Folkehelseinstituttets (FHI) sprøytesvingere turer ufortrødent videre, som om de ingenting har lært av de store skandalene kjent som meningokokk-vaksineforsøket og svineinfluensavaksineskandalen. Det er illevarslende at FHI ikke ser ut til å møte motkrefter som stiller spørsmål om vaksiner er nødvendige og om de er sikre.

Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn
  05.01.2012 4:19   (Oppdatert 05.01.2012 17:53)

Nytt nasjonalt vaksineregister – vaksinepresset øker

“Nå får du vaksinasjonskort på nettet” sto det i en artikkel på NRK nylig. Det var mildt sagt. Dette er mer enn et vaksinasjonskort. Det er et nasjonalt vaksineregister som holder full oversikt over alle vaksinene dine. Under påskudd om at du selv skal ha kontroll over stikkene dine, markedsføres dette som en gladnyhet. I artikkelen står det blant annet:

Folkehelseinstituttet tilbyr nå nettjenesten Mine vaksiner. Der kan du sjekke status for vaksinene til deg selv og eventuelle barn.

Her kan du også skrive ut et internasjonalt vaksinasjonskort. Noen land krever slike opplysninger ved innreise og opphold over lengre perioder.

Det er også mulig å reservere seg mot registrering av vaksiner, med visse unntak. Barnevaksiner og beskyttelse mot svineinfluensa er obligatoriske registreringer i det nye systemet.

Les artikkelen her.

Kan det nye vaksine-registeret misbrukes?

Vaksineindustrien begynner å bli en anelse pågående. Hvem vet hva disse opplysningene kan brukes til? Hva skjer om registeret blir påbudt, og ikke bare tilbudt? Det er rimelig å anta at hvis dette er et ledd i en større plan, der myndighetene til enhver tid vil ha full kontroll over hvem som er vaksinerte, så vil det bli en smal sak for eksempel å innføre tvangsvaksinering i neste omgang.  I USA ser vi eksempler på barn som ikke får lov til å gå på skolen, hvis de ikke tar de vaksinene som til enhver tid kreves.

Camilla Stoltenberg, assisterende direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), er søster til statsminister Jens Stoltenberg. Denne uheldige forbindelsen gir god grunn til å være skeptisk. Det ser ut som Folkehelseinstituttets anbefalinger blir innført og vedtatt på løpende bånd i regjeringen. Hvorfor er det ingen som stiller flere kritiske spørsmål? Arbeiderpartiet er blitt ”Vaksinepartiet”. Statsministeren tok til og med opp vaksinetemaet i nyttårstalen 2012 hvor han påsto at  mange liv skal ha blitt reddet av et lite stikk. Ren vaksinepropaganda, på linje med det hans søster Camilla bedriver?

– Det er i hvertfall jeg stolt av, sa Jens Stoltenberg. Antyder han her at resten av befolkningen kanskje ikke burde være så stolte av det? Vi kan i hvertfall slå fast at søskenparet Stoltenberg har hatt et godt samarbeid i året som er gått.

"Tilgangen til dataene er sikre" sier assisterende direktør Camilla Stoltenberg i ”Folkehelseinstituttet”

Nye vaksiner markedsføres aggressivt

Nylig er hpv-vaksinen Gardasil innført i det barnevaksinasjonsprogrammet under svært tvilsomme omstendigheter. Vaksine mot omgangsyke – rotavirus, er på vei inn, og tilbys allerede på det norske markedet.

Ingen bør dra på festival eller store sportsarrangementer uten å ha vaksinert seg, advarer Verdens helseorganisasjon (WHO), som kontrolleres av verdens legemiddelindustri (som produserer vaksiner), noe som ble synlig for noen og enhver under svineinfluensahysteriet høsten 2009.

http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7719611

 

Folkehelseinstituttet anbefaler voksne å ta barnevaksinene en gang til

I september 2010 ble alle voksne anbefalt å ta barnevaksinene på nytt. Anbefalingen kom fra  Synne Sandbu,overlege i FHI.  Her anbefaler hun å ta kikhoste vaksine også, men påpeker samtidig at den vaksinen kun finnes i kombinasjons- vaksiner, noe som innbærer MER VAKSINERING med økt risiko for komplikasjoner og uheldige bivirkninger.

– Mange voksne tar difteri og stivkrampe-vaksine når de skal ut på reise. Da kan det være en god idé å ta en vaksine som også inneholder kikhoste, sier Synne Sandbu.

Folkehelseinstituttet anbefaler at man frisker opp vaksinene mot både difteri, stivkrampe, kikhoste og polio hvert tiende år.

Frisk opp kikhostevaksinen hvert tiende år, anbefaler overlege Synne Sandbu i FHI

– Både difteri og polio er svært sjeldne sykdommer i Norge, innrømmer Sandbu i samme artikkel.

Ellers så kan det jo nevnes at Synne Sandbu også sitter i ekspertgruppa som nå har anbefalt rotavirus-vaksinen til barnevaksinasjonsprogrammet.

 

Ebola-vaksine i farta

I en artikkel på NRK.no leser man følgende:

«Fryktes brukt i terror
Ebola smitter via kroppsvæske og kan også smitte gjennom luften. De som rammes blir kvalme, kaster opp og får smerter i hode, hals og bryst. I løpet av få dager dør de av indre blødninger og organsvikt.

Ebola er ett av verdens mest dødelige virus. Nå har amerikanske forskere funnet en vaksine som beskytter mus

Kan vi regne med at et tilbud om Ebola-vaksine er like om hjørnet ?

Hanne Nøkleby, divisjonsdirektør i Folkehelseinstituttet, tror det er langt igjen før man har en Ebola-vaksine for mennesker.

Er dette ren skremselspropaganda?
http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7904940

 

Også gravide blir anbefalt å vaksinere seg mot influensa

Gravide i 2. og 3. trimester blir anbefalt vaksinasjon mot sesonginfluensa kommende høst og vinter. Under svineinfluensaen ble en større andel gravide enn ikke-gravide rammet av alvorlige komplikasjoner av sykdommen. Årets sesonginfluensavaksine beskytter mot 2009A (H1N1) (svineinfluensa), A(H3N2) og et B-virus. Men det er jo slett ikke sikkert at årets influensasesong vil by på disse virusene, hvis det i det hele tatt blir noen sesong med influensa.  

Paradokset er at gravide nå blir frarådet å å ta svineinfluensavaksinen Pandemrix fordi den er forbundet med høy risiko. Ironisk nok ble den anbefalt året før. Når nyårets influensa- aksine beskytter mot svineinfluensa i tillegg til andre influensatyper, så kan en undre seg.

Det virker ikke som om Folkehelseinstituttet  har kontroll over alle vaksinene sine, som nå begynner å bli vel mange Folkehelseinstituttet ble kjent som ”Folkeforgiftningsinstituttet” etter alle de voldsomme bivirkningene som folk fikk av Pandemrix-sprøyta.

Les mer om anbefalingene i informasjonsbrevet fra FHI.

Disse gruppene anbefales også å la seg vaksinere med influensavaksine:

 •  Personer som er 65 år eller eldre, beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2
 • Helsepersonell med pasientkontakt
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Det anbefales at revaksinering bør skje årlig før vinterens influensasesong. Med tanke på hva vaksinene inneholder burde det være nok til å ta nattesøvnen fra en.

 Denne influensavaksinen var de ikke så heldige med:

Av sikkerhetsmessige årsaker har Baxter AS frivillig valgt å trekke tilbake alle produksjonspartier av Preflucel levert til Norge.

Det er observert et uventet høyt antall bivirkninger etter vaksinasjon med enkelte produksjonspartier av Preflucel i europeiske land. Av sikkerhetsmessige årsaker har Baxter A/S valgt å foreta en frivillig tilbaketrekking av begge produksjonspartiene som er levert til det norske markedet.

http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____83250.aspx

Det kommer stadig ny og urovekkende informasjon om svineinfluensavaksinen. Både Sverige og Finland har lenge rapportert om en økning i narkolepsi-tilfellene hos barn etter vaksineringen mot svineinfluensa. Og også i Norge er det nå klart at flere enn normalt som har fått sykdommen.

http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7695554

 

Russen slipper heller ikke unna

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom som skal delta aktivt i russefeiring til våren vurderer å vaksinere seg med meningokokk A-, C-, W- og Y-konjugatvaksine (Menveo®). Har ikke FHI lært noenting av den fryktelige meningokokk-vaksineskandalen som ene og alene var forårsaket av FHI for noen år tilbake.

 

Anbefaler innføring av rotavirusvaksine

Folkehelseinstituttet anbefaler myndighetene om å innføre rotavirusvaksinen til barnavaksinasjonsprogrammet. Det var riktignok ikke flertall for anbefalingen da representanten for landsgruppen av helsesøstre ikke støttet ikke forslaget. Hun mener det ikke synes tilstrekkelig dokumentert at rotavirus- vaksine i programmet vil gi en udiskutabel helse- og samfunnsøkonomisk gevinst i Norge i dag. Verdt å nevne i den sammenheng er at hun også var en av de få i gruppen som ikke hadde betydelige økonomiske interessekonflikter.

Det foreslås at vaksinen skal gis til alle barn før fylte seks måneder, noe som er omtalt her.

Urovekkende

Denne artikkelen er ikke ment å anbefale noen av vaksinene som her nevnes, tvert i mot. Det finnes en vanvittig markedsføring for vaksiner i det offentlige rom.  Det er totalt mangel på balansert informasjon om vaksiner i media, og de bør også refses for å ukritisk publisere Folkehelsesinstituttets vaksine-anbefalinger til enhver tid, uten å sjekke opp alle fakta rundt vaksinene det gjelder, inkludert hva de faktisk inneholder, som unødvendige og snikforgiftende aluminiumsubstanser som hemmer utviklingen av nervesystemet hos barn og forårsaker alzheimer hos de eldre.

Man trenger ikke lete lenge før man finner informasjon om vaksiner og vaksinering, som er såpass urovekkende at enhver bør spørre seg hvilken risiko de er villig til å ta – og hvem de vil tro på i vaksinespørsmål.
Hva er forresten risikoen ved å la være å vaksinere seg? Next to nothing, noe myndigheter og media ser ut til å ha glemt i farten…

Men vi andre kan være bevisst at FHI opprinnelig ble opprettet som et PRIVAT salgsledd for vaksiner, en praksis som tydeligvis følges den dag i dag, der målet er at et maksimalt antall sprøytestikk settes på nordmenn hvert år. Alle negative konsekvenser av vaksiner feies uelegant under teppet. Ansvarlig kan dagens praksis i hvertfall ikke kalles.

Folkehelseinstituttet ble opprinnelig opprettet som et privat salgsledd for vaksiner, beregnet på profitt for de utenlandske produsentene. Dette er en praksis som følges den dag idag. Det faktum at FHI har fått en statlig "kamuflasje" bidrar til å gi FHIs påfunn ufortjent tillit. Ifølge Per-Aslak Ertresvåg, forfatteren av "Makten bak makten" mottar FHI hvert år et hemmelig beløp (noen titalls millioner) fra Rockefeller Foundation, som i sin helhet disponeres av familien Stoltenberg. Og det forklarer vel kanskje noe?

 

Vil også minne om at Hans Gaarder holder foredrag om vaksiner førstkommende tirsdag (10. jan.) kl. 19 på Unity i Oslo med tittelen:

Vaksinering – helserisiko kamuflert som trygghet.

For praktisk info, klikk her.

GD Star Rating
loading...
Profilbildet til Lillian Sivertsen

Om forfatter


Forfatters artikler: Se alle artikler av (17)Kommentarer

164 kommentarer

 1. Det gleder meg å se at Folkehelseinstituttet er i hardt vær for tiden. Flere begynner å stille spørsmål rundt instituttets sviktende råd om helse, og ikke minst deres arroganse ovenfor sine ofre.

  Det må jo være en tankevekker for de fleste. Folkehelseinstituttets spesialitet er å gi medisin til friske mennesker. En ganske stor målgruppe hvis man skal tenke potensielle markedsandeler og inntjeningspotensial.

  I denne artikkelen gjelder det at folkehelseinstituttet anbefaler malaria medikamentet Lariam.

  – Vi fikk bare beskjed om å spise tablettene, fordi man ville sjekke ut om vi fikk psykoserbivirkninger av medikamentet, sier Stig Steinkjær som var på FN-oppdrag i Sudan 2005.

  Han testet Lariam før avreise, men ble alvorlig syk og er i dag ufør.

  – På et blunk hadde jeg mistet hørselen og hadde vanvittig øresus og svimmelhet, forteller Steinkjær til NRK.

  http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8002939

  Ett lite steg i riktig retning?

  GD Star Rating
  loading...
 2. Profilbildet til Falcon Falcon sier:

  Kjetil Dreyer, Vaksineaksjon.no – Vaksineinformasjon for den bevisste. Spørsmål til Harald T. Nesvik, leder for Helse & Omsorgskommiteen på Stortinget http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150682663792184&set=o.51967159085&type=1&ref=nf

  Kopi http://i44.tinypic.com/34rbyts.jpg

  GD Star Rating
  loading...
 3. Profilbildet til Falcon Falcon sier:

  VRM: Pandemic Preparedness & The Dark Agenda Ahead http://vaccineresistancemovement.org/?p=9460

  Quote:

  +{

  We are currently entering the next phase in the Globalist plan to erode the bedrock of natural immunity amongst the general population, a race to gain complete control over our inherent right to self-determination of the body. Based on all my research thus far into the darker aspects of the Vaccine Industry Medical Mafia now firmly in place, a powerful Technocracy of Elites, backed by a Military/Scientific/Industrial Complex in collusion with Gov’t Institutions, the UN, encompassing the entire apparatus of the World Health Organization & major private Philanthropist-type Global investments…

  …I’m certain we are on the verge of another False Flag Pandemic, comparable to the trial run version of 2009 but far more virulent this time – unleashed via the network of Level 4-5 Bio-labs in place (mainly US) most likely during the Spring-Summer of 2012; a deadly Virus-Bacterium hybrid based on a Rockefeller Institute for Medical Research formula (H1N1 Swine flu + H1N2 Swine flu + H5N1 Bird flu + H3N2 Human flu + Bacteria = Pandemic).

  bw_hazardResearch on the H1N1 Virus/Bacterium hybrid for bioweaponry purposes traces back to a little known Rockefeller funded project. During 1942 the Rockefeller Institute for Medical Research, centered in Princeton, New Jersey, undertook a major study titled ‘Synergistic Action Of Hemophilus Influenzae Suis And The Swine influenza Virus On The Chick Embryo’ led by Frederik B. Bang, M.D. through the Department of Animal and Plant Pathology.

  The darker implications of their discovery, the harnessing of animal-human live viruses & bacterium for bio-weaponry purposes (H1N1 Swine flu + H1N2 Swine flu + H5N1 Bird flu + H3N2 Human flu + Bacteria = Pandemic) cannot be ignored given the Rockefeller history of involvement in the eugenics movement; suggesting more than just a benign generosity of enlightened philanthropists at work.

  ..

  }+

  GD Star Rating
  loading...
 4. Profilbildet til Falcon Falcon sier:

  New Survey Shows Unvaccinated Children Vastly Healthier – Far Lower Rates of Chronic Conditions and Autism http://childhealthsafety.wordpress.com/2011/08/26/new-survey-shows-unvaccinated-children-vastly-healthier-far-lower-rates-of-chronic-conditions-and-autism/

  Quote: A new survey of 7724 participants shows unvaccinated children are healthier and have vastly fewer chronic conditions than the vaccinated. Full details of the survey appear below with graphs. The results are subdivided into different age groups. Information about country, gender, age, age distribution, breastfeeding, preferred treatment can be found here. This is excellent work from an independent source. The survey is conducted by http://www.impfschaden.info and the English version http://www.vaccineinjury.info. The survey is originally published here The Health of Unvaccinated Children, Survey Results. About twenty years ago in 1992 a survey by the New Zealand Immunisation Awareness Society found also that unvaccinated children are healthier than the vaccinated: Unvaccinated Children Are Healthier. ..

  GD Star Rating
  loading...
 5. Profilbildet til Falcon Falcon sier:

  Postet følgende på sted som omhandler vaksinasjon og vaksineaksjon, og fikk spørsmål om hva det har med vaksiner å gjøre: Krigen om ditt sinn + http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-3/#comment-82870

  Mitt svar: Bl.a. metafysikk, ikke utstudert men vet nok, to av mange kilder, Charlotte Iserbyt og Dr Phil Valentine, forsåvidt lagt ut i vide og brede over fler år nå Kjetil men takk for spørsmålet, for å lage nye indirekte innfallsvinkler: google ~ Charlotte Iserbyt https://www.google.com/search?q=charlotte+iserbyt Dr Phil Valentine https://www.google.com/search?q=Dr+Phil+Valentine youtube ~ Charlotte Iserbyt http://www.youtube.com/results?search_query=Charlotte+Iserbyt Dr Phil Valentine http://www.youtube.com/results?search_query=Dr+Phil+Valentine * Dette er åpenbart for tungt stoff for bl.a. norske universiteter og høgskoler, forstå det den som kan, men i utlandet finnes imidlertid kompetansen, utafor den norske informasjonsbrannmuren

  GD Star Rating
  loading...

Legg til en kommentar


Vaksiner, kvikksølv og nevroutviklingsmessige forstyrrelser

Samfunn

Vaksiner, kvikksølv og nevroutviklingsmessige forstyrrelser


Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv

Bevissthet

Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv


Holdes menneskeheten nede? Del 2

Kosmos

Holdes menneskeheten nede? Del 2


Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?

Video

Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?