Du leser nå
Johan Galtungs Ti teser om 22/7

18 minutter lesetidJohan Galtungs Ti teser om 22/7

Hvordan kan 22.juli-tragedien påvirke vårt inntrykk av det som foregår i Afghanistan? Hva er likheten mellom Afghanernes reaksjon på norske fredsstyrkers handlinger og våre egne reaksjoner på Utøya-drapene? I følge Johan Galtung er disse hendelsene svært nærliggende

Hvordan kan 22.juli-tragedien påvirke vårt inntrykk av det som foregår i Afghanistan? Hva er likheten mellom Afghanernes reaksjon på norske fredsstyrkers handlinger og våre egne reaksjoner på Utøya-drapene? I følge Johan Galtung er disse hendelsene svært nærliggende. Han snakket fredag 30. september for en forventningsfull forsamling på Universitetet i Oslo, i regi av Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund. Denne artikkelen består av et referat av nettopp denne talen, og representerer nødvendigvis ikke nyhetsspeilets ulike synspunkter.

Krigen mellom vesten og Islam

Galtung mener det er en sammenheng mellom det som skjedde i Norge og krigen mellom vesten (det Bin Laden kalte korsfarer-zionist alliansen) og Islam, og legger til at USA er i krig mot 6 muslimske land, og at Norge er med på en eller annen måte i så og si alle sammen.

Norge er både offer og gjerningsmann

Stoltenberg: Det var grusomt, men nødvendig

At norske snikskyttere med kaldt blod dreper det de kaller Taliban – akkurat som en annen person med kaldt blod drepte AUFere, og var like ved å drepe mitt eget barnebarn som lå bak en stein da han var på fremsiden og skjøt hennes venner og venninner, sier Galtung. Det er andre land som også er i den sitvasjonen ved at de er både offer og gjerningsmann, og legger til; Tyskland, Israel, Sovjet/Russland, USA, og Japan. Japan gjør alt mulig for at folk skal tenke på Nazasaki og hiroshima (slik som Israel bruker holocaust), og folk følger lydig med. Man skal tenke på det, men det er like viktig at Japan tenker på Nanjing hvor de drev eksperimenter på levende kinesiske fanger. Man kan med andre ord si at offerrollen brukes for å skjule gjerningsmann. Og at USA bruker 9/11 for å skjule 243 militære aksjoner siden 1805.

Bombingen av Dresden 13-14 Feb 1945

Tyskland er et unntak og gjør det motsatte. Der er det gjerningsmannen som fremheves. Og det er i det siste årene at ofre for utrolig kynisk brutal anglo-amerikansk bombing og drap på kvinner og menn, 600.000 brent med fosforbomber i Tyske byer har kommet frem. Og det er i det siste at det har kommet frem hvor det styrket Nazistpartiet som holdt på å bukke under som følge av Hitlers militære galskap. De anglo-amerikanske statsterrorister ønsket å få til èn ting: Nemlig at det Tyske folk skulle heve seg mot årsaken til at de bombet. Nazistyret. Det Tyske folk gjorde nøyaktig det motsatte. De solidariserte seg mot de som bombet. Nøyaktig det samme som nå has skjedd i Norge. ABB hadde en teori, og det er den samme teorien som alle terrorister har uansett stat eller ikke stat: Hvis jeg utsetter dette folket for vold, så vil de forstå hvorfor jeg gjør det, og de vil rydde av veien årsaken til at jeg gjør det. «Det er grusomt, men nødvendig». Drapet er som en advarsel til det Norske folk , slik at det Norske folk vil forstå at dette er forrædere som rydder veien for Islamsk overtagelse av Norge, og det Norske folk vil reise seg å forlange at regjeringen endrer sin politikk, og eventuelt presentere ABBs forslag om å tilby dem 3000EUR til hver muslimsk familie for å forlate landet eller bli henrettet. Ganske likt Hitler som tillot 60.000 jødiske Tyske sionister å forlate landet med sin kapital, og hvis de ikke forlot landet…Vi vet hva som skjedde. Nøyaktig det motsatte er det som skjer. For det første den enorme sorg, for det andre et hat mot gjerningsmannen, men for det tredje en tråss.

Vold virker mot sin hensikt

Vold virker mot sin hensikt og det kunne jo også hende at dette også gjelder i Afganistan. Det kunne jo hende at når Norske snikskyttere plaffer ned med kalt blod noe de har lært å kalle Taliban…Det er Afghanere, det er muslimer det dreier seg om. Det er ut i fra en elendig teori at man bare kunne bli kvitt Taliban, så kunne man rydde veien for Afganistans reddning, som er demokrati. Normalt kalles dette misjon og kollonisme. At teorien skulle føre til fred er så sinnsvakt fjærnt fra virkeligheten. Men i tillegg til det kommer en enestående selvgodhet at man tror at Afganistan ikke vet sitt eget beste. Akuratt som ABB hadde denne troen. Det dreier seg altså om folk som lever i bobler fjærnt fra virkeligheten. ABBs boble var på internett, den Norske er i Washington. En enkel empati, medfølelse burde føre til den konklusjon at det som gjelder for oss kanskje også gjelder for Afganere. De sørger og de hater, og de vet hvordan et Norsk flagg ser ut, og de brenner det. Vi har ingen grunn til å tro at mennesker ikke er mennesker, og at en Afgansk mor ikke sørger like mye som foreldrene til en AUF-er.

Åpenhet og demokrati

Åpenhet og demokrati, statsministerens dristige pinlige ord. Det kan jo ikke bety mere oppsluttning i kommunevalg, og at flere stemmer på arbeiderpartiet. Det må jo bety noe mere. Mere åpenhet og mere demokrati ville være fantastisk i et land hvor utenrikspolitikk bestemmes bak lukkede dører og kommuniseres til folket. Demokrati er ikke bare avstemminger, men åpenhet og gjennomsiktighet. Vi har krav på at politikere ikke gjemme seg bak enstemigheter, men tar seg den til å legge frem alternative synspunkter. Men jeg har ikke hørt et ord fra regjeringen som tyder på at det skal bli mere åpenhet og demokrati.

Frimureriet

ABB levde i et samfunn som er postmoderne, med enorm inviduell frihet og enorme skavanker i form av kulturløshet. det Norske. Dette samfunnet var det lett for han å operere i. Hvis jeg nå retter søkelyset på hva som var hans inspirasjon, så kan jeg være ondskapsfull å si at faren hans var diplomat. Hva betyr det?. Det betyr anvendelse av makt inkludert vold. Spesielt når man er alliert med en supermakt for å fremme en fremmed nasjon sine interesser…

Så merker man at han var frimurer. Hans opptreden innen Frp legger jeg til side. Sett ikke søkelyset på Siv Jensen og Frp, det er ikke der det ligger. Frimurere… Tempelriddere… Illuminati.. skulls and bones. Les Per-Aslak Ertresvåg utmerkede bok om dette. Les erik rudstrøms bok om frimureriet. En av de viktigste teser er at disse organisasjonene har nært sammarbeid med de hemmelige tjenester i vestlige land. Kan det tenkes at vi ikke får noe søkelys i den rettning?. De er nokså godt infiltrert i PST. Deres ideologi er varierende. Den skumleste er skulls and bones. Men jeg vil rette søkelyset på en annen faktor. Troskapsed og hemmeligholdelse. Og den som er med i dette har avlagt troskapsløfter. Og da skal det bli ganske vanskelig å få vridd noe ut av han.

PST

Man snakker om en institusjon som har et så klart syn på venstre øye at de ser ting som ikke eksisterer, men som er blinde på høyre øye. En instutisjon som ikke vil oppdage hva som skjer på høyre fløy for det er der de er. Og fordi de er rotfestet, vil de ikke rette søkelyset på sine egene. Det ville jo ha vært så fantastisk enkelt, de har jo selvfølgelig et register over alle som har geværlisenser i dag, så har de selvfølgelig et register over alle som bruker den type gjødsel, og så har de selvfølgelig et register over de som rapporteres fra polske tjenester, så har de et register som omfatter litt om hva som skjer på internett, så legger de disse fire registrene oppå hverandre, ut kommer èn person. Når man får høre at PST kommer til å granske seg selv, da har man kommet ganske langt. Vær så snill å stopp å bruk ordet demokrati om dagen. Gjennom denne uttalelsen ble det Norske demokrati opphevet. For opphevelsen ligger ikke i at det ikke foregår et demokratisk spill rundt perifirien. Det ligger i den skjulte kjerne som dirigerer, og som i tillegg er linket til en supermakt. Og den skjulte kjerne gransker seg selv. Det er det partiene gjorde i diktaturer. Kan man sammenligne PST med nazipartiet?, -absolutt. Hvis det Norske samfunn godtar at de gransker seg selv, vær så snill og ikke referer oss til et demokrati lenger.

Demokrati

Jeg har jo blitt fortalt et par ganger at man kan jo ikke sammenligne mordet på Taliban og mordet på Utøya, for det som skjer i Afganistan er jo en besluttning av et demokrati. – Det er det verste utsagnet jeg kan tenke meg, for en fornærmelse av demokrati. At demokrati skal ha mandat til å drepe. Jeg oppfatter demokrati som et mandat til åpenhet og dialog. Ikke bare mandat, men oppfordring og plikt. Og fordi et land har valg hvert fjerde år skal de ha rett til å drepe?. Hva ville ABB si?; Jeg hadde rett fordi jeg har sett lyset. Lyse kom til meg da jeg skjønte at det var templarene, frimurerene, og skulls and bones, som hadde sett. Jeg forsto at det var min plikt, grusomt men nødvendig å gjøre det jeg gjorde. Han tilkalte gud, påropte seg en jødisk kristen gud. Ikke muslimsk. Han tilkalte historien. Da står altså den Norske regjering på demokratiets side, og han på gud og historiens side. Kan det da tenkes at den Norske regjering sender et sørgekort til Afganistan, til de pårørende, og de som de har drept?. Ja, dette var grusomt men nødvendig…men vi vil gjerne gjøre deg oppmerksom på at din sønn ble drept av et demokrati… Altså en trøstens ord. Jeg er ikke sikker på at det virker trøstende, og jeg tror heller ikke ABBs ord; beklager at jeg drepte ditt barn, men det var for å vekke det Norske folk virker. Han drepte ikke av hat. Det var ikke den middelalderske hat; å drepe for å pine, for å påføre ekstra smerte. Begge parter, han på Utøya og de i Afganistan var i og for seg enig i kort prosess. Og hvis man forsvarer det som skjer i Afganistan med at det er en demokratisk besluttning, så må jeg si at det er noe galt med demokratiet. Hva skulle man ha gjort?. Man skulle jo selvfølgelig ha spurt Taliban om hvordan de ser for seg det Afganistan de ønsker å leve i. Jeg gjorde det februar 2001, og jeg fikk 3 svar.

  • Punkt 1. vi er muslimer, vi hater sekulærisering. Vestlig utviklingshjelp som produserer vann som ikke er signet av allah, og som er produsert av u-troene, vil vi spytte ut. Jeg er gammel nok til å huske hvordan Tyskerene under okkupasjonen skulle vinne vår hjerter og våre hjerner ved å bygge helårsveg over hardangervidda. Vi brukte den ikke, fordi vi hatet dem. Og vi hatet Tyskerene fordi de trodde at vi kunne kjøpes. At du kan komme ned et gevær i den ene hånden, og en vannkanne i den andre og kjøpe folk med vannkannen, og hvis de ikke drikker, skyte dem. Hva er det for slags menneskesyn som ligger i det?.
  • Punkt 2. Taliban ønsker et samfunn som er desentralisert, nøytralt uten baser, med et godt forhold til sine naboland med èt unntak; Eksara. Uten å vite det snakker de det de ikke kjenner. De snakker om et Europeisk land. Sveits sin modell, og ikke den Norske. Sveist er det første landet som trakk seg ut av Afganistan. Som de sa; Vi ble invitert som fredsbevarende tropper, men vi har erfart at vi er fredspådrivende tropper. Det er ikke det vi ble invitert til og vi trekker oss ut. Den Sveitsiske troppen var kun 6 personer. Ikke helt det store, men begrunnelsen var et jordskjelv i NATO-kretser. Og grunnen til at de fleste sier at de ikke vet det, er at man kontrollerte publisiteten rundt det.
  • Punkt 3. De er lei av å bli invandert. 3 ganger av Engelskmenn, 1 gang av Russere, 1 gang av Amerikanere med Norsk etterslep. Taliban er Afganistans nerve, uten Taliban blir det korrupsjon og heroin. 100% taliban er uutholdelig, 0% er en dumhet sa en Afganer til Galtung, men det kommer ikke til å skje fordi Amerikanerene kommer til å invandere oss i Oktober. De kommer til å invandere oss at 2 grunner, de vil ha baser til en kommende Krig de tror er uungåelig med Kina, og de vil ha oljeledninger. Fra Amerikansk ståsyn har krigen vært en enestående suksess, fordi grunnmålsettningene er oppfylt, påskuddene er ikke oppfylt. Og lettlurte Normenn lever i påskuddenes atmosfere, ov vet til dels ikke om grunnmålsettningenes atmosfære. Derfor er Obama en hykler når han sier de kommer til å trekke seg ut. De kommer ikke til å trekke seg vekk fra basene i Irak, og heller ikke i Afganistan. Oljeledningen kommer de til å kontrollere.
Vi snakker da om en Afgansk ledende politikker som allerede i februar 2001 viste at invasjonen kom i oktober. Vi var i et rom med en lyskaster og pekte; her er det de ønsker basen sin.  En hver forbindelse mellom Afganistan og 9/11 kan man trygt se bort i fra. Det har heller aldri vært fremlagt noe bevis for at det som skjedde 9/11 kom fra Afganistan. Mens bevis for at det kom i fra Saudi arabia er meget sterke. Jeg vil avslutte punktet med pest. Inkompetanse, stat innenfor staten, opphevelse av det Norske demokrati, og det var åpenbart lett. Granskingskommisjonen er slik sammensatt at det finnes ingen opposisjon i den.

Hva er det vi gjør

Jeg tror i utgangspunktet er å gjøre det er det vi meglere gjør når vi treffer uappetitelige personer i en konfliktsitvasjon. Et spørsmål du alltid må stille deg selv. Er det noe riktig i det han sier?. Har han noe poeng?. Du må ha mot til å snakke med han. Han har forenklet det noe med side 1500 siders manifest. Har du mot til å stille spørsmålet til deg selv; er det noe i det?. Så mitt svar er ja, det er noe i det. Men jeg har en helt annen konklusjon enn det han har. I vest-Europa er Islam sterkt, og kristendom/sekularisme svak. Jeg bodde et par år i Latin-Amerika hvor vi ofte diskuterte militære kupp. Og det var de som hevdet at det kom fordi militære var så sterke. Og det var de som hevdet at det kom fordi de sivile og demokratiet var svakt. Og så var det de som hevdet at det kom av begge deler samtidig. Man må med andre ord se begge sider av mengden. ABB sa at dersom Norge ikke innen år 2020 våkner opp, vil Norge innen 2083 være muslimsk.

Så la oss se på styrkeforholdet mellom de to. Jeg merker meg fylte moskeer, begeistring, varme, tilknyttning. Jeg merker meg tomme kirker. Jeg merker meg immamer som tar opp dagens temaer. Min erfaring i Norge og vestlige land er at folk elsker diskusjon om åndelighet, spirituelle og dype ting. Men det skal være knyttet til den verden vi lever i. Hvordan forholder vi oss til det å be. De ønsker å høre forskjellige synspunkter. Så hvis vi nå sier til prestene; behold kirkene fra kl. 11 til 13 på søndagene og samle disse lam, og ære være deg for det. Men slipp dem fri lørdag morgen. Inviter Buddister, muslimer, jøder, kristne, deg selv inkludert, humanister, politikere, all mulige folk. For å legge frem dypsyn på hvordan de ser dagens problemer. Det var en Norsk prest som gjorde nettopp dette. Jeg har stor respekt for det han prøvde. Han ble da fortalt at det var interessang, kirkene var stappfulle, men kristendom var det ikke.

Hva er det som er Islams styrke?. To ting. Bikultur, samhold og samhørighet. Bare merk deg hvordan de ber så tett sammen. Da er det forståelig hvorfor menn og kvinner ikke kan be i det samme rommet. Samholdet, enheten, fremfor en mengde individer. Å så kommer da delingen; gi til de fattige. Å så kommer ramadan som er en påminnelse på hvordan det er å ikke ha nok å spise å drikke. Det er styrke i dette. Det er ikke det at vi ikke har noen gud, men guden heter Mammon. I dens kjølvann kommer korrupsjon og vold. Det er klart at i dette fremkommer det en åndelig styrke i Islam som får mange til å omvende seg til Islam. Jeg tror ikke måten å løse dette på er 3000 euro for å få dem til å flytte og henrettelse. Måten å løse dette på er å styrke vår styrke. Hva er vår styrke?. Mangfold. Når jeg blir bedt om å arrangere dialog med muslime og kristne så ber jeg altid begge parter si hva de misliker mest hos den andre, og hva de setter mest pris på. De kristne sier; De er redde for jihad, som de misforstår, de tror det betyr hellig krig. Muslimene sier de er redde for hellige krig. Og i vesten synes den å være spesiell hellig når den er mot muslimer. Det er derfor de kan bruke sikkerhetsrådet til å legitimere 3 kriger nå nylig mot muslimske land. Fordi det ikke finnes en eneste muslimsk vetomakt. Til tross for at det er flere muslimer enn Kinesere.

Det som skjer er da et forhold som bare kan rettes opp ved at vi bygger på vårt eget mangefold. Så spør jeg muslimene; Hva er det som virker tiltrekkende ved Norsk kristendom?. Det svaret jeg får gang på gang er at det er kristendom og kristendom, og kristendom. Vi har katolsk, ortodokse, protestantiske, og den protestantiske har flere sekter. Og hvis en føler seg uvell i den sekten han er i så forlater han den og lager sin egen. Når jeg stiller de kristne det samme spørsmålet, hva er det med Islam du finner mest tiltrekkende…taushet. Inted svar. Det er fordi de vet ingenting om Islam. Det vil gå feil fra første stund bare de åpner kjeften sin og sier jihad, så har de allerede begått grunnfeilen. Dette går ikke. Vi må kjenne våre Norske brødre og søstre. Vi må omfavne dem og lære av dem. Det betyr ikke at vi inviterer dem til å overta landet. Det betyr av vi inviterer dem til å inspirere oss. All Europeisk kulturhistorie er historie om inflytelse utenfra som har virker inspirerende. Felles sørgesermonier. Det finnes i dag dialogprester i Oslo som går inn for det. Man kunne hatt felles ritualer. Han kunne hatt felles gudstjeneste med en prest og Immam som snakker sammen. Ikke bare dialog for å forstå hva de andre står for, men for å lære av dem.

Jeg synes feks. At 8.61 i Koranen er fantastisk. Der står det at når din motstander heller mot fred, skal du gjøre det samme. Du skal skape et kretsløp hvor fred avler fred avler fred. Jeg er helt sikker på at en fredlig tilnærming av det vi kaller Taliban og Al quaida vil bli rikelig belønnet med rentes rente. De kan sin 8.61 som ikke finnes i den kristne bibel. Å vende det andre kinnet til er ikke gjengjeldelse, det er ikke fredens kretsløp. Det er to forskjellige ting. Så da kan man si; Du den der likte jeg, den har jeg lyst til å ta. Her er det noe jeg tror på som jeg tror du finner interessant. Dette er sivilisasjonsdialog. Vi har fått det til et par ganger i den organisasjonen jeg står for. Det er der fremtiden etter mitt skjønn ligger. Jeg tror gjensidighet vil bli belønnet. Norske flagg vil ikke bli brendt. Sett av vi ikke gjør dette. Sett at vi gjør det forutsigbare. At USA sitter på toppen og knebler eventuelle persjoner i den Norske elite som gjerne vil snu. Og sier; Dette her oppfatter vi som foræderi. Hvis du nå vender ryggen mot oss kan du ikke gjøre regning med oss når Russerene kommer. De i Afganistan følger med. De vet hva som har skjedd. De vet den smerte og lidelse Norge har gått igjennom. De vet ordene åpenhet og demokrati, og den trossen. Og de merker seg fortsatt at snikskytterene fortsetter sitt arbeid. De merker seg også at Norge har en militærminister med en berømmelse av mord, en hyllelse av mord. Og et totalt forvirret historiesinn som prøver å få det til å se ut som en slagt motstandskamp. Det er Norge som er okkupasjonsmakten. Motstandskampen er det de andre som driver med. Det er deres land, ikke vårt.

Hør hele talen her

 

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
62%
Opplysende
15%
Inne på noe
0%
Usikker
8%
Dårlig
15%
Om forfatter
Sigr Huginsson

Han har en IT-bakgrunn og har studert historie, religion, filosofi, kultur, og sivilisasjoner fra antikken i snart 10 år. Han er en hverdagsfilosof, amatørhistoriker, og samfunnsanalytiker med glimt i øye.

38 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *