Du leser nå
Ibogain – Guds medisin mot avhengighet

8 minutter lesetidIbogain – Guds medisin mot avhengighet

Ibogain blir kalt Guds medisin mot avhengighet. Hva er Ibogain og hvordan virker det? Kan ibogain brukes til å kurere rusavhengige? Nyhetsspeilet tar for seg en kur mot narkomisbruk som er ukjent for de fleste.

Likeledes som morfin ble kalt Guds medisin mot smerte, blir ibogain kalt Guds medisin mot avhengighet. Denne artikkelen har som formål å gi deg en kort innføring i hva ibogain er, og hvordan den lever opp til sitt rykte.

Mange tror at det ikke finnes håp for seg selv eller sine kjære. Statistikken taler for seg selv.  De rusavhengige i vårt samfunn er en gruppe som til gagns blir oversett i alle spørsmål. De har problemer med å få utløst sine rettigheter, og deres behov for helsetjenester og rusomsorg blir ignorert i hvert eneste statsbudsjett.

Not an addict

 

Ibogain blomst

Hva er ibogain?

Ibogain er et legevirkende hallusinogen som i økende grad har blitt kjent for sin anvendelse i behandling av opioid-avhengighet. Den forekommer naturlig i en rekke av plantene i gravmyrtfamilien, og først og fremst i planten tabernanthe iboga som vokser vilt i Vest-Afrika.

Ibogain blir kalt intet mindre enn en mirakelmedisin. Den blokkerer abstinenser ved bare én behandling. Det er som å få et nytt ark med nye fargestifter til.

Rotbarken av den afrikanske busken Tabernanthe iboga inneholder en rekke fysiologisk aktive alkaloider, hvorav et av dem, ibogain, er en kraftig visjonsfremkaller. T. iboga er sannsynligvis brukt gjennom flere hundre år i vestlige Sentral-Afrika, spesielt i Gabon, Kamerun og Kongo. Tradisjonelt har den vært brukt i religiøse seremonier (Fernandez, 1982), som for eksempel i initiasjons- og helbredelsesritualer.

Ibogain har vist seg å redusere ”craving” og abstinens ved stoffavhengighet generelt og opiatavhengighet spesielt både i dyremodeller og hos mennesker. Ibogain har derfor siden 1990-tallet vært gjort til gjenstand for internasjonal oppmerksomhet på grunn av sitt mulige terapeutiske potensial i behandling av opiat-avhengighet. Sentralt står det faktum at stoffet ikke administreres i vedlikeholdsdoser (maintenance), men snarere viser sin effekt umiddelbart etter en enkelt terapisesjon.

Sentralt står også at ibogain ikke primært fungerer som en opiatantagonist eller en opiatagonist, men snarere modulerer det komplekse samspill mellom ulike transmittorsystemer (Alper, 2001). Slik sett reiser ibogain en rekke spørsmål omkring det nevrobiologiske grunnlaget for forståelsen av stoffavhengighet generelt, herunder spørsmål som vedrører utvikling av nye medikamenter mot stoffavhengighet.

Kilde: http://www.svt.ntnu.no/psy/pt/artikler/2009.1.harklau.pdf

Ibogain er effektiv i behandling for andre substanser. Amfetamin, kokain, benzodiazepam (piller). Til og med mot røyking og depresjoner kan ibogain anvendes. Det er vanlig at pasienter også slutter å røyke, slutter å spise junkfood som en bieffekt av behandlingen. Kroppen får ikke lenger lyst på ting som er usunt.

“Ibogaine in the news” (varighet 8 minutter)

Denne videoen gir en generell allmenn og faglig presentasjon av hva ibogain er, og hva ibogain kan gjøre for rusmiddelavhengige. Anbefales.

 

Molekylstruktur for ibogain

 

Hvorfor tilbys ikke ibogain som rusbehandling i dag?

Spørsmålet er berettiget. Hvis ibogain er en slik fantastisk medisin, hvorfor er den ikke tilgjengelig i et av verdens rikeste land? Det finnes antageligvis flere grunner. En av dem er at legemiddelindustrien ikke ønsker å bruke penger på og utvikle og godkjenne medisiner som kurerer mennesker. En annen grunn er at heller ikke den norske stat er spesielt interessert i å bruke penger på rusproblematikk, noe både rusavhengige og pårørende smertefullt bevitner hver eneste dag. I et enda større perspektiv er det naturlig å påpeke at de samme kreftene som styrer legemiddelindustrien, som også  kontrollerer  verdens narkotikahandel. Å kurere  rusmiddelavhengige blir det samme som å “skyte seg selv i foten“.

Det betyr at vi  ikke bør sette oss og vente på at rusbehandling i Norge blir revolusjonert med innføring av ibogain. Her det gjelder å ta saken i egne hender. Løft blikket og vurder andre alternativer. Staten kommer ikke til å redde din sønn, din datter, din bror, eller din søster.

Det finnes allerede klinikker i utlandet som tilbyr rusbehandling med ibogain. Her oppfordres det til å søke på internett selv, for mulighetene er mange. Samtidig vil jeg anbefale en tur innom www.ibogain.se . Der har de et forum med mennesker som selv har gjennomgått behandling og som forteller sine historier. De er mer enn villig til å dele sine erfaringer.

Det er forståelig at ikke alle har råd til å reise til utlandet på rusbehandling, og til dem så vil jeg bare oppfordre til å ikke gi opp likevel. Det finnes alltid en måte. Vær kreativ!     
Howard

 

Ibogain terapi er utprøvd med gode resultater, men tas likevel ikke i bruk i større skala

 

Over halvparten ble rusfrie

Ved en langtidsoppfølging av rusmisbrukere (først og fremst heroin) som ble behandlet med ibogain 1-3 ganger, ble to tredjedeler av dem rusfrie. Den resterende tredjedelen lykkes i å redusere sitt misbruk betraktelig. De aller fleste i forsøket opplevde en permanent posetiv psykoterapeutisk effekt av behandlingen som inkluderte:

– Redusert depresjon

– Redusert angst

– Bedre relasjoner

– Bedre fysisk helse

– Økt livskvalitet

Effekten var ikke bare relatert til reduksjonen i substansmisbruk, men også en endring i deres livsperspektiv, som hadde en positiv effekt. Forsøket viste også at flere behandlinger gav bedre resultat. Gjerne med et halvt års tid mellom hver. Ibogainhydroklorid (hcl)  hadde bedre effekt enn det mindre konsentrerte ibogaestraktet. Les dokumentet i sin helhet her.

Livet etter ibogain: http://www.ibogaine.org/ibogaine_udi_bastiaans.pdf

En reise i tid

Mange av dem som har gjennomgått en ibogain behandling opplever den hallusinogene fasen av behandlingen som en tidsreise i sitt eget liv. Det kan best beskrives ved at ibogaine fører pasienten gjennom livet, og til hver hendelse, hvert valg, og hvert veikryss som har vært av betydning for vedkommende. Pasienten blir konfrontert med seg selv og sine valg.

Andre rapporterer om terapeutiske effekter som hjalp dem og overvinne frykt eller negative følelser som direkte eller indirekte kan ha hatt en pådrivende effekt for misbruket. Her kan du lese rapporter fra mennesker som har gjennomgått ibogain behandlinger.

 

Behandlingens tre faser

Man har kommet frem til at ibogain virker gjennom tre stadier:

1. En periode på 4 -6 timer i en drømmende hallusinogen fase der pasienten opplever intens lyd lys, og ser bilder og tenker på livsopplevelser , eller gjennomlever tidligere hendelser i sitt liv.

2. En kognitivt eller intellektuell fase der opplevelser fra det første stadiet gjennomgår en intensiv evalueringsprossess som siden bygges inn i en ny “jeg “oppfatning.

3. En fase med igjenværende stimulans, som etter hvert fører til søvn på 3-4 timer i løpet av 24-40 timer. Pasienten våkner siden i utmerket form og med ny innsikt og ny selvtillit.

“ Ibogain var en mental prosess for meg, en slags åndelig renselse og et sannhetsserum “

En del pasienter opplever forminsket søvnbehov opptil et halvt år etter behandlingen. Mange opplever å slutte med sigaretter, begynner å spise sunn mat som andre bi effekter av behandlingen. Like etter behandlingen er også matlysten som oftest nedsatt i en periode.

 

Kilde: http://www.ibogain.se/cmsms/index.php?page=ibogain-botar-narkomani

 

Howard Lotsof

Howard Lotsof  kalles ofte ibogainets far, og grunnlegger. Han oppdaget ibogaine i 1962 ved en tilfeldighet. Han eksperimenterte med rusmidler og hadde selv brukt heroin en stund. Via en bekjent kom han over ibogaine og prøvde det.

Etter å ha vært gjennom ibogainets virkende faser våknet han dagen etterpå og oppdaget at han ikke hadde abstinenser. Han skjønte da etter hvert at det også hadde skjedd noe med hans livsperspektiv også i forhold til heroin. I stedet for å forbinde heroin med rus og velbehag,  så han i stedet på heroin som et rusmiddel som kunne ta livet av ham. En slags oppvåkning fikk han til å innse at han ønsket å leve, ikke å dø.

Se videoen med Howard Lotsof som forteller om hvordan han oppdaget ibogain: http://www.youtube.com/watch?v=TezytTw72Bg

 

Lovlig i Norge

I Norge er ibogain lovlig i den forstand at det ikke er omtalt verken i legemiddel – eller narkotikalisten eller urtelisten.

Ibogain har blitt klassifisert som narkotika i narkotikaklasse 1 i Sverige, USA, Danmark, Sveits og Belgia og muligens flere land. Narkotika klasse 1 omtaler rusgivenende preperater som ikke har medisinske egenskaper eller gir medisinsk effekt. I sverrige finnes det krefter som jobber for at denne klassifiseringen skal endres. Ibogain er svært lite egnet til å bruke som rus og fest. Tvert i mot er en behandling en voldsom påkjenning for kroppen, og sannelig ikke noe man gjør på gøy.

 

Ibogaine- Rite of Passage (dokumentar)

Interesserte anbefales å se denne dokumentaren om ibogain, som tar deg med på en reise gjennom ibogainets historie.

 

 

 

 

 

 

Denne artikkelen er ment å bringe et budskap om håp til alle som trenger det, ved å vise at det finnes alternativer.

 

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
71%
Opplysende
25%
Inne på noe
4%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Lillian Sivertsen

26 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *