Bevissthet
Du leser nå
Bli kjent med den skjulte livskraften i deg
Skrevet av
Milena Castano den 13. 12. 2011
82

Bli kjent med den skjulte livskraften i deg

Av Milena Castano13. 12. 2011

Livets kraft har mange navn som for eksempel kjærlighetens kraft, den seksuelle kraft, Prana eller kundalini. Uansett begrep, religion eller hva vi kaller den. Den er kilden i våre liv og meningen med livet.

Det vakreste man kan oppleve er følelsen av et mysterium. Dette er kilden til all sann kunst og vitenskap. Den som aldri har følt dette på kroppen kunne like gjerne vært død”.            Albert Einstein

Vi er alle på en konstant søken etter kjærlighet. Dette finnes latent i hjertet hos ethvert menneske. Denne livskraften er  veien som fører oss fremover og får oss til å leve. Den er en kilde med enorm energi, den Guddommelige kraften i oss og alt annet som er.

Den er den guddommelige kjærligheten som er i enhet med Gud. Men ikke alle opplever den guddommelige kjærligheten, fordi den er avhengig av utviklingsnivået hos det enkelte individ. Kjærligheten er det samme som skjønnhet. Ingenting er av slik betydning som vårt indre liv og samtidig så vanskelig å begripe som skjønnheten.

Alle snakker om kjærlighet, men ikke mange forstår den. Hvorfor? Hva skjedde for at menneskeheten lever i den tilstanden av bevissthet vi lever i?

 

Livstreet og treet til kunnskap om godt og ondt

Bibelen har alltid vært en spennende bok, men den er ikke en vanlig bok heller. Jeg har følt mange ganger at bibelen er ufullkommen, og jeg føler det litt fortsatt. Men sannheten er kanskje den at det begrensede mennesket har misforstått den totalt. For meg er det i hvert fall noe som ikke stemmer, eller er bibelen symbolsk? Derfor inviterer jeg dere til å reflektere sammen om dette. Denne artikkelen er delt i flere deler, så her er den første.

 

Er livstreet i Bibelen et vanlig tre?

Mange som er kristne eller fra andre religioner påstår at livstreet i Bibelen er et vanlig tre. Og er eplet en vanlig frukt?

Er Gud, perfeksjonen av vårt vesen og hva er den virkelige identiteten til Satan eller «motstanderen» (Satan the opposer)?

Det finnes en universal visdom gjemt i hjertet av alle religioner. Alkymi, Kabbala og Tantra i de gnostiske Mysterier om Adam og Eva.

 

Sex og den hemmelige porten til Eden

Dette er en utmerket dokumentar som forklarer de esoteriske vilkår, symboler og arketyper gjemt i de ulike verdensreligioner. Den utforsker også seksuell tantrisme og livsenergi. Den universelle opplevelse av lidelse og dens universelle helbredelse. Den hemmelige læring av Jesus og Moses, Livstreet i Kabbala, treet av kunnskap om ondt og godt: Alkymisk Daath-Tantra, Kundalini. Utvisningen fra Paradiset som en konsekvens av fristelsen fra slangen.

Arketypiske fortellinger som har grepet millioner av mennesker, men hvem har forstått deres egentlige mening? Teoriene florerer, men menneskeheten befinner seg fortsatt i lidelse i villmarken. Nå er det den esoteriske doktrine som avslører alle verdens store religioner og den store hemmeligheten som er blitt beskyttet gjennom århundrer.

Se det sanne hjertet i alle store religioner og mystiske tradisjoner. Den eksakte vitenskap som vekker bevisstheten og befrir sjelen fra lidelse. Oppdag hemmeligheten bak mysterier som Adam og Eva, skjult i alkymien, Tantra og Kabbala. Veien tilbake til Eden er avslørt, det er tid for mann og kvinne å rette opp sine feil og vende tilbake til sitt sanne hjem.

Denne videoen inneholder ingen utuktige eller grafiske bilder og er illustrert i sin helhet fra verdens kunstnerrike arv. Den kunnskap og visdom som er presentert er syntesen av læren om Jesus, Buddha, Moses, Padmasambhava, Dalai Lama, Samael Aun Weor og mange flere.

Denne filmen er en rik vev av hellig sex symbolikk fra hele verden. Fortellingen tar ulike tradisjoner i betraktning, inkludert Kabbala, Vesteuropeernes alkymiske symboler, Tantra, Maya utskjæringer, tibetansk buddhisme, og ulike kristne evangelier. Det er inspirerende å se paralleller mellom disse tradisjonene, selv om de har blitt tolket radikalt annerledes i løpet av årene.

La oss å åpne vårt hjerte. Begynnelsen av visdom er å vite at vi ikke vet. Det er mange veier til kunnskap, men bare én vei som fører til sannheten. Frelse er Gud i deg. Nøkkelen til sann kunnskap og evig liv.

 

Del II

Tomas evangeliet:

Jesus sa: Den som søker skal ikke slutte å søke før han finner, og når han finner, skal han bli rystet, og når han blir rystet, skal han undre seg, og han skal være herre over alt.

 

Den seksuelle kraften (Den lave bevisstheten)

Sex er en kunstform innen skapelsen. Som alt annet i universet er mennesker også energi. Men den fysiske kroppen er på det laveste nivået av energi. Ikke så mye er så kraftig som den seksuelle energien. Det er vår evige ild, som går fra generasjon til generasjon. Det gir oss fysiske liv, holder liv i oss, og er motoren i den menneskelige rase.

 

Det seksuelle forhold vil i sannhet bli betraktet som den lavere naturens forbindelse med det høyere selv; det vil bli løftet opp i dagens lys, for at menneske kan nå fullstendig forening med det guddommelige. Menneske vil oppdage, at det seksuelle forhold (som hittil har vært en rent fysisk funksjon til tiden under kjærlighetens impuls) oppløftes til sitt rettmessige plan som det guddommelige ekteskapet, der det finnes sted og håndheves på sjelens bevissthetsnivå.

Det er denne store sannheten, det er høyt hevet over den skitne historie om det seksuelle uttrykk, om seksuell magi og den moderne tantriske magis forvanskninger. Menneskene har brakt symbolikken ned på et lavere plan og i tankene nedverdiget det seksuelle forhold til en dyrisk funksjon og mislykket i å løfte det opp til det symbolske mysteriums rike.

 

Seksuell tiltrekningskraft utgjør en tegning fra og en svinging tilbake mot det fysiske plan. Den er en type energi, der loven om retur har sin påvirkning. Kosmisk sett manifesterer den seg som tiltrekningskraften mellom ånd og stoff. Åndelig sett viser den seg som sjelens aktivitet, der sjelen søker å dra det lavere selv opp til full virkeliggjørelse. Fysisk sett er det som en drift som forener mann og kvinne for forplantningens skyld.

Seksuell energi er bak vår søken etter romantisk kjærlighet, familie, seksuell erfaring og tiltrekningen til det motsatte kjønn, som ofte er noen av våre høyeste prioriteringer i det seksuelle livet. Seksualiteten er til stede overalt, den ytrer seg på tusen måter, likevel er det så få som sier at de virkelig kjenner og forstår den. Den har sin opprinnelse i nærhet og i konkrete møter mellom mennesker, men lever i tankenes og fantasiens verden.

Seksualiteten er mystisk, men florerer i bilder og ord. Den er maktens redskap og frigjøringens mål. Utilstrekkelig informasjon om seksualitet, har ført til misforståelser når mennesket har prøvd å finne de vise veier til denne energien.

 

Det seksuelle problem

Når vi ser tilbake i den vestlige seksuelle og østlige livsstil gjennom mange århundrer, finner vi en forstyrrende oppførsel. Som vi så i første kapittel så har dette problemet vært tilstede helt siden skapelsesberetningen.

Vi kan se at forskjellen mellom gamle tider og i dag er ikke så stort. Det finnes homoseksualitet, lesbianisme, promiskuøsitet, voldtekt og perversjon.

Selv historien fra de Lemuriske tider var pervers.

Seksuell kraft kan være destruktiv for menneskenes essens. Samfunnets mektige trender og interesser bærer og bruker den. Seksualiteten er sky og unnvikende, den er forsvarsløs og utsatt for maktmisbruk. Seksualiteten er stolthet og kraft. Den er kropp, kjærlighet, begjær, ekstase, identitet og menneske. Den er natur og kultur.

Denne sterke impulsen, blandet med en blind og sovende identitet av sitt eget vesen, gjør at denne sterke kraften blir misbrukt på en så feil måte at menneskenes velferd underutvikles og befolkningen øker så vanvittig i antall.

Så lenge mennesket befinner seg på det dyriske stadiet, vil det leves i omtrent samme mønster som en ulveflokk, hvor den sterkeste dominerer, og hvor de i felleskap overfaller hverandre.  Jeg kan gi et eksempel på det her. Vi har kriminelle miljøer som gatebander, mafia, narkokarteller eller tyrannisk diktatorer. Sex og aggresjon går hånd i hånd.

For en stor del av menneskeheten ser det ut til at utviklingen har stoppet. Hvor mennesker er tilfredstilt med mat, drikke, sex, kamp og makt. Hvor det karmiske anlegget har sine sterke punkter.

Barn med gode karmiske anlegg fødes gjerne i familier med annerledes innstillinger og man kan se dem når de blir ungdommer at de har høyere formål i livet.

 

Homoseksualitet

I sin bok: ”En kompilasjon om seksualitet”, skriver Alice A. Bailey:

Et av de største problemer i dag for psykologer og i mindre grad for lærerne er homoseksualitet, både den mannlige og den kvinnelige. Troverdige argumenter er ført frem for å påvise, at denne unormale utvikling skyldes det faktum at menneskeheten langsomt er i ferd til å bli androgyne i sin naturlige utvikling.

Men dette er ikke sant. Homoseksualitet er det man kaller for ”relikvie” fra de seksuelle utskeielser på den lemuriske tid, en arvelig defekt hvis du vil kalle det. På den tiden var den seksuelle driften så sterk at den normale prosessen til menneskenes samleie ikke tilfredsstilte det umettelige begjæret i menneskene.

Denne sterke kraften strømmet ut gjennom individualiseringsprosessen, og tjente til å stimulere de nedre sentrene som ble utført med ulovlige metoder. Et stort antall av dem som praktiserte disse ritualene er reinkarnerte i dag, med sine gamle uvaner som er for mektige for dem til å kontrollere.

De er dog så langt fremskredne på utviklingens vei, at middelet for helbredelse ligger innen rekkevidde – såfremt de ønsker å benytte seg av det. Heldigvis vil det skje forandringer, i løpet av to neste hundre årene vil de gamle innflytelser som vi har levd under gradvis dø bort.

 

Sex er livskraft og et uttrykk for sjelen

Våre fysiologiske aktiviteter, vår nervøsitet, endokrine system og vår mentalitet, er fysisk og åndelig nært knyttet til vår seksuelle potens. Misbruk av den seksuelle energien produserer dristighet, feighet, seksuelle overgrep, vold og brutalitet. De manerer og karakteristikker, som skiller en kastrert okse fra en som ikke er kastrert, er enorm. Av seksualforbrytere blir det aldri bli store erobrere eller filosofer.

Av alle kjertlene, er de seksuelle kjertlene de med størst innflytelse på vår kropp og sjel. Det sies at de store poeter, store kunstnere, store erobrere og store vismenn, hadde en veldig utviklet pineal kjertel og derfor en sterk seksuell potens. Den intelligens, visdom og store menneskelige kapasitet, krever en manifestering i full styrke og tilstedeværelse av kraftige seksuelle kjertler.

Når en mann misbruker og kaster bort sin seksuelle energi, mister den sin styrke, kraft og intelligens. Seksuell energi som er misbrukt fører til svake, nervøse, ubalanserte, psykopatiske og degenererte mennesker.

Det finnes i menneskekroppen syv endokrine kjertler. Hver utskiller ett eller flere hormoner som fungerer som budbringere og bærer ordre til forskjellige deler av kroppen for å regulere kroppens prosesser som vekst, blodtrykk, temperatur, kalsium, sukker, fosfor, og viktigst, den seksuelle funksjon.

 

Det finnes i menneskekroppen syv endokrine kjertler. Hver utskiller ett eller flere hormoner.

Hos kvinner setter hypofysen i gang puberteten med en stimulering og vekst av folliklene i eggstokkene. Hver follikkel utskiller kvinnelige kjønnshormoner som utvikler seksuelle egenskaper hos kvinner.

Det menneskelige liv er en kontinuerlig flyt av energi og transformasjon av seg selv. Alt i mennesket har en begynnelse og en slutt. Menneskeliv er produktet av unionen av en sædcelle og et egg. Et enkelt sperma har alle kvaliteter til å bringe inn i eksistens. Vi må huske at i hver utløsning, gir den mannlige fra seg millioner av sædceller.

 

Sex og Naturen

Når bonden skal plante, velger han det beste frøet, han forbereder bakken og sår ikke millioner av frø i ett hull, men 2 eller 3.

Et sitrontre fullfører sin utvikling med sin første frukt, men hvis et menneske ignorerer disse utviklingsprosessene og hadde tatt de første fruktene mens de fortsatt er umodne, ville det skje en degenerasjon av treets liv. Dette er vitenskaperlig anerkjent.

Det samme skjer med dyrene. Veterinærer sørger for at dyr som skal bli kamphaner, veddeløpshester eller okser som skal brukes til tyrefekting, ikke kaster bort sin seksuelle energi. Slik at de vokser seg sterke og spreke. Kamphanene er små i vekt og størrelse. Fra de er små blir de knyttet til en stang eller stokk. Formålet med dette er å holde hanen langt fra hunner slik at de ikke mister sin seksuelle energi og på den måten beholder sin kraft til kamp.

 

Sportsmennesker og den seksuelle energi

Noen uspekulerte mennesker er oppmerksomme på den seksuelle kraft og utnytter den for økonomiske formål. I boksing, pålegger mange trenere, at bokseren hans ikke har sex på 90 dager før en viktig kamp, for å unngå at han mister sin seksuelle energi og sparer denne kraften til kampen. Det samme skjer også i fotball og mange andre idrettsgrener.

 

Den moderne seksualitet

Moderne sexologer ødelegger sjansene for en sterk og livskraftig ungdom ved å råde  de til å masturbere. Kinsey, Masters og Johnson regnes som fedrene til den moderne sexologi, mener at en ung mann kan onanere flere ganger om dagen. Og ifølge dem, kunne medisinen ikke finne den minste endring av helse på grunn masturbasjon.

Ifølge disse sexologene, er masturbering hos menn som hos kvinner den største betydning i den psykoseksuelle utvikling. De mener også at menn kan ha sex med kvinner under menstruasjon. Vitenskapelig sett har det vist seg å være skadelig for både kvinnen og mannen.

På samme måte mener disse legene at anal sex er veldig tilfredsstillende. Min mening er at hvert organ i kroppen har en faktisk rolle og anus er å kvitte seg med avfallstoffer. Mange leger har sagt at den som har anal sex kan påføre seg skader og genererer lett en prosess med hemoroider og infeksjoner i tykktarmen og tolvfingertarm. Disse forholdene utgjør også en risikofaktor i spredningen av seksuelt overførbare sykdommer blant homofile menn.

 

Media, de unge og porno

Min mening er å spre kunnskap om riktig bruk av seksualitet. Jeg ønsker ikke å rakke ned, angripe eller generere en kamp om ideologier med de som ikke deler det jeg uttrykker her. Men publisere informasjon slik at hver person kan oppdage for seg selv konsekvensene av porno og onanering.

Ved å observere seg selv (tanker, følelser, begjær, etc.) kan man finne mange virkeligheter som går utover sosiale konsepter og massenes tro. Å tro at ting er bra fordi «alle gjør det» er et tegn på uvitenhet.

Pornografi er det materialet som viser seksuelle bilder og seksuelt tankevekkende informasjon. Formålet med pornografi er å påvirke betrakteren til å øke sin lyst og seksuell opphisselse.

Den pornografiske informasjonen er ikke naturlig eller spontan. Dette betyr at den blir manipulert og designet slik at den sender et klart budskap for å forårsake en tilsiktet effekt på sinnet til mottakeren.

Pornografi har en enorm makt over menneskesinnet, på grunn av dette har den blitt det viktigste verktøy for markedsføring og har økt sin tilstedeværelse i alle medier. Konsekvensene med pornografien er enorme i alle aspekter.

Alle pornografiske fremstillinger er laget ved hjelp av seksuelle elementer og begjær.

Begjær er en instinktiv egenskap som sjelden bruker ord eller tekstmeldinger.

Det er Ikke bare tilstedeværende i det seksuelle riket. Vi kan også finne det i trender for mannen for å fremheve hans eleganse, status og overlegenhet.

På det seksuelle området er begjær et veldig kraftig middel, fordi den aktiverer det instinktive ønske som er en veldig sterk kraft i mennesker. På denne måten klarer pornografien å gjenskape fantastiske og slående seksuelle situasjoner som er langt bedre enn de ordinære virkeligheter.

Porno er overalt. Den ødelegger livskvaliteten og sex livet til ungdommer og ekteskap. Gutter sier de får sin kunnskap om seksualitet fra porno. Porno produseres for å opphisse, ikke for å opplyse. Mange blir slaver av pornoen, og praktiserer kald sex uten kjærlighet, der målet blir å tilfredsstille seg selv uten medfølelse eller tanker for den andre part.

 

Media

Media gir en elendig vurdering av sex. De fleste unger lærer at sex er en sport. De blir bombardert med sex; i musikkvideoer, nyheter, reklame og filmer. Det som er virkelig trist i denne saken, er at de voksens tydelige dobbeltmoral overfor de unge. I denne saken representert ved deler av mediene, byråkrater og politikere med selvoppnevnt høy moral. Dette vil på sikt dessverre gi dem enda mindre troverdighet som premissleverandør og formidler av informasjon og kunnskap.

 

Hva får en person til å konsumere pornografi?

Det er flere grunner som kan føre en person til å nærme seg den pornografiske verden. Her er en liten liste med mange grunner ifølge en del undersøkelser.

– Mange bruker porno når de har hatt problemer for å få vanlige relasjoner på grunn av fysiske defekter, funksjonshemninger, usikkerhet, skyhet, komplekser og så videre.

–  Mange konsumerer porno for å onanere.

–  Mange blir påvirket av andre mennesker, venner, slektninger etc.

–  Mange blir bombardert med pornografi gjennom reklame og media.

–  For seksuelt impotente eller de med manglende evne til å ha normale relasjoner.

– De som gjør det av nysgjerrighet.

–  De som gjør det for å få kunnskap om sex.

For å konkludere er brukerne av pornografi vanligvis folk som ønsker å oppveie noen komplekser, mangler, tomhet eller psykologisk svekkelse som er utviklet som et resultat av en traumatisk opplevelse.

Pornografi er en av de verste forbrytelser som har blitt oppfunnet for å korrumpere svake sjeler og konsekvensene er tragiske. Pornografi degenerer livskvaliteten og fører til komplikasjoner for det neste livet. Pornografi og onani er to viktige faktorer som fører til mental korrupsjon, da det medvirker til å skape elementær seksuell perversjon.

 

Del III

Seksuell utvikling

Sigmund Freud, psykoanalysens far, sa at sex har to funksjoner, emosjonell og fysiologisk. Som fysiologisk funksjon er sex en naturlig organisk utvikling. Den komplette mannlige seksuelle utvikling er i en alder av 21 og hos kvinner 18 år.

I løpet av de første 7 år, er barnets seksuelle energi spredt over hele kroppen.

Fra 7 til 14 år, er den seksuelle energien samlet i gonadene (testikler og eggstokker), og endringene skjer hos menn og kvinner. I den mannlige blir beina lange og, han endrer også litt tonen i stemmen, men har ennå ikke fullført sin utvikling. Dette er pubertet stadiet.

I denne fasen disponerer mannen sæd og sperma, men de er ikke ordentlig modne ennå. Vitenskapelig er det kjent at sperma, eller mannlige frø begynner å modnes i en alder av 18 og fullfører sin modning i en alder av 21, når en mann fullfører sin testikkelutvikling, endokrine system, og så videre.

På samme måte som det skjer med sitrontreet dersom vi plukker den første frukten før det har utviklet seg uten at den er moden, ville vi påvirket den videre veksten til treet. Det samme gjelder dyreriket og hos mennesker.

Hvis mannen kommer inn i seksuelt misbruk med prostituerte eller med vanen av onani før han fylte 21, det vil si før sperma har modnet, vil dette påvirke sterkt og negativt det seksuelle endokrine systems utvikling og vil få konsekvenser for resten av livet og deres barn.

Seksuell degenerasjon går parallelt med utviklingen av organiske sykdommer, forstyrrer nervesystemet, hjernen og ryggmargen, det sympatiske og  parasympatiske nervesystemet og endokrine kjertler.

For det andre er det en forskjell mellom den seksuelle karakter mellom mann og kvinne, det ligger i den ulike natur av mannlig og kvinnelig orgasme. Når en mann ejakulerer, støter han sin sædessens fra kroppen og ut. Når en kvinne får orgasme, utløser hun alle slags interne seksuelle sekreter, men disse er beholdt inne i kroppen.

 

Dualitet er felles for mange – men ikke for alle

Individet sanser dualiteten, føler varmen og kulden og tror på ondt og godt. Dualitet, men likevel ett. Dette er det mest mystiske punkt. Dualiteten danner som oftest et større koherent system, slik at den materielle verden er ond og mørk, mens sjelen er god og lys og guddommelig. Mennesket er ikke Gud, men likevel guddommelig.

Gud er både maskulin og feminin. Dualiteten søker forening til å bli ett, likesom ekteskapet gjør mann og kvinne til ett. Dualiteten må frelses fra sin uvitenhet i kroppens fangenskap ved hjelp av direkte innsikt.

 

Thomas evangelium

Jesus sa ”Den som har kjent verden, fant legemet. Men den som fant legemet, for ham er verden ikke noe verdt”.

 

Normal seksualitet

Det er forstått at normal seksualitet er når den seksuelle aktiviteten fører til reproduksjon av arten.

Den seksuelle energien er delt inn i tre typer:

 1. Energien knyttet til reproduksjon av rase og helse for den fysiske kroppen generelt.
 2. Energien knyttet til områder av tanke, følelse og vilje.
 3. Energien relatert til det guddommelige menneskets ånd.

Denne kraftfulle seksuelle energien påvirker hele kroppen, tanker, følelser og handlinger. Denne potensielle energien er vanskelig å håndtere eller oppbevare og hvis man ikke vet hvordan man skal håndtere den, kan det føre til en katastrofe. Sex er en kreativ funksjon der mennesket er en Gud.

 

Dyrisk seksualitet kontra hellig seksualitet: Seksuell Transmutasjon.

Praktiserende av hellig seksualitet var Buddha, Mohammed, Pythagoras, Jesus, Zoroaster og mange andre. Den totale hellige seksualitet skaper ekstraordinære transformasjoner hos individene som praktiserer den.

 

Kroppen har syv energisentere - kjent som chakraer

Den ekteskapelige hellige seksualitet er også vakker. Den binder mennesket til sin partner, elsker mer og rent, reproduserer sin rase og lever et liv med et mål.

Du må forstå dette punktet. Jeg vet det høres rart ut for deg, men prøv å bli åpen for ideen. For de som praktiserer dette, er meningen med livet større… Du vil føle forskjellen i din helse og velvære.

 

1 Kor 6:9 Vet dere ikke at urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill: verken horkarer, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller feminin, eller misbrukere av seg selv med menn skal arve Guds rike.

Det finnes mange teknikker for hellig sex, for eksempel Kriya yoga. Der forenes mannen og kvinnen seksuelt med full kontroll over pust, tenkning og bevegelse. De kommer i full kontroll med seg selv med en fullstendig tilfredshet.

Mer om hellig sex her:  Kriya Yoga: The Alchemy of Total Transformation

 

Kundalini Yoga

http://www.youtube.com/user/rpanameno?blend=2&ob=5#p/u/1/nUlyaULb4to

Med Kriya-Yoga og kundalini yoga kan man intensivere den hormonelle økningen for å utvikle alle mulighetene for det fysiske og åndelige sovende menneske. Kriya-Yoga eller den seksuelle omdannings metode er levert av den gnostiske lære.

Den er godt dokumentert av Sigmund Freud og mange andre vismenn. Carl Jung, en disippel av Freud, praktiserte Kriya Yoga. De kunne bekrefte at det var øyeblikk av den høyeste glede. Man stimulerer ildslangen (kundalini) og hjertet opplever kontakt med det guddommelige.

Metoden for den seksuelle forvandlingsprosessen i Kriya-yoga er praktisert av tibetanske lamaer og deres disipler. I sin bok «the current Japan» av den store forfatteren Isurami, refererer han til praktisering av Zen grupper i Japan, for å hemme tidlig seksuell energi og omdanne det til et kontrollsystem.

Hippokrates, en av medisinens fedre, sa at sædvæsken og hjernen hadde et godt forhold. Epikur lærte at seksuell væske bør forvandles for å oppnå den høyeste perfeksjon på jorden. Galenos skrev: «hyppig utslipp av sæd gjør at vi mister livskraft, derfor er ikke det overraskende at for ofte samleie degenererer, fordi det fratar kroppen de viktigste stoffene”.

Kriya-Yoga eller bevisst sex, bør trenes hjemme i genuine ekteskap. Først trenger vi å kjenne «oss selv» og begynne en psykologisk forandring.  Dersom en person ikke har endret sin feilaktige måte å tenke, føle og handle på, så kan man ikke praktisere Kriya-yoga for å oppdage det mystiske ved seksualiteten.

 

Kristus

Livskraft i seg selv er det samme som Kristus, det er den LEVENDE STEIN, det er vannet som Kristus inviterer å drikke til den samaritanske kvinnen for at hun aldri igjen blir tørst og at vannet tar opp til evig liv.

Kristus forteller oss også i Skriften: «Den som tror på meg i sitt hjerte vil flyte strømmer av levende vann». Det levende vann som gir liv er det samme som den forvandlede seksuelle energi og Kristus refererer til omdanning av seksuell energi.

 

3 Mosebok 15,16  «Når det går sæd fra en mann, da skal bade hele sitt legeme i vann å være uren til om kvelden.”

 

3 Mosebok 15,18 «Når en mann har samleie. Og det går sæd fra ham, da skal begge bade seg i vann å være urene til om kvelden.”

 

3 Mosebok 15,32 «Dette er loven om den som ha utflod, og om den som har sæduttømming, så han blir uren ved det.”

 

2 Tim 1,14 «Ta vare på den fagre skatt som er betrodd deg, ved den hellige ånden og som bor i oss.”

 

Mosebok 2.15 «Jehova Gud tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og vokte den.”

 

4 Mosebok 5,1 «Herren talte til Moses og sa: ”Byd Israels barn at de sende ut leiren til alle med spedalske og alle som har utflod og alle som er blitt urene ved lik. »

 

5 Mosebok 23,1 «Ingen som er gjeldet, enten ved knusing eller ved skjæring, skal være i herrens menighet.”

 

 

Den høyere bevissthet og familie

På den andre siden kommer par forhold uten en spirituell forbindelse ikke til å vare.

Med mindre det er en spirituell forbindelse mellom dem, er det praktisk talt umulig for en mann og en kvinne å opprettholde et godt forhold over tid. Forbindelsen mellom dem blir ødelagt fordi ego kommer i konflikt med hverandre. Man kan også si at vennene er familie. Vennskap uten Guds velsignelse vil ikke være ekte heller.

Forholdet mellom den åndelige verden og den fysiske verden kan sammenlignes med forholdet mellom sinn og kropp. Det må være en harmonisk balanse i disse aspektene. På denne måten skapes det supermennesker.

I alle fall ville det viktigste være å utnytte det fulle seksuelle potensialet. Utvikle hjernen, pinealkjertelen, hypofysen og alle endokrine kjertler. Dette vil resultere i en herlig organisk og psykisk transformasjon.

For meg er den materielle verden tragisk og kunnskap er nødvendig for å overleve den. Så la oss å begynne å skape en annen virkelighet nå. Du har verden i deg; det er ikke verden som har deg.

Jeg inviterer deg til en høyere metode for å utnytte denne kraften på en guddommelig måte, slik at det blir ren kjærlighet isteden.

 

Del IV


Kjærlighetens kraft, den høyeste kraften eller bevissthet

Denne kraften harmonerer med livets eksistens. Det er den høyeste guden, Gudenes Gud.

Det finnes ikke en alvorlig sykdom som kjærlighet ikke kan helbrede.

Det finnes ikke en veldig lukket dør som kjærlighet ikke kan åpne.

Det finnes ingen avstand, som kjærligheten ikke kan forkorte.

Det finnes ikke en mur uansett hvor høy den er som kjærlighet ikke kan rive ned.

Det finnes ikke en alvorlig synd som kjærlighet ikke kan tilgi.

 

Alle søker konstant etter lykke. Alle søker etter det samme, men på forskjellige måter ut i fra deres egen sannhet.

Du har det vi kaller Ego, og et lavere Selv. Samt en høyere Åndelig bevissthet. I vår hverdag er det lavere selvet og Egoet som tar all oppmerksomhet. Det er nemlig slik at alle mennesker i dag betrakter seg selv ut fra de følelsene og opplevelsene de har hatt i livet. Og ut fra dette omdannes det vi kaller personligheten vår.

 

Med tiden har vi kunnet verifisere at ting ikke kan gjøre oss lykkelige. Uansett om du er vakker, har en høy posisjon, er kjendis, ung, rik, utdannet, vil du føle deg utilfreds.
Vi har kunnet se at presidenter og rike av store nasjoner er utilfredse. Historien viser at personer som Napoleon, kongene og dronningene av England eller Frankrike var dypt ulykkelige selv om de hadde høye posisjoner. I moderne tid kunne vi se dette i livene til prinsesse Diana og Bill Clinton, bare for å nevne noen.

 

Thomas evangelium:

Jesus sa: «Den som kjenner alt, men mangler seg selv, mangler alt

Det er ingen hemmelighet at mennesker lider i vår verden. Hvert eneste menneske er ganske misfornøyd med livet sitt. De ønsker seg mer varme og kjærlighet, de lengter etter mer sympati og støtte. Det er ikke slik at vår verden er laget på denne måten. Den indre følelsen av å mangle noe ligger i menneskes natur, og siden årsaken til denne følelsen har sin rot i det spirituelle kan man bare forandre den ved hjelp av spiritualitet. Et menneske kommer aldri til å bli fornøyd eller tilfreds så lenge den ikke får oppleve spiritualitet.

Den lille lykken vi får i denne verden er kortvarig og blandet med lidelse. Den er ikke konstant og for alltid, heller ikke fullstendig og ren. Fra den laveste materielle planeten til den høyeste, finnes det mange typer elendighet og ingen ekte evig lykke.

 

Hvordan begynner man en kontakt med Gud?

Hvis vi virkelig ønsker å bli fornøyd med livet, må vi lære oss hvordan vi tjener Gud.

Først må vi akseptere og forstå disse ordene fra Bibelen: ”Guds rike er inne i dere», «Sannheten skal sette dere fri!» og ”Menneske, kjenn deg selv og du vil kjenne universets hemmeligheter.”

Den som selv holder alle disse minste bud, og lærer andre det, han skal kalles stor i himmelens rike.

 

I Salme 24:3-4 står det:
«Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke sverger falskt.»

Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus
(Fil 3:14)

Stadig vil du treffe mennesker som sier de kjenner Gud eller sannheten. Men deres liv vitner om noen annet. Det finnes kristne som sier de har lest bibelen 5-10 ganger og at de tror på Gud samtidig som de lever i elendighet med seg selv og sine omgivelser.

Vi må forstå og akseptere at måten vi har lengter etter Gud har vært veldig ufullkommet.  Vi kjenner knapt den verden som omgir oss og enda mindre kjenner vi det innerste av oss selv.

 

Salme 139;23-24: «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!»

Vi er alle ett i Jesus Kristus, vi er ett legeme. Vi er i enhet med Gud.

 

Salme. 8.6 Du gjorde han lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham.

Joh.17.21 Jesus ber: «..at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg”.

 

Gud vil fortsatt åpenbare mange store og underfulle ting. Det vil si i tillegg til Bibelen og hellige skrifter.

Frelsen består i at Kristus kom til mørkets verden i Jesu skikkelse for å fortelle menneskene at de hadde guddommelig natur, og at menneskets ånd gjennom denne kunnskapen kunne vende tilbake til lysverdenen. Menneskene var lysgnister som ventet på befrielse fra jordlivets bånd for å gjenforenes med lyset.  Men jeg tror ikke på Jesus som frelser i den forstand at han døde for våre synder. Jeg ser på ham som en lærer i åndelig visdom, «en vei til frelse». Frelsen forstår gnostikeren i relasjon til uvitenheten eller mangel på kunnskap. Frelsen består konkret i at mennesker mottar en spesiell kunnskap. Denne kunnskapen virker slik at mennesket blir fridd ut fra sin legemlighet og stofflighet i den materielle verden.

Det er mange fullkomne menn og kvinner som har vandret på jordens overflate for å fortelle det samme som Jesus fortalte. Som Mohamed, Buddha, Krishna og Radha, Rama og Sita, Moses og Sephora, og andre nyere: Helena Blavatsky og Henry Olcott,  Ramakrishna og Sarada Devi, Samael Aun Weor, Krishnamurti, GI Gurdjieff  og mange andre. Mange vil være uenige, men ifølge det jeg har lest så våger jeg å si det sånt.

 

Den gylne regel: Elsk dine medmennesker og alle skapninger som deg selv.

 

Kristendommen

I 3.  mosebok 19:18 står det at «Du skal elske din neste som deg selv.»
Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.» (Matteus 7:12)

 

Islam

«Handle ikke urettferdig, og dere skal ikke bli behandlet urettferdig
(Koranen 2:279)

 

Taoisme

«Se på din nabos vinning som din egen vinning, og din nabos tap som ditt eget tap.» (T’ai Shang Kan Yin P’ien)

 

Buddhismen

«Sår ikke andre, for du ønsker ikke selv å bli såret.» Udana Varga 5:18)

 

De ti budene

De ti budene handler om den gylne regelen:

Du skal ikke ha andre guder enn meg

Du skal ikke misbruke Guds navn

Du skal holde hviledagen hellig

Du skal hedre din far og din mor

Du skal ikke slå i hjel

Du skal ikke bryte ekteskapet

Du skal ikke stjele

Du skal ikke tale usant om din neste

Du skal ikke begjære din nestes eiendom

Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste

 

I Det gamle Testamentet sies det veldig klart: ”Du skal ikke drepe.” Dette betyr at vi ikke skal drepe verken mennesker eller dyr. Gud har ikke skapt dyrene for at vi skal spise dem. Til dette formålet skapte Han frukt, røtter, melk, smør, korn og grønnsaker. Mennesker er ie utgangspunktet vegetarianere og fredelige Guddommelige vesener.

 

Menneskets sju prinsipper

Ifølge den Yogiske filosofi har mennesket sju prinsipper.

7. Ånden

6. Det spirituelle sinn

5. Intellektet

4. Det instinktive sinn

3. Prana eller den vitale kraften

2. Den astrale kroppen

1. Den fysiske kroppen

 

Kroppen

Den er nederst på skalaen, men man skal ikke neglisjere den av den grunn, tvert imot så er den svært nødvendig for menneskets utvikling. Jesus kalte kroppen Åndens tempel. Den bør derfor ivaretas for å bli et perfekt instrument. Så det er det utviklende menneskets plikt, å passe kroppen slik at den kan bli brukt til vår fordel. Kroppen skal holdes i god helse og god form, og trenes til å ta ordre fra ånden. Og ikke la kroppen styre deg.

 

Den astrale kroppen

Den astrale kroppen har vært kjent for mennesker i all tid, og har vært roten til overtro og mysterier. Den er laget av finere kvalitet enn den som er vår fysiske kropp. Den astrale kroppen er motsetningen til den fysiske kroppen og kan bli separert fra den ved spesielle omstendigheter. For å forstå forskjellen mellom den astrale og den fysiske kroppen kan vi se på et eksempel med vann som har ulike former. Den kan fryse til is og bli hard, den kan være i flytende form eller også som damp. Den astrale kroppen kan eksistere en viss tid etter døden og bli synlig for levende mennesker og blir da kalt spøkelse.

 

Prana

Prana er den universelle energi og er funnet i alle former for liv. Prana er overalt og i alt. Prana er ikke ego, men er en form av energi brukt av ego i sin materielle  manifestasjon. Når egoet forlater den fysiske kroppen, i det vi kaller døden, så vil prana ikke lenger være under kontroll av ego, og responderer bare på ordre av de individuelle atomer eller grupper, som er formet seg i den fysiske kroppen, og som den fysiske kroppen avløser og gir tilbake til de opprinnelige elementer, hvert atom, tar med seg nok prana for å gjøre den i stand til å forme nye kombinasjoner, det ubrukte prana returnerer til det store “universielle varehuset” fra hvor den kom fra.

Sagt på en annen måte kan vi si at den fysiske kroppen oppløses ved døden. Og alle atomene som binder kroppen sammen og som består av energi, prana, faller fra kroppen og finner et nytt element hvor den former nye kombinasjoner.

 

Det instinktive sinn

Dette planet deler vi felles med dyrene. Selv den høyeste form av menneske bærer med seg den instinktive hjerne, men bruker den eller er styrt av den i varierende grad. Mennesket kan ikke eksistere i det fysiske verden uten den. Den er også det man vitenskapelig sett kaller underbevissthet.

 

Intellektet

Det er selvbevisstheten og blant dyr er det veldig lite bevissthet. Med selvbevisstheten dannes konsept av “Jeg“. Man begynner å sammenligne seg selv med andre, man tenker og reflekterer. Man begynner å skape og er ikke lenger en mental automatikk.

 

Det spirituelle sinn

Det blir kalt den superbevisste. Det er noen få som opplever denne tilstanden.  Etter hvert som den spirituelle bevissthet vokser i mennesker, vil han oppleve mer uselvisk kjærlighet, medfølelse, humanitet , rettferdighet, sympati og mer tro på Gud. Disse følelsene får man ikke fra den instinktive eller det intellektuelle prinsippet. Den spirituelle hjernen sender ned til intellektet sannheter som den finner og intellektet behandler den. Intellektet er kaldt mens den spirituelle bevissthet er varm og i live med høye følelser. Etter hvert som mennesker vokser spirituelt, vil de føle sterkere samhørighet til alle levende skapninger.

 

Ånden

Menneskenes siste prinsipp er den guddommelig gnist, den meste kostbare arv fra den Guddommelig kraft. Det er det første som er og den siste som blir. Ånden er det inne i mennesket som er nærmest Gud. Det er bare en sjelden gang som vi er bevisste på eksistensen av ånden i oss. Disse øyeblikkene kan komme når man er engasjert i dype religiøse tanker. Det gir fred og man føler en enhet med Gud.

 

Gal 5:22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;

 

Ordspråkene 3:5-6 Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! Tenk på ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette.

 

1 Johannes 3:14
Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene; den som ikke elsker, blir i døden.

 

Åndelig modning er en prosess som skjer i vårt åndelige liv overfor Gud. Vi må holde ut i denne utviklingen. I denne prosessen er det veldig viktig at vi gir hverandre gode opplevelser av hverandres åndelige inspirasjon, engasjement og ståsted. Dette skaper en utviklende prosess for alle involverte.

 

Del V

Vi må forstå vår psykiske struktur for å kunne oppnå en åndelig forvandling

Vi kan aldri helt endre oss fra en dag til en natt, men hvordan kan vi skaffe oss en total forandring eller åndelig forvandling? Det første og viktigste steg er en ny visjon av virkeligheten som vi lever i. Det er å erstatte et ønske for et høyere ønske gjennom vår menneskelige styrke. Det er å utvikle en forkjærlighet for åndelig arbeid og fellesskap med Gud. Det er å akseptere Gud inne i ditt hjerte og tillate Gud å veilede deg.

Vi må analysere vår psykiske struktur. Vi kan visualisere en trekantet pyramide hvor intelligensen vår ligger i toppen, vi går mot basen: Til venstre har vi følelsene og til høyre den menneskelige vilje.

Nå kan vi forestille oss den samme pyramiden igjen, intelligens, følelser og vilje, men nå kan vi benytte anledningen til å forvandle disse attributtene som handlingsverb.


Intelligensen blir: ”Å tenke”. Følelsen blir: ”Å føle”. Vilje blir: ”Å handle”.

Åndelig oppvåkning trenger anerkjennelse av disse tre aspektene for oppnå et logisk og fullstendig liv. Hvis vi bare føler og handler ut i fra følelse vil vi være irrasjonelle vesener som bare består av handling og reaksjon. Vi ville være som ville dyr.

Spirituell Meditasjon: Åndelig arbeid krever at vi tenker, mediterer og reflekterer over situasjonen som er presentert for oss på veien.

Hvis vi bare tenker og føler uten å handle så er vi mennesker uten egen vilje eller styrke. Vi erkjenner at vi ikke gjør noe med våre liv og for vår åndelige vekst, så drukner vi i et sørgelig liv.

 

Spirituell Meditasjon: I denne delen forstår vi at for en åndelig forvandling kan vi ikke nå ved å bare tenke og føle uten å handle, fordi arbeidet krever handling.

 

Hvis vi bare tenker og handler uten å føle, så vil vi bli kalde og harde i hjertet. I denne posisjonen setter vi oss ikke i andres situasjoner, eller vi har ikke medfølelse og blir grusomme individer.

 

Spirituell Meditasjon: I denne delen kan vi bruke eksempler for de mennesker som arbeider med svart magi eller onde forbrytelser som er begått mot noen fordi de bare tenker og gjør uten å ha følelser for den som blir påvirket, og denne handlingen medfører store karmiske konsekvenser.

 

For å få en åndelig forvandling må vi være konsekvente vesener som tenker, gjør og føler. Dette er en av nøklene til et fullverdig og åndelig liv.

 

Hvorfor er dette viktig?

Å tenke riktig: reflekterer og søker åndelig veiledning som tar deg til sannheten.

Å føle riktig: tar deg til godhet

Å handle riktig fører til riktig til harmoni, balanse og åndelig skjønnhet.

Hvis vi igjen tar pyramiden som eksempel kan vi se at på toppen har vi intelligens som er det samme som Å TENKE, som fører oss til sannheten. (Gud er sannhet i sin helhet) Hvis vi ser til venstre, så ser vi følelser som er Å FØLE som fører oss til godhet. (Gud er godhet i sin helhet) Og til sist ser vi til høyre hvor det er handling som er det samme som Å HANDLE som fører oss til åndelig skjønnhet. Med skjønnhet mener jeg at du ved en høy åndelig bevissthet vil se og forstå at Gud er i alt og at Gud er skjønnheten (Gud er skjønnhet i sin helhet). Den første pyramide er forbundet med vårt vesen, men denne tredje pyramiden beskriver Gud.

 


Skjønnhet

Begrepet skjønnhet er veldig begrenset, betydningen er mye dypere enn det man er vant til. Det har ikke noe med fysisk skjønnhet å gjøre. Fysisk skjønnhet er statisk, mens åndelig skjønnhet er kontinuerlig.

For at dine lepper blir vakre må du si vakre ord! For at dine øyne blir vakre må du se det vakre hos andre, for at håret ditt blir vakkert må du la et barn stryke fingrene gjennom det, for at dine hender skal bli vakre må du rekke dem ut mot den som trenger å bli tatt på, for at din kropp skal bli vakker må du elske rent fra hjerte, for at ansiktet ditt skal bli vakkert må du smile fra magen, for at ditt vesen skal bli vakkert må du elske til du ikke kan mer.

Kjærlighet er skjønnhet og skjønnhet er harmoni!

 

En bedre forståelse av Skjønnhet

Jiddu Krishnamurti: Inward Or True Beauty

Så den åndelige transformasjon er sammensatt av to prosesser.

Sammenhengen med å føle, tenke, og handle fører oss til Gud. Den andre prosessen er å oppnå den guddommelige kilde som fyller deg med lys, nåde og åndelig styrke.

Å akseptere denne prosessen vil forandre ditt kjødelige liv til et åndelig liv og gi deg følelsen av et guddommelig nærvær i hvert eneste sekund så lenge du er oppriktig og ærlig. Vi kan ta den trekantede pyramide, så kan vi se slik vi kjenner den største pyramide Fader, Sønn og Hellig Ånd.

Hvordan kan vi knytte denne prosessen til de tre guddommelige personer?
Med Far: tenker. Med sønn: føler. Med hellig Ånd: handler

Kjennskap om seg selv er kjennskap til Gud; selvet og det guddommelige er identiske.

 

Meditasjon

Meditasjon, yoga og bønn: Tre sterke midler for guddommelighet.

Du kan prøve å skaffe mer informasjon ut ifra det jeg har skrevet her.

«Streamet» 60 min Meditation and Sleep Video w/o music

 

Jiddu Krishnamurti: What Is The Nature Of Our Consciousness

 

Be Your Own Therapist

 

Transform Your Mind, Change Your Brain

 

Jiddu Krishnamurti: Learning That Transforms Consciousness

 

Du har vinger, lær deg å bruke dem. Måtte din vei være fylt med kjærlighet og trygghet.

Det er ditt valg. Lytt til hjertet ditt.» Gud i deg for evigheter! Elsker deg

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%

Om forfatteren

Profilbildet til Milena Castano

Milena Castano

Milena Castaño er en vandrende sjel født i det fysiske verden i 1981 og er utdannet sosiolog. Hun har vært i 10 år i Norge. Hun er mest en student av sitt eget vesen, Hun bruker dansing, maling, synging, dikt som instrumenter for å utrykke seg og bli bedre kjent med seg selv.

NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.82 Kommentarer
1 2 3
 • Profilbildet til ye
  13. 12. 2011 klokken 07:36

  Interessante spørsmål i en omfattende artikkel, Milena.

  Når jeg ser Thelema, Arcanum, Alice Bailey, Blavatsky m.fl. presentert ,så undres jeg virkelig over hvor du egentlig vil med ditt budskap, som jeg oppfatter du vil meddele med gode intensjoner. For de som har dypdykket i den materien vet utmerket at budskapet fra de nevnte ikke kommer fra Skaperen av Universet, men er en finurlig feelgood og innviklet forførelse utført av Opponenten.

  Stusser også hvordan du blander Jesus Kristus inn med den energien det er snakk om. Her oser det lang vei degradering av Guds budskap, slik som det kom fra «de oppstegne mestrene» i Himalaya til Bailey med sin 33 gr. frimurer.mann & co. De opprinnelig gnostikerne sitt budskap ble også kuppet og brukt til det motsatte. Nok om det..

  Du skriver: «Bibelen har alltid vært en spennende bok, men den er ikke en vanlig bok heller. Jeg har følt mange ganger at bibelen er ufullkommen, og jeg føler det litt fortsatt. Men sannheten er kanskje den at det begrensede mennesket har misforstått den totalt. For meg er det i hvert fall noe som ikke stemmer, eller er bibelen symbolsk?»

  Denne boken kaster lys over ditt spørsmål som flere med deg stiller:

  http://thewayhomeorfacethefire.net/

  Jeg tror at du har rett i at mennesket har misforstått den, mer og mer som århundrene har gått. Mennesket har stått mye nærmere det som står beskrevet gjennom egne opplevelser, men innholdet er blitt skjult av mektige folk (les Enochs bok på engelsk), som har villet holde sannheten for seg selv og utallige prester, imamer og rabbinere har forledet folk i generasjoner og vært dårlige mellommenn.

  Å forkaste Bibelen med begrunnelsen at den er for omskrevet av mennesker, er å undervurdere Skaperen av Universets evne til å bevare og formidle. Bibelen (KJV) er delvis skrevet i koder nettopp fordi den skulle bli bevart med en tidslås der koden en dag ville bli gitt og budskapet ville forståes sett med samtidens hendelser.

  1 Timothy
  2:5 For [there is] ONE God, and One mediator between God and men, the Man Jesus Christ;

  Enoch
  99:4 And the sons of the earth shall understand every word of that Book (Sura 81:10-14), knowing that their riches cannot save them in the ruin of their crimes.
  101:1 The Most High says that when The Reaping takes place NO person that sins will be exempted from the Punishment in The Judgement (ch. 45:2, 5; 96:18; Eze. 18:4; 1 John 3:7-10).
  104:5 You, ye sinners, say: All our transgressions shall not be taken account of, and be recorded. But all your transgressions shall be recorded DAILY (Rev. 20:12 & Suras 50:16-18 & 83:7-10).

  http://jahtruth.net/enoch.htm

  Revelation
  5:1 And I saw in the right hand of Him that sat on the throne a Book written within and on the backside, sealed with seven seals (seven in God’s «Code» means ALL or COMPLETELY).
  20:12 And I saw the «Dead», small and great, stand before God; and the books were opened: and another Book was opened, which is [the Book] of Life: and the «Dead» were judged out of those things which were written in the Books, according to their works.

  Er det snillt å gi folk det de ønsker å høre og et behagelig budskap, eller er det mer omtanke i å gi det som tjener deres sjel mest, men kan være ubehagelig å få vite?

  Vil vi ha sannhet eller feelgood?

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Milena Castano
   14. 12. 2011 klokken 09:03

   Hei Ye og tusen takk for ditt innspill med mer infromasjon.

   Vi er litt uenige, men enige på en del områder.

   Når det gjelder bibelen. Bibelen er kilden til sannheten og livet. Men folk tolker Bibelen ut ifra sin egen sannhet. Og det kan hende at man går i total uvitenhet uten å vite det.
   Man må kunne forstå at det finnes to bibler, en som alle kan lese og eie, og den andre som er kun for den som virkelig forstår hemmeligheten i det.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Lars Thorsen
  13. 12. 2011 klokken 12:11

  Takk for en kjempefin og svært grundig artikkel, Milena. Synes du er inne på et veldig fint tema når du skriver om vår seksualitet. Jeg er helt enig med deg at den i dagens samfunn misbrukes og missforstås. Seksualiteten er misbrukt og blitt en våre største industrier og er også et middel for å få oppmerksomhet i reklame og media. Den spiller på våre dyriske behov, men seksualiteten er i utgangspunktet hellig og skal være basert på kjærlighet mellom to mennesker, ikke en tvang eller kraft som skal misbrukes for å skaffe seg en kortvarig tilfredsstillelse. Sex i dag er vel blitt mer det sistnevnte, enn en vakker kjærlighetsfull handling mellom to sjeler som elsker hverandre.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Milena Castano
   14. 12. 2011 klokken 09:16

   Kjære Lars!
   Tusen takk, ja helt enig med deg. Du beskriver dette veldig pent!

   Så lenge vi ikke har en sann identitet av vår eget vesen, kan vi ikke utvikle oss, fra dette punktet av bevissthet, vet vi ikke hva som er vår rolle i samfunnet og hvordan vi skal behandle hverandre.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Uffda
    14. 12. 2011 klokken 09:53

    Helt riktig observert Milena. Vi kjenner ikke vår virkelige identitet. Vi kan derfor heller ikke vite hva som er til det beste for oss på noe område, men er henvist til å vandre i blinde. Bibelen kunne vært en hjelp dersom den ikke var kuppet og forvrengt av religionen.
    Leses Bibelen uten innsikt i den tids mytologi, astrologi, gjerne knyttet opp mot dagens viten om kroppens energi anatomi og astronomi mm, ender man i et emosjonelt lala land. Keep up the good work, :-)

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til Milena Castano
     14. 12. 2011 klokken 10:39

     Takk kloke Uffda!
     Vi lever i et emosjonelt ustabilt samfunn. Der hvor man handler uten å ha tenkt eller reflektert over ting. Der hvor vi selv har drept Gud i oss.

     Alle de aspektene du nevnte er viktig. For meg er det vitenkap og åndelighet to aspekter som må gå i hånd i harmoni.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Uffda
     14. 12. 2011 klokken 11:22

     Overbringer en hilsen fra Erkeengel Uriel som står deg nær.

     GD Star Rating
     loading...
 • Profilbildet til LOCO
  13. 12. 2011 klokken 12:54

  Flott artikkel Milena.
  Jeg likte måten du skrev, du setter disse punktene som spørsmål samtidig.

  I Gnosis lærer vi at alle verdensreligioner inneholder de samme sannhetene og det kan vi alle forstå når vi lærer å tolke de religiøse tekstene. Kabbalah er et nøkkelord her. Bibelen er en kabbalistisk og svært symbolsk tekst, allikevel tolker mange den bokstavelig.

  Gnosis er den esoteriske og mystiske læren om hvordan vi kan selv-realisere oss! Dette er en fødselsrett vi alle har og vi må kjempe for å oppnå den! Gjennom Gnosis kan vi lære hva de store verdensreligionene virkelig står for og hva Jesus egentlig prøvde å fortelle oss! Eller det Jesus lærte læresveinene sine i hemmelighet!

  Den hemmelige stien som er omtalt i de store religioner har i disse tider blitt avslørt for menneskeheten slik at de som virkelig vil, skal få sjangsen til å gå denne stien!

  Dette er stien som så mange har omtalt og søket etter gjennom hele historien!

  Jesus omtalte den slik:

  «Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den»

  Matteus 7: 13,14

  For meg er viktig å ikke avvise denne lærdom.

  Vi finner spor av denne «gnosis» i Thomasevangeliet, og noen få andre skrifter.
  Og de eldste kirkefedre visste at Jesus gav denne gnosis til sine disipler.

  I bibelen finnes også spor av denne, for Jesus nevner ofte noe han kaller «Guds Hemmelighet»..den som Gud har beredt for de som er modnet i sansene.
  Og han sier: «Jeg skal vise deg en kilde i deg selv, som det levende vann strømmer fra..slik at du aldri mere skal tørste»..

  Du finner den i LaoTze`s Tao, i de hinduistiske «Rig Vedas», i Buddhas lære,
  i den sikhiske grunnlære fra Nanak..og innen den innadvendte og mystiske del i Islam, Sufienes.

  Sex er livs kraft i oss.

  Trangen til å utleve seksuell energi er uimotståelig for de aller fleste mennesker. Den enorme kraften som er bundet i kjønnsdriftene, er selve den energi som gjør at menneskeheten eksisterer fysisk på jorden, gjennom forplantning. Artens eksistens sikres ved at reproduksjon er forbundet med nytelse og tilfredsstillelse av begjær. Samtidig er bare en bitte liten del av seksualkreftene nødvendig for reproduksjon, det trengs bare noen få samleier pr. individ.

  Hva kan man best bruke resten av energien til?

  Utvikling eller begjærstimuli? Langsiktig eller kortsiktig gevinst? Investering eller bruk og kast? Umiddelbar tilfredsstillelse av begjær kan gi følelsesgevinst en kort stund, men uunngåelig energitapping i det lange løp.

  Dette gjelder i størst grad menn, prisen som mannen betaler for sædutløsningens øyeblikksnytelse er en porsjon av livskraften. Kvinner har ikke sædutløsning og mister lite energi gjennom orgasme, tvert imot har de ofte en større evne til å løfte orgasmens energifrigjøring oppover gjennom kroppen, mens menn lettere slipper den ut nedover.
  Energimengden som trengs for å framstille en dose sæd, ved å destillere noen av kroppens mest verdifulle substanser og belive dem gjennom en del av livskraften (forbruk av jing), er større enn de fleste forestiller seg.

  Sædcellene er laget for å framstille nye menneskekropper, ingenting annet. Å tappe sæd jevnlig ut av kroppen, regnes i seksuell qi gong (og vestlige esoteriske tradisjoner som beskjeftiger seg med emnet) som en sikker vei til svekkelse og sykdom (særlig på eldre dager), forkortet levetid, lavere konsentrasjonsevne, lavere prestasjonsevne, dårligere immunforsvar, nedsatt livskvalitet og som et effektivt hinder for personlig og åndelig utvikling, som jo består i å foredle livsenergien.

  ,Det mangler alminnelig undervisning som forbinder livsenergi og seksualkrefter, og de fleste mennesker har fått begrenset informasjon gjennom oppdragelse og utdanning. Jo mer primitiv eller pornografisk framstillingen er, jo større er fokuseringen på utløsning.

  Et godt skritt på veien er å henlede sex til kjærlighet og parforhold, men uten en bevisst anvendelse av seksualenergien vil den fortsatt bli en ”utløsningsaktivitet”, ofte som balanserende kanal for parets interne maktkamp. I seksuell qi gong regnes alt dette som svært uheldig, slik seksuell aktivitet vil begrense og forkorte nytelsen, og holde mennesket tilbake i livsrealisering og utvikling, gjennom svekkelse av livskraften og utlevelse av tankeløst begjær. Det siste er ment i bokstavelig forstand, seksualitet er oftest styrt av instinkt og følelse, ikke av tanken, og uten erfaring eller erkjennelse om seksualkreftenes store potensial for framgang eller forfall, oppleves følelsesstyring som naturlig og riktig.

  Tusen takk for din artikkel.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Milena Castano
   14. 12. 2011 klokken 09:22

   Herlig herlig Loko. Tusen tusen takk for ditt innspill.
   Jeg kan ikke kommentere noe av det du skrev da jeg er 100% enig med deg.
   Du sier veldig mye her.

   Tusen takk selv.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til kosmiksvesen
    14. 12. 2011 klokken 10:01

    Få ting har så stor fascinasjon i denne menneskelige psyke som sex. Det er blant våre sterkeste behov og kommer nest etter behovene for overlevelse og mat. Det er forbløffende at vi lærer så lite om sex i alle de år vi tilbringer på skolebenken når dette området opptar de fleste så sterkt. Og det reflekterer vår kulturs manglende viten om seksualitetens betydning ut over det rent fysiske.

    De unge i dag står stort sett på bar bakke og uten kunnskaper i noe av det kanskje aller viktigste i livet, hvordan å finne en partner og hvordan å kommunikere med et medmenneske på det mest intime og dypeste plan. I vår kultur har sex lenge vært tabubelagt og ansett som dyrisk og uanstendig. Dette har endret seg mye, med langt friere seksuelle normer og større anerkjennelse av vår seksualitet. Pendelen har nå snarere gått i motsatt ytterlighet med en overdreven opptatthet av sex.
    Menneskets dobbeltnatur
    Mennesket har en høyere og en lavere natur med både dyriske og guddommelige egenskaper. Om vi vil kan vi oppføre oss som dyr utelukkende sentrert om våre behov. Og vi kan utvise høyere moralske kvaliteter som uselviskhet, medfølelse, nestekjærlighet og oppofrelse. Et menneske som hensynsløst kun tenker på seg selv, og er slave av sine behov for mat, søvn, sex og eiendom og blottet for enhver form for selvkontroll, ville være et uhyggelig monster. Alle utviser en viss form for disiplin med hensyn til å dekke sine behov. Vi kaster oss ikke over maten, uten å ta av oss yttertøyet. Vi respekterer hverandres eiendom. Og vi parrer oss ikke med hverandre uten forberedelser og gjensidig tillit.

    Sex og ansvar
    Sex i seg selv er en dyrisk drift. Og i dyreriket er det tydelig hvordan dyr parrer seg uten spesielle følelser for hverandre annet enn å tilfredsstille instinktive behov. Men for mennesket er sex kun som en driftsmessig tilfredstillelse er overgrep mot vår høyere natur. Sex uten kjærlighet forsterker vår lavere natur, mens sex som utrykk for gjensidig kjærlighet kan åpne oss for opplevelser av dyp menneskelig og universell forening.

    Sex fører i sin konsekvens til dannelsen av nytt liv, og liv medfører død. Og sex innebærer derfor ansvar både overfor liv og død, og rører ved vår dypeste eksistens. Sex kun som nytelse overser ofte dette ansvaret.

    Seksuell energi
    Enkelt uttrykt går kroppen og sinnet på strøm. Lignende som det i et hus er den samme strømmen som driver ovnene, lyspærene, stereoanlegget, fjernsynet og computeren er det også i kroppen den samme energien i ulike former bak alt fra sex til religiøse opplevelser. Noen aktiviteter krever mer energi enn andre, og andre krever mer subtile energiformer. Og i denne sammenhengen sex er noe av det mest energikrevende vi foretar oss.

    Ikke bare i form av oksygenforbruk og høy puls, men også i forbruk av finere og vitale energiformer. Orgasmen er en spenningsutløsning som gir avspenning, men medfører også ofte tretthet og passivitet. Og overdreven seksualitet kan derfor være skadelig.

    Prana – livskraften
    Denne energien kalles i yoga prana. Og er en finere energiform enn kaloriene fra maten vi spiser eller rå muskelkraft. Prana er en form for livskraft eller vitalitet. Vi kan tydelig fornemme når et menneske har mye prana i form av utstråling og en indre glød. Tanker inneholder også prana, og intensiteten på en tanke avhengiger av hvor mye energi den representerer. Gjennom viljen eller det vi retter vår oppmerksomhet mot kan vi styre energien fordi energien følger tankene. «Jo større vilje, jo større er strømmen av energi»

    Et bevisst forhold til sex medfører derfor først og fremst å kontrollere tankene fremfor handlingene. Hvis kun handlingene kontrolleres mens sinnet fortsatt er vilt opptatt med sex skaper det en form undertrykkelse som kan være skadelig.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til Milena Castano
     14. 12. 2011 klokken 10:24

     Frihet
     Det er en stor utfordring å skape et bevisst og modent seksualliv, dette må være noe man har virkelig lyst til. Dette går ut over den rent sansemessige nytelsen, og som bevarer og ikke ødelegger gjensidig kjærlighet og respekt i et forhold. Mange forhold kan ødelegges eller har dårlig kvualitet fordi sex spiller for stor rolle. Umiddelbart kan sex stå i motsetning til kjærlighet fordi sex er selvsentrert og egoistisk, mens kjærlighet er å gå ut over seg selv.

     Sansemessig nytelse medfører alltid en stor lidelse. Når kaka er oppspist etterlater det savn, som skaper nye behov. Når orgasmen er ferdig etterlater det en tomhet som skaper behov for mer sex. Menneske mister sin kraft og blir aldri fornøyd.

     Frihet er ikke å være tilknyttet våre behov. Det betyr ikke at vi skal slutte å spise, men ikke å være slave av mat. Eller å bli avhengig av sex, og tro at det er det eneste som kan gjøre oss lykkelige. Varig lykke finnes ikke den sansemessige nytelsen, men i tilfredsheten av å leve i harmoni med naturens orden som er uselviskhet og kjærlighet.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til LOCO
     14. 12. 2011 klokken 11:19

     I den fjerne østen,i gamle dager i Kina hadde man et livssyn eller levesett som var basert på taoisme.Ordet Tao betyr “sti” eller “vei”.Noe av det de gamle kineserne var opptatt av var udødelighet.De mente at vi i kroppen vår har noe som kalles for “jing”.Dette var en form for livsenergi som ble oppbevart i kroppen.Man er født med så så mye jing.Denne “jingen” kunne økes via meditasjon,spesielle handlinger eller mat.Stress,sykdom og tap av kroppsvæsker som blod og sæd derimot var med på å minke mengden “jing”.Spesielt tap av sæd ved ejakulasjon ble ansett som en negativ ting,siden man mistet for mye “jing” ved hver ejakulasjon.Mye “jing” var det samme som et langt liv.Jo mindre “jing” jo kortere liv hadde man.

     De fleste vil nok tenke at de gamle kineserne derfor hadde veldig lite sex. Dette er derimot feil.For de mente også at man økte “jing” ved å ha sex. Sex mellom en mann og en kone i kjærlighet, var med på øke livsenergien. Mannen måtte bare la være å få orgasme eller prøve å ejakulere så sjeldent som mulig.
     Sex og dualisme
     Motsetningene tiltrekker hverandre, som oksygen og hydrogen, som sydpol og nordpol på en magnet, som eggcelle og sædcelle og som kone og sin mann. Livets indre kraft søker forening, – å gå ut over sin atskilte tilstand og bli mer hel ved forening med sin motsetning. Denne foreningen skjer på alle plan hvor motsetninger tiltrekkes i kjærlighet.

     GD Star Rating
     loading...
 • Profilbildet til kosmiksvesen
  13. 12. 2011 klokken 13:40

  Halleluja!

  Bibelen er kodet.

  Sannheten er kodet.

  Sex er livskraft og er bare for forplantning i dette fysiske livet.

  Vi fleste ignorerer den menneskelige essensen.

  Dette temaet vil ikke bli forstått eller akseptert av de fleste.

  Du prøver deg på noe som er veldig viktig å vite.

  Gud være med deg!

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Milena Castano
   14. 12. 2011 klokken 09:30

   Hei kloke mann eller kvinne.
   Dette temaet vil ikke bli forstått eller akseptert av de fleste ja, helt sant. Det er helt nytt.
   Vi lever i et samfunn hvor det siste vi får er den sanne informasjonen. I steden er vi bombardert av renn søppel. Ikke så rart at vi lever i uvitenhet.

   Men jeg mener en ting, har man lyst å få sannheten, så må man skaffe den selv slik at man fortjener den.

   Gud være med deg også Kosmiks vesen

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til BelzeBob
  13. 12. 2011 klokken 14:33

  Interessant emne, Milena. Men jeg har litt problemer med dette:

  «Hvis mannen kommer inn i seksuelt misbruk med prostituerte eller med vanen av onani før han fylte 21, det vil si før sperma har modnet, vil dette påvirke sterkt og negativt det seksuelle endokrine systems utvikling og vil få konsekvenser for resten av livet og deres barn.»

  Jeg har følgende kommentarer/spørsmål:

  1. Hva skulle det vel si for det endokrine systemets utvikling at en ung mann, dvs. før fylte 21 år, har sex med en eller flere prostituerte?

  2. Hvordan påvirker onani det endokrine systemets utvikling?

  3. Det «seksuelle endokrine systemet» eksisterer dessuten ikke – kun det endokrine systemet. Sex-kjertlene og sex-hormonene inngår som en del av dette systemet.

  4. Hva vil det si at sperma modnes? Hva vet vi om dette? Jeg skulle tro at sperma som kan lage barn, altså noen en gutt i tenårene som regel har i pungen, allerede er modent. Ettersom det kan lage barn. Du er vel også klar over at i mange kulturer så begynner par å få barn allerede i 15-16 års alderen. Noen norske jenter/par unnfanger også når de er så unge og det er i utgangspunktet ingenting i veien med deres barn.

  Men selvsagt – i vår tid er 15-16 ganske ungt og det kan være at så unge mennesker ikke er voksne nok til å ta godt vare på barna sine. Men dette har da ingenting med sædkvalitet å gjøre, men med kultur. I gamle dager var man voksen når man var 15 og kunne da gifte seg og stifte familie.

  Vel, dette fant jeg også:

  «Vitenskapelig er det kjent at sperma, eller mannlige frø begynner å modnes i en alder av 18 og fullfører sin modning i en alder av 21, når en mann fullfører sin testikkelutvikling, endokrine system, og så videre.»

  Jasså. Aldri hørt om dette før. Har du referanser på dette? Er barn som ble produsert av sperma fra en 17 år gammel gutt/mann retardert på noe vis? Har det alltid vært slik? Har alt dette noe å gjøre med at sædkvaliteten i den moderne verden har gått drastisk ned de siste tiårene og at menn muligens utvikles senere pga. kjemikalier som påvirker hormonsystemet slik at de får for mye østrogen i forhold til testosteron? Forklar gjerne.

  Nei, jeg tror det du skriver ikke stemmer. Det som dog kan være sant er at den emosjonelle og psykologiske utviklingen som er en del av å bli voksen ikke er ferdig før menn er omtrent 22-25 og kvinner omtrent 18. Kan absolutt også ha noe med utviklingen av *nervesystemet* å gjøre.

  Det endokrine systemet fortsetter å utvikles lenge etter at gutter og jenter når voksen alder. Vet ikke hvor lett jeg kan finne dokumentasjon på det, men jeg mener at det endokrine systemet ikke er «utvokst» før man er omtrent 36 år gammel. Men skal dette da bety at man skal vente med å få barn til man er 36?

  Jeg har dog hørt om en teori ang. dette med onani. At om barn oppnår orgasme før voksen alder så kan det påvirke nervesystemet negativt – for nervesystemet (ikke det endokrine systemet, altså) er enda ikke i stand til å takle den «belastningen» som orgasmen gir på systemet. Men jeg tror ikke noe særlig på det og aldri sett noen dokumentasjon på det.

  Men hva har sex med prostituerte med saken å gjøre? En veldig stor andel av gutter/unge menn i svært mange land i verden debuterer faktisk seksuelt med en prostituert. Dette er slik det er i kanskje så mye som 2/3 av verden. Et ukjent faktum for folk i vesten, men helt normalt i land som Kina, Vietnam, de arabiske landene, i Sør-Amerika og i Afrika. På et senere stadie blir så disse guttene/mennene gift og får familie. Barna blir helt OK.

  Nei, man skal ikke tro på alt man hører. Du må legge skikkelig dokumentasjon på bordet og forklare dine teorier bedre før jeg kan kjøpe dette, Milena.

  Vi kan nok allikevel være enige om en god del ting. For eksempel dette med før-seksualisering av barn gjennom pop-kulturen, promoteringen av homofili og unaturlig sex, pornografi, angrepet på naturlige kjønnsroller osv. Men vitenskap er vitenskap. Vi kan ikke bare *finne på* ting.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til BelzeBob
   13. 12. 2011 klokken 15:05

   Kroppen kan dessuten ikke skille mellom sex med en prostituert eller sex med en «vanlig» kvinne. Ja, det er ikke sikkert man kan skille på det i hodet heller. Prostituerte fins også i 1000 varianter.

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til Milena Castano
   13. 12. 2011 klokken 20:56

   Tusen takk BelzeBob, liker måten du konfronterer meg. Det viser seg at du er en mann som ikke lar seg lure.
   I dine kommentarer tar du bare med det fysiske aspektet. I denne artikkelen tar jeg med mye av den åndelige utviklingen når det gjelder det seksuelle. Vi mennesker er ikke bare kjøttklumper, vi er mennesker med kropp, sjel og ånd.

   1. Spørsmål.
   Seksualitet påvirker et menneske fysisk, psykologisk, og spirituelt.
   Hva slags utvikling på en psykologisk sett kan en ung mann ha ved å ha sex med en prostituert, en ukjent kvinne, uten kjærlighet? Skal han læres opp til at kvinner er objekter? At sex bare en lek hvor han kan tilfredsstille sine egne behov når han har penger til det? At kvinner ikke har følelser, men bare er et hull og skal brukes når mannen bestemmer seg for det? Hva med den dagen han gifter seg og skulle ønske at han var ren i sin sjel for sin elskede? Hva når hans fremtidige kone ikke vil ha sex, skal han bare gå til prostituerte og fylle sine behov, uten å tenke over noen konsekvenser? Hvordan tror du dette vil påvirket personligheten til denne unge mannen? Sex er også en psykologisk påkjenning som også påvirker det endokrine systemet, nervesystemet og immunsystemet negativt.

   For unge som ikke har hatt sex før, og som skal gjøre dette for første gang, må man forstå at sex er ikke bare lek og moro, det er også en sterk påkjenning. Mange unge har traumatiske opplevelse etter første samleie. Så det er ikke bare en fysisk hendelse, men også en psykologisk hendelse. I tillegg er man også utsatt for ulike seksuelt overførbare sykdommer. I de fleste tilfeller opplever man disse erfaringene som en konsekvens av mangel på informasjon om sin seksuelle natur og metoder for å beskytte seg.

   2. Onanering.
   Dette påvirker også på alle måter. På fysisk sett, Sæden inneholder DNA (deoksyribo nukleinsyre) som bærer den genetiske koden til arvelighet og bestemmer den seksuelle aspektet, RNA (ribonukleinsyre), enzymer, proteiner, glucosides, lecithin, kalsium, fosfor, biologisk salter, prostaglandiner, aminosyrer, etc.. Og hver sædcelle inneholder 20% av spinalvæsken. Når en ung mann onanerer, drar han ut av kroppen alle de komponentene som vil hjelpe han gjennom en normal utvikling.

   En god lege under en konsultasjon vil stille spørsmål om når begynte pasienten med sin sex livet. Hvorfor? Fordi Legen vet at dette påvirker kroppens utvikling.
   Han vet at om dette hormonelle og den fysiske endringer som bør gis senere kommet frem tidligere vil påvirke menneske resten av livet.
   For kvinnes del, hun som blir seksuelt aktive i tidlig alder når deres reproduktive organene ennå ikke har fullført sin fulle utvikling, er plassert mellom befolkningen i fare for livmorhalskreft. Seksuell frustrasjon ved uvitenhet om fysiologi, anatomi og menneskets fysiologi kan føre til anosgarmia, for tidlig utløsning, hyperseksualitet.

   Fra medisinsk synspunkt, er den ideelle reproduktiv alder er fra 21 år, da mennesket har modnet biologisk, sosialt og psykologisk. Også fordi alle dens organer må være i sine respektive plasser.
   Når den unge mannen onanerer mister han den seksuell energi veldig raskt. Dette genererer også en tidlig utløsning på et psykologisk nivå. Melatonin er hormonet av evig ungdom, det er hormonet som kontrollere og eneveldig av aldringsprosessen. Forekommer rikelig i ungdommen, og avtar etter 25 år. Den unge mannen som onanerer ofte tar ut melatonin hormonet og deretter hemmer pineal kjertelen , med en redusering av magnetfeltet som før han til å eldres fortere.

   Konsekvensene ved onanering er mange, og alle disse ordene er ikke bare mine teorier, men basert på undersøkelser, det står også kodet i bibelen og mange andre hellige skrifter. Men mennesker har ikke forstått dette.

   For en annen del
   Dr. Spitak, bemerkelsesverdig amerikansk anatomisk lege, spesialist i psykiatri og tidligere president av New York Nevrologiske Society, i sin bok Creative Energy, beskriver ulike typer sinnssykdom tilskrevet seksuelle overgrep og masturbering, fordi hjernen består hovedsakelig av lecithin , å miste den i utslipp, må kroppen gå til vev og nerver i hjernen.

   Også prostata er en kjertel som ligger nøyaktig på blærehalsen, den avsondrer en tyktflytende hvit væske som fungerer som et redskap for sæden. Denne kjertelen avslutter sin normalt sin utvikling ved 21 år. Den unge når han onanerer før endt utvikling (21 år), forårsaker prostata hemmelse etter 40 år, prostatitt. Dette er en av de største grunnen til at mennene har problemer med prostata etter en alder på 40 år.

   3. Den tredje kommentar av deg forstår jeg ikke.

   Endokrine system er basert på kjertler og organer. Den påvirker det nesten hver celle, organ og kroppens funksjoner. Det endokrine system er viktig for å regulere humøret, vekst og utvikling, funksjon av ulike vev og metabolisme, samt seksuell funksjon og reproduktive prosesser. På samme måte er det endokrine systemet og chakraene samspilte, og hvert av de 7 tradisjonelle chakraene er forbundet med en endokrin kjertel.
   Det endokrine systemet er et stort system som kroppen har for å kommunisere, kontrollere og koordinere funksjon av organismen. Det endokrine systemet arbeider med den nervøse og reproduktive systemet, og nyrer, tarmer, lever og fett for å opprettholde og kontroll.

   4. Din fjerde kommentar. Arvelighet og sykdom.
   De fleste barn er født som ikke perfekte som man kan merke til ved første øyekast, de har armer og ben. Men de har arvet dette i sine gener, og de fleste mennesker blir syke og til slutt dør. Mennesket hadde levd lenger om vi ikke hadde vært degenerert i våre gener. Noen mennesker er sykere enn andre også pga dårlig livsstil.

   Når det gjelder moren.

   Dette er ikke bare en psykisk påkjenning men også en fysisk, for både barnet og moren. Dødeligheten blant fødsler med unge mødre under 17 er tre ganger så høy som for mødre i alderen 20 til 29 år.

   Og hva med de psykologiske, sosiale og pedagogiske faktorer. Hva blir det i et samfunn?

   Det er også vitenskapelig bevisst at svangerskap i tidlig alder er risikoen for å få barn med misdannelser høyere. Fordi eggene ikke er modne nok.

   De fleste barnet ser friske og gode ut, men i en alder av 20 og oppover er det mange konsekvenser som begynner å vise seg.

   Hvert hormon, celle, kjertel, organ har alt av informasjon om din kropp. I sædcellen og eggene overfører du all din informasjon til barnet ditt når du lager den. Noe av dette er informasjon med sykdommer, de fleste sykdommer er arvelige ifølge undersøker.

   For å være helt ærlig, ja… Jeg mener at man skulle vente til man blir eldre. Slik at rasen ikke bli født med degenerering. I et utviklet samfunn, der hvor mennesker er friske og lever lenge, der hvor mennesker er voksne mentalt, fysisk og spirituelt. Der ville det være riktig å lage barn i en eldre alder. Om vi vil utvikle vår samfunn, bør vi også utvikle vår bevissthet.

   Kanskje du er av dem som trenger dokumentasjon på alt, men hva med å undersøke i deg selv?

   Ja dessverre er det slik at vi lever i et seksuelt dyrisk samfunn der hvor familie og spiritualitet har mistet sin kraft. Ja, det er sant. Unge i hele verden debuterer som gale med prostituerte og med hverandre. Jeg har ikke noe mot prostituerte, men har noe mot galskapen i verden.

   Jeg er klar over at de fleste mennesker vil ikke se på dette som noe interessant. Kanskje jeg har ikke nok dokumentasjon, som du ser så skrev jeg en artikkel på fem deler, jeg kunne skrive en bok om dette. Det er mye som henger sammen og mye som ikke er vanlig å høre. Du trenger ikke tro på det jeg skriver, jeg skriver bare for å legge ut informasjon til de som er interessert i å høre, men som jeg sier i artikkelen, du trenger ikke å tro på meg.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Michelle
  13. 12. 2011 klokken 17:27

  Homofob?
  Trist å se en artikkel som startet med å virke så vakker, viser homofobiske sider.
  Mange er født homofile og fordommene mot de har ødelagt mange nok liv.
  Homofili er naturlig og vi ser det gjentatte ganger hos dyr og i naturen,
  mange lever hele livene sine i faste homofile forhold..
  http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexual_behavior_in_animals
  Heldigvis er det flere som i dag har kvittet seg med fordommer mot det som er annerledes, for det er også noe som er unikt. Det er ikke meningen vi alle skal være like og gjøre det samme. Kardemommeloven. Det er ikke meningen at alle skal formere seg! Og selv skulle jeg ønske at det var flere homofile som kom ut av skapet. Frykt er noe som holder kjærlighets-frekvensene nede! Det er ikke noe feil med deg om du er homofil, du har heller ikke gjort noe galt, så ikke bry deg om haters og start å lev livet ditt i dag, vær den stjernen du er født til å være, vær den du ønsker å være, vær deg selv, fordi du fortjener å være GAY ♡♡♡♡♡♡♡
  http://y2u.be/ZIYsjIm3zqU
  http://y2u.be/ILWSp0m9G2U

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til BelzeBob
   13. 12. 2011 klokken 19:16

   Er det OK å ha sex med barn også? Hva med hester? Hunder? Hva med å smøre hverandre inn med bæsj, stikke nåler i hverandre, spy på hverandre, henge hverandre opp fra tau i taket osv? Det er utrolig mye rart folk holder på med og jeg er faktisk såpass konservativ at jeg mener den eneste naturlige formen for sex er mellom mann og kvinne og foregår på den noenlunde gammeldagse og alment aksepterte måten.

   En manns snabb har ingenting å gjøre i en annen manns rektum. Ingenting vakkert og kjærlighetsfrekvensaktig ved slikt. Visste du forresten at svært mange tidligere homofile har blitt kurert for sin homofili og nå lever et langt lykkeligere liv enn før? Stort tabu i media selvsagt, men det er fakta.

   At dyr homser innimellom er nok fordi de ikke er så veldig intelligente og av og til gjør visse bommerter.. Hadde hele naturen vært homo hadde den jo sluttet å eksistere. Krokodillene spiser av og til sine egne barn også. Betyr dette at vi kan begynne å spise våre barn?

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til gudfrid
    13. 12. 2011 klokken 19:31

    Jeg vil si noe om homofile som kan forklare fenomenet. Med tanke på at vi lever flere liv, og at sjelen er uten kjønn, mens kroppen har kjønn, kan homofile huske sitt forige kjønn (som motsatt kjønn) og huske hvilke tiltrekninger han/hun hadde da.
    I et merkaba- kurs jeg gikk engang lærte vi om de feminine og maskuline tetrahederne. Disse var merklig nok snudd på mange av damene på kurset, slik at de «så ut av» sitt maskuline jeg.. vi lærte hvordan vi kunne snu det tilbake til vårt riktige fysiske kjønn. Læreren nevnte at homofile ofte har dette tetraheder snudd.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til BelzeBob
     13. 12. 2011 klokken 19:37

     Det ligger gjerne noe i dette. Og så har vi problemet med seksuelt misbruk, og problemet med gutter som vokser opp i dårlige hjem uten en skikkelig far. Dette med homofili er ikke like rosenrødt som Michelle vil ha det til, tror jeg.

     GD Star Rating
     loading...
   • Profilbildet til Michelle
    13. 12. 2011 klokken 19:40

    Det er bare forferdelig trist å lese fordommene dine BB!
    Vi snakker selvsagt ikke om å tvinge andre eller torturere noen.
    Mange bifile lever i ulykkelige ekteskap, for å ikke snakke om
    heterofile som prøver leve opp til ytre krav og falsk status.
    Dette er bare så trist å lese. For Homofili er en UNiK GAVE ♡
    http://y2u.be/tBya5VR7dIc

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til BelzeBob
     13. 12. 2011 klokken 19:48

     Det er helt greit at menn putter snabben sin i andre menns rektum? Selv syns jeg det er noe ikke helt OK med dette.

     Du vet vel også at de fleste pedofile også er homofile? Og at svære krefter i Europa og USA arbeider for å legitimere seksuelle overgrep mot barn? Hva syns du om å innføre sexleker i barnehagen og høytlesing av barnebøker om homofile pingviner?

     Joda, la oss visualisere vakre romdelfiner mens vi harmoniserer våre kjærlighetsfrekvenser og har homofil gruppesex i barnehagen mens vi hører på «Barn av regnbuen» med Lillebjørn Nilsen.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Michelle
     13. 12. 2011 klokken 19:56

     Jeg bare gråter når jeg leser det du skriver BB, beklager, men mitt hjerte klarer ikke annet enn å gråte, og jeg gråter også for deg..

     GD Star Rating
     loading...
  • Profilbildet til Milena Castano
   13. 12. 2011 klokken 21:07

   Hei Michelle, takk for ditt innspill.

   I min artikkel fordommer jeg ikke homofilene, men snakker om årsaken til homosexualitet. Så det er ingen tristhet i min artikkel kjære Michelle.
   Jeg skrev ikke denne artikkelen for å få menneskene til å bli triste.

   Jeg er helt enig med deg, og synes det er helt forferdelig at vi menensker har fordommer for absolut alt. Ikke bare mot homosexuelle vesener, men mot lave, eller høye, mot svarte eller lyse, etc.. Vi lever i en galskap. Vi forstår ikke hverandre og vi har ikke lyst til det heller.
   Denne artikkelen vil sikkert bli fordomt også av de fleste he he, men det er helt greit. Vi lever i en galskap hvor vi ikke har lyst til å vite noe.

   Men Michelle, det vil komme en dag hvor blir kurert, fordi vi er nødt til å våkne opp av denne idiotien.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Milena Castano
    13. 12. 2011 klokken 21:13

    Dessuten har jeg ikke Homofobi, og hva er det egentlig?
    Har hatt homosexuelle venner,. Så det er ikke noe problem med det. Du snakker om fordommer, men når du skriver HOMOFOB? er ikke det en form for fordommer?

    GD Star Rating
    loading...
 • Profilbildet til BelzeBob
  13. 12. 2011 klokken 20:07

  Stakkars, stakkars oss.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til BelzeBob
  13. 12. 2011 klokken 21:04

  Milena Castano

  Hmm, ja. Mye å tenke på. Som kebab-selgerne sier: Jeg kommer plutselig tilbake. :)

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Michelle
  13. 12. 2011 klokken 21:25

  TAKK for din gode forklarende kommentar kjære Milena ♡

  Nå ble jeg bedre, nå ser jeg igjen Lyset av Håp for oss her på jorden :o)

  Jeg håper Alle Hjertene våre en Vakker dag kan Åpne helt opp for Friheten der man selv bestemmer over egen kropp og liv, og at vi ser at vi har så ufattelig mye å lære av de klokeste av oss, nemlig våre venner dyrene.
  De fleste av de i den frie naturen, lever jo i en harmoni uten sidestykke..

  Det er ikke det seksuelle som skaper negativitet, det er all den skam, redsel og negative følelser rundt det, fra andre, som senker oss, det er nettopp derfor det seksuelle er så kort og gjemt, noe som er ment å være så enormt stort, fritt, langvarig og vakkert, for Alle..

  Det er ikke meningen vi skal bremse eller stoppe det
  Kan man bremse blomstene om våren?
  Kanskje det nettopp er noe vi gjør også..

  Er vi ikke kommet forbi et stadiet der vi ser ned på andre?

  Og om du fortsatt har fordommer mot medskapninger som er født annerledes,
  kanskje du selv skal gå tilbake og se til et tidligere liv, der du kanskje var født slik selv?

  Ikke det som innbefatter tvang eller lidelse selvsagt (trodde ikke jeg var nødt til å forklare det naturligvis), men se en frihet og glede, helt uten grenser, der alle får velge selv og bestemme selv, og der folk tar ansvar for egne tanker og viser trøst, der sjalusi og lidelse råder.

  http://gayswithoutborders.wordpress.com/2008/05/28/gay-holocaust-memorial-unveiled-in-berlin/

  For vi er ikke her for å lide eller skape mer smerte,
  vi er her for å være Glade og spre Frihet, også innenfor det seksulle,
  og forstå annen seksulitet enn vår egen..
  – så lenge man tar hensyn til den frie viljen, som selvsagt alltid må finne sted.

  Er du født homofil er ikke det noe du kan, eller skal, eller bør endre på,
  ta heller vare på den vakre Gaven i Ditt Hjerte, alt det som gjør deg til Deg..
  http://y2u.be/-ix75jeVnsU
  ♡ Kjærlighet er Glede, og den største gleden du kan ha, er Friheten over ditt Eget Liv ♡

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til BelzeBob
  13. 12. 2011 klokken 21:39

  Jeg er nok fremdeles homofob. Men jeg tror jeg er født sånn.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Michelle
   13. 12. 2011 klokken 22:02

   Å være født heterofil er ikke det samme som å være homofob.
   Har man nedsettende tanker om andre skapninger og livene de lever,
   har man ikke forstått at vi er alle 1 og at vi har alle hatt mange ulike liv.

   Forskjellen mellom å være homofob og homofil er at
   når du er homofob, så missliker du andre mennesker for Deres Kjærlighet,
   mens når du er homofil, så Elsker du andre mer;)

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til Michelle
   13. 12. 2011 klokken 23:17

   I århundreder har vi blitt programmert om at vi skal være sånn og sånn,
   tenke på en viss måte innenfor visse rammer og kle og spise sånn og sånn.
   Med reising og med internett åpnes mye av disse sperrene og folk kan se at folk er annerledes andre steder, men at de har det bra og kanskje ofte bedre.
   Derfor er det naturlig og sikkert meningen det skal bli lettere og lettere for folk å frigjøre seg selv.
   Jeg tror ikke jeg selv hadde forstått så veldig mye heller om det ikke var for all informasjonen vi lettere kan sortere, velge og ta til oss;)

   GD Star Rating
   loading...

Legg inn dine tanker