens mange krigsforbrytere; Barack Obama. Hvor de avslører foran TV- titterne, sine videre planer for massakre av uskyldige menneskeliv. Hvor Jens Stoltenberg uttrykker sin beundring overfor Obama`s «global leadership».

  http://www.youtube.com/watch?v=3Hk5x-DgsxM

  Og når AP folket anklager sine dissidenter for å hate dem?
  Vel, de må vel til stadig påminnes om, at det er dem selv som står for drapene. Ikke deres dissidenter. Deres dissidenter blir jo selv drept av dem, så jeg forstår ikke helt logikken til «det lille Nord- Koreanske partiet».
  Hat, sier de? Dem om det!

  (og Jenz, vær nå ikke så sikker på at du og dine like slipper unna. For mine altseende øyne ser mer, enn dine elektroniske overvåkningskamera. Og de altseende øynene til mine brødre og søstre øker i antall for hver eneste dag som går. For jeg har ordet i min makt, og jeg sprer sannheten om deg og dine like, som ild i tørt gress. Det brenner nå, Jenz. Det brenner!)

  GD Star Rating
  loading...
 3. Falcon sier:

  Forhold forårsaket av satanisme, ukristelighet, umenneskelighet og uansvarlighet i det norske samfunn, forvaltet og implementert av norske offentlig administrasjoner, etater, institusjoner og organisasjoner, inklusive opplysninger om aktuelle fordekte organisasjonerer som angivelig står bak med sine tankesmier og agendaer:

  Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/comment-page-11/#comment-90836

  GD Star Rating
  loading...
 4. Menneske sier:

  Som svar på privatpersoners henvendelser til den sittende regjering vedrørende krav på innsyn i dets agenda, eller i det minste oppfordringer om mer åpenhet, så er muligvis dette svar på tiltale:

  «Toppledere må bli flinkere til å sette ned foten og si at en sak er utredet nok, lød en av Stoltenbergs oppfordringer»

  http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/10/15/stoltenberg-vi-har-ikke-forstatt-trusselen-enna

  Snakk om å helle bensin på bålet.

  GD Star Rating
  loading...
 5. bardun sier:

  Om ikke bipolarparanoia har slettet meg, er det meget tilfredsstillende at dette kommer på trykk.

  Johansen:

  Det er noe kvalmende sykt med deg, JJ. Beklager å måtte si det.

  Som en religiøsforvirred og satanisk person, Jarle Johansen, klarer du i denne såkalte «artikkel» å få vinklet det inn slik at det passer til dine hysteriske og sinnsforvirrede fantasier på alle som ikke deler ditt bilde på en virkelighetens verden som må være fri for andre politiske meninger, men kun bestå av en religiøs fanatisme som var fri for jøder, eller sionister som du helst vil benevne det, for å fordekke ditt hat til alt som har med denne religionen å gjøre.

  Og dette sier jeg ikke ut av intet, men fordi du for lengst er gjennomskuet.

  Jeg har et inntrykk av deg at du er gjennomsyret av hat mot alt som ikke samsvarer med ditt, mer eller mindre, forskrudde syn på livet.

  En annen ting er at om ditt sterke ønske er å slå hardt ned på pedofili, burde du kanskje først og fremst konsentrere din fokus mer på den falske profeten Muhammed – morderen og den pedofile djevelen over alle djevler som forfører mennesker og får dem til å bli menneskelige monstre.

  Når hadde du sist en kritisk artikkel om islam?

  GD Star Rating
  loading...
  • smurfen sier:

   Kremt… kremt … skylder du meg ikke noe Bardun ?

   Da har jo etterlyst beviser på klarsynthet, da du logget ut for aller aller siste gang og skulle ALDRI mere vise deg her, da sa jeg at du kommer tilbake om ikke lenge

   Det må jo være et soleklart bevis på at jeg er klarsynt 😉

   Du har spredd muslimhat her i flere år og mange har sagt at du står helt fritt til å skrive din egen hat artikkel mot muslimer så hva venter du på ?

   Hvem er du som tror du kan forlange at andre skal gjøre jobben for deg ?

   Lurer på hvem som er mest kvalmende syk her….. nei forresten det lurer jeg overhodet ikke på … :)

   GD Star Rating
   loading...
   • bardun sier:

    kremt … kremt … og du driver på med dine fantasifortellinger som vanlig, men kanskje du egentlig er menneskets beste venn?

    Ja, kanskje jeg har etterlyst beviser på klarsynskhet, men du er dessverre beviset på fraværet av slikt.

    «Du har spredd muslimhat her i flere år» …

    Har jeg spredd muslimhat her i flere år?

    «og mange har sagt at du står helt fritt til å skrive din egen hatartikkel» …

    Vel, for en frilynt sjel kan jo dette tolkes som en invitasjon …

    Og jeg skriver mye om muslimer … men jeg skriver mye mer om islam og djevelprofeten Muhammed, men det ville vel kanskje ikke passe så godt inn her hvor nazisme og jødehat har gode vekstvilkår?

    Og smurf; hadde ikke pinocchio vært et bedre nick for deg?

    GD Star Rating
    loading...
  • tralle20 sier:

   Bardun
   For det første må du innse at dine venner på venstresiden sammen med Bondevik er de som har ivret for å la landet oversvømes av muslimer som du tydeligvis hater.

   Deretter kan jeg opplyse deg om at Mammon-Djevelen er (materialisme/penger) som er denne verdens Gud forderver mennesket og fører det inn i okultisme/satanisme.

   TS fremfører en glimrende beskrivelse av ondskapen som herjer nasjonen i denne mørke tiden der alle egentlig søker etter Lys å Varme og da ikke Åge sosialisten , men Guds varme og lys som når inn i menneskers hjerter til omvendelse frigjørelse og frelse.

   Søk JESUS frelseren mens han ennå er å finne.

   Bardun uten Guds Ånd får du ikke sannhetens åpenbaring , som nettop underbygger TS sitt innlegg som sier Vik fra meg Satan , pell deg ut av nasjonen Norge Satan , for her vil vi ha Jesus , renhet frihet og kjærlighet ikke et politisk korupt system som Satan forfører og herjer nasjonen med.

   PS Abortlovens mor og arkitekt døde igår.

   GD Star Rating
   loading...
   • bardun sier:

    tralle20:
    For det første; jeg tilhører ikke den politiske venstresiden. Og heller ikke tilhører jeg den type «røde horde» – den store røde sataniske sverm og JJ,s mareritt. Jeg tilhører faktiske ikke noe politisk parti. Min forakt for stortingspolitikere bare fortsetter å fylle meg, og årsaken er mange og fundamentale.

    For det andre behøver du ikke å generalisere på mine vegne: Jeg hater ikke muslimer som sådan. Det finnes uendelig mange analfabetiske eller hjernevaskede mennesker eller begge deler i fundamentalistiske muslimske land og som er truet til å tro på noe de egentlig ikke vet hva er. Disse mennesker kjenner lite til denne, såkalte, hellige boken; Koranen, annet enn det som deres imamer forkynner under fredagsbønnen. Islam er, i sin verste form, et totalitært og undertrykkende religon/politisk system som er like foraktelig som kommunisme og nazisme.

    Jeg vil ikke kalle det hat, men når det gjelder islam, islamister, og denne «djevelprofeten» Muhammed, må jeg bare si at jeg er mer enn skeptisk. Hvis vi ser på vest-Europa og hvordan situasjonen er i ferd med å utvikle seg, tror jeg det blir en framtidsversjon hvor landet vårt og nordmenn flest vil oppleve en tiltagende uro og et religiøst bråk med muslimske ledere som har hastverk med sin islamisering og som stadig oftere stiller krav for å tilfredstille sitt eget behov for å oppfylle «profetens» formaning. Og alle krav vil de få innfridd ved hjelp av tafatte og naive politikere som kun er ute etter stemmer og makt.

    At det i det hele tatt er blitt slik som det er, f.eks i Oslo hvor etniske nordmenn er på full fart til å bli i mindretall, kan vi takke politikerne som lurte oss inn bakveien i EU gjennom EØS. Når det gjelder innvandringen generelt, er Groruddalen og søndre Nordstrand et skrekkens eksempel.

    Du ønsker å jage djevelen ut av Norge? Djevelen finner du i «profeten» Muhammed, og denne karen skal det bli vanskelig nå å jage ut av landet.

    GD Star Rating
    loading...
   • Falcon sier:

    tralle20 skriver «Bardun, for det første må du innse at dine venner på venstresiden sammen med Bondevik er de som har ivret for å la landet oversvømes av muslimer som du tydeligvis hater.»

    Vi er beviselig i en ettpartistat { https://www.google.no/search?q=ettpartistaten+norge }, er reelt ikke forskjell på partiene som sitter i Regjering og Storting, se bl.a. etter CIA og Mossad relaterte agenter med muslim-klingende navn i «Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & co ** entertainment Inc» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/vagasaken-en-satanistisk-seanse/comment-page-1/#comment-92768

    I sammenheng med temaet ettpartistaten Norge er det åpenbart ganske enkelt å få tverrpolitisk hegelian dialectic prosjekt aksept for innvandring, Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1810&start=1 * The Rosicrucian Order – William Cooper http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/comment-page-10/#comment-92738

    223 – The New Age Agenda / Total Onslaught – Walter Veith http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/den-nye-verdensordens-religion/comment-page-3/#comment-92752

    GD Star Rating
    loading...
  • Falcon sier:

   bardun, ditt og manges, og også mitt, tunnelsyn leder oss noen ganger på ville veier, og det vi da trenger er å finne mer informasjon og ta oss tid til å se gjennom den før vi drar bastante konklusjoner. Islam er bare en brikke av mange i puslespillet, et puslespill som produseres for å anvende alt og alle som sauer, sheeple

   Pawns in the game, William Carr. Illuminati and CFR, Myron Fagan. Ex-zionist Benjamin Freedman, 1961 http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/den-farlige-sannheten-om-norge-under-og-etter-krigen/comment-page-2/#comment-92567

   Milton William, Bill, Cooper, Hour of The Time, The Mystery Babylon Series, fascist new world order http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1845&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

   Fritz Springmeier by Doors of Deception in Spirituality, blogtalkradio http://www.nyhetsspeilet.no/2010/10/illuminati-for-folk-flest/comment-page-28/#comment-92686 * Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & co ** entertainment Inc http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1816&start=1

   GD Star Rating
   loading...
 6. smurfen sier:

  Satanistene har immunitet mot straffeforfølgelse og de beskytter hverandre, de mørke brorskapene sverger ekstreme eder til hverandre og til Lucifer, Molock, Baal og Baphomet i sine Losjer

  Samme gjeng utøver også svart magi mot hele folket, svart magi er ikke en heks som svinger rundt med en tryllestav men det er å ta kontroll over folks sinn og tanker gjennom TV, media og magasiner uten at folk er klar over der, litt etter litt tar de kontroll over massene og forvandler dem til viljeløse zombier for NWO systemet

  I dag ble det kjent at 15-20 kolloboratører som har drevet spionasje, angiveri, registrering, overvåking og forfølgelse av eget folk for en fremmed makt også har drevet utstrakt form for kriminalitet og jobbet svart for millionbeløp og nå får de alle sine saker henlagt og slipper å skatte for sine sølvdaler

  Han frikjenner polititoppene

  http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/han-frikjenner-polititoppene-3899917.html

  Hadde det vært for en del år tilbake så ville alle som en blitt stilt opp utenfor muren ved Akershus festning og skutt som landssvikere

  Nå i dag er det knapt nok en sjel som hever øyelokkene, den eneste som ikke var totalt zombifisert var André Oktay Dahl fra Høyre som reagerer kraftig på at det er ett sett lover for vanlige folk og ett sett lover for medlemmer i sataniske brorskap

  Det er den største spionsaken etter andre verdenskrig men samtlige medier er totalt tause unntatt TV2, all ære til TV2 for at de tørr der andre feiger ut og sitter livredde å skjelver i sine mørke avislokaler

  http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/disse-har-overvaaket-nordmenn-for-amerikanske-myndigheter-3332941.html

  Folk flest ville nok slåss om å bli chippet først i dag vist Jens hadde holdt Pressekonferanse og lovet folket gratis chipper

  Etter Sigrid saken og 10-15 forsøk på å kidnappe barn på noen dager så ville nok folk flest satt stor pris på å fått sine barn chippet, alle med mer en 5 hjerneceller skjønner at en eller flere voksne har ingen problemer med å dra et barn inn i en bil men så var det det med problem, løsning og reaksjon da …

  I dag så brukes det mer penger på propaganda enn på krig og stadig mer pøses inn i propagandabyråer, i fjor så kom det frem at AP bruker 1 milliard kroner av VÅRE skattekroner på PR byråer som skal skru hodene rundt på folk, det blir ca 2-3000 PR agenter som raser rundt i blogger, forum, FB og chattekanaler mm for hjernevaske folk, man ser dem overalt, i stadig økende grad dukker det opp personer som skriver flammende flotte kommentarer om hvor ekstremt bra det er for oss med en verdensregjering, en såkalt FN ledet verdensorden
  Fredsprisen til det tredje rike og Babels tårn som står mitt i en flat pyramide med øye på burde fått det fleste til å reagere og skjønne hvor vi er på vei i akselererende tempo

  Det er heller ingen hemmelighet at de store losjetoppene i utlandet tar mer og mer over nasjonen vår og er på god vei til å oppløse hele nasjonalstaten Norge

  PR-byråer krigens viktigste våpen

  http://www.abcnyheter.no/verden/100213/pr-byraer-krigens-viktigste-vapen

  Propagandamanualen

  http://ideologiskuren.blogspot.no/2012/10/israel-sendte-propaganda-instrukser-til.html

  Aldri, aldri la deg forføre av fagre ord og flotte taler, hør ALDRI på hva en person sier men se ALLTID på hans gjerninger!

  Husk at det er dine barn som skal vokse opp i overvåkings-helvete, terroren og tyraniet som raser over oss som mørke skyer

  http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/slik-overvaaker-usa-nordmenn-3332998.html

  He fortelles det klokkeklart hvordan ferden videre går for alle av leserne som har lært seg Illuminti kodene, språket deres, fargekodene, tallmagien og symbolene og symbolikken, for de som ikke kan det så se på det som en kul sang sett av en halv milliard 😉

  PSY – GANGNAM STYLE

  http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0

  Let her sleep, for when she wakes, she will shake the world.

  Napoleon Bonaparte.

  GD Star Rating
  loading...

Legg til en kommentar


Du må være registrert og innlogget for å legge inn en kommentar. Mistet passordet ditt?

Ole Dammegård til Oslo 20 juli

Samfunn

Ole Dammegård til Oslo 20 juli


Liv – En lysende sjel har forlatt oss

Bevissthet

Liv – En lysende sjel har forlatt oss


Ny internasjonal UFO konferanse

Kosmos

Ny internasjonal UFO konferanse


Hva vi kjemper for alle sammen

Video

Hva vi kjemper for alle sammen