Du leser nå
USA på vei mot diktatur?

13 minutter lesetidUSA på vei mot diktatur?

USA har i mange år vedtatt sterkt ikke-demokratiske lover som bidrar til økt kriminalitet i statlig regi. Og som vanlig er det vanlige mennesker det går ut over; demonstranter eller andre.

Senatet i USA har nå med 93 mot 7 stemmer vedtatt en lov som gir presidenten autoritet til sende ut militært personell for å arrestere og internere hvem som helst hvor som helst i verden (Senate bill 1867- The National Defence Authorization Act). Uten tiltale, uten rettergang, uten appellmulighet – på ubestemt tid. Loven tillater også militære å internere eller drepe ”anti-government” demonstranter i amerikanske byer, eller hvem som helst som ellers måtte tillate seg å mene noe ufordelaktig om makthaverne i Det Fjerde Riket som nå viser sitt heslige ansikt stadig tydeligere i det som engang var The Land of the Free.

At USA nå innfører åpent despoti burde – i alle sammenhenger – være brennhett nytt øverst på plakaten i alle politiske kommentarfelt – i trykkete, kringkastede og nettbasert medier. Har dette blitt rapportert i norske media…?

Kjennetegnet på en moderne rettstat, med alle sine hull og mangler som er gjenstand for mange andre artikler og debatter her på nyhetsspeilet, er at alle har en rett til å få prøvd saken sin for en domsstol etter et demokratisk lovverk.

I et demokrati har man rett til å ha andre politiske meninger en dem makthaverne har uten å bli forfulgt. Slik er det ikke lengre i USA. Det burde være gjenstand for offentlig ettertanke. Er det nå tydelig nok hva som foregår, til at vi kan øyne håp om at de våkner, de av Europas politikere og journalister som ikke er aktive femtekolonister, fra tornerosesøvnen?

Neppe. Men det er lov å håpe.

 

Politi og militære blir i økende grad misbrukt mot sine egne borgere - på oppdrag fra den lille globale makteliten som det snart er bare Aftenposten som ikke har fått med seg at trekker i diverse tråder

 

Mike Adams fra Natural News sier:

”Right now, every history teacher in America should be absolutely outraged about all this, as they know what always comes next in the history of nations. Once any government “legalizes” the murder of its own citizens, it is inevitably followed by a mass- murder holocaust style event.”

(Forøvrig har Mike Adams flyttet fra USA til Ecuador)

Seward Rhodes, grunnleggeren av Oathkeepers, sier at ”denne loven bør ses som en krigserklæring mot det amerikanske folk” i et nyhetsoppslag fra Infowars.

Hvor lenge er det til slike lover finner veien til Europa? Europa som sammen med USA allerede praktiserer slik politikk i land etter land ved å avsette både populære og upopulære regenter og innsette kaos, despoti og sharia, mens vestlige massemedier enn masse kringkaster den propaganda makthaverne måtte finne for godt.

Mange vil hevde at jeg overdriver nå. Tar av litt. Lefler med konspirasjonsteorier. Dette er bare USA. De mener det ikke slik – og det har i alle fall ikke noe med oss å gjøre. Hmm…

Adolf Hitler var lovlig valgt til å tjene som statsoverhode i Tyskland. Så ble lovene endret en etter en. Konsentrasjonsleirene ble bygd. For å si det med Martin Niemöller:

When the Nazis came for the communists,
I remained silent;
I was not a communist.

When they locked up the social democrats,
I remained silent;
I was not a social democrat.

When they came for the trade unionists,
I did not speak out;
I was not a trade unionist.

When they came for the Jews,
I remained silent;
I wasn’t a Jew.

When they came for me,
there was no one left to speak out.

Adolf Hitler ble lovlig valgt. Han samlet med propaganda og dårlig skjult intern forfølgelse Tyskland til Det Tredje Riket. Med loven i hånd – den loven han og hans kumpaner smidde. Den som ikke kjenner historien er dømt til å gjenta den. Noen ganger holder det med A4 historie: ”The Nazis – a worning from history” av Laurence Rees.

Er dette bare et amerikansk problem?

Neppe. Lovverket i den vestlige verden ”harmoniseres” på tvers av landegrenser og koordineres av overnasjonale entiteter – uten demokratisk forankring.

Vi har tatt det som en selvfølge at man også rett til å ivareta eget liv og egen helse etter beste evne. Det burde være en selvsagt menneskerett. Til å for eksempel spise den maten man måtte ønske uten politisk eller militær innblanding. Til å velge hvem man selv vil stole på relativ til å ivareta egen helse. Dette blir nå forbudt ved lov i land etter land. Noen ganger mer åpenbart, andre ganger langsommere i det skjulte. Koordinert fra FN under Codex Alimentarius. Hvorfor?

 

Codex alimentarius - som kommer fra Illuminati-organet FN innebærer en betydelig trussel mot vår helse pga. redusert tilgang på sunn og naturlig mat. Påskuddet for å innføre codex? "Av hensyn til vår mat-sikkerhet". Nytale (sort blir hvitt osv.) er i ferd med ikke bare å bli patetisk, men simpelthen latterlig

Hvorfor kan mat inneholde hva som helst av sprøytemiddelrester, og syntetiske tilsetninger – hvor av svært mye er kjente giftige og sykdomspotenserende substanser? Hvorfor er det forbudt å kjøpe slike urter og matvarer som jeg vet er ubetinget bra for min helse når det lovlig falbys en Orwellsk vista av prefabrikkert gjennomkonservert smaksforsterket oversminket næringsfattig vomfyll som ikke en gang fluene tør våge seg på?

I USA, Norge, England, Frankrike og så videre, forteller forvaltningsapparatet oss at vi ikke lengre har rett til å velge hvilken mat vi skal spise – vi får kun velge i det utvalget som staten har godkjent – uten at dette faktum debateres i det offentlige rom – det skrives kun om dette i alternative medier. Hvorfor?

 

Nå kommer også lovene som forbyr folk å dyrke sin egen mat. Her med USA og New Zealand i bresjen, mens rævedilterne nok kommer løpende etter så raskt de tror de kan slippe unna med det. Det å dyrke mat til eget forbruk i egen hage er blitt et privilegium som staten med et pennestrøk kan ta bort. Hvorfor?

 

Sist vi var i en historisk parallell til den utviklingen vi nå ser i verden rev arbeiderpartiet ned landets forsvar og la kongeriket åpent for tyskernes føtter i forkant av 1940. Med vitende og vilje, begikk regjeringen Nygaardsvold landsforræderi. Regjeringen nektet forsvaret å mobilisere i begynnelsen av april 1940 – gang på gang, til tross for gjentatte innstendige anmodninger fra forsvarets generalstab om øyeblikkelig mobilisering for å møte en umiddelbart forestående Tysk invasjon. (Ref: Les bøkene til Millorg Major Oliver H. Langeland ”Dømmer ikke” og ”For at I ikke skal dømmes”).

Hva skjer med forsvaret i dag? Det vingeklippes, radbrekkes og moderniseres vekk. Heimevernet har ikke lengre skarpe våpen tilgjengelig. Forsvarsministeren vil ha sivile våpen under lås og slå i offentlige lagre. Hvorfor?

Jeg kondolerer USA med Det Fjerde Rikets fødsel. Jeg håper av hele mitt hjerte at folk nå våkner. Med det overlater jeg ordet til Arnulf Øverland, og nedenfor finner du et knippe lenker til relevante kilder.

Du må ikke sove

Jeg våknet en natt av en underlig drøm,
det var som en stemme talte til mig,
fjern som en underjordisk strøm –
og jeg reiste mig op: Hvad er det du vil mig?

– Du må ikke sove! Du må ikke sove!
Du må ikke tro, at du bare har drømt!
Igår blev jeg dømt.
I natt har de reist skafottet i gården.
De henter mig klokken fem imorgen!

Hele kjelleren her er full,
og alle kaserner har kjeller ved kjeller.
Vi ligger og venter i stenkolde celler,
vi ligger og råtner i mørke hull!

Vi vet ikke selv, hvad vi ligger og venter,
og hvem der kan bli den neste, de henter.
Vi stønner, vi skriker – men kan dere høre?
Kan dere absolutt ingenting gjøre?

Ingen får se oss.
Ingen får vite, hvad der skal skje oss.
Ennu mer:
Ingen kan tro, hvad her daglig skjer!

Du mener, det kan ikke være sant,
så onde kan ikke mennesker være.
Der fins da vel skikkelig folk iblandt?
Bror, du har ennu meget å lære!

Man sa: Du skal gi ditt liv, om det kreves.
Og nu har vi gitt det – forgjeves, forgjeves!
Verden har glemt oss! Vi er bedratt!
Du må ikke sove mer i natt!

Du må ikke gå til ditt kjøpmannskap
og tenke på hvad der gir vinning og tap!
Du må ikke skylde på aker og fe
og at du har mer enn nok med det!

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!

Tilgi dem ikke; de vet hvad de gjør!
De puster på hatets og ondskapens glør!
De liker å drepe, de frydes ved jammer,
de ønsker å se vår verden i flammer!
De ønsker å drukne oss alle i blod!
Tror du det ikke? Du vet det jo!

Du vet jo, at skolebarn er soldater,
som stimer med sang over torv og gater,
og opglødd av mødrenes fromme svig,
vil verge sitt land og vil gå i krig!

Du kjenner det nedrige folkebedrag
med heltemot og med tro og ære –
du vet, at en helt, det vil barnet være,
du vet, han vil vifte med sabel og flag!

Og så skal han ut i en skur av stål
og henge igjen i en piggtrådsvase
og råtne for Hitlers ariske rase!
Du vet, det er menneskets mening og mål!

Jeg skjønte det ikke. Nu er det for sent.
Min dom er rettferdig. Min straff er fortjent.
jeg trodde på fremgang, jeg trodde på fred,
på arbeid, på samhold, på kjærlighet!
Men den som ikke vil dø i en flokk
får prøve alene, på bøddelens blokk!

Jeg roper i mørket – å, kunde du høre!
Der er en eneste ting å gjøre:
Verg dig, mens du har frie hender!
Frels dine barn! Europa brenner!

Jeg skaket av frost. Jeg fikk på mig klær.
Ute var glitrende stjernevær.
Bare en ulmende stripe i øst
varslet det samme som drømmens røst:

Dagen bakenom jordens rand
steg med et skjær av blod og brand,
steg med en angst så åndeløs,
at det var som om selve stjernene frøs!

Jeg tenkte: Nu er det noget som hender. –
Vår tid er forbi – Europa brenner!

Arnulf Øverland
-1937-

 

Vi ønsker med dette NRK (nrk.no) og Aftenposten.no velkommen etter. De har omsider raportert loven og hentet inn et par relevante norske kommentarer.

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7936585
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Obama-sa-ja-til-ubegrenset-fengsling-av-amerikanere-uten-dom-6732210.html

Artiklene er brukbar gjennomsnittsjournalistikk, men i sakens anledning er dette i svakeste laget – for å si det mildt.

Det gis forholdsvis mye plass til retferdigjøringen fra den amerikanske administrasjonen. Det finnes historisk belegg for å trekke slike ullene politiske begrunnesler i tvil. Dette amerikanske regimet er gang etter gang er tatt i løgn, presidenten har brutt omtrent alle sine valgløfter, og USA er fior tiden et land som konsekvent vedtar lover som går i samme retning som den over omtalte, uansett galionsfigur, mens politiet blir mer og mer unødvendig og systematisk hardhendte i sin alminnelige opptreden. Vi har en konkret, krystallklar, historisk paralell til det som nå utspiller seg i USA – 1930-tallet i Tyskland under nasistenes maktkonsolidering.

Har noen sett denne saken omtalt på mainstream TV, hørt om den i mainstream radio eller sett den omtalt i trykkte tabloider?
Er denne saken gravd ned ved å kun publisert i nettutgaven? Er den virkelig ikke verd plass i NRK Dagsnytt? Denne saken er så viktig at den burde stå øverst på plakaten i enhver anstendig journalistisk publikasjon!

Vi bruker å omtale USA som våre venner. Hvilke venn er Norge som tier der vår venn gjør en åpenbart hårreisende brøler? En slik «venn» er ingen venn men en rævedilter. En venn sier fra og setter grenser der det er påkrevet. Klart og tydelig. En virkelig venn burde sporenstreks sagt fra i det øyeblikk konturene av denne loven ble synlige i det offentlige rom. En virkelig venn vil varsle når en ser at ens venn påfører seg ubotelig skade. Jens Stoltenberg – Du er ingen god venn. Du etterlyser i din nyttårstale «gode digitale nabokjærringer» – men hvor var du da din venn Barack Obama innførte diktaturet i USA? Var du da en venn, ei god og våken «nabokjerring» – eller en lydig lakei?

Det begynner etterhvert å bli betimelig å stille seg selv spørsmålet om hvem man er venn med i USA. Det er nå så stort sprik mellom det amerikanske regimet av hensynsløs pengemakt i seng med korrupte politikere og innbyggerne i landet USA. Er Norge venn med regimet i USA som stadig opptrer mer despotisk, eller er Norge venner med det amerikanske folket? Det er knappest mulig å være venner med begge samtidig uten å bli scizofren.

Som en nasjon som er venn med USA er det nå maktpåliggende at vi sier klart fra til styresmaktene i USA at de nå har gått over grensen for hva vårt vennskap kan tåle. Like klart må vi si i fra til det amerikanske folket at vi står ved deres side, skulder ved skulder. De har vår fulle støtte for å nedkjempe det janus-tyrraniet (ettpartistaten med et republikansk og et demokratisk ansikt) som nå er i ferd med å vise sitt sanne ansikt gjennom en lang serie målbevisste steg som går snorrett inn i diktaturet.

Hvem har i dag vurdert hva som skulle på dagsrevyen i NRK? Hvem vil de nærmeste dagene bestemme hva som skal trykkes i Norske aviser? Hvem avgjør hvorvidt denne nyheten – som burde være førstesidestoff i dagevis – smugles under offentlighetens radar med et par nettartikler?

 

http://www.amazon.co.uk/Nazis-Warning-History-Laurence-Rees/dp/056349333X/ref=sr_1_sc_3?ie=UTF8&qid=1323336181&sr=8-3-spell

 

Infowars.com:

http://www.infowars.com/terrorist-congress-declares-war-on-american-people/

http://www.infowars.com/yes-americans-will-be-targeted-as-terrorists-under-the-ndaa/

 

Natural News:

http://www.naturalnews.com/034291_SB_1867_war_on_terror.html

http://www.naturalnews.com/034302_indefinite_detention_National_Defense_Authorization_Act.html

 

Sign of the Times:

http://www.sott.net/articles/show/238121-Senators-Demand-the-Military-Lock-Up-American-Citizens-in-a-Battlefield-They-Define-as-Being-Right-Outside-Your-Window#comments

http://www.sott.net/articles/show/238134-US-Senate-To-Vote-On-Legislation-That-Allows-U-S-Military-to-Detain-Americans-Without-Charge-or-Trial

http://www.sott.net/articles/show/238478-The-Return-of-the-Great-Depression-and-The-Establishment-of-a-Police-State

http://www.sott.net/articles/show/238370-US-How-Much-More-Tyranny-Can-Americans-Take-from-Their-Government-

 

Washington’s Blogg:

http://www.washingtonsblog.com/2011/11/congress-to-vote-next-week-on-explicitly-creating-a-police-state.html

 

Oathkeepers:

http://oathkeepers.org/oath/2011/12/02/brandon-smith-when-governments-go-rogue/

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
100%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Lars-Roger Moe

Etter 20 år i helsevesenet begynnte jeg i 2005 å jobbe på heltid med alternativ medisin og energiarbeid. Det handler om å hjelpe folk å ta tilbake full styring i eget liv og så finne tak i de ubrukte ressursene – for så å bruke alle kreftene på å skape en verden der frihet, glede og overflod er livets orden.

266 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *