Du leser nå
ABB er bare smågutten i dreping

13 minutter lesetidABB er bare smågutten i dreping

Satanisme som begrep er et ord for å beskrive en viss åndsinnflytelse på et hjerte og sinn, hva slags mentalitet som råder i det personlige hjerte og sinn, og endelig; hva slags samfunn disse personer skaper som følge av sine perversjoner.

Jeg og sosialister går ikke ihop på noe som helst samfunnsområde. Vi er permanent og for evig ukompatibel. Dette går ikke på politikk alene, men er grunnet i noen mye dypere og langt mer eksistensielle årsaker, nemlig at den røde horde dyrker løgnen mens G-d’s folk dyrker sannheten, ærlighet, rettferdighet, familien og nasjonalstaten i sentrum for menneskets åndsutvikling.

Satanistene i den sosialistiske røde horde går etter det motsatte; de dyrker denne verdens makthavere og dens agendaer. Noe av det smarteste den negative åndsmakt presterte, var å lure menneskene til å tro at den ikke eksisterer. Den eksisterer, og den er svært aktiv.

Den røde horde om de kommer fra SV, Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti eller Fremskrittspartiet i ettpartistaten som står i alle av livets store viktige spørsmål i motstrid til G-d’s prinsipper for å organisere samfunnene, og samfunnene blir deretter.

Når engelen blåser i den femte basunen da har menneskenes indre åndelige dyriske krefter blitt sluppet løs for alvor, og vi får se de resultater på hva de skaper ved hva slags samfunn og verden det blir. De skal få lov å utfolde sin frie vilje for en tid, og noen tider.

Satanister elsker og frydes ved dreping, mord og vold, for å gjennomføre sine overordnede målsettinger; makt og kontroll over alle verdens folk og land. Målet helliger middelet for dem. Deres kamp er territoriel og ikke åndelig.

«Mitt rike er ikke av denne verden». – Jesus.

Kriger i fjerne land

Å drepe tusenvis i ørkesløse kriger mot andre folk som ikke har gjort oss noe, som i Afghanistan, Irak, Libya, Syria etc, slik at de blir drevet på flukt fra sine hjemland og kommer under ‘himler’ de normalt ikke ville ønske å høre hjemme i av naturgitte forutsetninger, det er disse krefters middel til å oppfylle sine drømmer og visjoner. Orden utav kaos. Deres orden som skal oppstå.

De skaper kaos, og utav kaoset og destabiliseringen vil deres åndelige derFuehrer reise seg som en Fugl Fønix; den personifiserte Anti-Krist som alle disse falne sjeler velger seg til leder for seg.

Bibelen om multikulturalisme
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/bibelen-om-multikulturalisme/

G-d gav oss hvert sitt land å bo etter våre individuelle forutsetninger som folk. Sosialistene, om de er internasjonale (kommunister) eller nasjonale (nazister) er ett fett for resultatet sin del. Tyrannisk vil de bli samme hva slags -isme de bruker på seg selv, til og med liberalisme.

Deres Nye Verdensorden vil feile like mye som alle andre ganger de har prøvd på dette, helt siden Atlantis/Lemuria.

Barnevern

Drap av barn, unge og eldre blir nærmest dagligdags, fordi majoriteten som tilhører «den røde horde’ har ‘løgnen til far’, det vil si de er inspirert av en ånd som gjør at deres mentalitet rett og slett mangler de menneskelige egenskaper å skille rett fra galt.

44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.45 Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. – Johannes Evangeliet Kap. 8.

Vi kan spore denne mentalitet også fra en G-dshatende, familiefiendtlig, umoralske, kommunistelskende individ. Hans navn er George Brock Chisholm (1896-1971). Dr. Brock Chisholm var den første leder av Verdens Helseorganisasjon – World Health Organization (WHO), som la all skylden for kriger og menneskelige konflikter ensidig på foreldrene og søndagsskolelærere som lærte deres barn opp i de “giftige skråsikkerheter” fra Bibelen.

Fosterfamilier får 530.000 kroner per år fra staten for ett barn. Kunne betalt for husmorvikar permanent og for evig, kunne kjøpt mat til den familie som ikke har det, klær til den familie som ikke har råd til det, opplæring til de medmennesker som sliter å ivareta sine barn av mangel på kunnskap, for den sum penger som går til såkalte fosterforeldre.

– Alt dette hadde vært enkelt om agendaen hadde vært å hjelpe, men den statsbærende agenda er dessverre å ødelegge familien som samfunnets grunncelle, for derved å pervertere hele samfunnet. Et samfunn i oppløsning og kaos. Det er i virkning satanistisk.

Den røde hordes ideologiske verdslige lederskap består av de jødiske renegader Moses Mordecai Marx Levy, Moses Hess, som Bronstein (Trotsky), og gjerne Blank Lenin. Den førstnevnte en selverklært satanist, jfr. boken til Richard Wurmbrandt; Marx and Satan.

«Thus Heaven I’ve forfeited,

I know it full well,

My soul, once true to God,

Is chosen for hell.»

– Moses Mordecai Marx Levy

 

Disse døde barne»verns»barna får aldri noen minnestatuer i alle landets kommuner, de får aldri noen minnetaler, aldri gode ord fra Statsministeren med store ord om kjærlighet, ingen røde roser, men i rettferdighetens navn får jeg nevne at de sikkert får begravelse på statens regning (barne»vernets» regning), og deretter glemt, fordi de var sikkert ikke barn til noen pamper av Arbeiderpartipolitikere, eller tilhørte noen politisk elite med en agenda døde mennesker kan brukes til……

I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001….

Her er hele rapporten om dødsfallene i barne’vernet’ fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR):  http://www.nibr.no/filer/?2005-12.pdf

Gro Harlem Brundtlands forløper i Verdens Helseorganisasjon (WHO)

Brock Chisholm i en tale på Conference on Education, Asilomar, California, 11. September, 1954

Barne»vernet» i nasjonen Norge dreper like mange barn som ABB – HVERT ÅR!, og ingen rettsaker, ingen straffes, ingen gjerningsmann- eller kvinne pågrepet, fordi etter sosialismen dogmer skal de ødelegge familien som en institusjon i samfunnet, idet det er samfunnet som skal være ens familie, og ikke den biologiske? Morderne skjuler seg bak staten, fine titler «med rett til å drepe».

«The people who have been taught to believe whatever they were told by their parents or their teachers are the people who are the menace to the world«. (Brock Chisholm tale, Conference on Education, Asilomar, California, 11. September, 1954)

Dødsskvadroner

Barne »vernet» i nasjonen Norge

dreper like mange barn som ABB

– HVERT ÅR!

Eldreomsorg

Huff. Hvilken verden vi lever i, i dette satanistenes utopia. Myndighetene vil bare avlive de uproduktive fortest mulig…. Prosjektet er startet i Liverpool. og støttet av den engelske helseminister… Dette prinsipp har vært fast rutine i Norge i lang tid.

Jeg har en god ide til eugenistene; gi de eldre så mye smertestillende eller lignende , gjerne dobbelt så mye de trenger, at de etter hvert forlater sin egen kropp i fri flyt, og matlysten og alle andre lyster, selv livslysten, forsvinner av seg selv….. En annen metode er å dehydrere de eldre, så blir de forvirret, og så står dødsdoktorene klar med sine reseptblokker og sykeliggjør helt alminnelige reaksjoner på medisinene..

Sikkert nøye sosialøkonomiske og bedriftsøkonomiske analyser som ligger bak myndighetenes valg av virkemidler i New Public Management filosofien (staten skal drives som en bedrift, jfr. ‘New Deal’ av Rosenfeldt aka Roosevelt) for dette, så det er sikkert økonomisk lønnsomt, men er det moralsk riktig?

«Eldre pasienter blir ‘fratatt’ mat og drikke så de dør raskere og frigjør sengeplasser», hevder doktorer.

Les mer: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2170792/Elderly-patients-deprived-food-drink-die-quicker-save-hospitals-money.html

Det har blitt så åpenbart for alle nå at verden er overtatt av satanister med onde hensikter, at de gidder ikke skjule det annet enn i ‘plain view’, skriver om det i avisene til og med. Sikker på seier som de er, men husk at den som ler sist ler best.

Den norske statsbærende religion; Satanismen

Sosialistene har gått bort fra G-d’s gamle verdensorden, og jobber uførtrødent med den satanistiske Nye Verdensorden. Alle som tier samtykker.

Det sier seg selv at sålenge satanistene er i flertall og G-d’s folk er i mindretall, så vil den røde horde utvikle seg i samfunnet og øke i en rasende fart, siden de for en stor del har monopol på samfunnets diskurs og alle som er uenig med dem har ikke tilgang på den røde hordes media etc, så får de tankekontrollert hele befolkningen så enkelt som bare det.

Satan (שָׂטָן, på standard hebraisk Satan, gresk latin Sátanas, arameisk שִׂטְנָא, som betyr «motstander») [motstander til G-d] er en engel, demon eller en undergud i mange religioner. Kilde: Wikipedia

Kaos og ødeleggelse er denne åndsmakts mål og middel.

«I den hebraiske bibelen oppfatter vi Satan bedre som en ond åndeskapning, enn det ondes personifikasjon. Han beskrives som en engel som jobber med å finne feil hos menneskene, og som har som hovedmål å motarbeide Gud og hans representanter på jorden. [] Det var Satan som talte gjennom en slange til Eva, og som overtalte henne til å gjøre opprør mot Gud. Bibelen kaller derfor Satan for «den gamle slangen» (Åp. 12:9). For å nå sitt mål i å få folk til å vende seg bort fra Gud, benytter han ofte smarte metoder for å lure menneskene til å tro at de gjør det som er riktig, når de egentlig gjør det som er galt, noe Bibelen forklarer i 2. Kor. 11:14,15 – «Det er ikke noe å undre seg over. For selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.» Kilde: Wikipedia

Marx var en prototype på en satanist, som på kommando av sine oppdragsgivere, det satanistiske presteskap og finansiert av Baron Rothschild, med agenda å bryte ned det bestående og alt det gode som G-d hadde skapt gjennom sitt folk.

«Marx strevet «for å utrydde den middelalderske religion og politikk», og på denne måten å ødelegge kirken og den kristne sivilisasjonen. I dette fulgte han de erklærte hensiktene til sin guru Moses Hess, som ønsket å utslette alle spor av den guddommelige likhet som eksisterer i samfunnet og dets institusjoner og skikker. Til å strippe organiske samfunn for sin hellighet og harmoniske forskjeller var det ubønnhørlige kravet for det nye sosialistiske samfunnet, som ikke kunne tolerere den uendelige overlegenhet til noen Gud.

Bakunin, en av Marx ‘sosialistiske kolleger, en satanist som Marx, forkynte ødeleggelsen av staten og fremmet anarki: «Vår oppgave er å ødelegge, ikke å bygge. Lidenskapen for å ødelegge er en kreativ lidenskap. «Marx også vitnet til hans destruktive hensikter når i mars 1850, skrev han med Engels en» handlingsplan mot demokratiet. «I det, utarbeidet han et terrorist program som inkluderte å drepe konger og ødelegge de offentlige monumenter.»

http://www.traditioninaction.org/History/G_007_MarxSatanism.html

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst. Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

De har lyktes usedvanlig godt.

WHO logo. Vi legger merke til The Serpent. Slangen i paradiset. The serpent symbol is a reference to Genesis. Knowledge (science) allows man to become as God. It is used to signify the power of reason over «superstition» (religion).

Absolutt ALT de gjør står i motstrid til G-d’s eldgamle verdensorden. De tilber en guddom som er G-d invertert, den judeo-kristnes G-d’s motsats. Det er den sataniske/ahrimanske/luciferianske mentalitet som gjør dem slik at deres skapelse av samfunnene blir pervertert. Det er fordi de tilber satanistisk åndelig inspirert lederskap som Brock Chisholm, Gro Harlem Brundtland, Obama, Bush et al., mer enn å respektere de for evig gyldige prinsipper som den jødiske nasjon har lært av dyrekjøpt erfaring gjennom 6000 år, en erfaring på hva som er god og hva som er varig vellykket kultur- og samfunnsbygging som er nedfelt i Bibelen. Funnet ut på empirisk grunnlag gjennom prøving og feiling hva som funker og ikke.

Selv millioner som kaller seg kristne, sionistene, flertallet av ‘kristenheten’, er med på all denne ugudeligheten, og arbeider hver dag for satanismens utbredelse på jord. Den verdslige religion, tilbedelse av idoler, folk og land, de har tilsluttet seg hva som kalles for Satans Synagoge av Johannes i hans Åpenbaring (2.9 & 3.9).

«Forholdet mellom Marx og hans lærer, den jødiske forfatteren Moses Hess, også regnet som far til den sosialistiske sionismen, var ganske mystisk. I Hess ‘mentalitet og filosofi er det en nysgjerrig superposisjon av tre ideologiske lag: Sosialisme, sionismen og satanisme. På den ene siden var Hess mentor for både Marx og Engels og en av grunnleggerne av sosialismen, på den annen side var han forløperen til sionismen, selv før Theodor Herzl. Han var også den som startet Marx og Engels i satanisme. I 1862 Hess utgitt sin bok ‘Rome and Jerusalem – The Last National Question’, der han foreslo grunnlaget for en jødisk nasjon i Palestina. Han foreslo også at jødene etablere et sosialistisk agrar system der som ville tillate dem å finne «forløsning gjennom landet.

Til slutt, gjenstår fortsatt spørsmålet: Hvordan forklarer man at grunnleggeren av sionismen var en satanist? Sikkert er det at det var ikke den sanne Gud til Abraham, Issac og Jakob som han påkalte og som hjalp ham å realisere sin plan.» Kilde.

Kristne Sionister og Satans Synagoge

En positiv avslutning; Satanistenes metoder er dømt til å feile, ennå en gang. Det er 100% sikkert. Folk som er dum nok til å ikke lære av historien, de får bare oppleve det negative som de forstandige kan lese seg til ved å studere historien – hva som funket, og hva som ikke funket. Så enkelt, men likevel så vanskelig.

Relatert lesning

Bibelen om multikulturalisme
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/bibelen-om-multikulturalisme/

Satanismen i humanismen
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

Moses Hess, Adolf Hitlers og sionismens ideologiske far
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-hess-adolf-hitlers-og-sionismens-ideologiske-far/

Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-mordecai-marx-levy-jodenes-messias/

Den sosialistiske Ettpartistaten Norge
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/

Fra pattedyr til menneske
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/08/fra-pattedyr-til-menneske/

Den Nye Verdensordens Religion; Luciferisme
http://www.riksavisen.no/?p=9738

Få nye perspektiver. Finn din sannhet. Bli fri.

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
50%
Opplysende
50%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
J.Johansen
Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info

53
Kommentarer

avatar
16 Comment threads
37 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
10 Comment authors
FalconDag Reidar ByegudfridarifkarimUffda Recent comment authors
  Abonnere  
Nyeste Eldste mest stemt
Varsle om
susej
Abonnent
susej

Vår kristne arv har sitt opphav i Israel. Jesus Kristus er sann Gud og sant menneske og av jødisk avstamning.

Støtt Israels rett til eksistens innenfor sikre anerkjente grenser. Vi lever i de siste tider, der store ting skal skje før Jesus Kristus kommer tilbake på jorden til Sions fjell i Jerusalem slik det står skrevet. Da skal hele Israel bli frelst slik Paulus skriver i Romerbrevet. Jødene er ikke forkastet, men satt på et sidespor for at hele verden skal få adgang til Himmelen. Etter at hedningene er kommet inn i fullt tall, skal Gud igjen vende seg til jødene for å bygge opp «Davids falne hytte». Alt dette skriver Paulus i Romerbrevt kapitel 11.

Det er Satans ønske å slette Israel fra kartet for at Guds profetier skal bli til skamme. Det er mange som er påvirket av de åndsmaker som jobber for dette samme mål, endog mennesker som kaller seg kristne bekjenner seg som fiender av Israel og jøder generellt.

Bekjemp den islamske fundamentalismen, som er et verktøy for Satan i hans kamp for å ødelegge og føre mennesker vill.

kjemisk
Abonnent
kjemisk

Susej
I Bibelen står det: således eller SLIK skal Isarale bli frelst, og ikke DA.
det er en vesentlig forskjell på disse to ord.
Jeg tror paulus taler til datiden, altså i den tid da evangeliet gikk ut til hedningeverden. Når evangeliet var forkynt for hedingene, var det hele Israel frelst, slik Guds Ord sier at det sanne Israel er alle troende og ikke de etter kjødet.
I tillegg kan det nevnes at evangeliet kom til de nordiske land for lenge siden, og her er de rette etterkommere av Israel, så i de siste tusen år har evangeliet kommet til de som av naturen var plantet i det sanne oljetre, og ikke de som i dag kaller seg for jøder. De stammer fra Khazaria, og er et stammefolk som aldri hadde satt sine ben i Løftets Land.

susej
Abonnent
susej

Les og lær:
Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk (jødene)? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme. 2 Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg.

Så spør jeg: Snublet de(jødene) for at de skulle falle? Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. 12 Når deres fall har ført til rikdom for verden og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall?
13 Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt, 14 i håp om å kunne egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem. 15 Er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet, hva må det ikke da føre til at de blir godtatt? Jo, liv av død! 16 Er det første brødet hellig, er hele deigen hellig. Er roten hellig, er greinene det også. 17 Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem. 18 Men innbill deg ikke at du er bedre enn greinene! Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. 19 Kanskje du vil si: «Greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn.» 20 Ja vel, men det var deres vantro som gjorde at de ble brukket av, og det er din tro som gjør at du blir stående. Vær ikke overmodig, men frykt Gud! 21 Sparte han ikke de naturlige greinene, skal han heller ikke spare deg.
22 Så ser du at Gud er både god og streng – streng mot dem som er falt, men god mot deg dersom du holder fast på hans godhet. Ellers blir også du hugget av. 23 Men også de andre skal bli podet inn dersom de ikke holder fast på sin vantro. For Gud har makt til å pode dem inn igjen. 24 Du ble hugget av fra et vilt oliventre og mot naturen podet inn på et godt tre. Hvor mye mer skal ikke da de naturlige greinene kunne bli podet tilbake på sitt eget oliventre?
25 Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
Fra Sion skal redningsmannen komme,
han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.

27 Dette er min pakt med dem
når jeg tar bort syndene deres.
28 På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. 29 For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. 30 Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått barmhjertighet fordi de andre var ulydige. 31 På samme måte har de nå vært ulydige, men den barmhjertighet dere har fått, skal føre til at også de nå får barmhjertighet. 32 Gud lukket alle inne i ulydigheten for å kunne forbarme seg over alle.

susej
Abonnent
susej

Her er sitatet du siterte feil – det står IKKE slik, men på denne måten (beskrevet i versene foran verset under her – gjenngitt i innlegget mitt over her):

På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
Fra Sion skal redningsmannen komme,
han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.

Men det likevel DA, for hvis man ikke har DA har man heller ikke det som står forand da, nemlig forutsetningen……………….

kjemisk
Abonnent
kjemisk

Susej
«Slik» og «på den måten» betyr det samme.
Mens «på den måten» og «da» er vidt forskjellig betydning :)

susej
Abonnent
susej

Kjemisk:
Du må ha skumle hensikter og en absolutt spesielle agenda ved å prøve kunststykket å blande jøder og khazarer for å diskreditere jøder i sin alminnelighet. Jeg foreslår at du leser deg litt opp på historie og etnisitet.
Du kan jo f eks begynne med å lese om hvem khasarene var på denne lille linken, så skjønner hvor langt borte fra sannheten dine påstander legger.

http://no.wikipedia.org/wiki/Khazarer

kjemisk
Abonnent
kjemisk

Nix, har ingen skumle hensikter :)
Godt du la ved denne linken, for der står det svart på hvitt at khazarene opptok jødisk religion, så takkk skal du ha. Da ble jeg enda mer sikker i denne saken siden det nå står på et offentlig oppslagsverk som wikipedia.
Takker suss

susej
Abonnent
susej

:-)
Fint – så hvorfor trekke inn Khazarene i debatten???
Du svarte på et innlegg fra meg som var kjemisk fritt for antydninger eller noe annet som har med khazarene å gjøre

Du skriver:
I tillegg kan det nevnes at evangeliet kom til de nordiske land for lenge siden, og her er de rette etterkommere av Israel, så i de siste tusen år har evangeliet kommet til de som av naturen var plantet i det sanne oljetre, og ikke de som i dag kaller seg for jøder. De stammer fra Khazaria,

De som i dag kaller seg jøder stammer fra Khazaria????????????

Sigr Huginsson
Skribent

Du skriver:
«Det er Satans ønske å slette Israel fra kartet for at Guds profetier skal bli til skamme.»

Hvilke profetier?.
At David, messiah, eller Jesus skal styre verden i fra sin trone i zion?

Du skriver videre:
«Det er Satans ønske å slette Israel fra kartet for at Guds profetier skal bli til skamme…Bekjemp den islamske fundamentalismen, som er et verktøy for Satan i hans kamp for å ødelegge og føre mennesker vill.»

Bekjemp?. Er det ikke litt juks å selvoppfyle profetiene?
Er ikke slik juks i seg selv å gjøre profetiene til skamme?
Man bekrefter ikke bibelen ved å blande politikk og dommedagsprofetier, men man avkrefter den. Er ikke slik juks toppen av blasfemi og hykleri?

susej
Abonnent
susej

Hei på deg Sigr :-)
Før vi starter en diskusjon er det greit å vite hva du står for i forhold til det jeg skriver. Er du kristen, muslim, agnostiker, humanetiker, eller hva?

Sigr Huginsson
Skribent

Hva jeg skulle ha eller ikke ha av livssyn skulle vell ikke påvirke din argumentasjon?. Eller tilpasser du argumentasjonene ut i fra hvem du snakker med?. Jeg sier ikke at du gjør det, men jeg registrerer at svært mange kristensionister gjør det.

Nei, jeg har ikke tenkt å starte en diskusjon for resultatet en diskusjon vet vi begge to. Jeg er i grunn fornøyd med et ærlig, gjennomtenkt og logisk svar.

Høres det fear ut?

susej
Abonnent
susej

Din argumentasjon er helt klart svært farget av ditt ståsted – skal vi iallefall være enig om det?

Dernest tilpaser jeg selvsagt diskusjonen etter hvem jeg diskuterer med – gjør ikke du det?

Jeg tror kanskje denne linken har spørsmål og svar nok for deg:
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat4/thread287034/?next=20#post_287569

susej
Abonnent
susej

Skal vi åkkesom være enige om å fordømme de jihadittiske islamske fundamentalistene som søker makt og utbredelse med terrorvirksomhet?
Eller er det virkelig noen her på NS ønsker slike velkommne her i landet?

Tomler opp førdømmelse

Her skal vi greit måle hva leserene av NS mener om

Sigr Huginsson
Skribent

Du prater bare vås og opptrer som om livmoren har løsnet.

Selvsagt fordømme alle jihadittiske islamske fundamentalister i den grad de finnes i Norge, og da må jeg i samme åndedrag tilføye apokalyptiske kristensionstiske fundamentalister .

Men det er en jævlig stor forskjell på Bhatti og kebab-ali på hjørnet. De fleste som kaller seg muslimer i Norge er en blanding av sosialister og muslimer. De vil ikke ha sharia. Men det betyr ikke automatisk at innvandringspolitikken er knakende god, og at all kultur er kompatibel, og at sosialisme er et idealsamfunn. Det blir en annen debatt, da sakens kjærne synes å være drevet av apokalyptiske og messianske vrangforestillinger.

Men en flokk med «jihadittiske islamske fundamentalister» vil vi nok få om folk flest begynner å stempler muslimer for å være det. En massesuggesjon slår aldri feil.

I tillegg:

Et selvoppfyllende profeti er en spådom eller en profeti som går i oppfyllelse bare fordi den blir ytret. Profetien trenger ikke ha noen rot i virkeligheten, men med en gang den blir tatt opp jevnt og trutt, ender det opp som profetien spår.
http://no.wikipedia.org/wiki/Selvoppfyllende_profeti

Så hvem skal bære ansvaret om muslimer radikaliseres?
Sosialistene som slapp dem inn, muslimene som ble radikalisert som følge at heksejakt og saudi arabiske shariaskoler, eller sionistene og Saudi Arabia som radikaliserte muslimene?

susej
Abonnent
susej

:-)
Det som er vås er påstanden om en selvoppfyllende profeti. De profetier som Bibelen presenterer er det kun Menigheten som tar imot og aksepterer. Øvrigheten er negativ. Så hvordan skulle disse profetiene bli selvoppfyllende?

Jeg er ikke så opptatt av jihadisten Bhatti, men det hadde selvfølgelig vært en fordel å utvise ham fra Norge eller buret ham inne. Faktum er at det er den militante delen av muslimene som har makt, som søker makt og som driver terrorvirksomhet for å oppnå sine mål.

De radikaliserte muslimene må stilles til rette for sine handlinger, akkuratt som alle andre. Man kan ikke beskylde andre for deres virksomhet.

Mole
Abonnent
Mole

susej skrev
Det er Satans ønske å slette Israel fra kartet for at Guds profetier skal bli til skamme. Det er mange som er påvirket av de åndsmaker som jobber for dette samme mål, endog mennesker som kaller seg kristne bekjenner seg som fiender av Israel og jøder generellt.

Mole
Du kan være trygg på at hverken satan eller mennesker kan påvirke guds profetier på noens som helst måte.
Når det er sagt er profetien om israel har jordiske delen gjort jobben sin, finito/oppbrukt, det eneste jerusalem som kommer til å bli tatt på av mennesker er klagemuren.

18 Dere er ikke kommet til et fjell dere kan ta og føle på, ikke til flammende ild, skyer, mørke og storm,
19 ikke til gjallende horn og en røst som talte slik at de som hørte den, ba om å bli spart for å høre mer.
20 For de kunne ikke tåle den befalingen som ble gitt: Om så et dyr kommer nær fjellet, skal det steines.
21 Ja, så gruvekkende var synet at Moses sa: « Jeg skjelver av skrekk.»

22 Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til ti tusener av engler, til en høytidsfeiring,
23 til forsamlingen av de førstefødte som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen,
24 til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blodet som taler sterkere enn Abels blod.

Jødene, som flertall, tok ikke imot jesus når de hadde tjansen, israel og jerusalem er blitt et landområde ubeskyttet av gud.
Legg derfor fra det dere kjødelige, det åndelige er det som gjelder.

Tror du virkelig at gud for alltid ville at hans utvalgte folk skulle klamre seg fast til en jordflekk på kloden, neppe, gud ga jordkloden som gave til menneskene, prøv å se igjennom susej, israel har og jødene som jordisk/kjødelig land og folk har blitt oppfylt til punkt å prikke, det resterende foregår åndelig sett.

susej
Abonnent
susej

Gjenoppprettelsen og innvandringen av jødene til Israel som fremdeles pågår er kardinaltegnet på at vi er inne i de siste tider.Selv om kirken med flere driver sin form for ønsketenkning om at Gud har forkastet jødene, og at kirken har tatt deres plass er dette beviselig feil. Da Jesus ble fristet av Satan henviste han enkelt og greit til Bibelen med ordene: «Det står skrevet» og det var nok. Her på NS er tydeligvis Bibelens klare ord ikke nok. Jeg har gang på gang henvist til hva Paulus skriver i Romerbrevets 11 kapitel. Likevel får servert benektelse. Satan sa til Eva i paradis, og han snakker tydeligvis til mange ennå: «Har Gud virkelig sagt?». Hvem skal vi lyde – Bibelens ord eller påstanden om at det som står der betyr noe annet enn hva som vitterlig er skrevet. Da dukker den sataniske ide om å åndeliggjøre ordene opp, for det er den eneste måten man kan få det som står der til å bety noe annet enn hva ordene sier. Når man først har begynt med denne åndeligjøringen – hvem skal så bestemme hva som er ment åndelig og hva som er sannhet?

Les hva Ezekiel skriver om Israels gjenopprettelse og samling av jøder fra alle verdens hjørner. Dette er hverken åndelig ment eller fantasi, dette har skjedd og skjer foran våre øyne i dag. Det er profetier som oppfylles. Det bables om selvoppfyllende profetier – har dere tenkt gjennom hva dette innebærer og impliserer?

Om de siste tider er det sagt: «Dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld». Her snakker Gud om jødene, og dette er da vitterlig noe som gjelder mer og mer. Dere som åndeliggjør Guds ord – skal dere åndeliggjøre dette utsagnet også, eller skal vi gjemme det bort i en krok fordi det rett og slett ikke passer inn i denne åndeliggjørelsesprosessen?

Dette utsagnet er hentet fra Matt 24 der Jesus taler til jødene. I denne talen trekker han inn sabbaten, og geografiske steder i Israel, så det kan da ikke herske fnugg av tvil om at det er jødene har taler til. Jeg utfordrer dere alle «åndeliggjørere» til å prøve å bortforklare dette.

Profetiene i historisk perspektiv har aldri før blitt åndelig oppfylt – det har aldri før skjedd en åndelig oppfyllelse av Guds profetier til menneskene, så hvorfor skulle det bli slik nå. Det er en meningsløs tanke. Fra hvilket tidspunkt (bok i Bibelen) skal ma i så fall begynne å tolke Bibelen åndelig?

susej
Abonnent
Uffda
Abonnent
Uffda

Det gjør ingenting at du glemte linken til Bibelen, slik den boken tolkes her ville det være bedre om den aldri var skrevet. Ved hjelp av den står vi på terskelen til middelalderlignende religionskriger, vesentlig forskjellen er at vi nå har arsenal av altutslettende våpen.
Religionsemosjonister driver sitt manipulerende spill på høyt nivå, de har bla ledende rådgivende innpass i The White House.
Kristenfundamentalister som John Hagee, Pat Robertson, Jerry Fawell sitter sammen med presidenten og hans rådgivere. Hva de markedsfører er en ytre bokstavtolkning av åpenbaringen, altså en atomkrig i midtøsten.
John Hagee
http://www.youtube.com/watch?v=IsMWa-_zF34&feature=related

Det må være lov å advare mot slik tolkning av Bibelen, selv om man blir fordømt som en satan og kristendoms-kulturfiende.
The Armageddon Myth
http://www.youtube.com/watch?v=TIhdKz_JUNQ&feature=relmfu

susej
Abonnent
susej

OK – jeg gir deg sjansen til å vise meg hva Jesus virkelig mener med det han sier i Matt 24. Hvem snakker han til og hva er budskapet?

VÆRSÅGOD – tør du ta utfordringen, eller blir du svar skyldig?

Uffda
Abonnent
Uffda

susej
Dette bør sette dere fri fra den dogmatiske skremselspropaganda.

Matt 24 Fear And Guilt From Religion
http://www.youtube.com/watch?v=uVvt3yqBDMU&feature=plcp

Bible Matt 24 The Doom Story
http://www.youtube.com/watch?v=m7r0_bDKXS0&feature=plcp

Matt 24 As in Days Of Noah
http://www.youtube.com/watch?v=oETQqFnNWMU&feature=plcp

susej
Abonnent
susej

Klarer du ikke å si med to setninger hvem Jesus taler til og hva budskapet er i Matt 24, eller er det bare det at du må ha noen andre til å forklare dette for deg.

Jeg gidder da ikke sitte i tre timer å se på en dilletant for å få tak i hva han mener om saken. Evner du ikke å uttrykke deg i klartekst «mann».

Uffda
Abonnent
Uffda

Det er da vitterlig du som etterspør en alternativ forklaring til Matt 24. Når jeg henviser deg til en mester på området som best tolker tekstens betydning – vil du ikke lytte.
Da blir spørsmålet; har du en åndelig dimensjon i ditt liv? Eller består din verden bare av det sedvanlige mentale crapp som vi omgir oss med?
I Matt 24 forklarer Jesus at det nettopp er dette mentale rusk vi må kvitte oss med. Fikk du det med deg.? Tempel har her iflg nevnte betydning av bevissthet.

Ellers sier han du identifiserer deg baklengs med: John 3
11Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness. 12If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?

Gidder du altså ikke å sitte i tre timer å lytte? Dvs at Matt 24 egentlig er deg likegyldig, og at du har mer enn nok med egen lære. Velger du å tolke teksten bokstavlig, velger du også å se verden gå til grunne i inferno – imponerende mandig. :-)
Our Bizarre Beliefs
http://www.youtube.com/watch?v=N_pEQGeQu3E&feature=plcp

Falcon
Abonnent
Falcon

«Denne Bill Donahue er mildt sagt en utenomordentlig surrekopp» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/07/breiviks-budskap-om-de-anonyme-bakmenn-3/comment-page-2/#comment-90723

«.. Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavlan og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse?» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/vet-du-noe/comment-page-7/#comment-90596

Mole
Abonnent
Mole

Da spurte de: «Mester, når skal dette skje, og hva er tegnet på at dette skal begynne?»

12 Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere, utlevere dere til synagogene og kaste dere i fengsel, og for mitt navns skyld skal dere føres fram for konger og landshøvdinger.
13 Da skal dere få vitne.

14 Men legg dere på sinne at dere ikke behøver å tenke ut på forhånd hvordan dere skal forsvare dere.

15 For jeg vil gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi.
16 Men selv foreldre og søsken, slektninger og venner skal forråde dere og sende noen av dere i døden.

17 Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. 18 Men ikke et hårstrå på hodet skal dere miste.
19 Hold ut, så skal dere vinne livet!

Det er kristne jesujs snakker om her susej, ikke om israel i fremtiden.

Mole
Abonnent
Mole

susej sier:
29. 08. 2012, kl. 10:55
OK – jeg gir deg sjansen til å vise meg hva Jesus virkelig mener med det han sier i Matt 24. Hvem snakker han til og hva er budskapet?

VÆRSÅGOD – tør du ta utfordringen, eller blir du svar skyldig?

Mole
I vers 2 gir jesus svaret du ikke vil se
«Ja, ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere: Her skal det ikke bli stein tilbake på stein, alt skal rives ned.»

Når jesus senere omtaler seg seg selv som hjørnesteinen er det ennå et nådestøt for at det ikke skulle finnes noe jordisk israel, jesus er hjørnesteinen, hans etterfølgere er byggematerialene på det åndelige tempel

I vers 22 sier jesus,
Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.

dette viser at det globalt, ikke lokalt i israel.

Resten er jo planke kjøring susej.

Mulig du spurte Uffda, men jeg svarte jeg.

susej
Abonnent
susej

:-)
Du er ikke sann!
I vers 2 taler Jesus om tempelet ødeleggelse, noe som skjedde i år 70 e Kr
I vers 22 taler Jesus om den store trengsel som ennå ikke har funnet sted.

MEN, du svarte ikke på spørsmålene: Hvem talte han til og hva var budskapet?

Hvilke deler av Matt 24 skal man åndeliggjøre og hva skal man ta bokstavelig. Her er det enten eller – eller en komplett gordisk knute. De som åndeliggjør budskapet sliter alltid med dette uløselige problemet når de foretar sin åndeligjøring av skriften – de får den til å motsi seg selv – og det var vel ikke meningen? Bibelen sier jo også sitt om en slik problemstilling: De som er i strid med seg selv vil ikke bestå, men gå til grunne.

Med dette avslutter jeg denne disputten på dette tema. Enhver får være salig i sin tro.

Mole
Abonnent
Mole

Jeg har da ikke skrevet at jerusalem ikke ble ødelagt jeg, sannheten er at du ikke vil se at det jordiske jerusalem har gjort sin jobb.

«Ja, ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere: Her skal det ikke bli stein tilbake på stein, alt skal rives ned.»

Mole
Abonnent
Mole

susej skrev
Klarer du ikke å si med to setninger hvem Jesus taler til og hva budskapet er i Matt 24, eller er det bare det at du må ha noen andre til å forklare dette for deg.

Mole.
Bibelen selv kan vise deg svaret
vers 1
Da han var på vei ut,

kom

disiplene

til ham og pekte på tempelbygningene.

dis·ci·ple (d-spl)
2. often Disciple One of the original followers of Jesus.
3. Disciple A member of the Disciples of Christ.
a. One who embraces and assists in spreading the teachings of another.

Så du ser vel hvem bibelen sier jesus sa dette til?

Å budskapet omhandler de siste dager, dette burde du kjenne til susej.

Mole
Abonnent
Mole

susej skrev
De som åndeliggjør budskapet sliter alltid med dette uløselige problemet når de foretar sin åndeligjøring av skriften – de får den til å motsi seg selv – og det var vel ikke meningen? Bibelen sier jo også sitt om en slik problemstilling: De som er i strid med seg selv vil ikke bestå, men gå til grunne.

Mole
Herved har du forkastet jesus som den store åndeliggjører.

18 Da tok jødene til orde og spurte ham: «Kan du vise oss et tegn på at du har rett til å gjøre dette?»
19 Jesus svarte dem: «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på tre dager.»
20 «I førtiseks år har de bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på tre dager?» sa de.
21 Men det tempelet han talte om, var hans egen kropp. 22 Da han var stått opp fra de døde, husket disiplene hans at han hadde sagt dette, og de trodde Skriften og det ordet Jesus hadde sagt.

Jesus kaller seg selv hjørnesteinen i det nye jerusalem, altså tempelet, hva er det som er så leit å gi slipp på susej, det jordiske jerusalem?

susej
Abonnent
susej

:-)
Mole – du misforstår dette hele tiden.

Dette tempelet sa Jesus om seg selv – et fysisk legeme. Har ikke noe med åndelig å gjøre i det hele tatt. Jeus ånd levde videre etter hans legemlige død da han i dødsriket talite til de englene som hadde falt fra sin høye stand (de som avlet bastarder med menneskedøtrene).
Etter tre dager hadde Jesus bygget opp igjen tempelet(sin fysiske legeme) og stått opp igjen.

Mole
Abonnent
Mole

Ja er klar over det, det forklares i vers 22.
Derfor skulle jesus gjenreise dette etter tre dager i dødsriket.

Mole
Abonnent
Mole

susej skrev
De som åndeliggjør budskapet sliter alltid med dette uløselige problemet når de foretar sin åndeligjøring av skriften – de får den til å motsi seg selv – og det var vel ikke meningen? Bibelen sier jo også sitt om en slik problemstilling: De som er i strid med seg selv vil ikke bestå, men gå til grunne.

Mole – du misforstår dette hele tiden.

Dette tempelet sa Jesus om seg selv – et fysisk legeme. Har ikke noe med åndelig å gjøre i det hele tatt.

Mole.
12 Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden.

19 Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie.

20 Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen.

21 Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren,

22 og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.

Mole
Abonnent
Mole

susej skrev
Jeg burde kanskje arrangere et seminar om Åpebaringsboken siden forvirringen er så til de grader tilstedeværende.

Mole
;)
Den likte jeg, jeg har alltid hatt sans for skriftlærde og fariseere.

susej
Abonnent
susej

:-)
Du misforstår jo absolutt alt jeg skriver i værste mening – konsekven. Er det med hensikt, eller blir det bare naturlig for deg?

Et seminar har normalt flere bidragsytere og ulike innspill. Der hadde jo også du kunnet presentere og argumentere fr dine synspunkter.

arifkarim
Abonnent
arifkarim

Det nytter ikke å diskutere med ultra-sionister som ‘susej’. Alt det bablet om fundamentalistiske muslimer kommer fra sionistenes leire i sioniststaten Israel.

Sigr Huginsson
Skribent

Det er sikkert ikke helt uriktig at det har sine røtter sør for Dovre arifkarim, men har du noen gang spurt deg selv om årsaken til at slike vrangforestillinger oppstår, og hvorfor kollektive vrangforestillinger overdøver den selvstendige tanke- og viljevirksomhet?

Dette fenomenet gjelder ikke bare kristensionister, men all form for kollektiv tenking i grunn. Hvorfor er det slik?. Hvordan blir man slik?

susej
Abonnent
susej

Når man på innpust støtter jihadittiske muslimer og på utpust kommer med hatiske utsagn om de som støtter Israels rett til eksistens innenfor sikre grenser – da er det selvfølgelig en sammenheng. Man omfavner selvmordsbombere helt til de dreper ens egne………….

susej
Abonnent
susej

arifkarim:
Som muslim er du jo programforpliktet til å hate jøder.

Ref Koranen: Hver stein og busk skal si – det ligger en jøde her, kom å drep ham.

Mole
Abonnent
Mole

susej sier:
arifkarim:
Som muslim er du jo programforpliktet til å hate jøder.

Ref Koranen: Hver stein og busk skal si – det ligger en jøde her, kom å drep ham.

Mener du muslimer er steiner og busker susej?

susej
Abonnent
susej

Du er så til de grader tungnem og må få absolutt alt inn med teskje. Hvis du ikke skjønner dette tror jeg du trenger annen hjellp enn den jeg kan gi deg med å forklare selv de enkleste ting.

MEN – jeg tror egentlig at du skjønner, men kun er ute etter å kverulere.

Mole
Abonnent
Mole

Lukas 19
39 Noen fariseere i folkemengden sa til ham: «Mester, tal disiplene dine til rette!» 40 Men han svarte: «Jeg sier dere: Dersom de tier, skal steinene rope.»

gudfrid
Abonnent
gudfrid

Du har nok helt rett i at vi er programmert forskjellig, Sigr spør om årsaken til vrangforestillinger/programmeringer. Jeg mener vi blir programert gjennom religion (og skolesystemet). Tiden er inne for å slette disse selvdestruktive vrangforestillingene.
Det blir bra det :-)

Uffda
Abonnent
Uffda

I tillegg til å være programmert, er vi alle Vatikanet sin eiendom. Håper JJ får så intens skrivekløe at han kan undersøke tema for oss.
Your Soul Is Owned By The Vatican
http://www.youtube.com/watch?v=9IAFZP_4qMY&feature=related

Falcon
Abonnent
Falcon

Angående blanding av menneskelig vitenskap og åndelig satanisme, en kommentar som ble slettet etter en strandbølges levetid, under artikkel «Obama annonserer Nibirus nærvær» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/obama-annonserer-nibirus-naervaer/#comment-90766 sitat:

+{

Å velge beviselig kriminelle og løgnerske Barry Soetoro, alias Barack Obama, til å forkynne en sådan melding er mildt sagt et dårlig valg, få vil tro ham. Personlig tror jeg ikke på ham selv om han hadde sagt at jorda var rund, hadde blitt bekymret og måttet sjekke det også. Mannen og hans sjefer er ikke kjent for å beskytte jordens befolkning, og dyr, mot å blir oppskremt, tvert imot, det er nettopp det de er eksperter på, samt falskflagg terror, krig med vandalisering og overlagte drap på spebarn, gravide kvinner, unge og gamle, vaksinering og medisinering med gift, grovt tyveri og så alt for mye mer av satanistisk sort

Referanser,
How to massacre children and other innocent humans with a smile and drink champagne in public, Obama’s War Incited by CNN, Al Jazeera & Co Leaves Thousands of Libyan Children Handicapped or Dead http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1814&start=1 * Google { barack obama site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=barack+obama+site%3Aabeldanger.net } * British Bankers’ Association Planned and Executed 911 with Reuters for Profit http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1805&start=1

Angående referanser til telepati og relatert i bl.a. http://www.rolfkenneth.no/ se *AGE OF DECEIT* (FULL) Fallen Angels and the New World Order http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1808&start=1

Digressivt men noe relatert,
Naturvitenskapens basis og virksomhetsområde? http://folk.uio.no/ingolfk/Naturvitenskapens_begrensninger.html * «.. Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavlan og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse?» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/vet-du-noe/comment-page-7/#comment-90596

Hvorfor denne åpenbare blanding av nibiru og satanisme?, skill det klart fra hverandre, og det blir mer mulig å studere nibiru informasjonen uten åpenbare og idag relativt velkjente og ekstremt grufulle forstyrrelser. Forøvrig, takk for artikkelen, skal se mer på det hvis anledning, fikk for en tid tilbake en henvendelse og dokumentajon om temaet som jeg så langt knapt har nevnt muntlig

}+

✟ Veritas vincit omnia

Falcon
Abonnent
Falcon

Χίτλερ is Hitler and Χρήστος is Christos and Charlemagne is Jesus http://jamesluxley.com/pages/main/Hitler.php Quote: Unearthing 2000 years of history is no easy task. We were suppose to have historians do this. Second World War was planned from day one and all deliberately devised. I am 100% certain Hitler did not die as told. But these historians are in on the deceitful game and play tricks and do not tell the whole story of how symbols connect all evil. So better do the job myself. Once you start looking into Pandora’s box it is full of snakes and grind and filth with hidden symbols to such an extend that just that in itself is evil it in fact is the Devil. I started my journey in September 2011 and I have found so much more than I expected. I believed I might find the original roots of Christianity when in fact I have found a conspiracy so huge it becomes even more evil than a dragon. And actually dragons are good in Asia. But they really messed that up too. When you read this story you will never be the same again I promise you unless you are totally insane or wish to stay in denial. So be it. I know what I know and even if I was alone knowing this I still know it is true. It would have been so nice to have found a few evil people and all would be Okay. But this goes beyond evil and covers all corners of the earth. Had there just been a few good men in the west perhaps I would have rested my case but this touches every atom, every family, every soul and spirit that ever lived for many many years. The Holy Roman Empire ruled and lived like royals but they were not. There is so much to touch upon but now read about a few symbols and especially Adolf Hitler and how his Greek name Χίτλερ has everything to do with it even bloody Windows XP believe it or not. Χίτλερ ..

«Fastest Growing Crime In America: Child Porn and Child Trafficking ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/12/human-etisk-forbund-og-bruk-av-pro-pedofile-til-konfirmasjonsundervisning/comment-page-2/#comment-94187

Falcon
Abonnent
Falcon

A Republic Service Announcement. Jeffersonians Sleeper Cell Network Army of the New Republic

Able Danger Explains Gun Control Agenda http://www.youtube.com/watch?v=y0t51IK5w2g&list=PLqQQFOVUZBLhM3nrtuTRkSahYxdXZ8P1G

Quote: the agenda behind the agenda of gun control is records and data control to prevent gun ownership by placing children on psychoactive drugs, vaccinations and other poisons to have a record of treatment. A record that is kept in the government database by the Obama health care trick, not as confidential private records by doctors, can be used to keep you from owning a gun. There are plans within plans, nothing is as it seems in the Communist New Networks (CNN et. al.) and the democracy corporation goal of a totally disarmed public is running full steam ahead…for now…

«How Gardasil Changed My Life ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/medisinsk-faglig-om-vaksiner/#comment-97609

Falcon
Abonnent
Falcon

SVP Leaks: the Plans of the SVP Nazis of Switzerland to Murder Immigrants in Concentration Camps http://www.youtube.com/watch?v=ZpJ9iYn5Ywo&list=PLqQQFOVUZBLilXdv7GcY1A1hqfbcMNBLb

Quote: IN JUNE 2012 THE PLANS OF THE SWISS MASTER RACE LEAKED OUT, THAT THEY WANT TO DISPOSE OF THE IMMIGRANTS, WHO BELONG TO INFERIOR RACES, THUS RAGARDED UPON AS BUGS BY THE SWISS

The pharaoh lineage, the priest of Amon Ra and the connection to Switzerland, QL Tv, Santos Bonacci + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1886&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

«Field McConnell og David Hawkins sier at mordet på prinsesse Diana er løst, søk ‘Diana’ via søkefelt i Abel Danger ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/cia-eller-ei-accidenting-som-drapsmetode/comment-page-6/#comment-101179

Falcon
Abonnent
Falcon

911/116 – 3e Reich – Simon de Montfort 1160 – Crusades/Croisades/Kreuzzüge https://www.youtube.com/watch?v=30pVR-po5q0&list=PLqQQFOVUZBLiLzrRpvm1OI7Uq4unlS8Gv

Quote: Apparently most mason lodges have a street number 116, and if you turn it around a 180°, you get 911 (user makahru); 116 stands for the year 1160 during the crusades, when their most important Templar`s knight Simon de Montfort was born, out of whom the free masons and the banks were born. This guy was one of history`s worst butchers comparable with Mr Hitler; he`s famous for butchering people in Constantinople during the 4th crusade from 1202-1204 and for butchering the peacefull Cathares in Occitania to the last man, woman and child. This is why freemasons and the Swiss are so fond of Simon of the Strongmountains = Switzerland. Credits to user makahru, he found out, that most lodges have street number 116, which gives 911, when turned 180°.

Hitchhiking to Corsica, birthplace of the gods (arabic); How to survive with little or no money + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1897&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

«Mandatory Vaccination in 2013 Switzerland, Epidemics Laws by Pharma Lobby & 666 RFID Micro Chip ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/nytt-nasjonalt-vaksineregister-vaksinepresset-oker/comment-page-14/#comment-102599

Falcon
Abonnent
Falcon

Swiss-Argentina Nazi Connection: British killed by Switzerland`s Oerlikon 35mm Skyguard in Falklands http://www.youtube.com/watch?v=DQNGrx8b0-Q&list=PLqQQFOVUZBLhT_ih75GQV17oRTJNOVnQO

Quote: THE NAZI CONNECTION: IN 1982 SEVERAL BRITISH SOLDIERS WERE LITERALLY SHOT TO PIECES WITH SWISS WAR MACHINES FROM OCTOGON SWITZERLAND WITH 35MM SKYGUARDS FROM COMPANIES AS OERLIKON, THAT ALREADY SOLD GUNS AND AMMO TO THE NAZIS DURING WW2; THIS IS THE SWITZERLAND – ARGENTINE NAZI CONNECTION, WHERE THE PRO NAZI SWISS RED CROSS GAVE THOUSANDS OF RED CROSS PASSPORTS TO NAZI WAR CRIMINALS AS MENGELE, BARBIE AND EICHMANN – BUT OKAY EVERYTHING IS JUST FINE, AS LONG AS THE ROYAL FAMILY CAN HAVE THEIR SKI HOLIDAYS IN A SWISS SKI RESORT IN OCTOGON SWITZERLAND

Hooded crow sitting on the templar cross on top of the grail in the left hand of king Olav Tryggvason, statue on the market square in Trondheim Norway http://postimg.org/image/6sfpco4on/ In facebook http://tinyurl.com/nm9z79c See the pharaoh show, url: http://octogon.falconscafe.com

«Chemtrails Trondheim Norway October 21 2013 9:54 am ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/mystisk-skydekke-pa-%C3%B8stlandet-28-20-09/comment-page-7/#comment-103214

Falcon
Abonnent
Falcon

The Jäger Report Karl Jaeger Einsatzkommando & Swiss Involvement in Massmurder and Genocide + http://www.youtube.com/watch?v=vo4ghcTkB90&list=PLqQQFOVUZBLjVa-xTtyuamDK60PFOVwKK

Quote: SS-Standartenführer (colonel) Karl Jäger is one of the many massmurderers from Switzerland, who volunteered to come and kill for Hitler during WW2

Swiss voodoo: Reptilian crawling out of human being’s back, Elfenau, princess Feodorowna-Saxe-Coburg + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1935&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102