Du leser nå
Per-Aslak Ertresvåg utestengt fra Alternativmessen

11 minutter lesetidPer-Aslak Ertresvåg utestengt fra Alternativmessen

Det ser ut som Alternativt Nettverk har alliert seg med Skepsis-gruppen og de ateistiske humanistene i deres forfølgelse av all alternativ tenkning. (Bilde: sfm.no)

Alternativ tenkning er helt fint så lenge den er ateistisk og/eller ekumenisk. Alternativt Nettverk har tatt et klart valg imot alternativt tenkende i Norge, og kan synest å ha utspilt sin rolle som talerør for alternativ-bevegelsen.

Fadermord

Per-Aslak Ertresvåg
«Ertresvåg har hele livet hatt et livssyn som plasserer ham blant de alternativt tenkende. I en periode bodde han på Findhorn i Skottland, et spirituelt senter og økolandsby, og han står også nær både buddhismen og taoismen. Fra tidlig av har han meditert.»

http://no.wikipedia.org/wiki/Per-Aslak_Ertresv%C3%A5g

At Per-Aslak Ertresvåg var en beboer på Findhorn, et av alternativ bevegelsens arnesteder, mens Alternativt Nettverks redaktører gikk i knestrømper, det forandrer ikke deres chutzpa å tro seg kapabel til å definere alternativ-miljøet i Norge for alle andre.

At Øyvind Solum nå har begynt å dele ut rundhåndede karakteristikker uten dekning, viser vel bare at han føler han er iferd med å miste grepet på alternativ-miljøet i Norge. Vi kan bare beklage at han må ty til sånne harde virkemidler, om det er slik at han ser på Nyhetsspeilet som en slik trussel for alternativ-tenkningen som han personlig ønsker den skal være, og/eller sin forretning.

Driver han egen agenda, da er han ikke talsman for alternativrørsla, men kun sine egne politiske og ideologiske oppfatninger. En talsmann omfavner det meste, uten å stille seg selv i veien.

«For øvrig har jo Alternativt Nettverk også i nettssamfunnet sitt tatt klart avstand til Nyhetsspeilet og mange av konspirasjonsteoriene som virrer rundt der. Der refererer man av og til samme kilder som nynazister, og bruker det som ok referansekilder. Det ligger også artikler ute der om at nazistene egentlig ikke drev med jødeutryddelser, men prøvde å være snille, men dessverre ble misforstått, for egentlig var det sionistene som sto bak alt sammen. På Nyhetsspeilet sies det også enda mer enn Ertresvåg kanskje sier i boken sin. Han sier at ABB var under såkalt mindcontrol, men på Nyhersspeilet kan vi forstå at det egentlig var regjeringen eller i hvert fall deler av den, som står bak sommerens terror, på samme måte som de da driver og vil overgi makten over Norge til onde, utenlandske satanistiske krefter. Jeg vil ikke fortsette her å ramse opp alle ideene man sprer. Noen sier noe og andre noe annet, men svært mye er med på å viderebringe et slikt verdensbilde. På mange måter så er det med på å lage grobunn for både terror og fascisme. Også ABB hadde sine varianter av konspirasjonsteorier, og de inkluderte nettopp at Ap og flere var legitime mål siden de var forrædere mm. På Nyhetsspeilet sier man veldig lignende ting, og sprer dermed hatpropaganda og mistenksomhet. Nyhetsspeilet representerer dermed på mange måter det motsatte av Alternativt Nettverk og alternativmessene, noe Eirik Solum også tok konsekvensene av og forklarte høyere opp i tråden her.» – Øyvind Solum

Det er utrolig at en utdannet mann som Øyvind Solum tror at noen som skriver på en nettavis, kan bidra til fascisme. Fascisme er et samfunnsystem, som en trenger makt og ikke minst masse penger for å innføre. Fascismen og nazismen kommer i tilfelle frem gjenom landenes lovgivninger. Ingen av skribentene på Nyhetsspeilet har noen slik makt. Tvertimot er det UNISONT avstandtagen fra fascisme, nazisme, kommunisme, sionisme, den ateistiske bolsjevismen som drap 66 million kristne mennesker i USSR, fra ALLE Nyhetsspeilets skribenter.

Ikke EN ENESTE skribent har ytret slike nasjonal sosialistiske (nazistiske) sympatier på Nyhetsspeilet som hevdet, tvertimot har vi avdekket at de alle har samme røtter, de samme finansiere, som også Per Aslak Ertresvåg er inne på i sin siste bok, og som James Redfield sier om Wall Street (hvorfor okkuperes Wall Street idag?). Så vi finner Øyvind Solums påstander og karakterdrap usmakelige og smålige i så henseende, fordi de ikke er basert på noe som helst fakta, bare en påstand slengt uti luften. Vitner om mangel på integritet og fair play, spør du meg.

ALDRI har vi noensinne hørt Øyvind Solum utrykke noen som helst forargelse for disse 66 million drepte mennesker, drepte av den ateistiske bolsjevismen/kommunismen/internasjonale sosialismen (kilde: Alexander Solzhenitzin), så vi får vel dermed anta at han er ateistisk bolsjeviksk kommunist, om vi skal bruke samme logikk som han bruker når han kaller noe av det på Nyhetsspeilet nazistisk. Er han dermed en holocaust-fornekter, om det største holocaust noensinne?

Den tolvte innsikt

Merkelig er det at andre som hevder akkurat det samme som Per-Aslak Ertresvåg, får stille som foredragsholdere på Alternativmessen til Alternativt Nettverk, jeg tenker her på James Redfield, forfatteren av boken «den tolvte innsikt», som sier på s. 12 i en artikkel om ham i siste Visjon (Alternativt Nettverks magasin): «Hvis vi ser omkring oss i verden, så er den full av ikke-autentisk og uærlig samhandling mellom mennesker. Spesielt på det økonomiske planet. Det som ledet til kollapsen i den økonomiske verden, var noe som vokste ut av grådighet og en børs på Wall Street som ville sko seg på situasjonen.»

Noen konspirasjonsforskere er visst mer spiselig enn andre…….. Per-Aslak Ertresvåg sin siste bok handler nettopp om akkurat det som Redfield her tar opp. Siden de som utestenger Per Aslak Ertresvåg fra å snakke om dette, fordi arrangørene ikke vet om de mekanismer som leder til innsiktene til Redfield og Ertresvåg, så får vi bare konkludere med at de nok ikke er så overvettes i sin alternative kunnskap, som både Redfield og Ertresvåg er.

James Redfield fortsetter i samme artikkel: «Det vi ser av kollapser omkring oss er ikke-autensitetens og bedragets karma. Som en motbevegelse forstår vi det ikke-autentiske og grådigheten, hvis vi blir fullstendig ærlige. Det innebærer en søken etter sannhet og være sanne overfor mennesker vi møter. Vi forsøker ikke å få noe fra dem, å manipulere dem eller forsøke å fremstå som noe annet enn det vi er selv – ingenting. Vår motivasjon er å fortelle dem den beste sannheten vi kjenner, på en hjelpsom måte».

Ingen på Nyhetsspeilet mottar noe som helst betaling for sine bidrag, vi har ingen betalende abonnementer. Vi har ingen forretning å forsvare. Vi trenger dermed ikke å være redd for at media skal skrive urettferdig og løgnaktig om oss, for vi er bare oss selv, helt ærlig, og prøver å bidra til samfunnet og den demokratiske opinionsdannelse så godt vi kan alle sammen, helt i tråd med James Redfields «tolvte innsikt».

En ting tror jeg vi kan si om alle skribenter her på Nyhetsspeilet, og det er at de er bånn ærlig, så langt deres personlige utvikling har bragt dem til kunnskap og innsikt, og således er mye mer i tråd med James Redfields «den tolvte innsikt», enn de aller fleste her i dette landet, og kanskje spesielt i et visst snevert alternativ miljø, hvor ærlighet erstattes med fornektelser og rasjonaliseringer, eller ved å stikke hodet i sanden som strutsen for ubehagelige sannheter. På den måten vil de aldri oppnå ‘den tolvte innsikt’, samme hvor mye de leser Redfields bok, for innsikt som ikke er blitt en åndsbasis og en karakteregenskap er verdiløs.

En dråpe sann kjærlighet er mer verd enn et helt hav av vitenskap.

Kunnskap som ikke er integrert, er ikke noe vits i.

«vi avlyste foredraget hans, siden vi ble klar over at hans ideer er langt mer ekstreme enn vi var klar over. Og siden vi har fått henvendelser fra media, som sto klare for å lage saker om at Alternativmessen nå har blitt aktiv i å fremme slike ekstreme ideer. Det eneste rikige var å avlyse, siden vi tar avstand fra den type ville konspirasjonideer det handler om. Statens aktive ønske om å drepe og terrorisere befolkningen etc. Vi tar fullstendig avstand fra slike ideer.

«Uten ryggrad»? Jeg står fullt og helt for avlysningen, siden jeg personlig har fullt avstand fra ideene. Hva er det som mangler ryggrad? Jeg skjønner godt at journalister og redaktører ønsker å skrive om alternativmessen om vi/ jeg fremmer slike ville ideer. Og jeg står for å ta avstand fra det. Dermed avlysningen. Hva er det som er feigt med det?» – Eirik Solum.

Dessverre klarer ikke Eirik Solum å konkretisere hva disse ekstreme ideer Per Aslak Ertresvåg har gjort seg skyldig i, bortsett fra noe som vi tviler sterkt på at Ertresvåg har sagt, at staten skal ha noen delaktighet i 22/7.

James Redfield (Visjon Nr. 6. 2011 s.11): «Ja, siden jeg forsøker å beskrive endringer i bevissthet, menneskets utvikling, så antok jeg at det ville bli en fortsettelse. Jeg visste ikke akkurat hvordan, men jeg så det var en ‘tiende innsikt’, og en ellevte []. Her handler det om forståelse av menneskets tilgang til den hele og fulle spirituelle bevissthet». [] det vil ta tid før alle kommer dit, men det neste blir å restrukturere alle institusjoner i lys av denne spirituelle kulturen. med andre ord, politikken, utdanningssystemet og medisinen transformeres – etter prinsippene om integrering. Hvis alle går inn i en bevissthet hvor de søker å bidra og være hjelpsomme i denne prosessen, vil hele kulturen forvandles til en mer spirituell virkelighet».

Nyhetsspeilet er i første rekke i denne resttruktureringen til mer åndelige verdier i samfunnet som James Redfield snakker om. En del av den spirituelle virkelighet er å påvise de negativt polariserte åndskrefter som er virksom i verden – noe som new age bevegelsen tror de kan meditere bort, eller at det forsvinner ved at de stikker hodet i sanden, eventuelt sender lys og kjærlighet. Men den gang ei, kun ved å få lys på seg, er det sjanse for at trollet sprekker. Dette er en stor oppgave, som Nyhetsspeilet tar alvorlig. Generelle karakteristikker av noen av dens skribenter er generelt lettsindig og kanskje i noen tilfeller direkte ondskapsfull, og vitner ofte om mangel på personlig integritet og åndelig utvikling.

«..den tolvte innsikt, som skjer blant folk og flere og flere mennesker hele tiden.

Det er også en reaksjon på nivået av korrupsjon, frykt og grådighet i verden – James Redfield, Visjon #6-2011.

Nøyaktig hva som Nyhetsspeilet søker å avdekke, men som vi med beklagelse må innse at Alternativt Nettverk har lite å bidra med til.

James Redfield (Visjon Nr. 6. 2011 s.12): «Hvis du på en annen side lever et liv hvor du forsøker å manipulere din vei gjennom livet, så bruker du mennesker, du forsøker å få dem til å være og gjøre som du ønsker. Du har en skjult agenda og forsøker å styre utfallet av relasjonen».

Nyhetsspeilet serverer informasjon, og lar leserne velge selv hva de vil ta til seg eller ikke. Vi søker ikke å styre noen diskurs, fordi det er  det mest ærlige å gjøre. Vi blir ikke sur og aggresiv om noen har andre meninger enn oss, som synest å være en sosialt indoktrinert karakteregenskap i The Brave New World under oppseiling.

James Redfield (Visjon Nr. 6. 2011 s.12): «Spesielt i politikken i USA og enkelte deler av Europa, er det politikere som direkte lyver og kun forsøker å manipulere og gjør alt hva de kan for å få opposisjonen til å se dårlig ut. Alt dette skaper dårlig karma. Jeg opplever vår tid som en aksellerert karmisk respons fra universet. Jo mer vi søker sannhet, jo mer åpner vi for høyrehjernen for all denne informasjonen – spirituell intelligens, som jeg kaller det..»

Det gleder meg usigelig å observere at James Redfield med sin tolvte innsikt, er helt på linje med Nyhetsspeilets profil, samt det som Per-Aslak Ertresvåg søker å gjøre.

«Det vi ønsker å få til er å komme til et punkt der folk også bruker sin intuisjon. Et punkt der vår bevissthet er sterk og åpen. Denne bevissthet er er den tolvte innsikt«. – James Redfield. Visjon # 6-2011, s. 11.

Kanskje mange i alternativ-bevegelsen hadde hatt godt av et kortere eller lengre opphold på Findhorn?

Vi ønsker Per-Aslak Ertresvåg til lykke med 80-årsdagen den 24. november.

 

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
50%
Opplysende
13%
Inne på noe
13%
Usikker
13%
Dårlig
13%
Om forfatter
J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”……………………………………….
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013…………………………………………………….
«Du blir ikke en ‘dissident’ bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende.» Vaclav Havel
………..

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

43 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *