Du leser nå
Bibelens profetier og tiden vi lever i

9 minutter lesetidBibelens profetier og tiden vi lever i

Tolkning av Bibelens endetidsprofetier er i vinden som aldri før. I denne samlingen videoer gås ulike temaer gjennom i forhold til Bibelens ord og tiden vi lever i.

Her er en samling videoer om tiden vi lever i sett i lys av Bibelens profetier. Dette er synspunkter og Bibeltolkninger basert på Syvendedags adventistenes lære. Temaer som behandles er Antikrist og EU, Budskaper for vår tid, Skapelsen, Jesu gjenkomst, Gud og Satan, Samarbeidet mellom USA og Vatikanet, Den Nye Verdensorden (New World Order) m.v.

Verdensrikenes oppkomst og fall

Bibelen har åpenbart verdensrikenes oppkomst og fall, og ikke minst hva som vil skje i den nære framtid. Hvilke krefter er i aksjon og hva legges det opp til? Vi bør med fordel bli kjent med dette, slik at vi bedre kan forstå det som skjer i verden i dag.

 

Antikrist og EU

Mange lurer på hvem som er Antikrist er, som vil forføre hele verden. Det får vi svar på i dette programmet.

Det som idag er EU, startet i 1957, med den økonomiske kull og stål unionen. Hvem startet EU og hva legges det opp til?

 

22 kjennetegn på Antikrist – del 1

Bibelen har mange kjennetegn på Antikrist. Vi kan ikke utpeke den store Antikrist med stor A, før vi har funnet at alle kjennetegnene passer på denne makten. Her får du første del av 22 kjennetegn som viser hvem Antikrist er.

 

22 kjennetegn på Antikrist – del 2

Bibelen har mange kjennetegn på Antikrist. Vi kan ikke utpeke den store Antikrist med stor A, før vi har funnet at alle kjennetegnene passer på denne makten. Her får du siste del av 22 kjennetegn som viser hvem Antikrist er.

 

Israel

Israel er jordens krigs-navle. Kan fred oppnås mellom Israel og deres nabofolk, som stort sett er muslimer? Kan Israel bli en del av den globale fredsplanen? Er Israel fortsatt Guds folk i dag? Hvilken rolle spiller Klippemoskeen som står sentralt i Jerusalem? Hva er redningen for Israel?

Tre budskaper for vår tid

Bibelen beskriver tre budskaper som skal forkynnes like før Jesus kommer igjen. Det er et nådebudskap og to advarselsbudskaper. Disse budskapene blir nå forkynt på forskjellige steder over hele verden.

 

Veien til helse

Verden er full av sykdom både blant mennesker og dyr. Hvis vi mister helsen, så blir vi fort reduserte i våre aktiviteter. Hvordan ødelegger vi helsen vår, og hvordan kan vi forebygge sykdom, slik at vi kan oppnå helse både på den fysiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjonen?

 

Skapelsen

Alt i naturen er et under. Alt er skapt så fantastisk flott, både menneskene, dyrene, fiskene, fuglene, blomstene, trærne ..alt. Hvem ga liv til alt dette, og hvem opprettholder livet? Vi kan se, høre, lukte, smake, føle, bevege oss i en fantastisk verden. Vi har mye å være takknemlig for. Hvem skal vi være takknemlig til?

 

Jesus

Vår tidsregning er regnet etter Kristi fødsel. Hvem var Jesus og hva var hans misjon?

 

15 kjennetegn på Jesu gjenkomst

Denne videoen viser hvilke kjennetegn på Jesu gjenkomst som er oppfylt og som vil bli oppfylt før Jesus kommer igjen. Hva gjenstår, og hva betyr det at Guds verk skal oppfylles i hast eller som veene på den fruktsommelige?

 

Jesu gjenkomst

Hva vil skje når Jesus kommer igjen. Hva vil skje med de som blir frelst, og hva vil skje med de som går fortapt? Dette blir en skikkelig oppgjørsdag! Hva kan jeg gjøre for å bli reddet på denne oppgjørsdagen?

 

Djevelen

Gud har en fiende, Satan eller Djevelen. Hvorfor skal vi bli kjent med ham? Jo, fordi vi skal forstå at vi er i en kamp, og at vi må ta parti. Vi kan ikke stå med et bein hos Gud og et bein hos Satan. Vi må velge enten Gud eller Satan. Valget vil få store konsekvenser.

 

Dødens mysterie

Mange mennesker lurer på hvordan det blir når vi dør. Noen tror at vi går rett til himmelen, andre tror at vi går rett til helvete. Andre igjen tror at sjel og legeme skiller lag og at sjelen lever evig og kroppen dør. Det er også noen som tror at vi råtner bort og blir til jord igjen. Hva sier Bibelen om dette viktige emnet?

 

Den største forfalskningen

Skaperen har gitt oss 10 enkle regler som vi bør følge for å få livet til å fungere best mulig. Gud skrev de ti budene på to stentavler og ga dem til Moses. Disse ti budene er endret av mennesker. Bli kjent med den største forfalskningen i historien som har forført nesten hele verden.

 

Samarbeidspartnere – USA og Vatikanet

Bibelen åpenbarer at det vil bli et spesielt samarbeid mellom USA og Vatikanet i endens siste tid. USA vil hjelpe pavemakten med å innføre det Bibelen kaller for «dyrets bilde» og «dyrets merke». USA som har vært som et lam, vil endre karakter og tale som en drage. En nasjon taler gjennom lovverket. Ser vi at USA har begynt å tale som en drage?

 

Søndagsloven kommer

Gud skapte på 6 dager og hvilte på den syvende. Denne dagen blir kalt for sabbaten både i det Nye og Gamle Testamentet. Det er ingen tvil om at hviledagen har blitt endret. I dag har de fleste kirkesamfunn søndagen, Bibelens første dag i uken, som hviledag. Bibelen sier at dette hviledagsspørsmålet vil bli et stridsspørsmål like før Jesus kommer igjen. Nå vil pave Benedict XVI, Den Europeiske Søndagsalliansen, biskoper og prester ha søndagen som hviledag for alle. Hva vil dette føre til?

 

Den nye verdensorden

Bibelen sier at verdens krefter vil samle seg i endens siste tid. Det står at de har én tanke. Denne samlingen skjer i dag gjennom FN, NATO, IMF, EU og lignende store globale og Europeiske samlinger. Nasjoner, bedrifter, forretninger, banker, industrier smelter sammen og blir store enheter. Nasjonale lover viker for internasjonale lover. Vi ser en Europeisk og global maktdominans. Bli kjent med hvordan disse strider mot Kristus og de som står på Kristi side.

 

Resten

Bibelen taler om resten, en liten rest på 144 000. De tar ikke «dyrets merke«, men får «Guds segl» i pannen. Hvem er de, og hva er karakteristisk for dem?

 

Dåpen

Bibelen sier at det er én Herre, én tro og én dåp. Hvorfor har vi da minst to slags dåp?  Hva slags dåp er det Bibelen taler om? Er du bedratt?

 

Tidslinjen fram til evigheten

Bibelen trekker opp mange begivenheter som skal skje helt fram til evigheten. Vi har laget en tidslinje hvor vi kan se de store begivenhetene som vil skje fram til den tiden da Gud vil skape en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Det er noe å se fram til!

 

Dommen

Før Jesus kommer igjen og før de syv siste plager vil det være en dom i himmelen. En gammel av dage kommer frem, retten blir satt og bøker blir åpnet. Hva står det i bøkene, og hvem kan bli frelst?

 

Autoritet

Hvem er vår autoritet? Hvem er vår arbeidsgiver? Hvordan har vi autoritet? Hvordan kan vi utvirke autoritet? Hva skjer når vår lærdom kommer på kollisjonskurs med kirkens eller statens lover? Hvem skal vi adlyde, hvem skal vi tjene? Hvilke konflikter kan vi komme i?

 

Lenke til oversikt på Youtube:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL376AF2DBD672A505&feature=view_all

 

Se også vårt nettsted www.endtime.net  (klikk på norsk)

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
50%
Opplysende
17%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
33%
Om forfatter
Abel Struksnes
Fysioterapeut, forfatter og omreisende forkynner om Bibelens budskap, spesielt endetidsbudskapet fra Daniels bok og Åpenbaringsboken. Går ut med info på 18 språk på www.endtime.net og får positive og negative reaksjoner fra store deler av verden.Startet Kristen Informasjonstjeneste i 1989.

Kommentarer

238 kommentarer på "Bibelens profetier og tiden vi lever i"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste