Du leser nå
Påskens opphav i Egypt for 3600 år siden

5 minutter lesetidPåskens opphav i Egypt for 3600 år siden

Påske, fra hebraisk P-S-H, "å passere". Ved å smøre blod på dørstolpene ville Herren eller rottene passere huset, fremfor å trenge inn i det.

I artikkelen hevdes at påskens opphav er forbundet med en bestemt astronomisk begivenhet som inntreffer gjennomsnittlig hvert 3.567 år. Da dette sykliske klimaks nå er nær forestående, får påsken en ekstra dimensjon for studenter av alternativ­historie.

Moses advares om forestående kataklysme

Andre Mosebok kap 3. begynner slik:

”Moses gjette småfeet for svigerfaren Jetro, presten i Midjan. Da hendte det en gang at han drev feet over på den andre siden av ørkenen og kom til Guds fjell, Horeb. Der viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild, som slo opp fra en tornebusk. Med ett fikk han se at busken stod i lys lue, men den brant ikke opp.”

 

Informasjonen om Moses’ liv frem til denne hendelsen er særdeles snau, ikke mer enn 2-3 avsnitt. Frem til denne hendelsen har Moses muligens tilbragt første halvdel av sitt liv blant det egyptiske hoffet, og andre halvdel av sitt liv i Midjan, der han hadde giftet seg med datteren til presten Jetro.

”Herrens engel” befalte Moses å oppsøke den nye faraoen, og kreve på vegne av seg selv at faraoen skulle sette slave­befolkningen fri. Moses skulle da lede de frigjorte hebraiske slavene ut av Egypt. Moses var ikke så ivrig på å være Herrens profet som skulle tale til faraoen og til store folke­forsamlinger, da han stammet. Herren lovet å hjelpe ham, og sa at Moses’ bror Aron snart ville dukke opp. Moses dro hjem, pakket, og reiste så av sted til Egypt sammen med sin kone, sine sønner og et esel. Jetro velsignet reisen, men ble igjen.

I kapittel 5 trer Moses og Aron frem for faraoen, og ber om at han setter slavene fri slik at de kan dra til ørkenen (ved Horeb/Sinai-fjellet) for å dyrke Herren. I kap. 6 gis – fullstendig abrupt, som tyder på at dette er en senere innsetting – slektstavlen til Moses og Aron. Ifølge denne slektstavlen var Moses og Aron oldebarn av Levi, den tredje sønnen av Jakob/Israel. I kap. 7 får vi vite at Aron var 83 år og Moses 80 år da de talte til faraoen. Faraoen nektet imidlertid å innfri ønsket til Moses og Aron, til tross for noen imponerende stokk-blir-til-slange-tricks fra Arons side. Disse tricks kunne også faraoens spåmenn gjøre.

Fra kapittel 7 og utover fortelles om de plager som da rammet Egypt. Disse plagene kan gis naturlige forklaringer relatert til den nær forestående jord­skorpe­­forskyvningen som Nibiru ville utløse, men i fortellingen frem­stilles disse plagene som sendt av Yahweh. I kapittel 10:21 fortelles om tre døgn med mørke, hvilket kan tolkes som at Jordens døgnrotasjon da hadde stoppet opp. I kapittel 11:4 truer Moses faraoen med at alle de første­fødte kommer til å dø, uansett alder:

”Moses sa: «Så sier Herren: Ved midnattstid vil jeg gå gjennom Egypt. Da skal alle første­fødte i Egypt dø, fra den eldste sønn av farao som sitter på sin trone, til den eldste sønn av trellkvinnen som står bak kvernen, og alle de førstefødte dyr i buskapen. Det skal lyde et høyt skrik i hele Egypt, som det ikke har vært maken til før og heller ikke skal bli det siden.”

 

ZetaTalk hevder at selv om gjengivelsen i Andre Mosebok av hva som virkelig skjedde er for unyansert, har den en kjerne av sannhet. Det var en egyptisk skikk blant de velstående at den førstefødte alltid skulle ha tilgang på mat eller snacks, natt som dag. Rottene, som hadde registrert underjordiske signaler på den nær fore­stående kataklysmen, var på flukt. Under flukten plukket de opp duft­molekylene fra maten som ble plassert foran de førstefødte, hvilket trakk dem inn i husene og videre frem til den førstefødte. I mange tilfeller ble mikrober og pest overført til barnet, som da døde.

I kapittel 12 gis nøkkelen til hvorfor slaveflokken ble spart for denne ulykken, men nøkkelen gis i en helt annen kontekst, nemlig innstiftelsen av påskehøytiden. Slave­flokken fikk beskjed om å ofre et lam for Herren og stryke lammeblod på dørstolpene og dørbjelkene på utsiden av hyttene. Dette holdt rottenes interesse utenfor hyttene.

”For samme natt vil jeg gå gjennom Egypt og slå i hjel alle førstefødte i landet, både av folk og fe; og over alle gudene i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Men blodet skal være det merke som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ikke noe ødeleggende slag skal ramme dere når jeg slår Egypt. Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Da skal dere holde helg og høytid for Herren. En evig ordning skal det være for dere å feire den i slekt etter slekt.”

 

Det var således ikke Yahwehs oppmerksomhet som ”blodmerket” på dørene skulle fange, men rottenes.

Duftmolekylene fra maten som ble plassert foran de førstefødte tiltrakk seg rottene som var på masseflukt.

Samme natt bryter Moses og slavebefolkningen opp:

”De var omkring 600.000 mann til fots, foruten kvinner og barn. En stor flokk av alle slags folk fulgte med, og en veldig drift av småfe og storfe.”

 

Vi daterer året til ca. 1628 f.Kr., på basis av den omtrentlige datering av det kataklysmiske vulkanutbruddet på den greske øyen Thera/Santorini (Wiki-artikkel: Minoan eruption). Dette var altså for ca. 3600 år siden. De store astronomiske begivenheter utfolder seg som kjent i syklisk modus. Påsken i år kan således ha en særlig astronomisk betydning, ved å være den første fullførelsen av Den store påskesyklusen!

 

Kilder og ressurser:

* Rolf Kenneth: Menneskets historie. Se særlig kap. 12.

* ZetaTalk GPL Chat 10. februar 2007. I ett av svarene forklares påskens opphav.

 

****************************************************

Se også mine to andre artikler relatert til Moses:
 

* Egypt i kaos for 3638 år siden

* Moses og transformasjonen av vulkanguden Yahweh

 

*******************************************************

 

Få nye perspektiver. Finn din sannhet. Bli fri.

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
0%
Opplysende
0%
Inne på noe
33%
Usikker
0%
Dårlig
67%
Om forfatter
Rolf Kenneth Myhre
Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

12
Kommentarer

avatar
5 Comment threads
7 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
TheEnlightenedWarriorlisenRolf Kenneth Myhreuseless2Uffda Recent comment authors
  Abonnere  
Nyeste Eldste mest stemt
Varsle om
En mann med åpenbar agenda
Abonnent

Du Rolf, du Rolf. Du skriver mye bra, men også endel gøyalt tullball.
Jeg må le av dere som gang på gang skal bortforklare Gud, bibelens Gud.

Er dette et resultat av bibelforskningen? Eller er det en komite på 256 skrullinger og Zetatalk?

<>

Blodet ble smurt på dørstolpene og dørbjelkene på utsiden av hyttene.
Påskelammet ble slaktet og stekt. Deretter spist av de som skulle vandre ut av Egypt.

Men rottene likte ikke lukten av nystekt lam? Hadde Egypterne mer «råtten» mat å by på?

Hvorfor ikke innrømme at det like gjerne kan ha vært Herren selv eller en Herrens engel slik som i kong Esekias sine dager.

Og samme natt skjedde det at Herrens engel gikk ut og slo hundre og fem og åtti tusen mann i assyrernes leir; og da folk stod op om morgenen, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper. Da brøt kongen i Assyria, Sankerib, opp og drog bort og vendte tilbake; og siden holdt han sig i ro i Ninive.

Se der Guds Lam som bærer verdens synd. Dette uskyldige påskelam ble slaktet for oss alle forat vi skal kunne bryte ut av denne verdens slaveri.
Kristus Jesus er vårt påskelam.

God påske til deg, Rolf.

Hilsen sarping i eksil.

Uffda
Abonnent
Uffda

Det finnes ikke arkeologisk eller annen dokumentasjon på at flere millioner skal ha flyktet fra Egypt.
Easter vs Passover
http://tinyurl.com/cebhs53

http://tinyurl.com/bpus6z4

useless2
Abonnent
useless2
Uffda
Abonnent
Uffda

Det akademiske arkeologiske seriøse miljø er sikker. Universitet i Tel Aviv har ikke på 200 år funnet bevis for noen Exodus. Det er på tide vi begynne å akseptere de vitenskaplige fakta vedrørende våre religiøse vilfarelser. Bibelen blir langt mer verdifull som ren mytologi slik jeg ser det.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ze%27ev_Herzog

useless2
Abonnent
useless2

At man ikke har funnet er i seg selv ikke et bevis på at det ikke eksisterer. Denne hypotese om at hvis man ikke finner – så eksisterer det ikke – er feil. Det er ren logikk i seg selv. Ved at du tillegger din påstand et tidsbegrep på 200 år forsterker ikke ditt argument.
Opp gjennom disse 200 år er det en rekke bibelske sannheter som har blitt latterliggjort, inntil arkeologiske funn har bevist at det var Bibelen og ikke de lattermilde som hadde rett.

lisen
Abonnent
lisen

Hvor får man studert alternativhistorie? Det hørtes ut som et interessant studium jeg kunne tenkt meg å studere. Kan man ta en bachelor i det?

TheEnlightenedWarrior
Abonnent
TheEnlightenedWarrior

Jeg trodde påsken stammet fra gamle Nord Mesopotamia (Nord Irak). Hvis jeg ikke tar helt feil, så har det noe med krigsguddinnen, Ishtar å gjøre. Ishtar = Easter. Kan noen bekrefte/avbekrefte dette? =)