Du leser nå
Informasjon om jorda fra Andromeda

9 minutter lesetidInformasjon om jorda fra Andromeda

Allerede tidlig i 1990-årene stod amerikanske Alex Collier frem og hevdet at han hadde kontakt med utenomjordiske fra Andromeda. Visstnok tok personer fra Andromeda kontakt med mennesker på jorden første gang i 1980, fordi at "noe måtte gjøres". I 2010 dukket Tolec, også fra USA, opp og sa at han er kontaktperson for The Andromeda Council, som er et slags politisk organ med deltagere fra mange stjernesystemer. Deres viktigste anliggende har de siste årene vært jorden vår(!) og vår nære fremtid. Det kan være på tide at vi blir ajour med det som skjer, siden det er oss selv det gjelder...

Nyhetsspeilet presenterer videoer med Alex Collier og Tolec, som hevder å ha kontakt med utenomjordiske fra Andromeda. Den første videoen med Alex Collier er fra 1994. I det siste klippet hevder (fra 2012) opplyser Tolec at «opprenskningen» i form av fjerning av jordens usynlige «drakoniske» maktmisbrukere, av ET-rasene reptilians og greys, som kommer fra Alpha Draconis, Hydra, Orion og Sirius B nå er fullført. Dét kan være skikkelig gode nyheter…

Alex Collier intervjuet av Rick Keefe i 1994

http://www.youtube.com/watch?v=GKDZ_JclApk&feature=related

 

Alex Collier på Project Camelots Awake and Aware konferanse i 2009

 

 

 

Tolec intervjuet av Lisa Harrison, nov. 2011

Ifølge Tolec har det pågått en «Star Wars» i jordas umiddelbare nærhet; Månen,  Mars og Mars-månen Phobos er blitt rensket for reptilians og negative greys og ekspedert til en fjern avkrok av universet gjennom et enveis wormhole, i regi av The Andromeda Council. Denne aksjonen ble fullført i første halvår av 2011.

Årsaken til at det ble besluttet å foreta noe så sjeldent som et brudd på det kosmiske ikke-intervensjonsprinsippet var at med den kursen jorda var på, med reptilians og negative greys som bidro til å ødelegge fremfor å utvikle jorda og den menneskelige bevisstheten, ville konsekvensene om noen hundre år ha blitt så alvorlige at det ville ha rammet mange andre steder i galaksen og universet. For å unngå dette ble det gitt litt usynlig «nødhjelp» til jorda og oss som bor her.

 

Tolec i juni 2012

http://www.youtube.com/watch?v=r0M4vWRyFKQ

 

ET rasen reptilians har lenge holdt til i underjordiske og undersjøiske baser på jorda, noen har ligget mer enn 100 km. under jordoverflaten. The reptilians har en svært avansert teknologi og er eksperter i å overta kontrollen over sivilisasjoner på ulike planeter for å herske over beboerne som slaver. Etablering av «drakoniske» hierarkier og kontrollsystemer (som sivilisasjonen på jorda har vært full av lenge) , er utslag av dette.

 

Informasjon som kan bekrefte Tolecs påstander om ødeleggelse av underjordiske reptilians-baser

Ødeleggelsen av den dype reptilian-basen under Washington DC 23. aug. 2011

Dette ble registrert som et jordskjelv, «The Virginia Earthquake«:

«The 2011 Virginia Earthquake occurred on August 23, 2011, at 1:51 pm EDT (17:51 UTC) in the Piedmont region of the US state of Virginia. The epicenter, in Louisa County, was 38 mi (61 km) northwest of Richmond and 5 mi (8 km) south-southwest of the town of Mineral. It was an intraplate earthquake with a magnitude of 5.8 and a maximum perceived intensity of VII (very strong) on the Mercalli intensity scale.»

 

Se: http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Virginia_earthquake

 

Ødeleggelsen av den dype reptilian-basen under Denver 23. aug. 2011

Dette ble registrert som et jordskjelv, «Det kraftigste jordskjelvet i Colorado på mer enn 100 år«:

«DENVER — The largest natural earthquake in Colorado in more than a century struck Monday night in the state’s southeast corner, but there were no reports of damage or injuries.

The quake, with a preliminary magnitude of 5.3, was centered about nine miles from the city of Trinidad and hit at 11:46 p.m. local time. It was felt as far away as Greeley, about 350 miles north, and into Kansas and New Mexico, said Julie Dutton, a geophysicist at the National Earthquake Information Center in Golden, Colorado

Se: http://www.nytimes.com/2011/08/24/us/24earthquake.html?_r=1

 

Den undersjøiske basen i Aden-bukta ble ødelagt 31. oktober 2011

Fra omkring 2008 kom det rapporter i vestlige media om «piratvirksomhet utenfor kysten av Somalia«. Uansett omfanget av dette, ble det benyttet som dekkhistorie for alt det var verdt da situasjonen i 2009 endret seg.

På det meste var det 300 marinefartøyer i Adenbukta i 2009-2010. Årsaken var at det var åpnet en stargate i tilknytning til den undersjøiske reptilian-basen. Verdens stormakter og Bilderberg-land etc. har i mange år hatt et hemmelig samarbeid knyttet til temaer som omhandler utenomjordiske besøkende med ymse agendaer. Den røde tråden er at maktens menn snakker i lukkede rom om hva som bør gjøres samtidig med at deres folk blir holdt i komplett uvitenhet. Bildet viser kinesiske marinefartøyer i Adenbukta; et nærmest oppsiktsvekkende syn.

Reptilian-basen under Adenbukta ble ødelagt av et angrep med et lydbasert strålevåpen («a sonic beam weapon«) som ble utført av personer fra stjernesystemet Procyon. De hadde vært i samme situasjon som menneskene på jorda gjennom å ha vært dominert av drakoniske reptilians og deres utførende fotsoldater the greys. Procyon-folket hadde på egenhånd klart å mobilisere den viljekraft og teknologi som var nødvendig for å bli kvitt de nesten ”untouchable” reptilians. Gjennom denne prosessen hadde de funnet frem til de svake punktene i forsvarssystemene og basene til reptilians.

Stargate manifestert som en vortex (vann-virvel) i sjøen over den dype undersjøiske basen var et observerbart tegn på at det var noe langt mer enn fattige pirater i enkle farkoster som hadde tiltrukket seg allverdens marinefartøyer.

Deretter tok de turen til jorda med sin kompetanse og teknologi for å hjelpe jorden med å blitt kvitt sine seiglivede reptilians, på oppdrag fra the Andromeda Council. En stor takk til våre kosmiske brødre og søstre fra Procyon for denne verdifulle håndsrekningen de har gitt oss som lever på jorda. Procyon er et av medlemmene i the Andromeda Council.

Etter oktober 2011 har det ikke lenger vært marinefartøyer i Adenbukta, og «pirat-problemet» har forsvunnet fra media. Dette fordi problemet ble løst for et snaut år siden. «Jordskjelvet» som ble registrert 31. oktober 2011 hadde «episenter» i den dype undersjøiske reptilian-basen som ble tilintetgjort.

En detaljert skildring av den vellykkede operasjonens detaljer og omstendighetene rundt ligger på Biblioteca Pleyades:

http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_galacticfederations29.htm

«Jordskjelvet» som ble registrert 31.10.2011 i Adenbukta var i virkeligheten en slags «undersjøisk Star Wars». En ET-base ble ødelagt av tilreisende ETs ved bruk av høyteknologi.

 

I mai 2011 hadde Beforeitsnews en omtale av de mange anomaliene rundt det som skjedde i Aden-bukta, som hadde karakter av kritisk journalistikk. Her ble det bl.a. påpekt at:

“In response to all of Pirates attacks the UN Council voted to enable countries to send warships to the area. So NATO, England, Russia, China, India, Germany, Saudi Arabia, Iran, Switzerland, United States and others have all participated in sending warships to the area. The US Mercenary force Blackwater who has their own warship that has been deployed as well as China, a country that hasn’t deployed ships outside of their own waters in centuries.

In the mist of all this corporate media propaganda ,many truthers began to analyze why on earth we would deploy that extreme amount of global response headed out to conquer a few menacing pirates.

It was discovered that a strange abnormality in the Gulf of Aden had been found. Many believe that this could be ancient stargate located seven miles underground possibly in an underground military base.

The Gulf of Aden has also been under scientific scrutiny for years because of a magnetic anomaly that was discovered.

he Gulf of Aden was one of the first places where a reversely magnetized sea floor was recognized.

The questions wave on, why send warships from all around the world to the Gulf of Aden?

Are they sending warships to save precious cargo from pirates? Is it because of the magnetic anomaly occurring?? Are there underground bases built deep into the sea??

Why all of this attention in Yemen?? Is it UFO contact from another universe coming through the stargate? “

Se

 

Ifølge Tolec ble den SISTE undersjøiske (underjordiske/undersjøiske) reptil-basen ødelagt våren 2012.

 

Nyhetsspeilet bringer disse vitnemålene ikke bare fordi de er grensesprengende interessante, men også fordi de kan være av stor betydning for oss som lever på jorda nå, i 2012-2013-2014.

Utover å gjøre det klart at makteliten har ”sold out” (dvs. forrådt) menneskeheten i stor skala for makt og sin egen komfort – i største hemmelighet og med stilltiende samtykke fra media – ga Alex Collier også klare anbefalinger til noen hver av typen:
– Voks opp!
– Få opp øynene!
– Begynn å ta ansvar, også for samfunnet og for planeten!
– Begynn å gjennomskue alt sludderet fra media og stå heller opp for sannheten!

Han sa også at selv om det ville være nødvendig med inngripen utenfra for å få fjernet de drakoniske maktmisbrukerne fra planeten vår er det likevel vi selv som må redde oss selv.

Ifølge Tolec har nå de reptilske plageåndene som har herjet omtrent som de ville med jordens beboere gjennom hundrevis av år blitt fjernet, både fra sine dype undersjøiske og underjordiske baser, samt fra månen, Mars og Mars-månen Phobos.

Det vil i så fall bety at vi mennesker er  blitt satt fri og omsider har fått muligheten til å leve i frihet slik den guddommelige hensikt hele tiden har vært. Ettersom de utenomjordiske bakmennene til makt-kabalen kjent som ”the Dark Side” nå er borte, vil ikke deres frontfigurer (Cheney, Kissinger, Rockefeller, Bush sr. og jr.,  Brzezinski, Obama, Carlucci, Kolvenbach, Ratzinger osv.) lenger kunne misbruke makten like lett som før og det vil bare være et tidsspørsmål før maktstrukturene kollapser og uante muligheter åpnes for et bedre liv på jorden for menneskehetens milliarder.

Men oppvasken gjenstår, og den må vi selv ta oss av. Et første skritt kan være at hver og en velger å stå opp for sannheten og å stille krav til sine makthavere (ikke minst Norges uansvarlige og bevisstløse storting og regjering) om at beslutninger må være basert på anvendt fornuft og dessuten ivareta folkets interesser, inkl. borgernes rett til frihet og å utøve vår egen fri vilje på individuelt nivå.

Hvis DU bidrar til å blåse på korthuset, vil det lettere rase sammen. Det (mao. dagens etablerte maktstrukturer inkl. rettsvesen, etterretning, helsevesen og militærvesen) kan ennå holde seg oppe ved hjelp av egen tyngde og vanens makt i kombinasjon med massenes inngrodde forestillinger om å akseptere det åpenbart skjeve og uansvarlige som «normalt»…

 

For mer info om The Andromeda Council, Tolec og Alex Collier, se for eksempel:

http://andromedacouncil.com/

http://www.etembassy.com/2010/06/ufo-contactee-alex-collier-and-the-reptilians/

http://www.youtube.com/watch?v=tLKeRS2ZaU8&feature=bf_prev&list=PLE3E38D6D1D1A8C03

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
56%
Opplysende
44%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Kommentarer

127 kommentarer på "Informasjon om jorda fra Andromeda"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste