Du leser nå
Fantastisk bibelkode avdekker sannheten

6 minutter lesetidFantastisk bibelkode avdekker sannheten

Åndsvitenskapen beskjeftiger seg med de skjulte betydninger og åndens hensikter for mennesker i form, i verden, for å søke avdekke universet dets hemmeligheter, ikke så ulikt naturvitenskapen.

Den her var igrunn ganske så fantastisk at den må deles. Men de som er fallen, de vil fråde av denne artikkel. De vil ikke ha disclosure av slik art. Det er armageddon tider.

Det er avsløringenes tid (hermageddon betyr disclosure, avsløring, åpenbaring, G-d’s dom over verden).

Hermageddon/Armageddon kan like gjerne være dommen over verden av Profeter, disclosures, som den er slaget på Armageddonsletten (symbolsk) mellom det gode og det onde, hvilket er en MULIG fysisk konsekvens bare, om Profetenes varsler ikke høres og legges merke til.

Den åndelige krig på det åndelige Armageddon er derimot i full sving, og den vil komme til tap for de ugudelige, de som elsker løgnen og hater sannheten, de som elsker urett og hater og ikke har arvet Abrahams rettvishet, og dermed ikke er Abrahams Barn lenger, i noen som helst forstand, uansett hvilken religion de tilhører. De har allerede tapt. GARANTERT! Bare tidslinjen, illusjonen om tid, ligger imellom deres storhetstid og deres endelige fall.

Abrahams Barn er et åndelig folk, av alle religioner. Rettvishet, elske sannhet og strenge moralske standarder skiller dem ut fra de frafalne, som ikke bryr seg eller som direkte jobber for ‘lovløsheten’ og uretten i verden.  G-d reiser opp sine profeter til enhver tid. Dette er helt i henhold til spesielt den jødiske lære, for hvilket profeter er hellig, som for kristne og muslimer. Så vi skal se litt på noe av det som ligger i de bibelske profetier.

Rabbi åpenbarer Messias’ navn

En av Israels mest fremtredende rabbier skrev et lite notat som ikke skulle offentliggjøres før et år etter hans død. Da notatet ble gjort kjent, hadde rabbien skrevet at Messias’ navn er Yehoshua eller Jesus. Flere av hans tilhengere har påstått at det hele må være en forfalskning, antakelig på grunn av at det kan virke som rabbien var blitt kristen. Rabbi Kaduri døde i en alder av 108 år og han skal ha vært svært opptatt av Messias de siste årene av livet og også ha møtt ham, antakelig i en visjon.

http://home.lyse.net/kilden/

Jesus Kristus har kommet hjem til sine folk også, og ikke bare må vandre i åndelig landflyktighet i hedningenes hjerter lenger. «Han kom til sine egne, men de tok ikke imot Ham«.

Der er mange profeter i verden idag også, som feller sin dom over den frafalne menneskehet. Men menneskene vil helst ikke høre, siden de helst vil holde på med sitt sirkus, sine avguder, leve i sine lavere chakraer bare.

I Bibelen er det lagt ganske så stor vekt på ættetavler, og alle navn på hebraisk har en betydning, hvor en kommer fra, osv. Av og til beskriver Bibelen selv hva navnene betyr. Berømte bibelske personer slik som Adam, Kain, Seth, Noah, Abraham, Isaac, Jacob og hans 12 sønner, har alle meningen med sine navn gitt i Bibelen. Navnene deres forteller hvorfor og hvordan og gjerne hvor de var født.

Ord fascinerer meg, og ordenes betydning, enhver bokstav og ethvert ord er egentlig et symbol, på norsk eller andre språk, mest fordi mye ord har mistet sin betydning eller har blitt korrumpert idag.

De første 10 navnene i Bibelen fra Adam til Noah har lenge vært kjent. Også er der en med de første 20 navnene (fra Adam til Abraham, forbokstaven i hvert av dem blir):

 

Så vi ser at forsøk på forfalskninger av Bibelen har ikke kunnet lykkest, fordi Bibelen blir ikke ‘låst opp’ før i endetiden, og så lenge forfalskerne ikke visste hva som var viktig, fordi boken/bøkene var låst for deres forståelse av den, kunne de ikke vite hva som var viktig å forfalske heller. G-d var og er alltid i kontroll over sin bok; Bibelen.

Revelation, disclosure, avsløring

rev·e·la·tion
(rv-lshn)

n.

1.

a. The act of revealing or disclosing.
b. Something revealed, especially a dramatic disclosure of something not previously known or realized.
2. Theology A manifestation of divine will or truth.

 

Definition: disclosure, telling
Antonyms: covering up, keeping,  secret

Profetier

Mens vi ser at gjennom avsløringer (disclosures) så vil G-d formidle sin vilje til mennesker, så ser vi også at antonymet er hva humanetikere og andre gudløse gjerne vil gjøre; hindre enhver avsløring som de mener ikke er bra ifølge sin religion og verdenssyn; cover up, tie, holde hemmelig enkelte saker de ikke vil skal avsløres.

Nå viser det seg at de 72 første navnene fra Adam til Jesus gir sin egen betydning og forteller sin egen historie og profeti. Profetier viser at G-d har vært i kontroll over utviklingen fra dag 1, og at G-d kunne 100% nøyaktig forutsi hvordan den falne menneskehet med sin frie vilje som de valgte å være utenfor Edens Hage i Ahrimans dominion med, vil ende opp.  Disse eplene kan nok ha vært forgiftet av chemtrails. Og kunnskapene deres har vist seg uovertruffen barnehagestadie, uten det åndelige utsyn. De valgte seg Ahriman. De VELGER å henrette det gode, og la det onde få holde på som det vil. De er åndelig blind («dere ser, men dere ser ikke. Hører, men hører ikke«).

Bibelske profetiers oppfyllelse er derfor BEVISET på G-d’s eksistens.

Navnene i rekkefølge, og ordenes betydning, danner en hel egen historie (ateistene og Richard Dawkins kommer ikke til å like dette noe særlig, for det avslører hvor åndelig blind de er).

Dette viser hvordan Bibelen ‘låses opp’ etter som det har vært og er meningen at folk (vi) skal forstå den. Som i Daniels Bok hvor G-d gir beskjed til Daniel om å sette segl for sine ord, inntil tiden er moden. Det vil si at de som ikke skal forstå dem, vil ikke forstå dem, fordi de kan kun forstås og leses av de som har den rette ånd. Faktisk er mye av det jeg sier gresk for mange også, de kan overhodet ikke forstå hva jeg prøver å si, fordi de ikke har fått åpnet sitt ‘Tredje Øye. det åndelige utsyn.

Illustrert Bibelkode. Navn fra Adam til Jesus (10 min)

Hvilken fantastisk historie og profetier disse bibelske navn i rekkefølge forteller og profeterer:

Løftet til den Falne Menneskehet

(Jesus er kalt, «The Glory of God», i 2. Kor. 4:6.)

Både Ondskap og Håp utfoldes som en Plante

(«Vennene» til den Falne Engel er sint)

 

En mektig Far og en Prins, Som  Redder et Folk

 

Prinsen Beskrevet, og Hans Oppdrag

 

Sønnen stoler på Hans Far vil Løfte Ham Opp

(løfte opp bevissthetsmessig, i ånd)

 

Sønnen Identifiserer Seg Selv som Med-Skaper

Sønnen Ber til Sin Himmelske Far For Hjelp

 

 

Sønnen Lovpriser Sin Himmelske Far For Hjelp

Konkluderer Velsignelsene over Messias og Hans Folk

 

Så får vi dermed bare avvente debunkernes desperate bestrebelser, for at de skal beskytte og opprettholde sitt verdensbilde, et falskt verdslig – åndsløst, som de gjerne går til krig for å beskytte.

Definition revelation: disclosure, telling
Antonyms: covering up, keeping,  secret
http://www.answers.com/topic/revelation

Vi kan enkelt avsløre eventuelle falske messiaser og falske ‘folk’, ved å holde dem opp mot det idealet som nedfelt i disse profetiske avsløringer, og ellers i Bibelen, om de ser ut til leve etter disse idealer. Om ikke er de falske.

Kilde
http://www.bible-codes.org/Names-Bible-Prophecy-Code.htm

Få nye perspektiver. Finn din sannhet. Bli fri.

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
63%
Opplysende
25%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
13%
Om forfatter
J.Johansen
Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info