Du leser nå
Ancient Aliens: Sesong 4

9 minutter lesetidAncient Aliens: Sesong 4

Sesong 4 består av ti nye episoder med dykk inn i fortidens mysterier som etablissementet har valgt å ignorere eller latterligjøre.

Dokumentarserien Ancient Aliens, sesong 4, har fra februar til mai 2012 sendt ti episoder. Kvaliteten varierende. Noe er nytt; mye er repetisjon fra tidligere sesonger.

Introduksjon

Pr. mai 2012 har TV-kanalen History [tidligere: The History Channel] fullført fire sesonger med dokumentarserien Ancient Aliens. Serien presenterer overveldende evidens på at mennesket i fortiden hadde besøk av en eller flere humanoide ET-grupper. Hvilken betydning og innflytelse disse ET-humanoidene hadde på Homo sapiens, er det ulike meninger om. Sitchins tolkning av de sumeriske kileskrifter er at anunnakiene fra Nibiru fortalte sumererne at de selv hadde skapt Homo sapiens som en hybrid. Selv om Sitchins tolkning er riktig, betyr ikke det at anunnakiene nødvendigvis fortalte sannheten. De kan ha skrytt og løyet, og tatt æren for høyerestående ET-gruppers hybridprosjekter.

 

Dersom Homo sapiens er en hybrid skapt gjennom ett eller flere biogenetiske ingeniør­prosjekter, er det opplagt at ET-perspektivet på Homo sapiens – når det gjelder fortid, nåtid og fremtid – må være av primær betydning for de vitenskapelige, erkjennelsesmessige, esoteriske og filosofiske fagmiljøer. Disse fagmiljøene gjør seg i tiltagende grad irrelevante ved å fort­sette å ignorere ET-perspektivet på Homo sapiens.

 

Sesong 4

Episode 1 og 2 hadde premiere den 17. februar 2012. Den tiende episoden ble sendt den 4. mai 2012. Episodene er 43-44 minutter lange.

 

1) The Mayan Conspiracy    (YouTube)

Olmekerne, som grunnla Meso-Amerikas modersivilisasjon og som var forgjengerne til maya-kulturene, blir knapt nevnt i denne episoden. Men det var olmekerne som var opphavet til de mange og de store mysteriene i Meso-Amerika, som f.eks. nulltallet, Long Count-kalenderen, og dyrkelsen av den fjærkledde slangen Quetzalcoatl. Maya-kulturene bare overtok og laget sin ”maya-versjon” av disse mysteriene.

 

Ble Palenque-kongen Pakal den Store (603-683) avbildet i et romskip på hans sarkofaglokk (Wiki-artikkel: K’inich Janaab’ Pakal)? I så fall har dette romskipet ikke noe med anunnakiene å gjøre, og må ha tilhørt en annen ET-gruppe. Denne episoden er ikke så bra, og er i hovedsak repetisjon av stoff fra tidligere sesonger.

Inngraveringen på sarkofaglokket til Pakal den Store (603-683).

 

2) The Doomsday Prophecies   (YouTube)

Mer om Long Count-kalenderen og maya-kulturene. Episoden virker mer fordummende enn opplysende.

 

3) The Greys     (YouTube)

Helhetlig sett er denne episoden svært dårlig; den er mer forvirrende enn opplysende. Episoden henter erfaringer fra vidt ulike kontekster, og sauser disse sammen til en uspiselig lapskaus, med det evindelige spørsmålet ”Is it possible… ?” Episoden kan best beskrives som en mindfuck. Da vil jeg heller anbefale min egen artikkel: Zetaene: forbereder de Jordens nye æra med et hybridprogram?

 

I motsetning til hva som antydes i episoden, er verken zetaene eller anunnakiene reptiloide. Det finnes reptiloide ET-grupper, men det er en helt annen sak. Kim Carlsberg snakker kort om sine egne abductions fra 1988 og utover. I 1995 utga hun den illustrerte boken Beyond My Wildest Dreams: Diary of a UFO Abductee.

 

4) Aliens and Mega-Disasters     (YouTube)

Fremfor å diskutere forekomsten av astronomisk utløste jordskorpeforskyvninger, samt kata­klysmer i tiden rett før og etter disse (Velikovsky, ZetaTalk), blir det i episoden fremmet komplekse antydninger og argumenter for at ET-grupper står bak ”mega-naturkatastrofer”. Dette er en svært spekulativ episode der alskens spørsmål stilles, men hvor dem som intervjues ikke går i dybden av noe som helst.

 

Ifølge Japans Kyodo News Agency ble over 1000 UFO-observasjoner gjort i dagene etter jordskjelvet og tsunamien ved Tohoku den 11. mars 2011. Hva er implikasjonene av dette? Er ET’ene spesielt fasinert av slike katastrofer og menneskers reaksjoner på disse? Eller bruker ET’ene slike katastrofer til å sende oss telepatiske budskap?

 

5) The NASA Connection    (YouTube)

Denne episoden er i hovedsak basert på boken til Richard C. Hoagland og Mike Bara: Dark Mission: The Secret History of NASA (2. utg. 2009). [Se min bokanmeldelse (NyS, 2010)]. Mike Bara får mye taletid i episoden.

Bokomslaget til Hoagland & Bara: ”Dark Mission”.

 

I episoden presenteres noen av indikasjonene på at det er artefakter på Månen og Mars, hvilket NASA fremdeles benekter. Om astronauters filming av UFO’er ute i verdensrommet. Om NASAs opprinnelse, og dets plassering under Forsvarsdepartementet. Om NASAs forbindelse med frimureriet (kun Den skotske ritus!). I episoden er det mye løs assosiering rundt denne forbindelsen, hvor både Weishaupts Illuminati-orden og Egypts farao-æra trekkes inn. Om JFK som annonserte USAs mål om å sende en bemannet rakett til Månen, og som senere ønsket å forene USAs romfartsprogram med Sovjetunionens!

 

6) The Mystery of Puma Punku    (YouTube)

Denne episoden gir en grundig introduksjon til et enkelt lokalsted, Puma Punku, det mega­littiske ruinstedet som ligger noen hundre meter fra Tiahuanaco og Titicaca-sjøen. Mange er av den oppfatning at de ferdigbygde og nedrevne ”byggeklossene” på dette stedet er på linje med Khufu-pyramiden når det gjelder solid evidens på at høyteknologi på høyde med det mest moderne vi har idag, må ha blitt brukt. Da disse ruinene er flere tusen år eldre enn vår tidsregning, utelukker dette at arkitekten eller byggherrene var Homo sapiens. Logistikken alene ville ha vært en større bedrift selv i dag! Ingeniøren Christopher Dunn har skapt mini-modeller av byggeklossene. Dunn står for øvrig bak web-basen GizaPower.

 

Evidens presenteres for at de innfødte hadde kontakt med sumererne, som f.eks. Fuenta Magna-bollen (omtale av bollen).

Fuente Magna-bollen med sumeriske tegn.

 

7) Aliens and Bigfoot      (YouTube)

Det positive ved episoden er at den stiller de rette spørsmålene. 1) Hvorfor er Bigfoot umulig å fange, og nær-umulig å ha en næropplevelse med, til tross for solid evidens på at den eksisterer? 2) Hva ligger bak den påståtte forbindelsen mellom Bigfoot-observasjoner og UFO-observasjoner? Evidensen som ligger til grunn for disse to spørsmålene indikerer at noe faktisk er meget mystisk med Bigfoot, at noen aktive prinsipper eller mekanismer er tilstede som ikke gjelder for kjente primater som f.eks. gorillaen eller orangutangen.

 

Episoden er ikke like bra i måten den sauser sammen vidt forskjellige typer av hårete humano­ider som Bigfoot, yetien og almaen (Wiki: Bigfoot; Yeti; Almas). Episoden er på sitt verste når den prøver å skape forbindeler og likhetstrekk mellom disse hårete humanoidene og med:

  • nefilimene og kjempene (Goliat) i GT,
  • anunnakiene som ble beskrevet av sumererne,
  • Enkidu i Gilgamesj-eposet.

 

Zetaene forklarer i ZetaTalk-notatet Bigfoot (1995) at Bigfoot er en transplant som har blitt bragt til Jorden fra en annen planet, og således ikke er et produkt av evolusjonen på Jorden. Zetaene forklarer hvorfor de har blitt bragt hit, og hvilken okkult mekanisme som gjør at de er så umulige å fange og nær-umulige å komme innpå. For vitenskapelige studier, se de to web-basene The German Study Group of Sub-Human Primates og Alamas.

 

8. The da Vinci Conspiracy    (YouTube)

Om det italienske universalgeniet fra renessansen, Leonardo da Vinci (1452-1519). Hva var kilden til alle hans idéer? I episoden spekuleres det at han mottok opplæring (på det fysiske planet) av ET’er, men det er ingen direkte evidens for slike spekulasjoner. Når de som fremmer denne spekulasjonen så må gå via andre renessansemaleres malerier for å finne figurer som kan tolkes som romskip, blir forbindelsen mellom Leonardo og romskip enda mer spekulativ.

 

Episoden tar opp mysteriet om hvor Leonardo befant seg i årene 1476-77, og hva han da gjorde. Om mysteriet omkring Mona Lisa-portrettet som han arbeidet med i over 16 år. Mysteriet dreier seg ikke om hvilke hemmelighetsfulle innsikter den historiske Mona Lisa kan ha vært i besittelse av, men hva Leonardo prøvde å uttrykke via dette portrettet. Episoden tar også opp mysteriet med de ekstremt groteske ansiktene som Leonardo i en periode tegnet. Hva var inspirasjonskilden, og hva var formålet med å tegne dem? Episoden tar opp de mange malerier fra renessansetiden med figurer i himmelen som må kunne kalles UFO’er eller romskip. Se artikkelen Er kunsthistorien full av UFO-bilder? (NyS, 2010).

Renessanse-maleriet ”Madonna and Child with the Infant St. John”, med en UFO i bakgrunnen. Artist ukjent.

 

ET-grupper kan meget vel være kilden, i form av telepatisk overførte visjoner og budskap, til geniale mennesker, slik som episoden flere ganger antyder har vært tilfelle med Leonardo da Vinci. Men, og dette er et stort men, da beveger vi oss langt utenfor kompetansefeltet til Ancient Aliens-ekspertene.

 

9) The Time Travelers   (YouTube)

Episoden spekulerer omkring muligheten av at noen ET-besøkende kommer fra fremtiden, og at noen av disse til og med kan komme fra vår egen klodes fremtid. Er dette teknisk mulig gitt hvordan Kosmos er strukturert og fungerer? Hvilket åndelig, etisk og teknisk utviklingsnivå må man nå før Kosmos tillater reiser bakover i tiden? Hvilke lover og begrensninger er de som tillates tidsreiser underlagt? Er det tilstrekkelig å kunne reise hurtigere enn lyset for å kunne reise bakover i tid?

 

Personene som uttaler viser stor respekt for Einsteins SR og GR. Om Nazi-Tysklands eksperi­menter med ”Die Glocke” (Wiki: Die Glocke). Var dette et forsøk på en tidsmaskin? Om tibetanernes Kalachakra (Wiki: Kalachakra). Spekulasjoner om hva slags ET-kontakter Anasazi-folket i Chaco Canyon, New Mexico, har hatt (The Anasazi Pueblos). Om diverse myter fra forskjellige deler av verden som forteller om personer som har blitt tatt bort fra Jorden for en stund og som så har kommet tilbake flere århundreder senere. Generelt en dårlig episode.

 

10) Aliens and Dinosaurs    (YouTube)

Denne episoden diskuterer bl.a. om det har vært interaksjon mellom dinosaurer og mennesker. Dette har jeg selv presentert evidens for i artikkelen Dinosaurer og mennesker i interaksjon (NyS, 2010). Vitenskapen erkjente først dinosaurenes tidligere eksistens ved midten av 1800-tallet. Artikkelen presenterer eksempler på avbildninger og figuriner fra lenge før 1800-tallet av mange slekter av utvetydige dino­saurer. Implikasjonen er at mennesker og mange arter av dinosaurer levde samtidig.

 

Episodens ”Is it possible”-spørsmål om hvilken rolle ET-grupper kan ha spilt ang. dino­saurenes eksistens og avslutning på Jorden, er bare spekulasjoner uten den minste evidens.

Særlig i Sør-Amerika er det mange avbildninger fra før 1800-tallet av dinosaurer.

 

Se også anmeldelsene av:

Sesong 1 (sendt april-mai 2010): 5 episoder á 90 minutter.

Sesong 2 (sendt okt.-des. 2010): 10 episoder á 45 minutter.

Sesong 3 (sendt aug.-nov. 2011): 16 episoder á 43-44 min.

Sesong 4 (sendt feb.-mai 2012): 10 episoder á 43-44 min.

 

Kilder og ressurser

 

**************************************************************

 

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
17%
Opplysende
50%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
33%
Om forfatter
Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken «Åndsvitenskapelige visjoner». I februar 2013 utga han boken «Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk», og i august 2013 kom boken «ET/V-erfaringer 1947-2013». Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

24 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *