Du leser nå
Måneformørkelse og Venuspassasje

7 minutter lesetidMåneformørkelse og Venuspassasje

To dager før Venuspassasjen 6. juni er det en delvis måneformørkelse. Måneformørkelsen og Venuspassasjen forsterker hverandre gjensidig og må ses i sammenheng.

Solformørkelser og måneformørkelser går hånd i hånd. Det følger en måneformørkelse ved fullmånen 2 uker etter en solformørkelse. Noe sjeldnere kan vi få en måneformørkelse også på fullmånen 2 uker før solformørkelsen.

Måneformørkelse

Det er en delvis måneformørkelse 4. juni kl. 13.13 norsk sommertid. Denne eklipsen vil vi ikke se i Norge fordi månen vil være under horisonten. Likevel er denne formørkelsen viktig, særlig fordi den er på 14 grader Skytten, som er samme grad som den fascinerende Store Tiltrekkeren, se.

Det er meget mulig at dette er den astrologiske forklaringen på den direkte kommunikasjonen fra galaksen som Douglas James Cottrell snakker om i sin 20. mai-DTM, og som er sitert i artikkelen det er linket til ovenfor.

Ifølge 1650-talls astrologen William Lilly vil effekten av en måneeklipse vise seg like mange måneder som antall timer formørkelsen varer.

Lilly mente også at en måneformørkelse i de 10 midterste gradene av Skytten varsler at sykdom vil herje hester, muldyr og lignende dyr, og at pirater vil skape problemer på sjøen.

Her tidfester Clif High sommerens største begivenheter basert på sine web bot-analyser. Blant annet varsler han et falskt iransk (egentlig Mossad-agenter) angrep på 4 amerikanske atomfartøy, som driver undersjøisk krig mot kabalens alien-fiender i persiagulfen og det Indiske hav, og senker dem. Datoen er 12. august. Noe slikt vil vel være nåtidens mest avanserte form for “pirater som skaper problemer på sjøen”, vil jeg tro.

Sabiansk Symbol for Måneformørkelsen

Det Sabianske symbolet for 15 grader Skytten (når man bruker Sabianske symboler, går man alltid opp til nærmeste hele grad) er ifølge Dane Rudhyars bok “An Astrological Mandala: The cycle of Transformations and its 360 symbolic phases”: “The Ground Hog Looking for Its Shadow on Ground-Hog Day, February 2.” (Murmeldyret ser etter skyggen sin på murmeldyrdagen 2. Februar.)

Dane Rudhyar mener det viser til verdien av å forvente at begivenhetene tar nye vendinger og å oppdage framtidige prospekter. Det passer godt med den Store Tiltrekkerens egenskaper, som bryter lyset på en slik måte at vi kan se hva som er bakenfor. Effekten er omtrent som et buet speil som viser hva som ligger bak en krapp sving. Vet vi hva som er bak neste sving, kan vi oppdage framtidige prospekter.

Siden solen vil være midt imot ved en fullmåne, vil den fortsatt befinne seg i Tvillingene, tegnet for kommunikasjon. Kanskje viser denne måneformørkelsen til den direkte kommunikasjonen fra galaksen, som Douglas James Cottrell snakker om i sin DypTranseMeditasjon om solformørkelsen 21. mai? Innholdet er gjengitt i Nyhetsspeilet-artikkelen det er linket til ovenfor.

Venuspassasjen

2 dager etter måneformørkelsen passerer Venus foran solen. Fortsatt vil vi være i det vi i astrologien kaller eklipsevinduet, som varer noen dager både før og etter en formørkelse. Det gjør at vi må se Venuspassasjen som en del av måneformørkelsen, og måneformørkelsen som en del av Venuspassasjen. Venuspassasjen er også en type eklipse, selv om den bare vil vise som en liten prikk mot solskiven. Gjensidig forsterker de hverandre.

Sol- og måneformørkelser opplever vi med 5-6 måneders mellomrom. Venus passerer solen med ca. 18 måneders mellomrom. At Venus passerer foran solen, slik den gjør 6. juni, er derimot svært sjelden. Når den gjør det, skjer det likevel i par, dvs. to ganger med ca. 8 års mellomrom mellom første og andre passering. Denne passasjen er den siste i dette paret. Den første var 8. juni 2004.

Når passasjen 6. juni er over, vil ikke noe slikt skje igjen før 11. desember 2117! Forutsetningen er at vårt solsystem og jordens, solens og Venus’ plassering i det forblir uendret så lenge. Blant de som sier at denne forutsetningen ikke holder, er Iliuka www.iliuka.net og Tolec, som representerer The Andromeda Council www.andromedacouncil.com. Uansett er dette en sjelden anledning til å se fenomenet.

For de som ønsker å gå i dybden på Venuspassasjer, anbefales denne artikkelen av Nick Anthony Fiorenza. En spesielt interessant ting som han viser grafisk i denne artikkelen, vil jeg likevel nevne her. 5 par Venuspassasjer etter hverandre danner et pentagon.

De som studerer Fiorenzas artikkel bør være oppmerksom på at han bruker sidereal astrologi.
De fleste astrologer inkludert meg selv bruker geosentrisk astrologi. Vi forholder oss til himmelen slik den ser ut fra jorden. En vesentlig forskjell er at hele stjernehimmelen forskyves fordi perspektivet blir et helt annet. Dette er grunnen til at Fiorenza plasserer Venuspassasjen i Skorpionen. Det er med andre ord ingen av oss som tar feil. Vi har bare forskjellig perspektiv.

 

Kartet viser hvor Venuspassasjen vil være synlig. Den er synlig over hele Norge, så sant det er skyfritt i nordøst. Varigheten er fra kl. 00.09.42 til kl. 06.49.32 norsk sommertid onsdag 6. juni. Husk sveiseglass foran øynene når du ser på sola!

Venus Retrograd

Venus har vært retrograd siden 15. mai og vil ikke gå direkte igjen før 27. juni. Venus er planeten som forbindes med alt det vakre og verdifulle i livet: estetikk og kunst, kjærlighet og vennskap, alt som forskjønner og forsøter tilværelsen. Den styrer verdier inklusive penger, og den er limet i tilværelsen, det som binder allting sammen.

Når Venus er retrograd, får den negativt fortegn. Da revurderer vi hva som har verdi for oss. Vårens streiker er et eksempel. Hva er viktigst? Er det finansverdenen og aksjemarkedet? Eller er det matproduksjon, barns oppvekst og læring og omsorg for syke og gamle? Vi revurderer også våre relasjoner, om de egentlig koster oss mer enn de gir oss tilbake. Sannsynligheten er stor for at mange prioriteringer vil endres, og endringene begynner med denne Venuspassasjen.

12. august sier Clif High i artikkelen det er linket til ovenfor at planen er at alles øyne da skal være rettet mot London. Ikke fordi det der foregår en falsk invasjon fra verdensrommet, men fordi alles øyne da vil være rettet mot ødeleggelsen av “the financial records”. Her er ikke jeg trygg på om han sikter til bankkonti eller verdipapirarkiver.

Er det lurt å ta pengene ut av banken i begynnelsen av august? Sånn i tilfelle dette slår til. Eller kanskje det bare er verdipapirmarkedet som skal ødelegges? Jeg ville i hvert fall ikke satse på at all gjeld forsvinner denne datoen.

Fix-stjernen Cursa

Passasjen skjer på samme grad som fix-stjernen Cursa befinner seg. Dens betydning er skjebnestrømmer, vekslende emosjoner, ikke-reversible forandringer i livets rytmer, følelsen av å være fullstendig glemt. Dette virker unektelig skjebnesvangert.

Sabiansk symbol for Venuspassasjen

Venuspassasjen foregår mellom 15 og 16 grader Tvillingene. Det Sabianske symbolet for 16 grader Tvillingene er ifølge Dane Rudhyar: “A Woman Activist in an Emotional Speech Dramatizing her Cause.” (En kvinnelig aktivist dramatiserer saken sin i en emosjonell tale.) Rudhyar mener at dette viser til en lidenskapelig reaksjon på en dypfølt ny erfaring.

Hvordan markerer vi Venuspassasjen?

Rundt om i verden er det mange som panlegger spesielle begivenheter i tilknytning til Venuspassasjen. En av dem er Celia Fenn, som holder et gratis webseminar 6. juni. Den som ønsker å delta, finner informasjon om det et stykke ned på denne siden. Celia Fenn har også skrevet et nyhetsbrev om Venuspassasjen, som jeg på grunn av copyright dessverre ikke kan gjengi utover at hun sier mer eller mindre det samme som jeg har sagt her om denne Venustransitten.

De av leserne som har fulgt med på ulike spirituelle internettsider, ble kanskje skuffet over innholdet i denne artikkelen. De forventet kanskje at den skulle inneholde et budskap om at Venuspassasjen markerer begynnelsen på en bedre verden med kjærlighet og fred som dominerende overtoner.

De som har planer om å bruke Venuspassasjen til å meditere på kjærlighet og fred, bør etter min mening gjennomføre planene sine. Det er alltid fint å meditere på slike tema, og enda mer kraftfullt er det om mange gjør det samtidig.

Faktisk er jeg overbevist om at sluttresultatet av Venuspassasjen blir en verden uten kriger, og der kjærlighet og toleranse råder. Iliuka  har sagt at vi vil ha fred på jorden innen et 10-år. Det er kort tid i perspektiv av syklusen til en Venustransitt.

Like overbevist er jeg om at det først må til en total revurdering av hva vi anser for å ha verdi. Det må nok en del dramatikk til for at det skal skje. Så lenge verden går i noenlunde vante baner, finner neppe mange nok grunner sterke nok til å foreta de nødvendige revurderinger og omprioriteringer. Deretter må vi ta konsekvensene av våre nydefinerte verdier og snu totalt om på flere områder.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
0%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Liv Bjøringsøy

Til informasjon har Liv Bjøringsøy forlatt vår virkelighet. Liv var astrolog og tilrettelegger av Dolores Cannons QHHT-metode. Hun kom fra redaksjonen i Zodiak og har tidligere skrevet artikler i internasjonal maritim presse. Av utdanning var hun økonom og har det meste av sitt voksne liv vært ansatt i privat næringsliv. Hun jobbet mye internasjonalt og var alltid opptatt av samfunn og internasjonal politikk. I tillegg hadde hun tilegnet seg esoterisk kunnskap og innsikt fra flere disipliner. Hun så det som viktig å bidra til å spre kunnskap til flest mulig. I tillegg til å skrive på Nyhetsspeilet malte hun bilder som hun stilte ut i sitt hjemmegalleri og kombinerte all sin viten og innsikt i rådgivning og husrensing på telefon.

22 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *