Samfunn
Du leser nå
Aftenposten sensurerte HAARP/chemtrails-kunngjøring
Skrevet av
Hans Gaarder29. 02. 2012
Aftenposten_sensurerer_chemtrails_info
30829 22789 134

Aftenposten sensurerte HAARP/chemtrails-kunngjøring

Av Hans Gaarder29. 02. 2012
Det Aftenposten-kontrollerte Oslopuls, som ledes av Hilde Haugsgjerd (til v.) og Hilde Bjørhovde (til h.) sensurerte en kunngjøring om et foredrag om HAARP og chemtrails. Som en prinsipiell protest mot Aftenpostens misbruk av sin mediemakt, publiseres foredraget her.

Viktige, men svært fortiede, årsaker til det som betegnes som «klima-krisen» er de superhemmelige høyteknogiske programmene som er kjent som HAARP og chemtrails (som begge er TABU for de strengt sensurerte norske media).

Aftenposten benytter ikke bare sin mediamakt til å konsekvent å fortie informasjon om HAARP og chemtrails og effektene av dette på vær, klima, liv og miljø. Aftenpostens Oslopuls-redaktør Hilde Bjørhovde gikk nylig til det skritt å sensurere en kunngjøring om et foredrag om chemtrails og HAARP.

Denne artikkelen inneholder en omfattende dokumentasjon vedr. HAARP og chemtrails og betydningen av dette i det store (klima-kaos og visse naturkatastrofer) og i det små (nevnte noen sommerværet i fjor…?).

Innholdet er praktisk talt i sin helhet basert på foredraget som Aftenposten ikke ønsket at skulle bli gjort kjent.

Her er omfattende innhold om:
– Fakta / dokumentasjon vedr. HAARP & chemtrails
– Dokumentasjon på myndighetenes svik
– Dokumentasjon på medias massive fortielse

 

Jeg har gitt avkall på copyright-rettigheten for innholdet i artikkelen for at det skal kunne bli gjort tilgjengelig for flest mulig. Det du kan gjøre er å:


1. Vurder bevismaterialet og sjekk gjerne med andre kilder.

2. Bidra til å gjøre informasjonen kjent (send gjerne lenken til artikkelen som e-post til dine kontakter). Foredraget kan også lastes ned i power point format helt nederst

3. Hvis du anser innholdet for å være viktig, så bidra til å øve press på politikere,
myndigheter, organisasjoner, journalister  og redaktører.

 

Det skal ikke så mye mer til før denne saken sprekker, og dét vil bli litt av en skandale; «hvordan kunne dette få pågå så uhindret så lenge…?» Blir ditt bidrag dråpen som får «HAARP/chemtrails-begeret» til å flomme utover i offentligheten?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Nntp8MLT8xw

 

 

Kontrollspørsmål 1: Er Pakistan en nasjon som USA kan ønske å ramme militært? Svar: Ja, allerede i 2009 skrev Nyhetsspeilet om USAs pågående DESTABILISERING av Pakistan. Kontrollspørsmål 2: Er kunstig fremprovosert giga-flom egnet til å destabilisere et land? Svar: Ja, utvilsomt.

Det er viktig å være klar over at for en avis som Aftenposten vil det være like utenkelig å omtale USAs HAARP-anlegg som ikke bare en mulig, men også sannsynlig årsak til den ødeleggende flommen i Pakistan i 2010, som at den tyske pressen skulle omtale Hitlers jødeutryddelser under annen verdenskrig. En bekreftelse på dette er Aftenpostens totale mangel på omtale av NATOs bombing av Libyas hovedvannforsyning den 22. juli 2011.

http://www.youtube.com/watch?v=SQ8nKckqzJA

 

Kontrollspørsmål 1: Var Iran en nasjon som Bush-administrasjonen ønsket å ramme - militært eller på andre måter? Svar: Ja - USAs forrige administrasjon vurderte gjentatte ganger å benytte militær makt mot Iran.

En seriøs anmodning om å vurdere å stenge EISCAT-anlegget ved Tromsø, på basis av regjeringens egen uttalte målsetting om "å forhindre global oppvarming" (som EISCAT direkte bidrar til) er ikke blitt besvart av Stoltenberg-regjeringen. Dette til tross for at det offentlige i henhold til Forvaltningsloven har plikt til å besvare innkomne henvendelser...

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_iB_VIZuWVA

 

"Black beam" - spraying over Norge. For flere bildebeviser, google "black beam"

 

Kondensstriper fra fly (vanndamp er ikke rosa - så er det chemtrails, i likhet med svært mye av forurensningen som slippes ut over Norge nå med regjeringens stilltiende samtykke og forsøkt dekket over av pressens svikefulle taushet

 

Bilder som viser innsiden av kjemikaliespray-fly er svært vanskelige å få tak i. Hemmeligholdet er nesten vanntett.

Skiltet inne i flyet er merket HAZ MAT, som betyr hazardous materials (helsefarlige stoffer )

 

Analyserapport av pulver fra en beholder på NATO-flybasen Ørland på Fosenhalvøya i Trøndelag. Konklusjonen? NATO er under kontroll av onde krefter, og det er bare naive nordmenns illusjoner som kan skape vrangforestillingen om at så ikke er tilfelle (godt hjulpet av Aftenposten og øvrig presse som bl.a. fortiet lille-holocaust som ble skapt av NATO i Libya i 2011 med Norges deltagelse...)

 

 

"Geo-engineering" (geoengineering) er den faglig-offisielle betegnelsen som benyttes for storskala-programmet som på folkemunne omtales som "chemtrails". Det er mildt sagt frekt at noen har tillatt seg å iverksette en giga-operasjon som tukler med hele jordas livsmiljø og setter våre barns fremtid i fare. Hvordan kunne de tro at de kunne slippe unna med en slik kriminalitet på høylys dag, bokstavelig talt?!

 

 

 

Norske aviser anført av Hilde Haugsgjerd i Aftenposten og "Tause Birgitte" Amund Djuve i Dagens Næringsliv som tidenes media-strutser: Vil ikke se, vil ikke vite, får ikke lov å skrive. Hvorfor gidder ennå folk å betale avisene for å få servert svikefull unnfallenhet med den "halvt åndssvake" (og intellektuelt uredelige) påskriften "trusselen mot klimaet fra CO2-utslipp" (gjesp)?

 

 

Statsminister Stoltenberg besvarer en seriøs og faglig forankret anmodning om stans i chemtrails-utslippene over Norge...

 

Hva sier Forsvarsdepartementet om chemtrails?

Forsvarsdepartementet besvarer en henvendelse om chemtrails-spredning i norsk luftrom, som det norske Luftforsvaret har ansvaret for å beskytte. Ifølge den militære straffelov er det strengt forbudt Å LYVE. Hva gjør så Norges Forsvarsdepartement, som er under kontroll av NATO, som er under kontroll av Malteserordenen, som er under kontroll av jesuitt-generalen? Forsvarsdepartementet serverer utspekulerte jesuittiske LØGNER: "Jesuitt-løgn 1" er utsaget om at "Forsvaret i Norge ikke sprer kjemikalier fra fly". Det forsøkes ikke benektet at ANDRE LANDS FLY sprer kjemikalier over Norges land og folk - uten risiko for å bli skutt ned av det norske Luftforsvaret... "Jesuitt-løgn 2" er utsagnet om at "Etablerte forskningsmiljøer tilbakeviser påstander...". Det vises til "forskningsmiljøer", men ikke til Forsvarets egen overvåking av eget luftrom, som naturligvis er fullt klar over at utslippene pågår i stor skala. Legg forøvrig merke til at ansvarlig for saken, oberst Torgeir Dagfinn Teigum, hadde nektet å underskrive brevet. Ved henvendelse til Forsvarsdepartementet noen måneder senere ble det opplyst at Teigum ikke lenger innehadde den samme stillingen...

 

Det "schizofrene" Miljøvernepartementet uttaler seg en sjelden gang om de voldsomme chemtrails-forurensningene: "Eventuelle utslipp fra fly er ikke et utpekt område i vårt arbeid med helse- og miljøfarlige kjemikalier"

 

Svært mange dager i 2011 endte med regn som først oppsto etter at fly hadde sprayet himmelen på kryss og tvers. "Project Raindancer" (regndans-prosjektet) har en teknologi som nå fungerer godt mht. kunstig fremprovosering av regn. Naturligvis bryr de ansvarlige seg ikke om å spørre de berørte om det er et vær de er fornøyd med, uke etter uke inkludert ferietiden i juli måned... Og resultatet?

Sommeren 2011 ble den våteste i Norge på over 100 år...

 

De norske meterologene er fullt innforstått med vær-påvirkningen fra chemtrails. Hva de gjør? Later som ingenting - og "helgarderer" i forkant av massive spraydager, for ikke å ha tatt helt feil, liksom...

 

Ifølge en innsider er en av hensiktene med barium-elementet i chemtrails at det skal øke effekten av HAARP-bølger gjennom økt ionisering av atmosfæren (en såkalt plasma-effekt)

 

Noen av de mange "klima-schizofrene" i dagens Norge, med Bellonas "klimaforkjemper" Fredric Hauge og Aftenpostens Ole Mathismoen i spissen. Det faktum at Hauge og Mathismoen gir uttrykk for at de "står på for å redde klimaet" og samtidig benekter klima-konsekvensene av HAARP- og chemtrails-høyteknologien kan sammenlignes med personer som hevder at de er i ferd med å konstruere fly - samtidig som de utelater effekten av gravitasjonen fra alle sine beregninger...

 

Foredraget kan lastes ned i power point format her:

http://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2012/02/HAARP_EISCAT_chemtrails_foredrag_av_Hans_-K_Gaarder_7_febr_-2012.ppt

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%
Om forfatteren
Profilbildet til Hans Gaarder

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning; "mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre". Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, bl.a. hemmeligholdt høyteknologi og utenomjordisk liv.
134 Kommentarer
1 2 3 4 5 6 7
 • Profilbildet til Menneske
  29. 10. 2012 klokken 00:02

  forskning.no, en NWO vennlig propaganda- webside.
  Dagens forside finner jeg interessant. Bortsett fra artikkelen om «Høgskolen i Buskerud», med en knallfin Illuminati logo, så er det et bilde av en boreplattform litt under, med overskrift «Et stort løft for petroleumsforskningen».

  http://www.forskning.no/begivenheter

  Og hvis dette bildet ikke er manipulert, så vil jeg kalle de «hvite skyene» «et resultat av chemtrails». Og jeg lurer på om noen andre har gjort seg opp en formening, om hvorfor havområder, sikkert der det heller ikke befinner seg mennesker, blir sprayet. Er dette for å forsure havene? Ødelegge alt liv i dem også? Eller har det noe å gjøre med astronomi/ kjernefysikk?

  What?

  http://www.forskning.no/begivenheter

  «Eliten» er svært opptatt av «global oppvarming».
  Og jeg har inntrykk av at «de» kan regulere det meste, både vær, vind, og temperatur. Noen snakker om stadig økende solaktivitet, og her lurer jeg på, om
  chemtrail/HAARP programmet spiller inn.

  What? Kan dette også ha noe med polskifte å gjøre?
  Her kommer det en amatørmessig teori på at ja, polskifte i 2012 er en mulighet:

  http://www.youtube.com/watch?v=bE-kvqiMaLs

  Og jeg kan ikke forstå hvorfor «eliten» sprayer seg selv, hvis chemtrails formål, kun er «mind control». Her vises chemtrails over Det Hvite Hus, Washington:

  http://www.youtube.com/watch?v=TkvTGp97Kpg

  Skal «eliten» «mindcontrolle» seg selv, da?

  Nå er ikke akkurat jeg en stormester på dette med bølgefrekvenser, elektromagnetisme, og slikt.
  Men jeg får ty til bondevettet. Og en hver fjott klarer vel å koble relasjon mellom hyggelige, blide, og lykkelige mennesker, som ler og stortrives, når det er sol.

  Og som også klarer å se en relasjon mellom dårlig vær, og rett og slett misfornøyde surpomper. Slik vi stakkars nordmenn pleier å være.

  Og la oss si at Mayakalenderens profetier er noenlunde korrekte, og at vi faktisk står overfor et mulig polskifte, og at dette faktisk har noe å gjøre med hvor frigjorte og lykkelige vi vil bli, men at «eliten» gjør alt de kan, for å forhindre dette, og hvis de klarer det, så har de lykkes med sin endelige verdensmakt, kalt NWO.

  Da får jeg bare si: Jeeenz? Do you want to dance with the devil in the pale moonlight, or do you think I look like a bitch?

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Balle Clorin
  31. 10. 2012 klokken 22:11

  Dr Nick Begich om værmanipulering, de har kommet veldig langt nå, til og med manipulere tyngdekraften: http://www.youtube.com/watch?v=ve91GqpHHjM&feature=share&list=UUvsye7V9psc-APX6wV1twLg

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Hans Gaarder
  26. 11. 2012 klokken 17:26

  HAARP & CHEMTRAILS-presentasjonen i morgen tirs 27.11 er sensurert av Aftenposten via Oslopuls-Osloby nok en gang!

  Dette er i seg selv en indikasjon på at temaet er viktig, og et tegn på at bevisste borgere nå selv bør ta affære, ettersom vi blir sveket av våre myndigheter som har ryggdekning fra norske redaktører med info-vegring.

  Tuklingen med været, klimaet og jordas og våre barns livsmiljø med bruken av HAARP & chemtrails teknologien i norsk luftrom er blitt «Franken-science» som kan ha kommet ut av kontroll…

  Presentasjonen blir i Oslo på Unity i morgen 27.11 fra 19-21:
  http://www.unity.no/mudah/index.php?kategori=arrangementer&id=2564

  Forøvrig er min Facebook-konto, der presentasjonen også er kunngjort, blitt blokkert av «noen».

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Mole
  27. 12. 2012 klokken 18:27

  Disse kondensstripene på himmelen er god butikk for Avinor. 120 millioner kroner i året betaler utenlandske flyselskap for å fly gjennom norsk luftrom.
  http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=10056841

  Billig det vel, for «kondensstriper» mener jeg!

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til joakimrr
  27. 12. 2012 klokken 23:43

  Er det fortsatt folk som er blind nok ikke til å forstå denne artikkelen i VG?
  http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=10056841

  De skriver jo åpenlyst om chemtrails!

  «(VG Nett) Disse kondensstripene på himmelen er god butikk for Avinor. 120 millioner kroner i året betaler utenlandske flyselskap for å fly gjennom norsk luftrom.

  At Avinor henter mye av sine inntekter fra himmelen, er noe alle vet. Men at flytrafikk du aldri ser noe mer av enn kondensstripene på himmelen, gir inntekter på hele 120 millioner i året, forbauser nok de fleste.

  Disse flyene er altså ikke nedom på bakken engang, likevel genererer de massevis av penger til Avinor-kassa.»

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Menneske
  14. 01. 2013 klokken 11:00

  Jeg blir rystet av å lese alle de feilaktige løgnene i propagandablekkene.
  Aftenposten i går med artikkelen:
  Å begrense nettbruken kan skade barn

  «Undersøkelsen viser også at barn som starter sent med både nett og mobil bruker lang tid på å hente igjen sine jevnaldrende, som ofte starter som nettbrukere før de er i skolepliktig alder.»

  http://www.aftenposten.no/kultur/A-begrense-nettbruken-kan-skade-barn-7090254.html

  La oss kalle en spade for en spade, og gå rett i strupen på årsak til pressens soleklare desinformering av det norske folk.
  Alt det mølet de spyr ut, har jeg bare ETT ord for: satanisme.
  Enkelt og «greit».

  Kanskje sjefsredaktør Hilde Haugsgjerd i Aftenposten, barnebarn av biskop Johannes Smemo, er plaget av demoner…. hun også?

  Hm?

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Dag Reidar Bye
  05. 04. 2013 klokken 11:28

  På Infowars/Alex Jones Show er det nettopp sendt ett intervju med Dane Wigington, som forteller om sitt syn på Chemtrails:

  Dane Wigington web side finner en her:

  http://www.geoengineeringwatch.org/

  Link til intervjuet:

  http://www.youtube.com/watch?v=8R49da3im9k

  Her er det mye å legge merke til. Dane Wigington forteller om kontakter han har hatt med norske forskere som har undersøkt regn vann. Dette er hva han forteller:

  3:32 – 4:07

  «There’s researchers from Norway and Germany that contacted us some time back, last 60 rain tests they have done there have been laden with fluoride. They have eliminated industrial sources. The conclusion is that now fluoride seems to be in the mix, and there are some potential weather mod aspects of fluoride as well, the relationship to HARP, when these particles are exposed to certain radio frequencies signals they coagulate and can cause precipitation to come back down, and there are some intricacies that fluoride may be used in addition to exposing the human population, which may be one of their goals as well.»

  13:43 – 15:00

  «In relation to GMO foods, we have data from these German and Norwegian researches on horizontal gene mutation, that’s occurring in all plant life based on their studies right now from the absorption of these metal particulates, so there is nothing that is quote on quote truly organic at this point because of this saturation. Our bodies are absorbing again as I stated these particulates which makes us more susceptible to all the electromagnetic radio frequencies that we are all exposed to, so again, from every level, from every direction, the altering of the weather, the shredding of the atmosphere, the toxification of the soil, toxification of the air we breath, the conductivity in our bodies of these particulates, from virtually every direction the web of life is being thwarted by these programs. This is truly THE issue; if it’s not dealt with all there other issues will be moot points, truly. Not that they are not important. They are important, but geo-engineering is the issue that encompasses everything, and if people truly did some research on this, Mike, they would understand the gravity of this issue and help us exposing it, and if we can expose it we can have a chance of stopping it. Those who contributing to these programs, that are helping to carry out these programs, we believe, have no idea what they are involved with, and if we can make them aware, we can stop it.»

  Vet noen hvem disse norske forskerene er? Har de forsøkt å få det publisert i norske medier?

  I utgangspunktet er det ikke noe poeng i å forsøke en gang, men hvis det er blitt avvist av norske aviser har en i hvertfall dokumentasjon på at mediene er medskyldige i forbrytelser som er så store og omfattende at det virker blendene. Dette dreier seg om for evig og alltid å ødelegge HELE menneskeheten og HELE naturen. (Selv om de som står bak det ser på det som en forbedring va menneskeheten og en forbedring av naturen) I følge Dane Wigington har altså norske forskere funnet fluor i det vannet som har regnet ned over Norge. Fluor er altså ett av de giftigste stoffene som finnes og fører til hjerne skader, dvs ett utall av definerbare og udefinerbare skader og lidelser.

  En må være klar over at samtlige norske medier er med ansvarlige for det som skjer. Når tiden er inne bør de også straffes, noe mange av dem også kommer til å bli enten de vil eller ikke. Hvis det ikke er mulig å gjøre det i rettsapparatet bør det skje utenfor rettsapparatet. Ikke bare har de arbeidet aktivt for å ødelegge jorden, naturen, drikkevannet og menneskers helse. De er også med ansvarlige for å sabotere, motarbeide og angripe dem som har prøvd å gjøre noe med problemet. Det er tross alt ikke lov å blande gift stoffer i drikkevannet til befolkningen, og det er heller ikke lov til å medvirke til det. Om en her har medvirket passivt eller aktivt er ett annet spørsmål.

  Forbrytelsen er så stor at vanlige borgere ikke er i stand til å forholde seg til det, derfor må de ignorerer det, og forbrytelsene kan fortsette uhindret. Når forbrytelsene blir store nok blir de derfor enkle og gjennomføre, jf «Die Grosse Lüge». Dette er likevel ingen unnskyldning for å ignorere det.

  Ett annet poeng, litt til siden, er at en nå kan nekte å betale NRK lisens på grunnlag av at de ikke lenger er en norsk rikskringkasting, men en kringkasting for kriminelle elementer og grupperinger i utlandet, som aktivt arbeider for å ødelegge HELE jorden og HELE menneskeheten. I tillegg er det å betale NRK lisens er en måte å finansiere forbrytelser mot menneskeheten på og på den måten medvirke til dem. Dette kan resultere i en rettsak og kan bidra til å bidra til ekstra oppmerksomhet rundt problemet. Jeg personlig har for lengst sluttet å betale NRK lisens.

  For dem som ikke vet hva som foregår vil det å anklage noen for å ødelegge absolutt hele naturen og menneskeheten oppfattes som galskap. For de fleste vil det være fullkomment utenkelig at noen vil være interessert i å gjøre det. Jeg skal kort forklare hvorfor det ikke bare er mulig, men også svært sannsynlig og selvfølgelig, at de som sitter på toppen av maktpyramiden ønsker denne ødeleggelsen. Egentlig trenger man en hel bok, men kort fortalt:

  Flyene som sprayer ut farlige kjemikalier kommer fra USA. Det blir utført av ulike private selskaper som blir finansiert av den øverste del av den økonomiske eliten. Flere av dem er tilknyttet en okkult orden kalt «Order of Scull and Bones», grunnlagt i på Yale Universitetet i 1823, som nå har innfiltrert hele det amerikanske samfunnet og som er basert på ett verdigrunnlag som er identisk med det en også finner i en rekke andre okkulte ordner. Det kan sammenlignes med nazisme og kommunisme, ideologier som også har vokst ut fra okkulte ordner. Den strenge praksisen med hemmelighold i okkulte ordner er ganske enkelt at det som foregår innenfor murene er så frastøtende, så perverst, så demonisk, så farlig at det til enhver pris må holdes skjult for vanlige mennesker, dvs: Egentlig er vanlige mennesker, i deres egne øyne, kun dem som er med i de okkulte ordnene. Andre er kun kveg som ikke har mer verdi enn ett dyr. «Order of Skull and Bones» tror på drap som ett politisk virkemiddel, som ett middel til å skaper forandring, og har derfor INGEN motforestillinger mot å drepe andre. Hvor mange en må drepe for å få realisert deres ønsker spiller ingen rolle. Å lyve, svindle, bedra, stjele, terrorisere er helt i orden så lenge en ikke gjør det mot medlemmer av deres eget trosfellesskap.

  Ett annet forhold er at en arbeider aktivt med demoner. Innvielsesritualene til «Order of Skull and Bones» er utformet for at alle de som innvies blir besatt av demoner, gjerne uten at en selv er klar over det.

  (Jeg kan her henvise til: «The New Underworld Order, Triumph of Criminalism», av Christopher Story (tidligere økonomiske rådgiver til Margaret Thatcher) og «America’s Secret Establishment: An Introduction to the Order of Skull & Bones», Antony C. Sutton.)

  I likhet med de fleste okkulte ordner er «Order of Skull and Bones» basert på tilbedelse av Lucifer/Satan og står i absolutt motsetning til den kristne Gud. De står i absolutt motsetning til at mennesket skal underkaste seg Gud. I okkulte ordner skal mennesket skal selv være likestilt med Gud, være over Gud, der en selv blir en Gud, etter en lang utvikling.

  Dette fører også til at en står i opposisjon til den naturen, den jorden, den menneskeheten og i det hele tatt alt det som er skapt av Gud, eventuelt det som ikke en selv har vært med på å skape. Det naturlige, det umanipulerte blir derfor ett fremmedelement en må forsøke å avskaffe. Satanistenes krig mot den kristne og jødiske Gud innebærer altså en krig mot hele skaperverket. Derfor må det også utslettes og omformes slik at mennesket og naturen blir omformet på menneskets premisser, der mennesket selv har overtatt rollen som skaperguden, der mennesket er blitt en Gud i sin egen verden. Mennesket må forbedres, mennesket må genmanipuleres, alle planter må genmanipuleres, hele naturen og jorden må forandres, slik at den for evig og alltid blir menneskeskapt, og på den måten vil en seire over den kristne Gud, dvs den umanipulerte naturen som mennesket inntil nå har vært underordnet. Den umanipulerte naturen er noe som skal kastes på historiens skraphaug, bli fjerne minner, omtrent på samme måte som glemte oldtidssivilisasjoner.

  De som ikke ønsker å være med på denne utviklingen, som ikke selv ønsker å bli en Gud, er verdiløse og bør avlives. De er ikke annet enn ett hinder for en ny strålende verdens orden, der mennesker kan leve evig, der alle ens ønsker og behov, hva det enn måtte være, til enhver tid kan oppfylles, der en for alltid kan lever i lyset av ens egen storhet, der ens egen storhet kun overgås av lyset til Lucifer, som er selve grunnlaget for den nye verden.

  Dem som er ansvarlige for alle kjemikalieutslippene vil ikke se på genetiske forandringer hos planter og mennesker som ett problem. De har selv tatt alle motgiftene og blir ikke personlig berørt av alle giftstoffene. De ser på det derimot som ett viktig og avgjørende steg mot en vidunderlig ny verden, der alle begrensninger er overvunnet, der alt det som holder mennesket nede er avskaffet, og himmelen og jorden har forenet seg med hverandre. En trenger ikke lenger akseptere at en tomat har den og den egenskapen. Nå kan en tomat være akkurat det en selv ønsker den skal være, noe som for mange er en helt fantastisk opplevelse. Nå kan en lage akkurat den skapningen en selv ønsker, og en kan omforme seg selv til å være akkurat den skapningen en selv ønsker å være. Dette kan en i dag gjøre med genmanipulering, manipulering av stamceller osv.

  Dette forutsetter at alle de elementene, alle individene, som kan skape kaos blir ryddet bort, for å unngå en slags alles krig mot alle. Kun de som er modne og opplyste nok til å leve i en verden av grenseløse muligheter kan leve der. Dette er altså en verden for eliten. De som har tilstrekkelig disiplin, styrke og intelligens. Resten må avlives. En gjør det bla med Chemtrails.

  De som dør er de som ikke er i stand til å ta nødvendige forholdsregler. (f.eks utelukkende spise mat som er dyrket frem i drivhus) En sikrer på den måten at det kun er de sterkeste, de mest ressurssterke som overlever og en gjør menneskeheten en tjeneste ved å aktivt arbeide for å forbedre den.

  Det finnes likevel noe en kan gjøre for å beskytte seg. Ved å sørge for at kroppen hele tiden får rikelig tilgang på næringsstoffer kan mye av giftstoffene trekkes ut av kroppen:

  http://www.ebay.co.uk/itm/Beyond-Chelation-Improved-the-multivitamin-that-detoxes-/280496326037?pt=UK_Health_Beauty_Vitamins_Supplements&hash=item414ee24595#ht_2604wt_1164

  http://beyond-tangy-tangerine.co.uk/youngevity-products-uk-europe/

  Dette sendes fra Storbritannia og er derfor enkelt å innføre til Norge. Det vil ikke bli stanset i tollen.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Robert Dave Myrland
   13. 08. 2013 klokken 10:24

   Fluoride ble jo brukt under krigen til å sløve ned fangene. Ut fra info på nettet)
   Soleklart at regjeringer er redde for at for mange skal våkne… Så de prøver å gjøre noe med det, med LOL sier jeg for jeg vet de kommer til å feile og når alt blir kjent i lyse dagen, da blir det ikke lett for NWO karene! Tipper at det stemmer det jeg har fått vite fra oven; at det kommer en tid hvor de ansvarlige for dette og mye annet vil bli slaktet ned i åpen gate på mange steder, mens andre steder får de livstids fengsel selv om det ikke eksisterer lover for livstid på de enkelte stedene dette gjelder for…

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Enok
  05. 04. 2013 klokken 14:55

  Hvor tilfeldig er det med et jordskjelv på grensen til Nord-Korea idag?

  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10115449
  «Et kraftig jordskjelv målt til en styrke på 6,2 har rammet Russland ved grensen til Nord-Korea.

  Skjelvet skjedde på den russiske siden av grensen, ifølge flere nyhetsbyråer.

  Etter de første rapportene fryktet flere at det kunne dreie seg om atomprøvesprengning. Men vanligvis gir ikke slike prøvesprengninger så store utslag på Richters skala.»

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Hans Gaarder
  22. 04. 2013 klokken 18:07

  Det er «Earthday» (Jordens Dag) idag, det vil vel si også i Norge. Er det noen som har stått frem og sagt noe fornuftig? Og da tenker jeg ikke på godord og jesuittisk nytale i den tildels absurde hengemyra som det offentlige norge er nå for tiden.

  En påpekning er at EISCAT-anlegget ved Tromsø og CHEMTRAILS-flysprayingen trolig er de to MILJØKRIMINELLE AKTIVITETER som nasjonen norge gjør seg skyldig i, som er VERST for Moder Jord. Og det er ikke private borgere som står bak, det er ONKEL STAT, etter ønske fra onkel USA…

  Hva med å feie litt for egen dør her i det norske hus, til en forandring?

  Er det noen som bryr seg…?

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til cHronilogy
  15. 07. 2013 klokken 20:23

  teknologien brukt under andre verdensskrig for andre formål, (uten haarp og definitivt større partikler) http://www.youtube.com/watch?v=8v4VeInO8-Q

  GD Star Rating
  loading...
134 Kommentarer
1 2 3 4 5 6 7

Legg inn dine tanker