Mind control betyr tanke- og adferdskontroll, og har pågått som topphemmelige prosjekter helt siden 1940–årene. Hensikten med dette er ved hjelp av avanserte medisinsk-teknogiske metoder å frembringe «menneskelige roboter» hvis handlinger kan styres utenfra, f.eks. for å begå drap.

Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn | Video
  18.03.2012 1:32   (Oppdatert 29.08.2015 17:08)

MK Ultra – CIAs mangeårige mind control prosjekt

I slutten av 1940-årene ble det i regi av CIA påbegynt massiv forskning på menneskelig tanke- og adferdskontroll (såkalt mind control). Til tross for at det i 1970-årene ble rettet et kritisk søkelys på dette har virksomheten fortsatt i det skjulte i et omfang som svært få har vært klar over. Og det pågår ennå.

Nyhetsspeilet presenterer her en samling videoer med tildels oppsiktsvekkende vitnemål om MK Ultra-prosjektets metoder, formål, hensikter og resultater.

Den tyske nazi-legen Joseph Mengele, kjent som "dødsengelen fra Auschwitz", var USAs pionér innenfor mind control forskning. USA brakte Mengele til USA i største hemmelighet i 1945, ikke for at han måtte stå til rette for sine ugjerninger i form av bl.a. grusomme eksperimenter på jødiske barn i Auschwitz, men for at han skulle videreutvikle resultatene av at barn som utsettes for grusom tortur kan benyttes til mental programmering (mind control). USAs myndigheter ga Mengele ny identitet og han arbeidet som "Dr. Greenbaum".

 

Videoer om det topphemmelige mind control prosjektet MK Ultra

 

 

Norsk MK Ultra forskning i etterkrigstiden med full ryggdekning fra Arbeiderpartiet

Den norske legen Carl-Wilhelm Sem Jacobsen var Norges pionér på utvikling av metoder for menneskelig tanke- og adferdskontroll (mind control). Allerede i 1950-årene opererte han inn elektroder i hodene på uvitende forsøkspersoner, hvorav en betydelig andel døde og havnet i massegraven på Riis Kirkegård ved Gaustad psykiatriske sykehus.

Haakon Lie (1905 - 2009), en av Arbeiderpartiets fremste maktmenn i etterkrigstiden. Haakon Lie var etter krigen en sterk tilhenger av et nært norsk samarbeid med det kriminelle maktmonsteret CIA. CIA ble i stor grad basert på nazistisk tankegods, ikke minst pga. de mange tyske krigsforbryterne (Reinhard Gehlen m.fl.) som ble rekruttert til viktige stillinger i CIA like etter krigen gjennom Operasjon Paperclip (TABU for norske media - men fyldig omtalt i bl.a. Wikipedia). Det er politikere som Haakon Lie som i stor grad bidro til å legitimere (i det skjulte, slik Lie foretrakk det) at CIA og Sem-Jacobsen benyttet uvitende norske forsøkspersoner til tidlige MK Ultra eksperimenter. "Giganten" Haakon Lie, som knapt nok fikk et kritisk spørsmål i sin livstid pga. den store respekten han nøt i det offentlige Norge, kan stå som "et gigantisk monument" over norske politikeres maktarroganse, i kombinasjon med deres naivitet, uvitenhet og blinde tillit til "onkel USA", og stilltiende støtte til USAs mange kriminelle og høyst forkastelige aktiviteter i etterkrigstiden (som forøvrig ennå pågår med norske politikeres og journalisters hyllest eller stilltliende aksept)

 

 

Intervju med Duncan O’Finioan fra MK Ultras supersoldatprogram Project TALENT

I dette intervjuet forteller amerikanske Duncan O’Finioan om hvordan han som barn måtte gjennomgå smertefull tortur og traumatisering for å splitte til multiple personligheter som en forberedelse til å bli en mind control programmert supersoldat. Han forteller at han bl.a. utførte drap på en høyere etterretningsoffiser i USA, på oppdrag fra krefter med tilknytning til USAs regjering, samt et «bestillingsdrap» på en sivil person i Frankrike.

«We’re supposed to live in a civilized and free society. We don’t. When they can walk in and take you as a child. Turn you into a killer. And then use you, abuse you and throw you away when they’re done. It shouldn’t happen.»

Duncan O’Finioan, MK Ultra offer og «supersoldat»

 

MK ULTRA og skoleskytingene på Virginia Tech og i Finland i 2007

Flere uforståelige massedrap som har blitt begått med skytevåpen av unge gjerningsmenn har vært trigget av MK Ultra programmerte gjerningsmenn, bl.a. Virginia Tech massakren i USA i 2007.

MK Ultra programmering var en viktig årsak og utløsende faktor bak skoleskytingen på Virginia Tech i USA i 2007

For en dyptgående gjennomgang av MK Ultra elementet knyttet til skoleskytingen på Virginia Tech se denne artikkelen på Sott.net.

Flere unge massedrapsmenn som har begått "school shootings" har vært MK Ultra ofre.

Mind control eksperten Rauni-Leena Luukanen Kilde forteller i videoen nedenfor at skoleskytingen i Finland i 2007 ble begått av unge massedrapsmennn som har hatt MK Ultra programmering, og at formålet var politisk.

Det er vanligvis etterretningstjenesten og psykiatrien i et land som i største hemmelighet samarbeider om MK Ultra programmering. I Norge har organisasjoner fra militær etterretning (E14 / Stay behind) samarbeidet tett i mange tiår med psykiatrien i Norge om den grovt kriminelle MK Ultra virksomheter, som bl.a. innebærer rystende overgrep mot barn og unge – i offentlig regi og med strengt hemmelighold besørget av norsk etterretning.

GD Star Rating
loading...
Profilbildet til Hans Gaarder

Om forfatter

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning; "mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre". Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, bl.a. hemmeligholdt høyteknologi og utenomjordisk liv.


Forfatters nettsted: http://www.hansgaarder.info
Forfatters artikler: Se alle artikler av (141)Kommentarer

193 kommentarer

 1. Jeg har noen små kommentarer…
  MK-Ultra er et genetisk militært prosjekt, der DNA blir utviklet gjennom flere generasjoner for å skape ^^Hitlers superbabies^^, dvs. mennesker som bl.a er immune mot det meste, og som har spesielle egenskaper, les super-abilities. Det er grunn til å tro at av de som ble eksperimentert på etter 2. Verdenskrig i Norge, i dag utgjør, 4 generasjoner etterpå, ca 800 000 mennesker.
  Mk står for forbokstavene til de 2 legene som hadde ansvaret for utviklingen av prosjektet.
  Norge og Sverige var utpekt som foregangsland, pga den ^^ariske rasen^^, men også fordi blonde, blåøyde, eller rødhårede, og grønnøyede mennesker passer bedre for utviklingen av prosjektet, siden de mangler et spesielt enzym…
  Forskningen omkring dette startet i 1943, og det skulle skapes to nye menneske-raser, en slave-rase, og en master-rase…
  Hvordan dette har gått kan jeg ikke komme innpå her:

  Likevel viste denne forskningen at mennesket er tilbøyelig for programmering, spesielt noen menneske-typer, og det ble satset mye på å finne de rette mennesketypene for å skape et grunnlag for programmering av bl.a manchurian candidater, – men også spesielle foregangspersoner innenfor musikk og artist-bransjen. Også leder-typer dvs innen politikk og næringsliv skulle skapes, slik at den kulturelle utviklingen skulle gå i den retningen som var ønsket…
  Sex var nøkkelen til programmeringen, og det var derfor viktig at programmeringen begynte tidlig, så barn ble derfor utsatt for programmering…

  Ved hjelp av spesielt teknologisk utstyr som ble implantert i kroppen, ble det mulig å høyne energiene(frekvensene) i kroppen, og de seksuelle organene ble utsatt for implants som skulle stimulere ved hjelp av elektriske spenninger, fra utstyret i kroppen. Dette var lenge før micro-chippens tid.

  Rundt 1960 var programmerings-rutinene satt i system og operativt.

  Jeg fulgte saken rundt ABB i media, og jeg er enig med Maarit, han er kanskje en bio-robot..Jeg tror ikke han var alene…Jeg er også enig med Hans, at det finnes flere norske politikere som er mind-kontrollerte puppets, eller bio-robots. Hvor mange politikere har ikke blitt tatt i ulike sex-skandaler, bare de siste 10 årene?

  Skulle likt å se en artikkel på det, Hans……Sex er nøkkelen til å få kontroll over offerets vilje, og i dag er den seksuelle programmeringen detaljert og spesifikk. Og det meste skjer mens man sover…Og så får man noen lyster, og tror at det hele kommer fra en selv…
  Det gjelder innenfor hele tversnittet, og ytterkantene av den seksuelle lyst-skalaen…Tenk bare på han som ville finne noen som kunne kutte av og spise penisen hans…Han fant en som gjorde det! (I flg media)

  Jeg har ikke lest manifestet til ABB, men opplysningene hans omkring at det skal finnes 10 al-Qaida celler i Norge, og at han vet om to av dem er ganske interressant. Som kjent var det CIA som startet AL-Qaida, det er bl.a bekreftet i flere utenlandske medier.
  Med det som utgangspunkt vil jeg komme innpå ^^Stay-behind^^, som i 1995 ble omdøpt til^^Okkupasjonsberedskap^^. De består av ^^celler^^, og har vært CIA sitt verktøy til å skape et hemmelig overvåkingssystem med mennesker med ulike typer teknologi i kroppen (les, levende vandrende kameraer og mikrofoner). Psykiatrien var/er basen for disse forsøkene, og idag er det enda Amerikanerne som sitter på toppen i overvåkingspyramiden som går på monitorerte mennesker, også kalt HUMINT.
  Norge hadde Trond Johansen og seksjon D innenfor Etterretningstjenesten, den Israel-vennlige delen, som også var knyttet til Gehlen-organisasjonen i Tyskland, som var en front for CIA i Europa. Siemens overtok denne rollen, og kom til Norge i 1969 for å utføre psychotronics for Forsvaret. Det var ca 210 Siemens-ansatte som gjorde denne jobben, da Siemens bestemte seg for å forlate Norge i 2006. Sammen med HV-016 ansatte, og sivilt ansatte, utgjorde disse cellene nær 600 mennesker, fordelt på 10 celler.
  Så sånt sett er jeg helt enig med ABB at det er 10 celler i Norge fra AL-Qaida/CIA….
  Nå er det forøvrig WM-data som har overtatt disse Siemens oppgavene etter at Siemens forsvant fra Norge og lagte Siemens-skandalen som spredte seg til 21 land i Europa og fremdeles etterforskes i noen av landene…Og WM-Data fusjonerte med Logica, som har hovedbase i London, men som er fransk, og fransk etterretnings pryd…
  Jeg vet en masse om disse tingene, siden jeg selv har vært en bio-robot og nesten drepte noen i manchurian-candidate stil…Jeg stakk av til utlandet og klaget til Stortinget i 2006(samme måned som Siemens forsvant).
  Men I EOS-kommiteen har de ikke greid å finne de skyldige, ennå….Jeg skal få beskjed dersom de finner ut noe annet, sier de i siste brev fra Stortinget…
  Jeg vet fra whistle-blower i systemet at det var HV-016 som ødela meg, og er det ikke pussig at ikke engang den gang Forsvarsminister Grete Faremo kunne legge ned HV-016…(Det er vel ca 1 år siden nå) Det er skrevet masse omkring denne enheten, som altså ikke er styrt fra Norge….Det er NATO og CIA som trener og styrer denne enheten…Den er også kalt Gladio…

  MK-Ultra har bare skiftet navn… I flg NOU 2003:33 ble MK-Ultra avsluttet i 1974-75…Meg tok de i 1974, på et katolsk barnesykehus i Stavanger fikk jeg montert ekstrautstyr i kroppen, og siden har de bare puttet mer og mer…Changing images of man, var et prosjekt fra 1974, og siden har det vært kalt Superman-project og HAARP-project, og ja Hans også JANUS…Listen er lang…
  Felles for de gamle prosjektene var at matrixen var bygget opp på sommerfugl-larver, såkalt Monarch…
  De nye prosjektene, der også Israel har tatt kraftig i, har foruten Monarch-programmering, også Toxoplasmose, som en biologisk agent og matrix….Men etter 1974 har også CAENOR habitatis elegans programmering tatt over mer og mer….Det er ofte benyttet i kombinasjoner med de eldre matrixene…, noe Norge har gjort med bl.a. meg…

  Tenk deg at noen kartlegger hjernen din…, gjennom mange måneder og kanskje år bli minnene dine karlagt i en computer som er plassert i en lab…Følelser, emosjoner som nervøsitet, frykt, sinne, raseri, hat og kjærlighet,glede og latter, gråt osv blir nøye plassert og kartlagt…
  Dine forbindelser til andre blir kartlagt…
  Dine seksuelle lyster og drifter blir karlagt…
  Etterhvert bygges en artificial hjerne i denne laben,ved hjelp av flere computere, og nå begynner arbeider med å overstyre dine prosesser..
  Hukommelses-sentrene blir kontrollert og overstyrt, følelser blir kontrollert og overstyrt, sakte men sikkert tar de over dine naturlige prosesser og styrer deg ved hjelp av elektroniske signaler som overstyrer dine signaler…
  Du er blitt en bio-robot som kan fjernstyres…..
  Slik foregår arbeidet, og etterhvrt er det bygget opp flere databaser omkring hva som skal til for å overstyre dine normale prosesser, slik at arbeidet kan brukes raskere på flere personer…Individuelle logaritmer, generelle logaritmer, og spesifikke logaritmer…
  Slik arbeider bl.a. FFI (Forsvarets forsknings-institutt) for å utvikle teknologien…
  Og de forsker på friske mennesker…, bl.a meg…
  Her er linken til Nyhetsspeilets artikkel der det skrives om meg og noe av det teknologiske utstyret i kroppen min
  http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/implementater-dyrets-merke/

  Jeg har vært veldig utsatt og opptatt, og har ikke fått oppdatert bloggen min.., men mye av saken min ligger der…ca 50-60%
  http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no

  Som en kuriositet kan jeg nevne at en tidligere CIA-agent skrev i en bok fra 1960-tallet, at munnhulen, tennene og nesehulen er de mest benyttede stedene å plassere teknologien som er brukt i monitorings-industrien. Det er sikkert derfor vi i Norge ikke har fri tannlege, og at Staten Norge ikke betrakter tennene som en del av kroppen…

  Men det er faktisk Norge som har utviklet de øye-chippene som er i bruk nå for tiden, og en norsk oppfinner har blitt multi-millionær på dette…Han er barnebarn av en av Norges mest kjente kunstmalere… Og kjøpte seg en øy i Stockholms skjærgård, faktisk den samme øya som var tidligere eid av en av Sveriges største filmskapere…
  Noen som klarer denne?

  Jeg er bare kort innom, og vil takke Hans….Du er en ener etterhvert innenfor Stay-behind/Okkupasjonsberedskap og Etterretningstjeneste.., og her på Nyhetspeilet generelt…
  Og Norge trenger sårt en grundig opprenskning av uetiske praksiser som har fått utvikle seg helt fritt uten noen som helst kontroll fra Stortinget, siden AP (Arbeiderpartiet) har hatt (Og enda har) nytte av dette monitoringssystemet…

  Maarit er også en ener, og jeg takker og bukker for dine bidrag og kunnskaper…
  Trist med alle disse debunkernene, men det er bare å overse dem….Dont feed the fire…!
  Takker for meg i denne omgang..

  GD Star Rating
  loading...
 2. Profilbildet til Hans Gaarder Hans Gaarder sier:

  Her er en kommentar fra en av våre kunnskapsrike kommentatorer (som slet med å få postet sin kommentar under sitt faste nick markussosionom).

  Her er i alle fall kommentar-teksten, som legges ut i mitt navn av praktiske årsaker, selv om som nevnt denne viktige informasjonen ikke kommer fra meg, men fra markussosionom:

  MK-Ultra er et genetisk militært prosjekt, der DNA blir utviklet gjennom flere generasjoner for å skape ^^Hitlers superbabies^^, dvs. mennesker som bl.a er immune mot det meste, og som har spesielle egenskaper, les super-abilities. Det er grunn til å tro at av de som ble eksperimentert på etter 2. Verdenskrig i Norge, i dag utgjør, 4 generasjoner etterpå, ca 800 000 mennesker.

  Mk står for forbokstavene til de 2 legene som hadde ansvaret for utviklingen av prosjektet.

  Norge og Sverige var utpekt som foregangsland, pga den ^^ariske rasen^^, men også fordi blonde, blåøyde, eller rødhårede, og grønnøyede mennesker passer bedre for utviklingen av prosjektet, siden de mangler et spesielt enzym…

  Forskningen omkring dette startet i 1943, og det skulle skapes to nye menneske-raser, en slave-rase, og en master-rase…

  Hvordan dette har gått kan jeg ikke komme innpå her:

  Likevel viste denne forskningen at mennesket er tilbøyelig for programmering, spesielt noen menneske-typer, og det ble satset mye på å finne de rette mennesketypene for å skape et grunnlag for programmering av bl.a manchurian candidater, – men også spesielle foregangspersoner innenfor musikk og artist-bransjen. Også leder-typer dvs innen politikk og næringsliv skulle skapes, slik at den kulturelle utviklingen skulle gå i den retningen som var ønsket…

  Sex var nøkkelen til programmeringen, og det var derfor viktig at programmeringen begynte tidlig, så barn ble derfor utsatt for programmering…

  Ved hjelp av spesielt teknologisk utstyr som ble implantert i kroppen, ble det mulig å høyne energiene(frekvensene) i kroppen, og de seksuelle organene ble utsatt for implants som skulle stimulere ved hjelp av elektriske spenninger, fra utstyret i kroppen. Dette var lenge før micro-chippens tid.

  Rundt 1960 var programmerings-rutinene satt i system og operativt.

  Jeg fulgte saken rundt ABB i media, og jeg er enig med Maarit, han er kanskje en bio-robot..Jeg tror ikke han var alene…Jeg er også enig med Hans, at det finnes flere norske politikere som er mind-kontrollerte puppets, eller bio-robots. Hvor mange politikere har ikke blitt tatt i ulike sex-skandaler, bare de siste 10 årene?

  Skulle likt å se en artikkel på det, Hans……Sex er nøkkelen til å få kontroll over offerets vilje, og i dag er den seksuelle programmeringen detaljert og spesifikk. Og det meste skjer mens man sover…Og så får man noen lyster, og tror at det hele kommer fra en selv…

  Det gjelder innenfor hele tversnittet, og ytterkantene av den seksuelle lyst-skalaen…

  Jeg har ikke lest manifestet til ABB, men opplysningene hans omkring at det skal finnes 10 al-Qaida celler i Norge, og at han vet om to av dem er ganske interressant. Som kjent var det CIA som startet AL-Qaida, det er bl.a bekreftet i flere utenlandske medier.

  Med det som utgangspunkt vil jeg komme innpå ^^Stay-behind^^, som i 1995 ble omdøpt til^^Okkupasjonsberedskap^^. De består av ^^celler^^, og har vært CIA sitt verktøy til å skape et hemmelig overvåkingssystem med mennesker med ulike typer teknologi i kroppen (les, levende vandrende kameraer og mikrofoner). Psykiatrien var/er basen for disse forsøkene, og idag er det enda Amerikanerne som sitter på toppen i overvåkingspyramiden som går på monitorerte mennesker, også kalt HUMINT.

  Norge hadde Trond Johansen og seksjon D innenfor Etterretningstjenesten, den Israel-vennlige delen, som også var knyttet til Gehlen-organisasjonen i Tyskland, som var en front for CIA i Europa. Siemens overtok denne rollen, og kom til Norge i 1969 for å utføre psychotronics for Forsvaret. Det var ca 210 Siemens-ansatte som gjorde denne jobben, da Siemens bestemte seg for å forlate Norge i 2006. Sammen med HV-016 ansatte, og sivilt ansatte, utgjorde disse cellene nær 600 mennesker, fordelt på 10 celler.

  Så sånt sett er jeg helt enig med ABB at det er 10 celler i Norge fra AL-Qaida/CIA….

  Nå er det forøvrig WM-data som har overtatt disse Siemens oppgavene etter at Siemens forsvant fra Norge og lagte Siemens-skandalen som spredte seg til 21 land i Europa og fremdeles etterforskes i noen av landene…Og WM-Data fusjonerte med Logica, som har hovedbase i London, men som er fransk, og fransk etterretnings pryd…

  Jeg vet en masse om disse tingene, siden jeg selv har vært en bio-robot og nesten drepte noen i manchurian-candidate stil…Jeg stakk av til utlandet og klaget til Stortinget i 2006(samme måned som Siemens forsvant).

  Men I EOS-kommiteen har de ikke greid å finne de skyldige, ennå….Jeg skal få beskjed dersom de finner ut noe annet, sier de i siste brev fra Stortinget…

  Jeg vet fra whistle-blower i systemet ( en norsk person som er en av ^^cowboyene^^ i etterretningstjenesten, og tilknyttet Hells Angels-miljøet i Norge) at det var HV-016 som ødela meg, og er det ikke pussig at ikke engang den gang Forsvarsminister Grete Faremo kunne legge ned HV-016…(Det er vel ca 1 år siden nå) Det er skrevet masse omkring denne enheten, som altså ikke er styrt fra Norge….Det er NATO og CIA som trener og styrer denne enheten…Den er også kalt Gladio…

  MK-Ultra har bare skiftet navn… I flg NOU 2003:33 ble MK-Ultra avsluttet i 1974-75…Meg tok de i 1974, på et katolsk barnesykehus i Stavanger fikk jeg montert ekstrautstyr i kroppen, og siden har de bare puttet mer og mer…Changing images of man, var et prosjekt fra 1974, og siden har det vært kalt Superman-project og HAARP-project, og ja Hans også JANUS…Listen er lang…

  Felles for de gamle prosjektene var at matrixen var bygget opp på sommerfugl-larver, såkalt Monarch…

  De nye prosjektene, der også Israel har tatt kraftig i, har foruten Monarch-programmering, også Toxoplasmose, som en biologisk agent og matrix….Men etter 1974 har også CAENOR habitatis elegans programmering tatt over mer og mer….Det er ofte benyttet i kombinasjoner med de eldre matrixene…, noe Norge har gjort med bl.a. meg…

  Tenk deg at noen kartlegger hjernen din…, gjennom mange måneder og kanskje år bli minnene dine karlagt i en computer som er plassert i en lab…Følelser, emosjoner som nervøsitet, frykt, sinne, raseri, hat og kjærlighet,glede og latter, gråt osv blir nøye plassert og kartlagt…

  Dine forbindelser til andre blir kartlagt…

  Dine seksuelle lyster og drifter blir kartlagt…

  Etterhvert bygges en artificial hjerne i denne laben,ved hjelp av flere computere, og nå begynner arbeider med å overstyre dine prosesser..

  Hukommelses-sentrene blir kontrollert og overstyrt, følelser blir kontrollert og overstyrt, sakte men sikkert tar de over dine naturlige prosesser og styrer deg ved hjelp av elektroniske signaler som overstyrer dine signaler…

  Du er blitt en bio-robot som kan fjernstyres…..

  Slik foregår arbeidet, og etterhvrt er det bygget opp flere databaser omkring hva som skal til for å overstyre dine normale prosesser, slik at arbeidet kan brukes raskere på flere personer…Individuelle logaritmer, generelle logaritmer, og spesifikke logaritmer…

  Slik arbeider bl.a. FFI (Forsvarets forsknings-institutt) for å utvikle teknologien…

  Og de forsker på friske mennesker…, bl.a meg…

  Her er linken til Nyhetsspeilets artikkel der det skrives om meg og noe av det teknologiske utstyret i kroppen min

  http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/implementater-dyrets-merke/

  Jeg har vært veldig utsatt og opptatt, og har ikke fått oppdatert bloggen min.., men mye av saken min ligger der…ca 50-60%

  http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no

  Som en kuriositet kan jeg nevne at en tidligere CIA-agent skrev i en bok fra 1960-tallet, at munnhulen, tennene og nesehulen er de mest benyttede stedene å plassere teknologien som er brukt i monitorings-industrien. Det er sikkert derfor vi i Norge ikke har fri tannlege, og at Staten Norge ikke betrakter tennene som en del av kroppen…

  Men det er faktisk Norge som har utviklet de øye-chippene som er i bruk nå for tiden, og en norsk oppfinner har blitt multi-millionær på dette…Han er barnebarn av en av Norges mest kjente kunstmalere… Og kjøpte seg en øy i Stockholms skjærgård, faktisk den samme øya som var tidligere eid av en av Sveriges største filmskapere…

  Noen som klarer denne?

  Jeg er bare kort innom.

  Norge trenger sårt en grundig opprenskning av uetiske praksiser som har fått utvikle seg helt fritt uten noen som helst kontroll fra Stortinget, siden AP (Arbeiderpartiet) har hatt (Og enda har) nytte av dette monitoringssystemet…

  Maarit er en ener, og jeg takker og bukker for dine bidrag og kunnskaper…

  Trist med alle disse debunkernene, men det er bare å overse dem….Dont feed the fire…!

  Takker for meg i denne omgang..

  markussosionom:

  GD Star Rating
  loading...
  • Takk markussosionom for dine gode ord for min person. Dok har jeg ikke de samme kunnskapene som deg, men vi jobber med saken fra hver vårt ståsted. Det er sårt å tenke på hvor mye du har måttet lide ( siden 1974 som du skriver ). Vel, DE har hatt også meg i sin hule hånd mang en ganger, men jeg har klart meg ilikevel å frigjøre meg. Det har ikke manglet på forsøk å prøve å ha drept meg eller drapstrusler. Psykiatriske diagnoser har haglet rundt meg, men jeg lider av angst og det er jo ikke akkurat noe overraskelse.

   Håper at du har det så godt som det er mulig å ha i din situasjon. Det er altid godt å lese at du er i form om å skrive de siste nyhetene om saken. Stå på og en varm klem fra meg.

   GD Star Rating
   loading...
 3. Profilbildet til no problem no problem sier:

  sorry but what a f… joke

  HER ARE THE FACTS

  MK-ULTRA
  mk – betyr mind kontrol
  ultra – (er et ord for sening av signaler eller mot ta signaler)

  og pyskratri er et sted der du for hjelp når du er syk i hode og snakker slikk at andre normale mennsker ikke forstår deg eller du evner ikke å oppholde deg med normale mennsker, så at hans gaarde og maarit gidder å ta det over som noe annet en en syk person fantersier sier bare at nyhetspeilet er et sykt sted
  for syke mennesker

  and again
  HER ARE THE FACTS
  22.07 har skjedd
  ABB er
  DER er mer en en person som sier at der var flere personer på utøya som avfyrte våpen
  Poleti ville scane hode til ABB i tiden etter
  Den amrikanske ambasden sin etterrettnings avdeling som var besatt av tidliger norske poleti folk og hvar under etterforskning av norske påtalle myndighetr ble henlagt uken etter 22.07.2011
  ABB var ved fler anledninger i england under
  england har MI 5 og MI 6
  ettertningen i england er tilbake fra 1700-tallet
  CIA ble dannet etter WW2
  alle fedrall avdelinger i us er ikke der for usa
  united states of america is a company run by the president of the company and the pepol or ther employ is named citizen of the company and are devide in to 2 grupps good stock and stock the stock is trade at the new york stock exchange and gives the company grounds for issuing bonds, handel by the FED, the Fed is ownd by the london company now as the crown controlld byd the comity of 300 and supriem owner is rotchield of the england national bank that in return own and controll the mony system of the world tru world bank and
  IMF is the mony controll mecanismen of the world.
  Sow for having a totall world domination of the world resurese is 3 inter locking citys London ( Squer mille) and Colmbia ( WC dc) and vaticane
  controlling all the mony supply from london the milletery from WC and rellegion from ROMA
  to hav a world domination of intellcion is the OMEGA or the ukusa organisaion collecting deta from evry contry in the system dominated of england (MI5 and MI6) usa (cia, navy intelligens) Israiel (mossad) norway ( milletær ettertning)
  som en mot poll hvar KGB/ FSB men i toppen jobet for same controllerne makt
  Frimurene som den åpne men lukket samling og bak den fantes Illimunati som i dag finnes men finnes ikke, pengeer blir flyttet gjenom trust og frivelige organisaioner som røde kors en frivelig etternings og medsinsk avdelling etabler av tempel riderne for 1000 år siden.

  SOW IF U THINK THAT THE PEPOL IN POWER IS FAR A HEAD OF ANYTHING U CAN UNDERSTAND U ARE WAY RONG TRY AND CATCH UP
  AND IN TODAYS WORLD THE WAR IS NOT ON EARTH BUT IN THE SKYES AND THAT IS WAY CHINA IS GOING TO THE MOON

  and let no moron tell u any difrent or any demon scare u becus it is all moon

  and the secound one is still coming i say 2 but the jues is still thinking the 1 and his name is lucifer or the 3 light sow if u see the light after thies be carfuel
  FOR WHAT IS U RELLY UNDERSTAND

  GD Star Rating
  loading...
 4. Profilbildet til no problem no problem sier:

  FOR WHAT IS U RELLY UNDERSTAND

  FOR WHAT
  will u, or do u, need to undersand

  WHAT IS
  what is real and what is not real, how will u ever now

  ISIS
  the mother of all that we now and understand

  YOU
  ho are u and what are u – do u now

  RELLY UNDERSTANDING
  true illuminasion
  lumi- jus it to illuminaite the dark of ure maind

  UNDERSTANING
  stand under and look up, to get understanding

  GD Star Rating
  loading...
 5. Profilbildet til Indigo Indigo sier:

  Cillabee skriver: «Nå var det vel ikke sånn at han satt å sendte ut 1000 e-poster, en og en?»

  Du er en debunker. Du har skrevet såpass mye, at jeg begynner å dra kjensel på din måte å skrive på. Jeg finner store likhetstrekk mellom din «signatur» i NS, og med andre innlegg, skrevet under et annet nick på et annet nettsted, om andre emner. Jeg vil ikke konkludere med noe som helst, men uansett mener jeg nyhetsspeilet burde være mer årvåkne, og slette brukerkonti som «saboterer» på denne måten.

  Jeg kjenner til en forumist som har for vane å begynne sine setninger med: «Nå var det», eller «Nå er det slik». Svært ofte begynner debattanten jeg sikter til, med «Nå» i sine setninger.
  På det andre nettstedet jeg sikter til, foregår det ikke annet enn propagandering av løgner. Mye kunnskap, bra skrevet, men innholdet består av løgn, og ironisering av opponentene.

  Tiltredes ei.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til hagbart hagbart sier:

   Nå er det vel ingenting galt i å påpeke faktafeil og eventuelle logiske brister? Ser du ikke at det vil styrke din egen sak hvis ankepunkter rettes opp på en skikkelig måte?

   GD Star Rating
   loading...
 6. Profilbildet til Indigo Indigo sier:

  Ellers «artig» å få konstatert hvordan vårt fedreland er blitt totalt ødelagt og vandalisert av forbrytere, og av mennesker som har gitt avkall på sin medmenneskelighet. Rettere kalt: Mangelfullt utviklede sjelsevner, som selvsagt gir grunnlag for «amnesti» i forhold til straffeloven, men som gir grunnlag for psykiatrisk tvangsinnleggelse. Problemet er at mennesker som Haakon Lie, Stoltenberg familien, Brundtland, og mange fler, styrer psykiatrien, og tvangsinnlegger friske mennesker, eller mennesker som lider under dette stygge regimet.

  Hva som beveger seg oppe i toppen på slike folk, og hvordan de kan synke så lavt, kunne det være interessant å få svar på.
  Svarene blir antakelig så komplekse, og så sammensatte, at det ikke har noen misjon i å kaste bort energi på slike folk. Da er det mye bedre å få dem bak lås og slå. Noe de faktisk også risikerer.
  At slike mennesker skal lykkes med sine planer, er ikke en determinent faktor. Når de har ført en så høy profil, og har fått så mye negativ oppmerksomhet, er også risiko tilstede, for at de en eller annen gang blir tatt. Det ville være en tragedie om disse forbryterne skulle slippe unna.

  På en annen side kan det tenkes at de faktisk får gå fri. Ola Nordmann er ikke kjent for sin grandiose deltakelse for andres lidelse og undertrykkelse. Til det, er levestandarden ennå høy, og materialismen skaper «interferens» for det sjelelige. Når de omsider blir gjort oppmerksomme på at de kunne ha gjort noe for en som ble rammet av systemet, ender de stort sett opp med kognitiv dissonans (jeg skjærer selvsagt ikke alle under en kam).

  Vår tragiske og forflatede kultur, har resultert i en sjelelig kollektiv kollaps. Med mange unntak, og det ser ut til at unntakene begynner å bli fler og fler, hver dag som går.
  Det blir en spennende tid fremover. Ingen grunn til å gi opp håpet, i alle fall.

  GD Star Rating
  loading...

Legg til en kommentar


Vaksiner, kvikksølv og nevroutviklingsmessige forstyrrelser

Samfunn

Vaksiner, kvikksølv og nevroutviklingsmessige forstyrrelser


Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv

Bevissthet

Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv


Holdes menneskeheten nede? Del 2

Kosmos

Holdes menneskeheten nede? Del 2


Holdes menneskeheten nede? Del 1

Video

Holdes menneskeheten nede? Del 1