Anastasia-bøkene går nå sin seiersgang verden rundt – etter en pussig start. Innholdet i bøkene resonerer hos mennesker i ulike land og kulturer. Mange har nå vendt A4-jobber og teknokrati-samfunnet ryggen for i stedet å skape noe i små egne øko-miljøer.

Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.
Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Bevissthet
  16.12.2011 14:48   (Oppdatert 24.12.2011 23:08)

Anastasia – The Ringing Cedars

Anastasia er i ferd med å bli et globalt undergrunnsbegrep. Frem til 2005 hadde 9-bindsverket The Ringing Cedars of Russia, der ”Anastasia” er bok 1,  solgt over 10 millioner bøker. I 2005 startet oversettelsen av bøkene til engelsk, og serien er etter hvert oversatt til mer enn 20 språk, senest nå i høst foreligger den første boka på norsk. Verket er opprinnelig russisk, skrevet av Vladimir Megré.

Vladimir Megré - forfatteren av Anastasia-bøkene

Dette er på mange måter et underlig bokverk. Megré fikk ikke noe russisk forlag til å utgi ”Anastasia”, ingen av de han bød den til fant boka interessant. Eieren av et lite trykkeri i Moskva ble derimot så inspirert av boken at han for egen regning forskutterte trykkingen av det første opplaget. Megré tok så opplaget med seg og stilte seg opp på et gatehjørne i Moskva for å selge. Så, etter at de første få bøkene ble solgt begynte oppglødde lesere å komme tilbake til Megré på hans gatehjørne. Noen kjøpte med seg stabler av bøker for å gi til slektninger og venner. Andre tok med seg kartonger fulle av bøker og stilte seg opp på andre gatehjørner i Moskva for å hjelpe Megré å selge. Dette er i høyeste grad en uvanlig fødsel for ei bok. Opplag på opplag på opplag selger så ut på dager eller få uker.

Det er ikke de litterære kvalitetene ved ”Anastasia” som selger boken. Det er forståelig at forlagsbransjen sendte Megré på dør med anmodning om å pusse litt på verket. Hva er så spennende med en alminnelig russisk mannssjåvinist av en kremmer som legger ut på et handelstokt nordover i Sibir? Han er på ingen måte en spesielt spennende protagonist, og det russiske landskapet kunne åpenbart vært beskrevet bedre av noen som ikke så ensporet var ute på en handletur. Megré viser uten sminke hvem han var før Anastasia dukket opp i livet hans, og hvordan han begår rødmende brølere. Ikke er boka dreid etter spenningslesten som vestlige forfattere syr det meste av bøker over – boka mangler den typiske nerven av ytre eller indre konflikt som drar leseren fremmover i enhver roman. Men, boka har helt åpenbart kvaliteter som gikk forlagsbransjen i Moskva hus forbi, og den er helt grei å lese. Jeg har lest ordinært utgitte bøker som er langt dårligere. Så, hva er det ved ”Anastasia” og de påfølgende bøkene som selger 10.000.000 bøker ved jungeltelegrafen alene? Hva er det som får gjetordet til å gå som en gressbrann over landegrenser og kulturbarrierer, som får folk til å kjøpe stabler med bøker for å gi dem til mennesker de er glade i?


I løpet av de neste tre årene får Megré 40.000 brev fra takknemlige lesere. Tusener av lesere har kuttet jobben etter å ha lest bøkene, og fullstendig endret livsstil og livsmål. Fremstående forskere, offiserer, ministre og til og med religiøse overhoder har lovprist bøkene. Lesere inspireres til å skape poesi, kunst og musikk. Mennesker verden over inspireres til å bryte med teknokratiet, brette opp ermene og endre sitt liv for å gi sitt personlige bidrag til å skape et økologisk paradis på jord! Tusener er inspirert til å plante trær, dyrke helende mat og blomster i hus og hage, og om ikke annet er tilgjengelig så har folk sådd trær i en blomsterpotte mens de leter etter plass å flytte det til. Sammenlign denne utviklingen med den galskapens vei som A4 samfunnet har gitt menneskeheten etter de seneste årtusener – det er mobilisert en vanvittig positiv kraft her!

Det er ett eller annet som klinger. Det er ett eller annet som gir en dyp resonans i hjertet til millioner av mennesker verden over. Ett eller annet som slår gnister i mennesker, som vekker håpet og gir motivasjon og inspirasjon. Noe som setter millioner av mennesker i målbevisst bevegelse mot ett felles mål, ei ny framtid for jorda som ingen tidligere hadde sett for seg.

Dette ”ett eller annet” er Anastasia, hennes tanker og visjoner.

Anastasia er en ung kvinne fra taigaen i Sibir som Megré etter hvert møter. Jeg velger å ikke gå mer enn høyst nødvendig inn i historien, jeg vil heller se litt nærmere på andre sider ved dette fenomenet og la hver enkelt oppdage historien ved selv å lese.

Når det gjelder Vladimir Megré og hans bøker er jeg stilt overfor et paradoks som jeg kun har en parallell til i boksamlingen min. Boka er presentert som en selvbiografi der forfatteren møter en ”lærer” fra en usannsynlig og ukjent kultur. Kunnskapsinnholdet som denne ”læreren” formidler er så dundrende bra at jeg kun finner to mulige konklusjoner. Enten så er historien sann, eller så er forfatteren ett av de største genier som går omkring i to sko. Den andre boka er ”Lightningbolt” av Hyemeyohsts Storm.

Sett i en dypere sammenheng er bøkene sanne – de gir gjenklang i hjertet på en måte som kun dypt inspirert sannhet kan gjøre – alle andre målestokker er derved passé.

Selv om “The Ringing Cedars of Russia” er skrevet som en dokumentarisk selvbiografi så utfordrer den vårt levesett og vår tenkemåte med et vista så stort at man lett blir sittende å gape. Bøkene har en dyp autensitet som klinger dypt i millioner av mennesker. Bøkene er fulle av praktisk visdom forbundet til den gamle Rus-Vediske kulturen gjennom Anastasia og hennes ætt. De er en gullgruve av innsikt i hvordan vi kan skape et godt liv for oss selv, for hverandre, og for Moder Jord i harmoni med kosmiske naturlover.

Anastasia tar for seg mange ulike tema. Fra årsakene til stress og depresjon til meningen med livet. Hun snakker om hvordan vi kan oppdra barn på en naturlig og god måte. Hvordan vi kan skape helbredende hager for oss selv og vår familie, små familieparadis. Hun forteller hvordan vi i denne hagen kan synkronisere en plantes næringsinnhold med våre individuelle behov, og hvordan vi best kan holde bier og omgås våre pelskledde og fjærkledde venner.

Hun lar oss skue sammen med henne bakover i tapt historie og viser oss veien inn i ei fremtid som nesten glapp for oss. Hun snakker i detalj om hvordan vi kan ta tilbake våre iboende evner til å jobbe med vår skapende kraft, og ikke minst sørge for at våre barn ikke får stengt av disse evnene fra barnsben, men heller gi disse kreftene anledning til å blomstre i en ny generasjon skapende mennesker!

Anastasia har inspirert tusener av mennesker verden rundt til å gå sammen i store eller små grupper for å skape nye samfunn. Et samfunn der hver familie eier 10 mål jord til å skape sitt lille paradis. Mange små paradis blir til større og større paradis. Slike små familieparadis handler mye om å være selvforsynt og selvhjulpet, og sammen med andre familieparadis skape en grønn selvforsynt lokal økonomi. Anastasia har mange praktiske råd å formidle ved siden av dyp visdom. Hun er først og fremst praktisk og ikke svermerisk. Russland med sine nå fraskilte satellitt-nasjoner er i ferd med å stoppe opp å lytte. Lokale og nasjonale politikere har registrert at noe rører seg i dypet av befolkningen og politikken rundt om begynner å ta farge av denne bevegelsen. Mennesker som i flokk og følge endrer sine liv og handler deretter blir lagt merke til. Disse bøkene er et praktisk veikart for den tiden vi er i, og gir praktiske råd og inspirasjon slik at hver enkelt kan begynne å gå fremover, inn i fremtiden, ett skritt om gangen.

Anastasia har inspirert tusener av mennesker verden rundt til å gå sammen i store eller små grupper for å skape nye samfunn. Et samfunn der hver familie eier 10 mål jord til å skape sitt lille paradis. Slike små familieparadis handler mye om å være selvforsynt og selvhjulpet.

Leserkonferanser holdes nå rundt om i Europa, Russland og etter hvert også USA. Økolandsbyer spretter opp. Det finnes ett engelskspråklig tidsskrift der ideer og inspirasjon bobler. Nye skoler for fremtidens barn etableres og gjør dyp skam på dagens vestlige skolemodell. Innbyggere i Russland, Kazakhstan og Tajikistan, mennesker fra alle samfunnslag, returnerer nå til sine hjemmeområder for å starte selvforsynte bærekraftige økolandsbyer sammen med sine naboer.

Anastasias budskap er ett av kjærlighet og sannhet som appellerer til mennesker på tvers av kulturer, landegrenser og religioner. Hvis vi vil ha en fredelig verden, et paradis på jord, så må vi komme sammen i sannhet og kjærlighet og skape en slik verden. Millioner av mennesker med tanker ord og handling fokusert på et slikt mål er en formidabel kraft! Sett i lys av den første artikkelen jeg la ut her på nyhetsspeilet, så gleder dette meg stort!

Mennesker samles til å skape sine 10 mål store familieparadis, og bygger økolandsbyer omkring grupper av slike familieparadis. De henter tilbake kunnskap om gamle håndverk for å fri seg fra avhengigheten til industrien. De henter inn kunnskap fra de fremste i verden om jordbruk, og bygger videre på det. Permakultur er et begrep som går igjen blant dem som lar seg inspirere av Anastasias visjoner. Man samarbeider med jorda fremfor å sloss mot den, målet er å få til mest mulig med minst mulig innsats fremfor å slite seg i hjel på gammelmåten. Gamle byggeteknikker med halm eller rundtømmer hentes frem fra glemselen. Det finnes interessante måter å bygge midlertidige strukturer på – byggverk som derfor ikke er søknadspliktige, teknisk sett. Når kreativiteten settes i sving så skapes løsningene. Folk lærer seg å samle frø fra egen hage som motvekt til industrilandbrukets kulturplanter som stadig blir dårligere både i kvalitet og utvalg, og sørger selv for å tilberede og lagre vinterforsyninger. Folk lærer seg å røkte bier og holde høner.

Dette er å snu finansgangstere, teknokrati og despoti ryggen. Dette er å forlate det synkende skipet for å skape et familieparadis på 10 mål jord. Fra problemfokus til løsningsfokus. Uansett hvilket scenario som vil utspille seg fremover er dette den best farbare veien. Har du ti mål jord med en hage, noen frø, kunnskap om ville planter og et telt, så kan samfunnet rakne rundt deg uten at du trenger la panikken krype inn under huden på deg. 10 mål burde være nok uansett hvor i verden du befinner deg, også her i nord.

Det er overkommelig for de fleste å forestille seg en eiendom på 10 mål ukurant jord for så å bygge opp sin private edens hage, etter hvert med en eller annen form for alternativt selvbygd tak over hodet. Ett skritt om gangen. Noen setter en campingvogn der eller telter i perioder mens de utvikler hagen. Andre bygger hus og flytter. Noen finner et hus med tomt rundt og har det som fritidsbolig til de får organisert livet så de kan flytte dit.

 

Har du ti mål jord med en hage, noen frø, kunnskap om ville planter og et telt, så kan samfunnet rakne rundt deg uten at du trenger la panikken krype inn under huden på deg.

Begynn å let etter et sted. Begynn å se for deg hva du og dine kjære kan gjøre med 10 mål tomt som ikke ligger i en by. 10 mål jord ute på landet går det an å få tak i for en relativt rimelig penge i Norge også – problemet er å overbevise den respektive kommunen om at du skal få kjøpe tomta. Stikker vi hodene sammen så finner vi ut av det. Et poeng er at Norge har sterke lover for at jorda skal brukes. Jordloven §8 slår fast at jord og skog skal drives. Dersom jord og skog ikke drives kan eier pålegges å leie ut jorda.  Det vil si, at dersom man finner ut av det med en hyggelig grunneier som har en flekk han ikke bruker, som han er villig til å avstå, så går det an å argumentere med kommunene om å få kjøpt tomta.

Du vil dessuten ikke ha verken granåker eller dyrket mark – det er faktisk bedre å ta tak i de teigene som ikke er i drift, som er litt krokete og ugreie for maskinelt utstyr. Du vil ha et land der du kan implementere permakultur og skogshage. Særlig om grunneieren skriftlig fastslår at den angjeldende tomta ikke er i drift og at han ikke har planer om å ta den i bruk, så kan dette bli spennende – da går det an argumentere med §8 i møte med kommunen. Alternativt går det an å tenke i retning av å leie på ubegrenset åremål for så å kjøpe når kommunen aksepterer det. Det tenkelig å finne frem til en kontraktsform der leieprisen er lik en engangs betaling av en salgssum, dersom selger er villig og kommunen vrang, med en klausul som slår fast at ved et fremtidig eierskifte tilsvarer kjøpesummen en indeksregulert krone 2010 krone. Her er det bare å boble løsninger – kreative skapende mennesker finner og skaper løsninger hele tiden!

GD Star Rating
loading...
Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.

   » RSS-feed  » RSS-kommentarfeed


Om forfatter

Lars-Roger Moe

Etter 20 år i helsevesenet begynnte jeg i 2005 å jobbe på heltid med alternativ medisin og energiarbeid. Det handler om å hjelpe folk å ta tilbake full styring i eget liv og så finne tak i de ubrukte ressursene - for så å bruke alle kreftene på å skape en verden der frihet, glede og overflod er livets orden.

Kontakt forfatter | Flere artikler av (16) | Forfatters nettstedKommentarer

58 kommentarer

 1. Tor Magnus sier:

  Selv om det høres veldig flott ut med selvdrevne samfunn og 10 mål med egenplantede hager så fungerer det bare så lenge vi har storsamfunnet i ryggen. Med mindre man ønsker 0 komfort så kan man ikke klare seg uten redskap, medisiner for dyr som blir syke, klær, materialer (frø, gjødsel, planker, glass, metall. Ta bare en kikk på samtlige av bildene i artikkelen og fortell meg om noen av dem virkelig er selvdrevne…

  GD Star Rating
  loading...
  • Cosmomind sier:

   Det skjønner vel alle Tor! :)
   Men skulle det bli f.eks ti tusen mål, og braksuksess, og folk begynte å se konturene av noe annet som gav lykkeligere mennesker, så kan du ta deg faen på at storsamfunnet hadde gjort alt for å sabotere hele sulamitten.
   Konkurransesamfunnet tåler ikke konkurranse og avvik er livsfarlig for de konforme.

   GD Star Rating
   loading...
   • Tor Magnus sier:

    Jeg er ikke helt sikker på om det er noe alle skjønner. Jeg tror dette er mer en drøm mange mennesker har om et enklere liv uten allverdens moderne forstyrrelser. Problemet er bare at det er et ganske hardt liv, spesielt her oppe i nord Europa. Tror de fleste egentlig liker mesteparten av fordelene man har ved å leve i dagens samfunn.

    Og så lenge dette ikke er en byrde for storsamfunnet så kan jeg ikke helt se hvorfor noen skulle ønske å sabotere det. Forøvrig også ikke særlig relevant til mitt poeng.

    GD Star Rating
    loading...
    • Cosmomind sier:

     Det du sier om relevans til ditt poeng har du helt rett i, men jeg mente bare å antyde at samfunnsmodeller som vil vise en vei bort fra dagens teknokratiske samfunn nok ikke vil bli sett på med blide øyne av de som er avhengig av et hav av slaver for å drifte sine private jetfly og sine luksusjakter, men det ville jo kun skje om samfunnet virkelig vendte storsamfunnet ryggen i stor stil.
     For min egen del syns jeg ideen om å vende samfunnet ryggen låter helt topp, selv om jeg også forstår at det ikke kan bli noen slaraffenliv.
     Mine personlige grunner for å ville vende bort fra samfunnet så mye som det lar seg gjøre er ikke mulig å beskrive i noen setninger her, men fikk jeg muligheten så ville JEG i alle fall «kastet meg på ökotoget»! :)

     GD Star Rating
     loading...
  • XIPE sier:

   Når dette brer om seg, vil du se at det er utrolig mye man kan lage selv, og veldig mye man kan klare seg uten. Et slikt samfunn vil ha helt andre verdier enn det vi lever i i dag. Noen som mener å ha greie på det, har regnet ut at et slikt samfunn fungerer helt fint med en arbeidsinnsats på 4 dagilge timer pr voksne innbygger. Har selv drevet gård, så jeg vet litt om dette, og kan bygge opp under det.
   Vær ærlig med deg selv. Hvis det blir store forandringer, ønsker du da et samfinn som ser ut og fungerer som det vi har i dag?

   GD Star Rating
   loading...
 2. gudfrid sier:

  Nydelig skrevet, Lars-Roger :-)
  Hjertelig takk!

  GD Star Rating
  loading...
 3. Lillian Sivertsen sier:

  Tusen takk for en flott artikkel :D

  Det hadde vært veldig interessant med en lengre og omfattende artikkel om hvordan trekke seg tilbake og leve i – og av naturen. Hvis du har tid og kapasitet til å skrive mer om det forfatter så hadde det vært helt fantastisk.

  GD Star Rating
  loading...
  • XIPE sier:

   Kjære Lillian Sivertsen.
   Det er fint at du ønsker å følge opp dette. Det finnes mye stoff om dette på nettet, men jeg kan anbefale å begynne med å lese boka om dette som gir en flott innføring, og faktisk er nesten som et oppslagsverk. Jon Holden har oversatt boka, bøkene til norsk, så du kan jo begynne der.
   XIPE

   GD Star Rating
   loading...
  • Hei Lillian.
   Artikkelen er skrevet med mange lenker nettop for å fungere som et springbrett til slik kunnskap og inspirasjon. Med utgangspunkt i de lenkene går det an å lete seg videre. Det er faktisk mye infomasjon ute å går.

   Jeg satser på at det kommer mer her etterhvert, og jeg håper dette er starten på å få opp ett nettverk i Norge av mennesker som har, eller som ønsker, å etablert seg på lignende vis. Det konkrete temaet du etterlyser vil best møtes av at de som har en historie etterhvert deler den. Det trengs egentlig en egen nettside for å gi rom til mange slike historier.

   GD Star Rating
   loading...
 4. Cosmomind sier:

  Lars Roger, kunne du, (eller kanskje Frank Aune?) påtatt dere oppgaven med å formidle kontakt mellom de av oss som er i en fase av våre liv hvor vi higer etter å forandre retning? Det er ikke alle av oss som liker eller tør å legge ut fullt navn og adresse! Og jeg er definitivt en av dem!!

  GD Star Rating
  loading...
  • gudfrid sier:

   Jeg tar gjerne denne jobben, hvis Lars-Roger ikke har tid..
   Alle som er inspirert av Anastasia og ønsker å bygge opp en ny jord hvor vi alle kan være lykkelige, kan skrive til meg.
   http://www.guridpus@hotmail.com

   GD Star Rating
   loading...
   • Cosmomind sier:

    Nå prøvde jeg å klikke på linken men ble «redirected» til meg selv. Er det forresten ikke nok med at man ikke finner livet særlig meningsfullt i dette evige jag etter ting og at man er lei av politikernes stadig nye mere eller mindre syke påfunn? En annen sak er jo at nordmenn ikke er særlig flink til å samarbeide, vi er ihuga individualister, men spurte likevel, litt impulsivt kanskje?
    Har lenge hatt lyst til å bli litt mere selvforsynt, men det føles jo litt stusselig å bare ta det sånn helt alene! I hvertfall føler jeg at råd og tips er noe vi alle kan gi hverandre, om vi ikke ender opp som naboer. Prøver å være realist!!!
    Er på flukt fra Sverige tilbake til Norge fordi bandittene på tinget kommer drassende med sitt siste påfunn. Kildeskatten! Både skattepolitikken og utlåns politikken fra bankene ser ut til å være skreddersydd for de som tjener mere enn 300 000 i året, og som har en bolig fra før i Norge.
    Sosialdemokratiet er et fult demokrati!!!

    GD Star Rating
    loading...
    • gudfrid sier:

     Joda, ønsket om å bli mer selvforsynt og finne et mer meningsfult liv er absolutt det viktigste. Vi må være flere for å få det til å funke, mye skal bygges opp. Vi må finne det beste stedet, fruktbart og et stykke unna alt som er skadelig. For å få mange gode ideer, kan det være lurt å skrive her under denne artikkelen. Vi legger inn alt vi finner om folk som allerde lever på denne måten her.
     Men skriv gjerne en mail til meg om du vil, du får det til, selv om linkinga her ikke funker.

     GD Star Rating
     loading...
    • gudfrid sier:

     Cosmo, jeg tror XIPE gjerne vil høre fra deg. Han har plass og du trenger et nytt sted å bo? Du skal få XIPEs adr av meg.
     Jeg elsker min nye formidlingsjobb :-)
     Min nye adresse er gurid.sundre@gmail.com

     GD Star Rating
     loading...
   • XIPE sier:

    Så flott Gudfrid.
    Har selv gård, kunnskap, ressurser og plass til mange, på min gård i Trysil. Frank Aune og jeg jobber litt sammen, og er glødende opptatt av å finne løsninger, og vi jobber mye med dette, hver på vår måte. Jeg skrev en mail til deg Gudfrid, så hvis noen ønsker kontakt, kan kanskje du formidle min e-post adresse.
    XIPE

    GD Star Rating
    loading...
   • Fint du tar den jobben! Jeg kom ikke gjennom på lenken, og forsøket på å omskrive den til epost funket ikke. (Jeg har ikke hotmail.) Du når meg vi nettsiden min.

    GD Star Rating
    loading...
 5. gudfrid sier:

  Her kan de grønne anbefalte bøkene lastes ned. Jeg har faktisk bare lest de svarte, og de anbefales ikke, de skal vist være vannet ut..
  Nå gleder jeg meg skikkelig til å lese disse :-)

  http://thepiratebay.org/torrent/5593899/Anastasia__ringing_cedars_of_russia_____THE_ENTIRE_COLLECTION

  GD Star Rating
  loading...
  • Mr.Jingles sier:

   Jeg fulgte linken din med tanke på å laste ned bøkene, men det burde jeg ikke gjort. Antivirusprogrammet mitt reagerte momentant og advarte meg mot en farlig nettside med mulig skadelig programvare. Jeg tror heller at jeg venter til bøkene kommer på norsk. Den første er allerede ute og de andre kommer fortløpende utover våren 2012.

   GD Star Rating
   loading...
   • smurfen sier:

    Hvem antivirus bruker du da Jingles ?

    Hellig kabbalah livets tre antivirus ( Hollywood ) ?

    Du kan nok trygt laste ned fra Piratebay, men også jeg legger merke til at antivirus programmer og nettlesere har innebygd sensur mot sider som ikke eliten vil vi skal klikke på

    Foresten en fantastisk flott artikkel Lars-Roger :)

    Den er helt i tråd med de mange hundre år gamle Hopi profetiene

    Hopiene har 9 kort som skal spilles ut før den store ødleggelsen kommer og slutten på den fjerde verden

    Alle er oppfylt borsett fra kortet om at mange skal begynne å leve på gamle måten på slutten, dem som klarer å omstille seg og leve på gamle måten igjen i pakt med naturen skal starte den 5 verden

    Eliten vil prøve å beskytte seg med å krype inn i huler men ondskapen vil være fortapt i hulene sine sier Hopiene

    NS og brukerene trenger enda flere artikler om hvordan vi skal omstille oss til å leve på gamle måten :)

    HOPI BLUE STAR PROPHECY

    http://www.youtube.com/watch?v=u0n4QG8fvpw

    Hopi Elders pass warnings and prophecies from generation to generation
    through oral traditions and reference to ancient rock pictographs and tablets.

    Hopi Blue Star or Blue Kachina Prophecy

    http://www.crystalinks.com/hopi2.html

    2012 A HOPI PROPHECY

    http://www.youtube.com/watch?v=RBRop2LHszA

    GD Star Rating
    loading...
 6. Ulven sier:

  Jeg ble interessert i begrepet PERMAKULTUR, som jeg ikke fant forklart i artikkelen.

  Her er noen definisjoner fra Wikipedia:

  Permaculture is an approach to designing human settlements and agricultural systems that is modeled on the relationships found in nature. It is based on the ecology of how things interrelate[vague] rather than on the strictly biological concerns that form the foundation of modern agriculture. Permaculture aims to create stable, productive systems that provide for human needs; it’s a system of design where each element supports and feeds other elements, ultimately aiming at systems that are virtually self-sustaining and into which humans fit as an integral part.

  Permakultur’ er en bevegelse med opphav i Østerrike og Australia. Bevegelsen jobber for å fremme mer bærekraftige og langsiktige menneskelige bosetninger.

  Den første dokumenterte praksisen av systematisk permakultur stammer fra Østerrike hvor Sepp Holzer på 1960-tallet utviklet noe han kalte ‘Holzer permakultur’. Australierne Bill Mollison og David Holmgren startet på 1970-tallet mer vitenskapelig utvikling av permakultur og regnes derfor ofte som det vitenskapelige opphavet til permakultur.

  Ordet permakultur stammer fra de to engelske ordene permanent agriculture og permanent culture.

  GD Star Rating
  loading...
  • XIPE sier:

   Hei Ulv.
   Jeg begynte et slikt forsøk før jeg viste at begrepet eksisterte. Da drev jeg med melkeproduksjon, og måtte forholde meg til mange regler og forordninger. Anastasia er ment å basere seg på at folk lever sammen og lager det meste av det de trenger selv, og det er den største forskjellen fra min gårdsdift, som jeg nå har lagt ned.
   Moderne landbruk er i stor grad basert på tilskudd, les styrte inntekter, der brukeren må styre driften i forhold til dette. Viktige varer, som kraftfor og kunstgjødsel (som vi kan klare oss uten ved riktig/anderledes drift) er utrolig overpriset, og utgjør minst 60 % av utgiftene ved melkeproduksjon.
   Hvis man baserte melkeproduksjon i småskala, på raser som for eksempel Nordlandsku og Telemarku, ville man fint kunne produsere nok melk og andre varer, uten at dette går på bekostning av rotvekst og grønnsaksproduksjon. Det fine med disse rasene, er at de beiter fint på naturlig vegitasjon, og ikke konkurerer med menneskene om landbruksarealer.
   Dette er lett. Vi må bare gjøre det.
   XIPE

   GD Star Rating
   loading...
   • Hei XIPE,
    Et nedlagt bruk er en formidabel muilighet for å få i gang noe. Flott!

    Ellers er det bare å følge med på hvilke eiendommer som finnes i områder man kan tenke seg å bo. Vi lette etter sted lenge før de Anastasia-bøkene ramlet meg i hende, og vi endte opp med, tilfeldig vis, 10 mål. Når man begynner å lete etter muligheter skapes de. Universet svarer. Hvis man venter på at muligheter skal dette i fanget har man gitt universet beskjed om at man vil vente, så da får man lov til det til man sender ut andre signaler. Hvis vi følger opp signalene vra Cosmomind, Gudfrid og Kjetil, begynner å bygge nettverk og kommunisere, så burde det være muligheter spennende tider.

    GD Star Rating
    loading...
  • villmann sier:

   Permakultur har eksistert i tusener av år. Det finnes flere tusenår gamle olivenskoger i Marokko som gir tydelige spor på gamle skoghager som er et viktig aspekt ved permakultur. http://www.efferus.no/trehage.html gir en god oppsummering av hva en skoghage er.

   GD Star Rating
   loading...

Legg til en kommentar


Du må være registrert og innlogget for å legge inn en kommentar. Mistet passordet ditt?

Holdes menneskeheten nede? Del 2

Samfunn

Holdes menneskeheten nede? Del 2


Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv

Bevissthet

Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv


Holdes menneskeheten nede? Del 1

Kosmos

Holdes menneskeheten nede? Del 1


Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?

Video

Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?