Du leser nå
Kaospiloter gjennom forandringer og kaos

6 minutter lesetid



Kaospiloter gjennom forandringer og kaos

Kaospilotene graver frem kilder og informasjon, som ikke nødvendigvis er mainstream og politisk korrekt, til å belyse din problemstilling.

Livets skiftende hendelser og usikkerhet får ofte noen og enhver til å stoppe i sine vante spor og tenke alternativer om sine prioriteringer og hva slags kunnskap de lar seg lede av. Nå har alternativ Norge fått sin egen tenketank og coach nettverk for å tilby personlig coaching og hjelp til personer som er i personlige endringsprosesser.

Tenketanken Veritas
http://www.kaospilotene.no

Individene påvirker samfunnet, men endringer i samfunnet påvirker også personene som ofte kan oppleve endringer som noe negativt, hvilket ikke alltid er sant. Alltid før endringen er det kaos, og etter store endringer er det kaos en tid får det kommer til en kognitiv stabilisering.

Hvis du tenker på en livsforandrende hendelse i livet ditt – du starter et nytt forhold, og starter en ny jobb, gifter deg, flytter til en ny by, får barn, taper en viktig rettsak, blir overkjørt av samfunnets institusjoner…..

Husk uroen du gikk gjennom før du faktisk «gjorde det»? Disse følelsene forbundet med å ta en stor beslutning eller komme til enighet med den forestående endringen som kom i rasende fart mot deg og som du ikke hadde kontroll over … skapte det en del kaos i deg? I påvente av endringer som kan ryste grunnlaget for alt du vet og har bygget ditt verdensbilde på – din trygghet, din følelse av å vite hvem du er, din følelse av å kjenne din plass i verden og samfunnet. Plutselig kan alt ramle sammen, ikke nødvendigvis som følge av interne saker i deg selv, men som følge av samfunnets endringer utenfor deg, som du ikke har vært forberedt på kom. Og mange kan slite med å holde tritt med de ytre endringene som manifesterer seg.

Slike endringsprosesser skaper ofte mye mer spørsmål enn svar. Disse spørsmålene om «hvem er jeg?», «Hva nå?», «Hvordan gjør jeg det?» … dette skaper en annen type kaos, kognitivt kaos, kognitiv dissonans mellom hva som føles som riktig, og hva en blir fortalt utenfra er riktig.

Kanskje din indre kritiker også trer inn i bildet; «men er ikke dette hva du alltid har ønsket, bør du ikke være lykkelig?», men så er du bare like tom og ulykkelig likevel. Egentlig har du all rett til å være litt nedfor etter en livsforandrende hendelse, fordi du er i bevegelse, fra den personen du var før endringen fant sted, som i seg selv er trist fordi du må ta farvel med en personlighet du har blitt vant til, til den nye du skal integrere på nytt i deg selv. Du må nå finne deg selv i din nye normalkondisjon, og bli komfortabel med din nye måte å være på, og hvilken kunnskap som skal danne basis for den nye personlighetens nye verdenssyn.

Det kognitive puslespill

Forandring er tøft, men det er ofte verdt det! Å bli autentisk kan være hardt arbeid etter å ha blitt foret i tiår etter tiår av makter og myndigheter hvordan en BØR være:

‎»Begrepene “obedience”, “compliance” og “conformity” er sentrale begreper i sosialpsykologien. Begrepene beskriver individets evne til lydighet og graden av underkastelse i møte med autoriteter eller situasjoner som innebærer aspekter av gruppepress. Individer som stadig utsettes for ytre press og manipulasjon utvikler etterhvert et kamelon-intellekt. En av bivirkningene ved å stadig uttrykke seg i samme valører som omgivelsene vil være ambivalens – et naturlig resultat av manglende samsvar mellom det indre og ytre. Etterhvert som man blir mer øvet i å uttrykke seg synkront med maktapparatet vil ubehaget gli over i en mer behagelig tilstand preget av søvndyssende servilitet. Dette er en friksjonsfri eksistensform næret av autoriteters vennlige klapp på hodet. Av forståelige årsaker velger de fleste å forbli i denne tilstanden resten av livet. Enkelte samfunn synes å ha en egen evne til å fostre individer med slike adferdstrekk.» – Ragnhild Madsen .

Den gode nyheten er, nå trenger du ikke å gå gjennom det alene. Et nettverk av coacher innen livstil, helse, juridisk rådgivning, geopolitisk analyse, åndelig, filosofisk – er tilgjengelig fra en ny norsk tenketank kalt ‘Tenketanken Veritas’.

Tenketanken Veritas
http://www.kaospilotene.no

Tenketanken Veritas sier i en pressemelding at de vil være:

  • Holistisk innfallsvinkel.
  • Et trygt sted å utforske nye måter å se på livet ditt.
  • Katalysatorer for endringsprosesser.
  • Nyskapende problemløsere som finner kreative løsninger.
  • Noen som ser hva som skjer – flere lag under overflaten.
  • Mer meningsfullt liv, i tråd med hvem du virkelig er.
  • Forretnings alkemikere som kan avdekke skjulte inntektsmuligheter.
  • Fred midt i kaoset i en tid med overgang.
  • Et speil hvor du kan se dine egne begrensninger og muligheter.

I tillegg vil coachene og skribentene i nettverket tilby research og etterforskning av alternative innfallsvinkler for helse, livsstil, juss og andre ting som kunde skulle ønske å få belyst.

«Hvis du er frustrert med et aspekt av livet ditt, ikke sikker på hvordan du kan klare å slutte å gjøre de samme valgene som fortsette å skape de samme problemene, lage eller bare ønsker å ha mer lykke, fred i sinnet og mer lidenskapelig liv, kan coaching hjelpe deg med det,» sier Rhonda Britten, grunnlegger av Fearless Living Institute. Livstrenere kan spesialisere seg på områder som relasjoner, karriere eller personlig vekst. De lover å motivere, gi støtte når klienter trenger et løft i tillit og hjelpe dem å avgjøre hvilken retning de bør ta. Quiz: Er du ute av balanse? «I en perfekt verden, kunne alle finne ut av dette for seg selv, men vi lever i et så komplisert tid … at de fleste av oss trenger all den hjelp vi kan få,» sier trener Libby Gill.

http://articles.cnn.com/2007-08-01/living/wlb.life.coaches_1_life-coach-international-coach-federation-icf?_s=PM:LIVING

Målet med aktiviteten er å styrke folk til å bli mer bevisste personer som kan manifestere sin vilje mer bevisst i samfunnet. Når en person tar totalansvar for sitt nivå av bevissthet, tanker og tro, følelser, handlinger og resultater, så skjer det store personlige endringer til det positive.

Ifølge International Coach Federation så innebærer coaching et partnerskap med klienter i en tankevekkende og kreative prosess som inspirerer kundene til å maksimere personlig, faglig og åndelig potensiale. Profesjonelle trenere er «opplært til å lytte, til å observere og å tilpasse sin tilnærming til kunders individuelle behov».

Profesjonell personlig coaching er en prosess, hvor den eller de som får coaching får hjelp til å oppnå resultater både i yrkeslivet – og privatlivet, som han/hun opplever som tilfredstillende. Via prosessen vil den som blir coachet øke sin bevissthet om hvordan egen læring og selvutvikling foregår. En vil da kunne få realisert mer av sitt potensiale, få stilnet kognitiv dissonans, samt oppnå økt tilfredshet på alle livets områder.

Eller de kan rett og slett få hjelp til å etterforske, beskrive for klienten alternative løsninger på hva som helst problem de skulle stå ovenfor, det være seg eksistensielt, åndelig, juridisk eller helse og livsstil.

Tenketanken Veritas
http://www.kaospilotene.no

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
75%
Opplysende
25%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
J.Johansen
Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info