Du leser nå
Norske_Libya_piloter_etter_Libya-bombing

Under ett minutt lesetidNorske_Libya_piloter_etter_Libya-bombing

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
50%
Opplysende
25%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Hans Gaarder
Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre. Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).
2 Kommentarer
Leave a response
 • Morten Laberg
  27. 03. 2019 at 23:31

  Håper på mere nytt dette året etter Natos bombing av Libya 2011 og om oppfatningen er endret etter Petersen utvalgets resultat ! Jeg tror Gadaffi utfordret stormaktene i Nato ved sine oljeresurser og målet om egen afrikansk valuta . Frankrikes daværende statsminister Sarkozy hadde egne planer for å forsterke Frankrikes stormaktsposisjon . En suspekt mann som kjente Jens og Jonas fra 2007. Leste Jan Petersens rapport i dag . Mye bra som er vanskelig å kritisere ,men det er det som ikke skrives som er problemet med rapporten ! Ved løgn ble Norge med i krig på feil grunnlag for å ha sterkeste verdensorden med FN og Nato . Mye bra med det kansje ? Vet ikke ?Men hva med løgnen og Norge i angrep på annet land ! Grunnlovens p 26.Hva med Stormaktenes interesser av å tjene penger og ønsket om å fjerne mulighet for konkurerende valuta mot Dollar og Euro ! ! Les Ola Tunander Libya ! Håper på AP lederens avgang og straff for overtalelse til massemord ! Utrolig at en utenriksminister ikke vet stormaktenes spill for sine interesser . Jonas Gahr Støre har jo sine kontakter ! Han var vel uvitende selv om det er merkelig av en utenriksminister

 • Morten Laberg
  27. 03. 2019 at 23:44

  Håper på mere nytt dette året etter Natos bombing av Libya 2011 og om oppfatningen er endret etter Petersen utvalgets resultat ! Jeg tror Gadaffi utfordret stormaktene i Nato ved sine oljeresurser og målet om egen afrikansk valuta . Frankrikes daværende statsminister Sarkozy hadde egne planer for å forsterke Frankrikes stormaktsposisjon . En suspekt mann som kjente Jens og Jonas fra 2007. Leste Jan Petersens rapport i dag . Mye bra som er vanskelig å kritisere ,men det er det som ikke skrives som er problemet med rapporten ! Ved løgn ble Norge med i krig på feil grunnlag for å ha sterkeste verdensorden med FN og Nato . Mye bra med det kansje ? Vet ikke ?Men hva med løgnen og Norge i angrep på annet land ! Grunnlovens p 26.Hva med Stormaktenes interesser av å tjene penger og ønsket om å fjerne mulighet for konkurerende valuta mot Dollar og Euro ! ! Les Ola Tunander Libya ! Håper på AP lederens avgang og straff for overtalelse til massemord ! Utrolig at en utenriksminister ikke vet stormaktenes spill for sine interesser . Jonas Gahr Støre har jo sine kontakter ! Han var vel uvitende selv om det er merkelig av en utenriksminister. Mange som forsvarer bombingen glemmer løgnen og at Norge samarbeidet med terrorister og pilotene måtte selv bestemme 75 % av målene fra 40 000 fots høyde !. 588 bomber ! Det var IKKE kirurgisk bombing ! Selvfølgelig må det ha blitt over 77 drepte i en terrorlignende operasjon ! Utdrag fra Petersens Utvalgets rapport :4.4.2 NATO og sentrale allierte (Frankrike, Storbritannia, USA og Tyskland)
  Frankrike var den første og viktigste pådriveren for en intervensjon i Libya. Det franske engasjementet var i stor grad drevet fram av president Nicolas Sarkozy selv, med en uttalt målsetting om å unngå et nytt Srebrenica. Å vise støtte til demokratibevegelsene som spredte seg i Nord-Afrika, framsto også som en sentral drivkraft for franske myndigheter.95 Libya ble ansett som Frankrikes «nærområde», og Frankrike hadde betydelige politiske og økonomiske interesser i Libya og Maghreb-regionen for øvrig.96 Flere har pekt på at Frankrike hadde kommet skjevt ut i begynnelsen av den arabiske våren på grunn av tette bånd til diktatorer som Tunisias Ben Ali, noe som førte til blant annet at utenriksminister Michèle Alliot-Marie måtte trekke seg i februar.97 Det var dermed viktig for Sarkozy og den nye utenriks- ministeren, Alain Juppé, å vise at Frankrike nå sto på «riktig side» i det nye Nord-Afrika. Den franske losofen Bernard-Henri Lévy var instrumentell i den franske debatten og bidro blant annet ved å hente inn libyske opposisjonsledere til møter med franske beslutnings- takere, inkludert president Sarkozy.98 Frankrike anerkjente NTC som Libyas rettmessige myndigheter allerede 10. mars, bare 14 dager etter at sikkerhets- rådsresolusjon 1970 var vedtatt, og opprettholdt et tett forhold til gruppen. Landet hjalp også opposisjonen militært med våpen og opplæring, parallelt med deltakelsen i NATO-operasjonen.99 Frankrike er i ettertid blitt kritisert for å ha vært sterkere drevet av egeninteresse enn av et ønske om å hjelpe libyerne. Sarkozy ble i mars 2018 siktet av franske påtale- myndigheter for korrupsjon. Han er mistenkt blant annet for å ha mottatt ulovlige valgkampbidrag fra Gaddafi 2006 og 2007.100

Leave a Response