Helse
Du leser nå
Ibogain – Guds medisin mot avhengighet
Skrevet av
Lillian Sivertsen04. 05. 2012
Ibogain_hoved
16303 14573 22

Ibogain – Guds medisin mot avhengighet

Av Lillian Sivertsen04. 05. 2012
Ibogain blir kalt Guds medisin mot avhengighet. Hva er Ibogain og hvordan virker det? Kan ibogain brukes til å kurere rusavhengige? Nyhetsspeilet tar for seg en kur mot narkomisbruk som er ukjent for de fleste.

Likeledes som morfin ble kalt Guds medisin mot smerte, blir ibogain kalt Guds medisin mot avhengighet. Denne artikkelen har som formål å gi deg en kort innføring i hva ibogain er, og hvordan den lever opp til sitt rykte.

Mange tror at det ikke finnes håp for seg selv eller sine kjære. Statistikken taler for seg selv.  De rusavhengige i vårt samfunn er en gruppe som til gagns blir oversett i alle spørsmål. De har problemer med å få utløst sine rettigheter, og deres behov for helsetjenester og rusomsorg blir ignorert i hvert eneste statsbudsjett.

Not an addict

 

Ibogain blomst

Hva er ibogain?

Ibogain er et legevirkende hallusinogen som i økende grad har blitt kjent for sin anvendelse i behandling av opioid-avhengighet. Den forekommer naturlig i en rekke av plantene i gravmyrtfamilien, og først og fremst i planten tabernanthe iboga som vokser vilt i Vest-Afrika.

Ibogain blir kalt intet mindre enn en mirakelmedisin. Den blokkerer abstinenser ved bare én behandling. Det er som å få et nytt ark med nye fargestifter til.

Rotbarken av den afrikanske busken Tabernanthe iboga inneholder en rekke fysiologisk aktive alkaloider, hvorav et av dem, ibogain, er en kraftig visjonsfremkaller. T. iboga er sannsynligvis brukt gjennom flere hundre år i vestlige Sentral-Afrika, spesielt i Gabon, Kamerun og Kongo. Tradisjonelt har den vært brukt i religiøse seremonier (Fernandez, 1982), som for eksempel i initiasjons- og helbredelsesritualer.

Ibogain har vist seg å redusere ”craving” og abstinens ved stoffavhengighet generelt og opiatavhengighet spesielt både i dyremodeller og hos mennesker. Ibogain har derfor siden 1990-tallet vært gjort til gjenstand for internasjonal oppmerksomhet på grunn av sitt mulige terapeutiske potensial i behandling av opiat-avhengighet. Sentralt står det faktum at stoffet ikke administreres i vedlikeholdsdoser (maintenance), men snarere viser sin effekt umiddelbart etter en enkelt terapisesjon.

Sentralt står også at ibogain ikke primært fungerer som en opiatantagonist eller en opiatagonist, men snarere modulerer det komplekse samspill mellom ulike transmittorsystemer (Alper, 2001). Slik sett reiser ibogain en rekke spørsmål omkring det nevrobiologiske grunnlaget for forståelsen av stoffavhengighet generelt, herunder spørsmål som vedrører utvikling av nye medikamenter mot stoffavhengighet.

Kilde: http://www.svt.ntnu.no/psy/pt/artikler/2009.1.harklau.pdf 

Ibogain er effektiv i behandling for andre substanser. Amfetamin, kokain, benzodiazepam (piller). Til og med mot røyking og depresjoner kan ibogain anvendes. Det er vanlig at pasienter også slutter å røyke, slutter å spise junkfood som en bieffekt av behandlingen. Kroppen får ikke lenger lyst på ting som er usunt.

“Ibogaine in the news” (varighet 8 minutter)

Denne videoen gir en generell allmenn og faglig presentasjon av hva ibogain er, og hva ibogain kan gjøre for rusmiddelavhengige. Anbefales.

 

Molekylstruktur for ibogain

 

Hvorfor tilbys ikke ibogain som rusbehandling i dag?

Spørsmålet er berettiget. Hvis ibogain er en slik fantastisk medisin, hvorfor er den ikke tilgjengelig i et av verdens rikeste land? Det finnes antageligvis flere grunner. En av dem er at legemiddelindustrien ikke ønsker å bruke penger på og utvikle og godkjenne medisiner som kurerer mennesker. En annen grunn er at heller ikke den norske stat er spesielt interessert i å bruke penger på rusproblematikk, noe både rusavhengige og pårørende smertefullt bevitner hver eneste dag. I et enda større perspektiv er det naturlig å påpeke at de samme kreftene som styrer legemiddelindustrien, som også  kontrollerer  verdens narkotikahandel. Å kurere  rusmiddelavhengige blir det samme som å “skyte seg selv i foten“.

Det betyr at vi  ikke bør sette oss og vente på at rusbehandling i Norge blir revolusjonert med innføring av ibogain. Her det gjelder å ta saken i egne hender. Løft blikket og vurder andre alternativer. Staten kommer ikke til å redde din sønn, din datter, din bror, eller din søster.

Det finnes allerede klinikker i utlandet som tilbyr rusbehandling med ibogain. Her oppfordres det til å søke på internett selv, for mulighetene er mange. Samtidig vil jeg anbefale en tur innom www.ibogain.se . Der har de et forum med mennesker som selv har gjennomgått behandling og som forteller sine historier. De er mer enn villig til å dele sine erfaringer.

Det er forståelig at ikke alle har råd til å reise til utlandet på rusbehandling, og til dem så vil jeg bare oppfordre til å ikke gi opp likevel. Det finnes alltid en måte. Vær kreativ!      
Howard

 

Ibogain terapi er utprøvd med gode resultater, men tas likevel ikke i bruk i større skala

 

Over halvparten ble rusfrie

Ved en langtidsoppfølging av rusmisbrukere (først og fremst heroin) som ble behandlet med ibogain 1-3 ganger, ble to tredjedeler av dem rusfrie. Den resterende tredjedelen lykkes i å redusere sitt misbruk betraktelig. De aller fleste i forsøket opplevde en permanent posetiv psykoterapeutisk effekt av behandlingen som inkluderte:

– Redusert depresjon

– Redusert angst

– Bedre relasjoner

– Bedre fysisk helse

– Økt livskvalitet

Effekten var ikke bare relatert til reduksjonen i substansmisbruk, men også en endring i deres livsperspektiv, som hadde en positiv effekt. Forsøket viste også at flere behandlinger gav bedre resultat. Gjerne med et halvt års tid mellom hver. Ibogainhydroklorid (hcl)  hadde bedre effekt enn det mindre konsentrerte ibogaestraktet. Les dokumentet i sin helhet her.

Livet etter ibogain: http://www.ibogaine.org/ibogaine_udi_bastiaans.pdf

En reise i tid

Mange av dem som har gjennomgått en ibogain behandling opplever den hallusinogene fasen av behandlingen som en tidsreise i sitt eget liv. Det kan best beskrives ved at ibogaine fører pasienten gjennom livet, og til hver hendelse, hvert valg, og hvert veikryss som har vært av betydning for vedkommende. Pasienten blir konfrontert med seg selv og sine valg.

Andre rapporterer om terapeutiske effekter som hjalp dem og overvinne frykt eller negative følelser som direkte eller indirekte kan ha hatt en pådrivende effekt for misbruket. Her kan du lese rapporter fra mennesker som har gjennomgått ibogain behandlinger.

 

Behandlingens tre faser

Man har kommet frem til at ibogain virker gjennom tre stadier:

1. En periode på 4 -6 timer i en drømmende hallusinogen fase der pasienten opplever intens lyd lys, og ser bilder og tenker på livsopplevelser , eller gjennomlever tidligere hendelser i sitt liv.

2. En kognitivt eller intellektuell fase der opplevelser fra det første stadiet gjennomgår en intensiv evalueringsprossess som siden bygges inn i en ny “jeg “oppfatning.

3. En fase med igjenværende stimulans, som etter hvert fører til søvn på 3-4 timer i løpet av 24-40 timer. Pasienten våkner siden i utmerket form og med ny innsikt og ny selvtillit.

“ Ibogain var en mental prosess for meg, en slags åndelig renselse og et sannhetsserum “

En del pasienter opplever forminsket søvnbehov opptil et halvt år etter behandlingen. Mange opplever å slutte med sigaretter, begynner å spise sunn mat som andre bi effekter av behandlingen. Like etter behandlingen er også matlysten som oftest nedsatt i en periode.

 

Kilde: http://www.ibogain.se/cmsms/index.php?page=ibogain-botar-narkomani

 

Howard Lotsof

Howard Lotsof  kalles ofte ibogainets far, og grunnlegger. Han oppdaget ibogaine i 1962 ved en tilfeldighet. Han eksperimenterte med rusmidler og hadde selv brukt heroin en stund. Via en bekjent kom han over ibogaine og prøvde det.

Etter å ha vært gjennom ibogainets virkende faser våknet han dagen etterpå og oppdaget at han ikke hadde abstinenser. Han skjønte da etter hvert at det også hadde skjedd noe med hans livsperspektiv også i forhold til heroin. I stedet for å forbinde heroin med rus og velbehag,  så han i stedet på heroin som et rusmiddel som kunne ta livet av ham. En slags oppvåkning fikk han til å innse at han ønsket å leve, ikke å dø.

Se videoen med Howard Lotsof som forteller om hvordan han oppdaget ibogain:  http://www.youtube.com/watch?v=TezytTw72Bg

 

Lovlig i Norge

I Norge er ibogain lovlig i den forstand at det ikke er omtalt verken i legemiddel – eller narkotikalisten eller urtelisten.

Ibogain har blitt klassifisert som narkotika i narkotikaklasse 1 i Sverige, USA, Danmark, Sveits og Belgia og muligens flere land. Narkotika klasse 1 omtaler rusgivenende preperater som ikke har medisinske egenskaper eller gir medisinsk effekt. I sverrige finnes det krefter som jobber for at denne klassifiseringen skal endres. Ibogain er svært lite egnet til å bruke som rus og fest. Tvert i mot er en behandling en voldsom påkjenning for kroppen, og sannelig ikke noe man gjør på gøy.

 

Ibogaine- Rite of Passage (dokumentar)

Interesserte anbefales å se denne dokumentaren om ibogain, som tar deg med på en reise gjennom ibogainets historie.

 

 

 

 

 

 

 

Denne artikkelen er ment å bringe et budskap om håp til alle som trenger det, ved å vise at det finnes alternativer.

 

Hva er din reaksjon?
Elsker den
80%
Interessant
20%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
22 Kommentarer

Skriv en kommentar

Send meg varsel om:

Sorter på:   Nyeste | Eldste | Flest stemmer
Profilbildet til Rolf Kenneth Myhre
Medlem
3 år 6 måneder siden

Mange takk for meget interessant artikkel! Samfunnet er negativ til alle psykoaktive stoffer som frembringer andre innsikter om livet og Kosmos enn dem som er akseptert av mainstream-kulturen. Slike stoffer kalles derfor «narkotika», og narkotika defineres juridisk, ikke medisinsk, ved hvilke stoffer som står oppført på Narkotikalisten.

Mer om dette under Seksjon 4 her:
http://www.rolfkenneth.no/Walsh-Vaughan.html

Så lenge alle psykoaktive stoffer blir kalt narkotika, må man gå bakenfor den offentlige informasjonen for å inndele dem i REELLE kategorier, og vite hvilke stoffer som utelukkende er negative og bør unngås (som heroin og kokain), og hvilke stoffer som har positive egenskaper og som bringer en nærmere den kosmiske Virkeligheten. Det interessante er at de som er avhengige av heroin og kokain UNNGÅR disse realitetsfrembringende psykoaktive stoffene, da de foretrekker «to get stoned», dvs. å bli følelsesløs for den indre smerten.

Profilbildet til ajax
Medlem
3 år 6 måneder siden

Takk for interessant artikkel: Jeg må imidlertid korrigere en informasjon: Du skriver: «I Norge er ibogain lovlig i den forstand at det ikke er omtalt verken i legemiddel – eller narkotikalisten eller urtelisten.» Urtelisten deler urtene inn i «reseptbelagt legemiddel» som for eksempel for hestehov, som legemiddeltilsynet ikke ønsker omsetning av fordi den er potensielt leverskadelige og kreftfremkallende i større mengder (planten ble brukt som hostestillende middel i folkemedisinen.) Ingen lege skriver selvagt ut resept på disse «tabu-urtene» som ofte kan være ufarlige og nyttige som kaliforniavalmuen som virker svakt beroligende uten avhengighet og derfor er helsekostprodukt i noen land. Disse reseptbelagte legemidler kan man selvfølgelig dyrke til eget bruk, men ikke til andre. Trollhegg som er et gammelt avføringsmiddel er i følge Urtelisten fra Statens legemiddelverk klassifisert som legemiddel, og har omsetningsrestriksjoner. Her er bruken langt friere, men du får ikke kjøpt noen i denne kategori engang på postordre fra Sverige. De resterende på urtelisten altså ikke-legemiddel eller handelsvare slike som rosenrot (omklassifisert høsten 2003 fra legemiddel) er ikke mange. Norge har vel verdens strengeste urte-lovgivning OG ALLE URTER SOM IKKE STÅR PÅ LISTEN ER AUTOMATISK KLASSIFISERT SOM LEGEMIDDEL OG KAN DERFOR IKKE IMPORTERES TIL EGET BRUK ENGANG. Iboga kan vistnok dyrkes på stua fra frø, men her bruker myndighetene et skjønn og dersom frø kan bli oppfattet som helsefarlige etter spiring tar de frøene sender de deg bot og referer til en av matvarelovens paragrafer.

Profilbildet til Cosmomind
Medlem
3 år 6 måneder siden

Typisk, når noe virker skal man forby det helt til mat/medisin/våpen og narkotika kartellene kommer opp med noe syntetisk med halve virkningsgraden (så du ikke blir helt frisk, og i alle fall ikke etter for kort tid) og til det mangedobbelte av prisen.
Etter at min bror fikk kreft og ble sendt hjem for å dö for omtrent et halvt år siden startet jeg en reise inn i den alternative medisinens verden. Jeg kom frem til at de fleste kurer kommer fra planter, og ofte planter som vokser rett foran våre øyne i hager eller som potteplanter.
I tidligere tider var det viktig for medisinmannen å holde sin viten om urter og planter tett inntil brystet slik at han kunne holde på sin makt, inntil han ved livets ebbe overlot sin viten til sin assistent.
Slik er det med dagens skolemedisin og legemiddelindustrien. De brer om seg med det ene fremmedordet etter det andre, mens de i virkeligheten bare roter sammen noen planter, pakker det inn i fine pakninger, finner på noen navn og legger det ut for salg til helt vanvittige priser som skattebetalerne subsidierer.
Jeg har uten hell forsøkt å få min bror til å prøve alt fra Asiatiske soppekstrakter, gurkemeie baserte medisiner til rensing av blodet, nystatin mot candida ettersom kreft er en slags candida, foreslått diverse alkaloider som vinkristin og vinblastin (rosengravmyrt) og til og med natrium benconat som skal gjøre kroppen alkalisk og dermed drepe kreftcellene. Jeg har sågar vurdert å plante cannabisplanter som skal kunne få kreftcellene til å slå seg av.
Mariuhana virker visstnok best dersom man spiser plantene slik de er eller lager en slags juice av det.
Ren olje skal være aller best, men det er jo vanskelig å få tak i da. Så da sitter jeg igjen med det eneste som…  Les mer »

Profilbildet til cHronilogy
Medlem
3 år 6 måneder siden

DMt – The Spirit Molecule , tror det er på lista for ulovelige midler i usa men er tillatt i visse religiøse ritualer (setter en finger på elitens «ritualer»)

Det skal visst være det kjemikaliet som gjør at vi drømmer og forekommer naturlig i planter dyr og oss mennesker. Brukt i feil omgivelser kan det sikkert som det meste annet bli brukt negativt i av onde krefter…

Profilbildet til Falcon
Medlem
3 år 6 måneder siden

Takk for nyttig artikkel :) Oppfordrer alle til å videresende til flest mulig, poste, og spesielt de som er rammet av avhengighet som forsøksvis kan avsluttes vha ibogain og andre naturlige stoffer og metoder, medisiner og aktiviteter

google ~ https://www.google.com/search?q=ibogain
youtube ~ http://www.youtube.com/results?search_query=ibogain

Profilbildet til Falcon
Medlem
3 år 6 måneder siden

Ibogain – Guds medisin mot avhengighet, gt ~ Ibogaine – God’s medicine against dependency http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1632&start=151#M8243 + extra: søk med norske og engelske navn, referanser

Direkte referanse, spilleliste med videoer referert i artikkelen +,
K’s Choice – Not An Addict (European version) + http://www.youtube.com/watch?v=Cklb7L0OA1c&list=PL82AD40EA33DB3552&feature=plpp_play_all

Profilbildet til bardun
Medlem
3 år 6 måneder siden

T E S T

Profilbildet til Empleyfire
Medlem
3 år 6 måneder siden

Jeg fant en side på svensk som virker veldig lovende for dem som vil prøve Ibogain http://www.ibogain.se/

Profilbildet til Ulven
Medlem
3 år 6 måneder siden

Bør ikke staten betale gratis ibogain-behandling for norske narkomane?!

Jenze-pappa Torvald har foreslått at staten skal betale for GRATIS HERROIN:

Stoltenberg: – Gratis heroin vil gjelde 200 mennesker.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/stoltenberg-gratis-heroin-vil-gjelde-200-mennesker-3230708.html

Hvorfor vet jeg at det er mer sannsynlig at satan-staten til Jenz vil betale for gratis herroin enn at rusmisbrukere skal bli løftet ut av narkohelvetet ved hjelp av Ibogain – Guds egen medisin mot avhengighet?

Profilbildet til Ole-John Saga
Medlem
3 år 5 måneder siden

Utrolig bra og intressant artikkel. Dette visste jeg overhodet ingenting om. Tusen takk for viktig informasjon Lillian Sivertsen :)

Profilbildet til En mann med åpenbar agenda
Medlem
2 år 5 måneder siden

Prisen på Ibogain behandling er nå bare 1000 euro.

Hvor er nærmeste klinikk?
Noen som driver i Norge?

Hvordan virker dette på en person som har angst og depresjoner?
Kan det kurere amfetamin avhengighet?

Profilbildet til Arn
Medlem
2 år 9 dager siden

Ayahuaska/Ibogane – Jeg kjenner en del til den sydamerikanske urten (to urter blandet) som kalles Ayahuaska eller Yage. Den skal ha en tilsvarende effekt som Ibogane, men generelt litt mildere på alle måter. Det er flere miljøer i Osloområdet som har jevnlige Ayahuaske-sessions. Det er DMT osv som er aktiv ingrediens i denne urten også. Hva gjelder lovlighet så er det litt frem og tilbake, men myndighetene både i Usa og Norge lander alltid på at det er lovlig i shamaniske settinger. En «Shaman» ble arrestert i Usa for innførsel, men ble frikjent av høyesterett der borte for et par år siden. Jeg har snakket med leder på Nevro-seksjonen på Rikshosp. om dette stoffet, mest i forbindelse med dens innvirkning på kunst, men vi berørte så vidt stoffets virkning på avhengighet i alle former også.

Profilbildet til Arn
Medlem
2 år 9 dager siden

Jeg merker meg at det er de samme folkene som kommer til Ayahuaska-seremoniene igjen og igjen, så effekten av denne plante(e) er tydeligvis ikke så dyptgripene/transformerende som den ène ibogane seremonien. En «venninne» av meg i Norge tok Ibogane for personlig utvikling for noen år siden. Etter seremonien har hun «kuttet» meg fra vennegruppen sin, så jeg vet ikke hva som skjedde der. En eller annen form for endring ble det ihvertfall. De hun gikk til sa at Ayahuaska var «barnemat» i forhold til Ibogane.

Profilbildet til Arn
Medlem
1 år 9 måneder siden

Takk for bra artikkel
Jeg lagde en link hit fra helsebloggen min,
http://alternativhelseforskning.blogg.no/

Gjest

[…] du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden. Av Lillian […]