Det ser ut som Alternativt Nettverk har alliert seg med Skepsis-gruppen og de ateistiske humanistene i deres forfølgelse av all alternativ tenkning. (Bilde: sfm.no)

Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.
Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn
  21.11.2011 4:10   (Oppdatert 22.11.2011 3:59)

Per-Aslak Ertresvåg utestengt fra Alternativmessen

Alternativ tenkning er helt fint så lenge den er ateistisk og/eller ekumenisk. Alternativt Nettverk har tatt et klart valg imot alternativt tenkende i Norge, og kan synest å ha utspilt sin rolle som talerør for alternativ-bevegelsen.

Fadermord

Per-Aslak Ertresvåg
«Ertresvåg har hele livet hatt et livssyn som plasserer ham blant de alternativt tenkende. I en periode bodde han på Findhorn i Skottland, et spirituelt senter og økolandsby, og han står også nær både buddhismen og taoismen. Fra tidlig av har han meditert.»

http://no.wikipedia.org/wiki/Per-Aslak_Ertresv%C3%A5g

At Per-Aslak Ertresvåg var en beboer på Findhorn, et av alternativ bevegelsens arnesteder, mens Alternativt Nettverks redaktører gikk i knestrømper, det forandrer ikke deres chutzpa å tro seg kapabel til å definere alternativ-miljøet i Norge for alle andre.

At Øyvind Solum nå har begynt å dele ut rundhåndede karakteristikker uten dekning, viser vel bare at han føler han er iferd med å miste grepet på alternativ-miljøet i Norge. Vi kan bare beklage at han må ty til sånne harde virkemidler, om det er slik at han ser på Nyhetsspeilet som en slik trussel for alternativ-tenkningen som han personlig ønsker den skal være, og/eller sin forretning.

Driver han egen agenda, da er han ikke talsman for alternativrørsla, men kun sine egne politiske og ideologiske oppfatninger. En talsmann omfavner det meste, uten å stille seg selv i veien.

«For øvrig har jo Alternativt Nettverk også i nettssamfunnet sitt tatt klart avstand til Nyhetsspeilet og mange av konspirasjonsteoriene som virrer rundt der. Der refererer man av og til samme kilder som nynazister, og bruker det som ok referansekilder. Det ligger også artikler ute der om at nazistene egentlig ikke drev med jødeutryddelser, men prøvde å være snille, men dessverre ble misforstått, for egentlig var det sionistene som sto bak alt sammen. På Nyhetsspeilet sies det også enda mer enn Ertresvåg kanskje sier i boken sin. Han sier at ABB var under såkalt mindcontrol, men på Nyhersspeilet kan vi forstå at det egentlig var regjeringen eller i hvert fall deler av den, som står bak sommerens terror, på samme måte som de da driver og vil overgi makten over Norge til onde, utenlandske satanistiske krefter. Jeg vil ikke fortsette her å ramse opp alle ideene man sprer. Noen sier noe og andre noe annet, men svært mye er med på å viderebringe et slikt verdensbilde. På mange måter så er det med på å lage grobunn for både terror og fascisme. Også ABB hadde sine varianter av konspirasjonsteorier, og de inkluderte nettopp at Ap og flere var legitime mål siden de var forrædere mm. På Nyhetsspeilet sier man veldig lignende ting, og sprer dermed hatpropaganda og mistenksomhet. Nyhetsspeilet representerer dermed på mange måter det motsatte av Alternativt Nettverk og alternativmessene, noe Eirik Solum også tok konsekvensene av og forklarte høyere opp i tråden her.» – Øyvind Solum

Det er utrolig at en utdannet mann som Øyvind Solum tror at noen som skriver på en nettavis, kan bidra til fascisme. Fascisme er et samfunnsystem, som en trenger makt og ikke minst masse penger for å innføre. Fascismen og nazismen kommer i tilfelle frem gjenom landenes lovgivninger. Ingen av skribentene på Nyhetsspeilet har noen slik makt. Tvertimot er det UNISONT avstandtagen fra fascisme, nazisme, kommunisme, sionisme, den ateistiske bolsjevismen som drap 66 million kristne mennesker i USSR, fra ALLE Nyhetsspeilets skribenter.

Ikke EN ENESTE skribent har ytret slike nasjonal sosialistiske (nazistiske) sympatier på Nyhetsspeilet som hevdet, tvertimot har vi avdekket at de alle har samme røtter, de samme finansiere, som også Per Aslak Ertresvåg er inne på i sin siste bok, og som James Redfield sier om Wall Street (hvorfor okkuperes Wall Street idag?). Så vi finner Øyvind Solums påstander og karakterdrap usmakelige og smålige i så henseende, fordi de ikke er basert på noe som helst fakta, bare en påstand slengt uti luften. Vitner om mangel på integritet og fair play, spør du meg.

ALDRI har vi noensinne hørt Øyvind Solum utrykke noen som helst forargelse for disse 66 million drepte mennesker, drepte av den ateistiske bolsjevismen/kommunismen/internasjonale sosialismen (kilde: Alexander Solzhenitzin), så vi får vel dermed anta at han er ateistisk bolsjeviksk kommunist, om vi skal bruke samme logikk som han bruker når han kaller noe av det på Nyhetsspeilet nazistisk. Er han dermed en holocaust-fornekter, om det største holocaust noensinne?

Den tolvte innsikt

Merkelig er det at andre som hevder akkurat det samme som Per-Aslak Ertresvåg, får stille som foredragsholdere på Alternativmessen til Alternativt Nettverk, jeg tenker her på James Redfield, forfatteren av boken «den tolvte innsikt», som sier på s. 12 i en artikkel om ham i siste Visjon (Alternativt Nettverks magasin): «Hvis vi ser omkring oss i verden, så er den full av ikke-autentisk og uærlig samhandling mellom mennesker. Spesielt på det økonomiske planet. Det som ledet til kollapsen i den økonomiske verden, var noe som vokste ut av grådighet og en børs på Wall Street som ville sko seg på situasjonen.»

Noen konspirasjonsforskere er visst mer spiselig enn andre…….. Per-Aslak Ertresvåg sin siste bok handler nettopp om akkurat det som Redfield her tar opp. Siden de som utestenger Per Aslak Ertresvåg fra å snakke om dette, fordi arrangørene ikke vet om de mekanismer som leder til innsiktene til Redfield og Ertresvåg, så får vi bare konkludere med at de nok ikke er så overvettes i sin alternative kunnskap, som både Redfield og Ertresvåg er.

James Redfield fortsetter i samme artikkel: «Det vi ser av kollapser omkring oss er ikke-autensitetens og bedragets karma. Som en motbevegelse forstår vi det ikke-autentiske og grådigheten, hvis vi blir fullstendig ærlige. Det innebærer en søken etter sannhet og være sanne overfor mennesker vi møter. Vi forsøker ikke å få noe fra dem, å manipulere dem eller forsøke å fremstå som noe annet enn det vi er selv – ingenting. Vår motivasjon er å fortelle dem den beste sannheten vi kjenner, på en hjelpsom måte».

Ingen på Nyhetsspeilet mottar noe som helst betaling for sine bidrag, vi har ingen betalende abonnementer. Vi har ingen forretning å forsvare. Vi trenger dermed ikke å være redd for at media skal skrive urettferdig og løgnaktig om oss, for vi er bare oss selv, helt ærlig, og prøver å bidra til samfunnet og den demokratiske opinionsdannelse så godt vi kan alle sammen, helt i tråd med James Redfields «tolvte innsikt».

En ting tror jeg vi kan si om alle skribenter her på Nyhetsspeilet, og det er at de er bånn ærlig, så langt deres personlige utvikling har bragt dem til kunnskap og innsikt, og således er mye mer i tråd med James Redfields «den tolvte innsikt», enn de aller fleste her i dette landet, og kanskje spesielt i et visst snevert alternativ miljø, hvor ærlighet erstattes med fornektelser og rasjonaliseringer, eller ved å stikke hodet i sanden som strutsen for ubehagelige sannheter. På den måten vil de aldri oppnå ‘den tolvte innsikt’, samme hvor mye de leser Redfields bok, for innsikt som ikke er blitt en åndsbasis og en karakteregenskap er verdiløs.

En dråpe sann kjærlighet er mer verd enn et helt hav av vitenskap.

Kunnskap som ikke er integrert, er ikke noe vits i.

«vi avlyste foredraget hans, siden vi ble klar over at hans ideer er langt mer ekstreme enn vi var klar over. Og siden vi har fått henvendelser fra media, som sto klare for å lage saker om at Alternativmessen nå har blitt aktiv i å fremme slike ekstreme ideer. Det eneste rikige var å avlyse, siden vi tar avstand fra den type ville konspirasjonideer det handler om. Statens aktive ønske om å drepe og terrorisere befolkningen etc. Vi tar fullstendig avstand fra slike ideer.

«Uten ryggrad»? Jeg står fullt og helt for avlysningen, siden jeg personlig har fullt avstand fra ideene. Hva er det som mangler ryggrad? Jeg skjønner godt at journalister og redaktører ønsker å skrive om alternativmessen om vi/ jeg fremmer slike ville ideer. Og jeg står for å ta avstand fra det. Dermed avlysningen. Hva er det som er feigt med det?» – Eirik Solum.

Dessverre klarer ikke Eirik Solum å konkretisere hva disse ekstreme ideer Per Aslak Ertresvåg har gjort seg skyldig i, bortsett fra noe som vi tviler sterkt på at Ertresvåg har sagt, at staten skal ha noen delaktighet i 22/7.

James Redfield (Visjon Nr. 6. 2011 s.11): «Ja, siden jeg forsøker å beskrive endringer i bevissthet, menneskets utvikling, så antok jeg at det ville bli en fortsettelse. Jeg visste ikke akkurat hvordan, men jeg så det var en ‘tiende innsikt’, og en ellevte []. Her handler det om forståelse av menneskets tilgang til den hele og fulle spirituelle bevissthet». [] det vil ta tid før alle kommer dit, men det neste blir å restrukturere alle institusjoner i lys av denne spirituelle kulturen. med andre ord, politikken, utdanningssystemet og medisinen transformeres – etter prinsippene om integrering. Hvis alle går inn i en bevissthet hvor de søker å bidra og være hjelpsomme i denne prosessen, vil hele kulturen forvandles til en mer spirituell virkelighet».

Nyhetsspeilet er i første rekke i denne resttruktureringen til mer åndelige verdier i samfunnet som James Redfield snakker om. En del av den spirituelle virkelighet er å påvise de negativt polariserte åndskrefter som er virksom i verden – noe som new age bevegelsen tror de kan meditere bort, eller at det forsvinner ved at de stikker hodet i sanden, eventuelt sender lys og kjærlighet. Men den gang ei, kun ved å få lys på seg, er det sjanse for at trollet sprekker. Dette er en stor oppgave, som Nyhetsspeilet tar alvorlig. Generelle karakteristikker av noen av dens skribenter er generelt lettsindig og kanskje i noen tilfeller direkte ondskapsfull, og vitner ofte om mangel på personlig integritet og åndelig utvikling.

«..den tolvte innsikt, som skjer blant folk og flere og flere mennesker hele tiden.

Det er også en reaksjon på nivået av korrupsjon, frykt og grådighet i verden – James Redfield, Visjon #6-2011.

Nøyaktig hva som Nyhetsspeilet søker å avdekke, men som vi med beklagelse må innse at Alternativt Nettverk har lite å bidra med til.

James Redfield (Visjon Nr. 6. 2011 s.12): «Hvis du på en annen side lever et liv hvor du forsøker å manipulere din vei gjennom livet, så bruker du mennesker, du forsøker å få dem til å være og gjøre som du ønsker. Du har en skjult agenda og forsøker å styre utfallet av relasjonen».

Nyhetsspeilet serverer informasjon, og lar leserne velge selv hva de vil ta til seg eller ikke. Vi søker ikke å styre noen diskurs, fordi det er  det mest ærlige å gjøre. Vi blir ikke sur og aggresiv om noen har andre meninger enn oss, som synest å være en sosialt indoktrinert karakteregenskap i The Brave New World under oppseiling.

James Redfield (Visjon Nr. 6. 2011 s.12): «Spesielt i politikken i USA og enkelte deler av Europa, er det politikere som direkte lyver og kun forsøker å manipulere og gjør alt hva de kan for å få opposisjonen til å se dårlig ut. Alt dette skaper dårlig karma. Jeg opplever vår tid som en aksellerert karmisk respons fra universet. Jo mer vi søker sannhet, jo mer åpner vi for høyrehjernen for all denne informasjonen – spirituell intelligens, som jeg kaller det..»

Det gleder meg usigelig å observere at James Redfield med sin tolvte innsikt, er helt på linje med Nyhetsspeilets profil, samt det som Per-Aslak Ertresvåg søker å gjøre.

«Det vi ønsker å få til er å komme til et punkt der folk også bruker sin intuisjon. Et punkt der vår bevissthet er sterk og åpen. Denne bevissthet er er den tolvte innsikt«. – James Redfield. Visjon # 6-2011, s. 11.

Kanskje mange i alternativ-bevegelsen hadde hatt godt av et kortere eller lengre opphold på Findhorn?

Vi ønsker Per-Aslak Ertresvåg til lykke med 80-årsdagen den 24. november.

 

GD Star Rating
loading...
Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.

   » RSS-feed  » RSS-kommentarfeed


Om forfatter

J. Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info

Kontakt forfatter | Flere artikler av (183) | Forfatters nettstedKommentarer

43 kommentarer

 1. ye sier:

  Underbygd fakta eller ville idéer, Øyvind Solum ?

  Øyvind Solum sier: «da..vi ble klar over at hans ideer..»
  For det første så kan jeg ikke se at Ertresvåg kommer med «idéer», og slettes ikke «ville». Han presenterer i høyeste grad samfunnsfakta. Henvisninger til verifiserbare kilder er i overflod i hans tre bøker, noe jeg kan anta Ertresvåg vet meget godt er nødvendig med den utdannelse og journalistbakgrunn han har, med erfaring fra noen år tilbake da det fantes noe som kan kalles ekte journalistikk.

  Dernest skriver Ertresvåg også om egne erfaringer og formidler andres opplevelser. Dette er jo nettopp det de fleste norske aviser gjør: rapporterer, formidler, belyser og drøfter hendelser selv om avisene svært så tydelig unngår temaer som er grundig omtalt og bevist i TABU-oversikten her på Nyhetsspeilet. Etter hva jeg ser trykker ofte aviser pressemeldinger fra nyhetsbyråer som egne artikler, uten kilde til budskapet.

  Videre sier Øyvind Solum: «Jeg skjønner godt at journalister og redaktører ønsker å skrive om alternativmessen om vi/ jeg fremmer slike ville ideer.»
  Nå har Per-Aslak Ertresvåg god tyngde innenfor journalistikk, samt redaktørerfaring, og vet nok hva som er interessant for avisene å trykke og ikke, men han vet nok , som alle andre, at aviser kan brukes til en svertekampanje også. Nå er det ikke «dere/du» som fremmer slike «idéer», for om Solum ser det slik så vil det si at han «fremmer» alle andre utstillere/foredragsholdere. Utifra programmet fra messen vil jeg nå si at DER er det nok av ville idéer som «vi har fått henvendelser fra media» kunne ha interesse for å skrive om.
  Glasshus, Solum?

  Avlysning, «Hva er det som er feigt med det?” spør så Solum. Her burde det ikke være et spørsmål engang. Innlysende feigt. Avtalebrudd.

  Les bøkene til Ertesvåg og sjekk kildene før du uttaler deg. Det finnes nok av underbygd fakta for den som har øyne åpne.

  Det er selvmotsigende når Solum først sier han ikke visste «ídéene er langt mer ekstreme enn vi var klar over» for dernest si «jeg personlig har fullt avstand fra ideene». Rakk Solum å lese boka mellom disse to oppfatningene midt i den hektiske messen eller var det DE som kontaktet Solum som tolket til ham hva han skulle mene?

  Øyvind Solum har «gått glipp» av det viktigste i dette: At Solum ble gjennom lett (? -egne interesser først) overtalelse brukt til å kneble Ertresvåg. Fra dette kan det utledes med sikkerhet at NOEN opplever det som faretruende at Ertresvåg skal nå ut til folk.

  Da BEKREFTER dette det Per-Aslak Ertresvåg skriver om :
  MAKTEN BAK MAKTEN eksisterer, og etter min mening:
  alle små norske sannhetsfeige medspillere som er med på å la lille Norge
  SOVe videre!

  GD Star Rating
  loading...
 2. ye sier:

  Vil tro Øyvind Solum kjenner godt til loven om karma.
  Da vil han gjøre lurt i å gjøre godt opp for seg p.g.a. avtalebruddet med Ertresvåg så ikke karmaen treffer som en boomerang tilbake.
  En forfatter lever av inntektene av sitt forfatterskap gjennom salg av bøker, slik som også tidsskrifter er avhengig av kjøpende lesere.

  GD Star Rating
  loading...
 3. maranata sier:

  JJ:
  Er du motstander av nasjonalisme på generellt grunnlag, eller kun i enkelte tilfeller?

  GD Star Rating
  loading...
  • J.Johansen sier:

   Utrolig irelevant kommentar maranata.
   Hold deg til tema er du snill, eller la vær å kommentere under mine artikler om det er vanskelig å la være.

   PS: Jeg kjenner til følelsen av hvor fristende det er å søke å ta budbringeren. Jesus Kristus døde på korset av samme årsak. Det er dagens trettende innsikt.

   GD Star Rating
   loading...
   • maranata sier:

    Du skriver:
    Fascisme er et samfunnsystem, som en trenger makt og ikke minst masse penger for å innføre. Fascismen og nazismen kommer i tilfelle frem gjenom landenes lovgivninger. Ingen av skribentene på Nyhetsspeilet har noen slik makt. Tvertimot er det UNISONT avstandtagen fra fascisme, nazisme, kommunisme, sionisme, den ateistiske bolsjevismen

    Jeg mener:
    Det er ikke riktig at facisme er et samfunnssystem, det er en ideologi på lik linje med andre ideologier. Fascisme er en autoritær og/eller totalitær politisk ideologi som kombinerer elementer fra kapitalisme, sosialisme, korporativisme, nasjonalisme, militarisme og antikommunisme.

    DERFOR er ikke min kommentar irrelevant. Er du motstander av nasjonalisme, eller tilhenger av nasjonalisme?

    GD Star Rating
    loading...
   • J.Johansen sier:

    Per Aslak Ertresvåg som jeg kjenner ham er nok en mye større motstander av fascismen enn Solum, Solum støtter en totalitær stat som en ikke kan si imot, folkemakt, som Ertresvåg mer enn noen bekjemper på sin måte.
    Slik sett blir slike beskyldninger mot både Ertresvåg og Nyhetsspeilets skribenter meningsløse, fordi det er ofte dem som kaster dem frem som er de største beskyttere av slike systemer.
    Det har med projeksjoner å gjøre, noe som er det første en gjør i alternativmiljøet; legge av sine projeksjoner, kalle tilbake sine projeksjoner.

    Det er alltid ideologier som ligger til bunn for samfunnsystemer, og jeg er igrunn helt enig med deg i de egenskaper du lister, bortsett fra ‘antikommunisme’ – internasjonal sosialisme og nasjonal sosialisme er åndelige blodsbrødre, nært beslektet… og denne debatten har vi tatt til overmål under annen artikkel så den skal vi ikke gjenta her.

    PS: Du har ikke noe med hva jeg er eller ikke er. Jeg er bare observatøren. Du skal kommentere artikkelen. Jeg formidler informasjon, og da kan jeg utmerket lett skrive stikk i strid med min egen personlige oppfatning om det kreves. Det kalles objektivitet.

    GD Star Rating
    loading...
    • maranata sier:

     JJ skriver:
     Jeg formidler informasjon, og da kan jeg utmerket lett skrive stikk i strid med min egen personlige oppfatning om det kreves. Det kalles objektivitet.

     Jeg mener:
     Det er fullt mulig jeg tar feil, men jeg kan ikke erindre å ha lest noen artikler fra deg som kan kalles objektive. Du har sterke anti- og sympatier UTEN å drøfte pro-contra for den ene eller den andre siden. Hvis du skal kunne kalles objektiv kreves det en helt annen tilnærming.

     GD Star Rating
     loading...
    • J.Johansen sier:

     Jeg forstår at du gjerne vil drøfte min person maranata. Men jeg er igrunn en veldig kjedelig konservativ type, så jeg tror du bare skal la være å trette leserne med dette, og jeg ber deg instendig, og gjerne i Jesu navn, å avslutte hva du har fore……..

     GD Star Rating
     loading...
    • maranata sier:

     JJ:
     Jeg er ikke ute etter deg, og beklager hvis du oppfatter det dithen. Måtte Gud velsigne deg, og lede deg til sannheten og friheten i Jesus Kristus.

     GD Star Rating
     loading...
    • UFO sier:

     maranata, hva så om noen er nasjonalister? Er du en av de som mener nasjonalisme er synonymt med rasisme?
     Eller går det ann å være glad i landet sitt uten å være rasist?

     GD Star Rating
     loading...
 4. Ole-John Saga sier:

  Takk for bra artikkel JJ:) La den ut på Alternativ nettverk på fb, og bare etter noen minutter så ble den slettet. Da skrev jeg dette: Intr å se at inlegget om dette fra JJ Johansen fra speilet som ble skrevet i dag og som jeg la ut her for noen minutter siden ble slettet. Ytringsfriheten har jeg jo skjønt at det ikke blir satt pris på her, og da er det vel naturlig at sensur følger i kjølevannet av det.
  Har nå lagt artikkelen ut igjen, så skal det bli intr å se om den får stå der .

  GD Star Rating
  loading...
  • J.Johansen sier:

   Ja, det er bare trist Ole-John hvordan denne jævla fascismen og meningstyranniet får lov å spre seg over alt, det ødelegger hele opinionsdannelsen i demokratiet vårt, som faktisk ødelegger selve demokratiet, hvor hele folket er sosialt indoktrinert til å tale med en stemme. Bekymringsfullt.

   Se forholdene i Tyskland i tredveårene, og se paralellene……

   Brave New World, tjohoo… here we come……er det 5te riket nå, eller er det bare fortsettelsen på det 4de Riket?
   :)

   Alle som er i sannhetens og kjærlighetens ånd, er av Kristus, om de vet det eller ikke. Forfølgelsene av de som er omskåret på hjertet, jøder etter Jesus sin definisjon, har jo pågått lenge, så det forundrer meg ikke at Ertresvåg og andre får litt hard medfart. Det er profetert at det skal bli slik i Bibelen. G-d beviser sin eksistens gjennom profetienes oppfyllelse.

   Vi får bare stikke fingeren i jorda, og innrømme for oss selv at det finnes krefter som hater sannhet og kjærlighet, men elsker løgn og lurerier. Det er vel å bli åndelig voksen.

   Det er det også profetert om i Bibelen…..

   GD Star Rating
   loading...
 5. NyS-redaksjonen bør etter min mening prøve å etablere allianser med andre institusjoner, ressurser og miljøer som deler ett eller flere av de tre hovedtemaene i NyS’ grunnsyn. Vi kan ikke forvente at andre skal akseptere alle de tre hovedtemaene. Hvis vi begynner å demonisere dem som ikke deler vårt grunnsyn i ett og alt, blir vi fort svært ensomme og utstøtt.

  Solum og AltNett er generelt positive til ideene om NWO-kabalen og dens konspirasjoner, særlig innen helse. Men de hadde en sterk reaksjon på visse utspill fra NyS om at de norske myndigheter sto bak 22/7. NyS var jo ute med en artikkel FØR støvet fra bombeattentatet hadde rukket å legge seg!

  Å integrere de tre hovedtemaene i NyS’ grunnsyn representerer noe nytt. Hver redaktør må få sette sine grenser for hva som er mulig/sannsynlig og umulig/usannsynlig innenfor hvert hovedtema. Og vi må respektere at forskjellige redaktører setter opp forskjellige grenser.

  At to redaktører har forskjellige grenser innen et bestemt hovedtema, bør ikke resultere i fullstendig avstandstagen til hverandre. Man bør fortsatt være bevisst på hvilke hovedtemaer og underemner som er FELLES og som gir grunn til alliansebygging innen ett eller flere punkter.

  GD Star Rating
  loading...
  • J.Johansen sier:

   Det er jeg forsåvidt enig i RK, selvfølgelig skal de få lov å bestemme selv hvem som skal kunne bli med.
   Hva jeg reagerer på er at det synest meg som Alternativt Nettverk har en politisk slagside, en humanist/ateistisk, og som en av de første medlemmene i AN, så forbeholder jeg meg retten til å si ifra når jeg synest dette var galt, siden jeg kjenner hele historien….. så de skal ikke skape illusjoner om å representere hele alternativmiljøet, om det er slik det skal være. De representerer seg selv mest, og sine politiske oppfatninger synest det meg etter dette.

   Og det er jo ikke vi som ikke vil være venner med dem, men de som ikke vil være venner med oss; demonisering, ondskapsfulle person karakteristikker, «tar avstand fra Nyhetsspeilet», etc. Har ikke sett på maken til mangel på alminnelig folkeskikk jeg for min sin del.

   Det finnes vel knapt noen med større alternativ innstilling enn Ertresvåg…..hvilken alternativer skal AN fronte nå da? Skeptikerne? Humanistene?

   Om ikke dem som vil som Redfield sier «men det neste blir å restrukturere alle institusjoner i lys av denne spirituelle kulturen. med andre ord, politikken, utdanningssystemet og medisinen transformeres».

   Jeg tror de skjøt seg selv i foten ved dette. Dem om det. Ikke mitt problem. Couldnt care less.

   Hadde forøvrig vært morsomt å vite hva Roald, den andre av grunnleggerne av AN som forsvant ut mener om dette….

   GD Star Rating
   loading...
   • Solum og AltNett (AN) har alltid frontet aktivt det som vi kaller Bevissthetsparadigmet, dvs. den idé at bevisstheten er tilværelsens primære dimensjon. Her er det faktisk AN som har ledet an i Norge i mange år; ingenting tyder på at de har skiftet mening.

    Når det gjelder ET/V-emnet er de generelt meget positive, og har trykt et titalls artikler fra meg.

    Og, som sagt, når det gjelder ideen om NWO-kabalen og dens konspirasjoner, så er de i HOVEDSAK positive. De var jo også svært positive til Ertresvågs første bok.

    GD Star Rating
    loading...
 6. Glimrende Jarle.
  Det er beklagelig at Redaktør og skribent Solum ikke kan se forskjell produktet til en dyktig gravende journalist og ville og ekstreme ideer tatt ut av luften. Han burde kanskje tatt sin rolle som redaktør og skribent på alvor og undersøkt saken før han handler. Dette sier kanskje mer om Solum og hans produkter enn han er oppmerksom på. Mulig han også burde undres på hvorfor dyktige alternative folk forlengst har begynnt å skygge unna messene hans, men det later til at han er fornøyd så lenge han får fylt opp med folk på begge sider av diskene uanset.

  GD Star Rating
  loading...

Legg til en kommentar


Du må være registrert og innlogget for å legge inn en kommentar. Mistet passordet ditt?

Ole Dammegård til Oslo 20 juli

Samfunn

Ole Dammegård til Oslo 20 juli


Liv – En lysende sjel har forlatt oss

Bevissthet

Liv – En lysende sjel har forlatt oss


Ny internasjonal UFO konferanse

Kosmos

Ny internasjonal UFO konferanse


Hva vi kjemper for alle sammen

Video

Hva vi kjemper for alle sammen